Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

bode_foto.jpg

Böde István jóga tanár, szellemi tanító

Tudatosság

 

A pszichológia értelmezésében a tudat: az agynak az a működése,

amellyel a világot visszatükrözi – egyúttal tartalmazza a saját

képzeteinket, élményeinket, érzékelési tapasztalatainkat és ebből is

származó fogalmainkat. Maga a tudatosság pedig a tudat részvételével

végbemenő lelki folyamataink összessége. Jó, ha minderre jellemző a

megfontoltságunk, valamire irányuló szándékosságunk, és a dolgok

helyes értelmezése –jól felfogott érdekünk szerint. Ezt a száraznak tűnő

tudományos definíciót szeretném kiegészíteni valami élettelibb

igazsággal, mert az életünk, alakuló sorsunk gyökeres indítéka.

 

„Az egyetlen dolog, ami után mindnyájan áhítozunk, a szeretet. Az

egyetlen dolog, amitől mindnyájan félünk, a szeretet elvesztése.

Legnagyobb szomorúságunk a szeretettől való elszakadás miatti

szomorúság, s minden rejtett vágyódásunk célja a szeretet megtalálása.„

(Sri Aurobindo)

 

Ez az igény jellemzi elsősorban gyermek – szülő viszonyunkat,

párkapcsolati életünket vagy magányosságunkat, spirituális

beállítottságunkat: akár, ha a teremtett világ természeti csodáit

szeretjük, vagy pusztán Isten iránti vágyódásunkat.

Amikor kedvesünket, gyermekünket átölelve szeretetünkkel

melengetjük, Istent imádjuk kimondhatatlanul: megszűnnek én-

határaink.

Tudatosságunk egybeolvad a szeretett személlyel, a természet

szépségeivel, az isteni transzcendenciával –talán egy imánk, vagy

meditációnk közben.

 

Egy ilyen belső egyesülésünkben – ha csak pillanatokra is – olyan

tökéletes egységet élünk meg, melyet a legmagasabb rendű

tudatállapotnak tartok, és ez meghatározhatja további napjainkat, akár

egész életünket.

Azonban életeseményeinkben a felragyogó fénynek ott van az

ellenpólusa – az árnyék, vagy a sötétség.

 

Mivel is azonosulok: a hiedelmeimmel akár téveszméimmel, vagy lelkem

sugallataival, hitem Istenével? Mert ez kíméletlenül sorsdöntő! Példának

okáért, ha pusztán a testemmel azonosulok, ez a test-tudat (csak test-

tudatos vagyok). A test-tudatosságban élő ember néhány jellemző

értékrendje: csak a testközpontúság örömeinek, élvezeteinek él – nem

törődik vele, hogy ez könnyen elmúlik. Utána semmi…, és ezt a

vákuumot újra meg kell tölteni újabb gyönyörökkel, hogy csak a bulimiáig

fajuló evéskényszert, érzelemmentes szexet említsem.

 

Úgy véli a szeretet maga a folytonos adás – így nem őrizheti meg én-jét

önmagának, ez tehát kötöttség, veszteség a számára. Ezért az önző

embert nem szereti senki, így válik később vadgesztenye-emberré: kívül

szúrós, belül keserű.

Számára a testi konformizmus a krónikus lustaság. Életideálja a

semmittevés – akár úgy is, hogy másokkal tartatja el magát…

 

Az ember az, amit gondol, amivel azonosul tudatában. Néztem szerint

elsősorban Isten teremtő akaratából származó lélek vagyunk – az a

belső energiacentrum, „akire” nem vonatkoznak a tér és idő korlátai,

hallhatatlan.

 

A lélek tudatosság annyit jelent, hogy a lelkünk nem a testünkben

található, hanem a testünk tartozik a lelkünkhöz, így a megfigyelő és

érzékelő tudatunk is. A lélek tudatos ember néhány jellemző vonását

említeném: megadom a  testemnek, amire szüksége van- de az én

természetes állapotom a lélekközpontúság.

 

Életörömeim belső forrásból fakadnak – ez a Teremtő iránti szeretetem-

ez adja az erőt a hitemhez, reménységemhez. A lelkem késztetésére

hallgatva tudok áldozatokat vállalni magamért és másokért… ebből

származik megelégedettségem, boldogságom.

 

Minden, amit Istenről mondanak tiszta szavú, bölcs emberek –és amit

magam is megéltem már legalább egyszer ezzel kapcsolatban (nem

érzékszervei) tapasztalásból, az kitörölhetetlen felismerésemből, a

megértésből fakad. Bizony így van ez a megvalósult emberek, szentek

és guruk életében, olyanok ők, mint egy virág: mindenki számára

kinyílnak, és illatoznak.

 

A lélekteljességért - mint magasabb életminőségünkért – meg kell

küzdenünk: gyakran válaszút előtt állunk, nemes céljainktól eltérítő

kísértések érnek bennünket, elveszíthetjük hitünket, hogy

elesettségünkből felállnunk mégis érdemes… mert az emberségünk

próbatétele, az hogy a lélekjelenlétünk boldogító érzékével élhessünk.

A mi Föld-Anyánk a szenvedések és ezáltal a megtisztulásunk bolygója:

katarzisunk az egyetlen felfelé vezető és megmentő ösvényünk a

nekünk rendeltetett hegycsúcsig.

Az igaz spirituális barátaink nem önmagukra mutatnak, hogy kövessük

őket vak bizalommal. Rámutatnak az utunkra, amelyre lépnünk kell - arra

kérnek, hogy forduljunk befelé, halljuk meg a legtisztább irányítást, azt a

belső hangot, amely meg fogja mondani, hogyan éljük az életünket és

eközben hogyan győzzük le az akadályokat.

Mindannyiunknak van egy belső tanácsadója, a világosságból egy lény,

aki segít abban, hogy önmegvalósításunkhoz vezessen.

Ez a „vezetés” lehet, hogy saját hangunkon szól hozzánk, de lehet,

hogy már tudjuk: ez a hang nem a sajátunk, hanem azé az angyali

lényé, aki a fényesség világában lakozik.

Valódi életet kívánok a kedves olvasónak, hogy teljes szívével, lelkével

vegyen részt ebben a sokdimenziós Életjátékban.

 

Böde István

...................................................................................................................

domjan_moni.jpg

 

Domján Mónka pszichológus, önismereti tréner

Miért olyan divatos ma ez a fogalom: tudatosság?

 

Épp tegnap jelentkeztem egy konferenciára, amelynek címe: A cselekvő

új tudat. Lépten-nyomon találkozunk azzal a felhívással - vagy

reménnyel? - hogy 2012-ben, de legalábbis az új évezredben az

emberiség magasabb tudatossági szintre lép. Mit jelent mindez?

Nézzük, mit mond a pszichológia a tudat fogalmáról: „A tudatnak két

dolga van: önmagunk és környezetünk folyamatos követése (érzékelés,

észlelés, figyelem), illetve önmagunk és környezetünk folyamatos

kontrollja: gondolkodás (döntés, problémamegoldás, tervezés) és

cselekvés.”

Tehát a tudatunk arra tesz képessé, hogy önmagunkat és

környezetünket minél pontosabban észlelve e kettőt – saját magunk és

a külvilág aktuális állapotát – minél inkább harmonizáljuk egymással.

Miért jó, ha harmóniában vagyunk környezetünkkel? Egyszerűen

megközelítve a dolgot, energiatakarékosabb üzemmódot tesz lehetővé,

ha nem harcolunk ellene, hanem belesimulunk a környezetünkbe, sőt,

energiaforrásként használjuk azt. Ez természetesen oda-vissza igaz,

tehát a környezet számára is energiamegtakarítást jelent, ha nem

akarjuk „őt” megerőszakolni, és akkor ő sem fog ellenünk küzdeni.

A környezet szót itt a lehető legtágabb értelemben használom, gondolok

fizikai és emberi környezetünkre egyaránt. A „küzdelem” pedig a mi

szubjektív észlelésünk: télen küzdünk a hideg ellen, nyáron a forróság

ellen. A költöző madarak egyszerűen követik a számukra optimális

hőmérsékleti viszonyokat, egyes afrikai törzsek este és éjszakai aktívak

a forróság elkerülése végett, a medve pedig átmenetileg minimalizálja

az életfunkcióit a téli időszakban. Mindegyik megoldás energiát,

erőfeszítést, felkészülést igényel, ugyanakkor gazdaságosságra

törekszik. Ennyivel tudatosabbak lennének nálunk, úgynevezett civilizált,

nyugati embereknél az állatok vagy a primitív törzsek? Igen is meg nem

is.

A természettel szoros összhangban élő fajok – emberek, állatok,

növények egyaránt – elválaszthatatlan közösségben élnek azzal, így

tudatuk sokkal kevésbé különül el környezetüktől, mint a miénk. Talán

nem kell mondanom, hogy a mi individuális tudat-élményünk sem több

puszta illúziónál. Azonban éppen ez az elkülönültség-érzés teszi

lehetővé, hogy a következményektől  elhatároljuk magunkat, legalábbis

látszólag. Ha gazdaságtalanul fűtök vagy hűtöm magam, de eleget

keresek ahhoz, hogy kifizessem az energia árát, látszólag

elválasztottam magam tettem következményeitől. Valójában csak időben

és/vagy térben toltam ki a következményt, ezért nem ismerem fel, hogy

valamilyen esemény összefüggésben lehet az én cselekedetemmel.

Például azzal, hogy a világ másik felén háború dúl a szűkös

erőforrásokért, hiszen az erőforrások nagy részét a nyugati világ

fogyasztói társadalma használja el. A háborúk következtében a mi

kormányaink, vagy még inkább pénzembereink között is harc folyik a

hatalomért, azaz az erőforrások birtoklásáért, ezért újabb

adókkal és megszorításokkal sújtanak minket, akik panaszkodunk a

növekvő energia-, üzemanyag- és élelmiszerárak miatt.

Vagy ha egy konfliktusban rákényszerítettem az akaratomat a másik

félre, netán csellel értem el, amit szeretnék, nehogy azt higgyem, hogy

itt véget ért a történet! Az emberek nem hülyék, és előbb utóbb

felismerik, de legalábbis megérzik, ha méltánytalanul bánnak velük, és a

maguk módján megtorolják a sérelmet. Lehet, hogy valaki máson töltik ki

a mérgüket, és az is lehet, hogy aki velem bánt csúnyán, az csak a maga

sérelmét adta tovább. Az én felelősségem az, hogy felismerjem ezt a

végtelenül bonyolult, megszakíthatatlan összefüggés-rendszert, és

tudatosan másféle reakciókat adjak az engem érő hatásokra, és ezzel

más irányba tereljem az egész rendszert.

Mit számít az én kis reakcióm, gondolhatnád, amikor milliók cselekszenek

öntudatlanul, saját rövid távú érdekeiket előtérbe helyezve? Nagyon is

sokat. Ugyanis a példa ragadós, és ha te csak néhány embert tudsz a

magasabb szintű tudatosság felé mozdítani a saját reakcióiddal, ők

pedig ezt adják tovább, elképzelheted, milyen hihetetlen gyorsasággal

terjed szét ez az impulzus az egész hálózatban! Ugyanúgy, ahogy a

negatív tettek ereje, következménye is lépten-nyomon tapasztalható.

Én ezt tekintem magasabb tudatszintre emelkedésnek. Azt, amikor az

emberiség egyre nagyobb része kezdi el észrevenni, hogy tetteinek

messzire ható következményei vannak, és ez nemcsak valami elméleti

dolog, hanem a következmények tapinthatóan visszajutnak itt és most

mindenkihez. Amikor a tudatosan gondolkodók száma eléri a kritikus

tömeget, a világ érezhetően elkezd változni. Talán már elérte ezt a

tömeget, és benne vagyunk a folyamatban – nem tudom, csak remélem!

Szerencsére azt tapasztalom, hogy egyre több tudatosan gondolkodó

emberrel találkozom, és egyre több ezzel kapcsolatos cikket, híradást

hallok, olvasok. Nem kell mást tenni, csak a saját életünkben

végiggondolni a következményeket olyan alapossággal és felelősséggel,

ahogy csak tudjuk. És ez nem azt jelenti, hogy most azonnal meg

akarjuk oldani az afrikai éhezők problémáit! Azt azok fogják megoldani,

akik közvetlenül kapcsolatban vannak velük, ott élnek, és ráhatásuk is

van a dologra – a mi támogatásunkkal: azzal, hogy tudatosan

cselekszünk a saját hatókörünkben.

Az iskolában, ahol pszichológiát tanítok, a WC-ben ki van írva, hogy

ellenőrizzem, nem folyik-e a tartályból a víz, miután lehúztam a WC-t, és

mindezt a Föld ivóvízkészlete nevében köszönik meg nekem. Nem lenne

őszintébb, ha az iskola vízszámlájával való takarékoskodásomért

lennének hálásak? Ami abszolút az én érdekem, hiszen ha az iskolának

magas a rezsiköltsége, azt többek között a tanárok fizetése is megérzi.

Vagy a tanításhoz használt eszközökön fognak spórolni, ezért ha nem

lesz elég projektor, kénytelen leszek a sajátomat használni. Lám, így

függ össze a WC-lehúzás és a projektorom élettartamának csökkenése!

Nekem a saját életem dolgait kell megoldanom: az emberi

kapcsolataimat, a közvetlen fizikai környezetem rendben tartását, és a

tevékenységeim értékteremtő erejét felismerve egyre inkább olyan

tevékenységeket kell választanom a munkámban és a szabadidőmben,

amelyek a kiteljesedést szolgálják. Ha történetesen a saját

kiteljesedésemet, az éppen elég! Hiszen már tudjuk: ami engem épít, az

a világot építi. És ha a világgal, embertársaimmal vagy a természeti

környezetemmel bánok rosszul, annak én is megiszom a levét.

 

Domján Mónika

pszichológus, önismereti tréner

Bejelentkezés: domjanmoni@gmail.com

Honlapok: www.tavaszpont.com

www.karmaasztrologia.com

Blog: www.monikaesatarot.blog.hu

Szakmai közösség: http://www.napszikra.hu/terapeuta/domjan-monika

...................................................................................................................
 
dr._marton_csilla_jo_kep.jpg

 

Dr. Márton Csilla pszichoanalitikus, légzésterapeuta

TUDATOSSÁG

 

Szépen lassan naponta érlelhetjük a gondolat, szó és cselekedet

szintjén, mit is jelent az a kifejezés: tudatosság.

Na, de mit is jelent ez az egész?

Tudjuk-e, egyáltalán, hogy milyen lehet tudatosan élni?

Tudatosan gondolkodni?

Tudatosan cselekedni?

S nem utolsó sorban e 3 karaktert egyszerre használni?

 

Ha körbenézünk, a világunkban csupa öntudatlan embert látunk, akik

megfáradtan vonszolják magukat az utcán kifejezéstelen arccal, arra

várva, hogy valaki valamit mond nekik, hogy is legyen tovább.

Ezt persze némi túlzással állítom, de van benne valami. Ha nem hiszed,

sétálj az emberek között fél órán keresztül és meglátod.

Az oka ennek csak az, hogy sokan vagyunk, akik egyáltalán nem

tudatosan éljük az életünket. Ez Rád is és Rám is vonatkozik

alkalmanként. Hogy is tehetnénk, amikor állandóan lépést kell

tartanunk a mások által diktált megfeleléssel, követelményekkel?

Választanunk kell, vagy reagálva éljük a mindennapjainkat, vagy pedig

tudatosan és a lehető legnagyobb nyugalomban. Nyugalomban, azért

mert akkor határozott szűrőként élhetek a félelem, zárkózottság és

hazugság nélküli világban, hisz szabad vagyok, nem függőségben élek!

Legtöbben csak reagálunk és tulajdonképpen nem is élünk igazán.

Reagálunk a körülöttünk levő emberekre, társadalmi problémákra,

tévéreklámokra, konfliktusainkra s különféle helyzetekre.

Olyan világban élünk ahol, az embereket igyekeznek megosztani. A

tudatos embernél él a SZABADSÁG ENERGIA és MAGÁVAL MOTIVÁLJA AZ

AKARATERŐ ENERGIÁT is! Tudatában van annak, hogy akarja megélni

Létét a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális szinten! Méghozzá

TUDATOSAN!

Egységet akar Önmagával és az Univerzummal! Nos, ez nem olyan

könnyű feladat! Miért is! ?

 

Mert:

Folyamatos állásfoglalásra kényszerítenek. Ez egy fajta “vagy  velünk,

vagy ellenünk” típusú játék. Ez a fajta megosztási vágy nem tudatos,

hanem a rohanó világunk természetes következménye.

Most azt kérded Tőlem, akkor mi is a kiút?

Hát emlékszel, amikor a Tudat állapotokról írtam a Pártatlanságban! Hát

ez az a semleges állapot. Amikor tudatában vagy annak, hogy van jó és

rossz egyaránt. Él benned! Ezt kell elfogadnod.

Hisz az áteredő bűn, áteredt benned is, egységben vagy mindennel, de

a döntésed TUDATOSSÁGA adja meg az irányt, hogy merre indulsz, mit

akarsz? Milyen mestermű lesz az életed?! A legtöbb ember fél a

megosztottságtól, fél attól, hogy különcnek tartják majd őket, ezért

állást foglalnak valahol, valami mellett és ezzel együtt valami ellen is.

 

Isten hozott a frontvonalon! Ha értesz engem!

 

Csak azt írhatom, soha nem fogod megbánni, hogy felvállaltad a tudatos

lét élését a LÉTBEN!

Örömteli pillanatokat a kiüresedés tudatos világának Tudatában!

Ölellek:

Dr. Márton Csilla

www.aboldogitolegzes.eu

...................................................................................................................

keri_moni2.jpg

 

Kéri Mónika jóga tréner, Szeretet Kurzus

Tudatosság esszenciája:

 

Tudatosság az,  amikor én választom meg a gondolataimat, s nem ők

engem.

Amikor észreveszem a fejemben lejátszódó párbeszédet, s le tudom

állítani.

Amikor tudatosan a jelenben vagyok, nemcsak testben, hanem

„lélekben” is.

Amikor észreveszem egy gondolat, s az általa keletkezett negatív

érzelem hatását a testemben, s tudatosan elengedve, nem marad

bennem, ami azért fontos, mert a hosszú ideig bennünk lévő negatív

érzelmek minden esetben testi betegséghez vezetnek.

Azt hiszem ez bőven elég, ha ezt valaki minden pillanatban éli, boldog,

szabad, felszabadult. Ha valaki a” hogyanokat”, miérteket szeretné

tudni, vagy segítséget kér a fentiek megvalósításához, keressen engem.

 

Kéri Mónika

...................................................................................................................

kolontar_elvira.jpg

 

Kolontár Elvira természetgyógyász, spirituális gyógyító

Tudatosság – irányítani ÉS befogadni az életedet

 

Népszerű fogalom manapság a tudatosság, de vajon mit is jelent összefüggéseiben, és miért fontos?

Az ember tudatos lénynek lett teremtve, vagyis képes megérteni, mi zajlik körülötte  - és benne. Ennek különleges eszköze az elemző agy, valamint az érzékszervek. Ezek segítségével képes megérteni a világ összefüggéseit és a saját mozgatórugóit, majd egy ponton azt is, hogy ez a kettő valójában egy. 

A kereső elménk próbálja megérteni, mi miért történik az életben, és lehetőség szerint egyre inkább a befolyása alá vonni a látszólag külső történéseket is. Az életünk irányítása a saját céljaink, vágyaink, a lelkünk szavának megfelelően maga a tudatos életvezetés, ám ez a legtöbb esetben egy igencsak komplex folyamat, ami több síkon zajlik: test, lélek és a szellem szintjén.

Mit jelent tudatosnak lenni szellemi – testi – lelki szinten, a hétköznapokban, a gyakorlatban?

Azt, hogy törekszünk megérteni az emberi folyamatainkat, a test, a lélek és a szellem „működését”, hogy ami mindezekből nem szolgálja a javunkat a saját életünkben, azt képessé váljunk megváltoztatni.  Megpróbáljuk egészségben tartani a testünket, harmóniában az érzelmeinket, próbáljuk a saját ösvényünket követni és megérteni szellemi szinten is a magasabb összefüggéseket. Ehhez ma már számtalan eszköz, gyógymód és tanítás a rendelkezésünkre áll, így a tudás megszerzése és a gyógyító gyakorlatok elsajátítása (részben) sokkal könnyebbé vált, mint az ezt megelőző korokban.

„Ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent”

 (Hermész Triszmegisztosz)

Ahogy különböző módszereket kipróbálunk vagy egyszerűen csak tudatosan figyeljük önmagunkat, és keressük az életünk eseményei mögött a rejtett összefüggéseket, rendre egyre beljebb jutunk, mivel fokozatosan ráébredünk, hogy a válaszok belül vannak. A külvilág eseményeit pedig csak úgy tudjuk valamilyen szinten az irányításunk alá vonni, ha önmagunkat irányítjuk. Így végső soron a tudatosabbá válás az egyre mélyebb önismeret lépcsőfokain keresztül vezet egészen odáig, hogy a  külvilág eseményeiben meglátjuk önmagunk rejtett mozgatórugóit.

Ennek a folyamatnak egyik lényeges eleme, hogy a tudattalan mélységeiben zajló folyamatokat tudatos szintre hozzuk, hiszen ezen a szinten a tudatos elménk is tud a korábban megfoghatatlan, érthetetlen s így kontrollálatlan lelki tartalmakkal dolgozni. Például megváltoztatni egy-egy viselkedést, elengedni egy elavult hiedelmet, túllépni egy régi sérelmen, más, pozitív értékekre helyezni a fókuszt.

Ahogy megváltoztatjuk önmagunkat, úgy alakul a külvilág is, és meglepő módon olyan formákat fog felvenni, amelyeket önmagunkon belül is megismertünk.  Ha meggyógyítottuk az elhagyatottság-érzésünket, a sebzett szívünket, elengedtük az érzelmi terheinket, és elkezdünk a szeretet megélésére, megengedésére fókuszálni, akkor új emberek, új kapcsolatok, szeretetteljes új ismeretségek érkezhetnek az életünkbe, sőt, a korábbi elmérgesedett kapcsolataink is megjavulnak.

A szellemi megértésünket  így egészíti ki a megtapasztalás semmihez sem fogható, semmivel sem helyettesíthető élménye, amely mindig pontosan azokkal a minőségekkel szembesít, amelyek bennünk vannak, amelyekkel dolgunk van.

Nagyszerű időszakban élünk, hiszen a tudatosságunk emeléséhez rendelkezésünkre álló eszközök és tanítások mellett mindannyian a saját magunk gurui is vagyunk – a saját életünk a beavatásunk.  Ma már nincs szükségünk arra, hogy egy egész életet töltsünk el egy asramban, egy kolostorban, vagy egy szellemi vezetőt követve – amellett persze, hogy még mindig rengeteget tanulunk a jelen kor nagy tanítóitól, gyógyítóitól, sőt, egymástól is – az életünk különféle szereplőitől. A leginkább húsbavágó élmények azonban a saját életünk nehéz helyzeteiből származnak, amelyek megteremtése a Lelkünk egyéni szándékainak függvénye.

Ha pedig szeretnénk a Lelkünk szavát követni, és valóban azt az életet élni, ami a saját legmagasabb szintű lehetőségeinket tartalmazza, akkor az irányítás eszköze mellett nagy szükségünk van az elfogadás  aktusára is.  A saját Lelkünkkel való összehangolódás egyben a megengedést is jelenti: beengedem az életembe mindazt a tapasztalást, amelyre szükségem van a továbblépéshez, a fejlődéshez, amelyeket a Lelkem meg akar élni. Azt hiszem, sokan egyetértenek velem abban, hogy ez nem mindig esik egybe az emberi egónk által kívánatosnak tartott élményekkel, ezért tartunk jónéhány helyzetet annyira nehéznek, hogy inkább elmenekülnénk.

bizalom kialakítása szintén kulcselem a tudatos irányítás és a tapasztalatok elfogadásának körforgásában.  A saját magunkba és az isteni gondviselésbe vetett bizalom – hogy az Univerzum, a saját életem, a Lelkem minden szinten a legjobbat akarja nekem – teszi lehetővé, hogy belemenjünk a korábban megsemmisítőnek tartott nehéz helyzetekbe is és legyőzve félelmeinket megoldást hozzunk.

„Az embereknek feltárták a titkot,

melyek megőriznek minden veszedelemtől.

 Az ki az útra lép

szabad kell legyen az éjszaka sötétjétől.

Meg kell hódítani az alaktalant.

Meg kell hódítania a félelem szellemét.

A titkokhoz a megismerésen át kell jutnia,

haladva az úton mely a sötétségen át vezet,

és amelyen célja mindig a Fény.”

(Atlantiszi Thoth, Smaragdtáblák)

 

Örömteli tapasztalatokat és megértést kívánok Neked az utadon!

 

Kolontár Elvira természetgyógyász, spirituális gyógyító

www.hazateres.net

...................................................................................................................
 
trilla.jpg

 

Petrilla András Gábor író, fotográfus

Egyszerű belső csend

 

Az élet forgatagában tevékenyen élve figyelem, ahogy elmémet minden

dolog áthatja. A külvilág képei, a világ összes mozzanata folyton

tükröződnek bennem, elér hozzám minden hír, minden eszme tudásom

gyarapítja. Ismereteim fényei bevilágítják a távoli galaxisok erdejét, s

tudomásom van dolgokról, melyek emberi szem számára láthatatlanok. A

mindenség mögött megbúvó rejtett összefüggések hálózata, döntéseim

titkos mozgatórugói mind feltárulnak előttem, s én meghajolva előttük,

egyre tudatosabban élem mindennapjaim sorozatát, s bogozom sorsom

kusza fonalait.

Csendben ülök. Figyelem a pergő pillanatokat, mint néma hírnököket,

akik a titkot átadni akarják. Figyelem, s nem értem. Minden, amit életem

során megtanultam halvány árnyképpé zsugorodik, s megnyílik előttem

az üres elme mély szakadéka. Nincs semmi támpont, nincs semmi

ismeret. Elmém veszettül tiltakozik, de minden erőfeszítése ellenére

átadom magam e mély ürességnek. Az ismert világ most szertefoszlik, s

megnyílik a lét teljessége, a tudás meghatározhatatlan tömege, melynek

semmilyen megfogható mértéke nem ismert, s mely meghalad minden

ésszel felfoghatót. Nem tesz okosabbá, nem tesz bölcsebbé, de átjárja

minden sejtem.

A mindenség fényében úszva élem mindennapjaim hosszú sorát. Így volt

ez mindig, s így van most is. A külvilág képei, a világ összes mozzanata

folyton tükröződnek bennem, s látom, ahogy elmém meséi a világban

folyton megjelennek, s külső és belső egybefonódik. Minden titkos

összefüggés bennem születik, s még a legtávolabbi galaxis is rólam

szónokol, hogy miképp is kuszálom magam saját fonalaimat

öntudatlanul, s hogy ezek a fonalak mennyire, s hova vezetnek. A

világmindenség egyszerű belső csöndjében figyelem, hogy a tudatosság

illúziói miképp alkotnak áthatolhatatlan drótszövetet önmagam

hétköznapi világába.

 

Petrilla András Gábor

...................................................................................................................

erdelyi_erzsebet.jpg

 

Samu-Erdélyi Erzsébet (szellemi tanító, Mátrix Harmonizáció)

Tudatosság

 

Ez ám a nagy falat, erről írni. No de én szeretem a kihívásokat, igy

megpróbálok ennek is megfelelni. 

Tudatosság felé törekszünk egész életünkben. Tudatosan szeretnénk

élni, bár sokszor nem is tudjuk mit is jelent ez.

Nos azt gondolom, mint a spirituális fejlődésben sok mindenről, hogy ez

is teljesen egyéni dolog. Mindenkinek a saját valóságában kell a

tudatosságot elsajátítani, megélni.

Sokaknak ez jelenti azt, hogy tudatosan tudja hol van jelen pillanatban,

és itt a hangsúly a pillanaton van, vagyis meg tud maradni az aktuális

pillanatban.

Sokaknak ez azt jelenti, hogy tudatosan átlátja a saját életét, tudja

miért van itt a Földön, mi a dolga, szerepe.

Sokaknak azt jelenti, hogy a saját valóságát képes formálni, amikor

tudatos. Képes tudatosan tervezni azt, képes megvizsgálni, boncolgatni,

és élni azt.

Sokaknak a tudatosság egy meditációban előjövő érzés, mely összeköt

az elválaszthatatlannal, összeköt a mindenséggel, Univerzummal, és

benne tudatlanul is tudatossá válik az ember.

Sokaknak az a tudatosság, amikor megéli önnön kreativitását, létrehoz,

alkot dolgokat, legyen az kézzel megfogható, vagy szellemi alkotás.

Nos, nagyjából ezeket jelenti másoknak, de mit jelent nekem?

Mindezek összességét, vagy a világ tudatos észlelését? Pusztán

szemlélődést, melyet a nagy egészhez való tartozásom során

ösztönszerűen csinálok? Vagy azt jelenti amit a semmit-tevés jelent?

Akkor tudok a legjobban megmaradni a pillanatban, amikor

elcsendesítem gondolataimat, és átadom magamat a mindennek? Igen,

azt hiszem ez lesz az, itt van valahol az én tudatosságom, amikor a

tudatom kitágul, mondhatnám tudatosan belefogadom a teljes

mindenséget, és élek a végtelenben. Hiszen ez kívül van minden

dimenzión, nem rabja a távolságnak, nem rabja az időnek, nem rabja a

gondolatoknak, nem rabja a tapasztalásnak, ez maga a végtelen.

Hoppá! Azt hiszem ez maga a végső tudatosság, ez az amit kerestem,

és keresek mindig is, azt ami mindig is megvolt. Hogy ezt a végtelent

Univerzumnak, vagy szeretetnek hívom, ez már csak kicsiny agyam

játéka, amely próbál mindent megmagyarázni.

Végre otthon vagyok, ahonnan soha nem is mozdultam…

Végtelen szeretettel:

Samu-Erdélyi Erzsébet

Mátrix Harmonizáció

06 30/440 1664

www.matrixharmonizacio.hu

...................................................................................................................

 somogyi_peter.jpg

Somogyi Péter lélekszerelő, hagyaték őrző

Tudatosság

 

TUDATOSSÁG? Hűűű! Ez valami nagy dolog? Annak tűnik. Pedig nem

bonyolult. Sőt, ilyesztően egyszerűnek tűnik. Legalábbis szerintem.

Nagyon kedvelem, ha az ilyen gondolatokat a magyar nyelv

vonatkozásában is megvizsgálunk. Tudatosság. Valami olyan dolog, amikor

tudatában vagyunk a ... Mikor tudunk valaminek a tudatában lenni?

Akkor, ha felismerjük. Mi kell ahhoz, hogy felismerjünk helyzeteket,

eseményeket, érzéseket...?

 

-Jelenlét. Jelen kell lennünk az adott pillanatban.

-Őszinteség. Őszintének kell lennünk a minket körülvevő, a bennünk

élő dolgok viszonylatában, hisze ennek hiánya, torz valótlan képet okoz.

Ha nem azt észleljük ami a valóság, akkor nem vagyunk jelen, hanem

abban a síkban tartózkodunk, amelyikben igazolódni látszik a

tévedésünk.

 

A tudatosságra mindig szükségünk van. Mondjuk, hogy kívánatos

tudatosan élni. De azért vannak olyan cselekedeteink, amelyek végzése

akár rutinból is elfogadható, nem szükséges hozzá különösebb

tudatosság. Gondolok itt például a fogmosásra. Persze, ha tudatosak

vagyunk közben azért az pozitívum. Ahhoz viszont, hogy az életünket

irányítsuk, teremtsünk, ahhoz elengedhetetlen a tudatos

döntés/döntések meghozatala. Ugyanis a „helyes”, számunkra a

legtöbb pozitív hozadékkal járó döntés, csakis és kizárólag tudatosan

hozható meg.

 

Ha döntéshelyzetbe kerülünk, a következőket tegyük:

-álljunk meg egy pillanatra,

-nézzünk körül, figyeljük meg, mi vesz minket körül, milyen helyzetben

vagyunk,

-a helyzet felismerése után a saját érdekeinket (nem anyagira

gondolok) kell sorra vennünk,

-majd a helyzet és az érdekek felismerése után meghozzuk a

megfelelő döntést,

-a döntés meghozatala után elindulunk az úton és figyeljük a jeleket,

-a jelek függvényében korrigáljuk az útirányt.

 

Ez a módja annak, hogy kézbe vegyük a sorsunkat. Minnél több döntés

esetén használjuk ezt a módszert, vagyunk tudatosak, annál inkább

mutatkozik meg, hogy tudatos életvitellel már nem a véletlenek (amit

nem véltünk előre) irányítják életünket. Ehhez kell a tudatosság. Azért,

hogy beleszólásunk lehessen az életünkbe!

 

Álj meg, nézz, körül, legyél tudatában a mostani helyzetnek és hozz jó

döntéseket a boldogabb élet érdekében! Pont ilyen egyszerű! Bátorság

azért ehhez is kell. Minnél inkább vagyunk őszinték önmagunkhoz, annál

jobb eredményt érünk majd el. Annál kevesebb döntésünket szertnénk

majd utólag megváltoztatni.

 

Egyszerűen élj tudatosan!

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 120
Heti: 290
Havi: 1 986
Össz.: 525 285

Látogatottság növelés
Oldal: 2012 novemberi írások Tudatosság témában
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »