Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A háremszerű működés felbomlásáról 2014.03.21

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás,

értelmezés során előjön, és nem feltétel nélküli szeretetet és

elfogadás és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

elvihető, vigye el a gyógyító helyükre.

Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem Anubist, hogy olyan

szintű védelemben részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje

alatt, ami áthatolhatatlan minden ártó energia, ártó lény számára.

 

Az elmúlt hetek során, jelentősen felgyorsultak azok a folyamatok,

melyek az un. háremszerű működéssel, annak felbomlásával

“függhetnek össze” egyéni/közösségi szinteken egyaránt, ezért

elsősorban olyan életterületeken történhettek változások az emberek

életében, melyek 1-1 kisebb/nagyobb csoporthoz, közösséghez, pl.

néphez, párthoz, munkaközösséghez stb. tartozásukat, a “közösségen

belül elfoglalt helyüket, betöltött szerepüket” kérdőjelezhették meg. A ki

magyar, ki orosz, ki ukrán, ki nem az, egyáltalán mit jelent ilyen/olyan

származásúnak, pártállásúnak, világnézetűnek, vallásúnak, etnikai

hovatartozásúnak, szellemi/lelki beállítottságúnak stb. lenni kérdései,

alapvetően kérdőjelezhették meg egyes egyének “hovatartozásukkal

kapcsolatos tévhiteiket”, melyek következményei láthatók a világ

eseményeiben és az egyes emberek életében. Mivel a folyamatok

alapvető és igen mélyen rögzült tévhiteket érinthettek, köztudati szinten

hetek óta rendkívül kaotikus és zavart a helyzet, ami felerősíthette a

“semmit sem értek”, “nincs mihez igazodnom, nincs mibe

kapaszkodnom”, “nem érem utól magam”, “mi lesz most” érzeteket-

érzéseket-gondolatokat, és az ezekkel esetlegesen “együtt járó”,

erőteljes kifelé/befelé erőszak formájában megnyilvánuló zsigeri/sejt

szintű félelmeket.

A Föld rezgésszintjének emelkedésével a tér/idő szerkezete is

folyamatában alakul át, az alacsonyabb rezgésszintű tér/idő részek

folyamatában válnak le  a Földről, ám valószínűleg egyáltalán nem

mindegy, mindez milyen formában/módon történik meg egyéni szinteken,

ezek visszahatásaként pedig a Földön. Az elmúlt hetekben a tér/idő

szerkezete a Földön,“szerkezetileg instabil, labilis” állapotba került, mivel

a köztudat és a Föld rezgésszintje közötti eltérés, jelentős és kritikus

szintű nyomást gyakorolt magára a köztudat tér/idő szerkezetére, ami

egyéni szinteken jelentősen érzékelhető is lehetett. A köztudat

szennyezettségi állapota nem egyszer érhette el a kritikus szintet, ezért

egyes egyéneknél nagyobb gyakorisággal jelentkezhettek a “kritikus

állapotba kerültem”,  a“vihar előtti csend”, “még egy terhet nem bírok el,

összeroppanok” érzetei-érzései-gondolatai. Ez főleg azoknál az

embereknél okozhatott jelentős zavarokat, akik folyamatában állnak át a

magasabb, Felettes Én szintű működésre, egyéni fénytestük

rezgésszintje az átlagoshoz képest magasabb, tudatalatti csatornákon

át történő működésük folyamatában zárul le, tudatfeletti csatornákon át

történő működésük erősödik, ám annyira még esetleg nem erős, hogy az

“egyén képes legyen megállni a saját lábán”, pontosabban “stabilan”

működjön Felettes Énje szintjén, itt és most. Ebben az átmeneti

időszakban, egyes napokon ezek az emberek erőteljesebben

kapcsolódhatnak a köztudati folyamatokra, másokon hajlamosabbak

lehetnek az “egészségesnél” nagyobb mértékben lekapcsolódni róluk, az

így kialakult “csiki-csuki” helyzetek, “különböző dimenziókba történő

ide/oda ugrálások” és az azokkal "járó" egyéni rezgésszint ”hol

csökkenések/hol növekedések”, jelentősen megviselhették őket testileg-

lelkileg-szellemileg egyaránt. Az  “azt sem tudom, hol vagyok és mikor”

érzetek-érzések-gondolatok koncentráltabb befelé figyeléssel

kezelhetők lehetnek, ám éppen a jelenlegi köztudati folyamatok, és az

azokkal “együtt járó” fizikai, asztrális, mentális szintű zaj, az egyének

“részlegesen még tudatalatti csatornákon át történő” működése, azaz

működésük részlegesen köztudati folyamatoktól “függése”, könnyen

eredményezhet időben/térben egyre gyorsulóbb ütemű széteséses

érzeteket-érzéseket-gondolatokat, melyeket egyre gyorsulóbb ütemben

követhet az összeszedettségre, befelé koncentrációra, az itt és most-

ban történő létezésre törekvés. Az “egyszer lent, egyszer fent”

folyamatai, igen megerőltetők lehetnek alkalomadtán, hiszen “világos”

pillanataiban az egyén fizikailag-lelkileg-szellemileg egész-ségben

létezhet, a “következő pillanatban” pedig bekerülhet a tér/idő valamelyik

aktuális, alacsonyabb rezgésszintű szerkezetébe, magába a

szerkezetben zajló valamelyik folyamatba/vagy folyamatokba és “saját

bőrén” tapasztalhatja a “kvantumugrások” kellemetlen következményeit.

Leírtak okán bőrproblémák jelen időszakban sok embernél

jelentkezhetnek kiütések, ekcémák, gyulladások egyéb

formában/módon, melyek kezelésében sokat tud segíteni az aktuális

egyéni folyamatok tudatosítása. A “hol látok, hol nem” érzetei-érzései-

gondolatai és az ezekkel járó bizonytalanság, fizikai-lelki-szellemi

szinteken egyaránt kifejthetik hatásukat, hiszen az egyén hol az egyik,

hol másik dimenzióba kerülhet, sőt, előfordulhat, hogy egyes részei az

egyik, mások, más dimenziókban “járhatnak”, hol magasabb, hol

alacsonyabb rezgésszinteken tartózkodhat az egyén/tartózkodhatnak a

különböző részei, mégpedig időben/térben egyre gyorsulóbb ütemben. A

széteséses érzetek-érzések-gondolatok hatásai az egyének

környezetében is jelentkezhetnek, ezért előfordulhat, például, hogy

“összedől” a cég ahol az egyén dolgozik, hírtelen, látszólag “minden

előzmény” nélkül “széthullik” az illető párkapcsolata, “összeeshet” valaki

a villamoson az egyén mellett állva, s az ilyen embernek olyan érzetei-

érzései-gondolatai lehetnek, mintha mindezeket ő idézte volna elő

jelenlétével, közelségével, mintha “miatta hullana szét minden, bármerre

jár”. Hasonló esetekben javasolt nem belemenni a bűntudat

“csapdájába”, ahogy a “mindenható vagyok” csapdájába sem, mert

fentiekhez hasonlatos helyzetek erre hajlamosíthatják az embert, inkább

az esetlegesen jelentkező tévhitek elvitelét célszerű kérni gyógyító

helyükre, amennyiben a cél a Felettes Én szintű működés. Látszólag még

“bonyolultabb” lehet azoknak az embereknek a helyzete jelen átmeneti

időszakban, akik számára több dimenzió is elérhető, valamilyen

formában/módon látják, hallják azok lényeit, érzékelik jelenlétüket. Ilyen

embereknél előfordulhat, hogy bizonyos hatások “együtt megléte”

esetében, egyszerre, ám nem szinkronban érzékelik a különböző

dimenziók lényeit, azok jelenlétét, azaz jelentős elcsúszásokkal,

asszinkronicitással érzékelik azt, ami éppen van. Az “azt sem tudom hol

vagyok és mikor” érzetei-érzései-gondolatai, a különböző dimenziók

“összehangolásának aktuális képtelensége” az embernek önmagában/

önmagáért, fizikai szinten kettőslátás, erőteljes szédülés, “földelés

hiányában” pedig fokozott “kifelé megyek a testemből” érzet-érzés-

gondolat formájában jelentkezhet.  Leírtak egyéb széteséses tünetekkel

is járhatnak (pl. ájulás, esés, az egyén botladozva járhat, figyelmetlenné

válhat a közlekedésben stb.) és esetenként “hírtelen jött” pánikroham

formájában/módjában jelentkezhet. Az egyén úgy érzékelheti-érezheti-

gondolhatja, “megőrült”, “elvesztette élete felett az irányítást”,

kiszállásos érzetei felerősödhetnek, elérhetik a kritikus, “részeimre

szakadok” határt. Mivel a Felettes Én szintű működésre történő

átálláshoz “alapvető” az egó együttműködési hajlandósága,

pontosabban az egó és a Felettes Én közötti együttműködés, fentiek

azoknál az embereknél okozhatnak jelentős zavarokat, akik spirituális

fejlődésük útján, egójuk átlényegítését “kesztyűs kézzel”, az egóval

történő könyörtelen bánásmóddal kezelhették, vagy ennek éppen a

fordítottjaként, “túlságosan nagy teret adhattak” az egónak, nem

jelölték ki folyamatában működésének határait.

Első esetben, az egyének egészséges működését az is “nehezítheti”,

hogy  a telepatikus kommunikáció náluk egyre inkább működhet zsigeri,

sejt szinteken, ami ugyancsak felerősítheti “kiszállásos” érzeteiket-

érzéseiket-gondolataikat. Előfordulhat például, hogy elfelejtenek

valakinek telefonálni, mert “zsigerből” telepatikus úton továbbítják az

illetőnek az információkat, megfeledkezve arról, hogy jelen időszakban

köztudati szinten a kommunikáció folyamata még “nagyrészt

összefügghet” a technikai eszközökkel, a szóbeli megnyilvánulásokkal,

vagy éppen fordítva cselekedhetnek, telefonálás közben kezdhetik el

keresni a mobiltelefonjukat, ami a kezükben van, amin keresztül éppen

beszélnek, vagy egyre többször válaszolnak “előre” mások még fel sem

tett kérdéseire, vagy “látszólag” magukban, hangosan kezdhetnek el

beszélni, miközben nagyon is konkrét kérdés/felelet kommunikációt

folytatnak több dimenzió lényeivel, mégpedig egyszerre telepatikus és

szóbeli formában/módon stb. Egyes, érzékenyebb emberek esetében,

konkrét, fizikai tünetek formájában, “látszólag minden előzmény nélkül” 

jelentkezhetnek például állati harapásnyomok a bőrön, megjelenhet egy

kézlenyomat rajtuk, álmukból arra ébredhetnek, hogy valaki símogatja

az arcukat, miközben “látszólag” nincs is mellettük senki, konkrét,

érzékelhető formában/módon “mehetnek neki valaminek/valakinek” az

utcán, miközben “ látszólag” nincs ott senki stb.

Mivel jelen időszakban egyszerre több tér/idő szerkezet lebomlása zajlik

a Földön, több tér/idő szál fut ki “egyidőben", a Föld aktuális

rezgésszintemelkedésével együttműködésben, érzékenyebb

emberek fenti formában/módon találkozhatnak úgynevezett “történelmi

szereplőkkel, “ősökkel, családi, egyéb közösségi vonalon”, az állat és

növényvilággal nemrég megtörtént békekötés következményeként pedig

olyan állatokkal, melyek a köztudat tévhitei szerint jelenleg nem élnek a

Földön. Egyes emberi és állati fajok/közösségek ma is léteznek bizonyos

magasabb dimenziókban, mégpedig olyan dimenziókban, melyek egyre

inkább elérhetőek a mai emberek számára, így a velük való

kommunikáció is egyre inkább lehetséges a kommunikáció olyan

formájában/módjában, melyhez nem szükségesek és jelenleg nem is

alkalmasak a technika eszközei.

Mivel az emberek jelentős része még mindig jelentősen kapcsolódhat a

köztudati folyamatokra, azaz működésük jelentősen függhet a

köztudatban zajló hatásoktól, fontos lehet tudatosítani az erőteljesen

köztudati szintű egyéni működés folytatásának esetleges

következményeit a Föld emelkedő rezgésszintjén.

A háremszerű működés felbomlásának “közösségi” folyamatai, ezek

következményei, az elmúlt hetekben igen látványosan lehettek

megfigyelhetők a világ aktuális eseményeiben.

Bár a Szovjetúnió időben/térben “látszólag” felbomlott, a Független

Államok Közösségéről láthatóan kiderülhetett, hogy a “független

államok” egymástól igencsak függhetnek, azaz a Szovjetúnió

energetikailag ma is létezik asztrális, mentális szinteken, “háremszerű

működése, függése” ma is jelen van köztudati szinten.

Asztrális, mentális szintű tisztulás nélkül, ezek a “kötelékek” nem

képesek elengedésre kerülni, az elengedési folyamat pedig zajlik, akkor

is, ha úgy tűnhet, ennek éppen a fordítottja történik, mégpedig olyan

formában/módon, ahogyan. A közösségek hatalom és hála hitrendszere

szerinti működésének felbomlása, “természetes velejárója” a Föld

magasabb rezgésszintre emelkedésének, ám ennek lehetséges,

egyéni/közösségi szintű következményeivel, alkalomadtán igen nehéz

lehet szembenézni, ugyanis ezek a folyamatok igen jelentős félelmekkel

járhatnak egyéni/közösségi szinteken, melyek kezelése tudatosság

hiányában, valószínűleg egyre kevésbé lesz lehetséges.

Az elmúlt hetekben igen erőteljesen kerülhettek felszínre a “kinek mi a

feladata, felelőssége, dolga” kérdések a közösségekben, (politika,

gazdaság, törvényhozás, munkahely, család stb.) ezek tisztázására

erőteljes igény jelentkezhetett, ám a két hitrendszer

visszájaműködésének hatására, ez a tendencia valószínűleg a visszájára

sül el, azaz a felelősség áthárítása másra/másokra irányába. Ez azt

jelentheti, hogy az elkövetkezendő időszak konfliktusainak jelentős

része, a felelősök keresésére, megbűntetésére, szankcionálására

“éleződhet ki”, egyre inkább megtámogatva a “bármi áron” és a “senki

sem hibázhat ezentúl” tévhiteivel. A két hitrendszer

visszájaműködésének következtében, az elkövetkezendő időszakban

valószínűleg jelentősen megnőnek a “rendszer

működésképtelenségéből” adódó hibák,  azok költségei, ahogy az

adminisztrációs terhek és azok költségei is, komoly fennakadásokat

okozhat a “bürokrácia elmélyülése” és csökkenhet a felelősségvállalási

hajlandóság az egyének részéről. Fentiek következményeként, egyre

több konfliktushelyzet fordulhat elő főleg a munkahelyeken, üzleti

kapcsolatokban, melyek kezelésére célszerű lehet felkészülni.  

Figyelembe véve, hogy a felelősségvállalásra, pontosabban a Felettes Én

szintű működésre jelenleg egyetlen ember sem  képes földi testben a

nap 24 órájában, az emberek ezt a működést folyamatában tanulják,

várhatóan a hatalom és hála hitrendszere szerint értelmezett

felelősségvállalás asztrális, mentális szintű tisztulási folyamatai, ezek

fizikai szinten történő megnyílvánulásai, igen érdekes és tudatosság

hiányában különösen feszült helyzeteket eredményezhetnek az emberek

életében. A “közösségben vállalt szerep, elfoglalt hely” kérdéskörének

tisztulási folyamatai során, térben/időben egyre gyorsulóbb ütemben

kezdhetnek el váltakozni az emberek életében éppen a “szerepek és a

helyek”, ezért egyre gyakrabban fordulhat elő például olyan tendencia,

amikor egyik hónapban valaki középvezetőként dolgozik, majd miután

“felmondanak neki”, közmunkásként, vagy bolti eladóként helyezkedik el,

amikor ezeken a helyeken is “felmondanak neki”, “háztartásbeli” lesz,

stb., folytatva a tendenciát egészen addig, ameddig az egyén rá nem lel

“valódi helyére saját életében”. Ugyancsak előfordulhat, hogy  a “vezetői

tapasztalattal nem rendelkező” bolti eladó, hírtelen a “felsővezetésben”

találja magát, később a “politikai elitben” stb., elhanyagolva családját,

mindazt, amit valaha értékesnek vélt, folytatva a tendenciát egészen

addig, ameddig rá nem lel “valódi helyére saját életében”. Térben/időben

fentiek első körben valószínűleg a nagyrészt harmadik dimenziós

működéssel és rezgésszinten élő egyéneket fogja “érzékenyen” érinteni,

pontosabban ezeknek az embereknek az egészségét, ezért

döntéshelyzetekben javasolt az egészség szempontjának elsődleges

figyelembevétele, vagy legalább az erre való törekvés. Bár a

köztudatban értelmezett “hulljon a férgese” tévhit, főleg olyan

emberekre vonatkozhat, akik gazdasági/anyagi szempontból kerülhettek

nehéz helyzetbe, a “nem életrevalók” tévhitével megtámogatva, a

Földön jelenleg egyszerre jelen lévő két hitrendszer visszájaműködése

okán, könnyen előfordulhat, hogy az “életrevalóság” nem pénzügyi,

hanem egyre inkább szó szerint “egész-ségi” szemponttá válhat.

A “van az a pénz, amiért bevállalom ezt, vagy azt a tisztséget” tévhite

éppen ezért könnyen a visszájára fordulhat egyéni szinteken, “nincs az

a pénz, amiért kockára tenném az egészségemet egy állásért,

tisztségért stb.” tévhitére, ami az elkövetkezendő energetikai

folyamatok “érthető” velejárója lehet, ám egyéni/közösségi szinteken

még mindig nem a “probléma megoldása”, amit célszeű lehet

tudatosítani.

Az elkövetkezendő időszakban tehát egyes helyeken valószínűleg

“veszít népszerűségéből” a “vezetői status birtoklása”, pontosabban a

“birtokviszonyok” megmaradnak, csak a formájuk/módjuk alakulhat át.

Úgynevezett “bábvezetők” kerülhetnek cégek élére, a “magasabb

vezetői státuszban ülők” pedig valószínüleg mindent elkövetnek azért,

hogy személyes felelősségüket írásos formában is áthárítsák az “alattuk

lévőkre”. Célszerű lehet odafigyelni arra, ki, milyen hivatalos iratot,

szerződést ír alá és amennyiben a szerződésben foglaltakat nem érzi

“teljesíthetőnek” a maga részéről, nem javasolt aláírnia a

dokumentumot, még akkor sem, ha “látszólag” nincs más választása.

Egyes szerződésekben rögzítettek valószínűleg egyre kevésbé lesznek

betarthatók az egyének részéről, ezért a perek, jogi útra terelt

megoldások száma “az emberek egymás iránti bizalmának”

csökkenésével fordítottan arányosan nőhet. Megismétlem, az asztrális,

mentális szinten történő tisztulási folyamatok szükségesek ahhoz, hogy

bizonyos energetikai kötések ki tudjanak oldódni egyéni/közösségi

szintről, a bizalom egészen mast jelent a hatalom és hála

hitrendszerében, mint a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerében, az Égi Segítőkhöz és a Felettes Énhez pedig bármikor

lehet kéréssel fordulni, hogy a felmerülő tévhiteket vigyék el gyógyító

helyükre. Javasoltakat azok számára kiemelten célszerű megtenni, akik

örömben, békében, nyugalomban, feltétel nélküli szeretetben és

elfogadásban akarnak élni földi testben, mégpedig nem “majd

valamikor”, hanem itt és most.

2014.03.21

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiség szintű önmaga

+36/209 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó-, tisztátalan energiákat, ártó-,

tisztátalan lényeket, melyek az olvasás, értelmezés során előjöttek,

és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett elvihetők,

vigye el a gyógyító helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél

ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges. Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés,

jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat, hagyom azokat

szabadon áramolni, önmagamban, önmagamért, másoknak,

másokért. Kérem Mária Magdolna, Máriaanya és a Felettes Énem

segítségét, hogy ez így is legyen. OM, AMEN.

 

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 214
Tegnapi: 68
Heti: 871
Havi: 2 567
Össz.: 525 866

Látogatottság növelés
Oldal: A háremszerű működés felbomlásáról 2014.03.21
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »