Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

 anubis.jpg

 

A tértisztításról napjainkban 2017.07.29.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés

teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan,

szélsőséges, manipulatív, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom,

engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

energiákat.

 

Érdekes, legalábbis számomra, megfigyelni, az időjárás változásait,

összefüggésben a Föld rezgésszintjének emelkedésével. A napokig tartó

hőség hatására, mintha egy meleg, levegőtlen mocsárba került volna az

ember. Napokig főhetett a „saját levében”, szó szerint és átvitt értelemben,

aztán jött a lehűlés, a szél, az éter pedig, megtelt ide-oda szálló asztrál és

mentál Lényekkel, melyek igyekeztek megkapaszkodni valamiben,

valakiben. Ide-oda sodorta őket a szél, a Lények kétségbeesve keresték új

helyüket, hol egy fa ágába, hol egy emberbe kapaszkodva, majd először az

eső, „jól nyakon öntötte” őket, aztán a kánikula kiszárította…

A kapaszkodások igen erőteljesen próbára tehetik az embert. Ez magasabb

rezgésszinten, érzékelhetővé válik. Látszólag nincs az ember közelében

senki, mégis, mintha valakik rángatnák lefelé. Eme jelenség

megmutatkozhat az egyén érzéseiben, gondolataiban is, olykor nagyon

nem egyszerű felismerni, ezek nem az ő „csomagjai”, hanem valaki másé.

Évekkel ezelőtt, alacsonyabb megértési és rezgésszinten, nem

tulajdonítottam nagy jelentőséget a tértisztításnak és az elvitelkérésnek

sem. Sok mindenre szántam időt az életemben, ám ezekre a

tevékenységekre sokszor sajnáltam. Akkoriban a kötelességtudatomból,

vágyamból a megvilágosodásra és a társaimtól való lemaradás félelméből

fakadóan tisztítottam teret, továbbá az akkori tanárom igen határozott

kiállása okán.

Azóta a kötelességtudatom sokat finomodott, már nincs szándékom,

minden áron megvilágosodni, és nem érzem, gondolom azt, talán csak

olykor, hogy lemaradok valamiről. A tértisztítást, azonban napi szinten és

önként gyakorolom, ugyanis tértisztítás után, sokkal jobban érzem magam.

Nem azért tisztítok tehát teret, mert kiválasztott lennék, akinek ez a dolga,

vagy azért, mert az jött, hogy ezt tegyem, azért sem, mert „mindent

elsöprő” vágy élne bennem, hogy másokat segítsek. Azért tisztítok teret,

mert ettől én, jobban érzem magam, és mert időközben, megszerettem a

felmosást is. Azt is tudom magamról ugyanakkor, örömömet lelem abban,

ha másoknak segíthetek, leginkább pedig azzal segítek, ha jól vagyok. A

tevékenység megmaradt, a szándékom változott, és e

szándékomban, tudatos vagyok. A tértisztítás tehát nálam, egy is-is

történet, mire pedig ezt megértettem, eltelt némi idő.

Magasabb megértési szinten, az egyén könnyebben érzékeli, milyen étel

esne jól neki, milyen illatok segítik a fizikai, lelki, szellemi jól-létét, vagyis,

könnyebben felismeri, mit szeretne, mit szeret. Egyidejűleg valószínűleg

azt is érzékeli, hogy a külvilág történéseinek hatására, egyre nehezebbé,

vagy könnyebbé válik eme jól-létének fenntartása, megőrzése.

Nehezebbé válik, ha az egyén érzékenysége mellé, nem társul

testi/lelki/szellemi erőnlét, a fényteste, nem elég erős ahhoz, hogy ne

érintsék meg mélyebben a „negatív események”, s egy erősebb fuvallat,

romba döntheti mindazt, amit addig felépített. Erős fénytest esetében

azonban, a nehezebb élethelyzetek is könnyebben kezelhetők.

Sokan abbahagyják az ezoterikus, spirituális praxis gyakorlását, mikor azt

tapasztalják, nem az van, amit elképzeltek.  Problémát okozhat, hogy egy

bizonyos megértési és rezgésszint felett, az ember már nehezebben csapja

be önmagát. Hosszú-hosszú ideig róhatja kerülő köreit, ameddig vissza

nem talál a „saját útjára”, vagy átállhat az „erő sötét oldalára”, vagy napi

szinten „nézhet farkasszemet meg nem oldott problémáival”, anélkül, hogy

a dolgok alapjaiban változnának. Nyilván mindegyik választásnak

megvannak a maguk következményei, és ha már az ember tisztában

van valamennyire eme következményekkel, miért ne választana

olyan utat, melynek neki tetsző következménye van?

A világban ugyanis nő az agresszió, egyre több a szenvedés, a háború, a

konfliktusok kiéleződnek. Ezeket a történéseket, egy önmagára és a világ

dolgaira érzékeny embernek, olykor nagyon nem egyszerű kezelnie.

Elveszhet az egykori lelkesedés, szenvedély, öröm, az ember könnyen

belefásulhat dolgokba, közönyössé válhat stb.

Az sem könnyíti meg legtöbbször az ember dolgát, amikor végre úgy dönt,

függetleníti magát környezete, a köztudat hatásaitól, önmaga és mások

3.-ik dimenziós programjaitól, akkor bizony még erőteljesebben

tapasztalhatja a visszahúzásokat, kapaszkodásokat, 1-1 talpra állás után,

az addig tapasztaltnál többször eshet el, zuhanhat vissza abba a

tudatállapotba, amelyből éppen csak felállt.

Mit tehet ilyenkor az ember?

A tértisztítás és az elvitelkérés, olyan technikák, melyek segítségével

az egyén, nagyobb életkedvvel, optimistábban, örömtelibben képes létezni,

még akkor is, amikor a köztudati hatások ennek éppen az ellenkezőjére

hajlamosítanak.

A legtöbb ember nem érzi jól magát a bőrében, ha lakhelyén kosz van, és

szanaszét hevernek a dolgai. Amennyiben rendet rak és helyükre teszi a

dolgokat, valószínűleg máris jobban fogja érezni magát. Így van ez az

érzésekkel és a gondolatokkal is. Némi rendrakás, és máris szebb az élet.

Ez a tevékenység azonban, már némi tudatosságot feltételez.

A dimenziók egybenyílásával, a különböző dimenziók Lényei, keresztül-

kasul mászkálnak a térben és attól, hogy nem látjuk őket, még itt

vannak.

Minél magasabb megértési és rezgésszinten éli valaki az életét, minél

erősebb a fényteste, annál inkább kerülik el, vagy „pattannak le” róla, az

alacsonyabb rezgésű Lények is (a fényt, elkerüli a sötétség). Ennek nagyon

egyszerű, energetikai oka van, hiszen ha egy ember szervezete nem bírja

el károsodás nélkül az áramütést, akkor, ha csak nem kifejezetten az a

célja, vagy figyelmetlen, nem nyúl puszta kézzel a konnektorba.

Minél alacsonyabb megértési és rezgésszinten éli valaki az életét, minél

gyengébb a fényteste, annál inkább lepik el a környezetét, csatlakoznak rá

az emberre, az alacsony rezgésű Lények is.

Magasabb megértési és rezgésszinten, erősebb fénytesttel tehát, az ember,

a tértisztítás segítségével, egészségesebb, tisztább minőségű életet tud

élni, ugyanakkor ahhoz, hogy valaki idáig eljusson, a tértisztítás nem

spórolható meg.

Érthetőbben megfogalmazva, egy erős fénytesttel „rendelkező” ember, már

puszta jelenlétével is tisztítja a teret, ott ahol van, alacsonyabb megértési

és rezgésszinteken pedig az egyén, onnantól „kapcsolhat fénysebességre”

egyéni fejlődésében, mikortól nyűgjeit, nem akarását „félretéve”, kezébe

veszi a tértisztítás szövegét és elkezdi hangosan felolvasni azt, ha

érti, ha sem.

A legtöbb ember, az elfogadás és az együttműködés hiányától szenved.

Nem akar együttműködni a Föld emelkedő rezgésszintjével, elfogadni azt,

hogy ő is boldogabb, örömtelibb életet élhetne, ha nem ragaszkodna

„minden áron” saját elképzeléseihez.

Manapság például gyakran előfordul, hogy az egyén, különböző

élethelyzeteiben, nem azt kapja, amit akar. Ez nyílván sokaknak nem okoz

örömöt, amire elfogadás hiányában, dühvel reagálhatnak (a beletörődés,

közömbösség, nem elfogadás). Ahhoz, hogy az ember képes legyen

5.-ik dimenziós rezgésszinten működni, a düh energiának is célszerű

kitisztulnia az energiarendszeréből (5.-ik dimenziós rezgésszinten, nincs

düh energia). Nagyon nem mindegy ugyanakkor, ennek tudatában

cselekszik-e az ember, vagy tudatosság hiányában, csak úgy ráönti dühét a

környezetére.

Egy tudatos ember, legtöbbször, tisztában van az ok-okozat (karma)

törvényével, ahogy azzal is, hogy a másokra ráöntött düh, egyszer

visszaérkezik hozzá. Tudatosság mértékétől függ, ki hogyan kezeli a

történetet. Sokan például, nem mernek dühösek lenni, félve a

következményektől, inkább elfojtják magukban eme érzelmeiket. Mások,

állandóan bocsánatért esedeznek 1-1 kirohanásuk után, ami „viselkedési

mintaként”, alapvető változások hiányában, egy idő után, „dühítővé” tud

válni, van, aki meg úgy gondolja, a következmények őrá nem vonatkoznak.

A helyzet az, hogy a düh akkor is düh marad, ha azt elfojtják és akkor is,

ha az egyén nem vesz tudomást az ok-okozat törvényéről. Ez az energia,

az esetek jelentős részében, ott marad az egyén környezetében, egészen

addig, ameddig az ember nem kéri elvitelét gyógyító helyükre. Az

egyénnek tehát szabad akaratában áll tobzódnia a düh energiában, ahogy

az is szabad akaratában áll, hogy ez ne így legyen.

Elvitelkéréssel, az egyén energiarendszeréből el tudnak menni gyógyító

helyükre ezek az alacsony rezgésű energiák, s az ember tisztább

minőségében, megerősödött fénytesttel képes továbblépni.

Elvitelkérés hiányában, az energiák, az egyén környezetében maradnak,

valamikor megérkeznek a karmikus következmények is (pl. mások öntik rá

a dühüket), a nagy mennyiségű, alacsony rezgésű energiák pedig, negatív

hatással lesznek az egyéni rezgésszintre és a fénytestre is, vagyis az ember

egy idő után, egyre rosszabbul fogja érezni magát, egészsége jelentősen

megromlik.

A tértisztítás és elvitelkérés hatására, az egyén környezete feltisztul,

mégpedig az asztrális és mentális szennyeződések egyenkénti

beazonosítása nélkül (ami amúgy sem kivitelezhető) . Segítségükkel

olyan környezetet alakíthat ki az egyén maga körül, amelyben jobban érzi

magát. Itt ismét megjegyzem, a tértisztítás segítségével, nem spórolható

meg az egyéni munka, csupán jóval tisztább körülmények között,

könnyebben végezhető el.

A tértisztítást „elkezdők”, nagyon jelentős minőségi ugrást

tapasztalhatnak az életükben. Életkedvük látványosan megnő, sokkal

kevesebb "negatív dolog" érinti meg őket és kevésbé, egyszerűen,

„jobban fogják érezni magukat a bőrükben” csupán attól, hogy hangosan

felolvassák a szöveget.

A jelenlegi köztudati eseményeket elnézve, felvetődhet a kérdés, mi

történik azzal a rengeteg, elvitelkérés nélkül, ide-oda csapongó düh

energiával, ami jelenleg jellemzi, például, a magyar közéletet. Az egyéni

választási lehetőségek, ebben az esetben is ugyanazok, pontosabban,

egyéni választási lehetőségek vannak, ami azt jelenti, mindenki a saját

egészségéért és környezetéért felel. Az ember dönthet úgy, hogy saját

düheit ráönti másokra, a maguk következményeivel, vagy mikor dühös,

kéri eme dühök elvitelét gyógyító helyükre az Égi Földi Segítőktől és a

Felettes Éntől.

A köztudat időben/térben nem fog leszakadni a Földről, mint az

alacsonyabb dimenziók, hiszen a köztudat is folyamatában tisztul, még ha

olykor nem is úgy tűnik.

A Föld rezgésszintjének emelkedésével, egyre több minden válik világossá,

kerül napvilágra, vagyis egyre kevesebb dolog marad a tudattalanban.

Ahhoz, hogy egyéni szinteken kezelhető legyen mindaz, ami felszínre jön,

fontos megtanulni jobban jelen lenni abban, amit az ember csinál.

Nem másért/másokért, hanem az ember saját egészségéért.

Fontos tudatosítani a szándékokat, megtanulni összpontosítani a lényegre,

gyakorolni a figyelemáthelyezést, ha valami veszélyezteti az ember

egészséges működését, párkapcsolatokban felismerni, mikor működik

valaki a párja tudatalattiján, tudatalattija visszáján stb. Sok-sok ember

egyéni felismeréseivel, tudatosabb működésével, tisztul a köztudat

is, tisztább minőségében van jelen az emberiség életében.

Nagyon sok minden zajlik jelenleg a Földön, az élet számtalan területén.

Sokszor nem az történik, amit az ember elképzelt, amit akar, érthetően,

sok düh energia is szabadul fel.

Ez azt is jelenti egyben, hogy jelen időszakban egyes emberek, sokkal

hajlamosabbak lehetnek a dühös megnyilvánulásokra (düh energiára való

felcsatlakozás), amivel önmagában nincs is semmi baj. Az nem mindegy,

mit kezd az ember a dühével. Lenyeli azt, rázúdítja másra/másokra, vagy

kimondja, ami a „begyét nyomja”, majd kéri elvitelét gyógyító helyükre.

Részemről ma már, nem sajnálom az időt sem a tértisztításra, sem az

elvitelkérésre, bár az is igaz, eleinte főleg az elvitelkéréssel, nehezebben

boldogultam. Az ember nagyon könnyen felcsatlakozhat ilyen-olyan

alacsony rezgésű érzésre, gondolatra, főleg, ha személyesen is érintett a

történetben. Nagyfokú éberséggel, lehetséges pillanatok alatt felismerni mi

történik éppen, s kérni a „kiseprést”. Minél gyakorlottabb valaki az

elvitelkérésben, bizonyos helyzetekben, annál rövidebb idő alatt érkezik a

megkönnyebbülés is, ami a jelenlegi köztudati hatások és különböző

események közepette, főleg 1-1 konfliktusokkal terheltebb napon, igazán

felszabadító és örömteli bír lenni.

 

2017.07.29.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás,

ragaszkodás, előítélet, visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság,

önfejűség, lenézés, megvetés, vádaskodás, elvakultság, elcsúszás,

elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem,

tisztelet, tudatosság, nyitottság, tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve

túlzott volta miatt, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál,

akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság energiákat.

 

anubis.jpg

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 120
Heti: 211
Havi: 1 907
Össz.: 525 206

Látogatottság növelés
Oldal: A tértisztításról napjainkban 2017.07.29.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »