Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 anubis.jpg

 

A hitrendszer váltás folyamatairól I. 2016.03.01.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. 

 

Nem egyszerű manapság olykor „kilátni az embernek a fejéből”, főleg olyan

napokon, mikor szinte ellepi az egyént az asztrális/mentális kosz.

A Föld rezgésszintjének emelkedésével, az asztrális/mentális tisztulási

folyamatok is egyre aktívabbá válnak, mivel pedig a szennyeződések jelentős

része nem kerül kéréssel elvitelre gyógyító helyére, marad a megértés

hiánya, vagy a tudatosságra törekvő ember egyéni takarító munkája. A

takarítás, kezdetben igencsak magányos tevékenységnek tűnhet, az egyén

úgy érezheti/gondolhatja, magára maradt, magára lett hagyva, a magány

beszűkült tudatállapotából kikerülni pedig jelentős fizikai/lelki/szellemi erőt

igényel. Itt fontosnak tartok megemlíteni egy tudatállapotot, melyet az

egyén olyan formában érzékelhet, hogy ő sosem magányos. Bárhol is van

„teljesen egyedül”, mindig érzi, hogy vannak valakik/valamik körülötte,

hangokat hallhat, színeket láthat, olykor fénylényeket érzékel.  

Felettes Én szintjén működve, ezzel nincs is semmi probléma (amúgy sem),

hiszen a hallottak, látottak egyrészt tudatosíthatók az egyén részéről,

másrészt az egyén azon csatornái, melyekkel alacsonyabb rezgésű lényekre

csatlakozna, részéről tudatosan lezárhatók, vagy már le vannak zárva.

Probléma akkor merülhet fel, mikor az ember működése nem Felettes Én

szintű, (erre a nap 24 órájában szabad szemmel is látható, sűrű fizikai

testben, ember jelenleg nem képes) tudatalatti csatornáin keresztül

csatlakozik alacsony rezgésű asztrális, mentális lényekre, e csatlakozások

pedig „értelemszerűen”, nem is tudatosak benne. E rácsatlakozások

megnyilvánulhatnak különböző testi fájdalmakban, szorongásos, depresszív

érzésekben, az egyént szinte ellepő gondolatfolyamokban. Egyes esetekben,

az ember úgy érezheti, mintha ezer felé akarnák tépni, egy ép gondolat nem

jut az eszébe, szorongása pedig, látszólag minden különösebb ok nélkül

fordulhat át hírtelen pánikká. Amennyiben valaki hasonló tüneteket tapasztal

önmagában, valószínűsíthető, hogy éppen nem a Felettes Énje szintjén

működik és rácsatlakozott a köztudatban zajló folyamatokra, vagy egy olyan

egyén/egyének tudatalattijára, akivel/akikkel még erőteljes kötelékek kötik

össze. Mivel „közéleti” szinten jelenleg igen sok minden történik, a

folyamatok pedig egyre inkább gyorsulnak, és egyre követhetetlenebbé

válnak, egyes egyének úgy érzékelhetik, egyre sűrűbben és egyre

fájdalmasabban élhetnek meg bizonyos visszatérő helyzeteket.

Jobbik esetben az ember tisztában van azzal, mely élethelyzetek

azok, melyeket eddig még nem sikerült megoldania, mely blokkjai

azok, melyek tisztulnak ugyan, ám még okozhatnak

kellemetlenségeket. Ezek tudatosítása sokat tud segíteni az

egyénnek egy-egy nehezebb élethelyzet kezelésében. Amennyiben

tisztában van azzal, mi a megoldani/feloldanivalója, él a

védelemkérés, elvitelkérés, tértisztítás technikájával és a

legnagyobb „görcsölései közepette” is igyekszik tudatosan lazítani, a

helyzet folyamatában is kezelhető, egyre kisebb kilengésekkel,

egészen a meg/feloldásig.

Ez a belső munka egyre fontosabbá válik, ahogy nő a Föld rezgésszintje,

legalábbis azok számára, akiknek fontos, hogy fizikailag/lelkileg/szellemileg is

jól érezzék magukat a bőrükben. Akiknek ez nem fontos, a megértés hiánya,

vagy egyéb okok folytán, azoknak valószínűleg már nemcsak a „valami nem

stimmel” érzeteivel/érzéseivel/gondolataival lesz szükséges „megküzdeniük”,

hanem egyre konkrétabb testi, lelki, szellemi tünetekkel.

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Az asztrális/mentális

lények jelenléte, a Föld alacsonyabb rezgésszintjén, egyesek számára

látszólag könnyebben volt érzékelhető, mint manapság. A folyamatok jóval

lassabban zajlottak, a „jéghegy csúcsán” még nem volt érzékelhető az a

töménytelen mennyiségű alacsony rezgésű energiai, ami most már egyre

jobban látható. Egy embernek sincs, jelenleg nem is lehet rálátása mindenre,

ami a Földön zajlik (energetikailag), ez régebben is így volt, a különbség

annyi, hogy régebben inkább tűnhetett úgy, hogy erre a rálátási képességre

szert lehet tenni. Egyes emberek megszokhatták, hogy minden egyes

jelenséget „melyen megakad a tekintetük” értelmeznek, igyekeznek

alapjaiban megérteni, s erről a szokásukról ma sem hajlandók lemondani.

Eme ragaszkodásuk azonban könnyen tévútra viheti őket. Részben azért,

mert az információ mennyisége, melyet az egyén manapság kap és befogad,

egyre csak nő, megkülönböztetés, elhatárolódás hiányában, „utat tör

magának”, másrészt azért, mert a befogadási idő csökken, ugyanakkor az

egyén felé áramló információk nagy része, már alapból nem tiszta, vagy,

mert már alapból nem tiszta szándékból születtek, vagy, mert útközben

további összemosások, félreértelmezések stb. áldozatává váltak. A jelenségek

mélyebb értelmezéséhez, a lelki folyamatok feldolgozása, „kihagyhatatlan”

tevékenység, mely az emberek jelentős részénél több időt, nagyobb

elmélyülést igényelhet. A mentális szinten áramló információ dömping,

amennyiben az egyén nem mondja azt, hogy most elég, egyrészt nagy

mennyiségű és javában nem tiszta információt zúdít az emberre, melynek

lelki feldolgozására egyre kevesebb ideje marad, másrészt éppen az

információk tisztaságának hiánya okán, eleve akadályozhatja a lelki

folyamatok feldolgozását.

Ez világosabban megfogalmazva, asztrális/mentális, (és mivel az ember

testét áthatja a lélek és a szellem) fizikai test szintjén is káoszhoz vezethet,

főleg olyan esetekben, mikor az egyén nem törekszik a tudatos életre.

Megjegyzem, tudatos életre való törekvés esetében is lehet a „végeredmény”

káosz, például olyan esetekben, mikor hatalommal történő tudatos

visszaéléssel próbálkozik valaki és eme tevékenységet megértés hiányában,

vagy egyéb okból kifolyólag nem hajlandó befejezni, vagy mikor az egyén

életfeladatában bevállalta ugyan a hitrendszer váltást, csak éppen még nem

értette meg annak lényegét és szükségszerűségét. A tudatosság is mást

jelent a hatalom és hála hitrendszerében és mást a feltétel nélküli szeretet

és elfogadás hitrendszerében.

Az, hogy az úgynevezett „közélet” területén bizonyos „fejekben”

meglehetősen nagy a káosz, egyesek számára jól észrevehető, hiszen

manapság már napi szinten lehet találkozni olyan nyilatkozatokkal, melyek

egy mondaton belül többször is ellentmondanak egymásnak. Mivel a

miniszterelnök „valóságalapú politikát” hirdetett a minap, a visszájaműködés

okán, további kaotikus helyzetek valószínűsíthetők. Ennél kevesebb szó esik

azonban az ezotéria területén eluralkodó káoszról. Először is azon egyének

közül, akik ezotériával foglalkoznak sem mindenki vállalta be életfeladatában

a hitrendszer váltást. Van, aki igen és van, aki nem. Vannak emberek, akik

például csak azt vállalták be, megtanulják elfogadni, a számukra szabad

szemmel nem látható, ám attól még létező dolgokat.

Most azokról szeretnék írni, akik bevállalták a hitrendszer váltást, csak még

esetleg nem tudnak róla.

Ahhoz, hogy valaki jobban rá tudjon látni saját működésére, olykor célszerű

„pár lépést hátralépnie” és alapjaiban, a lehető legkritikusabban megvizsgálni

azt, amit tesz, amiben hisz, ahogyan él. Az ezoterikus, pontosabban, hogy ne

mossam össze a két fogalmat, önismereti úton, annak egy szakaszán,

nagyon könnyű felépíteni a spirituális ego hitrendszerét, vagy, ahogy azt

egyesek nevezik, isteni, istennői én-t. Ugyanakkor, mikor az ember azt már

felépítette magában, nagy a valószínűsége, hogy a Föld magasabb

rezgésszintjén, egyszerűen „nem fogja látni a fától az erdőt”.  Egy erős

spirituális ego hitrendszerével működő embert, rendkívül nehéz meggyőzni

arról, hogy téved, mert a „spirituális ego ténykedéseit” arról a szintről,

amelyen kiépült, szinte lehetetlen beazonosítani. Az ember hitrendszerében

ugyanis, "nincs tovább" az isteni, istennői létnél, lineárisan nézve azt, ez a

„fejlődés csúcsa”, számára az emberi élet, az emberség megélése, nem előre,

hanem visszalépésként lesz értelmezhető, még akkor is, ha például

folyamatosan eltűnnek mellőle a barátok, esetleg anyagilag „teljesen

legatyásodik”, vagy olyan életterületein, melyeket addig sikeresen

működtetett, hírtelen, kártyavárszerűen omlanak össze a dolgok.

Hasonló tudatállapotban az is problémát jelenthet, mikor az egyén azt hiszi,

Felettes Énje szintjén működik, ami valójában „távol áll ettől”, tudatalatti

csatornáin keresztül pedig olyan asztrális/mentális lényekre csatlakozik, akik

megtéveszthetik őt (pl. valaki azt hiszi, hogy Mihály Arkangyallal beszélget,

miközben valójában nem).

A „spirituális ego” valószínűleg nem fogja akarni a hitrendszer váltást, hiszen

neki éppen megfelel az, ahol van, ha pedig nem felel meg, van olyan

leleményes, hogy meg fogja találni a magyarázatot, mégis miért igen.

Egyszerűen megfogalmazva, minden arra való törekvést, ami ennek

ellenkezőjéről szeretné meggyőzni, az ember valószínűleg hárítani fog. No,

ilyenkor „jön jól” az a bizonyos „hátralépés” és kritikus önvizsgálat, amivel az

ember rengeteg további kellemetlenségtől kímélheti meg önmagát, hogy ez

kinél, milyen élethelyzet hatására következik be és bekövetkezik-e

egyáltalán, az változó.

Mivel önismereti tevékenységei során, az egyén valószínűleg sok „tudatalatti

kiskaput” megnyit, egy idő után hajlamossá válhat e tevékenységet

folytatni, „ha kell, ha sem” (pl. kalandozás az előző életekbe), egyes be nem

zárt „kiskapuk” okán pedig, tudatalatti folyamatai könnyen átvehetik az

irányítást felette. Bizonyos „kiskapuk” bezárása, egy magasabb nézőpontból,

hitrendszer váltással lehetséges ugyan, ezt azonban az egyén leírtak okán,

nem akarhatja megtenni. Amennyiben az egyén tudatalatti folyamatai

átveszik az irányítást felette, már csak külső segítség formájában lehetséges

a testi/lelki/szellemi egyensúly helyreállítása, egyébként az egyénre

ráborulhat a tudatalattija. Az egy másik kérdés, hogy egyelőre nem sok olyan

külső segítő „szaladgál” a világban, legalábbis szabad szemmel is látható sűrű

fizikai testben, akik magasabb nézőpontból, hitrendszert váltva képesek is

ilyen jellegű segítséget nyújtani, amennyiben pedig az egyén szabad

szemmel nem látható és nem sűrű fizikai testben lévő segítőkhöz fordul, pl.

az Égi Segítőkhöz, ugyancsak fentebb leírtak okán, könnyen megtévesztések

áldozatává válhat.

A Föld rezgésszintje emelkedik, az egyén tudatalatti ellenállásai,

testi/lelki/szellemi szinteken egyre több tünetet produkálhatnak, s

amennyiben nem született tudatos döntés a hitrendszer váltásról, az ember

mentális/lelki folyamatai is egyre kaotikusabbá válhatnak. Szélsőséges

mentális megnyilvánulásai, vagy szélsőséges lelki megnyilvánulásai, vagy is-

is, egyre gyakrabban és súlyosabb mértékben jelentkezhetnek, a helyzetek

kezelése egyre fájdalmasabbá válhat, az egyén legkisebb gondja lehet az, ha

például látóként dolgozik és hírtelen megszűnik a látó képessége.

Aki hasonló tüneteket tapasztal magán (nem csak nekik), tudom ajánlani a

védelemkérés, elvitelkérés, tértisztítás napi gyakorlását, főleg akkor, ha a

nem akarás és türelmetlenség érzeteit/érzéseit/gondolatait tapasztalják

magukon már csak a gondolattól is, hogy felolvassák a védelemkérés,

elvitelkérés, tértisztítás szövegét (lásd a menüben alább lévő anyag).

Ez főleg kezdetben igen gyakran előfordulhat, ám idővel legalábbis személyes

tapasztalataim szerint, könnyebb lesz. 

 

2016.03.01.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

  

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás,l értelmezés alatt,

tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú befolyásolás, manipuláció,

általánosítás, összemosás, tévedés, visszaélés, elbukás, elcsúszás,

azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény,

bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm,

önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű,

elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet,

csekély mértéke, vagy hiánya révén, a Föld energiarendszerébe

kerültek, kerülnek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az

egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust

és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása

mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül

szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület,

hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

 

cadeceus3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 209
Tegnapi: 68
Heti: 866
Havi: 2 562
Össz.: 525 861

Látogatottság növelés
Oldal: A hitrendszer váltás folyamatairól I. 2016 03.01.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »