Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

A 2014-es év tendenciáiról 2013.12.31

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás,

értelmezés során, akár tudattalanul  jön elő bennem, és nem a

feltétel nélküli szeretetet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint,

a lenyomatok gyógyítására, önmagamban/önmagamnak,

másokért/másoknak. Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal

védelmét az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt. Kérem Mihály

Arkangyalt, hogy olyan szintű védelembe részesítsen az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, ami áthatolhatatlan minden ártó

energia, ártó lény számára.

 

Békés, örömteli, felismerésekben bővelkedő 2014-es esztendőt kívánok

mindenkinek. Köztudati szinten, az elmúlt időszak, a „túléltem az

ünnepeket” összegzéssel zárulhatott, ami „távol áll” az örömteli

ünnepléstől, s mely tévhitet célszerű lehet mielőbb elengedni,

amennyiben valakinek nincs akarása a „jövőbeni” ünnepeket „túlélési

gyakorlatként” megélni.

A Földön jelenleg egyszerre jelen levő két hitrendszer, a hatalom és

hála, és a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerének

visszájaműködése okán, a „túlélés” bizonyos esetekben szó szerint

valósulhatott meg, azaz öngyilkossági kísérletek hiúsulhattak meg

„banális” okokból, ugyanakkor földi testükből távozhattak olyanok,

akiknek „eszük ágában” sem volt eltávozni, vagy kerülhettek olyan

döntési helyzetbe, mely életüket/halálukat érinthette/érintheti.

Mivel az elmúlt években jelentősen megnőtt a fizikai testükből kilépők

száma, és ez a tendencia valószínűleg a jövőben is folytatódni fog,

javasolt megtanulni tudatosítani, mi zajlik valakinél tudatos szinten és mi

a tudatalattiban, mert a tudatos szinten jelentkező érzetek-érzések-

gondolatok, a tudatalattiban, tartalmilag a visszájára fordulhatnak,

mégpedig egyre gyorsulóbb ütemben. Ez azt is jelentheti, hogy a „halált

elfogadni nem akarók”, olyan helyzetekbe kerülhetnek, melyek

segíthetnek nekik rálátni a halál valódi lényegére, míg az „életet

elfogadni nem akarók” könnyen hosszú és „elfogadásra tanító

helyzetekkel tarkított” életet élhetnek, lehetőséget kapva arra, hogy

megtanuljanak büntetés helyett, ajándékként tekinteni földi életükre.

Az ünnepek jelentősen megviselhettek egyes embereket, hiszen a Föld

emelkedő rezgésszintjén, egyre kevésbé működhetnek bizonyos

„rögzült viselkedésminták”, például a képmutatás. A „hát közepére nem

kívánt összezártság”, „illemből történő” találkozások, igen kellemetlen

tapasztalatokkal zárulhattak egyéni, családi, baráti szinteken, s

segíthették olyan döntések megszületését, melyek jelentősen érinthetik

e kapcsolatok további „sorsát”.

A jelenleg is zajló folyamatok ugyan segítséget jelenthetnek az őszinte

beszélgetések megszületéséhez, ám egyéni szinteken ehhez

hiányozhatott/hiányozhat az őszinteség akarása, ami igen feszült,

kiélezett, „pattanásig feszült” helyzeteket, vagy a hárítás

következtében fellépő depresszív érzeteket-érzéseket-gondolatokat

eredményezhetett/eredményezhet.

Míg a 2013-as év a „kikényszerített változások” tévhite szerint telhetett

sok embernél, a 2014-es év a „kiengesztelődés éve” lehet azoknál, akik

megértették a tavalyi, sokszor igen intenzív folyamatok egyéni

vonatkozásait. Azok számára, akiknek a történésekből még mindig nincs

akarásuk tanulni, az idei év további és halmozott nehézségeket hozhat,

testi-lelki-szellemi szinteken egyaránt. Idén ugyanis valószínűleg még

erőteljesebben felgyorsulnak bizonyos folyamatok és egyáltalán nem

mindegy, hogy egyéni szinteken mindez beletörődés (bele törés), vagy

elfogadás formájában/módjában jelentkezik-e. A két hitrendszer

visszájaműködése, 2014-ben még erőteljesebben fejtheti ki hatását,

ami azt is jelenti egyben, időben/térben, az embereknek egyre

kevesebb idejük maradhat döntéseik meghozatalára, és egyre

gyorsabban találkozhatnak döntéseik, következményeivel. Mindez

kiemelten érintheti azokat, akiknek nincs akarásuk dönteni, hiszen a

„nem döntés” is döntés.

Fentiek azt is jelenthetik, valakinél egyszerre jelentkezhetnek súlyos

testi, lelki problémák, úgynevezett „karma torlódások”, melyek

megoldásához/feloldásához az illető, ha akar, ha nem, „kénytelen”

segítséget kérni, vagy elfogadni azt. Olyan egyéni működések esetében,

mikor valaki manipulatív módon, a segítségkérést felhasználva, azzal

visszaélve, „szerzi meg amit akar”, egyik pillanatról a másikra tűnhetnek

el „környezetéből” a segítők, vagy az „aranytojást tojó tyúk”, testi-lelki-

szellemi szinteken egyaránt.

Mivel a Föld emelkedő rezgésszintje, a háremszerű működés

befejezését, a kötelékek elengedését segíti, így a továbbiakban is

várhatók, mégpedig egyre gyorsulóbb ütemben olyan jelenségek melyek

szétszakadásokkal, válásokkal, együtt nem működéssel,

szétforgácsolódással kapcsolatosak. A visszájaműködés

következtében, a „központosított”, „egy kézben tartott”, „összegyűjtő”,

„felülről irányított” rendszerek kezdeményezései valószínűleg egyre

gyorsabban sülnek el a visszájukra, azaz eredményezik annak

tartalmilag pont a visszáját, amiért létre lettek hozva. Ennek gazdasági

vonatkozásai megmutatkozhatnak a „feketegazdaság”

megerősödésében, a szabályok be nem tartásában, „kijátszásában”,

megsértésében, ezoterikus „területeken” halmozottan elterjedhetnek a

„marketing eszközökkel legalizált” fekete mágikus technikák, egyre több

„erkölcsileg feddhetetlennek tűnő” emberről derülhetnek ki „szélsőséges

szexuális, egyéb szokások” stb., segítéssel, „jótékonysággal” foglalkozó

szervezetek sikkasztási ügyei kelthetnek „közfelháborodást”.

E folyamatok „kordában tartására” ugyan egyre több intézmény,

rendszer jöhet létre, ám mivel e rendszerek is, „központosításra”

törekedhetnek, a kezdeményezések is egyre inkább tartalmilag a

visszájukra sülhetnek el. A „melyik kezembe harapjak” jelenségek

nagyobb gyakorisággal fordulhatnak elő 2014-ben, ahogyan olyan

helyzetek is, melyek „egyre több munkával járnak, egyre kevesebb

pénzért”, és a „vagy megszoksz, vagy megszöksz” elvére épülve,

egyedüli választási lehetőségként tüntethetik fel a „sorba való beállást”.

Erősen „háremszerű működésre” szerveződő cégek, (mlm, piramis stb.)

esetében, elindulhatnak olyan  folyamatok, amikor már nemcsak az

időszakos irodahasználatért, hanem annak egyre több részletes,

nyilvántartott és ellenőrzött tételéért (fax, nyomtató használat stb)

kérhet pénzbeli hozzájárulást az „anyacég.” E hozzájárulások összege

folyamatában nőhet, „fix, sávos meghatározásra” kerülhet, s már

magának a cég nevének a használatáért is kötelezővé válhat fizetnie

a „vállalkozói státuszban működő háremtagnak”.  

Idén kiemelten fontos lehet, hogy egyéni szinteken az emberek

megtanuljanak különbséget tenni lehetőleg a fejlődésüket, nem pedig a

visszafejlődésüket elősegítő választási lehetőségek, és az aktuális,

„köztudati szinten elterjedt” elvek, irányzatok, tévhitek között, mert a

Poszeidon katasztrófáját felidéző filmekhez hasonlatosan, valószínűleg

nem mindegy, hogy valaki a felborult hajó eredetileg legfelül, felborult

helyzetben legalsó részén elhelyezkedő báltermében marad-e,

biztonságban tudva magát a „hárem” körében, vagy elindul a hajó

immáron legfelül lévő alsó részébe, esélyt adva magának a

megmenekülésre.

Idén is jellemzőek lehetnek a „kötélhúzásos, húzd meg, ereszd el

csatározások” melyeknek könnyen úgy tűnhet, „sosem lesz vége”.

Bár a „kilógó lóláb” egyre több helyzetben megmutatkozhat, egyre több

ember számára, a hit, erő, bizalom, valódi bátorság stb. hiánya okán,

valószínűleg a tehetetlenség és az ebből „fakadó” düh érzete-érzése-

gondolata okozhat komoly frusztrációkat egyéni szinteken. Javasolt

tudatosítani, hogy a "hülyének néznek" csupán egy tévhit, mely akkor

érheti el célját, ha elfogadásra kerül annak az egyénnek a részéről, aki

felé irányul. Bárki nézhet, bárkit, bárkinek, az az egyén saját

felelőssége, ahogy az is, ki, milyen programok alapján kezd

el működni.  E folyamatok erősíthetik a csömör, közöny,

érdektelenség, értéktelenség érzeteit-érzéseit-gondolatait az

embereknél, melyek egyre több esetben léphetik át a „klinikai eset”

határát, ezért a border line, bipoláris, paranoid, skizoid, pszichopata,

szociopata személyiségjegyek egyre több embernél lehetnek

felismerhetők. Ezzel fordítottan arányosan, egyéni szinteken csökkenhet

az együttérzés, kíváncsiság, alapvető nyitottság és érdeklődés a világ

dolgai és az embernek önmaga iránt, amire a tudatosulás útján járóknak

célszerű odafigyelniük és ennek nem akarása mellett dönteniük. E

folyamatokat valószínűleg nem fogják segíteni, (vagy mégis?) a

köztudati „történések”, melyek sok ember hitét, lelkesedését, kitartását

tehetik próbára, ugyanakkor  a remény magasabb energiaminősége

jelenleg igen erősen és már stabilan van jelen a Földön, ami jelentős

segítséget is jelenthet az eme energiaminőségre tudatosan csatlakozók

számára.

Mindemellett fontos lehet tudatosítani, hogy ez a remény, nem egy

„külső” messiás, megváltó, Jézus stb. formájában fog valószínűleg

megérkezni, hanem minden egyes ember lelke mélyéből születhet meg,

saját reménye, hite, bizalma, kitartása, megértése, könyörülete stb.

révén.

A jelenlegi tendenciákat figyelembe véve, politikai, gazdasági

téren a közeljövőben jelentős „külső” átrendeződés nem várható,

azaz a „nagyobb hal megeszi a kicsit” tévhite továbbra is érvényesülhet,

botrányokkal, csatározásokkal, „egymás kijátszásával” tarkítva. Az

események azonban valószínűleg egyre több embert elgondolkoztatnak

arról, „vajon vele nem stimmel valami, az ö gondolkodásmódjával van

valami probléma, vagy a világéval?”. Innen már csak egy lépés eljutni

odáig, „vajon tehetek-e és mit azért, hogy nekem is és a szeretteimnek

is minden szempontból boldog életem/életünk legyen?”. A „politikai

szintű,  választási időszak” folyamán, „szinte a semmiből” feltűnhetnek,

majd „látszólag” el is tűnhetnek olyan emberek, akik meghatározó

alakjai lehetnek a tudatosulási folyamatok jövőbeni, nagyobb

nyílvánosság előtt zajló, földelési szakaszainak. Számukra javasolt

folyamatában felkészülni a „rájuk irányuló figyelem” kezelésére, melyre

jelenleg valószínűleg egyáltalán nem vágynak. A Föld rezgésszintje nő, a

köztudat alacsony rezgésű részei folyamatában válnak le időben/térben,

ezért amikor annak helye/ideje, "alkalmas rezgésszintje" lesz,

megerősödött fénytesttel valószínűleg képesek lesznek kezelni az

esetlegesen nehezebb energetikai hatásokat csakúgy, mint az asztrális,

mentális lények támadásait. Bár a köztudat igen szennyezett jelenleg,

bizonyos asztrális, mentális lényekkel pedig nemhogy nem célszerű,

hanem a fizikai testre nézve egyenesen „életveszélyes” lehet harcolni,

ezek a szennyeződések, lények folyamatában válnak le életterünkről,

vagy „fehérednek ki”, egyéni szinteken pedig egyre inkább van

lehetőség a magasabb energiaminőségekre történő rácsatlakozásokra,

a szeretet erejével való élés megtanulására. Ezeknek az embereknek

azt is javasolt tudatosítani, hogy a „békeharc időszaka” véget ért.

A békéért eddig sem lehetett harcolni, ez csak egy tévhit, hiszen a béke,

az béke, a harc pedig harc, jelen energetikai hatások közepette pedig a

harcok, így a békéért folytatott harcok is tartalmilag a visszájukra

sülhetnek el egyre inkább, ahogyan a szélmalomharcok, az

életbenmaradásért vívott harcok és egyéb hasonló küzdelmek is.

Javasolt továbbá tudatosítani, hogy eme működések nemcsak politikai,

gazdasági, hanem egyéb, például párkapcsolati, baráti, családi, kisebb

közösségi szinteken is megfigyelhetők lehetnek. A politikai, gazdasági

események egyrészt a legtöbb ember számára „látványosabb”

formában/módon zajlanak, mint a „szűkebb családi”, vagy egyéni

folyamatok, másrészt közvetve/közvetlenül érintenek minden egyes

embert, így azok segítségével könnyebben értelmezhetők bizonyos

tendenciák. Ugyanakkor addig, ameddig valaki önmagán „kívülállónak”

tekinti ezeket az eseményeket, történéseket, esetleg azokra ruházza át

felelősségét saját életéért, valószínűleg van még mit tanulnia

önmagáról/önmagáért.

A két hitrendszer visszájaműködésének hatására, minél inkább

keresheti valaki önmagán kívül a biztonságot, a boldogságot, a

szabadságot, annál inkább kaphat olyan helyzeteket, melyek

elszigetelődését, bizonytalanságát, magányosságát, bezártságát

erősíthetik. Ez a tendencia felerősödhet idén, a „nem számíthatok

semmire és senkire” érzetével-érzésével-gondolatával együtt,

ezért javasolt tudatosítani, hogy ez csak egy tévhit, ami jelen

energetikai hatások közepette egyre kevésbé „állhatja meg a helyét”, s

valószínűleg csupán távozni készül gyógyító helyére, átadva a

„stafétabotot” valami új és nagyszerű dolognak.

Mikor az egyén felismeri, hogy semmire és senkire nincs szüksége

ahhoz, hogy valóban boldog és szabad legyen, ő maga választhatja

meg mikor, kivel, milyen helyzetben akar jelen lenni, ez senkitől és

semmitől nem függ, az valóban csodálatos és nagyszerű felismerés.

Az idei év, nagyszerű lehetőségeket "tartogat" azok számára is, akik

fentieket esetleg úgy értelmezik, „azt csinálok, amit akarok, tekintetbe

nem véve senkit és semmit”. Az ilyen hozzáállású emberek idén

megtanulhatják, ha akarják, megbecsülni mindazt, amit kaptak,

kapnak, s beláthatják, hogy egyedül valójában nem lehet örömteli,

boldog egy emberélet, s a körülöttük lévő emberek bizony igen sok

mindennel hozzájárulnak boldogságukhoz, örömteli életükhöz,

amennyiben örömteli életet akar valaki élni. E tanulási folyamat járhat

számukra „veszteségekkel”, ám talán pontosan a célból, hogy

megértsék-megérezzék, mi az, amit "elveszítettek".

2013-ban elindultak azok a folyamatok is, melyek jelen energetikai

körülmények között, kiegyenlítik az esetlegesen jelentkező szélsőséges

kilengéseket, így egyre több emberben születhet meg a belátás, hogy a

törvényeknek, szabályoknak nemcsak akadályozó, hanem segítő

szerepük is van a jelenlegi átmeneti időszakban, ami fordítva is igaz.

Egyéni szinteken egyre inkább jelentkezhet az igény a „rendre”, ám

egyelőre a rendrakás még nem az őszinte, „indulatoktól mentes”

megbeszélések, hanem annak a „kőlevesnek a megfőzése”

formájában/módjában történhet, melyről már mindenki tudja, mi lesz

belőle a „végén”, csak még a régi játékszabályok betartásával készül el.

Ahhoz, hogy elindulhassanak bizonyos együttműködéshez hasonlatos,

igen kezdetleges folyamatok, első körben célszerű befejeződnie

azoknak a működéseknek, melyek ilyen néven ugyan, ám alá-

fölérendeltségi viszonyként működtek/működnek. Mindemellett egyre

több ember számára válhat egyre fontosabb szemponttá a bizalom és

az együttműködés képessége emberi, üzleti kapcsolatai terén, hiszen a

szabályok, törvények egyre gyorsulóbb ütemű változásai, egyre több

„kijátszási” lehetőséget is teremthetnek, s egyre nyilvánvalóbbá válhat

egyéni szinteken, hogy nincs olyan jogrendszer a Földön, mely ne lenne

„kijátszható” valamilyen formában/módon. Ahol bizalom van, ott

törekvés is van az együttműködések megvalósítására, egymás

"kijátszása", legyőzése helyett, ahol nincs bizalom, ott az

együttműködés nem tud megszületni, hiszen stabil alapok nélkül, a "ház

is összedől"

2014-ben egyre több ember számára válhat világossá, a stabilitás,

kiszámíthatóság, örömteli és nyugodt fejlődési lehetőségek fontossága,

illetve az, hogy ezek megvalósításához nem az újabb és újabb

rendszerek építésén és lerombolásán, hanem első sorban a motivációk

letisztításán és az erős, stabil, minden szempontból elfogadható alapok

lerakásán keresztül vezet az út.

2014-ben várhatóan egyre több véd és dacszövetség „esik szét”,

„bomlik fel”, marad tagok, egyesületi, szellemi stb. vezető nélkül.

Megfigyelhetők lehetnek az olyan jelenségek, mikor valaki csak abban az

esetben hajlandó elvállalni egy vezetői posztot, ha „jól megfizetik”,

ugyanakkor, akik vezetőnek akarják őt maguk fölé, nem akarhatják őt

” jól megfizetni”.

Az ilyen helyzetekből adódó viták „hosszúra nyúlhatnak, mint a

rétestészta”, további kérdéseket vetve fel a megoldással kapcsolatban,

miközben maga a munka „állhat, nem haladhat előre”.

Az arcturusi karma politikai/gazdasági területeit érintő tisztulási

folyamatai, a politikai vezetés/bankrendszer kapcsolatában „tovább

szedheti áldozatait”, hiszen jelenleg még nyomaiban sem kerülhetett

felismerésre a résztvevők számára, hogy mindez egy „testvérháború”,

ugyanakkor e folyamatok jelentősen elősegíthetik az egyéni

tudatosulási folyamatokat, s sok embert rádöbbenthetnek arra,

„követők” helyett, lehetnek akár önálló, felelősségteljes emberek is,

amennyiben így döntenek. Előfordulhatnak olyan jelenségek, mikor "a

háborúzó királyok ugyan nem maradnak alattvalók nélkül, ám katonáik,

tanácsadóik száma megfogyatkozik".

Azok számára, akik törekednek arra, hogy a 2012 decembere óta tartó,

jelentős egyéni működési változásokkal járó folyamatokkal

együttműködésben éljenek, a 2014-es év sok örömteli és meglepő

változással járhat. Míg a 2013-as év energetikai hatásai, rengeteg

fizikai, lelki, szellemi „terhet róhattak rájuk”, pontosabban az egyének

„nehezen adhatták be derekukat” a változásoknak, idén jóval

könnyebben kezelhetik e folyamatokat, kevésbé érinthetik meg őket a

harmadik dimenziós működésből „fakadó” helyzetek, derék környéki

fájdalmaik is enyhülhetnek. Mindemellett fontos lehet odafigyelniük arra,

hogy e helyzeteket lehetőleg ne közönnyel, együtt nem érzéssel

kezeljék, mert az esetleges „múltbeli, kellemetlen tapasztalatok”

hajlamosíthatják őket felsoroltakra.

A tudatosulási folyamatok elkövetkezendő velejáróira is célszerű lehet

felkészülniük, mert bizonyos tapasztalatok igencsak megkérdőjelezhetik

a jelenleg ismert fizika törvényeit.

A Föld emelkedő rezgésszintjével felgyorsulhatnak bizonyos

materializálódással kapcsolatos folyamatok, amennyiben valaki arra

törekszik, hogy éljen, ne pedig visszaéljen hatalmával, teremtő erejével,

s teszi ezt a tiszta szándék energiára kapcsolódva. A megváltozott

energetikai hatásokat olyan emberek is érzékelhetik, akik nem

foglalkoztak eddig „behatóan” önismerettel, csak képesek például

felszabadultan, örömtelien játszani, s egy-egy ilyen pillanatban,

előfordulhat például, hogy testükre tapadnak a fémből készült

evőeszközök, akár nagyobb mennyiségben is, vagy képessé válnak

néhány simogató mozdulattal meghajlítani egy kanalat, mindenféle

„mágikus előképzettség” nélkül. A kívánságok kifejezésére célszerű

lehet még inkább odafigyelni idén, mert ha valaki például szereti a

halászlevet és „tengernyit” kíván belőle, majd megfeledkezik erről, az ne

csodálkozzon, ha a Föld bizonyos rezgésszintjén ott terem előtte egy

„tenger tele halászlével”. A „mágikus előképzettséggel rendelkező”

egyéneknél, fentiek "fordítottja" fordulhat elő, azaz "látszólag"

kezdhetik elveszteni erejüket, képességeiket, s egyre alapvetőbb

dolgok esetében „véthetnek hibát”. Az 5.-ik dimenziós Földön, nem

lehetséges hiúság, szakmai gőg, kiválasztottság érzetével-érzésével-

gondolataival élni, vagy valószínűleg csak rövid ideig, mert fenti

személyiségjegyek rezgésszintje igen alacsony, azok meglétével az

egyéni fénytest rezgésszintje jelentősen csökkenhet, ezért eme

személyiségjegyeket célszerű lehet elkezdeni „erénnyé kovácsolni”,

ameddig erre lehetőség van. A két hitrendszer visszájaműködése

kifejezetten segíti ezeket a folyamatokat, ezért a magukat

kiválasztottnak tekintők, könnyen válhatnak kitaszítottá, kirekesztetté,

„nem kívánatos személyekké”, mely helyzetet megélhetnek „ember

tragédiájaként” csakúgy, mint „örömódaként”.

2014-ben jelentősen megváltozhat az emberek Égi Segítőkhöz való

viszonya is, ahogy az idő és a tér egymáshoz való viszonyában is

jelentős változások léphetnek fel. Az idő/tér mátrixának folyamatos

felbomlásával ugyanis egyre értelmezhetetlenebbé válhat a Föld/Ég

helyzetének „feltérképezése”, amivel „kapcsolatban” valószínűleg több

csillagászati, energetikai esemény, történés várható idén, melyek újabb

kérdéseket vethetnek fel a tudományokban elmélyülők számára

csakúgy, mint az önismeretben elmélyülők számára, továbbá egyre

inkább segíthetik az egyelőre "köztudatilag, még mindig kétféle

szemléletmódnak számon tartott", nézőpont szintézisének magasabb

szinten történő megvalósulását.

Az idő fogalmának újraértelmezése valószínűleg lassabban fog

megtörténni, mint ahogyan azt többen szeretnék, egyrészt azért, mert a

vele kapcsolatos hitrendszer összeomlást jelen időszakban csak kevés

ember élné túl, másrészt azért, mert a tér/idő mátrixára jelen

időszakban az emberek jelentős részének szüksége van az életben

maradáshoz, a tér pedig a mátrixban nem független az időtől, hanem

igen jelentősen összefügg vele. E kapcsolat, kötelék elengedéséhez

jelenleg még a Föld rezgésszintje sem érte el a „megfelelő” értéket, földi

testben pedig erre "nem áll készen a kritikus tömeg”. Az állatok és a

növények Földön élő egyedei ugyan sokat tudnak segíteni az

embereknek e „kritikus tömeg” eléréséhez, ám egyelőre még a velük

való kapcsolat tisztázása van folyamatban. Mindenesetre várhatóan

egyre több ország nyilváníthatja ki nem akarását a téli-nyári időszámítás

működtetésére, ami a fejlődés jele.

2014 még egy szempontból igen örömteli év lehet a tudatosulás útján

járók számára, főleg azok számára, akik „elmagányosodtak” az elmúlt

évek során. Az „engem nem ért meg senki”, „nincs olyan pajtásom,

akivel játszani tudok”, stb. tévhitek akadályozhatják az örömteli

együttlétek megvalósulását, ezt javasolt tudatosítani és elengedni e

tévhiteket.

A tévhitek elengedése javasolt azoknak az embereknek is, akik

önismerettel foglalkozó csoportokat, közösségeket, weboldalakat

„üzemeltetnek” és esetleg még mindig összefogni, irányítani akarnak

egy közösséget valamilyen „szent cél érdekében”, miközben csupán azt

a háremszerű működést igyekezhetnek fenntartani, melyet a jelenlegi

energetikai folyamatok folyamatában és egyre gyorsulóbb ütemben

bontanak le. Az ilyen emberek esetében idén egyre többször

fordulhatnak elő dührohamok, s egyre látványosabb formában

mutathatják ki „foguk fehérjét”, ami érthető, hiszen egy hatalom és

hála hitrendszere szerint működő vezetőt igencsak dühíthet, ha nem az

történik, amit ő akar. A „szélmalomharc vívásának” érzete-érzése-

gondolata lehet, hogy több ezer éven át „megállta a helyét” a Földön,

ám jelen időszakban egyre inkább veszti el aktualitását, hiszen csupán

egy tévhit. 

Ez főleg az együttműködéseket kezdeményezők esetében történhet

látványos formában, akik sürgethetik ugyan az együttműködések, az

egyenrangú kapcsolatok megvalósulását a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, ám a kezdeményezések élén, hatalmi motivációval állhat

szándékukban működni. A „működj velem együtt” történet, az

esetek jelentős részében nem szólhat másról, mint arról, „tedd azt, amit

mondok, és lehetőleg maradj csendben, vagy mondd azt, amit elvárok

tőled”. Belátható, hogy ilyen egyéni szintű tévhitekkel, az

„együttműködéses történetek” végkifejlete nem lehet más, mint

szétválás, együtt nem működés, vagy egy újabb hatalom és

hála hitrendszere szerint felépülő rendszer, melyet a két hitrendszer

visszájaműködésének hatásai, egyre gyorsulóbb ütemben bonthatnak

le. Vajon meg lehet-e valósítani az együttműködést ott, ahol addig még

az összefogást sem sikerült?

Amennyiben ezek az emberek képesek meglátni „küzdelmeik”

ellentmondásos voltát, belátni tévedéseiket és olyan utat választani,

melyet nem ismernek ugyan, ám meg akarnak ismerni, ehhez segítséget

is képesek kérni az Égi Segítőktől és a Felettes Éntől, könnyen

kiderülhet jóval több társuk, őket értő, megértő és elfogadó

„játszópajtásuk” van, mint amiről valaha is álmodtak, csak nem ott és

nem akkor, ahol, amikor ők azt gondolhatták. Sok ember él a Földön,

akik számára átjárhatók azok a dimenziók, melyekre nem hat az idő/tér

mátrixa, más törvények vonatkoznak rájuk, s képesek tudatosan

kommunikálni azokkal, akik ugyancsak képesek erre, fizikai jelenlét

nélkül is. Az ő esetükben, a Föld emelkedő rezgésszintje lehetővé teheti

a fizikai szintű találkozásokat is, azaz képesekké válhatnak fizikai test

szintjén is „áthidalni” az eddig esetleg még meglévő „akadályokat”.

No, de erről folyamatában…

2013.12.31

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta:

Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.cim

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek az olvasás, értelmezés alatt, akár tudattalanul előjöttek

bennem, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett, vigye el a

gyógyító helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására,

önmagamban/önmagamnak, másoknak/másokért. Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés,könyörület energiákat,

hagyom azokat magamon keresztül szabadon átáramolni, kérem

Mária Magdolna, Máriaanya és a Felettes Énem segítségét, hogy ez

így is legyen. OM, AMEN.

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 169
Tegnapi: 68
Heti: 826
Havi: 2 522
Össz.: 525 821

Látogatottság növelés
Oldal: A 2014-es év tendenciáiról 2013.12.31
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »