Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 saci_lotusz3.jpg

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya

védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a

helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, manipulativ, tisztátalan, ártó

energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigye el

gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, minden tisztátalan

szándékú, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett

elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok

gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.                                                                                          

 

„Áve, átalakuló Föld”.

 

Minden lénynek, nemcsak az embernek joga a választás, hiszen minden más

esetben sérül a szabad akarat és az önrendelkezés törvénye, így

elgondolkodtam a sorsszerű, kötelező útról. Szükségszerű találkozások,

események vannak az ember életében, ezek és némely természeti törvény,

valamint az ok, okozat törvénye (karma) lett összemosva, ez vezetett

elcsúszáshoz, és született meg belőle, többek között a determináció, mely

napjainkban is népszerűségnek örvend. A választásaink mennyire tudatosak

vagy tudattalanok, az egy másik kérdés. Össze lehet téveszteni és össze is

lett tévesztve sok esetben, a determináció, különböző törvényszerűségekkel.

Egy egyszerű példával élve, ha füvet ültetek, törvényszerű, hogy nem búza

fog kihajtani. Fűmagból, fű nő, olyan rájellemző, egyedi tulajdonságokkal,

ami, annak a fűnek sajátja, amelyet elültetettem, hacsak valaki bele nem

avatkozik különböző manipulációs technikákkal, akár génmanipulációval, a

folyamatba, megsértve, ezáltal a természeti törvényeket. Bizonyos

dimenziók, rezgésszintek, és azok összefüggéseit, törvényeit, körülményeit,

azok mélyebb ismerete, megértése nélkül, értelmezni, sok félreértéshez és

kellemetlen tapasztalathoz vezethet. Egyik ilyen félreértése, és meg nem

értése a szabad akarat törvényének, vezetett, sok ezer évvel ezelőtt, a

„szabad a vásárhoz”, az „azt csinálok, amit akarokhoz”, ez a félreértés az

ok, ez vezetett az elcsúszáshoz, az okozathoz, a hatalommal való

visszaéléshez. A hatalommal való visszaélés, okozat és nem ok, mivel az

Univerzális törvényeket figyelmen kívül hagyva él az egyén. Az emberiség

történelmében, erre számtalan példa van. Voltak kirívó esetek, amikor egy-

két ember hatalmi mámorában, közel sem szabad akaratából, némely

lények uralma alatt, megszállottan, üldözött valamilyen eszme nevében,

népet, népcsoportot, vagy foglalt el területeket, az őslakosok életével, napi

szükségleteivel, kultúrájával, szabad akaratával mit sem törődve. Az

univerzális törvények figyelembe vétele nélkül alkotott törvények felett is

eljár az idő, hogy meddig tudják magukat tartani, az egy másik kérdés. A

Föld megemelkedett rezgésszáma a körülmények alapvető változásával jár

együtt, és a működések régebbi formáit kevéssé támogatja. Az a működési

forma, ami alacsony rezgés és megértési szinthez tartozik, leszakadással,

fájdalmas tapasztalatokkal járhat azoknál, akik ragaszkodnak a régihez, és a

hatalommal való visszaéléshez. A hatalommal nincs baj, annak „használata”,

az azzal való visszaélés, a gondok, bajok forrása lehet. Összekeverve sok

esetben, az okot és az okozatot, a fürdővízzel a gyereket is kiöntöttük. A

determináció létezik, egy bizonyos rezgésszinten, bizonyos körülmények

között, bizonyos kategorikus elképzelések közepette. Ez is változó. Időnként

nem is azt az eredményt „adja”, amit a determinációban hívők várnak,

mégis ragaszkodnak az elrendeltséghez. Tehetik, ezzel sincs baj, hiszen van

szabad akaratuk, de ettől még a folyamatok mennek a maguk útján.

Napról, napra tisztul a Föld energiarendszere, emelkedik a Föld rezgésszáma,

napról-napra, óráról-órára változnak a körülmények, ezekre, a változásokra,

hogyan reagálunk, az, rajtunk múlik, változtatunk-e vagy sem, ez

mindenkinek saját felelőssége és döntése.

Ma már egyre többen ismerkednek az ezoteria, és a természetgyógyászat

különböző ágazataival, irányzataival, melyek zöme hagyományokon,

hagyomány tiszteleten alapul, végletes esetben kategorikus, determináló

elképzelések mentén, a hatalom és hála hitrendszerén, annak valamelyik

pólusán élve. Ezzel sincs baj, ez is rendben van, ennek is oka, szerepe volt,

és van az életünkben. Az ezoterikus, spirituális, természetgyógyász

gyógyítók, tanítók évezredek óta sokunknak nyújtottak, és nyújtanak

segítséget napjainkban is, segítenek a testi, lelki fájdalmak csökkentésében,

és a gyógyulásban. Aki érdeklődik valamelyik praxis iránt, jelenleg sok

információhoz juthat hozzá, az információt feldolgozni, megértéssé, tudássá,

gyakorlattá tenni, időt, türelmet, kitartást igényel. Ezt a ma embere kevéssé

szereti, mert gyorsan akar eredményeket, elnézést az általánosításért,

hiszen nyílván vannak olyanok, akik másképp élnek, a sietség, és a

felületesség bizony elcsúszásokhoz vezet. Egyre több az érdeklődő. Az

érdeklődés, kinél, milyen, milyen mértékű, és mi a motivációja az egy másik

kérdés. Ma már színes a választék, többféle iskola nyitotta meg kapuit.  A

mai viszonyok közepette esetenként nehezebb tisztán látni a motivációt,

holott ez az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb része az ezoterikus

praxisnak is. Az asztrológia mára különvált a csillagászattól, különböző

irányzatok alakultak ki az évezredek alatt, napjainkban kezd elterjedni az

asztrozófia. Az állócsillagok és a bolygók is, viszonyítási pontok, évezredek

óta segítették, és segítik a tájékozódást, a tengereken, és a sivatagokban is.

Őseink a csillagok járását, inkább egyfajta térképnek és bizonyos események

eljövetelének idejének, és nem okozójának, gondolták. Voltak, és talán ma

is vannak profetikus képességű emberek, akik a meglátásaikat, ahhoz, hogy

„időbe” tudják helyezni, egy-egy jelesebb napot, együttállását a bolygóknak,

kiszámítva azok idejét, írták le, hogy az utánuk következő nemzedék is

tudja, „dátumilag” mikorra várható valami bekövetkezte, ebből, hogy alakult

ki egy determináló asztrológia, az egy másik kérdés. Az e féle gondolkodás,

lehetett a maja naptár szerinti világvége jövendölés alapja is, mely egy

világ végét, egy „világrend” végét, magyarul a világ gyökeres

átalakulását jelezte, és nem megsemmisülését, és tartotta fent az

érdeklődést, és az emlékezet számára az időpontot. Az alapok csúsztak el,

félre, évezredekkel ezelőtt, a Mindent Átható Szeretetből is, Mindenek Ura

lett. Bizonyos körülmények megléte nélkül, egy-egy esemény nem tud

bekövetkezni, de, ettől még ezek a körülmények nem okai a

történéseknek, viszont szükségesek hozzá. A természet közelében élő

embernek a csillagok ma is „mesélnek”, ma is mesélnek azoknak, akik értik

és figyelik szavukat, és nem a számítógép előtt ülve, „várják” a Napfordulót,

vezérlik őket útjaikon, erdőn, mezőn, árkon, bokron át, segítve az idő, és a

hely meghatározását, hogy hol is vannak, és merre van a cél, a hely ahova

tartanak. Nappal, a Nap mutatja az időt és az utat, éjszaka égi kísérőink, a

Hold és csillagok segítenek tájékozódni, térben és időben, a tér-időről alkotott

fogalmaink változásainak közepette is. A tranzitok és a bolygók sem okai

valaminek, sem bal, sem jó sorsunknak, az élete alakulásáért mindenkinek

önmagánál érdemes „reklamálni”, nem a „csúnya” Szaturnusz tehet a

depressziómról, és változtatni is nekem  „kell” a látásmódomon, feltéve, ha

szabad akaratomból így döntök, és jól szeretném érezni magam a bőrömben,

bármilyen is a csillagok állása aznap. Se az asztrológiával, se az

asztrológusokkal nincs semmi bajom, többen nagyon is közel állnak a

szívemhez, se a tranzitokkal, se a csillagokkal nincs semmi bajom, pusztán

arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy, igen, hatnak az energiák, de nem

úgy, mint, ahogy rá lett vetítve a bolygókra, ez az. A Szaturnusz is éli a saját

életét, mint szabad akarattal rendelkező Létező, teszi a dolgát, de esze

ágában sincs számon kérni rajtam bármit is, vagy pláne nem az idő uraként

gondolni magára, vagy beleavatkozni a szabad akaratomba, betarttatva

velem ezt-azt. Szkeptikusok mindig voltak, vannak, bizonyos szempontból

igazuk van, amikor azt mondják, hogy ők nem bíznak bizonyos tanokban, a

kérdés itt is inkább az, hogy miért nem. Eleve elutasít valaki valamit, vagy

gondolkodva jut el valamilyen következtetéshez, és mond rá, igent, vagy

nemet. Amikor csak a tranzitok vannak figyelembe véve, elhanyagolunk más

fontos szempontot. Ilyen nagyon is fontos szempont a Föld folyamatosan

tisztuló energiarendszere és így változó és emelkedő rezgésszáma, a

„visszájaműködés”, (az amint, fenn úgy lenn, helyett, amint benn, úgy

visszájáként kint,) az átállás egyik hitrendszerről, a másikra, a dimenziók

összenyílása, és ezen, folyamatokkal összefüggő, szükségszerű, de nem

determinált változások, esetenkénti anomáliák, vagy furcsa természeti

jelenségek. Az „időminőség” és a motiváció is együttesen fejti ki hatását,

egyáltalán nem mindegy, hogy egy levél például milyen időminőségben és

milyen motivációval, (pl.: rossz szándék, jó szándék, tiszta szándék, félelem,

bosszúállás, stb., nem minősítettem a motivációkat, pusztán felsoroltam

példaként azokat) és milyen fizikai, asztrális és mentális közegben íródik,

valamint, írója milyen fizikai, lelki, és tudatállapotban van. Az utóbbi években

nem foglalkoztam néhány kivételes esettől eltekintve, jóslással,

sorselemzéssel, viszont foglalkoztam a Tarot-val, no, nem új kirakási forma

létrehozásával, hanem az alapok tisztázásával, átgondolásával, a spirituális

ego hitrendszerének feltérképezésével, mely nemcsak az ezoteriával

foglalkozókat érinti, a Föld változásait és a fent leírt elcsúszásokat figyelembe

véve, és mivel ma sincs nálam a Bölcsek köve, volt és van min gondolkodni.

Mindenki maga dönt, mit vesz figyelembe, mit hisz, min gondolkodik el, vagy

min se, mit tart fontosnak, vagy mit fogad el önmaga számára igaznak.

 

2015-07-02.                                                                       Gaál Sarolta.

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, ártó, akár jószándékból, befolyásoló-,

manipulativ szándékú, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek az

olvasás, értelmezés, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma,

befolyás, manipuláció, hatalommal való visszaélés, azaz, az elfogadás, tiszta

szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés,

jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság csekély mértéke révén kerültek a

Föld energiarendszerébe, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása

és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem

Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontjába: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés,

jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

2015-07-02.                                                                        Gaál Sarolta.

 

anubis_saci.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 120
Heti: 237
Havi: 1 933
Össz.: 525 232

Látogatottság növelés
Oldal: "Áve, átalakuló Föld". 2015.07.02
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »