Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Fontos, a lépésről-lépésre történő haladás 2017.05.30.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés

teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan,

szélsőséges, manipulatív, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem

magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

energiákat.

 

Jelenleg olyan jelentős, a különböző hitrendszerek szerinti működések közötti

szakadék, hogy egyes emberek egyáltalán nem értik egymás szavát.

"Nem elég", hogy a hatalom és hála hitrendszerén belül sem értik

sokan egymást, "belépett a képbe" még a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere is. Az emberek egy légtérben tartózkodnak ugyan,

mégis elbeszélnek egymás mellett. Az ilyen jellegű kommunikáció során,

mikor nincs átfedés a mondanivalók között, igen sok félreértés történhet a

„felek” között, melyek csak még inkább elmélyíthetik a konfliktusokat és

szakadásokhoz, szakításokhoz vezethetnek.

Őszinteség, elsősorban az önmagunkhoz való őszinteség, és elfogadás

hiányában, a konfliktusos helyzetek egyre nehezebben kezelhetők, előtérbe

kerülhet az elutasítás, elutasítani valamit pedig látszólag egyszerűbb, mint

megtanulni elfogadni. Az egyik legfontosabb tanulnivalója az emberiségnek

jelen időszakban, éppen annak a gondolkodásmódnak az elsajátítása,

miszerint „elfogadom, nem értek ugyan egyet, ám nem is keveredek bele”.

Jelen korszak egyik legnagyobb problémája, hogy legtöbben manifesztálni

akarnak, ami munka nélkül nem megy. Nincs is min csodálkozni, hogy

egyes,  csupán technikákat tanító iskolák milyen népszerűek, más, alapokat,

például motiváció tisztaságát tanító iskolák, pedig nem. A manifesztációhoz

ugyanis erőnlét szükségeltetik, testi/lelki/szellemi erőnlét, vagy más néven

erős fénytest, ezt a munkát pedig sokan megspórolnák.

Csakhogy ezt a munkát, nem lehetséges megspórolni, úgyhogy nagyon nem

mindegy, milyen személyiségű ember kerül bizonyos technikák bírtokába.

Látszólag persze ez nem így van, és a jelenlegi tendenciákat elnézve,

hatványozottan nincs így, csakhogy a dolgok változnak.

Ami valószínűsíthető, hogy a 3.-ik dimenziós működések, a Föld

rezgésszintjének emelkedésével, még inkább megerősödnek, legalábbis egy

darabig. Egyes emberek, egyre erőteljesebben akarják majd érvényesíteni az

akaratukat, függetlenül attól, ez a környezetre milyen hatást gyakorol. Így

aztán az is valószínűsíthető, hogy a Fidesz tovább erősödik, egyre

gátlástalanabb és erőszakosabb történetek zajlanak le közéleti szinten,

nemcsak Magyarországon, hanem a világ egyéb részein is.

A 3.-ik dimenziós működések tehát, igen jelentős mértékben megerősödnek

és ki fognak csúcsosodni, ám ez már csak rövid ideig fog tartani. Mint a

hullámvasút, mely mielőtt átfordulna a kör alakú pályán, egy pillanatra

megáll a pálya tetején, az utasok pedig fejjel lefelé lógnak ki a szerelvényből.

Aztán a szerelvény elindul, s onnantól mélyrepüléssé válik a történet,

legalábbis azok számára, akik előtte „nyeregben érezték magukat”.

A feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működések, még

nem kaptak elég teret a médiában, ám egyéni szinteken egyre nagyobb tere

van a történetnek, és az egyénre van bízva, lép-e.

Az egyénre van bízva, megtanul-e ítélkezés nélkül élni, elfogadással

viszonyulva élete eseményeihez, vagy még inkább elutasítja önmagát és a

többi embert.

A Föld 4.-ik dimenziós rezgésszintjének felsőbb tartományaiban és a fölött,

elutasítással, ítélkezéssel nem létezhet az ember, csakhogy idáig eljutni, egy

lépésről-lépésre történő tanulási folyamat. Amíg az ember működéséből

kikopnak ezek az energiák, az időt és munkát igényel az egyén részéről.

Lépésről-lépésre kopik a harcra való késztetés is, a mások meggyőzésének

szándéka az ember saját igazáról stb.

A különböző hitrendszerek szerinti működések „összecsapásait” is célszerű

megelőzni, mert maga az összecsapás is hatalom és hála hitrendszere

szerinti működés, ami a Föld emelkedő rezgésszintjén, egyre inkább negatív

irányba befolyásolhatja a konfliktusban résztvevők energiaszintjét.

Ugyanakkor összecsapás nélkül is lehet, sőt szükséges a saját vélemény

felvállalása, esetenként a vélemények „intelligens ütköztetése”. Míg 1-1

összecsapás következménye szakadás, szakítás lehet, a vélemények

„intelligens ütköztetésével”, könnyebben kerülhetünk közelebb

megértéseinkhez, könnyebben megvalósulhat az együttműködés.

Sok ember nincs tudatában annak, hiába a szakítás, tudat alatt a dolgok

átmennek. Oda-vissza működik a kommunikáció továbbra is, s bizony

előfordulhat, mikor az egyén hírtelen tudatába kerül mindannak a

"sokaságnak", ami addig átment, „nem teszi zsebre amit kapott”.

Tudatos hitrendszer váltók, erőteljesen hatalom és hála hitrendszere

szerint működő egyének részéről, gyakran találkozhatnak olyan kritikákkal,

melyek szerint ők nem dolgoznak, lusták, nem tesznek meg mindent azért,

hogy változtassanak életminőségükön. Ugyanakkor a történet visszafelé is

működhet, azaz Felettes Én szintű működés hiányában, a magasabb

megértési és rezgésszinten működő egyén is azt láthatja, az erőteljesen

hatalom és hála hitrendszere szerint működő egyénről, hogy az lusta és nem

tesz meg mindent, hogy változtasson életminőségén.

A konfliktusok jelentős részét az okozhatja, hogy a munka zajlik ugyan, csak

különböző dimenziókban, miközben maguk a dimenziók már összenyíltak, a

Föld rezgésszintje pedig emelkedik.

A Föld alacsonyabb rezgésszintjén, a különböző dimenziók, egymástól jól

elkülönítve működtek, a belépéseknek pedig megvoltak a maguk

szabályszerűségei. Az úgynevezett „szellemi” dolgokkal foglalkozó emberek

tehát nyugodtan eltölthettek akár több életet is azzal, hogy csak bizonyos

dimenziókban folyó munkákkal foglalkoztak, pl. egyiptomi papként,

sámánként praktizáltak, amit a „közösség” más dimenziókban tevékenykedő

tagjai elfogadtak, amennyiben segítségre, tanácsra volt szükségük, azt

kérték, kapták és fordítva.

Az egy másik kérdés, hogy eme felállások idővel és sok helyen, pusztán

cserekereskedelemmé silányultak, lényegük homályba veszett.

A dimenziók egybenyílásával, azonban a „szabályszerűségek” megváltoztak.

A másik problémát az okozhatja, hogy sok „szellemi ember” annyira

hozzászokott a fentebb említett cserekereskedelemhez, hogy a Föld

emelkedő rezgésszintjén, ahol egyre inkább megvalósítható a materializáció

is, nem merik, vagy nem akarják tovább fejleszteni képességeiket, átállni a

Felettes Én szintű működésre, attól tartva, hogy ezzel elveszítik a

hatalmukat.

Mások folyamatosan materializálnak ugyan, ám a következmények még nem

láthatók szabad szemmel, sűrű fizikai testben, mert a Föld rezgésszintje még

nem érte el azt az értéket, ahol az általa teremtett dolgok láthatóvá válnak.

Számukra komoly gondot okozhat, a megélhetéshez szükséges anyagi javak

előteremtése.

A Földön egyszerre jelenlévő két hitrendszer szerinti működések tehát sok

esetben igen szélsőségesek, miközben átmeneti időszakról lévén szó, fontos

lépésről-lépésre haladni. Van idő mindenre, nem célszerű semmit sem

erőltetni, elsietni, meggondolatlan döntéseket hozni.

Ugyancsak problémát okozhat a „lépésről-lépésre történő haladás”

értelmezése, hiszen míg a hatalom és hála hitrendszere szerint mindez

lineáris haladást feltételez, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerint, a haladásnak köze nincs a lineáris gondolkodáshoz. Így

aztán könnyen előfordulhat, hogy egy igen alacsony megértési és

rezgésszinten működő ember, hülyének néz egy igen magas megértési és

rezgésszinten működő embert.

Legtöbbször, mire valaki megtanul analógiákban gondolkodni, linearitás

helyett, bizony az is időt és munkát vesz igénybe az embertől. 

Sokan érzik magukat jelen időszakban, „ketrecbe zárt oroszlánnak”, vagy

„szárnyaszegett madárnak”, ám, mint minden, egyszer ez is elmúlik.

Elmúlik a káosz is, kitisztulnak, világossá válnak a dolgok, amennyiben valaki

akar világosan látni és ezért hajlandó tenni is. 

A komoly változásokhoz, tehát elsősorban türelemre van szükség, és a krízis

helyzeteken való átjutásra, lépésről-lépésre, az ember egészségének

elsődleges figyelembevételével.

És nem utolsó sorban a hitre, hogy az ember meg tudja csinálni az

életfeladatát.

 

2017.05.30.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás,

ragaszkodás, előítélet, visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság, önfejűség,

lenézés, megvetés, vádaskodás, elvakultság, elcsúszás,

elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem,

tisztelet, tudatosság, nyitottság, tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve

túlzott volta miatt, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, itt és

most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem,

elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

 

anubis.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 209
Tegnapi: 68
Heti: 866
Havi: 2 562
Össz.: 525 861

Látogatottság növelés
Oldal: Fontos, a lépésről-lépésre történő haladás 2017.05.30.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »