Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 anubis.jpg

 

A mágiáról röviden 2016.09.29.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. 

 

A Föld rezgésszintjének emelkedésével, egyesekben még tovább

fokozódhatnak azon érzetek/érzések/gondolatok, melyek a „változtatni

akarok, csak nem tudom hogyan” programhoz kapcsolódhatnak. Ez egy

tipikusan harmadik dimenziós program, mellyel az egyén egyre kevésbé

boldogulhat a Föld jelenlegi, negyedik dimenziós rezgésszintjén.

A bizonytalanság érzeteit/érzéseit/gondolatait, jelentősen elmélyítheti az

aktuális jelenségek egyre több szempontból történő megvilágítása, például a

közéleti események ahány újságíró, annyi nézőpontból történő elemzése.

Akiknek jelen időszakban egyértelműnek tűnnek az aktuális közéleti

események, azok valószínűleg vagy képesek hosszabb távon Felettes Énjük

szintjéről szemlélni azokat, vagy például „téveszmék” hatásai alatt állhatnak,

esetleg gondolkodás nélkül rákapcsolódhatnak mások „téveszméire”, azok

szerint dönthetnek, cselekedhetnek. Ugyan egyre több minden kerül

felszínre közéleti szinten is, a megoldások keresése sokaknál, még mindig

inkább önmagukon kívül történhet, mint önmagukban, „kívül” azonban,

egyre kevésbé látható a megoldás. Feloldhatatlannak tűnhet a helyzet, pedig

valójában nem az.

Amennyiben valaki „veszi a fáradtságot” és hajlandó megnézni, egyes

programok, hiedelmek vajon az övéi-e, akar-e továbbra is azok szerint

működni, vagy sem, az bizony jelentősen „profitálhat” jelen időszakból

testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. Aki ezt nem hajlandó megtenni, pedig

amúgy „dolga lenne vele”, annak pedig maradhat megértésből helyett, a

tapasztalatból való tanulás.

Jelen időszakban több olyan helyzet, életesemény fordulhat elő egyesek

életében, melyek megoldását az ember nem látja, vagy úgy érzi/gondolja,

nem tudja megoldani azokat. Ilyenkor nyugodtan lehet kérni a Felettes Én

segítségét abban, hogy segítsen begyógyítani a sebeket, megtalálni a

megoldásokat, hiszen a Felettes Én akkor is tudja a választ, ha az ember, az

éppen aktuális megértési szintjén nem.

A szabad akarat lényege éppen abban rejlik, valaki hagyja-e magát elmerülni

olyan tudatállapotokban, melyekben egyre kevésbé érzi jól magát, vagy pedig

utánanéz a "nem jó érzések" lehetséges okainak. Hogy kinél, mikor jön el az

a pont, amikor úgy dönt, nem merül még mélyebbre

testileg/lelkileg/szellemileg, hanem összeszedi magát és feláll, az

egyénenként változó, ám a Föld rezgésszint emelkedésének, az egyén meg

nem oldott életterületein, főleg kezdetben, valóban lehetnek igen

kellemetlen, sok bizonytalansággal, kétséggel, testi/lelki/szellemi

fájdalmakkal járó hatásai. Itt kiemelném, eme érzetek/érzések/gondolatok

oka nem a Föld, annak energetikai változásai (felelősség átruházás klasszikus

esete), hanem legtöbbször az egyén saját ellenállásai.

Létezik egy másik hatás is, mely jelentős zavarokat okozhat bizonyos

emberek működésében. Néhány általam leírt anyagban már jeleztem, hogy a

köztudati folyamatokba lehetséges tudatosan beleavatkozni, a folyamatok

befolyásolása céljából. A (köz)tudati manipuláció széles tárházával

találkozhatunk a kormányzati plakátokat elnézve, a híreket hallgatva,

olvasva, és mindez csak igen apró szelete annak a „tudatbefolyásolási

dömpingnek”, ami köztudati szinten jelenleg zajlik. Hasonló helyzetekben

nagyon is lényeges, valaki milyen motivációval nyúl bele a folyamatokba, él,

vagy visszaél hatalmával. Mind a fehér, mind a fekete mágia, régóta jelen

van az emberiség történelmében. A tudati manipulációra irányuló technikák,

jelenségek jelentős része, mágikus technika, mágikus praxis eredménye,

melyek legtöbbször csak használatuk szándékában térnek el egymástól.

Nincs szándékom jelenleg mélyebben belemenni a történetbe, az anyag

szempontjából annyi lényeges, az egyik mögött segítő, a másik mögött ártó

szándék van.

A Föld bizonyos rezgésszintje alatt, a köztudati folyamatokba történő tudatos

és ártó szándékú beavatkozások, kiegyenlíthetők lehettek tudatos és segítő

szándékú beavatkozásokkal. Aki látta a Harry Potter, vagy a Csillagok

háborúja filmeket, meglehetősen „beható” képet kaphatott e témakörben.

A mágiában történő jártasság, tudatállapot és egyéni rezgésszint mértékétől

„függött”, no meg a megfelelő technikák ismeretétől, egy erős energetikai

hatás pedig kioltható lehetett egy ugyanolyan mértékű ellenhatással (a jó és

a rossz harca).

A Föld emelkedő rezgésszintjén, a „problémát az okozhatja”, hogy maga a

beavatkozás ténye, még segítő szándék esetében is, harmadik dimenziós

működést feltételez (a jó szándék energia magasabb minősége létezik a

negyedik dimenzióban is), mely működések a negyedik dimenzióban, ahol a

Föld jelenleg rezeg, egyre kevésbé életképesek. A harmadik dimenziós

működések továbbá, a változó energetikai körülmények között, egyre

inkább a visszájukra "sülhetnek", mégpedig egyre függetlenebbül attól, hogy

a szándék éppen jó, vagy ártó. Nyílván a következmények mértéke között

ma még óriási lehet az eltérés, hiszen 1-1 valóban jó szándékú cselekedet,

igen jelentős hatással bírhat az egyén és a köztudat pozitív állapotára,

anélkül, hogy a visszájára fordulna.

A Föld bizonyos rezgésszintjéig, egy mágiában jártas egyén még nagyon is

ráláthatott a köztudati folyamatokra, „felettük állhatott”, befolyásolhatta

őket, jó és rossz szándékkal egyaránt, a Föld bizonyos rezgésszintje felett

azonban, a megváltozott energetikai körülmények között, 1-1 „belenyúlás” a

folyamatokba, szándéktól függetlenül, egyre inkább a visszájára fordulhat.

Ez azt jelenti, hogy az egyén könnyen azt tapasztalhatja, rálátási és

befolyásolási képessége az eseményekre csökken. Tevékenysége közben

például kizárólag a háttérben akar maradni, ám hírtelen közszereplő válik

belőle, vagy beperelik „mágikus praxis végzéséért” legnagyobb

meglepetésére pedig, nem az általa elvárt ítélet születik meg.

Az univerzális törvényeket tehát lehet figyelmen kívül hagyni, ám a

karmikus következmények akkor is megérkeznek, ha az egyén úgy gondolja,

hogy nem, vagy úgy, hogy "ráér velük foglalkozni, amikor aktuálisak lesznek,

addig meg még sok minden történhet".

Egyes országokban például nagyon is odafigyelnek arra, hogy az országnak

legyen alkotmánya, és eme alkotmány alapján hozzák meg a törvényeket.

Magyarországon alkotmány helyett (az országnak alaptörvénye van,

alkotmánya nincs), jelenleg van a „hatalmon lévők érdeke”, a törvények

pedig az aktuális érdekek szerint születnek meg. Ami tehát Magyarországon

törvényesnek minősül, az nem más, mint a „hatalmon lévők” aktuális

érdekeit kiszolgáló rendszer, melynek vajmi köze van a törvényesség valódi

jelentéséhez.

Az egy másik dolog, hogy ugyan nehezebben, ám egy alkotmányt is át lehet

írni, az éppen aktuális érdekeknek megfelelően.

A módszerek különbözőek a két esetben, a tudatos befolyásolás szándéka

azonban közös, amennyiben pedig az érdekek nincsenek összhangban az

univerzális törvényekkel, még csak nem is jó szándékú beavatkozásokról

beszélhetünk (hatalommal történő visszaélés).

Fontos szempont az is, hogy a tudati befolyásoláshoz szükségeltetik olyan fél,

akit lehet befolyásolni, valakit befolyásolni pedig legtöbbször a tudatalattiján,

elsősorban a félelmein keresztül lehet.

Míg a jó szándékú befolyásolás célja, hogy a másik ember merjen

szembenézni legbensőbb félelmeivel, megismerje azokat (félből egésszé

alakítsa) és elengedje őket, a rossz szándékú befolyásolás célja, a félelmek

elmélyítése, a szembenézés megakadályozása, vagyis elengedés helyett, a

„rabigába hajtás” (lemúriai karma tisztulási folyamata).

Amennyiben egy ország kormányának célja, a hatalom centralizálása és

ehhez használja a mágia eszköztárát is, a „befolyást vesztő” folyamat

felgyorsulhat, egyre függetlenebbül attól, az egyének tisztában vannak-e

vele, éppen visszaélnek a hatalmukkal, vagy nem, jó szándékkal teszik ezt,

vagy nem. Itt megismétlem, a jó szándék energia magasabb minőségére

csatlakozva, ma még nagyon is lehetséges pozitív minőségű változásokat

elérni köztudati szinten, ám ötödik dimenziós rezgésszinten, ez már

valószínűleg csak a tiszta szándék energia magasabb minőségére csatlakozva

lesz lehetséges, mely felcsatlakozás pedig, a „változást akarok elérni”

motivációval, egyszerűen nem fog tudni működni.

A „hatalom” és a „mágia” összefonódásáról, Magyarországon még mindig

„nem illik” beszélni közéleti szinten, s ha a téma előkerül, például legutóbb a

jegybankkal kapcsolatban, azonnal érkezhet egy cáfoló hivatalos közlemény.

A jelenség hátterében az esetek jelentős részében a félelem állhat, más

egyszerűen nem foglalkozik a témával, hiszen akad jobb dolga is. A félelem

okai is különbözőek lehetnek. Van, aki fél az ismeretlentől, van, aki azért fél,

mert nagyon is ismeri a mágia hatásait, esetleg saját bőrén is tapasztalta,

tapasztalja, vagy gyakorolja és azért fél, vagy azért gyakorolja, mert fél. A

megismerés sokat képes segíteni a félelmek megszűnésében és annak

tudatosítása, hogy tudatot befolyásolni az esetek jelentős részében, csak a

tudatalattin keresztül lehet.

Aki tehát megismeri a saját tudatalatti működését, tudatosítja a tudattalant,

azt bizony egyre kevésbé lehetséges kívülről irányítani, befolyásolni, arra az

emberre előbb-utóbb megszűnik hatással lenni a legtöbb mágia is.

Visszatérve a "hatalom" és "mágia" összefonódására, minél inkább érezhetik

azt az egyes „hatalmon lévő” egyének, hogy megkerülhetetlenek, hogy

bármit megtehetnek, ami hatalmukban áll és ehhez tudatosan használnak

mágikus technikákat is, annál inkább válhatnak megkerülhetővé, annál

kevésbé állhat hatalmukban bármit is megtenni.

Egy magas pozícióban lévő politikus például mentelmi jogának köszönhetően,

látszólag könnyen megúszhat bizonyos bűncselekményeket, mégis

előfordulhat olyan helyzet, például a mentelmi bizottság megfosztja őt

mentelmi jogától, mely helyzetben megváltozott jogi személyként,

büntethetővé válik. Valószínűleg a példában szereplő politikus,

„körömszakadtáig” fog ragaszkodni pozíciójához és ehhez „minden

lehetséges eszközt igénybe is vesz”, érthető okok miatt, ám éppen eme

tetteivel gyorsíthatja fel az olyan helyzetek kialakulását is, melyek végül

mentelmi joga elvesztéséhez vezetnek. Választási lehetősége persze neki is

van, mint minden embernek, minden helyzetben, például választhatja azt az

utat is, hogy személyes fejlődése céljából, lelkiismereti okokból, ő maga

mond le mentelmi jogáról és jelenti fel önmagát.

Az emberi lét egyik célja, a tanulás, ilyen formában valóban "minden az

emberért" van a Földön, csak éppen nem úgy, ahogyan azt egyesek

gondolják. 

Nagyon leegyszerűsítve a történetet, egy „elfoglalt mágusnak” hitrendszert

váltani, befejezni a harcot, a beavatkozásokat, olykor „egyenlő lehet a

halállal”, ám e nélkül tudatállapota és rezgésszintje, a Föld emelkedő

rezgésszintjével fordítottan arányosan csökkenhet, mely folyamat végén

nemcsak a köztudatra gyakorolt befolyása csökkenhet a nulláig, hanem

rámehet az egészsége is.

Nyílván a Föld jelenlegi rezgésszintjén a mágia még befolyással bírhat

egyesek életére, a jó és a rossz szándékú egyaránt, ám eme befolyások alól a

hitrendszert váltók, energetikai okokból, egyre inkább fel is szabadulhatnak.

Többször írtam, most is megismétlem, a hatalommal semmi baj nincsen,

lehet vele élni és visszaélni. Van, aki nagyon jól tud élni a hatalommal, van,

aki most tanulja, vagy is/is, és vannak sokan, akik még nem merik

használni. A Föld emelkedő rezgésszintjén, ahhoz, hogy valaki tudjon élni a

hatalmával, bizony szükségeltetik egy bizonyos megértési szint. Fontos

megismerni a hatalom tulajdonságait, az ember viszonyát a hatalomhoz.

Vajon azért nem vállal valaki vezető pozíciót, mert fél belebukni a hatalmi

játszmákba? Vajon azért mágiázik, mert nem bízik abban, hogy az lesz, amit

akar? Miért ragaszkodik, amennyiben ragaszkodik ahhoz, hogy az legyen,

amit akar? Miért van egyáltalán szüksége egyeseknek a mágiára?  

Amennyiben őszinték tudunk lenni önmagunkhoz, a másik emberhez, ha

van bennünk könyörület, együttérzés, elfogadás stb., vajon eszünkbe

jutna-e bárkit is tudatosan befolyásolni, hacsak nem ő kéri segítség gyanánt?

Az ehhez hasonló kérdéseket, már ha egyáltalán felmerülnek, azért jó, ha az

ember felteszi önmagának, no és igyekszik rájuk őszinte válaszokat adni.

Mert bizony nincs az a mágia (hacsak nem a Felettes Én szintű működést, az

arra való átállást értjük alatta), mely egy őszintétlen, bizalmatlan, a lelke

mélyén rettegő egyént, hosszú távon elégedett, boldog és örömteli emberré

tudna varázsolni, ahogyan olyan sincs, legalábbis az esetek jelentős

részében, mely az önmagát Ismerőt és Szeretőt, megnyomorítaná.

 

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

2016.09.29

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú befolyásolás, manipuláció,

általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás, ragaszkodás, előítélet,

visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság, önfejűség, lenézés, megvetés,

vádaskodás, elcsúszás, elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem,

felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm,

életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, tudatosság, nyitottság, csekély,

vagy túlzott mértéke, esetleg hiánya révén, a Föld energiarendszerébe

kerültek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az

egészségem megőrzése mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre.

Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség,

szeretet, pártatlanság energiákat.

 

cadeceus3.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 32
Tegnapi: 120
Heti: 234
Havi: 1 930
Össz.: 525 229

Látogatottság növelés
Oldal: A mágiáról röviden 2016.09.29.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »