Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

Az mágiák hatásainak kezeléséről 2013.09.12

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás

során, akár tudattalanul is jön elő bennem, és nem a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett,

vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint, hogy gyógyítsa

a lenyomatokat. Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal védelmét, az

olvasás teljes ideje alatt. Kérem Mihály arkangyalt, hogy olyan szintű

védelemben részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami

áthatolhatatlan, még egy légy számára is, Jézus engedélye nélkül.

 

Jelen időszakban felgyorsultak az arcturusi karma tisztulási folyamatai,

ezért célszerű beszélnünk néhány dologról. Mint ahogy arról már „szó

volt”, a Föld azon csillagnemzettségek képviselőinek „gyűjtőbolygója”,

akik vállalták, hogy, nem energiák formájában, hanem földi testben

akarnak megtanulni, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerint élni.

Mivel mindegyik csillagnemzettségnek sikerült elcsúsznia a maga

„bolygószintű” történeteivel, az akkoriban még energiák formájában

létező nemzettségek képviselői, a folyamatában kiépülő hatalom és hála

hitrendszere szerinti működésüket, „értelemszerűen” magukkal akarták

hozni a Földre is, azaz földi testükbe.

A fejlődés számukra csak egy alacsonyabb rezgésszintű helyen válhatott

megvalósíthatóvá, ami azt is jelenti egyben, hogy a csillagnemzettségek

képviselői 6-7-8-9 dimenziós világokból érkeztek, mégpedig

folyamatában, maximum 5.-ik dimenziós működésig „lesüllyedt” hatalom

és hála hitrendszere szerinti működéssel.

A legtöbb „földi” nézet szerint, az 5.-ik dimenziós Földön már nem fog

tudni működni a hatalom és hála hitrendszere, ami kitűzött célként

remélhetőleg meg tud valósulni, ám a csillagnemzettségek időszakában,

ez a hitrendszer az 5.-től a 9.-ik dimenziós működésig bezárólag

létezett, az alá-fölérendeltségi viszonyok „fennálltak” és kölcsönös

„energiarablás” formájában működtek.

A földi test kialakulásával, a süllyedés tovább folytatódott a 3.-ik

dimenzióba, amit a Föld „idővel”, szabad akaratából követett, hogy

biztosítani tudja fejlődésetekhez az életkörülményeket. Tulajdonképpen

a Föld kezdeti időszakában, nem léteztek 5.-ik dimenziós és

rezgésszintű földi testben élő emberek, a földi test a 4.-ik dimenziós

rezgésszinten kezdett kialakulni, ezért az embereknek nincs/nem is

lehet tapasztalatuk arról a fajta működésről, amit most tanulhatnak.

Fentiek ismerete és megértése nélkül, többen hajlamosak lehetnek a

hatalom és hála hitrendszerének működését „kizárólag” a földi léthez,

testhez „kötni”, és ebből a tévhitből kifolyólag, azt gondolni, hogy a

csillagnemzettségek időszakában, a „paradicsomban” éltek.

Ez a tévhit egyrészt „veszélyeztetheti” az egyén földi testben

maradását, erről is volt már szó, hiszen ez a működési forma/mód, nem

valósítható meg „egy az egyben” földi testben, másrészt vagy azt az

illúziót keltheti, hogy az embernek semmit nem kell tennie ebben az

inkarnációjában, egyszerűen csak „felemelkedik” a Földdel együtt egy

„jobb világba”, vagy azt, hogy ha „éjjel-nappal” oldja blokkjait, akkor a

„paradicsomba” kerülhet.

A földi élet valódi célja: földi testben, egészségben, békében, bőségben

élni a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint, fenti

tévhitek meglétével nem valósítható meg, mert olyan inkompatibilitási

problémák, tér-időbeli anomáliák léphetnek fel egyéni szinteken, melyek

veszélyeztethetik az egyén egész-ségét és földi testben maradását.  

Az 5.-ik dimenziós Földön, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerint, földi testben élni, fizikai/asztrális/mentális testben

meglévő blokkokkal nem lehetséges, fenti tévhitek pedig

akadályozhatják az egyéni folyamatokat.

Az egymás energiarendszerébe történő beavatkozás a szabad akarat

tiszteletben tartása nélkül, a csillagnemzettségek időszakában alakult

ki. Amennyiben ez tudatos és ártó szándékkal történt, fekete mágiáról

beszélhetünk. Nem szépíteném a dolgokat, egyszerűen arról van szó,

hogy energiák formájában, sokkal több olyan dolgot megtehettetek

akkoriban, melyeket nem akadályozott/akadályozhatott a fizikai test, ezt

meg is tettétek, ugyanakkor „elcsúszásaitok” következményeként, a

hatalom és hála hitrendszere szerinti működésetek megerősödésével,

még a kezdetben „jó szándékkal” történő beavatkozások többsége is

ártó szándék kialakulásával és megerősödésével „végződött”.

Ez azt is jelenti egyben, hogy többségetek már a csillagnemzettségek

időszakában „űzte” a fekete mágiát, amivel célszerű mielőbb

szembesülni.

Mivel jelenleg nem él olyan ember földi testben, aki a nap 24 órájában

képes a Felettes Énje szintjén működni, olyan sem él, aki a nap 24

órájában képes lenne önmagával és másokkal „kapcsolatban” betartani

a szabad akarat törvényét. A következmények biztosan megérkeznek,

hiszen ezekből lehet tanulni, ha valaki tanulni akar, az nem mindegy,

milyen formában és módon teszi ezt. Lehet a kisebb „jelekből”

is tanulni, a nagyobb „katasztrófák” helyett, minden embernek szabad

akaratában áll eldönteni, melyik lehetőséget választja. Leírtak

ismeretében valószínűleg egyáltalán nem mindegy, ki, mennyire képes

tudatosítani az életében bekövetkezett eseményeket, felismerni, hol,

hogyan és mikor avatkozott/avatkozik bele a saját, vagy mások szabad

akaratába, belátni tévedéseit és változtatni működésén.

Ezt azért kiemelten javasolt megtenni jelen és az elkövetkezendő

időszakban, mert a Föld rezgésszintjének emelkedésével, az arcturusi

karma tisztulási folyamatai valószínűleg felgyorsulnak, és ezzel

felerősödhetnek azok a tudatos, vagy tudatalatti működések, melyeket

a csillagnemzettségek időszakában „űztetek”.

Az arcturusi karma tisztulási folyamatai felismerhetők a kormány-

-bankrendszer konfliktusainak alakulásában, egyéni szinteken a hatalom

és a pénz birtoklásáért folytatott harcok formájában, illetve belső

konfliktusok útján, amikor az ego például manipulálni próbálja a Felettes

Énjét. Egyéni szinteken komoly belső konfliktust okozhat, amikor valaki

rálát saját, hatalomhoz való „viszonyára”, hiszen a hatalom és hála

hitrendszerének „alappilléréről” van szó, ami erőteljesen

„megrendítheti” az egyén hitrendszerét, összes tévhitével együtt.

Mivel jelenleg minden egyes földön élő ember a hatalom és hála

hitrendszere szerint működik valamilyen mértékben, és „jobbik esetben”

folyamatában áll át a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerinti működésre, az energiarablás számtalan formájával és módjával

is él egyben, azaz minden egyes ember visszaél hatalmával.

Az egymás energiarendszerébe történő beavatkozást, a mentális,

asztrális támadásokat, kéretlen bejelentkezéseket, valaki vagy felismeri,

és megtanulja kezelni, megkülönböztetéssel, „elvitel kéréssel”,

jóvátétellel, vagy tudatosság hiányában, ezeknek könnyen áldozatává,

vagy elindítójává válhat. A visszájaműködés esetleges következményeit

fentiek esetében is, célszerű megvizsgálni.

Sokan örülnek manapság annak az információnak, hogy a Föld bizonyos

rezgésszintje felett, hatástalanná válhatnak bizonyos régi, vagy aktuális

„ártó szándékú” mágiák egyéni, közösségi szinteken. Látszólag,

elegendő „kivárni”, amíg a Föld elér és meghalad egy bizonyos

rezgésszintet, a mágikus hatások maguktól megszűnnek, ám ez ilyen

formában és módon, csak részben igaz.

A hatások megszűnését ugyanis testi-lelki-szellemi szinteken célszerű el

is bírni. A mágiák hatására ugyanis kötések keletkeznek, melyek

beépülnek a hatás alá kerülő egyén fizikai/asztrális/mentális testébe, és

a hatást elindító egyén fizikai/asztrális/mentális testébe is, így maga a

fizikai test e kötésekhez alkalmazkodva, alacsonyabb rezgésszinten

kezd el működni. A Föld bizonyos rezgésszintje alatt, a tudatosulás

útján járóknak lehetőségük volt felismerni e kötéseket és bizonyos

technikák segítségével oldani őket, akkor és olyan formában,

amikor/ahogyan azt a fizikai/asztrális/mentális testük elbírta.

Ugyanakkor azok számára, akik ragaszkodtak bizonyos kötéseikhez,

esetleg fejlődésük aktuális szakaszában még szükségük lehetett ezek

„fenntartására”, lehetőségük volt ezt választaniuk. A Föld bizonyos

rezgésszintje felett azonban oldások, már csak a Földdel

együttműködésben történhetnek meg, azzal viszont megtörténhetnek

akkor is, amikor az illető esetleg nem akarja őket, vagy még erősebb

kötések keletkezhetnek, amikor ugyan akarja, csak éppen nem veszi

tekintetbe a Föld aktuális rezgésszint változásait. Ezekre a történésekre

célszerű folyamatában felkészülni, azaz, testileg/lelkileg/szellemileg

megerősödni, mégpedig mindenkinek arra törekedve, hogy egyre

önállóbban legyen képes felismerni és megtenni Felettes Énje

javaslatait. Jelen időszakban, a mágiák hatásai azok elindítóira, a

visszájaműködés következtében, visszamenőlegesen is

visszahathatnak, azok befogadóiból pedig visszamenőlegesen is

elindulhatnak.

Ennek az az egyik oka, hogy a Föld emelkedő rezgésszintje, egyre

erőteljesebben „bonthatja le" az alacsonyabb rezgésszintű egyéni

működést „fenntartó” kötéseket, melyek az „elfáradt anyaghoz”

hasonlatosan, előbb-utóbb „megadhatják magukat” az erősebb

energetikai hatásnak, azaz leválhatnak, vagy leszakadhatnak az

illetőről. Az egyén, magának a mágikus hatásnak a hírtelen

megszűnését és ezzel a magasabb rezgésszintre történő emelkedés

lehetőségét, például erős spirituális egó esetében, valószínűleg nem

képes tudatosítani, így a már „megismert, hatalom és hála hitrendszere

szerinti utat járva”, spirituális egó szintjén hozhat döntést, azaz

„zsigerből” indíthat támadást, vagy támadhat vissza „önvédelemből”.

Akik jelen energetikai körülmények között nem tudatosítanak

folyamatában és kérnek védelmet munkájukra, könnyen a hatalom és

hála hitrendszerének törvényszerűségei szerint cselekedhetnek, amivel

egyfajta „halmozott visszájaműködési folyamatot” indíthatnak el,

melynek összes következménye az illetőn „csattanhat”.

Ez a következmény egy öngerjesztő, önpusztító folyamat, egyre

csökkenő egyéni rezgésszinttel, mely, ha átlép egy bizonyos határt, a

fizikai test károsodásával járhat.

Tulajdonképpen a harmadik dimenziós működéshez ragaszkodó

egyének, amennyiben nem változtatnak működésükön, a megváltozott

energetikai körülmények között, valószínűleg egyre inkább saját

maguknak árthatnak csak, akár mások, akár saját maguk szabad

akaratába avatkoznak bele, akár ártó, akár jó szándékkal teszik ezt,

mert magába a szabad akaratba történő beavatkozásra, lesz egyre

kevésbé lehetőségük. A Felettes Én szintű működést és a tiszta szándék

energiájával való élést választó és ezért napi szinten cselekvő egyének

pedig, a harmadik dimenziós működéstől egyre inkább függetlenedve,

szabadabban lesznek képesek létezni, folyamatában tanulva meg, a

folyamatokba történő beleavatkozás nélkül élni teremtőerejükkel.

Nem célszerű tehát sem „várni a sült galambra”, sem éjjel-nappal oldani,

mert a visszája- működés következményei mindkét esetben az egyénen

„csattanhatnak”.

Erős kötések esetében könnyen előfordulhat, hogy az egyik egyén

rezgésszintje jelentősen megemelkedik, amit a másik egyén energetikai

szinten, akár személyes jelenlét nélkül is érzékel, s ilyenkor felszínre

kerülhetnek azok a játszmák, melyek még nem kerültek feloldásra

bennük/közöttük mentális szinten is. Ezek tudatosítása és kezelésük

megtanulása, óriási segítséget jelenthet mindkét „fél” számára, mert a

mentális szinten „felvett kesztyűk” is „halmozott visszájaműködési

folyamatokat” indíthatnak el, a maguk következményeivel.

Jelen energetikai körülmények között bekövetkezhetnek úgynevezett

téromlások, térleválások, melyek hatásait szintén célszerű tudatosítani

és kezelni. A Föld emelkedő rezgésszintjét követni nem képes, vagy

annak „ellenálló”, alacsonyabb rezgésszintű térrészek, térszerkezetek

ugyanis egy bizonyos energetikai rezgésszintkülönbséget már nem

bírhatnak el, kiszakadhatnak a térből, leválhatnak róla. A jelenség

hasonlatos egy léggömbhöz, melyről leoldódik a kosár rész, s a gömb

szabadabban képes repülni terhe nélkül. A téromlásokat a

fizikai/asztrális/mentális test alkalomadtán nehezen viselheti, hiszen

ilyenkor az egyén azon részei is leválhatnak, melyek a térből levált

részekkel analógiában működnek, ezért rendkívül fontos annak

tudatosítása, mi történik valakivel éppen és milyen hatások

következményei lehetnek a történések, főleg, mikor 1-1 téromlás oka, az

egyént jelentősebben érintő mágikus hatás kioldódása. Fenti

hasonlattal élve, valószínűleg egyáltalán nem mindegy, valakinek milyen

mennyiségű, „kosárba valója” van 1-1 téromlás bekövetkeztével, mert

amennyiben több,  mint aminek a leválását az egyén

fizikai/asztrális/mentális szinten elbír, annak súlyos következményei

lehetnek. Amióta az emberek földi testben a hatalom és hála

hitrendszere szerint éltek/élnek, hatalommal történő visszaélések

mindig is voltak a Földön. Tulajdonképpen az emberiségnek nincs

tapasztalata arról, milyen a hatalommal való élés, ezt csupán tanulja.

A visszájaműködés „elsajátításával”, a Föld bizonyos rezgésszintjéig,

valamennyire vissza lehet élni, e rezgésszint felett azonban már nem. Ez

röviden annyit jelent, hogy a mágikus technikák hatalom és hála

hitrendszere szerinti alkalmazása, akár ártó, akár jó szándékkal történik

mindez,  valószínűleg a visszájára fog elsülni egyre inkább, ego szintjén

pedig a visszájaműködés egyre kevésbé fog tudni működni. Egy nagyon

rövid időintervallumban, némi visszaélésre az egónak lehetősége adódik

ugyan, ám ennek konkrét célja van, mégpedig annak elősegítése, hogy

a nagyon erőteljes spirituális egóval rendelkező egyének számára, az új

működésre történő átállás gördülékeny legyen, anélkül, hogy az

egyének önmagukban, vagy másokban kárt okoznának, már

amennyiben a Felettes Én szintű működést választották. Erre az Égi

Segítők, köztük mi is fokozottan odafigyelünk és mindez pontosan a

gördülékeny átállások segítése miatt van úgy, ahogy. Röviden azt is

mondhatnánk, ahhoz, hogy valaki vissza tudjon élni a hatalmával a

jelenlegi energetikai körülmények között, szükséges folyamatában

„kifehérednie”.

Fentiek azt is jelentik egyben, hogy a tudatosulás útján járóknak

hamarosan két választásuk maradhat, vagy megtanulnak, a Felettes

Énjük szintjén működni, ahol már egyáltalán nincs lehetőség hatalommal

való visszaélésre, vagy folytatják életüket egy alacsonyabb rezgésszintű

helyen. Megismételjük, Felettes Én szintű működésre nem lehetséges

hatalommal történő visszaélések útján átállni, azokkal csak az

aktuálisnál alacsonyabb rezgésszintre lehet kerülni, ugyanakkor az

egónak célszerű némi gyakorlatot szereznie a „felkapaszkodáshoz”,

amit a hatalom és hála hitrendszerén belül nem tanult/nem tanulhatott

meg és amire rövid ideig ugyan, ám lehetőséget kap az Égi Segítőktől

minden egyén, aki meg akar tanulni a Felettes Énje szintjén működni és

ehhez segítséget kér az Égi Segítőktől.

Aki Felettes Én szintű működésre törekszik, az útmutatások betartásával

és folyamatos védelemkéréssel, annak az egyénnek az egyéni fényteste

is folyamatában erősödik, amivel az egyéni védelme is erősödik.

Többen nem tudnak mit „kezdeni” ezzel az információval, arra

hivatkozva, hogy „hiszen a legnagyobb védelem, a szeretet, minek a

védelemkérés”. Ezt a spirituális ego szívesen hangoztatja, csakhogy az

a szeretetenergia, melyről "szó van", Felettes Én szintjén képes

működni, ahogy az elfogadás energia magasabb minősége is, erre pedig

jelenleg a nap 24 órájában, egyetlen ember sem képes földi testben.

Védelemkérések nélkül, nem lehetséges a Felettes Én szintű működésre

történő átállás, főleg nem a jelenlegi energetikai körülmények között és

az arcturusi karma tisztulási folyamatai során, hiszen jelenleg olyan

ember sem él földi testben, aki a tiszta szándék energiájával képes a

nap 24 órájában élni. Mivel jelen időszakban, akarva, akaratlanuk,

minden ember beleavatkozik önmaga/mások szabad akaratába, vagyis

visszaél hatalmával, a visszájaműködés következményei is valószínűleg

megérkeznek. Ezek egyéni szintű és „kevésbé fájdalmas” kezelésében,

a kért és elfogadott védelmek, sokat segíthetnek.

2013.09.12

 

A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete alapján leírta: Serrano-

Correcher Maria-Luisa személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont,hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek az olvasás alatt előjöttek, a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, vigye el a gyógyító helyükre, kérem Merlint, hogy

gyógyítsa a lenyomatokat.  Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákat, kérem Mária Magdolna, Máriaanya és a

Felettes Énem segítségét, hogy ez így is legyen. OM, AMEN.

 

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 162
Tegnapi: 68
Heti: 819
Havi: 2 515
Össz.: 525 814

Látogatottság növelés
Oldal: A mágiák hatásainak kezeléséről 2013.09.12
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »