Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A Föld 4.-ik dimenziós működésének hatásairól 2016.05.28.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges.  

 

Mivel a Föld rezgésszintje jelen időszakban már nem csökken 4.-ik dimenziós

rezgésszint alá, a folyamat igen érdekes érzetekkel/érzésekkel/gondolatokkal

és eseményekkel járhat egyéni és közéleti szinteken.

A Föld rezgésszintje fokozatosan emelkedik, amennyiben tehát valakinek

értékrendje első helyén az egészsége áll, célszerű megtanulnia a Föld

emelkedő rezgésszintjével együttműködésben élnie. Az ember ezt saját

fénytestének megerősítésével teheti meg, azaz testi/lelki/szellemi folyamatai

tudatosításával, az idejétmúlt programok elvitelének kérésével gyógyító

helyükre, és a lépésről-lépésre történő hitrendszer váltással. Minél

alacsonyabb rezgésű egy ember fényteste, annál jelentősebb lesz a

különbség a Föld és az egyén rezgésszintje között, mely

rezgésszintkülönbséget az egyénnek előbb-utóbb valamilyen módon célszerű

lesz kezelnie, hacsak nem akarja magát szó szerint is „rosszul érezni a

bőrében”. Jelen időszakban is sokan ábrándoznak arról, hogy majd egy távoli

bolygón élik le az életüket, vagy levonulnak egy földalatti minden „földi jóval”

felszerelt bunkerbe, ha „baj van”, vagy elköltöznek Szibériába, mely területet

a klímaváltozás, hitük szerint földi paradicsommá változtat.

E hiedelmek jelentős része mögött, ott lehet az „egyre kevésbé érzem jól

magam ott, ahol vagyok” programja, mely azt az illúziót keltheti az

emberben, hogy csupán térbeli elmozdulással megoldhatók a felmerülő

problémák. Az egy másik dolog, hogy Magyarországon, jelenleg „komoly

erőfeszítéseket” igényelhet az embertől „jól éreznie magát a bőrében”, s

bizonyos esetekben a térbeli elmozdulások, pl. költözés egy másik országba,

valóban felszabadító hatásúak lehetnek. Az illúzióknak olykor védelmi

szerepük is van az egyén életében, hiszen minden embernek van olyan

életterülete, vannak olyan működései, mellyel, melyekkel még nem képes

szembenézni, ezért az illúziókkal nem célszerű „leszámolni”, annál célszerűbb

azonban lépésről-lépésre felismerni azokat. Ebben nagy segítséget jelenthet,

ha az egyén tisztázza egy-egy döntése mögöttes motivációját, vagyis

utánajár annak, mit, miért tesz valójában.

Mivel a Föld rezgésszintje immár nem csökken 4.-ik dimenziós rezgésszint

alá, 3.-ik dimenziós működések esetében, az emberek egyre feszültebbé,

ingerlékenyebbé válhatnak. A feszültség, ingerlékenység tudatosításával, az

egyén könnyen felismerheti, hogy „alacsonyabban rezeg”, mint a Föld, eme

alacsonyabb rezgésű tudatállapotok kezelése azonban megértési szintenként

változó. Van, akinek egy pillanat alatt megy az öröm, megbocsátás,

könyörület energiák magasabb minőségeire történő rácsatlakozás és

előfordulhatnak helyzetek, mikor csak az „ingerküszöbök átlépésével” és a

„feszültségek kicsapódásával” szabadulhatnak fel az energiák.

Erre példaként, a hazai oktatás területén tapasztalt változásokat szeretném

felhozni. A kormány ugyan megállapodott az Oktatási Kerekasztallal,

látszólag tehát történt előrelépés az oktatás területén, a kerekasztalnak

éppen azok az emberek nem tagjai, akik az elmúlt időszakban „szóvá tették”

az oktatási rendszer működésképtelenségét. Ez azt is jelenti egyben, amit

előrelépésnek kommunikál a kormány, az az oktatás jelenlegi színvonala

tekintetében, valójában „hátralépés”, azaz egyértelműsítése annak, hogy

a kormánynak központosítási törekvései vannak, az oktatás rovására.

Bizonyos nézőpontból nézve tehát, jelen időszakban nincs „átfedés” a

kormány és a „nemtetszésüknek szót adó” tanárok szándéka és

kommunikációja között. A „kormány/kerekasztal” megállapodással

„jelentősen nőtt a szakadék” a kétféle szándék között, kormányzati oldalról,

a retorziós intézkedések (lásd tüntető tanárok tb megvonása) és a nyári

szünet „jobb belátásra bíró” hatása az aktuális taktika, a „tüntető tanárok”

részéről pedig „mozgalom” építése a nyári szünet ideje alatt is.

A nyomásgyakorlás, látszólag csak a rendszer működésképtelenségét

kritizálók életét nehezítheti meg, (félelem a munkahely elvesztésétől,

pénzügyi retorzió, per stb.), más szempontból azonban a „retorziók

elutasítása”, megnehezítheti a rendszert működtetők életét is (félelem a

hatalom elvesztésétől).

Az, hogy a félelmet ki, milyen módon kezeli, változó, ám a Föld

rezgésszintjének emelkedésével, a félelmet egyre kevésbé lehetséges kezelni

elfojtással, vagy mások megfélemlítésével. Minél inkább ezeken a módokon

igyekezhet valaki kezelni a félelmeit, annál inkább találkozhat ezek visszája

következményeivel is (elfojtás/kitörés, mások megfélemlítése/egyént

félemlítik meg).

Magasabb nézőpontból nézve az eseményeket, tehát történt előrelépés,

először is azért, mert a „két oldal” tisztázta és szavakkal ki is mondta a

szándékait. Ezek jelenleg nem összeegyeztethetők egymással, hiszen az

egyik „fél” együttműködést kért, a másik „fél” pedig éppen azt utasította el.

Az egy másik dolog, kinek, mit jelent az együttműködés, hiszen az

együttműködés is mást jelent az alacsonyabb és mást a magasabb megértési

és rezgésszinteken.

Az erőszakos nyomásgyakorlás, arrogancia, együttműködés szándékának

elutasítása, a hatalommal történő visszaélések, az esetek jelentős részében

3.-ik dimenziós vagy az alatti rezgésszintű működések, ahogy a félelemből

meghozott döntések, kompromisszumok és tettek is azok.

E működések azonban egyre kevésbé lesznek kompatibilisek a Föld 4.-ik és a

fölötti rezgésszintjével, szélsőséges mértéket öltve pedig az embernek még

jelentősebb rezgésszint eltéréseket/elcsúszásokat célszerű kezelnie

önmagában. A rezgésszint eltérések/elcsúszások felismerése és kezelése még

azok számára is nehézségeket okozhat olykor, akik napi szinten foglalkoznak

önismerettel, a tudatalatti működések felismerésével napi szinten nem

foglalkozók esetében pedig, könnyen kialakulhatnak „halmozottan hátrányos

helyzetek”.  Minél nagyobb (hatalmi) nyomást akarhat gyakorolni valaki a

másik ember felett (pl. akaratának érvényesítése céljából), vagy önmagán

(inkább lenyeli a békát, nehogy elveszítse az állását), annál nagyobb az

esélye annak is, hogy ez jelentősen kihat fényteste rezgésszintjére,

csökkenti azt. Az ilyen formában keletkezett rezgésszint

eltérések/elcsúszások (egyén és Föld viszonylatában) pedig egészen biztosan

meg fognak nyilvánulni az egyén érzeteiben/érzéseiben/gondolataiban,

egészében pedig az egészségében.

Egy olyan ember esetében tehát, aki például az „inkább lenyelem a békát,

nehogy elveszítsem az állásomat” program alapján működik, a közeljövőben

valószínűleg nem az válik fő megválaszolandó kérdéssé, hogyan tud eleget

tenni más akaratának, hanem az, eleget tud-e tenni olyan módon, hogy

„nem megy rá az egészsége”. Az „inkább lenyelem a békát, nehogy

elveszítsem az állásomat” programmal, valószínűleg eddig sem lehetett

„felhőtlenül boldog” az egyén élete, ezentúl azonban még kevésbé lesz az,

testi/lelki/szellemi következményeivel pedig addig „kínlódhat” az egyén,

ameddig fel nem ismeri aktuális működését és felül nem írja azt magasabb

nézőpontból (pl. nincs szándékom a továbbiakban olyan mértékű

kompromisszumot kötni, melyre rámegy az egészségem).

Olyan egyén esetében, aki például a „bármi áron keresztülviszem az

akaratomat” program alapján működik, a problémát az okozhatja, hogy a

Föld emelkedő rezgésszintjén, egyre több energiát szükséges belefektetnie

akarata érvényesítésébe. Az érdekérvényesítés tehát egyre erőszakosabb,

vagy manipulatívabb, vagy is/is formában történhet, és egyre kevésbé veheti

tekintetbe a másik ember akaratát. Az egyén ilyen formában „egyre

magasabb árat” fizethet azért, hogy „meglegyen az akarata”, elvárva a

„befektetett energia” megtérülését, ám mivel legtöbbször nem veszi

figyelembe a visszája hatásokat, komoly meglepetések érhetik (pl. a

kormány szembesült Magyarország aktuális GDP adataival). 

A félelem a hatalom elvesztésétől, 1-1 „váratlan esemény” hatására

felerősödhet az egyénben, mivel egyre több váratlan esemény fordulhat elő

és egyre sűrűbben, a félelem elmélyülhet, a következmény pedig, igen

alacsony egyéni rezgésszint, mely főleg azokon a szinteken okozhat jelentős

működési zavarokat, melyeket az egyén aktívabban használt célja elérésénél

(testi erőszak, lelki, vagy mentális manipuláció vagy/vagy, is/is).

Ameddig a Föld stabilan tartózkodik 4.-ik dimenziós rezgésszinten, az egyéni

rezgésszint elcsúszások még kezelhetők különböző rezgésszint növelő

tevékenységekkel, technikákkal, a folyamat akkor válik valószínűleg igen

érdekessé, mikor a Föld egyre többször éri el az 5.-ik dimenziós rezgésszintet

és elkezdi felvenni a stabil 5.-ik dimenziós működést. Hogy ez mikor fog

megtörténni, azt jelenleg még nem lehet tudni, azt viszont igen, hogy ebben

az időszakban egyre inkább már csak azok lesznek képesek egészségben élni

a Földön, akik hitrendszert váltanak és életüket egyre inkább a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint élik. Itt megjegyzem,

minden egyes embernek a Földön megvan a lehetősége arra, hogy számára

is elfogadható mértékben fejlődjön, még akkor is, ha köztudati szinten még

mindig jelen van az a program, hogy „a felemelkedés csak a kiválasztottak

privilégiuma, a többiek pedig mennek a levesbe”. Ezt a programot is

nyugodtan lehet kérni elvitelre gyógyító helyére, mert alapvető

félreértéseken alapul, 5.-ik dimenziós rezgésszinten sem a felsőbbrendűség,

sem a gőg, sem a kíméletlenség stb. energiái nem életképesek.  A

rezgésszint növelő tevékenységekre, technikákra visszatérve, szeretném

hozzátenni, hogy a tevékenységek, technikák önmagukban, valószínűleg

egyre kevésbé lesznek hatásosak, vagyis amennyiben nem történik meg

lépésről-lépésre az idejétmúlt programok felismerése és elvitelük kérése

gyógyító helyükre, az ember könnyen azt tapasztalhatja, hogy a technikák

egyre kevésbé képesek „kihozni őt a gödörből”. A meditáció inkább

unalmassá válhat, a pozitív megerősítések tartalomnélkülivé, ami addig

örömöt okozott az ember életében, az könnyen válhat örömtelen rutinná.

Ilyen formában nehézséget okozhat az egyénnek, hogy napi szinten

„felrezegjen” a Föld 4.-ik dimenziós rezgésszintjéhez még akkor is, ha

néhány évvel ezelőtt lazán ment neki akár az 5.-ik dimenziós

„felcsatlakozás” is. A másik nehézséget a felgyorsult események és a

tudatalatti visszájaműködése okozhatja. Amennyiben például valaki lemúriai

kódok aktiválásával foglalkozik, ilyen, vagy olyan okból kifolyólag, az könnyen

találkozhat olyan eseményekkel, melyek bátorság, józanész és nyitott szív

híján, „az ember legrosszabb rémálmaivá” válhatnak. Nincs szándékom

félelmet kelteni senkiben sem, saját tapasztalatból írok, és úgy vélem jobb,

ha az ember tisztában van tettei lehetséges következményeivel, vagy

legalábbis felkészül arra, hogy fog olyat látni, ami nagyon „nem nyeri el a

tetszését”. Lemúria valóban csodaszép emlékeket eleveníthet fel sokakban,

még úgy is, hogy létezéséről nem maradtak fenn írásos, vagy tárgyi

emlékek, ám mint mindennek, Lemúriának is megvolt a „másik arca”.  A

szabad, független nő, pontosabban Istennő emléke ugyanúgy hozzátartozik

Lemúriához, mint a szadizmus és mazochizmus legelvetemültebb formái, a

hatalommal történő szélsőséges és olykor „végzetes” visszaélések

következményei. Ezekből jelenleg is van bőven köztudati szinten, tehát van

mit feldolgozni, pluszban aktiválni kódokat, a megváltozott energetikai

körülmények között, nem praktikus dolog, vagy csak nagyon indokolt

esetben. Az sem mindegy ki, milyen megértési szinten „aktivál”, mint ahogy

jelentős különbség van például a dalai láma által végzett tértisztítás és egy

jóval alacsonyabb megértési és rezgésszinten működő egyén tértisztítása

között.

No, és ott vannak még a különböző nézőpontokból történő „megélések”.

Mivel Lemúriában a nők voltak hatalmon, idővel férfiakból álló háremeket

tartottak. Bizony előfordulhat, hogy míg az egyik embernek „hárem

úrnőként”, szép emlékei maradtak abból az időszakból, a másik embernek

„hárem tagként” eme emlékei elborzasztóak. Atlantiszon aztán „fordult a

kocka”, a férfiak kerültek „hatalmi pozícióba”, ott is volt, aki élt a hatalmával

és volt, aki visszaélt vele. Ezeket a szempontokat célszerű figyelembe vennie

mindazoknak, akik Lemúriával ilyen, vagy olyan formában kapcsolatba

kerülnek a közeljövőben.

Minél több ember jut el a mélyebb felismerésekhez, minél több mindent

megért valaki önmagáról, az őt körülvevő világ működéséről, annál tisztább

lesz maga a köztudat is. Mivel minden egyes ember tudatalatti csatornákon

keresztül csatlakozik a köztudatra, bizony nagyon nem mindegy, milyen

tisztaságú is az a köztudat. Vannak persze olyan emberek is, akik tudatosan

csatlakoznak a köztudatra, s tevékenységeikkel inkább szennyezik azt, ám a

Föld emelkedő rezgésszintjével eme tevékenységek is egyre jobban láthatók,

felismerhetők és kezelhetők lesznek.

Még egy gondolatot szeretnék leírni az anyag végére. A fénytestet, a

legjobban az öröm energia magasabb minőségére történő csatlakozás

erősítheti, azaz az örömmel megélt élet. Önismerettel régebb óta és napi

szinten foglalkozó emberek esetében azonban előfordulhat, hogy éppen az

öröm „vész ki” az életükből. Hasonló esetekben célszerű utánanézni, mi

lehet ennek az oka és lépésről-lépésre újra „szert tenni” az öröm

képességére. 

Rejtő Jenőt idézve: "Öreg sarkutazók mesélik, hogy ha elviselhetetlennek

látszott az örök jég, a szüntelen éjszaka, a fagydaganat és más nélkülözések

kínja, valaki visszaemlékezett az útnak indulás előkészületeire, és ilyenkor

megnyugodtak kissé, mivel úgy érezték, hogy aránylag mégis tűrhetőbb

most a sorsuk."

 

2016.05.28.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú befolyásolás, manipuláció,

általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás, ragaszkodás, előítélet,

visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság, önfejűség, lenézés, megvetés,

vádaskodás, elcsúszás, elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem,

felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm,

életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, tudatosság, nyitottság, csekély

mértéke, esetleg hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál,

akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 198
Tegnapi: 68
Heti: 855
Havi: 2 551
Össz.: 525 850

Látogatottság növelés
Oldal: A Föld 4.-ik dimenziós működésének hatásairól 2016.05.28.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »