Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Mikor már nem csak a jéghegy csúcsa látszik 2015.08.29

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges.

 

Az elmúlt hetek jelentős energetikai mozgásait, azok is megérezhették „saját

bőrükön”, akik eddig kevésbé, vagy egyáltalán nem érezték a Földön zajló

energetikai változásokat. Mivel a hónap „közepe táján”, valószínűleg

ismételten nagyobb energetikai átrendeződések lesznek, az odafigyelés

jelentősége az elkövetkezendő időszakban, kiemelt. A bőr, közvetlen fizikai

határvonal, ezért bőr problémák jelentkezésénél, célszerű lehet

végiggondolni, milyen fizikai határokat léphetett át az egyén, vagy mások hol

léphették át az ő határait. Az elmúlt időszak testi/lelki/szellemi

határátlépéseinek hátterében, nagyrészt a Föld változó rezgésszintjével járó

következmények nem ismerése, vagy azok kezelésének „nem bírása”

állhatott, ám a lehetséges következményeket lépésről-lépésre meg lehet

ismerni, ahogy kezelésüket is meg lehet tanulni. A „szögesdrót kerítéssel”

analógiában például valószínűsíthető, hogy hasonlóan „tüskés” hozzáállással,

az ember határain egyre inkább átgázolhatnak mások, ezért a további

„felvértezés” helyett, a hozzáállás megváltoztatása, az elfogadás energia

magasabb minőségére történő csatlakozás segítheti az emberek egészséges

működését.

Asztrálisan érzékenyebb egyéneknél, az elmúlt hetekben felerősödhettek és

jelentősen elmélyülhettek a depresszív érzések. A „lelki kínok” hatására

előkerülő öngyilkossági gondolatok elvitelének kérése gyógyító helyükre,

számukra kiemelten ajánlott jelen időszakban, a létbizonytalanságból, a

„minden csak egyre rosszabb és rosszabb” programból adódó érzésekkel

együtt. A Föld emelkedő rezgésszintjével ezek az érzések olyan mértékben

felerősödhetnek, hogy akiket „az öngyilkosság bűn”, vagy „az öngyilkosok

nem jutnak a Menyországba stb.” programok tarthatnak vissza bizonyos

lépések megtételétől, azoknál az embereknél az önpusztító késztetések,

könnyen felülírhatják e programokat. Számukra e programok elvitelét először

is ajánlott kérni elvitelre gyógyító helyükre, és tudatosítani, hogy „ha már az

egyén annyit szenvedett, talán ideje megtapasztalnia az örömöt is földi

testében”. Nem azért maradni, mert „az öngyilkosság bűn”, nem a

büntetéstől való félelem okán, hanem például azért, hogy ha már az ember

„idáig eljutott”, megtapasztalhassa, hogy a földi élet is lehet örömteli.

Ugyancsak célszerű elvitelre kérni a „szeretem, tehát aggódom érte”

programot is, mert a felerősödött és elvitelre nem kért aggodalmak érzései, a

változó energetikai körülmények között, jelentősen felőrölhetik lelkileg az

egyént csakúgy, mint „aggodalma tárgyát”.

Bizonyos köztudati események, kisebb/nagyobb sokkhatásokat válthatnak ki

egyesekből, melyek hatására „elakadhat a szavuk”, „megdermedhetnek a

félelemtől”. Hasonló esetekben, sokkhatások, pánik kezelésében, az elvitel

kérése mellett, sokat tud segíteni a Bach-virág cseppek közül a Napvirág, az

Elsősegély cseppek és az Ernyős madártej. A „nincs erőm továbbmenni” és

az „elsodornak az események” érzetei/érzései/gondolatai, egyeseknél gondot

okozhatnak a járásban (a lábak elgyengülhetnek, deréktól lefelé bénultság

lehet tapasztalható), a létbizonytalanság érzeteinek/

érzéseinek/gondolatainak hatására pedig beállhat a derék, előjöhet a

lumbágó. Gerincproblémák jelentkezhetnek azoknál, akik igyekezhetnek

„gerincesnek maradni”, vagy „egyenes derékkal kiállni a

megpróbáltatásokat”, ám valamilyen oknál fogva mégsem képesek erre. Az

okok tudatosításával, eme tünetek részben, vagy egészében kezelhetők, az

ember visszanyerheti tartását. A „hová mehetnék, ha elszabadulnak az

indulatok” gondolatai, további félelmeket szabadíthatnak fel egyesekben,

könnyen előkerülhet tudat alól a „sehol sem biztonságos” programja is. A

Föld emelkedő rezgésszintjének hatására előjövő programok

többsége ráadásul egymás hatásait, éberség hiányában, felerősíthetik, ezért

jelen időszakban a „megőrülök”, és a „lassan már a saját árnyékomtól is

megijedek” érzetei/érzései/gondolatai, igen labilissá tehetik az egyén

működését. Többször jeleztem, most is szeretném megismételni, leírtak a

tanulási folyamat részei, semmi baj nincs azzal, ha valaki egyes leírt

jelenségeket tapasztal magán, a lényeg az, van-e akarása „jól érezni magát a

bőrében” , ezért hajlandó-e tudatosítani aktuális működését és amennyiben

szükséges változtatni rajta, változtatási szándékkal, döntéssel, elvitelkéréssel

stb..

Jelen időszakban, a köztudat asztrális szennyezettsége igen jelentős, a

félelmek egyes napokon „minden határon túlmenőek” lehetnek, ezek egyéni

szintű kezelésében sokat tud segíteni a minőségi klasszikus, vagy nagy

frekvenciákat átölelő könnyűzene hallgatása (pl. Mozart, Beethoven, Chopin,

Bach, Brahms, operák stb.). A rap és a heavy metál, kifejezetten lefelé viheti

az ember rezgésszintjét. Az aktuális köztudati események, hajlamosíthatják

az egyént a szorongásokra, merevségre, melyek ellazulással, lazítással jól

kezelhetők. Ugyancsak fontos lehet tudatosítani, hogy a tisztaság,

megtisztulás, letisztázás stb. szélsőségesebb igényei legtöbbször akkor

jelentkezhetnek, mikor az egyénből hiányozhat a könyörületesség.

Az aktuális köztudati események jól tükrözhetik, mennyire vagyunk

könyörületesek önmagunkhoz, más emberekhez.

Az embertelenség hátterében ott lehet a „cél szentesíti az eszközt”

programja, és annak tagadása, hogy az Ember elsősorban Ember, nem Isten.

Amennyiben Isten lenne, valószínűleg Istennek is hívnák. Az emberi

kegyetlenség visszavezetése az „állatias ösztönökhöz”, vagyis az állatvilághoz

is egy idejétmúlt program, főleg, hogy igaz sem volt és ma sem az. A

kedvtelésből történő ölés valószínűleg sosem volt az állatvilág sajátja.

A könyörtelenséggel, kegyetlenséggel, embertelenséggel kapcsolatos

tisztulási folyamatokban, köztudati szinten jelentős szerepet játszhat az a

program, mely szerint „az emberek inkább elviselnek egy szélsőséges

diktatúrát, mint az anarchiát”.

E program visszája hatásai egyre jobban láthatók, tapasztalhatók, ami igen

jelentős félelmeket szabadíthat fel egyéni szinteken, hiszen a program

szerint, az embernek látszólag két választása lehet, vagy a diktatúrára

„bólint rá”, vagy az anarchiára, miközben az egyénnek egyik utat sincs

akarása választani. E „döntésképtelenség” húzódhat meg az egyén és az

aktuális politikai hatalom közötti kapcsolat minőségének hátterében is,

hiszen kimondva, kimondatlanul, a hatalom és hála hitrendszerén belül, az

emberek jelentős része még mindig inkább a rendet választhatja, bármilyen

zsarnoki legyen is az, mint a káoszt.

Mivel a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerét, az e hitrendszer

szerinti működést, az emberek többsége még nem ismerheti, jobbik esetben

tanulhatja, „más perspektíva” hiányában, köztudati szinten maradhat a

ragaszkodás a régi struktúrához, még akkor is, ha az egyre több „terhet

róhat az egyénre”.  A „bármi áron rendet akarok” programja azonban, a Föld

emelkedő rezgésszintjén, egyre inkább a visszájára fordulhat, a kaotikus

helyzetek gyakorisága megnőhet. Azt, hogy a „káoszban ott a rend”, a

matematikusok, fizikusok már „egy ideje” tudják, úgyhogy a hitrendszer

váltás szükségessége azok számára is érthetővé válhat, akik csak akkor

tekintenek valamit elfogadhatónak, ha arra tudományos magyarázat van.

A reménytelenség és kilátástalanság érzeteinek/érzéseinek/gondolatainak

elvitelkérése mellett gyógyító helyükre, fontos lehet tudatosítani, az 5.-ik

dimenziós Földön sem a diktatórikus, sem az anarchikus törekvések nem

lehetnek működőképesek, hiszen ezek a hatalom és hála hitrendszerének

szélsőséges megnyilvánulásai, mely hitrendszer az 5.-ik dimenziós Földön,

nem lehet működőképes.

Lemúria szélsőséges és fel nem dolgozott embertelenségei, könyörtelenségei,

kegyetlenségei, igen nagy számban távozhatnak jelenleg a „szőnyegek alól”.

Eme programokkal szembesülni olykor nagyon nehéz, még a valóban

bátraknak is, ám szeretnélek titeket emlékeztetni arra, hogy Lemúriában

sem volt mindenki embertelen, könyörtelen és kegyetlen. Amennyiben az

lett volna, az emberiség olyan formában, mint ma, valószínűleg már nem

létezne, elpusztította volna saját magát. Mint ahogy az a program, hogy „az

emberiség egész történelme során semmit sem tanult” sem igaz,

amennyiben valaki mélyebben belegondol (például ma már Európában,

nagyobb nyilvánosság előtt, nem égetik el máglyán a másképpen

gondolkodókat). A tisztulási folyamatokat nehezítheti, hogy jelenleg nagyobb

számban távozhatnak a szőnyegek alól a második világháborúval és annak

előzményeivel kapcsolatos fel nem dolgozott sérelmek, félelmek is, ami

olykor az elviselhetetlenségig próbára teheti az ember működését. Néhány

évvel ezelőtt, egy idős bácsi már attól is „regressziós sokkot” kapott, mikor

egy második világháborús film forgatási helyszínén meglátta a náci katonai

egyenruhába öltözött statisztákat, manapság például a vagonokba zárt

menekültek szállítása válthat ki hasonló sokkokat.   Az „emberáldozattal”

járó háborúktól való félelem igen mélyen, zsigeri szinten rögzülhetett az

emberekben, e félelmekkel történő szembenézés pedig köztudati szinten,

nagyobb tömegek szintjén még nem történt meg. A magyar kormányzati

politikában éppen ez okból, egyre inkább az a tendencia érvényesülhet, mely

az „adj reményt az embereknek, bármilyen kicsi legyen is az, mert ha az

életükről van szó, belekapaszkodnak a szalmaszálba is, és akkor azt lehet

tenni velük, amit csak akarsz” program alapján működhet. Ugyancsak

hasonló tapasztalható a különböző vallási, ezoterikus irányzatok felöl is, a

„bort iszik, vizet prédikál” programja egyre erőteljesebben nyilvánulhat meg

és válhat láthatóvá. A „reménygyártás”, mint politikai, vallási stratégia az

elkövetkezendő időszakban jelentősebben elterjedhet, azonban valószínűleg

ugyanúgy a visszájára fog sülni, mint az elmúlt időszak legtöbb hatalmi

törekvése. A remény és elfogadás energia magasabb minősége már elérhető

a Földön, aki úgy dönt, rá tud csatlakozni, ehhez nem szükséges megvárni,

hogy a „mások által gyártott remény”, reménytelenséggé forduljon át. Az

„én adom a pénzt, tehát cserébe bármit elvárhatok” program, felismerhető a

kerítésépítésre toborzott, állami ellátásra jogosult munkanélküliek esetében

(vagy építesz kerítést, vagy megvonom tőled az állami támogatást) és

ugyancsak Lemúria sötét időszakának öröksége. Az államosítási tendenciákat

elnézve, a közeljövőben célszerű lehet jobban odafigyelni az állam által

osztogatott támogatásokra, mert akik élnek velük, azokhoz előbb-utóbb a

számla is benyújtásra kerülhet, a „nem tudok nem élni a támogatásokkal,

különben nem tudok megélni” programot pedig igencsak javasolt kérni

elvitelre gyógyító helyükre.

Végül a fáradtság, belefáradás „pozitív hatásairól” szeretnék írni pár sort,

mert eme pozitívumokról egyesek hajlamosak lehetnek elfeledkezni. Jelen

időszakban köztudati szinten is nagyobb arányban lehetnek jelen a fáradtság

érzetei/érzései/gondolatai és azoknál az embereknél is, akik folyamatában

állnak át a tudatfeletti csatornákon át történő működésre. Második esetben

jellemzők lehetnek a „nincs erőm az árral szemben tovább haladni” érzetei/

érzései/gondolatai, gyakoriak lehetnek a feladás közeli tudatállapotok. A

fáradtság azonban bizonyos esetekben kifejezetten „áldásos hatású” lehet

azok számára, akik hajlamosak érzékenyebben reagálni a köztudati

folyamatokra. Az „olyan fáradt vagyok, hogy már nem is érdekel, ki, mit

mondott” érzetei/érzései/gondolatai ugyanis a köztudatról való

lecsatlakozásokat is segíthetik. Amikor köztudati szinten halmozottan sok

minden történik, egyesek hajlamosak lehetnek a mentális/asztrális

rövidzárlatra, mely tudatállapot megelőzését a fáradtság érzetei/

érzései/gondolatai és az aktuális köztudati folyamatokról történő

„automatikus” lecsatlakozás, segítheti. Úgyhogy amennyiben valaki úgy

érzi/gondolja, hogy elege van, elfáradt és nem bírja tovább kezelni a Föld

emelkedő rezgésszintjével járó változásokat, annak az embernek célszerű

tudatosítani, mindezzel valószínűleg semmi baj nincsen. Lehet kérni eme

érzetek/érzések/gondolatok elvitelét gyógyító helyükre, és egyszerűen csak

pihenni egy jót. Megújult erővel, a munka is könnyebben megy.

 

2015.08.29

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, ártó, akár jószándékból

befolyásoló-, manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket,

melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan,

hatalmi harc, játszma, befolyás, szélsőség, félreértés, elcsúszás,

manipuláció, bármivel való visszaélés, azaz, az elfogadás, tiszta

szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség

csekély mértéke, esetleg hiánya révén kerültek a Föld

energiarendszerébe, és a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító

helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem,

elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény,

bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm,

önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság energiákat.

 

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 196
Tegnapi: 68
Heti: 853
Havi: 2 549
Össz.: 525 848

Látogatottság növelés
Oldal: Mikor már nem csak a jéghegy csúcsa látszik 2015.08.29
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »