Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

Egyes aktuális tévhitek tisztulási folyamatairól /II.

(2014.06.28)

 

Kérem Anubiszt, hogy olyan szintű védelemben

részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami

áthatolhatatlan minden tisztátalan, ártó energia, ártó lény

számára. Kérem Jézust, hogy minden tisztátalan, ártó

energiát, ártó lényt, mely az olvasás, értelmezés során előjön,

és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

elvihető, vigye el gyógyító helyükre. Kérem Merlint, a

lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. 

 

A feltétel nélküli engedelmesség és a feltételhez kötött engedelmesség

tévhiteinek tisztulási folyamatai, erőteljes beszakadásokat,

beomlásokat okozhattak köztudati szinten, mely események igen

“instabillá” tehették az egész “építményt”. Egyéni szinteken jelen

időszakban, jelentősebb mennyiségben kerülhetnek elő

a “szőnyegek alól” a halállal, elsősorban az ember saját halálával,

közeli hozzátartozóinak halálával “kapcsolatos” érzetei-érzései-

gondolatai, mely történetekkel való szembenézés elkerülése okán,

egyeseket  “elkaphat a gépszíj”, “eszeveszett rohangálásba

kezdhetnek”. A pótcselekvések azonban már egyre kevésbé lehetnek

képesek csökkenteni az egyén belső feszültségét, sőt egyre inkább

növelhetik azt.  Javasolt tudatosítani, hogy hárítás formájában , az

egyén, éppen a "szőnyegek alá" söpörheti a problémákat, egy olyan

"időszakban", mikor a problémák söprődnek kifelé a "szőnyegek alól",

a hárítás hatása hasonlatos lehet egy olyan ember igyekezetéhez, aki

csupán egy pohár segítségével akarja kimerni  a vizet, egyre növekvő

sebességgel süllyedő csónakjából. Az "emberfeletti küzdelembe", az

ember belerokkanhat, vagy akár bele is halhat, csupán a lényegről

feledkezve meg, arról, hogy tud ő bizony úszni, és nagyon közel van a

part. E példa, illetve alább leírtak értelmezésével, lépésről-lépésre

megérthető/megélhető a Földön jelenleg egyszerre jelenlévő két

hitrendszer, a hatalom és hála, illetve a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszerének úgynevezett visszájaműködése is, mely

működés felismerésével, a folyamatában felismert, egyéni tévhitek

elvitelének kérésével gyógyító helyükre, az ember nagyon sokat

segíthet, elsősorban önmagának, nyugodtabb, békésebb, örömtelibb

formában/módon megélni a jelenlegi "igen mozgalmas" és egyéni

szinteken alkalomadtán igen szélsőséges érzetekre-érzésekre-

gondolatokra hajlamosító időszakot.

A  “szó nélkül tedd amit mondok”, “ne kérdőjelezd meg a döntéseimet”,

“nem azért alkalmazlak, hogy gondolkozz” és a “megteszem, ha…”,

“valamit, valamiért” stb. tévhiteinek találkozásai, az élet több

területén okozhattak látványos összeütközéseket, melyek a

hatalom és hála hitrendszere szerint értelmezve,  az erőviszonyoktól

“függően”, vagy megegyezéssel, (a birtokviszonyok újboli

kijelölésével), vagy a “rövidebbet húzó” vereségével 

 végződhettek/végződhetnek. A “túl nagy falat”, “emberére akadt”,

“olyanba nyúlt bele, amibe nem kellett volna”, “összeakasztották a

bajszukat” tévhiteinek tisztulási folyamatai sokszor aktív ütközetek

közepette zajlanak és igen változatos formákban/módokon

nyílvánulhatnak meg. A “titánok harca” felismerhető lehet például az

RTL Klub körüli “csatározásokban” , melyek köztudati szinten rengeteg

cinizmussal, kárörvendéssel “kapcsolatos” tévhit “kisöprődését”

eredményezhették. Egyes nyílvános fórumokon éppenhogy fogadást

nem lehetett kötni arra, aznap ki nyeri az aktuális csatát, ami a foci vb

hatására kialakult köztudati állapotokat is “jól tükrözheti”. A “nekem

ehhez semmi közöm, vagy csak külső megfigyelőként” tévhitei ugyan

folyamatában távoznak az emberekből, “jobbik” esetben elvitelük

kérésével gyógyító helyükre, ám az e tévhitek visszájával történő

tömeges találkozások, egyéni szinteken még úgy tűnik váratnak

magukra. Hogy ez a “találkozás” milyen formában/módon, milyen

“áron” történik meg , az az elkövetkezendő időszakban egyre láthatóbb

formában/módon nyílvánulhat meg. A “kenyeret és cirkuszt a népnek”

tévhiteinek tisztulásával, tömeges mértékben kerülhettek/kerülhetnek

felszínre a manipulatív szándékok, a hatalommal történő visszaélések

tévhitei, illetve ezek eszközei/technikái.

A Föld alacsonyabb rezgésszintjén, például a római kori arénákban, a

gladiator küzdelmeknek több “pozitív hozadéka” is lehetett a “hatalmi

pólus” képviselői számára. A küzdelmek elvonhatták egyes emberek

figyelmét a “valóban fontos dolgokról”, bizonyos ellenfelektől meg

lehetett szabadulni az arénában, (pl. a gladiator legyőzettetett) jelentős

mennyiségű düh és agresszió kerülhetett levezetésre a “küzdelmek

során” a nézőkben és a harcosokban egyaránt stb. A Földön jelenleg

egyszerre jelenlévő két hitrendszer, a hatalom és hála, illetve a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerének visszájaműködése okán,

jelen időszakban épülhetnek ugyan stadionok, ám a “cirkuszt és

kenyeret a népnek” tévhitének visszájaként, maga az építés/építtetés

folyamata válhat cirkuszi “attrakcióvá”, a figyelemelterelés motivációja,

a “figyelem középpontjába kerüléssé” fordulhat át, agresszió levezetés

helyett, pedig “hatványozott” indulatok korbácsolódhatnak fel a “kenyér

hiánya okán”. Valószínűleg egy “játékmester” sem kerül szívesen az

“arénába”, főleg amennyiben megszűnik befolyása arra, ami ott

történik. Jelen időszakban igen jelentős mennyiségben távozhatnak a

“szőnyegek alól” a manipulációval kapcsolatos tévhitek, melyekre

kiemelten javasolt odafigyelni és folyamatában kérni azok elvitelét

gyógyító helyükre az Égi Segítőktől és a Felettes Éntől. Azok az

emberek , akiknek “lételeme” lehet a manipuláció, mások

befolyásolása, akaratuk “bármi áron történő érvényesítése” és tudat

alatt az “inkább meghalok, minthogy kiengedjem a kezemből az

irányítást” hatalom és hála hitrendszere szerint értelmezett tévhit

szerint élnek, az elkövetkezendő időszakban “egyre sűrűsödő

jelzéseket” kaphatnak tévhiteik elengedésének idő- és

szükségszerűségére, mégpedig valószínűleg egészségüket érintő

“jelzéseket”. Ugyanakkor itt érdemes megemlíteni a manipuláció egy

olyan formáját/módját is, melyet többen éppen a manipuláció

hiányával, az “élni és élni hagyni” tévhitével azonosíthatnak. Egyes

emberek úgy gondolhatják, érezhetik, ők nem ragaszkodnak, kötődnek

életükben semmihez/senkihez sem, nem avatkoznak bele mások

szabad akaratába, sajátjukba sem “veszik szívesen”mások

beavatkozását, az “élni és élni hagyni” tévhite alapján. Az “élni és élni

hagyni” egészen mást jelent a hatalom és hála hitrendszerében és

egészen mást a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerében,

ezért valószínűleg nem mindegy, ki, milyen megértési szinten gondolja,

érzi leírtakat. Hatalom és hála hitrendszere szerinti működéssel, a

spirituális egó tévhiteivel megtámogatva, az egyén eme képességét

 “Isten ajándékának”, “áldásnak” tekintheti és “büszkén szóvá teheti”

környezetében, a mások részéről felé irányuló esetleges

beavatkozásokat a szabad akaratába pedig különböző technikák

segítségével akadályozhatja meg. A Föld alacsonyabb rezgésszintjén,

leírt tévhitekkel és erős egóval/spirituális egóval “rendelkező” emberek

környezetében gyakran előfordulhatott az úgynevezett “holdudvar”,

legtöbbször az “ellenkező nem tagjaiból”, mely “felállás” a hatalom és

hála hitrendszere szerinti működés “tipikus” példája lehetett és sokszor

a manipulációs eszközök igen “széles tárházának” alkalmazásán

alapulhatott. Holdudvar alatt értem, a nem

egyenrangúságon/együttműködésen, hanem a hatalom és hála

hitrendszere szerint értelmezett hierarchikus felépítésen alapuló

“háremszerűen működő kapcsolatokat”, mint a legtöbb

mester/tanítvány, páciens/terapeuta, főnök/alkalmazott stb.

kapcsolatot.  A Föld jelenlegi és emelkedő rezgésszintjén, a Földön

jelenleg egyszerre jelenlévő két hitrendszer visszájaműködése

következményeként azonban a dolgok visszájukra fordulhatnak.

Először is a tudatos szinten kimondott szavak, tudat alatt a visszájukra

fordulhatnak, a tudatalatti teremtőerejének hatására pedig a

“ragaszkodás, kötődés hiánya”, igen erős ragaszkodásba, kötődésbe

fordulhat át az egyén részéről. Az “Isten ajándéka, áldás” tévhitek

visszájaként, “Isten bűntetésévé, átokká” változhatnak a kimondott

szavak, az egyéni erőtér megváltozásával pedig a “holdudvar”

vonzódása, taszítássá változhat.

Ennek okán, az elkövetkezendő időszakban előfordulhatnak olyan

esetek, mikor a “Mestert elhagyják csalódott tanítványai”, vagy

legalábbis “megrendül, megkérdőjeleződik közöttük a bizalom”, a

feleségét több nővel megcsaló férj, találkozhat “asszonyai

összefogásával” és “közös bosszújukkal”stb. Ezek lehetnek a fizikai

szintű megnyílvánulások, ám fontos lehet “szót ejteni” az asztrális,

mentális szinten zajló folyamatokról is, ezek esetleges

következményeiről. Asztrális, mentális szinteken a “kötelékek” leválása

igen erőteljes “kapaszkodásokban”, az erőszak többféle

formájában/módjában nyílvánulhat meg, mégpedig sokszor éppen azon

“fél” részéről, aki meg lehet győzödve arról, ő nem kötődik

máshoz/másokhoz. Az addig “irányított és kötődő fél” esetében, a

“támasz megszűnésével” jelentkezhetnek a “kicsúszott a lábam alól a

talaj”, az “elanyátlanodtam”, “mi lesz most velem” érzetei-érzései-

gondolatai, melyek a személyes erőterek megváltozásának  lehetséges

következményei. A folyamatok során jelentkező érzetek-érzések-

gondolatok, kéréssel elvihetők gyógyító helyükre, ami jelentős

segítséget jelenthet az egyén “megváltozott” erőterének

megerősödésében, ám csak abban az esetben, ha az egyénnek van

akarása erősödni, és szabadabban létezni. A “manipuláló fél” részéről

érkező asztrális/mentális erőszak, a “nem engedlek, az enyém vagy,

nélkülem nem érsz semmit, tedd azt, amit mondok, különben

megbűntetlek stb.”, a lelkiismeretfurdalás, bűntudat keltésére

“szolgáló” egyéb technikák, annál az embernél, akire irányulhatnak,

zsigeri, sejt szinteken igen erőteljesen lehetnek érzékelhetők, olykor

hasogató fájdalmak, hányinger, hasmenés formájában, az ember ilyen

módon is igyekezhet “megszabadulni” a “nem kért” befolyástól.

Alkalomadtán az egyén úgy érezheti “megőrül”, “szétszakad”,

“darabjaira hullik” e hatások “alatt”, marcangoló, tépő, szúró érzetek-

érzések-gondolatok jelentkezhetnek fizikai szinten. A leválás folyamata

során az egyén egyre erőteljesebben érzékelheti, hogy “valaki

ténykedik benne”, egyes hangok melyeket “sajátjának vélt”,

folyamatában torzulhatnak, “válthatnak frekvenciát”, halkulhatnak el, a

leválást magát, cuppanó hang, hírtelen egyensúlyvesztés, akár ájulás is

kísérheti. Erős köztudati “kötelék” megléte esetében, az egyén egyre

inkább érzékelheti fizikai/asztrális/mentális szinteken, hogy “mások

keresik a társaságát”, frusztráltsága okán pedig igyekezhet

“megszabadulni” a “nem várt vendégektől”. A hatalmi játszma

beindulásával és a két hitrendszer visszájaműködése okán azonban

“szabadulás helyett”, még erőteljesebb “kötelékek” alakulhatnak ki

“házigazda/vendég” kapcsolatában, a “társaságkeresésből” pedig rövid

időn belül, “zaklatás” válhat. Ilyenkor nagyon fontos lehet “észnél lenni”

és emlékeztetni magunkat arra, milyen minőségű életet is akarunk élni,

pontosabban akarunk-e békében, nyugalomban, örömben élni, még ha

ez adott pillanatban “elképzelhetetlennek” is tűnhet. Állandó fizikai-

asztrális-mentális “zajban”, alkalomadtán igen megerőltető, “őrjítő”

lehet létezni, ami jelentősen ronthatja az ember életminőségét, míg

tiszta szándékú lények környezetében az egyén életminősége

jelentősen javulhat. A tévhitek, ártó, tisztátalan energiák, lények

elvitelének kérése gyógyító helyükre, hasonló helyzetekben akár

“életmentő” is lehet, s ugyan az elfogadás energia magasabb

minőségére kapcsolódva az egyén képes lehet alacsony rezgésű lények

között is “jól érezni magát a bőrében”, alkalomadtán lehet, sőt célszerű

segítséget kérni, hogy közvetlen környezetünkbe, amennyiben ez

lehetséges, csak tiszta szándékkal és “önmagát megnevezve”

léphessen be valaki fizikai-asztrális-mentális (vagy/vagy, is-is)

szinteken. A szabad akarat törvényének egyik legerőteljesebb

megsértése,  a “másik ember fejébe költözés” lehet, amikor a

“manipuláló fél”, például erős koncentráció segítségével, szinte szó

szerint “eggyé válik” a másik emberrel, “belé száll” és “benne

csücsülve diktálja” számára az aktuális teendőket, mintha azok az illető

saját érzetei-érzései-gondolatai lennének.

Ilyen esetekben a “manipuláló fél” eleve rácsatlakozhat egy/több

tisztátalan szándékú, ártó lényre, majd fizikai/asztrális/mentális

szinteneken (vagy/vagy, is-is), különböző technikák segítségével

“rákényszerítheti” a másik embert, hogy ő is csatlakozzon e

lényre/lényekre, “feltétel nélkül hajtsa végre” akaratukat. A Föld

emelkedő rezgésszintjén, az alacsonyabb rezgésű tér/idő részek, és az

alacsonyabb rezgésű asztrális/mentális lények leválásával azonban, a

folyamat előbb-utóbb a visszájára fordulhat. A “manipuláló fél”

rácsatlakozhat ugyan igen alacsony rezgésű asztrális/mentális

lényekre, ám e tettével azt kockáztathatja, hogy e lények hírtelen

leválása esetében, ő is leválhat velük együtt, vagyis akár fizikai halált

is halhat. A Földön egyre inkább olyan alacsony rezgésű

asztrális/mentális lények képesek valószínűleg életben maradni, akik a

“kifehéredés” mellett döntöttek/döntenek, folyamatában emelik

rezgésszintjüket, vagy olyanok, akiknek rezgésszintje még

“kompatibilis” a Föld emelkedő rezgésszintjével. Az alacsonyabb

rezgésű asztrális/mentális lényekre történő rácsatlakozás tehát

lehetséges az “ilyen csatlakozás mellett döntő” egyén részéről, ám e

lények rezgésszintje valószínűleg folyamatában növekvő “tendenciákat”

fog mutatni, motivációjuk tisztul. A Föld emelkedő rezgésszintjén tehát

a “manipulált fél”, egyre gyengülőbb fentebb leírt hatásokkal

találkozhat, főleg amennyiben tudatosan dolgozik saját fénytestének

megerősítésén, így lépésről-lépésre nemcsak felismerheti, hanem

“függetlenítheti” is magát, mások rá irányuló befolyásától. 

A Föld emelkedő rezgésszintjével a “személyes erőterek” igen

jelentősen átrendeződhetnek, azok erőssége, azaz az egyének

fénytestének erőssége, egyre inkább motivációjuk

tisztaságával/tisztulásával együttműködésben alakulhat/épülhet ki,

ezért egyre kevésbé lehetnek hatásosak az asztrális/mentális erőszak

kezelésére irányuló “kardos” védekezési technikák, ahogy a “kardos”

támadási technikák is. A Földön jelenleg egyszerre jelenlévő két

hitrendszer visszájaműködése következtében, minél erőteljesebben

védekezhet visszatámadással a “megtámadott fél”, annál

erőteljesebben csökkenhet egyéni rezgésszintje is, s rendeződhet

vissza köteléke a “támadóval”. A “támadó fél” esetében, minél

erőszakosabb formában/módon történhet a támadás, annál jelentősebb

mértékben csökkenhet egyéni rezgésszintje is, s történhet meg a

“kötelék visszarendeződése helyett”, éppen a leválás.

Látszólag tehát jelen energetikai hatások közepette, elégséges lehet

egy kötelék “régi felállásának” visszaállításához az, hogy a “manipuláló

fél” nem “erőszakoskodik”, a “manipulált fél” pedig nem védekezik, ám

mindez csak a látszat, amennyiben a “felek” motivációja nem tiszta,

céljuk pedig nem az örömteli, nyugodt, szabad élet. Hatalom és hála

hitrendszere szerint értelmezett hatalmi motivációval, fentiek

következménye lehet a “két szék közötti földre esés”. Hasonlók

“vonatkozhatnak” azokra az egyénekre is, akik mélyebb megértés

nélkül, pontosabban mélyebb megértésre törekvés nélkül

használják/alkalmazzák a “no és akkor mi van, én másképpen

gondolom” technikát. A Föld alacsonyabb rezgésszintjén e technika

segítségével valóban ki lehetett “bújni” bizonyos “külső hatások alól”,

főleg ha az egyén rácsatlakozott az öröm energia alacsonyabb

minőségére is, ám amennyiben a motiváció pusztán “technikai” marad,

a Föld emelkedő rezgésszintjén a technika alkalmazása éppen a cél

visszáját, azaz “kibújás helyett”, a “kötelékek” megerősödését

“szolgálhatja”, vagyis az egyén érzet-érzés-gondolat szintjén, egyre

erőteljesebben kezdhet el kapaszkodni, ragaszkodni ahhoz az

emberhez/lényhez, akit “le akart pattintani”. Hasonló  jelenségek

nagyobb gyakorisággal fordulhatnak elő, azoknál az embereknél, akik 

“több lovat ülnek meg egyidőben”, vagy “több vasat tartanak a tűzbe”,

a visszájaműködés következtében ugyanis a “lovak annyifelé

szaladhatnak, ahányan vannak”, a “tűz pedig elérheti azt a hőfokot,

melyen megolvad a vas”. Amennyiben valakinek az a célja, hogy

emberként örömben, békében, nyugalomban éljen, szabad akaratából

dönthet úgy is, hogy nincs akarása leírt hatalmi játszmákban részt

venni semmilyen formában/módon sem, tévhiteinek elvitelkérésével

gyógyító helyükre pedig lehetősége nyílhat egy magasabb

rezgésszinten történő működésre. A “nyeregben érzem magam”

érzetei-érzései-gondolatai, elvitelük kérése nélkül gyógyító helyükre,

visszájaként a “kicsúszott a lábam alatt a talaj” érzetei-érzései-

gondolatai formájában nyílvánulhatnak meg az egyén életében, ami

bipoláris személyiségzavarhoz, vagy mániákus depresszió

kialakulásához is vezethet. A “nyeregben érzem magam” tévhitét már

csak azért is javasolt elengedni, mert az emberek/állatok közötti

békekötés már megszületett, e kapcsolatok is egyre inkább

egyenrangúságra/együttműködésre fognak valószínűleg épülni,

hatalom és hála hitrendszere szerinti működés helyett, így aki a

“nyeregben érzem magam” tévhite szerint éli életét, azt bizony “a ló

levetheti magáról”.

Az elkövetkezendő időszakban a párkapcsolatok valószínűleg nagyobb

jelentőséget, figyelmet kaphatnak az emberek életében. A

manipulációval kapcsolatos tévhitek tisztulási folyamatai során,

erőteljes összeütközések lehetnek tapasztalhatók e területen is. A

“szőnyegek alól” előkerülhetnek a “ki, mire és milyen eszközökkel

vette rá a másikat” tévhitei, melyekkel szembesülni igen kellemetlen

lehet alkalomadtán. Az “egymás fejében csücsülés” tévhitei erőteljes

asztrális szennyeződések kíséretében távozhatnak, “jobbik” esetben

kéréssel gyógyító helyükre, , ezért a “szállj le rólam”, “hagyjál békén”,

“tünj el az életemből” tévhitek tömegével kerülhetnek elő. Javasolt

tudatosítani, hogy a párkapcsolatok többségében valószínűleg

történtek/történnek manipulációk/manipulációs törekvések, a

hatalommal történő visszaélések mértéke változhat csupán,

asztrális/mentális szinteken is célszerű elengedni bizonyos kötelékeket,

egy magasabb minőségű kapcsolat megvalósításának lehetősége okán.

Az elkövetkezendő időszak több válást, szakítást eredményezhet, főleg

olyan párok esetében, akiknél a “szőnyegel alatt” hosszú ideje

halmozódhattak a “megtévesztéssel”,“csalással/megcsalással”

kapcsolatos tévhitek. Mivel köztudati szinten a közeljövőben

valószínűleg “előkerülnek” a baleksággal, kihasználással,

kizsigereléssel kapcsolatos tévhitek is, a “halmozottan hátrányos

helyzetek” megelőzése okán, javasolt fizikai szinten is megerősíteni a

“védelmi rendszert”. Célszerű lehet tudatosítani, hogy a “ki, kinek, mit

köszönhet”, a “ki csinál valamit, ki nem csinál semmit” tévhiteinek

elvitelkérése nélkül gyógyító helyükre, azok az egyének környezetében

maradhatnak, tovább gyarapodhatnak és “sosem lesz vége” hatalmi

játszmákká “fajulhatnak”, melyek a visszájaműködés következtében

“hírtelen véget érhetnek” a kapcsolat megszakadásával, mégpedig

 “rendezés nélküli” megszakadásával. A “párkapcsolat

kompromisszumok sora” tévhitének elengedése azért is javasolt

kiemelten, mert bizonyos megértési szinteken a “kompromisszum” szó

jelentése azonos lehet az önfeladással, önfeláldozással, behódolással

stb., azaz felelősségvállalás helyett, a “rabigába hajtással”. Az

összetartozás, együttműködés szavak mélyebb megértésével,

valószínüleg érthetőbbé válhat az a folyamat is, mely a kötelékek

elengedéséről szólhat. A kötelékek elengedése nem azonos az

elválással, szakítással, pontosabban csak bizonyos megértési szinteken

lehet értelmezhető ilyen formában/módon. Egy olyan kapcsolatban,

ahol létezik a kölcsönös összatartozás érzete-érzése-gondolata, a

“kötelékek elengedése” nemcsak lehetőség, hanem legtöbbször egyéni/

belső igény is a “felekben”, lépésről-lépésre történő felelősségvállalás

önmagukért és a kapcsolat minőségért.  Ugyancsak javasolt az

“egyenrangú párkapcsolat mint olyan, nem létezik” tévhitének

elengedése, mert e tévhit a hatalom és hála hitrendszerének tipikus

példája lehet. A hitrendszer felbomlásával, a háremszerű működés

folyamatában történő megszűnésével, leírt tévhit szerint, egyre

kevésbé lesznek képesek valószínűleg működni az emberek. Célszerű

lehet elengedni a “nő képes magához emelni a férfit, a férfi képes

elbírni a nőt stb.” tévhiteket is, hiszen egy egyenrangú/együttműködő

kapcsolat valószínűleg nem alapulhat “függőségeken”. Támogatás,

húzás, cipelés stb. helyett, alkalomadtán nagyobb segítséget jelenthet

engedni a másik embert önállóan felállni. Az ember elsősorban ember,

másodsorban nő, vagy férfi és így tovább, s ugyan egyes nők egójának

tetszhet ama tévhit, miszerint “a nő képes magához emelni a férfit”,

célszerű akkor is emlékeztetniük önmagukat erre, mikor párjuk fejéhez

vághatják, “mennyire nem képes ezt, vagy azt megtenni”. Egy alá-

fölérendeltségre épülő kapcsolatban sérelmezni az

egyenrangúság/együttműködés hiányát, “lehet, de minek”, az

egyénnek szabad akaratában állhat sérelmezni is, vagy akár

hitrendszert (alapokat) váltani.

Itt szeretnék írni még egy lehetséges “felállásról”. Előfordulhat, hogy

két ember között akkor is létezhet kölcsönös összatartozás érzet-érzés-

gondolat, ha nem találkoztak egymással fizikai szinten és még csak

nem is beszéltek egymással, “a szó, mint harmadik dimenziós

kifejezési eszköz formájában”. A párbeszédek közöttük

asztrális/mentális szinteken folyhatnak, (vagy/vagy, is-is) akár

rendszeresen is. Ez bizonyos esetekben igen bosszantó lehet, hiszen az

egyénekben jelentős kétségek ébredhetnek “józan eszüket illetően”,

felvetődhet a képzelődés lehetősége, a “biztosan nem stimmel velem

valami” érzete-érzése-gondolata. Egy bizonyos alacsonyabb rezgés és

megértési szinten, fentiek valóban jelenthetnek “nagyobb képzelőerőt”,

vagy akár “megszállottságot” is, magasabb egyéni rezgésszinten is, ám

nem minden esetben.

Amennyiben valaki kérdez, valószínűleg kérdéseire is választ kap, így

leírtak oka is “értelmet kaphat” előbb-utóbb. Egyes emberek

erőteljesebben lehetnek “összekötve” egymással asztrális/mentális

szinteken, míg fizikain kevésbé, vagy egyáltalán nem. A kötelékeket

elengedni “nem veszek róla tudomást”, “leporolom magamról”

formában/módon nem lehetséges, ahogy azoktól “megszabadulni sem

lehetséges”, ugyanis a két hitrendszer visszájaműködése 

következtében, a “szabadulás művelete” a visszájára fordulhat, további

kötelékeket hozva létre a kapcsolatban. Az elengedés, megértéssel és

elfogadással képes megtörténni, mégpedig első körben önmagunk

működésének megértésével és elfogadásával. Férfi/nő “felállás”

esetében gyakran előfordulhat, hogy az egyik ember gondolatainak a

visszáját, a másik írja le, az egyik ember érzéseinek a visszáját, a

másik ember fejezi ki/éli meg, azonos neműek esetében legtöbbször

“visszája nélkül” fedezhető fel a jelenség, a történteket pedig az

egyének úgy értelmezhetik, “mintha én tettem volna mindezt, és

mégsem én”. Míg “külső manipuláció” hatására az egyéneknél,

érzékenységük okán, erőteljes ellenállás, undor, frusztráló érzetek-

érzések-gondolatok jelentkezhetnek a “beavatkozás hatására”, a

kölcsönös összetartozás érzetein-érzésein-gondolatain és tiszta

szándékon alapuló asztrális/mentális szintű kommunikációt, “tiszta

kapcsolatnak” érzékelhetik.  Ugyan az egyének megnílvánulásai

járhathak kölcsönös egyet nem értéssel, heves indulatokkal, vitákkal,

sőt valószínűleg legtöbbször ezek zajlanak asztrális/mentális szinteken,

mindezek mellett mély tiszteletet és megbecsülést érezhetnek egymás

iránt. Egy ilyen lehetőséget, “megmagyarázhatatlannak tűnő köteléket”

elutasítani az egyéneknek önmaguktól nem célszerű, mert egy ilyen

kapcsolat óriási tanulási lehetőséget jelenthet számukra, már csak

azzal is, hogy egyáltalán létezik. A kötelékek elengedése

megtörténhet lépésről-lépésre olyan formában/módon is, hogy az

egyének nem találkoznak és nem beszélnek egymással fizikai szinten.

A Föld bizonyos rezgésszintjén és bizonyos egyéni rezgésszintértékek

“összerendeződésével”, világossá válhat leírtak mélyebb oka is, mely

felismerést siettetni nem célszerű. Valószínűleg mindenkinek van dolga

bőven jelen időszakban, javasolt inkább az aktuális teendőkkel

foglalkozni.

 

2014.06.28

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó-, tisztátalan

energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek az olvasás,

értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett elvihetők, vigye el a gyógyító

helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása

mellett lehetséges. Kérem, elfogadom: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület,

hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat, hagyom azokat

szabadon átáramolni önmagamon,

önmagamért, másoknak, másokért. Kérem Mária

Magdolna, Máriaanya és a Felettes Énem segítségét, hogy ez

így is legyen. OM, AMEN.

 

cadeceus3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 83
Tegnapi: 120
Heti: 285
Havi: 1 981
Össz.: 525 280

Látogatottság növelés
Oldal: Egyes aktuális tévhitek tisztulási folyamatairól/2.rész (2014.06.28)
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »