Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 anubis.jpg

 

Gondolatok, a köztudati hatások kezeléséről 2017.03.31.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés

teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan,

szélsőséges, manipulatív, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem

magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

energiákat.

 

Minél tudatosabban él az ember, minél több mindent megértett önmaga

működéséről, annál magasabb megértési és rezgésszinten éli életét. Az

egyéni fénytest minősége és erőssége mögött, tehát, igen sok belső munka

áll.

Az ember ugyanakkor egyre érzékenyebbé válik a külvilágból érkező

ingerekre, eme érzékenységet pedig fontos megtanulnia kezelni.

Egy bizonyos megértési és rezgésszint felett, az egyén legtöbbször

megtapasztalja és tisztába kerül azzal, hogy a köztudat bizonyos energetikai

történéseit, átengedi önmagán, azok átáramlanak az energiarendszerén.

Ezzel nincs is semmi baj, az azonban egyáltalán nem mindegy, mit kezd

mindezzel az ember. Képes-e például „megőrizni tartását”, „emberi mivoltát”

az események közepette, vagy azok elsodorják őt.

Problémát okozhat például, mikor az egyén képes ugyan beazonosítani, hogy

amit érez az nem az övé, hanem „köztudati” (pl. nem ő szorong, hanem

köztudati szinten van jelen nagyobb arányban a szorongás energiája), ám ha

őbenne is van némi szorongás, az pont elégséges, hogy rácsatlakozzon a

köztudati hatásokra. Hasonló helyzetekben bizony „nem egyszerű feladat”

feljebb kapaszkodni, olyan egyéni rezgésszintre szert tenni, ahonnan

lehetséges a lecsatlakozás. Ezt a feladatot ráadásul senki nem tudja az egyén

helyett megoldani, sem a terapeuta, sem egy mester stb., vagyis

egyszerűbben megfogalmazva, „a lecsatlakozáshoz szükséges plusz

rezgésszintet, nem lehetséges a közértben megvenni”.

Míg Felettes Én szintjén az események „átmosódnak” az egyén

energiarendszerén (az elfogadás energia magasabb minőségének

segítségével), és gyógyító helyükre kerülnek, amellett, hogy az egyén

energiaszintje nő, Felettes Én szintű működés hiányában, az egyén tudatos,

vagy tudattalan hatalmi játszmák sorába bonyolódik nap, mint nap, melyek

alatt, vagy nyer, vagy veszít energiát a másikból/önmagából.

A hatalmi játszmák során ugyanis, az egyén, energiaszintjének csökkenését,

olyan formában igyekezhet megakadályozni, hogy a számára szükséges

energiát, a játszma további résztvevőinek energiarendszeréből pótolja, azaz

mások energiájából táplálkozik.

Fenti példa alapján, amennyiben a játszma résztvevői az egyén, és maga a

„köztudat”, mely szinten nagyobb arányban van jelen a szorongás energiája,

az energiaszint csökkenést, az egyén, a szorongás energia hárításával

igyekezhet megakadályozni, ami a hatalmi játszmák egy passzívan agresszív

formája, és tipikusan harmadik dimenziós, hatalom és hála hitrendszere

szerinti működés.

Mivel a védekezés, hárítás, önmagában is rengeteg energiát „emészthet fel”

az egyénből, a hatalom és hála hitrendszerén belül, pedig nagyon is számít

az úgynevezett „kritikus tömeg” megléte, értelemszerűen egy csökkenő

energiaszintű, hatalmi játszmába bonyolódó ember, könnyen veszíthet a

„köztudat” kritikus tömegével szemben, azaz az egyén a hatalmi játszmák

során, „csatavesztés” esetén, a következő tüneteket tapasztalhatja:

fáradtság, életuntság, közöny, fejfájás, hányinger, émelygés, rosszullét stb.

Mindez összefügghet az alacsony önértékeléssel is, mikor az egyén hosszabb

időn keresztül azt érzi/gondolja, „nem elég jó”, „szélmalomharcot folytat”

(jelen esetben a köztudattal) és nem képes, vagy csak ideiglenesen, nagy

"erőfeszítések árán", arányaiban kevesebbszer, mint szeretné,

felülemelkedni a történéseken, ami bizony fizikai betegségekhez is vezethet.

Itt megjegyzem, önteltség esetében is energiaszint vesztés van, hiszen az

egyén azt gondolhatja, „neki már semmi dolga”.  Az ellustulás, unalom stb.

hatására, lagymatag lesz, ami megmutatkozik a testtartásában is (pl.beesett,

tartás nélküli vállak stb.)

Másrészt, a védekezés, hárítás, bizonyos nézőpontból teljesen érthető

hasonló esetekben az egyén részéről, hiszen Felettes Én szintű működés

hiányában, amennyiben nem védekezik, bizony könnyen „letarolhatják”.

Csakhogy létezik az ok-okozat törvénye (karma), ezt pedig nem célszerű

elfelejteni.

Azon a szinten (rezgés és megértési szint) tehát, melyre az egyén kerül

hárításai által, a probléma nem megoldható, a megoldáshoz magasabb rezgés

és megértési szint elérése szükségeltetik, (akinek megy, annak lehetőleg a

Felettes Én szintjére való felkapaszkodás), amit egy éppen hatalom és hála

hitrendszere szerint működő, szorongó, azaz önmagához képest alacsonyabb

rezgésszinten működő egyénnek szükséges megtennie.

Hogy ez olykor mennyire nem egyszerű feladat, az jól látható, pláne, ha

valaki nem tanulta meg kezelni a düheit, nem ismerte fel a motivációit és

ezáltal nem is "pucolta fel" azokat.

Létezik olyan vélemény, mely szerint, míg a düh energiájára, önös célból

csatlakozhat fel az egyén, az indulat energiája mögött, tiszta szándék is

lehet. Részemről nem értek egyet ezzel a megállapítással, ugyanis két

teljesen különböző, egymással át nem járható hitrendszerről van szó. Míg a

düh és az indulat, a hatalom és hála hitrendszerének energetikai minősége,

a tiszta szándék, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerének

energiaminősége. A két hitrendszer pedig nem átjárható és egymásnak

tartalmilag éppen a visszája.

Lehet valaki indulatos például önzetlen segítség szándékával, ám ez még

mindig a hatalom és hála hitrendszere szerinti működés, még ha annak

magasabb tartományairól is van szó.

A tiszta szándék energiára fel lehet csatlakozni, ha valaki azt elbírja, ám ha

elbírja, az az ember indulattal ezt nem fogja tudni megtenni. Pontosabban

léteznek olyanok, akik indulattal indulnak neki a felcsatlakozásnak, majd

„egy szempillantás alatt”, csatlakoznak fel a tiszta szándék energiára és

csatlakoznak le az indulat energiáról, ám ez már igen mély önismerettel és

tudatossággal tehető csak meg, és nem sokan vannak, akik ezt jelenleg meg

is tudják csinálni.  Egyszerre tehát nem lehetséges indulatosnak lenni és

tiszta szándékúnak is, már csak a különböző, egymással nem kompatibilis

frekvenciák miatt sem.

A legtöbb „hasadásos” érzet/érzés/gondolat félreértésekből származik, amikor

valaki két olyan dolgot akar összerakni, ami nem összerakható, hiszen két

egymással át nem járható hitrendszert, nem lehetséges összerakosgatni,

legalábbis stabil Felettes Én szintű működés nélkül, nem, azon a szinten meg

már nem akar az ember összerakni semmit sem.

Mint ahogyan egyszerre, egy helyen, nem létezik nappal és éjszaka, úgy nem

lehetséges egyszerre, a két hitrendszer szerint működni sem.

A Föld emelkedő rezgésszintjén, a tiszta szándék energiára történő

felcsatlakozás megtanulása, azért is fontos, mert az 5.-ik dimenziós

rezgésszinten, az alacsonyabb energiaminőségek, vagyis a „nem tiszta”

minőségek nem léteznek. Egyelőre a Föld, a 4.-ik dimenziós rezgésszinten

rezeg, és hát van még mit „felpucolni”.

Mit tehet az ember, amennyiben célja a tiszta szándék energiára való

felcsatlakozás? Az első és legfontosabb lépés, a motiváció váltás, onnantól

pedig alkalmassá teheti magát a felcsatlakozásra. Ehhez a düh, indulat stb.

energiáinál, magasabb frekvenciákra célszerű kerülnie, ami eme energiák

„kipucolásával” érhető el az ember energiarendszeréből.

Erre léteznek nagyszerű technikák, melyek lényege az egyén hatalom és

hála hitrendszere szerinti működésének, programjainak felismerése és

elhagyása, döntés egy másfajta működés mellett, a programok elvitelének

kérése gyógyító helyükre stb.

Míg a Felettes Én tisztában van azzal, mire van szüksége az egyénnek céljai

eléréséhez, az ember ezzel legtöbbször nincs tisztában, a problémák többsége

pedig éppen abból adódhat, hogy aktuális megértési szintjén, meg akarja

határozni a „hogyant” is, mely „hogyan” sokszor éppen a visszája

annak, amire az egyénnek valóban szüksége van.

Nem azt kapja, amit szeretne, hanem azt, amire szüksége van, ez pedig

dühöt, indulatot válthat ki az emberből (így néz ki a gyakorlatban a düh és

indulat energiára történő felcsatlakozás). Ezt nem könnyű megszokni, de egy

idő után könnyebben megy, az egyén tudatosságának elmélyülésével pedig,

egyre inkább összhangba kerülnek egymással azok a dolgok, melyeket az

ember szeretne és amelyekre valóban szüksége van.

Az ember lépésről-lépésre tisztába kerül azzal, mire is van valójában

szüksége. 

Ahogyan nem létezik tiszta szándékú indulat, úgy valószínűleg nem létezik

tiszta szándékú harc sem. Harc, a hatalom és hála hitrendszerében van,

tiszta szándékkal pedig az ember élhet békében, ám harcban nem.

Amit az egyén megtehet, az az, hogy alkalmassá teszi magát a belső

békében való élésre (igaz, a béke is mást jelent az egyik hitrendszerben és

mást a másikban).

Megjegyzem, sem az indulattal, sem a harccal, nincs semmi baj, amennyiben

az ember tisztában van azzal, hogy olykor bizony tud indulatos lenni, máskor

meg harcol, hiszen ahhoz, hogy hitrendszert tudjon váltani, nagyon is fontos

tisztában lennie, élete mely területein és milyen formában működik a

hatalom és hála hitrendszere szerint.

Fontos megismernie, hogy egyáltalán hogyan működik.

Még akkor is, ha ez olykor nem éppen egy „sétagalopp”.

Ezt sem könnyű megszokni, de egy idő után ez is könnyebben megy.:)

 

2017.03.31.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulatív, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás,

ragaszkodás, előítélet, visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság, önfejűség,

lenézés, megvetés, vádaskodás, elvakultság, elcsúszás,

elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem,

tisztelet, tudatosság, nyitottság, tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve

túlzott volta miatt, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, itt és

most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem,

elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 120
Heti: 284
Havi: 1 980
Össz.: 525 279

Látogatottság növelés
Oldal: Gondolatok, a köztudati hatások kezeléséről 2017.03.31.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »