Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 anubis.jpg

 

A visszájaműködés aktuális hatásairól  2014.10.25

 

Kérem Anubisz olyan szintű védelmét az olvasás, értelmezés teljes

ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú,

manipulatív, ártó energia, ártó lény számára. Kérem Jézust, hogy

minden tisztátalan szándékú, manipulatív, ártó energiát,

gondolatot, érzést, tisztátalan, ártó lényt, mely az olvasás,

értelmezés során előjön, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett elvihető, vigye el gyógyító helyükre.

Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. OM, AMEN

 

A hatalom és hála hitrendszerének felbomlása, időben/térben egyre

gyorsulóbb ütemű változásokat hozhat az emberek életében, melyek

alkalomadtán beomlásszerű érzetekkel-érzésekkel-gondolatokkal

“járhatnak”. A “leszakad a vállam”, “szétszakad a fejem”, “száz felé

szakadok a sok teendőtől”, “beleszakadok a munkába” stb. érzetei-érzései-

gondolatai, halmozottan fordulhatnak elő egyéni szinteken, ezek kezelése,

kiemelt odafigyelést igényelhet az emberektől. Az összetörtség,

megtörtség, beletörődés érzetei-érzései-gondolatai, jelentős rombolást

végezhetnek, főleg lelki szinteken, célszerű lehet a “csőbe sétálás” helyett,

“szívet, lelket melengető” tevékenységekkel foglalkozni nagyobb

gyakorisággal, még ha ez alkalomadtán jelentősebb energiabefektetést is

igényelhet az embertől.

Minél erőteljesebbek lehetnek a hitrendszer megerősítésére tett törekvések,

időben/térben annál gyorsabban érkezhetnek a következmények. Mivel a

hatalom és hála hitrendszerének fenntartása, annak természete okán, az

erő energia magasabb minősége helyett, egyre inkább erőszak formájában

valósítható meg, a következmények is erőszak formájában érkezhetnek

vissza, egyre gyorsulóbb ütemben. Az elmúlt hetek eseményei jól

mutathatják, egyes határok “átlépésre kerültek”, mégpedig határsértés,

betolakodás formájában, ezért az “eddig és ne tovább”, “betelt a pohár”,

“elfogyott a türelmem”, “velem sem tehetnek meg bármit” tévhitei, az

elfojtások következtében felhalmozódott dühökkel együtt, jelentős

mennyiségben távozhattak/távozhatnak, “jobbik esetben” gyógyító

helyükre.

Ugyanakkor fontos lehet szót ejteni azokról a tévhitekről és dühökről,

melyek nem kerültek/kerülnek kéréssel elvitelre gyógyító helyükre, ezek

ugyanis jelentős mértékben érinthetik azoknak az embereknek a

“közérzetét”, akik odafigyelnek az elvitelre és rendszeresen kérik is azt.

Mivel a Földön élő minden egyes ember, élete minden pillanatában

csatlakozik, vagy a hatalom és hála hitrendszeréhez, azok lényeihez, a

tudatalatti csatornáin keresztül, vagy a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszeréhez, annak lényeihez, tudatfeletti csatornáin keresztül, a

hitrendszerváltást választó emberek esetében, éppen a hol tudatfeletti, hol

tudatalatti csatornákon keresztül történő csatlakozások egyre gyorsulóbb

ütemű, egyre követhetetlenebb váltakozása okozhat szétszakadásos

érzeteket-érzéseket-gondolatokat. Az egyén viselkedése olykor

következetlenné, szeszélyessé, környezete számára ijesztővé válhat,

világosabb pillanataiban pedig nem tudhatja ennek az okát, az uralás

módját. Számukra célszerű lehet tudatosítani, hogy a Föld emelkedő

rezgésszintje nemcsak a tévhitek “szőnyegek alóli kisöprését” segítheti,

hanem azok egy jelentős részének távozását is gyógyító helyükre, az

átmeneti időszakban, alkalmanként kérés nélkül is. Az önkontroll nem

azonos az önuralom Felettes Én szintű értelmezésével és gyakorlásával,

ezért az önkontrollal kapcsolatos tévhitek elvitelét is célszerű kérni

gyógyító helyükre, ahogyan azoknak a tévhiteknek az elvitelét is, melyek

“függővé tehetik” az egyén működését, a köztudati folyamatoktól, akár

csomag formájában is.

Az egyén környezetében maradó szennyeződések jelentős része, egyfajta

sűrű masszát képezhet az egyén körül, mely massza szorosan

kapcsolódhat a köztudathoz. Ez a massza, pontosabban annak szálai,

“köldökzsinor módjára” rögzíthetik az egyént a harmadik dimenziós

erőtérhez. Hasonlatos lehet a jelenség a pókhálóba ragadó légy

valószínűleg “nem kívánt” rögzüléséhez. A hálóra ható hatások mindegyike,

közvetlenül hathat a szabadulásra törekvő légyre is, ami tovább növelheti a

“szabadulási kísérletekbe” befektetett erőszak energia mennyiségét. Mikor a

hálóba még egy légy ragad, már két légy mozgása hathat egymásra,

erősítheti fel az egyéni védekezési mechanizmusokat, azok

egymásrahatásait, ha eső esik a hálóra, az esőcseppek is kifejthetik

hatásukat, ha pedig közeledik a pók, a védekezés “élet-halál harccá” válhat.

Csakhogy a háló anyaga és szerkezete okán, minél jobban akarhat

szabadulni egy légy, annál jobban bele is gabalyodhat a hálóba, az egész

folyamat szempontjából, csökkentve saját életbenmaradási esélyeit.

A Föld rezgésszintjének emelkedése egyre erőteljesebben hathat a

“köztudati hálóra”, az ahhoz kapcsolódó egyének pedig egyre

erőteljesebben akarhatnak kiszabadulni belőle. Minél több lehet az őket érő

hatás, annál erősebb lehet a “kapálózás”, a folyamatok egészét nem véve

figyelembe pedig az ember élete könnyen válhat egyre bonyolultabb és

kuszább “gordiuszi csomóvá”, az illető egyre jobban belegabalyodhat a

hálóba, ahelyett, hogy megállna egy pillanatra és végiggondolná, van-e

más mód, hogy kiszabaduljon belőle. Mert bizony van más mód, első

lépésként valószínűleg annak felismerése és belátása, amiben az egyén

éppen benne lehet, az számára nem jó, igénye és szándéka “született”

arra, hogy másképpen éljen, növekvő jólétben, bőségben stb. A hálón kívül

is van világ, a háló is csak a valóság egy része és ha valaki megtalálja a

módját, hogyan képes “függetlenedni a hálótól”, az szabad emberré is

válhat, függetlenül attól, valaki/valami tovább szövögeti-e a hálót, vagy

sem. A harmadik dimenziós erőtér megerősítésére tett törekvések okán,

azok életébe is erőteljesebben “beléphettek” a politikai események, azok

következményei, akik eddig “sikerrel” tarthatták távol őket maguktól. A

Földön jelenleg egyszerre jelenlévő két hitrendszer visszájaműködése

okán, amennyire kizárhatta valaki életéből, “nem akarhatott tudomást venni

valamiről", olyan intenzitással válhat kénytelenné szembenézni elutasítása

tárgyával. A kizárásba, kirekesztésbe fordított erőszak energia visszájaként

érkező kénytelen, kelletlen szembenézés, igen kellemetlen lehet egyéni

szinteken, főleg azok számára, akik nehezebben kezelhetik a “feléjük

érkező” elutasításokat. Azoknál, akik az elmúlt időszakban szinte “csak”

politikai eseményekkel foglalkozhattak, a “politika” életük egyre több

szintjén és egyre szélsőségesebb formában “hódíthatott teret”, a

kénytelen, kelletlen szembenézések főleg emberi kapcsolataikat, azok

minőségét érinthetik.

A két hitrendszer visszájaműködése, ennek következményei, egyre

szembetűnőbbek lehetnek a politikai döntésekben, így bizony egyre

gyakrabban fordulhat elő, amit valaki valamikor megtagadhatott, éppen azt

akarhatja megvalósítani, vagy amit valamikor megígért, éppen azt az

ígéretet szegheti meg. A tendencia a közeljövőben valószínüleg

időben/térben felgyorsulhat, egyre követhetetlenebbé válhat. “A szó elszáll,

az írás megmarad” tévhit visszájaként, valószínűsíthető, hogy éppen “az

írás száll el, a szó marad meg”, ami jelentheti azt, hogy a törvények,

jogszabályok időben/térben egyre gyorsulóbb ütemben válthatják egymást,

“írásként a kukában végezve”, szóban, a tévhitek elvitelének kérése nélkül

gyógyító helyükre, a köztudatban maradva, egyre több félreértést és zavart

okozva. A zavart fokozhatja a “minden igaz, ahogy annak ellenkezője is”

tévhitének, hatalom és hála hitrendszere szerint értelmezett alkalmazása,

vagyis felelősségvállalás helyett, a tendencia a “bármit kimagyarázás”

irányába tolódhat el.

Aki tartózkodott már életében olyan helyen, ahol sok volt a zaj, ez a zaj

pedig kezdett az “agyára menni”, úgy érezhette nem kap levegőt, “muszáj”

kimenekülnie a friss levegőre és ezt meg is tehette, az valószínűleg

tudhatja, milyen felszabadító érzés “levegőhöz jutni” a “friss levegőn”.

Valószínűleg lesznek olyanok, akiknek “friss levegőt” egy munkahelyváltás

jelenthet, mások külföldön próbálhatnak szerencsét és talán lesznek

olyanok, akik azt választják, a külső körülményektől függetlenül akarnak

megtanulni egész-ségben létezni, térben/időben ott, ahol éppen vannak.

Utóbbiak számára fontos lehet megtanulni a folyamatokat egészében

szemlélni és lehetőleg ennek figyelembevételével meghozni aktuális

döntéseiket, mert a “szűklátókörűség” jelen energetikai hatások közepette,

annak visszájaként könnyen vezethet “részletekben történő elveszéshez”,

pontosabban az egyén a folyamatok egésze szempontjából, egyre

lényegtelenebb dolgokkal kezdhet el foglalkozni, egyre jobban “beléjük

merülve”, egyre kevésbe látva rá aktuális teendőire.

A közeljövőben felerősödhetnek azok a tendenciák, melyek segíthetik a

felelősségvállalással kapcsolatos tévhitek tisztulási folyamatait. A

“bűnbaksággal” kapcsolatos tévhitek tisztulása már egy ideje tart, a

közeljövőben egyre nagyobb számban távozhatnak az “ítélkezéssel”,

“retorziókkal” kapcsolatos tévhitek is, ezért egyre inkább láthatóvá válhat a

“hibáztató fél”/ “hibáztatott félhez” nagyon is hasonlatos egyéni

felelőssége. Ameddig egy kapcsolatban a résztvevők motivációja nem a

békekötés, hanem a harc, a tévhitek tisztulási folyamatai nemcsak a “ki, mit

mond”, hanem a “hogyan, mondja” területein is tisztulásra “szorulhatnak”,

így a hatalmi játszmák további “palettákkal” bővülhetnek, lásd. a kimondott

szavak mögötti energetika (arrogancia, együttérzés hiánya stb.). A Föld

emelkedő rezgésszintjének hatására, ez a háttérenergetika egyre

erőteljesebben nyílvánulhat meg, ezért egyre többször fordulhat elő, a

kimondottan erre történő válaszreakció is. Ez azt jelentheti, egy

“mondandó” lehet ugyan logikusnak ható és “más körülmények között”

elfogadható, ám a kimondott szavak mögött “megbúvó” pl. arrogancia, a

“logikát felülírva” érkezhet vissza, arrogáns elutasítás formájában.

Mivel jelen időszakban jelentős mennyiségben történhetnek úgynevezett

“erőszakos” határátlépések, határsértések stb., mégpedig fizikai-lelki-

szellemi szinteken egyaránt, a határok kijelölésével kapcsolatos tévhitek

távozása egyre aktuálisabbá válhat. Ez politikai szinteken egyre

látványosabban nyílvánulhat meg, lásd “kitiltási botrány”, az internetadó

elleni hatalmas közfelháborodás, a tendencia pedig valószínűleg

folytatódik. Az események hatására “gerjedő” dühök elvitelének kérése

gyógyító helyükre, az elkövetkezendő időszakban kiemelt feladata lehet

minden egyes embernek, aki nemcsak mondja, hanem tettekkel is igyekszik

felelősséget vállalni életéért, főleg azért, mert a szőnyegek alól

előkerülhetnek a “gyilkos indulatok” is. Egyes igen alacsony rezgésű

asztrális lényekről lecsatlakozni, bizonyos testi-lelki-szellemi erőnlét

hiányában rendkívül nehéz lehet, minden egyes ember dönthet úgy, nincs

akarása megtapasztalni e lények pusztító erejét saját életében, amennyiben

pedig alkalomadtán tapasztalja, kiemelten javasolt kérni elvitelüket gyógyító

helyükre, a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett.

Hitrendszerváltás hiányában, a folyamatok politikai szinteken valószínűleg

“hírtelen irányváltásokkal” ugyan, ám egyelőre ugyanazon a mezsgyén

haladnak tovább, mint eddig, a maguk visszája következményeivel együtt, a

folyamatok egésze szempontjából azonban egyáltalán nem mindegy, ki,

mennyire képes folyamatában változtatni “hozzáállásán” ezekhez az

eseményekhez. Egyéni szinteken egyre fontosabb kérdéssé válhat, képessé

válik-e valaki a folyamatok egészének figyelembevételével meglátni mi zajlik

benne/körülötte, illetve képessé válik-e testileg-lelkileg-szellemileg egész-

ségben élni, akár szélsőséges köztudati folyamatok közepette is.

Irányváltás és irányváltás között óriási különbség lehet.Valószínűleg nem

mindegy, valaki azért keresi fel ellenségét, mert létezik olyan ellenség, akit

nála is jobban gyűlöl, “gyűlölt ellenségének ellensége pedig a barátja”,

vagy azért, mert nincs akarása tovább gyűlölködni, inkább a békés egymás

mellett élést választja és ezért minden tőle telhetőt megtesz. Az első példa

motivációja valószínűleg a további harc, a másodiké a béke megvalósítása.

Annak ismeretében, hogy a Föld emelkedő rezgésszintjének hatásai

hajlamosíthatják az embereket a harcok kirobbantására és elmélyítésére,

ugyanakkor a hajlamokat lehetséges, sőt célszerű megtanulni uralni,

amennyiben valakinek fontos az életminősége, a békét választók életébe

egyre több olyan helyzet érkezhet, melyek alapjaiban kérdőjelezhetik meg a

békéről alkotott elképzeléseiket és próbára tehetik az örömteli életben való

hitüket. Mi történhet?

 

A harmadik dimenzió hitrendszerváltást nem választó lényei, egyre

erőszakosabbá válhatnak, és egyre több eszközzel törekedhetnek a hatalom

“bármi áron” történő megszerzésére. Mik lehetnek ezek az eszközök?

Például egyre több határodat léphetik át. Eddig nyugodtan aludtál? Lehet,

hogy álmodban kezdenek el zargatni, hogy ne tudd kipihenni magad és

reggel fáradtan, megtörten kezd a napod. Napközben olyan mondatokat

duruzsolhatnak a füledbe, melyek dühíthetnek, s addig nyüstölhetnek

szavaikkal, míg ki nem töltöd a dühöd egy közeli barátodon. Meg

akarhatnak győzni arról, egyedüli lehetőséged, hogy vállalkozásod ne

kerüljön a “tönk szélére”, ha elbocsátod azokat az alkalmazottaidat, akik

nem az erőszak eszközével “hajtják be a pénzt” cégednek, hanem halk

szóval, tisztelettel, kéréssel fordulva a másik ember felé, s alkalmanként

lehet, hogy kevesebbet teljesítve, mint az erőszakosabbak, ám hosszú

távon minden szempontból építve cégedet. Megpróbálhatnak egyre jobban

beszabályozni, nemcsak a céged működését, hanem a magánéletedet is,

meghatározni, kivel barátkozz, kivel köss házasságot, kivel vállalj gyereket.

Arra ösztönözhetnek, a szívedre egyáltalán ne hallgass, csakis az eszedre,

számold ki jó előre, mennyibe fog neked kerülni például a házasság.

Ehhez  számolási módszereket, törvényeket, jogszabályokat is adhatnak a

kezedbe, teljen inkább ezzel az időd ahelyett, hogy örülj az életednek.

Addig suhoghatnak a füledbe, amíg a sok zajtól elfáradsz, esetleg kétségbe

esel, és elhiszed, a “jobb élet” csak mások feláldozása árán lehet biztosítva

számodra, te pedig mégcsak nem is kérheted másoktól ezt az áldozatot,

hanem elveheted magad. Aztán idővel, lelkiismereted is elhalkulhat annyira,

hogy racionális érvekkel, teljes nyugalommal tehetsz meg alapvető

visszásságokat, azzal magyarázva tetteid, nem te, hanem a körülmények

tehetnek a történtekről. “Ilyen az élet”, “az erősebb győz”, “megváltozott a

világ” mondhatod, elsősorban nem a másik embernek, ő már nem

érdekelhet téged, hanem magadnak, hogy tompítsd bűntudatod hangját.

Választhatod ezt az utat is, hiszen szabad akaratodban áll, ám lehetséges,

bármennyit dolgozol, hogy “alásáncold” omladozó világod alapjait, egyszer

e vár összeomlik, s ha nem is temet maga alá közvetlenül, elviselhetetlen

mementóként emlékeztethet az elpazarolt idődre.

Miért hibázhatnak e lények? Mert úgy gondolhatják, határtalan hatalmuk

van, pedig nem. Olyan pályán mozognak, amit nem ismernek, nem

ismerhetnek, s többségük valószínüleg meg sem akar ismerni. Csak a saját

játékszabályaik szerint akarhatnak játszani egy olyan játékban, ahol éppen

a játékszabályok változhatnak folyamatában és nem olyan formában,

ahogyan hihetik. Sutyoroghatnak ők, ha a helyzet “úgy diktálja”

dörgölőzhetnek hozzád, megkereshetik a gyenge pontjaidat, azokat a

tévhiteidet, melyeknél fogva kísérthető, befolyásolható lehetsz, aztán egy

kevésbé éber pillanatodban megadhatják neked azt, amiről úgy

gondolhatod, vágysz rá. Szükségük lehet azokra, akik hisznek bennük és

menekülhetnek azoktól, akik átlátnak rajtuk.Csakhogy nem elegendő látni

őket, előfordulhatnak helyzetek, mikor fontos lehet kimondanod, “én én

vagyok, te, te vagy, amit mondasz, azzal nincs akarásom egyetérteni. Volt

idő, mikor hittem neked, az akkor volt, most pedig most van, részemről

nincs szándékom a te játékszabályaid szerint játszani többé.”Mi szükséges

ahhoz, hogy valaki képessé válljon felismerni e “régi” játszmát? Először is

az, hogy képessé válljon elhinni, vannak más játékok, más játszótársak és

játékszabályok is. Olyanok, melyek nemcsak az ő, hanem mások testi-lelki-

szellemi jólétének megvalósulását is segíthetik.

Persze mondhatod, hogy ez nehéz, főleg most mikor annyi a félelem,

szorongás, mikor úgy tűnhet minden darabjaira hullik körülötted, s éppen

hited az örömteli életben csökkenhet napról-napra. Mit tehetsz? Ha te vagy

az, aki engedi csökkeni a hitét, te vagy az is, aki úgy dönthet, nincs

szándéka ezt hagyni. Lehet, hogy valakit hosszú évek szenvedései juttatnak

el eddig a felismerésig, mást belátások sorozata és valószínűleg lesznek

olyanok, akik egész hátralévő életükben a csodára fognak várni. Mit

választasz? Ha másik játszópajtást, lehetőleg nagyon ügyelj a szándékod

tisztaságára, mert abban a pillanatban, mikor elhagyod a régi társadat,

könnyen mesértheted őt. Amennyiben ellenségednek tekinted, legyőzendő

félnek, megunt és levetett ruhának, vagy közömbössé vált dolognak, éppen

azt érheted el tetteid által, amit e lény akart. Azt akarta, légy olyan, mint ő,

tedd azt és úgy, ahogy ő, s ha ezt megadod neki, abban a pillanatban

bizony legyőzhet téged. Nem ő a te valódi ellenséged, hanem te válhatsz

saját magad ellenségeddé ilyenkor. Ahogy fegyvert ragadsz ellene, rabul

ejthet téged egy olyan királyságban, hol ádáz harc folyik csupán, hol béke

nincs és soha nem is volt, s a megfagyott szívekben, már csak a remény

ébred néhanapján, mikor a valóság átragyog e királyság égig érő falain.

Úgyhogy jól gondold meg, mit választasz…

 

2014.10.25

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

 

Kérem Jézust vigye el gyógyító helyükre, mindazokat az ártó-,

tisztátalan szándékú energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek

az olvasás, értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett elvihetők gyógyító

helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni a Föld középpontja felé: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat. Kérem Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya, a Föld, az

ÉgiFöldi Segítők és a Felettes Énem segítségét, hogy ez így is

legyen. OM, AMEN.

 

 

 

cadeceus3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 212
Tegnapi: 68
Heti: 869
Havi: 2 565
Össz.: 525 864

Látogatottság növelés
Oldal: A visszájaműködés aktuális hatásairól 2014.10.25
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »