Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

Az anyagot 2009-ben írta le, Vincze Ágnes.

 

 

horusz_mindket_szeme2.jpg

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. 

 

A FELEMELKEDÉSI FOLYAMATRÓL RÖVIDEN

 

Manapság a felemelkedés szó nagyon sokszor elhangzik. Napról napra többen

használják, sokszor a nélkül, hogy az igaz tartalmával tisztában lennének.

Mi is az a felemelkedés?

Ha röviden akarnánk kifejezni a tartalmát, akkor azt mondhatnánk, hogy

dimenzióváltás, a Föld, mint bolygó, és egyben élőlény 3. dimenzióból 5.

dimenzióba való felemelkedése.

A legtöbb ember számára ezzel nem mondtunk túl sokat, mert nem tudja,

hogy a Föld nevű bolygó valójában élőlény, és ez által szabad akarattal

rendelkezik, másrészt nem tudja, hogy mit is jelentenek a dimenziók, és

arról sem hallott soha, hogy ezek a dimenziók abban az értelemben is

átjárhatók egymással, hogy alulról felfelé, azaz az első, második, harmadik,

stb. dimenzióból lehetőség van a magasabba kerülni.

Ennek az, az egyetlen feltétele van, hogy az adott hely, ember, állat, stb.

rezgése elérje a magasabb dimenzió rezgésszintjét. Jelenleg nagyon sok

tévhit él ezzel kapcsolatban az emberek körében.

Az első tévhit az, és ez sok ember körében egyre makacsabbul tartja magát,

hogy a Földdel együtt minden ember, a magasabb dimenzióba fog kerülni. Ez

egyáltalán nincs így. Lesznek, akik igen, és lesznek, akik nem. Ami biztosnak

látszik jelenleg, az, az, hogy a Föld igen. Hogy 2012-ben, vagy később, ez

még nem látható teljesen biztosan előre, de, hogy a Föld rezgésszintje meg

fog változni a nem túl távoli jövőben, az, biztos. Mit értünk ezen? Fizikális

szinten olyan jelenségek kísérik a változást, amit az emberek

klímaváltozásként tartanak számon. Ahogy gazdasági válság helyett

értékválság van/volt, úgy klímaváltozás helyett magasabb rezgésszintre való

emelkedés. Nem az emberek gazdasági tevékenysége miatt melegszik a Föld

(bár sokat tett az emberiség azért, hogy a Föld ne érezze jól magát

mostanság), de az ok nem ez. Az általános felmelegedés oka az, hogy a Föld

rezgésszintje folyamatosan növekszik, és emellett minden élőlénynek,

növénynek, állatnak, embernek tisztulási folyamaton szükséges végigmennie

ahhoz, hogy egyáltalán életképes maradjon a magasabb rezgésszint

elérésekor. Ez a tisztulási folyamat a növény – és állatvilágra is vonatkozik,

mert e nélkül nem tudnának az Új Földön (5. dimenziós Föld a 3. dimenziós

helyett) megmaradni. Ezért van az, hogy melegszik a flóra, ami egyben azt is

vonzza magával, hogy mind az állatok, mind az emberek többet isznak, ami

viszont a tisztulási folyamatot segíti. A növényvilág ebből a szempontból

kicsit kivétel, mert neki, nem általános tisztulásra, hanem megerősödésre

van szüksége ahhoz, hogy képes legyen a magasabb rezgésszint frekvenciáit

egyáltalán elviselni, és ne tarolja le az, az erő, ami akkor, az átállás

pillanatában, és azt követően érni fogja.

Megfigyelhető, hogy általánosan igaz, hogy a felmelegedés mellett sincs

kevesebb csapadék, az igaz, hogy látszatra egyenlőtlenebb elosztásban van.

Van, ahol nagyon sok eső esik, van, ahol szinte semmi. Ez attól függ, hogy

az érintett területnek, beleértve az ottani lakosságot is, mire van szüksége a

tisztuláshoz. Ha az emberek odafigyelnének egymásra, ez egyáltalán nem

okozhatna ökológiai katasztrófát a Földön, mivel minden olyan eszköz és

lehetőség a rendelkezésre áll, amivel ez humánusan kezelhető lenne. De

ehhez az lenne szükséges, hogy a Föld egységes egészként legyen kezelve,

az emberek egymást testvéreinek fogadják el, és az emberek belássák, hogy

a felemelkedés az egész emberiség szívügye, egyben nagy lehetősége. Ezért

az emberek is hozzájárulhatnak a folyamathoz azzal, ha átcsoportosítják, ha

tetszik, megosztják a dolgaikat egymással. Mindenki számára van elég

élelmiszer és víz a Földön, csak el kellene juttatni azokra a helyekre is, ahol

adott pillanatban éppen kevés van. Merthogy ezek a helyek állandóan

változnak. Ma Afrika az ínség egyik hazája, különösen a sok sivatagi terület

miatt, ugyanakkor néhány ezer évvel ezelőtt ez a terület volt maga a Földi

paradicsom. Sokat segíthetne az emberiségen, ha megértenék és elfogadnák,

hogy a több lehetőségekkel rendelkező népeknek egyik fontos feladata éppen

a másik, adott pillanatban kevésbé szerencsés népeknek való segítés azáltal,

hogy megosztja velük azt, amije van. Segít kutakat ásni, ha arra van

szükség, és megszervezi az élelmiszerek elosztását. Rengeteg olyan

élelmiszer megy pocsékba a gazdagabbnak mondott országokban, amivel

naponta jól lehetne lakatni az éhező embereket. Ez a gazdagabb országok

népeinek, ha úgy tetszik, az ott lakó embereknek az egyik felelőssége és

feladata.

Hogy mit lehetne tenni ezért? Sok olyan élelmiszer van, ami tartós, és nem

romlik meg azonnal. Ezekből is sok helyen van túltermelés, amit vagy az

állatokkal etetnek fel, vagy kidobnak. Természetesen nem arról van szó,

hogy az emberek ne etessék meg az állataikat, de az emberek

elgondolkodtak- e már azon, hogy az állattenyésztés a jelenlegi formájában

mekkora kárt okoz minden szinten? Azaz a Földanya, az állatok és az

emberek szintjén is? Biztos, hogy minden nap húst szükséges enni? Biztos,

hogy az állatok tenyésztését kizárólag üzleti alapon kell végezni? Biztos, hogy

annyi állattenyésztési farmra van szükség, mint amennyi van a világon?

Belegondoltak-e már az emberek abba, hogy ez mennyi energiát fecsérel el

úgy, hogy közben önmaguknak is kárt okoznak a mértéktelen húsevéssel?

Ma az a ritkaság, ha egy nap nincs húsétel az asztalon, és ez a szemlélet már

a tradicionálisan vegetáriánusnak mondott országokban is kezd elterjedni.

Nem arról van szó, hogy tilos húst enni, hanem arról, hogy mértéket

szükséges tartani. Heti egy alkalom bőven elég arra, hogy az emberek

kiegyensúlyozott módon táplálkozzanak. Azt javasoljuk, hogy az emberek a

növénytermesztésre koncentráljanak, de természetes módon, és felejtsék el

a növények manipulálását, ha úgy tetszik, klónozását. Mentális erővel,

szeretetteljes gondoskodással, odafigyeléssel, a jelenleginek a többszöröse

érhető el termésátlagokban anélkül, hogy permetezni, gépekkel megművelni

kellene, merthogy mentális erővel természetesen „kapálni „is lehet. Ezt

természetesen nem konkrétan kell érteni, hanem úgy, hogy az emberek

békét kötnek a gyomnövényekkel, az általuk kártevőnek nevezett

bogarakkal, és közös együttműködésre lépnek velük. Ők elkerülik kertjeiket,

az emberek pedig élni hagyják őket. Ez a lehetőség minden állatra és

„gyomnövényre „fennáll, és nincs szükség se kapálásra, se permetezésre a

kertekben, a földeken. Békét kötni, ez a lényege az egésznek.

Mi várható azok esetében, akik bármely ok folytán nem csatlakoznak a

felemelkedési folyamathoz?

Nos, az ő esetükben az a helyzet fog kialakulni, hogy az egyéni

rezgésszintjük lassanként alacsonyabb lesz, mint a Föld nevű bolygóé, és

egyre kevésbé lesznek képesek megnyugtató módon élni rajta. Egyre

nagyobb nyomás fogja terhelni az idegrendszerüket, ami azzal a

következménnyel járhat, hogy az eddig bezárt kapuk átszakadhatnak, és a

tudatalattiban tárolt információik kontrollálatlanul a felszínre törhetnek.

Ha ezek az emberek nem lépnek, és nem kezdik el a saját fénytestüket ki-és

felépíteni, a nyomás rajtuk erősödni fog az által, hogy a Földbolygó

rezgésszintje folyamatosan emelkedik, az egyéni pedig esetleg nem, vagy

nem eléggé. Az idegrendszer ezt a nyomást csak egy határig képes elviselni.

A helyzet enyhítésére, az ún. tértisztítás módszere áll rendelkezésre. Ez a

következőket jelenti:

Folyamatosan lehet tértisztítást kérni azokra a helyiségekre, ahol

tartózkodnak. Minden helyiségben, amit használnak - a munkahelyükön is,

ahol lehet -, javasolt gyertyát, vagy mécsest gyújtani az ott tartózkodásuk

idejére. A gyertya lángja azt jelzi az asztrális lények számára, hogy ott nincs

keresnivalójuk. Ha tehetik, gyújtsanak rendszeresen füstölőt. A legjobb a

tömjén füstölő. De átmenetileg bármilyen fajta jó. Rendszeresen

szellőztessenek, legalább, ½ óra kereszthuzattal. Önmaguk tisztítására

vonatkozóan, pedig azt ajánljuk, hogy legalább heti 1x, 2x fürödjenek meg,

vagy mossák le magukat tengeri sós vízzel.

Ezek az egyszerű módszerek - amennyiben odafigyelnek erre, és naponta

alkalmazzák-, nagymértékben mérsékelni képesek az egyre erőteljesebben

érvényesülő asztrális és mentális terhelést.

Kuthumi közvetítése alapján leírta: Vincze Ágnes

2009 december

         

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ,

befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az

olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz

szándékú befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás,

bármilyen tévedés, visszaélés, elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld

energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat. 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 23
Tegnapi: 120
Heti: 225
Havi: 1 921
Össz.: 525 220

Látogatottság növelés
Oldal: A felemelkedési folyamatról röviden 2009
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »