Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A szélsőséges működések felismeréséről és kezeléséről 2016.04.25.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges.    

 

Ezen a fórumon már írtam az asztrális/mentális túlműködésről, most

szeretném egy másik aspektusból megvilágítani a témát. Isaac Asimovot

idézve, „Abban a világban, amely elfeledte a csend értékét, akármit

unalomba lehet fullasztani.” Az unalom, közöny, érdektelenség stb. tisztulási

folyamatai közepette, úgy vélem, fontos „szót ejteni” ezen érzetek/

érzések/gondolatok mögöttes okokról is, a túlműködésekkel analógiában.

A magyarországi köztudati folyamatokra, mentális túlműködés jellemző. Ez

azt jelenti, a helyzetek, jelenségek megközelítése és értelmezése, elsősorban

gondolati úton történhet, a lelki folyamatok kisebb mértékű

figyelembevételével, vagy azok figyelembe nem vételével (pl. agyalás). Az

ember azonban test-lélek-szellem hármasságából tevődik össze, ilyen

formában „egy emberegész”, bármelyik szint elhanyagolása, figyelembe nem

vétele, az ember egészére hatással van. Minél erőteljesebb mértékű az egyén

mentális működése, annál nagyobb teret igényelhet a lelki folyamatok

megélése és feldolgozása. Ezek a lelki folyamatok azonban, az egyén

rálátásának hiánya okán, vagy elfojtás alatt állhatnak, vagy „önálló életre

kelhetnek”. Az egymás „savazása”, az alpáriság, cinizmus, a düh számtalan

formájának megnyilvánulása, nagyszerű példája az érzelmek tudatosságot

nélkülöző csapongásának, míg a közöny, a fásultság, kilátástalanság,

depressziós tünetek, az elfojtások következményei lehetnek. Bár köztudati

szinten „tartja magát a mondás”, miszerint „ne azt nézd, hogyan mondja,

hanem azt, amit mond”, valójában nagyon is lényeges, mit mond valaki, és

azt hogyan mondja. Ugyan számtalan személyiségfejlesztéssel foglalkozó

iskola és tréning tanítja „az erőszakmentes kommunikációt”, a technikák

önmagukban, hosszabb távon, egyre eredménytelenebbnek bizonyulhatnak,

mert többségük nem veszi figyelembe az egyén tudatalatti működését és a

Föld megváltozott energetikai körülményeit.

Amennyiben figyelembe vesszük a Föld rezgésszintjének emelkedését és azt,

hogy az embernek célszerű megtanulnia testileg/lelkileg/szellemileg eme

növekvő rezgésszinttel egyre inkább együttműködésben élnie, (már ha

szeretne egészségben élni a Földön), értelemszerűen nem elegendő csupán

mentálisan megerősödnie, hanem lelkileg és fizikailag is fontos ezt

megtennie.

Lelki megerősödés nem történhet meg olyan esetekben, mikor valaki például

„azzal intézi el” a modorát, stílusát ért esetleges kritikákat, miszerint ilyen a

temperamentuma, a habitusa stb., anélkül, hogy feltenné magának a

kérdést, mi ennek az oka. Amennyiben az egyén felteszi magának a kérdést

és őszintén meg is válaszolja azt, könnyen találkozhat régi sérelmekkel és az

azokból fakadó dühvel, daccal, bosszúszomjjal stb., melyek asztrális (lelki)

szinten meghatározhatják érzelmeit és ezzel a kommunikációját is. Az egyén

motivációja tehát „tisztánlátás hiányában”, nem lehet tiszta, az esetek

jelentős részében jó sem. Itt megemlíteném, az emberek jelentős részének

vannak régi sérelmeik, az azokból fakadó dühük, bosszúszomjuk, ugyanakkor

nagyon nem mindegy, valaki tisztában van-e ezzel, felvállalja-e azokat

önmaga előtt, megtanulja-e uralni őket, vagy nincs tisztában az érzelmeivel

és azok uralják őt.

Az aktuális magyarországi köztudati folyamatokra, az asztrális (lelki)

folyamatok uralásának jelentős hiánya jellemző, ami jól érzékelhető a

közösségi oldalak kommentjeitől, a közéleti szereplők párbeszédein keresztül,

a napi kommunikációban is.  A düh mögött legtöbbször félelmek állnak,

mégpedig fel nem dolgozott félelmek, melyeken keresztül az ember könnyen

sebezhetővé, manipulálhatóvá válhat. Látszólag, amennyiben valakinek célja

saját hatalmának megerősítése, centralizálása, nincs más dolga, minthogy

további félelmeket generál másokban (pl. ellenségképek szüntelen

gyártásával) és megakadályozza, hogy ezek a félelmek feldolgozásra

kerüljenek (pl. túlzott beszabályozottsággal az élet egyre több területén,

hogy az egyénnek ne maradjon ideje „felesleges” dolgokkal foglalkozni, vagy

napi szintű megfélemlítéssel, ami idővel lelkileg felemésztheti az egyént).

Mentális túlműködésre hajlamos köztudati folyamatok esetében, mint

amilyenek a magyarországi folyamatok is, fentiek megvalósítására ugyancsak

alkalmas lehet a mentális túlműködés további fokozása, (egyre több

esemény generálása, azok egyre több nézőpontból történő kielemzése, ám

csupán racionális, vagy annak tűnő szempontból, az érzelmi hatások

figyelembevétele nélkül) és ugyancsak hatásos lehet a szómágia, melyet a

„kormányzati kommunikáció” jelenleg nagyon is eredményesen alkalmaz (pl.

amikor a menekült szó helyett, a migráns megnevezés került be tudatosan a

nyilatkozatokba és ezzel a köztudatba is).

Természetesen az, hogy a magyarországi köztudati folyamatokra jellemző a

mentális túlműködés, nem jelenti azt, hogy az itt élő emberek mentálisan

túlműködnek. Van, aki igen, van, aki nem, van, aki hol mentálisan, hol

asztrálisan működik túl, a Felettes Én szintű működésre történő átállás

folyamán pedig egyre gyorsabban és nagyobb kilengésekkel jelentkezhetnek

hol a mentális, hol az asztrális túlműködés tünetei az egyénnél, stabilabb

időszakokkal váltakozva. Alábbiakat a teljesség igénye nélkül írom, igen

leegyszerűsítve, a jobb érthetőség kedvéért, hiszen mint a mentális, mint az

asztrális túlműködésre számtalan variáció létezik, ahogy mértékük is más-

más „megítélés alá eshet” például a jelenleg alkalmazott és ezzel foglalkozó

tudományokban.

Szélsőséges mentális túlműködés esetében, az embert például „szinte

ellepik” a gondolatai. Egy-egy helyzetet, még ha nincs is indokolt

jelentősége, az egyén képes egyre több szempontból megvizsgálni,

kielemezni. Gondolkodása könnyen válhat szőrszálhasogatóvá, túlzottan

kritikussá. Más emberekkel beszélgetve, nem hallgatja meg azok

véleményét, belevág a szavukba, hajlamos csak a saját igazát hangoztatni.

Egy idő után mondanivalója könnyen válhat ellentmondásossá,

belegabalyodhat saját gondolatfolyamába, a rengeteg információ okán,

elfelejtheti honnan indult a gondolatmenet. Amennyiben ezt számon kérik

rajta, mint „szinte mindent”, ezt is meg tudja magyarázni, hiszen az újabb

és újabb nézőpontokból történő megvilágítás ekkorra „már a kisujjában” van.

Az, hogy ezek a nézőpontok csupán a sajátjai és egyre távolabb állhatnak a

valóságtól, nem látja és legtöbbször nem is hajlandó meglátni.

Az asztrális (lelki) folyamatok erőteljes elhanyagolása esetében, az egyénben

egyre erőteljesebb düh keletkezhet mások meg nem értettsége okán, az

ember elmagányosodhat. Az őt ért kritikákat, ellene irányuló támadásoknak

vélheti, melyek elmélyíthetik paranoiás tüneteit. Egyre inkább másokat

kezdhet el hibáztatni boldogtalanságáért, idővel szükségletévé válhat az

ellenségkép megléte és gyártása.

Szélsőséges asztrális túlműködés esetében, az embert például „szinte

ellepik” az érzései. Egy-egy helyzetet, még ha nincs is indokolt jelentősége,

képes egyre nagyobb érzelmi spektrumban megélni. Érzelmi hullámzásai a

nagyon mély tartományoktól, a nagyon magasig váltakozhatnak, akár igen

rövid időn belül is, élete helyzeteit egyre inkább csak érzelmi oldalról képes

megközelíteni. Más emberekkel beszélgetve, nagyon könnyen lelkesedhet,

ám egy pillanat alatt meg is sértődhet. Mivel érzelmi hullámzásai okát,

racionálisan megmagyarázni legtöbbször nem képes azonnal,

beszélgetőpartnerei könnyen félreérthetik kommunikációját, aminek okán az

egyén érzelmi mélyrepülésbe kezdhet. Egy idő után reakciói

ellentmondásossá válhatnak, belegabalyodhat saját érzelmi folyamataiba,

elfelejtheti, mit is keres az adott helyzetben, kommunikációja

személyeskedésbe fordulhat át. Amennyiben ezt számon kérik rajta, azt

megfélemlítésként értelmezheti, „elakadhat a szava”, védekezésképpen az

érzelmi el és bezárkózást választhatja, a maga lefelé vivő asztrális

folyamataival, miközben meg lehet győződve arról, hogy neki van igaza.

Hogy ezek a nézőpontok csupán a sajátjai és egyre távolabb állhatnak a

valóságtól, nem látja és legtöbbször nem is hajlandó meglátni.

A mentális folyamatok erőteljes elhanyagolása esetében, az egyénben egyre

erőteljesebb düh keletkezhet mások meg nem értettsége okán, az ember

elmagányosodhat. Az őt ért kritikákat, ellene irányuló támadásoknak vélheti,

melyek elmélyíthetik mániás depressziós tüneteit. Egyre inkább másokat

kezdhet el hibáztatni boldogtalanságáért, idővel szükségletévé válhat a külső

ellenségkép megléte és gyártása.

Az aktuális köztudati hatások, melyek Magyarország esetében jelenleg

mentális túlműködést jelentenek, másképpen hatnak az „agyalásra” és

másképpen az „emocionális kilengésekre” hajlamos egyénekre. Míg az

„agyalásra” hajlamos embereknél, értelemszerűen fokozhatják „agyalási”

hajlamukat, az „emocionális kilengésekre” hajlamos embereknél, jelentősen

akadályozhatják a gondolkodásra való hajlandóságot.

A szélsőséges mértékű „agyalás”, könnyen eredményezhet „megőrülök”,

„szétszakad a fejem” stb. érzeteket/érzéseket/gondolatokat, azaz bizonyos

időszakokban nagyobb gyakorisággal fordulhat elő az egyénnél például

fejfájás és mentális zavarok. Asztrálisan túlműködő, vagyis „emocionális

kilengésekre” hajlamos embereknél, a köztudat mentális túlműködése, rövid

időszakokra akár megnyugvást is hozhat az egyén életébe, a „már régen

elvesztettem a fonalat”, „a felét sem értem annak, amit mondanak” érzetei/

érzései/gondolatai okán, hogy aztán a folyamat jelentős érzelmi

mélyrepülésbe, egyes esetekben szív és érrendszeri zavarokba forduljon át.

A köztudati folyamatok mellett, ugyanakkor fontos figyelembe venni a Föld

rezgésszintjének emelkedését is, mely hat a köztudatra is és minden egyes

élőlényre a Földön.

Mivel az ember test-lélek-szellem hármasságából tevődik össze, a Föld

emelkedő rezgésszintjén, minden egyes embernél azok a blokkok

kerülhetnek nagyobb nyomás alá, melyek a leginkább ellenállnak a

változásnak.

Mentálisan túlműködő egyéneknél ezek a blokkok nagyrészt asztrális szinten

lehetnek jelen, az asztrális beszűkülés okán, asztrálisan túlműködő

egyéneknél valószínűleg a mentális szinten lehetnek, a mentális beszűkülés

okán. Ez azt is jelenti egyben, a Föld rezgésszintjének hírtelen megugrása,

mentális túlműködésre hajlamos egyéneknél, könnyen okozhat például szív

és érrendszeri panaszokat, szélsőséges hangulatingadozásokat, asztrális

túlműködésre hajlamos egyéneknél pedig fejfájást és különböző mentális

zavarokat, vagyis pont fordítva, mint ahogyan azt fentebb írtam.

A Föld rezgésszintje azonban nem állandó mértékben emelkedik, vagyis hol

emelkedik, hol nem, sőt előfordulhat, hogy bizonyos tartományon belül

csökken. Ez azt is jelenti egyben, egyes napokon a Föld rezgésszintjének

emelkedésével járó, magasabb rezgésszintű hatások érvényesülnek (feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerének megerősödése), mely után

jöhet a „feketeleves”, a hírtelen és jelentős rezgésszint csökkenés (hatalom

és hála hitrendszerének megerősödése).

A Föld rezgésszintjének emelkedése ilyen formában hat a köztudatra is,

vagyis a köztudat is folyamatában tisztul, ám olyan módon, hogy előbb a

„tisztátalanság” válik láthatóvá. Jelen időszakban egyre több „tisztátalanság”

válik láthatóvá, amit megélni bizonyos nézőpontból nem öröm ugyan, más

szempontból viszont igen, hiszen azzal, hogy előkerül és láthatóvá válik, el is

tud távozni. A „tisztátalanságot” tehát nem célszerű se lebecsülni, se elítélni,

annál célszerűbb azonban felismerni és kérni elvitelét gyógyító helyére az

ÉgiFöldi Segítőktől és a Felettes Éntől.

Ami miatt fentieket leírtam, annak az az egyik oka, hogy a legtöbb

személyiségfejlesztési, mágikus, vagy eladási, marketing stb. technika,

csupán a köztudati hatások kiküszöbölésére, korrigálására, befolyásolására

lett kitalálva, és az esetek jelentős részében, még akkor sem veszik

figyelembe a Föld megemelkedett rezgésszintjével járó hatásokat, ha az

egyre másra érkező visszája eredmények, egyre nyilvánvalóbbá teszik a

módszerek sikertelenségét. Aki még nem látta, annak ajánlom megnézni a

A nagy dobás (eredeti cím: The Big Short) című amerikai életrajzi vígjáték-

-drámát, mely véleményem szerint egy nagyszerű film és melyben

még a "laikusok" számára is igen érthető módon vannak bemutatva a

ma is aktuális pénzügyi, gazdasági játszmák, azok "világra" gyakorolt

hatásai. 

(Rendezte: Adam McKay, főszereplők: Christian Bale, Steve Carell,

Ryan Gosling és Brad Pitt.  A legjobb adaptált forgatókönyv

kategóriában 2016-ban Oscar-díjat kapott, ezen kívül még négy

kategóriában jelölték: a legjobb film, a legjobb rendezés, 

a legjobb férfi mellékszereplő (Christian Bale), és a legjobb vágás.)

A történet a 2007–2008-as "pénzügyi válság" előzményeit olyan

szereplők szempontjából dolgozza fel, akik megértették a

folyamatokat, előre megsejtették az összeomlást és anyagilag

profitáltak belőle. 

Fenti példa alapján tehát, a technikák abból indulhatnak ki, hogy ha

valakinek fáj a feje, akkor valószínűleg mentális túlműködés történt, amire

megoldást jelenthet az „asztrális korrekció”, például séta az erdőben,

zenehallgatás stb. Csakhogy ugyancsak fentiek alapján, lehetséges, hogy az

egyén feje éppen azért fáj, mert asztrális túlműködése okán, nem képes

gondolkodni és „kézben tartani” mentális folyamatait. Hasonló esetben a

zenehallgatás nem biztos, hogy segítséget jelenthet számára, jobbik esetben

képes megnyugtatni az egyént annyira, hogy el tudja kezdeni végiggondolni

a dolgait. Egy mentális túlműködésre hajlamos, „szívfájdalmakkal küzdő”

egyénnek sem javasolt azt ajánlani, hogy gondolja végig, mi lehet az oka

fájdalmának, hacsak nem a hírtelen, „orosz rulett szerű” blokkoldás a cél.

Számára többet tudna segíteni egy kiadós séta és a zenehallgatás, melyek

során képessé válhat először is megélni érzelmeit.

Fentebb felsorolt technikákkal tehát, melyek az esetek jelentős részében

önmanipulációra, vagy mások manipulációjára épülnek, egyre inkább a

visszáját lehet elérni annak, amit az egyén akar, mivel pedig ezek a

technikák az élet számtalan területén jelen vannak ma is, nincs is min

csodálkozni a rengeteg visszájára sült eredmény láttán.

A másik problémát az jelentheti, hogy a Föld emelkedő rezgésszintjének

hatására, „első körben” valószínűleg nem a szép és nemes gondolatok,

érzelmek kerülhetnek elő az emberből, pontosabban a tudatalattijából,

kivéve, ha az illető éppen a szépséget és nemességet igyekszik „minden

áron” megtagadni önmagában. Ráadásul a Föld rezgésszintjének

emelkedésével járó folyamatok előrehaladtával, köztudati szinten, egyre

inkább felszínre kerülhetnek az „ösztönök”, (pl. pusztítási hajlam,

mértéktelen önzőség stb.), melyek tudatosítás és elvitelkérés hiányában,

„önálló életre kelhetnek”. Ezt nem nehéz belátni, ha figyelembe vesszük,

hogy az erőteljes blokkok azokat a területeket védhetik, amelyekkel az

ember nagyon nem akarhat szembesülni, az ellenállás pedig könnyen tovább

fokozódhat, „a változások bármi áron történő megakadályozásává.”

Az egyén fejlődésének legnagyobb gátjává tehát, éppen a „nem akarása”

válhat. ( Egyes esetekben, látszólag könnyebb védőkört húzni önmagunk

köré és nem válaszolni egy szóban történő provokációra, mint elküldeni a

provokátort „melegebb éghajlatra”. Valójában a „melegebb éghajlatra küldés

felvállalásával” és a tudatalattiból előjövő gondolatok, érzések elvitelének

kérésével gyógyító helyükre tudunk a legtöbbet segíteni önmagunknak a

megváltozott energetikai körülmények között). Itt megemlíteném, hogy a

„melegebb éghajlatra küldés” jelenleg igen elterjedt jelenség a „magyar

közéletben”, ám mivel az esetek jelentős részében nem társul hozzá

elvitelkérés, az előjövő érzelmek, gondolatok, csak tovább szennyezhetik a

köztudatot. Minden egyes ember belátása szerint dönthet, milyen

környezetben szeretne élni, tudatosság hiányában a düh energiára

csatlakozik-e, vagy az elfogadás energia magasabb minőségére csatlakozva,

asztrálisan, mentálisan és természetesen fizikai szinten is tiszta

környezetben éli életét.

Ami a hatalom és hála hitrendszere szerint „akarom”, az a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszerében annak a visszája, vagyis „nem

akarom”. A „nem akarom” helyzetek tehát addig érkezhetnek kinek-kinek az

életébe, ameddig az egyén fel nem ismeri, hogy valójában ő nem akar

változtatni az életén. Látszólag igen, tudat alatt azonban nem. Miután ez a

felismerés megtörtént, lépésről-lépésre az is kikristályosodhat, mit akar

valójában az ember, egy bizonyos egyéni rezgésszint felett (és a Föld

bizonyos rezgésszintje felett) pedig, már nincs visszájaműködés, a dolgok egy

az egyben képesek megvalósulni.

 

2016.04.25.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ,

befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az

olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz

szándékú befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás,

tévedés, csúsztatás, ragaszkodás, előítélet, visszaélés, gőg, hiúság,

restség,  tompaság, önfejűség, lenézés, megvetés, vádaskodás,

elcsúszás, elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás,

türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség,

életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, tudatosság,

nyitottság, csekély mértéke, esetleg hiánya révén, a Föld

energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, itt és

most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 213
Tegnapi: 68
Heti: 870
Havi: 2 566
Össz.: 525 865

Látogatottság növelés
Oldal: A szélsőséges működések felismeréséről és kezeléséről 2016.04.25.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »