Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

lotusz_kep15.jpg

 

Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete a szexualitásról 2013.01.25

 

Üdvözöllek Benneteket, Arkan vagyok. Mai témánk, a Szexualitás. Mint

ahogy azt már említettem a pénzzel kapcsolatos üzenetemben, valaha

Elfogadásban és Feltétel Nélküli Szeretetben léteztetek a Teremtő felé,

egészen addig, ameddig el nem kezdtétek magatoknak akarni a Teremtő

Hatalmát. Mivel elfogadás és birtoklás közül, a birtoklást választottátok,

ezzel a Forrásról való lecsatlakozást és a hatalom és hála hitrendszere

szerinti működést is választottátok egyben. Azóta többségetek, életetek

valamennyi területén e választása szerint működik, a szexuális energia

használatának terén is. Amit manapság szexuális energiának neveztek,

annak sok köze nincs a Teremtő eredeti szándéka és akarata szerint, a

maga igaz valójában működtetett, használt szexuális energiához.

Maga a szexuális energia előbb említett minőségében, páros energia,

azaz párok között működhet, mégpedig bizonyos párok között. Erről

jelenleg legyen elég annyi, hogy a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás

hitrendszerén belül, ezzel az energiával való élés, tudatos döntés, kérés

és elfogadás kérdése, nem függ egy külső forrás meglététől, bőven elég

működéséhez a Forrással való tiszta kapcsolat, azaz a vele való

együttműködés. A hatalom és hála hitrendszerén belül azonban

működése, mindig egy „külső forrás meglététől függ”, azaz

„birtokviszonyt feltételez”, így ez a fajta és minőségű energia, ebben a

hitrendszerben, nem képes áramolni. Világotokban a hatalom és hála

hitrendszerén belül működtetett szexuális energiát nevezitek a legtöbb

esetben szexuális energiának, ami valójában, a Teremtő eredeti

szándéka és akarata szerint, a maga igaz valójában használt szexuális

energiával történő visszaélés, így annak egy igen alacsony minősége,

melynek „jobbik esetben” kölcsönös cseréjét azonosíthatjátok sok

esetben a szexualitással. Nem más ez legtöbbször, mint puszta

cserekereskedelem, szélsőségesebb eseteiben kölcsönös rablás.

Tulajdonképpen a Forrásról való lecsatlakozásotok óta többségetek

folyamatosan visszaél a Szexuális Energiával, anélkül, hogy ezzel

tisztában lenne. Tévhiteitekkel ellentétben, a Szexuális Energiával való

visszaélés nemcsak a „közösülések” során történhet meg, ez csak a

„felvállaltan” fizikai megnyilvánulása a történetnek, hanem életetek

számtalan más területén is, mely a hatalom és hála hitrendszere szerint

működik, ha tudtok róla, ha sem.

Ennek az az oka, hogy maga a „szexuális vonzalom”, azaz az egymásból

való táplálkozás igénye, vágya, szinte minden férfi és nő között

létrejöhet, csak van, akik között ez egyáltalán nem észrevehető és

könnyen kezelhető, van, akik között erőteljesebb és bizonyos

esetekben kezelhetetlenebb. Ezeknek a „kapcsolódásoknak” a

felismerése és tudatos kezelése kiemelt fontosságú lehet egyéni

szinten, mert rengeteg problémát okozhat az egyén életének egyéb

területein is. Hogy mit értek nő és férfi megnevezés alatt, az hamarosan

kiderül.

A Forrásról való lecsatlakozásotokkal azt az energiát, melyet addig

kéréssel és elfogadással Bőségesen megkaptatok, s mellyel éltetek,

máshonnan „kellett” pótolnotok, hiszen „szükségessé vált az életben

maradásotokhoz”.Kezdetben, a hatalom és hála hitrendszerén belül, a

„külső források” felé is azzal a módszerrel éltetek, amivel egykoron a

Teremtő felé fordultatok, azaz, döntöttetek, kértetek és elfogadtatok,

ám ez a folyamat jóval lassúbbnak bizonyult, mint az általatok addig

megszokott Teremtés, így idővel kérés helyett, már csak elvettétek a

másiktól azt, amire szükségetek volt, s mivel egyre több mindenre

szükségetek lett, így egyre rafináltabb és erőszakosabb módszereket

„eszeltetek” ki a hatékonyabb működés megvalósítására. Az lett

közületek a legerősebb, a legleleményesebb, aki a legrövidebb idő alatt,

a lehető legnagyobb „energiamennyiséget” tudta összegyűjteni

magának, azaz látszólag birtokolhatta azt. Ha megnézitek, jelen

világotokban is a legtöbb általatok sikeresnek nevezett ember, cég, ezt

a módszert alkalmazza „hatékony és sikeres működés” címszó alatt.

Kezdetben, azaz Lemúria kezdeti időszakában csak női lelkek léteztek

bolygótokon, elfogadásban, feltétel nélküli szeretetben a Teremtő felé,

aki a férfi minőséget képviselte. A  férfi lelkek, lecsatlakozásotokkal

jelentek meg és terjedtek el bolygótokon, vagyis döntésetekkel a

birtoklásról. Ezt a momentumot azóta sikerült sokatoknak,

sokféleképpen értelmeznetek. Ez nem azt jelenti, hogy kezdetben csak

nők léteztek bolygótokon, aztán jöttek a férfiak, vagyis igen, csak nem

úgy, ahogy gondolhatjátok. Energiaminőségekről beszélek, melyek

mindegyikőtökben jelen vannak, általában különböző arányban, attól

függetlenül, hogy egy adott inkarnációban ki milyen nemhez tartozó

fizikai testet választott magának a tanuláshoz. Ezen kívül fizikai testetek

mai formája akkor még nem létezett, az az idők folyamán alakult ki,

aktuális tanulási folyamataitoknak megfelelően. Ám a félreértelmezések

pontosan elegendőek lehettek ahhoz, hogy az évezredek óta folyó harc,

nők és férfiak között elmélyülhessen, s lejegyzetelt forrásműveitek,

melyeket azóta is használtok, alapjaiban félreértelmezett információkra

épüljenek. Amikor nőkről beszélek, akkor a női energiaminőségről

teszem ezt, azaz az Elfogadásra és Feltétel Nélküli Szeretetre való

képességről beszélek, amikor pedig a férfiakról, akkor a férfi

energiaminőségről, azaz a kérések megvalósítására, a Teremtésre való

képességről.

Nagyon röviden megfogalmazva, a Teremtő eredeti szándéka és akarata

szerint, a maga igaz valójában élni a szexuális energiával az képes, aki

képes élni Teremtőerejével. Nos, nem részletezném ez mit jelent

világotok jelen helyzetéhez képest, ám bolygótok magasabb

rezgésszintre való emelkedésével, lehetőségetek van ennek

megvalósítására.

A „süllyedés” korszakában, azaz a Lemúria kezdeti időszakától, Jézus

haláláig terjedő időszakban, fizikai testetek jelentős átalakuláson ment

keresztül. A Lemúriában létező energiák kezdetben színt, majd formát

öltöttek, egyre láthatóbbak lettek fizikai szinten, majd elindult az

energiák süllyedése az anyagba, azaz a fizikai test kialakulása, annak

sűrűsödése, melynek formája attól függött, hogy a hatalom és hála

hitrendszerén belül, ki, melyik oldalon helyezkedett el és milyen testben

tanulhatta meg leginkább az arra az inkarnációra vállalt életfeladatát.

Kezdetben a nők helyezkedtek el a hatalom és hála hitrendszerének

hatalom oldalán, hiszen a Forrásról való lecsatlakozások folyamatában

történtek, így mentális erejük segítségével és egyre csökkenő, ám még

meglévő képességükkel az elfogadásra, egy ideig még képesek voltak

önállóan teremteni. Minél jobban csökkent ez a képességük, annál

nagyobb szükségük lett a fizikai szintű „külső forrásra”, azaz a férfiakra,

akik kéréseiket teljesítik. Ehhez a férfiaknak fejlődésük során egyre

erősebb fizikai testet „kellett” kifejleszteniük, hiszen, egy nagyon

egyszerű példával élve, ha a nő azt akarta, hogy legyen egy háza,

ahhoz a férfinak el kellett mennie például fát vágni. A férfiak testének

kialakulása és megerősödése így történt. Az első férfi lelkek mentális

erővel nem rendelkeztek, ám a tévhitekkel ellentétben, mivel a nők

lecsatlakozása folyamatában történt, a férfi lelkek kezdetben még

képesek voltak az elfogadásra és a feltétel nélküli szeretetre, mely a

hatalom és a hála hitrendszerének hála oldalán, a későbbiekben

félelemmel „itatódott át”, hiszen mentális erő híján, úgy érezhették a

nők nélkül életképtelenek lennének, ráadásul a nők is ezt „sulykolták

beléjük”.Ennek a folyamatnak a félreértelmezéséből született meg

később az a tévhit, hogy „a nőnek fel kell emelnie a férfit, hiszen

szegény nem képes magától csatlakozni a Forrásra”, ahogy az a tévhit

is, hogy „a nőt ki kell emelni a mocsokból”. A hatalom és hála

hitrendszerén belül valóban alá-fölérendeltségi viszonyok vannak, és

ezek a „következtetések” igazak is a maguk nézőpontjából (Teremtő-női

lelkek, Női lelkek-férfi lelkek), ám a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás

hitrendszerén belül, együttműködés van. Maradtok a hatalom és hála

hitrendszere szerinti működésben, vagy a Feltétel Nélküli Szeretet és

Elfogadás hitrendszere szerinti működést választjátok?

A férfi lelkek feladata tehát az volt, hogy teljesítsék a nők akaratát, és

feltétel nélküli szeretettel és elfogadással viszonyuljanak feléjük, a nőké

pedig a mentális erővel való élés, ami tudat alatt a mai napig így van,

még ha látszólag az ellenkezője is zajlik. A nő ma is pontosan azt kapja

a férfitól, amit akar, csak lehet, hogy ez még nem tudatosult benne, a

férfi pedig feltétel nélküli szeretettel és elfogadással teljesíti ezt az

akaratot. Hogy miért tűnik pont az ellenkezőjének a történet? Nos, erről

is majd egy más alkalommal beszélek.

A hatalom és hála hitrendszerén belül, a „süllyedés” időszakában, a két

energiaminőség és azok fizikai megnyilvánulásai, egyre nagyobb

függőségbe kerültek egymástól, hiszen a hatalmat a hála energiája

táplálta, a háláét pedig a hatalom energiája. A fizikai test kialakulásával

és egyre sűrűbbé válásával pedig ennek a kölcsönös táplálkozásnak a

fizikai módjai is kialakultak, melyek idővel igen szélsőséges formákat

ölthettek, az éppen aktuális tévhiteknek megfelelően. Zsarnok

uralkodóitok nem véletlenül tartottak háremeket maguk körül, hiszen a

hatalom szélsőséges megnyilvánulásai, szélsőséges étvággyal is

járhattak egyben.

Maga a fizikai test fejlődése során, annak a funkciónak megfelelően

alakult, hogy ez a „fajta” táplálkozás a lehető leghatékonyabban

valósulhasson meg. Mivel az idők folyamán bolygótok népessége

jelentősen nőtt, a számotokra megfelelő „táplálkozási források”

kiszűrésére és megtalálására számtalan módszert fejlesztettetek ki, a

külső megjelenés és viselkedés hangsúlyozásától kezdve, a minél

nagyobb ismertség és népszerűség megszerzéséig, hiszen ezekkel a

módszerekkel gyorsabban és hatékonyabban tudtatok hozzájutni a

táplálkozásotokhoz szükséges energiamennyiséghez és látszólag

birtokolhattátok is azt.

Fizikai szinten a női nemi szerv képviselheti a Forrást, a férfi nemi szerv

pedig a Forráshoz kapcsolódó csatornát, melyen keresztül maga a

Teremtés folyamata zajlik.

A „süllyedés” időszakában a Szexuális Energiával való visszaélések, oly

mértéket öltöttek, hogy bolygótokról egyre nagyobb ütemben tűnt el a

Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás energiája, ami már világotok létét

veszélyeztette. Szexualitásotok leminősült „állatias közösüléssé”,

melyben a nő nem egyszer „szó szerint” töltötte be a táplálék szerepét,

mellyel a férfi hatalmi éhségét „csökkenthette”. Nem volt ez más a férfi

részéről, mint elégtétel azokért a szenvedésekért, melyeket a nő

okozott neki Lemúriában, ám ennek tudatában akkor már rég nem

lehetett.

Jézus halála után az emberiségnek lehetősége nyílt visszaemlékeznie

„gyökereire”, hiszen a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás energiája

ismét erőteljesen megjelent a bolygón, ám mivel igen alacsony

energiaszintről történt az indulás, a hatalom és hála hitrendszerén belül

továbbra is csak játszmák formájában történhetett a fejlődésetek, az

aktuális korszakok tévhiteivel és az emberiség elfogadásra való

képességével összhangban. A férfi még sokáig lehetett a hatalom „nyílt”

megnyilvánulása, ma is a legtöbb helyen az, míg a nők hatalmukat jóval

„zártabb”, rafináltabb, fondorlatosabb, manipulatívabb formában

tanulták meg érvényesíteni, s teszik ezt manapság is. A cél továbbra is a

kölcsönös táplálkozási források megtalálása lehet.

Amiért a szerelmet dicsőíthetitek világotokban, annak oka az, hogy a

pusztán fizikai felszabadultság érzése mellett, vágyhattok a lelki

felszabadultságra is, azaz a szexualitás magasabb szinten való

megélésére. Ám a hatalom és hála hitrendszerén belül, a szexualitás

mindig csupán táplálkozási célt szolgálhat, így a másik birtoklásának

megléte alapszükséglet lehet. Ez az oka annak, hogy amire igazán

vágyhattok ott legbelül, a „szívetek mélyén”, az fizikai szinten nem

valósulhat meg ilyen formában, csak a Feltétel Nélküli Szeretet és

Elfogadás hitrendszerén belül. Ezért nevezhetitek „sötét veremnek” a

szerelmet, pedig a „verem” csupán egy hitrendszer lehet, melyet le is

cserélhettek, amennyiben úgy döntötök.

Valódi vágyatok az lehet, hogy a szexuális energiával, a maga igaz

valójában, a Teremtő eredeti szándéka és akarata szerint élhessetek,

azzal a bizonyos Igazi párral együttműködésben.

Bár a felemelkedés időszakában sokat tisztulhattak tévhiteitek a

szexualitással kapcsolatban, alapvető problémátokat nem sikerült

megoldanotok, azaz a szexualitást még mindig a hatalom és hála

hitrendszerén belül élitek meg legtöbbször. Ehhez nem szükséges

feltétlenül a külső partner megléte és a vele való közösülés, elég, ha

megvizsgáljátok a saját testetekhez és szexualitásotokhoz való

viszonyotokat. Ezoterikus körökben gyakori a „két véglet”, azaz amikor

valaki egyáltalán nem foglalkozik a szexualitással, szinte már

„megszentült”, miközben könnyen kiderülhet, hogy csupán a

bűntudatával folytja el alapvető késztetéseit, vagy nem akar foglalkozni

az élet legtermészetesebb dolgával, mondván van ennél fontosabb

tennivalója is. Hasonlatos lehet ez ahhoz az emberhez, aki úgy akarja

megnyerni az olimpiát, hogy csak az adott sportág elméleti részét

tanulmányozza. Ennek a hozzáállásnak a másik véglete a „holdudvar

tartása”, ami sokban hasonlatos az egykori uraságok háremeihez, s

ugyancsak nem szolgálhat mást, mint a tanító egójának fényezését és a

táplálkozást még akkor is, ha az illető fizikai szinten nem él vissza

hatalmával. A „holdudvar” attól még van, tehát maga a hatalom és hála

hitrendszere valószínűleg működik „mester és tanítványai” között,

különben nem lenne „holdudvar”. A Feltétel Nélküli Szeretet és

Elfogadás hitrendszere szerint élő tanítóitok nem rendelkeznek

szexuális csáberővel, sem „holdudvarral”. Egyszerűen nincs szükségük

rájuk. Ám a hiúság sok tanítót megakadályozhat a Feltétel Nélküli

Szeretet és Elfogadás hitrendszere szerinti működésre való átállásban.

A szexualitás elutasítása mögött állhat az a blokkotok, hogy még

emlékezhettek, fizikai testetek kialakulása, lecsatlakozásotok

következménye lett, s ezzel együtt a szexualitás állatias szintre

süllyedését azonosíthatjátok mindazzal, ami valójában szentség is

lehetne, ha a szentség fogalmát nem azonosítanátok a

„megszentüléssel” és az egyedülléttel. Voltak korszakok, mikor a

magány és a külvilágtól való teljes elzárkózás lehetett sorsotok, mert

ezt gondoltátok helyesnek és ezt választottátok, ám a mostani időszak

nem ez.

Mivel kontrollálatlan visszaéléseitek a szexuális energiával rengeteg kárt

okozhattak nektek a „süllyedés” időszakában, a felemelkedés

korszakában igyekeztetek „gátat szabni” ezeknek a visszaéléseiteknek.

Rengeteg törvény, szabály született világotokban az elmúlt

évezredekben, ám időközben úgy tűnik sikerült „átesnetek a ló túlsó

oldalára”. Ma sem a „gyökér okkal” lehettek elfoglalva, hanem még több

szabállyal, megszorítással igyekezhettek kordában tartani a „kordában

tarthatatlant”. Ennek a folyamatnak egyik okozata, az a képmutató

helyzet világotokban, hogy miközben igyekezhettek erkölcsös,

feddhetetlen életet élni kifelé, belül egyre csak halmozódhatnak a

feszültségeitek, s „gyökeresen” mást gondolhattok dolgokról,

cselekedhettek, mint amit kifelé kommunikáltok. Köztudatotok jelen

állapota jól tükrözi ezt a „visszásságot”, amivel érdemes lehet

szembenéznetek, amennyiben a magasabb szintű működést

választottátok.

Bolygótok fokozatosan tér át a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás

rezgésszintje szerinti működésre, így aktuális tévhiteitek elengedésére

lehetőségetek van szexualitásotok terén is. Tabukkal és gátlásokkal

együtt ugyanis egyéni szinten nincs mód áttérni a magasabb szintű

működésre. Ez indulhat azzal, „belátom, szexualitásom terén eddig a

hatalom és hála hitrendszere szerint működtem, most is így működöm,

azaz táplálkoztam, táplálkozom, és ezen változtatni akarok”. Ez nem azt

jelenti, hogy úgy döntötök, nem „szeretkeztek” mással, azaz, „fizikai

szinten nem szerettek mást”, tegyétek, ha szándékotokban áll, inkább

azt jelentheti, nem „közösültök” mással, sem fizikai, sem egyéb

szinteken, azaz nem táplálkoztok másból semmilyen formában sem. A

törekvés ennek megvalósítására fontos lehet számotokra, még ha nem

is működik azonnal. Ha megnézitek, már a két szó rezgése között is

jelentős a minőségbeli különbség, „szeretkezés”, „közösülés”. A

szexualitáshoz való kapcsolatotok minősége tud átalakulni első körben,

ha erre törekedtek, s ráláthattok végre azokra a tabukra, gátlásokra,

melyek fejlődéseteket eddig akadályozhatták. Ám mindezt akkor

érdemes csak megtennetek, ha megértettétek ennek a különbségnek a

lényegét, ha nem, tegyetek belátásotok szerint, hiszen e fogadalom

belső megértés nélkül, hasonlatos lehet a cölibátusi eskühöz, melynek

következményeivel többször találkozhattatok mostanában a hírekben.

Alapok nélkül nem lehetséges az építkezés. Első körben ezeknek a

tabuknak és gátlásoknak a tudatosítása és elengedése lehet

feladatotok mostanában, főleg mert tudatalattitok amúgy is „dőlhet

kifelé” a rengeteg „beszabályozás” és tévhit következtében.

Mostanában többeteknél fordulhatnak elő szexualitással kapcsolatos

„szenvedélyes” álmok, hirtelen jött, megmagyarázhatatlan vágyak egy

másik ember felé, eddig jól bevált szexualitással kapcsolatos játszmáitok

működésében fellépő zavarok, esetleg elfojtott, általatok eddig elítélt

fantáziálások. Ezek tudatosítása rendkívül fontos lehet, ahogy annak

tudatosítása is, hogy ez a ti vágyatok, álmotok, vagy valaki másé.

Egyéni munkátokkal a köztudat tisztulásához is hozzájárulhattok.

A felemelkedés jelen időszakában sokat segíthet nektek az a

döntésetek, hogy a szexuális energiát a maga igaz valójában akarjátok

használni, a Teremtő eredeti szándéka és akarata szerint. Ehhez a

döntésetekhez tudnak megérkezni az aktuális helyzetek.

Összefoglalva a leírtakat, a szexuális energiával a maga igaz valójában

élni az képes, aki képes élni Teremtőerejével, ez pedig a Feltétel Nélküli

Szeretet és Elfogadás hitrendszerén belül lehetséges. Maga a szexuális

energia ebben a minőségében, páros energia, azaz párok között

működhet, mégpedig bizonyos párok, egymás Igazi párjai között,

együttműködések által. Az Igazi párokról egy másik alkalommal lesz szó.

Valójában az általatok oly hőn vágyott Igazi pár nem tud addig

beérkezni életetekbe, ameddig a hatalom és hála hitrendszere szerinti

tévhiteitek jelentős részét el nem engeditek és fokozatosan át nem

tértek a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás hitrendszere szerinti

működésre.

Pont fordítva működik a történet, ahogy gondolhatjátok. Nem a társ

„emel fel”, „tart meg”, ez csak a klasszikus „táplálkozási struktúra”,

hanem a saját döntéseitek, választásaitok segíthetik elő a magasabb

szinten való működéseteket, már ha ez a célotok. S ha ez sikerül és

alkalmassá váltok az Igazi pár befogadására, mert megértettétek, mit is

jelent ez, valószínűleg meg is fog tudni érkezni hozzátok. 

Addig tehát, ameddig vágytok valakire, aki „külső forrás”, lehet tudni,

hogy van még min dolgoznotok, s ez az, amit az emberi elme csak

Elfogadással és Feltétel Nélküli Szeretettel érthet meg, másképpen

hogyan is tudná elfogadni.

 

2013.01.25

 

Arkan, az ametiszt kristálykoponya és Vincze Ágnes

üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

tenyérelemzés, Bach-virágterápia tanácsadás

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

 rafael3.jpg

  

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 120
Heti: 220
Havi: 1 916
Össz.: 525 215

Látogatottság növelés
Oldal: Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete a szexualitásról 2013.01.25
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »