Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

 A dimenziók egybenyílásáról 2014.01.19

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás,

értelmezés során, akár tudattalanul  jön elő bennem, és nem a feltétel

nélküli szeretetet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása

mellett, vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, önmagamban, önmagamnak,

másokért/másoknak. Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal

védelmét az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt. Kérem Mihály

Arkangyalt, hogy olyan szintű védelembe részesítsen az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, ami áthatolhatatlan minden ártó energia,

ártó lény számára.

 

Jelen időszak igen kellemetlen tünetei közé tartozhatnak a “pattanásig

feszült idegek” és a “szinte már állandósuló, összeférhetetlenségi,

egymásnak feszülő, diszharmónikus” érzetek-érzések-gondolatok,

melyek jelentősen meghatározhatják az emberek hétköznapjait.

A Földön hatásukat kifejtő, földi testben is érzékelhető dimenziók közötti

határvonalak, egyre keskenyebbé válnak, a fátyol közöttük vékonyodik,

egyes dimenziók között hol eltűnik, hol ismét megjelenik, e jelenségek,

pontosabban a dimenziók egybenyílásának következményei pedig egyre

inkább érzékelhetők egyéni szinteken. A dimenziók egybenyílásának

hatásairól, az embereknek nincs tapasztalatuk földi testben,

pontosabban e tapasztalatokat folyamatában élhetik/érthetik meg,

melyek jelentősen különbözhetnek az általuk eddig megszokott

tapasztalatoktól. Jelen időszakban jellemző lehet a kimerültség,

erőteljes fáradtság, fáradékonyság, a “nem sok mindent csináltam ma,

mégis hullafáradt vagyok” érzete-érzése-gondolata egyéni szinteken.

Bizonyos embereknek már a reggeli felkelések is “komoly gondokat”

okozhatnak, egyre több időre lehet szükségük ahhoz, hogy “elfogadható

állapotba” hozzák magukat különböző technikák segítségével. A

köztudatból “áradó” kilátástalanság, reménytelenség, gyász érzetei-

érzései-gondolatai igen erőteljesen meghatározhatják az egyének

hétköznapjait, mely hatásokat egyre nehezebb lehet kezelni.

Mivel a Föld rezgésszintje nem állandó, hanem változó mértékben

emelkedik, a növekedésnek pedig van egy úgynevezett “mozgástere”,

melyen belül hol nő, hol csökken ez a rezgésszint, a jelenség egyéni

szinteken okozhat inkompatibilitási érzeteket-érzéseket-gondolatokat,

főleg azokon a napokon, amikor jelentős különbség alakulhat ki az

egyén és a Föld rezgésszintje között. Az “aktuálisan jólesőnél”

magasabb rezgésszinten működő emberek, a Föld “alacsonyabb

rezgésszintjén” ezt megélhetik úgy, mintha nyúlós,  nehéz mocsárban

gázolnának az utcán járva-kelve, ami fizikai test szintjén fáradtság

formájában jelentkezhet. Számukra javasolt tudatosítani, hogy az

egyéni, magas rezgésszint csupán “az érem egyik oldala”, ahhoz, hogy

fizikai test szintjén is képesekké váljanak a “magas rezgésszinttel járó

gyorsaságra”, szükségeltetik a Föld bizonyos rezgésszintje és az azzal

történő együttműködés is az embernek önmagában/önmagának,

másokért/másoknak.

A 3.-ik és 5.-ik dimenziós erőtér “együtt nem működési” hatásait

fokozhatja, hogy az egyes erőtereken belül is jelentkezhetnek

“inkompatibilitási problémák”. Jelen időszakban a 3.-ik dimenziós erőtér

jelentős átrendeződése van folyamatban, mely hatások esetleges

következményeire javasolt odafigyelni. Előfordulhat például, hogy a word

program használata közben, a gépelt szövegrészek “összenyomódnak”,

a betűk “egymásra csúsznak”, tömött fogak esetében, erős feszítő

érzetek keletkezhetnek a tömés és az “élő” fogrész között, sebek

gyógyulhatnak jóval lassabban, többszörös felszakadásokkal, erőteljes

hegesedésekkel, az egyének bizonyos testrészei kezdhetnek el olyan

mértékben fájni, hogy az illető úgy érezheti, “legszívesebben

megszabadulna” a testrésztől, a kezeken, lábakon megjelenhetnek

bőrkeményedések, előzetes, megerőltetés, megnyomás, a jelenséget

“indokló” tevékenység nélkül is, megmagyarázhatatlan fájdalom törhet,

szakadhat fel zokogás formájában az emberekből, alkalomadtán

öklendezéssel kísérve, mely fájdalomtól az egyén “kétségbeesve

szabadulna” stb.

A két erőtér egymásra hatásait ugyancsak fokozhatja, hogy a Földön

több létező és érzékelhető dimenzió és azok erőterei is jelen vannak,

melyek átrendeződése ugyancsak folyamatában történik időben/térben,

csak ezek hatásai a legtöbb ember számára még nem érzékelhetők,

vagy érzékelhetők ugyan, ám nincsenek tudatosítva, akiknél pedig

tudatosítva vannak valamilyen szinten, azoknak az embereknek

tapasztalatuk nincs/nem lehet a dimenziók jelenlegi energetikai hatások

közötti működéséről. Ugyanakkor fentiek ha tudatosak egyéni szinten,

ha nem, hatnak a Földre és annak lakóira is.

Leírtak okán, a “vak vezet világtalant” tévhite jelenleg igen erősen jelen

lehet köztudati szinten, mely tévhit elvitelét gyógyító helyére célszerű

kérni Mihály Arkangyaltól és Jézustól, főleg azok számára, akik “az orruk

hegyén túl” is szeretnének látni.

A dimenziók egybenyílása folyamatában történik, a Föld emelkedő

rezgésszintjével és az egyéni rezgésszintekkel együttműködésben, amit

azért is fontos tudatosítani, mert az összes, a Földön jelenleg működő

és földi testben valamilyen formában/módon érzékelhető dimenzió

hírtelen egybenyílásával járó hitrendszerösszeomlást, az ember földi

testben egy bizonyos egyéni és “földi” rezgésszint alatt, erős fénytest

hiányában, egyszerűen “nem élne túl”.

Amennyire veszélyes lehet az emberre nézve, amikor nagyobb nyomású

térből, túl hamar ér kisebb nyomású helyre (keszonbetegség), annyira

nem javasolt siettetni a jelenlegi energetikai folyamatokat sem. Mint

ahogy a Föld rezgésszintjének emelkedése sem állandó, hanem változó,

mégpedig “mozgástéren belül” változó érték, úgy a dimenziók közötti

fátyol elvékonyodása és a dimenziók egybenyílása is egy bizonyos

“mozgástéren belül” változhat. Ez azt is jelentheti egyben, hogy egyes

napokon néhány dimenzió egybenyílhat, mások között a fátyol

megvastagodhat, más napokon, más dimenziók nyílhatnak egybe, s

fátyol keletkezhet ott, ahol előzetesen nem volt.  Mindez egyrészt

megkönnyítheti a dimenziók közötti átjárást egyéni szinteken, másrészt

éppen a “hiányzó” tapasztalatok okán, nem kívánt, földi testből történő

“kiugrási”, “kilépési” lehetőségeket is teremthet az emberek számára. Az

egyéni szinteken jelentkező erőteljes fáradtság érzetek-érzések-

gondolatok hátterében, bizonyos esetekben az a jelentős fizikai-lelki-

szellemi munka állhat, melyet az egyén arra igyekezhet fordítani, hogy

jelen átmeneti időszakban képes legyen a testében maradni, mégpedig

lehetőleg egész-ségben. A fáradtság érthető, hiszen egy hasonlattal

élve, a zsonglőr tanonc lehet, hogy könnyedén “elboldogul” három labda

egyszerre történő zsonglőrködésével, ám abban a pillanatban, ahogy e

három mellé, kap még négyet, valószínűleg jóval erőteljesebb fizikai-

lelki-szellemi munkára lehet szüksége ahhoz, hogy az immár hét labdát

megtanulja könnyedén forgatni.

Az elmúlt hetek során tapasztalt nagyobb létszámú, fizikai testből

történő kilépések hátterében, több esetben fordulhatott elő olyan

“kvantumugrás”, mikor az egyén éberség hiányában, egyéb okokból, egy

adott tér/idő pillanatban átlépett egy “ fátyolmentes”dimenziókapun,

vagy annak igen vékony fátyolán és nem tudott visszajönni. A

szívinfarktusos, hírtelen halállal végződő esetek hátterében, állhat

okként ilyen magyarázat. Hasonló átlépések lehettek tapasztalhatók

több állat esetében is a közelmúltban, azzal a különbséggel, hogy

többségük pontosan tudja, érzi, melyik az a tér/idő pillanat, mikor a

fátyol vékonysága, vagy annak megszűnése, lehetővé teszi számukra a

könnyed, lehető legkevesebb testi, lelki fájdalommal, szenvedéssel járó

átlépést. A kutyák, macskák például “gyakorlott dimenziótúrázók”, s ha

nem térnek vissza fizikai testükbe egy-egy “kirándulás után”, annak az

esetek jelentős részében, saját tudatos döntésük lehet az oka. A Föld

jelenlegi rezgésszintjén, összesen 9 dimenzió érzékelhető földi testben,

az alsóbb, 1-2-3.-ik dimenzió legalsó részeinek folyamatos leválásával,

egyre inkább csak azok lenyomatai érhetők el valamilyen

formában/módon. Egyéni szinten, a Föld 5.-ik dimenziós rezgésszintjén,

“stabilan” 7 dimenzióba lehet “bejárása” valakinek, ugyanakkor jelenleg

nem él olyan ember földi testben, aki 7 dimenziót képes lenne

együttműködtetni önmagában/önmagának, másokért/másoknak, is-is a

nap 24 órájában. A dimenziókra történő rálátás képessége azt is jelenti

egyben, hogy valaki képes értelmezni és elfogadással kezelni az adott

dimenzió működését. A dimenziók között valaki akkor tud tudatosan

mozogni, “átjárni” ha először is tisztában van azzal, hogy a dimenziók

léteznek, tapasztalatokat szerzett a különböző, számára elérhető

dimenziók működéséről, képes különbséget tenni közöttük és ismeri

azok törvényszerűségeit, egymásra hatásait. Jelen időszak “nehézségei”

abban rejlenek, hogy egyrészt az emberek jelentős részének a 7-ből

csupán néhány dimenzióba van “bejárásuk”, másrészt a legtöbb

embernél nem tudatos, hogy bizonyos helyzetekben “mit csinál éppen”,

hogy  valamelyik és melyik dimenzióban jár, tevékenykedik,  harmadrészt

azoknál az embereknél, akiknél mindez  valamennyire tudatos lehet, a

“régi módszerek” egyre kevésbé működhetnek, a dimenziók egyre

inkább más formában/módon érhetők el, mint eddig.

Mivel e dimenziók egyre inkább egyszerre vannak jelen időben/térben a

Földön, pontosabban földi testben egyre inkább nyílik lehetőség a

dimenziók egyszerre létezésének, működésének még pontosabban

együttműködésének/együttműködtetésének megtapasztalására

tértől/időtől függetlenül, az itt és mostban, az embernek önmagában/

önmagának, másokért/másoknak, az ebből adódó inkompatibilitási

érzetek-érzések-gondolatok, komoly fruszrációkat okozhatnak egyéni

szinteken . A dimenziók egybenyílásával, hasonló érzetek-érzések-

gondolatok jelentkezhetnek az emberekben,  mint amikor valaki előzetes

tapasztalatok nélkül “a mélyvízben találja magát”. A pánik, halálfélelem

érzetei-érzései-gondolatai háttéroka több esetben lehet hasonló

félelem, melyet az egyén akkor érezhet, mikor “már nem a medence

szélén áll, hanem a vízben van, ahol nem elég ismernie az úszás

technikáját, célszerű úsznia is, ha tud, ha sem”. A dimenziók

egybenyílásával, e tapasztalatokra minden ember szert tehet, aki jelen

időszakban a Földön él, ám valószínűleg senkinek sem mindegy,

milyenek ezek a tapasztalatok és azok következményei.

Milyenek is lehetnek ezek a tapasztalatok? Először is leírtakkal nincs

akarásom félelmet kelteni senkiben sem. A megváltozott energetikai

hatások közepette úgy vélem, “már nem elegendő” minden konkrétum

nélkül leírni azt, hogy “a lényeg, bármi történik is, ne félj”, ez ugyanis a

Földön jelenleg egyszerre jelen lévő két hitrendszer, azaz a hatalom és

hála, illetve a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerének

visszájaműködése okán, könnyen tartalmilag a visszájára sülhet el. A

dimenziók egybenyílásával járó tapasztalatok azokat az embereket is

meglephetik és valószínűleg meg is lepik, akik hosszú évek óta

“tudhatnak” bizonyos lehetséges következményekről. Egy egyszerű

példával élve, lehet, hogy valaki tudja, hogy az ember nem “hal meg, a

halál köztudatban rögzült formájában/módjában”, miután kilép fizikai

testéből, ám egészen más lehet szemtől-szembe találkoznia “eltávozott”

szerettével, mégpedig annak fizikai formájával, előzetes tapasztalatok

nélkül.

Bizonyos lehetséges következmények, tendenciák ismerete fontos lehet

egyéni szinteken ahhoz, hogy az egyén képes legyen beazonosítani

bizonyos történéseket, felismerje a helyzetek lehetséges

következményeit. Sem félni, sem megijedni nem célszerű az esetlegesen

“új, vagy újnak megélt” tapasztalatoktól, annál inkább javasolt

megtanulni helyén kezeni a dolgokat, mégpedig elfogadással, lépésről-

lépésre, folyamatában.

Az asztrális, mentális lényekről többször is “szó volt” a fórumon, javasolt

lehet tudatosítani, hogy ezek a lények nem “függetlenek” az egyénektől,

főleg jelenleg nem, mikor a dimenziók folyamatában nyílnak egybe és

már az egykori “falak sem nyújtanak védelmet” az embereknek.

Ez azt jelenti, a földön élő minden egyes ember, élete minden egyes

pillanatában, tudatalatti, vagy tudatfeletti csatornákon keresztül

kapcsolódik egyrészt valamelyik Földön létező hitrendszerre (hatalom és

hála, feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere), másrészt

valamelyik/több Földön létező és földi testben érzékelhető dimenzióra

vagy azok lenyomataira 1-től 9-ig, harmadrészt valamilyen alacsonyabb,

vagy magasabb rezgésszintű asztrális, mentális lényre.

A feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere, a "magasabb"

dimenziók és bizonyos rezgésszint felett működő lények, csak

tudatfeletti csatornákon keresztül érhetők el.

Minél alacsonyabb rezgésszintű lényre történik rácsatlakozás a

tudatalatti csatornákon keresztül, annál erőteljesebben töltheti be az

egyén e lény számára a "marionette bábú", "gazdatest" szerepét, azaz

annál erőteljesebben nyilvánulhat meg az egyén döntéseiben az

asztrális, mentális lény/lények akarata.

Mivel az emberek földi testben, jelen időszakban "csak" tanulják a

tudatfeletti csatornákon keresztül történő működést, azaz jelentős

részük tudatalatti csatornákon keresztül, megkülönböztetés képessége

nélkül csatlakozhat és csatlakozik, igen alacsony rezgésű lényekre, az

egyén e lények törvényszerűségei, akarata, döntései szerint kezdhet el

működni anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Fentiek "fényében"

valószínűleg érthető, miért lehet akkora jelentősége az egyéni szintű,

rendszeres, tudatosítási munkának, azaz az egyéni tévhitek

felismerésének és elengedésének, a védelemkérések napi szintű

gyakorlásának, a tértisztítások rendszeres végzésének, vagy "legalább"

a rendszeres mécses gyújtásoknak, tömjén füstölésnek. 

Amennyire, bizonyos szelektív szemétgyűjtő konténereknél, “látatlanul”

is lehet tudni, mi lehet a konténer tartalma, ömlesztett lerakóhelyen

valószínűleg csak akkor, ha valaki beazonosítja a lerakóhely tartalmát és

megtanul különbséget tenni annak alkotórészei között. A legtöbb ember,

tévhitein keresztül csatlakozhat asztrális, mentális lényekre, ki többre, ki

kevesebbre. Minél magasabb egy ember egyéni rezgésszintje, minél

tisztább fénytestének minősége, minél magasabb megértési szinten

képes élni az életét, annál inkább válhatnak le róla az alacsonyabb

rezgésű asztrális, mentális lények. Mindemellett fontos lehet tisztázni,  a

folyamat nem azt jelenti, hogy onnantól fogva az egyén kevesebb

asztrális, mentális lényre csatlakozik, hanem azt, hogy csatlakozik

ugyan, ám “jobbik esetben” az addigiaknál magasabb rezgésszinten

működő lényekre. A tudatosulás útján járó emberek dönthetnek arról,

hogy csak tiszta szándékú lényekre csatlakoznak, akik segíthetik a

feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működésre

történő átállásukat, ám a jelenlegi, átmeneti időszakban megtörténhet,

hiszen ez is a tanulási folyamat része, hogy a rácsatlakozás tiszta

szándékúnak vélt, ám korántsem “tiszta szándékú” lényekre valósul

meg. A dimenziók egybenyílása bizonyos nézőpontból megnehezítheti e

lények egyéni szintű megkülönböztetését, ugyanakkor segítheti a

megkülönböztetés képességének fejlesztését.

Az ok az lehet, hogy amióta az emberek földi testben élnek, a jó, vagy a

rossz szándék energiát használták, s ugyan a Földön jelen van és már

elérhető a tiszta szándék energia magasabb minősége, mely jelentős

mértékben segítheti az asztrális, mentális lények közötti eligazodást is,

az arra történő rácsatlakozást és a tiszta szándék energiával való élést

az emberiség jelen időszakban tanulja.

Az emberek jelentős részénél tehát a rácsatlakozások jó vagy, rossz

szándékkal történhetnek, jó, vagy rossz szándékú lényekre. Mindezzel

nem is lenne baj, (nincs is), amennyiben az egyén képes úgy dönteni,

hogy “minimum” jó szándékkal, a jó szándék energiára csatlakozva van

akarása élni az életét, ám ez egyrészt némi tudatosságot “feltételez” az

egyén részéről, másrészt a Föld rezgésszintjének emelkedésével, a Föld

és a jó szándék energia rezgésszintje közötti különbség növekedésével,

a keletkezett  “rezgésszint eltérés”, (lásd a két hitrendszer

visszájaműködésének hatásai), könnyen tartalmilag a visszájára

fordíthatja magát a “jó szándékot”, a jó szándékú lények helyett pedig,

rossz szándékú lényekre történhet a csatlakozás. Amennyire egy

nyomáskiegyenlítő kamrában képes kiegyenlítődni egy esetleges egyéni

szintű energetikai anomália, helyreállhat az egyén egészsége, bizonyos

nyomáskülönbségre az ember először működésbeli zavarokkal,

hallucinációval, kényszerképzetekkel, romló egészséggel, majd a fizikai

testből történő kilépéssel is reagálhat. A Föld és a jó szándék energia

közötti rezgésszint eltérésből adódó “vákum”, felerősítheti a “nem

tudom ki van velem, ki ellenem, ki a jó és ki a rossz, egyáltalán mi a jó és

mi a rossz” érzeteket-érzéseket-gondolatokat egyéni szinteken, jelentős

zavart okozva az emberek működésében, kiszolgáltatva az egyént a

rossz szándékú lények akaratának, elősegítve az azokra történő

rácsatlakozásokat nagyobb tömegek szintjén is. Éppen ezért javasolt

kérni a tiszta szándék energiára történő rácsatlakozást az Égi Segítőktől

és a Felettes Éntől, még akkor is, ha az egyénnek egyrészt nincs

tapasztalata a tiszta szándék energia használatáról, és akkor is, ha a

rácsatlakozással, főleg kezdetben, több kellemetlen érzet-érzés-

gondolat “törhet felszínre” az egyénből. Eme érzetek-érzések-

gondolatok, nagyban segíthetik az eligazodást az asztrális, mentális

lények között, ami jelentősen hozzájárulhat az egyén és környezete

egészséges létezéséhez. E lényeket egyre kevésbé lehetséges “nem

észrevenni”, növekvő számuk és “láthatóságuk” okán, létezésük

elfogadásának megtanulása, az elfogadás energia magasabb

minőségére történő rácsatlakozással, az egyéni fejlődési folyamatok

igen fontos szakaszát jelentik.

A Föld jelenlegi rezgésszintjén, a dimenziók egybenyílásával, ezek az

asztrális-mentális rácsatlakozások egyre inkább láthatók, tapasztalhatók

lehetnek fizikai szinten is, a tiszta szándék energiára csatlakozó,

magasabb megértési szinten működő egyének számára nemcsak érzet-

érzés-gondolat formájában, hanem az emberek arcvonásain,

tekintetében, mozdulataiban stb. is. Ilyen “zavaró” tapasztalatok

esetében, célszerű kérni az Égi Segítők védelmét, és a szennyeződések

elvitelét gyógyító helyükre, mely kérések sokat tudnak segíteni egyéni

szinteken a félelem kezelésében is, megelőzve az egyén félelem

energiára és ezzel a rossz szándékú, alacsonyabb rezgésű lényekre

történő rácsatlakozását. A tanulás részeként, alacsonyabb rezgésű

lényekre minden ember rácsatlakozhat, éberség hiányában, egyéb

okokból, hiszen jelenleg nem él olyan ember földi testben, aki a nap 24

órájában a Felettes Énje szintjén működne, ezt célszerű tudatosítani.

Ami valószínűleg “nem mindegy” egyéni szinteken, tud-e arról valaki,

hogy rossz közérzetének esetleg egy ilyen rácsatlakozás lehet az oka és

képes-e megtenni az “egészségét helyreállító” lépéseket önmagának/

önmagában, másokért/másoknak, vagy tudatosság híányában,

állandósuló rossz közérzettel, veszteségek, betegségek, balesetek

formájában akar tanulni. Az asztrális-mentális rácsatlakozások fizikai

szinten érzékelhetők nyilaló fejgörcs, hírtelen jött hányinger, köpési

inger formájában, mely tünetekre javasolt odafigyelni, kezelni őket fenti

javaslatokkal és például egy alapos köpéssel.

Jelen időszak “erőt próbáló” lehet azok számára is, akik hajlamosak “ott

ragadni” egy-egy dimenzióban. Például a meditációk során

megtapasztalt kellemes, “repkedős” élmények hajlamosíthatnak egyes

embereket a meditációba történő “menekülésre”, mely tevékenységet a

“repkedéssel” azonosíthatnak, akár olyan helyzetekben is, mikor “nem

ez a célszerű megoldás”. A dimenziók egybenyílásával erre valószínűleg

egyre kevesebb lehetőségük nyílik, ugyanis időben/térben a “repkedés”

egyre kevésbé különíthető el a Földön jelenleg zajló folyamatoktól, azaz

a dimenziók egybenyílásától. Fentiek erőteljes szédülések, vagy akadó,

akadozó, szakaszos, szakadozó érzetek-érzések-gondolatok formájában

jelentkezhetnek egyéni szinteken, akadozó mozgásban, szervi, végtagi

“hasogató, szaggató”fájdalmak formájában, másoknál pattogó,

kisüléses, “káprázik a szemem” tünetek okozhatnak kellemetlenségeket.

Az ok az lehet, hogy miközben az egyén igyekezhet rákapcsolódni az

“általa ismertnek vélt” dimenzióra és “ott időzni”, tudat alatt érzékelheti

a többi dimenzió időben/térben egy-ségét, azok “kívül” létezése helyett,

“belül” létezését, az onnan/innen áramló információkat, ám elfogadás

hiányában, a még meglévő blokkok, tévhitek okán, az információk

jelentős, vagy bizonyos részét, éppen egy-ségében nem képes felfogni

és feldolgozni önmagának/önmagában, másokért/másoknak. Tanulásra

mindenkinek van lehetősége jelen időszakban is, amennyiben valakinek

van akarása tanulni, mégpedig lépésről-lépésre, folyamatában, a Földdel

együttműködésben.

2014.01.19

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek az olvasás, értelmezés alatt, akár tudattalanul előjöttek

bennem, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett, vigye el a

gyógyító helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására,

önmagamban/önmagamnak, másoknak/másokért. Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákat, hagyom azokat magamon keresztül szabadon

átáramolni, kérem Mária Magdolna, Máriaanya és a Felettes Énem

segítségét, hogy ez így is legyen. OM, AMEN.

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 208
Tegnapi: 68
Heti: 865
Havi: 2 561
Össz.: 525 860

Látogatottság növelés
Oldal: A dimenziók egybenyílásáról 2014.01.19
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »