Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

Gondolatok, az információszűrés fontosságáról 2017.06.29.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés

teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan,

szélsőséges, manipulatív, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom,

engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

Úgy gondolom, megfelelő motiváció hiányában, az ember önszántából,

ritkán kezd el önismerettel foglalkozni. Amint a motiváció elfogy, a

legtöbben abba is hagyják az ismerkedést önmagukkal. Az elmúlt

tizenvalahány év alatt, nem egyszer éreztem úgy, az én motivációm is

elfogyott. Az egy másik kérdés, minek a hatására lettem motiválatlan.

Olykor bizony előfordul, hogy az ember elfárad, csalódik, s hosszabb-

-rövidebb időre, lezár dolgok felé.

Ez ugyan róla szól, de akkor is…

Mindenesetre ezek az időszakok, nagyon sokat segítettek abban, hogy

visszanézve eddigi életemre, újragondoljam, és megújult alapokra

helyezzem szándékaimat.

Még ma is meglep, hogy a kezdeti célok, alig változtak az idő folyamán.

Olykor társultak melléjük ilyen-olyan motivációk, melyek ideiglenesen

elfedték a lényeget, ám az aktuális időszakban és aktuális megértési

szintemen, ezekből is lehetett erőt meríteni a továbbhaladáshoz.

Mi indított el az önismereti úton? Nos, először is elmentem egy jósnőhöz,

aki tulajdonképpen, „megfogta a grabancomat, és odapenderített az

önismereti útra”. Másodszor, egyszerűen csak jól akartam érezni magamat

a bőrömben. Egészségben, békében, nyugalomban, örömben, szeretetben

akartam élni, a testemben, még akkor is, ha ezeknek a fogalmaknak a

mélyebb jelentését, akkor még nem ismertem.

Az önismereti út, legalábbis számomra, részben arról szól, hogy az ember

megtanulja, min célszerű változtatnia, ahhoz, hogy valóban jól érezze

magát a bőrében, továbbá arról, hogy képessé váljon az egészségben,

békében, nyugalomban, örömben, szeretetben való életre.

Ezt a néhány személyes információt azért osztottam meg veletek, mert az

önismereti úton is megfeledkezhet, sőt, ezen az úton feledkezhet meg csak

igazán az ember arról, „honnan jött”, „hová tart” és „mit akar” valójában,

miközben ezek nélkül az információk nélkül, egy idő után, igen nehézkéssé

válhat a haladás. Megfeledkezhet arról, hogy például egészséges, félelem

nélküli életet akart élni, kevésbé akart manipulálható lenni, sodródás

helyett, pedig, kezébe akarta venni élete irányítását.

Tudatosítani dolgokat tehát fontos, már akinek fontos, csak célszerű

odafigyelni a „miértre” is. Arra, hogy a tudatosítás ne váljon öncélúvá, hogy

ne vesszen el a dolog lényege. Ilyen formában rengeteg csapda, „felesleges

kör”, kényszerpálya stb. elkerülhető, és az ember kevésbé fog elveszni az

„információk erdejében”.

Jelen időszakban, olyannyira telített a köztudat mindenféle információval és

fel nem dolgozott történetekkel, hogy 1-1 szélsőségesen megosztó

vélemény könnyen „robbanást’ idézhet elő köztudati szinten („puskaporos

hordón ülök” állapotok, eredményesen kezelhetők Bach-cseppek közül,

Cseresznyeszilvával és Magyallal).

Itt megjegyzem, jelenleg nincs olyan vélemény, mely kisebb, nagyobb

tömegek számára ne lenne megosztó, (legfeljebb Felettes Én szintjén

működő egyének közötti kommunikációban létezik ilyen), a Föld

rezgésszintjének emelkedésével pedig, a megosztottsággal összefüggő

tisztulási folyamatok is zajlanak. Ez így van rendjén, ezzel nincs is semmi

baj, az nem mindegy, egyéni szinteken a tisztulási folyamatok, az egészség

elsődleges figyelembevételével (fontossági sorrendben az első helyre

kerüljön) történnek-e, vagy annak rovására.

A dolgoknak nem egy, hanem több olvasata van, ahány nézőpont, annyi

igazság. Ezek beható ismerete hiányában, egyoldalúan megvilágítva 1-1

történetet, az egyén nemcsak saját felületességéről tesz tanúbizonyságot,

hanem nagyon sok ember „lelkébe is beletiporhat”.

Fontos tehát, mélyebb nézőpontokra is szert tenni, mielőtt az ember

véleményt mond valamiről, mert a dolgok legtöbbször egészen másról

szólnak, mint amilyennek látszanak.

Sokan például még mindig úgy gondolják, egy háborúnak vannak nyertesei

és vesztesei. Látszólag ez így is van, mélyebben végiggondolva a dolgokat,

azonban, más igazságok is feltárulnak. Amennyiben valaki mélységeiben

tanulmányozza az okokat, melyek 1-1 háború kitöréséhez vezettek, az

valószínűleg eljut addig a felismerésig, nem tudja megmondani, valójában

ki kezdte a harcot. Vajon a „tyúk volt előbb, vagy a tojás?”.

Ugyanis egy háború, nem akkor kezdődik, mikor egy hadsereg megtámad

egy másikat. „Hivatalosan” talán igen, ám a történet annál sokkal korábbról

indul, az emberek fejében, szívében, vagyis a gondolataikban, érzéseikben.

Ha a világon minden egyes ember, „kezébe venné” a gondolatait és az

érzéseit, rendet teremtene közöttük és feldolgozná azokat, aligha lennének

háborúk.

Ám, ahhoz, hogy valaki eljusson eddig a felismerésig, az elmélyülés és a

folyamatok több szinten történő értelmezése, kiemelt fontosságú, ahogy

egy erre nyitott, érett személyiség megléte is.

Az emberek többsége, jelenleg, a hatalom és hála hitrendszere szerint

működik, mely működésen belül, a Föld rezgésszintjének emelkedésével,

egyre „nyílik az olló”. Mint ahogy egyre jelentősebbek Magyarországon is a

vagyoni különbségek, a „gazdagok” és „szegények” között, úgy

rezgésszintben is egyre jelentősebb a különbség, például egy naphosszat a

kocsmában ülő, iszákos, megkeseredett ember, és egy napi szinten

meditáló, önismerettel foglalkozó, egészségére odafigyelő ember között.

Ezek a rezgésszintbeli eltérések, tehát nőnek, ám attól még maga a

működés, hatalom és hála hitrendszere szerinti marad, mindkét esetben.

Ugyancsak "nyílik az olló", a két hitrendszer szerinti működések között is.

Igen jelentősen megnőhet a feszültség, két, különböző hitrendszer szerint

működő egyén között, az egyik, „gyökeresen az ellenkezőjét” gondolhatja

dolgokról, mint a másik, elfogadás, türelem stb. hiányában pedig, máris

kitörhetnek a harcok. Ma még ugyan nincsenek olyan nagyon sokan a

tudatos hitrendszert váltók, ám ez is változni fog.

A hatalom és hála hitrendszerének felsőbb tartományaiban, már igen

magas megértési és rezgésszinten éli valaki az életét, ám nagyon nem

mindegy, (ha volt ilyene az egyénnek), sikerül-e befejeznie, a spirituális

ego hitrendszere szerinti működését. A működés befejezése hiányában

ugyanis, az egyén nemcsak hogy hitrendszert nem fog tudni váltani, hanem

még a hatalom és hála hitrendszerének legfelsőbb tartományaiba sem fog

tudni eljutni működésben, vagyis nem fog tudni fejlődni.

A spirituális ego hitrendszere szerint működő egyén, legtöbbször nem

ismeri fel, hogy-e hitrendszer szerint működik, s olykor nagyon nem

egyszerű sem beazonosítani, sem folyamatában befejezni ezt a fajta

működést.

Párkapcsolati témában például, az egyén előbb-utóbb eljuthat addig a

felismerésig, mely szerint „a nő, emeli a férfit”. Ennek a mondatnak a

mélyebb metafizikai értelmezésébe, most nem megyek bele, mert anyagok

és könyvek sokasága született e témakörben. Aki foglalkozott a témával,

valószínűleg tudja, miről van szó. A személyes véleményem az, hogy egy

elfogadó és odaadó nő, valóban képes emelni a férfit (itt elsősorban

energiaminőségekről van szó). Képes ösztönözni, inspirálni a fejlődésében,

semmi máshoz nem fogható mértékben. Ugyanakkor ez a kijelentés azt is

magában rejti, hogy a férfi, erre a fajta felemelkedésre, önmagától és

önállóan nem képes. Ilyen formában az „emelés” felelőssége, látszólag,

teljes egészében a nőre hárul, másrész azzal, hogy a férfi átadja

eme hatalmát a nőnek, látszólag, elismeri annak magasabbrendűségét is.

Így néz ki az alapja, a jelenleg oly divatos „istennő képzésnek”, és ez,

egyben, a spirituális ego hitrendszerének igen erőteljes programja is. Eme

működéssel, az ember, nem valószínű, hogy meg fogja tudni valósítani a

függetlenségét, hiszen igen erőteljes alá/fölérendeltségi és „függőségi”

viszonyról van szó, még akkor is, ha látszólag, éppen az ellenkezőjéről szól

a történet.

Egyszerre alá/fölérendeltségben és függetlenségben létezni, nem

lehetséges, mely kettőség igencsak megbonyolíthatja a spirituális ego

hitrendszere szerint fogant egyéni működéseket és kapcsolatokat, s komoly

elcsúszásokhoz vezethet, egyéni/párkapcsolati szinteken.

Egyes „nagynevű”, spirituális ego hitrendszere szerint működő tanítók

például, „komplex” háremeket tartanak fenn maguk körül, olyan erőteljes

kötelékekkel, melyek meghaladják a „józanész” határát, a tanítványi kör

és a hárem elvesztésétől való félelem pedig, lehet olyan erős, hogy az

ember évekig nem képes fejlődni, s bizony olykor visszafejlődik.

Miközben a spirituális ego hitrendszere szerint, a történet fentebb leírtak

alapján néz ki, a valóságban igenis léteznek emberek, akik a hatalom és

hála hitrendszerének, felsőbb tartományaiban „mozognak”, önálló, felnőtt

és független módon intézik ügyeiket, párkapcsolataikat stb.

Az egy másik kérdés, hogy hitrendszert váltani, függőség meglétével, nem

lehetséges, azaz hitrendszer váltáshoz „nem árt”, ha valaki már a hatalom

és hála hitrendszerén belül is eljut a függetlenséghez, aminek első lépése,

már akinél, a spirituális ego hitrendszere szerinti működésének felismerése

és elengedése.

A feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerében ugyanis,

Együttműködés és Egyenrangúság van. Nincsenek „felek”, „Egész”,

pontosabban, „Egész-séges” emberek vannak, akik Felettes Énjük szintjén

élik életüket, testük, lelkük, szellemük, egyéni és partneri szinten is

együttműködik egymással. Már rég nincs szó "emelésről", annál inkább

együttműködésről, a nézőpont pedig Felettes Én szintjén helyezkedik el,

mely nézőpontig, ki-ki önállóan jut el.

Ilyen is létezik.

A köztudat, jelen időszakban tele van mindenféle információval, többek

között a spirituális ego hitrendszeréhez tartozó információkkal, melyek

jelentős része nemcsak feldolgozva nincs, de olykor beazonosítva sem. A

tabutémák például, „melegágyai” a spirituális ego hitrendszerének. A

beazonosítatlan információk is hatnak az emberre, még akkor is, ha nincs

tudomása róla.

Egy idő után, tudatosság hiányában, a hatalmas információáradatot, az

egyén már nem tudja kezelni, amennyiben nem kezd el tudatosan szűrni,

szelektálni, és nem fejezi be a spirituális ego hitrendszere szerinti

működését, mentális, lelki problémák léphetnek fel nála.

A szűrés kezdetben tudatosság nélkül, spontán módon is elkezdődhet, az

ember önvédelmi mechanizmusai révén. Az egyén egyre felületesebbé

válhat például a hírek, spirituális témájú anyagok olvasásakor, felléphet

nála a „néz, de nem lát” jelensége, fogyasztja ugyan az információt,

válogatás nélkül, de egyre kevésbé fogja fel, az olvasottakat, hallottakat.

Az önvédelmi mechanizmusok tudatosság nélkül, azonban csak egy rövid

ideig működnek, majd a visszájukra fordulnak. Az egyén felületességének,

figyelmetlenségének hatására, és elvitelkérés hiányában, az információk

könnyen eláraszthatják az embert, hatnak rá, még ha erről nincs is

tudomása és átveszik az irányítást az ember felett. Ez azt is jelenti egyben,

hogy az egyén tudatalatti folyamatai irányítása alá kerül, anélkül, hogy

ezzel tisztában lenne. Mivel jelenleg igen sok, egymásnak látszólag

ellentmondó információ kering köztudati szinten, nem is beszélve azok

mögöttes szándékairól, az „információs káosz” irányítása alatt, az egyén

mentális, lelki problémái elmélyülhetnek.

A kormányzati plakátok például, szín és szómágia teremtményei, tipikusan

spirituális ego hitrendszere szerinti működés eredményei, melyeket sokan,

alapból igaznak vélnek (pl. mert úgy gondolják, ami le van írva, az igaz is),

másokat tudatalatti félelmein keresztül éri a mágia hatása, ugyancsak

másokat pedig elérheti, ha nem figyelnek oda az egészséges működésükre.

Ugyan egyesek, úgy vélekedhetnek róluk, nincs az az „ép eszű” és „érző

szívű” ember, aki ezeket komolyan veszi, ám csökkenő tudatosság és

éberség hatására, éppen az „ép ész” és az „érző szív” működése kerülhet

veszélybe, ami megkönnyítheti, még a kezdetben egyértelműnek tűnő

butaságok benyelését is.

Eme jelenségeket tehát nem célszerű lebecsülni (nagyobb jelentőséget

tulajdonítani sem, annál, ami), annál célszerűbb azonban jobban

odafigyelni az ember saját mentális, lelki és fizikai állapotára, meg arra,

hogy mire mond igent.

A spirituális ego hitrendszere szerinti működések, az esetek többségében,

függőségeket és hatalmat erősítenek, központosítanak, továbbá jelentősen

akadályozzák a változásokat, miközben a Föld rezgésszintjének

emelkedésével, éppen a függőségek felbomlása van folyamatban.

Az egészséges működés szempontjából tehát, fontos folyamatában

tudatosítani a motivációkat, mert e nélkül az ember könnyen tapasztalhat

„skizoid” tudatállapotokat, fontos leszokni a látszat alapján történő

ítélkezésekről, egyáltalán az ítélkezésről, és ami véleményem szerint az

egyik leglényegesebb dolog, fontos leszokni arról, hogy valaki belátás

hiányában akarjon előre jutni.

 

2017.06.29.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulatív, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás,

ragaszkodás, előítélet, visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság,

önfejűség, lenézés, megvetés, vádaskodás, elvakultság, elcsúszás,

elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem,

tisztelet, tudatosság, nyitottság, tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve

túlzott volta miatt, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál,

akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság energiákat.

 

anubis.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 120
Heti: 264
Havi: 1 960
Össz.: 525 259

Látogatottság növelés
Oldal: Gondolatok, az információszűrés fontosságáról 2017.06.29.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »