Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A tudatállapot változásokról 2017.02.26.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés

teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan,

szélsőséges, manipulatív, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem

magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

energiákat.

 

A Föld rezgésszintje, jelenleg valahol a 4.-ik és 5.-ik dimenziós rezgésszint

között mozog, "tartományon belül", kisebb-nagyobb elmozdulásokkal

emelkedik az 5.-ik dimenziós rezgésszintre. Eme jelenség

figyelembevételével és mélyebb megértésével, érthetőbbekké

válnak a világban, az egyén életében zajló események is (az egyén

tudatába kerül annak, ami történik benne, körülötte). Magasabb

tudatállapotból, nagyobb rálátása nyílik dolgokra, alacsonyabb

tudatállapotból, a rálátás is kisebb. A tudatállapot, megértési szint és egyéni

rezgésszint „kérdése”, ám az esetek többségében, korántsem egy stabil és

fix, hanem egy állandóan váltakozó állapot. Ez azt is jelenti egyben,

„ahány ember, annyi tudatállapot”, egyéni szinteken pedig, a tudatállapotok

is, "tartományon belül", folyamatában váltakoznak (kivéve a

stabil Felettes Én szintű működést).

Míg bizonyos megértési és rezgésszinteken, az egyén észre sem veszi, milyen

gyorsan váltakozhat a tudatállapota és a közérzete, addig más, magasabb

megértési és rezgésszinteken, meglehetősen jól érzékelhető a Föld

rezgésszintjének hírtelen megemelkedése is. A jelenség kellemes, olykor

elszállós érzetekkel/érzésekkel/gondolatokkal járhat, az egyén úgy érezheti,

„végre levegőhöz jutott”, esetleges görcseit, feszüléseit, ellazultság,

megkönnyebbülés válthatja fel. Az időszak nagyszerűen alkalmas némi

pihenésre és feltöltődésre, mert ilyenkor, ez általában könnyebben megy,

mint nehezebb energetikai körülmények között (van, akinek megy az

ellazulás energetikai körülményektől függetlenül is).

Az erőgyűjtés ebben az időszakban, azért is nagyon fontos, mert a Föld

rezgésszintjének hírtelen megugrását, hamarosan követik a

„visszája” következmények is. Mindez a 3.-ik dimenziós működések

megerősödését jelenti, egyéni/köztudati szinteken. Az ok egyszerű, hiszen a

megnövekedett rezgésszint hatására, erőteljesebben kezdenek felbomlani az

alacsonyabb rezgésszintű működések, melyekre az egyén a „változásoknak

történő erőteljesebb ellenállással” reagálhat (hárítás, kapaszkodás, egyéb

védekező mechanizmusok). Tudatosság mértékétől függ, hasonló

helyzetekben ki, mennyire van tisztában azzal, mi történik vele, és

megteszi- e a szükséges korrekciókat (pl. tudatos rálazulással oldja a

feszültségét).  

Felettes Én szintű egyéni működésnél, ilyen jellegű korrekciókra már nincs

szükség, azonban mivel szabad szemmel is látható, sűrű fizikai testben,

jelenleg kevés ember él a Földön, aki napi 24 órában ezen a szinten

működik, korrekciókra, a legtöbb embernek szüksége lehet.

A „visszája hatások” megérkezésével, jelentős rezgésszint visszaesés

tapasztalható köztudati szinten, ami jelentősen érintheti az egyéni

rezgésszinteket is. Mivel az emberek jelentős részére, jelenleg a tudatalatti

működés jellemző, vagyis tudatalatti csatornáikon keresztül folyamatában

csatlakoznak a köztudatra, egyelőre a tudatos lecsatlakozások ritkábban

fordulnak elő.

Szeretném megjegyezni, ez, az esetek jelentős részében, lépésről-lépésre

történő folyamat, az egyén megértései révén, folyamatában tudja befejezni 

tudatalatti működését, vagyis folyamatában tud lekapcsolódni a köztudatról

is. Ez az is jelenti egyben, egyes tudatalatti csatornáin keresztül még

kapcsolódhat a köztudatra, másokon már nem, (vagy csak abban az esetben,

ha tudatosan akarja ezt megtenni,  ám ebben az esetben sem mindegy a

motiváció). Mivel tudatfeletti működésre átállni, egyre inkább csak a tiszta

szándék energiára csatlakozva lehet (elbírja-e azt egyáltalán az egyén, és

milyen mértékben), a Föld rezgésszintjének további emelkedésével,

manipulációs szándékkal, előbb-utóbb, valószínűleg a (tudatos)

lecsatlakozások, és értelemszerűen, a hasonló szándékú (tudatos)

felcsatlakozások sem fognak tudni működni.

"Tudatos manipulációról", márcsak azért sem beszélhetünk ebben az

esetben, mert a tudatfeletti működés szempontjából, ez a fajta tudatosság,

éppen annak a visszáját, vagyis a tudatosság hiányát fogja jelenteni. 

Köztudati hatásoktól függetlenül, csupán Felettes Énje szintjén képes

működni az ember, ezért legtöbben „saját bőrükön” tapasztalhatják a

köztudati hatásokat. Ugyancsak tudatosság mértékétől függ, mennyi ideig és

milyen mértékben „szenvedi el” valaki eme rácsatlakozásokat. Képes-e

beazonosítani, pl. melyek a saját félelmei és melyek másoké, illetve képes-e

saját félelmeinek kezelésével, valóban lecsatlakozni a köztudatról.

Érthetőbben megfogalmazva, az embert, a saját félelmei is jelentős

szorongással tölthetik el, ám ha magára veszi mások félelmeit is, az

halmozottan hátrányos helyzeteket eredményezhet.

Minden ember életében előfordulhatnak "derült égből

villámcsapás" helyzetek, melyek kezeléséhez, olykor igen erős

önfegyelemre és lélekjelenlétre van szükség.

Az egyéni tudatállapotok tehát nagymértékben „függhetnek” a köztudat

állapotától, ami, elnézve például a jelenlegi, magyarországi „közéleti”

állapotokat, bizony igen „lehangoló képet nyújthat”.

Nagyon nem mindegy tehát, az egyén közérzete, szó szerint is a

„köz érzete”-e, vagy a köztudat állapotától függetlenül is képes

valaki jól érezni magát.

Itt megjegyzem, a Föld rezgésszintjének emelkedésével, a köztudat is

tisztul, mégpedig az egyéni tisztulási folyamatok mértékében. Ez azt is

jelenti egyben, minél több ember fejezi be a tudatalatti működést, és

csatlakozik tudatosan, legalább jó szándékkal a köztudatra, annál tisztább

lesz ez a közeg is.

A tudatosság jelentősége tehát egyre fontosabbá válik, attól függetlenül,

valaki kitűzte-e maga elé célként a Felettes Én szintű működést, vagy nem,

hiszen a tisztulási folyamatok, a Föld rezgésszintjének növekedésével is

egyre aktívabbakká válnak. Egyszerűbben megfogalmazva, aki „tisztaságban

akar élni”, az tanuljon meg, ne más, hanem a „saját háza táján

sepregetni” egyre inkább, és megkülönböztetni, mi tartozik rá és mi nem.

(Felettes Én szintjén működik az is-is, csak nem úgy, ahogyan azt sokan

gondolják).

Önismerettel foglalkozó, tudatosodás útját járó embereknél, a Föld

rezgésszintjének hírtelen megemelkedése, majd a „visszája

következmények” hatására bekövetkezett rezgésszint csökkenés, azért

okozhat gondot, mert a tisztulási folyamatok gyorsulásával, egyre többször

és egyre rövidebb idő alatt szükséges kezelniük a tudattágulással, majd

tudatszűküléssel járó tüneteket (van, akinél már nincs "visszaszűkülés",

vagy ha van is, egy határ alá, már nem megy).

Annak az embernek pl., aki jobban érzi magát a 4.-ik dimenziós

rezgésszinten, mint az alatt, a „hírtelen rezgésszintbeli csökkenés” komoly

testi/lelki/szellemi fájdalmakkal járhat. Átváltani a magasabb rezgésszintű

létezésről, az alacsonyabbra, ráadásul hírtelen, igen megterhelő a fizikai test

számára, az „oda-vissza ugrálások” gyakoriságának növekedése pedig e

terhelést csak tovább növelheti. (A fizikai testnek általában "több időre van

szüksége" az átálláshoz). 

Mivel a hírtelen rezgésszint csökkenés hatására, visszatérhetnek a görcsök,

feszülések, olykor a levegőtlenség, eme tünetek „rányomhatják a bélyeget”

az egyén kedélyállapotára és mentális állapotára is. Nincs külön test, lélek,

szellem, a problémák jelentős részét pedig az okozza, mikor a szintek nem

együttműködésben, hanem alá/fölérendeltségben működnek egymással.

A jelenség hatására, tovább csökkenhet az egyéni rezgésszint is, vagyis az

egyén fényteste, meggyengülhet.

Itt megjegyzem, az esetek jelentős részében, a fénytest bizonyos szint alá

nem gyengül, (a gyengülés bizonyos tartományon belül következhet be)

vagyis nagyon nem mindegy, kinek, milyen erősségű a fényteste.

Bár bizonyos nézőpontból nézve, az egyéni fénytest megerősödésének

következménye, a köztudati hatások könnyebb kezelése, ez valóban csak

bizonyos nézőpontból van így.

A fénytest megerősödésével ugyanis, az egyén érzékenysége is jelentősen

elmélyül, egyre több és több helyről érkező ingerre, információkra lesz

érzékeny, akár anélkül, hogy „kitenné a lábát a lakásból”. Ez azt is jelenti

egyben, a dimenziók egybenyílásával, egyszerre 9 dimenzióból „veheti a

jeleket”. Mivel a 9 dimenziót csak Felettes Énje szintjén képes átlátni az

ember, komoly gondot okozhat valakinek, ha hírtelen alacsonyabb

tudatállapotba kerül és ilyen formában „veszi az adást”.

Amennyiben valaki megtapasztalt már hasonló jelenséget, az pontosan

tudhatja ez mennyire kellemetlen. Nyilván sok múlik azon, az egyén

mennyivel alacsonyabb tudatállapotba kerül hírtelen, képes-e még

tudatosítani önmagában, mi történik vele, és erőteljes befelé figyeléssel

feljebb kapaszkodik-e. Érthetőbben megfogalmazva, van-e elég önfegyelme

és lélekjelenléte a helyzet kezeléséhez, vagy „kicsúszik a kezéből az

irányítás”, s már csak kívülről jövő „kézi vezérléssel” lehetséges segíteni

neki.

Több szó esik arról, amikor valaki hírtelen magasabb tudatállapotba kerül, s

az addiginál több dimenzióra nyílik rálátása. Ebben az esetben sem mindegy,

mekkora mértékben tágul valakinek a tudata, elbírja-e testileg, lelkileg,

szellemileg a váltást, vagy nem, ahogy az sem mindegy, mely dimenziókra

nyílik rálátása.

3.-ik dimenziós rezgésszinten működő egyéneknél, a 4.-ik dimenzióval

történő találkozás, még igen kellemes lehet, ám az 5 és a fölöttiekre történő

hírtelen ugrás (amit az egyén legtöbbször nem is tud megtenni), komoly

egészségkárosodással járhat.

Az Univerzumban összerendezettség van, úgyhogy nyilván senkivel

sem történik semmi „véletlenül”.

Még egy jelenségről szeretnék szót ejteni az anyagban. A spirituális ego

hitrendszere szerint működő egyéneknél, a Föld rezgésszintjének

emelkedésével járó hatások, könnyen eredményezhetnek bipoláris

személyiségzavarhoz hasonlatos tüneteket, jelentős földi létből történő

elvágyódás kíséretében. Míg a Föld rezgésszintjének megemelkedését, túlzott

mértékű elszállásos érzetek kísérhetik, a visszája hatások, ugyancsak túlzott

mértékű „összezuhanásokat” eredményezhetnek. Az egyénnek könnyen az

a képzete támadhat, hogy a fizikai testben való földi lét, csupa szenvedés,

amiből ő egyre kevésbé kér.

A spirituális ego hitrendszere szerinti működés, tipikusan hatalom és hála

(alá/fölérendeltség) hitrendszere szerinti működés, még ha az egyén erről

nem is tud. Mivel a Föld emelkedő rezgésszintjének hatására, a hatalom és

hála hitrendszere szerinti működések folyamatában bomlanak fel, nyilván ez

hat az egyén működésére is, bontja a spirituális ego hitrendszerét. Mindez

megerősítheti az egyént abban, hogy maga a fizikai testben való földi élet az,

mely akadályozza őt a magasabb megértési szinten történő létezésben,

vagyis az egyén, könnyen választhatja megoldásként a fizikai testből történő

kilépést.

Amennyiben tudatosan választja ezt az utat, öngyilkosságot követhet el,

(ez legtöbbször nem összeegyeztethető a hitével), tudat alatti választás

esetében megbetegítheti magát, „minden áron való magasabb tudatállapot

elérése” cél esetében, pedig „kvantumot ugorhat”.

 „Kvantumugrás” során, a hírtelen tudattágulást, a fizikai test már nem

bírja el, az arányok „minden határt átlépő” felborulásával, bekövetkezik a

„fizikai testből történő kihasadás”, vagyis a „hírtelen halál”.

Előfordulhat ennek a fordítottja is, mikor az egyénnek "esze ágában sincs"

kilépni a fizikai testéből, a Föld rezgésszintjének növekedésére, a hatalom és

hála hitrendszere szerinti működésének megerősítésével reagál. Ez

legtöbbször mentális, vagy asztrális, vagy is-is túlműködések formájában

jelentkezik, erőteljes hatalmi motivációval párosulva. Az egyén ahelyett,

hogy felülvizsgálná eddigi hiedelmeit és "más irányt választana", még inkább

elmerül bennük, a józan ész határait átlépve pedig, e hiedelmek, lépésről-

-lépésre, téveszmékké változnak. Mivel a hasonló gondolkodású emberek

legtöbbször "zseniális manipulátorok", követőiket olyan dolgokra is

rávehetik, melyek ugyancsak átlépik a józan ész határait.

Amennyiben az egyén "nem tér időben észhez", rendkívül szélsőséges

formákat ölthetnek "túlműködései" és könnyen vezethetnek testi, lelki,

mentális, összeomlásokhoz.

Itt megjegyzem, a "téveszmék", igen erős energiák, melyek átveszik az

ember felett az irányítást. Téveszmék irányítása alatt, az embernek köze

nincs a szabad akaratához, az energiák uralják őt. Nagyon nagy

önfegyelemre, és lélekjelenlétre van szükség ahhoz, hogy az egyén

kikerüljön eme energiák hatása alól, egy bizonyos határt átlépve pedig, ez

már nem is nagyon lehetséges.

A példákat még lehetne sorolni, hiszen mint említettem, ahány ember, annyi

tudatállapot, és azok is folyamatában váltakoznak. Ebben az anyagban csak

néhány olyan jelenségről írtam, melyek könnyen szélsőségessé fordulhatnak,

amennyiben az egyén nem figyel oda. 

Valamennyi esetben célszerű odafigyelni az arányokra és arra, hogy

az ember értékrendjének első helyén, élete minden helyzetében, az

egészsége álljon, így nagyobb „kilengések” nélkül, jóval

mérsékeltebb tudatállapot váltakozásokkal kezelhetők a különböző,

akár szélsőséges élethelyzetek is.

 

2017.02.26.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás,

ragaszkodás, előítélet, visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság, önfejűség,

lenézés, megvetés, vádaskodás, elvakultság, elcsúszás,

elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem,

tisztelet, tudatosság, nyitottság, tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve

túlzott volta miatt, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, itt és

most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem,

elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

cadeceus3.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 145
Tegnapi: 68
Heti: 802
Havi: 2 498
Össz.: 525 797

Látogatottság növelés
Oldal: A tudatállapot változásokról 2017.02.26.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »