Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

 

anubis.jpg

 

A rezgésszint váltások következményeiről 2013.11.17

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az

olvasás során, akár tudattalanul is jön elő bennem, és nem a

feltétel nélküli szeretet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem

Merlint, hogy gyógyítsa a lenyomatokat. Kérem Anubis, Jézus,

Mihály Arkangyal védelmét, az olvasás teljes ideje alatt. Kérem

Mihály arkangyalt, hogy olyan szintű védelemben részesítsen az

olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami áthatolhatatlan, még egy

légy számára is, Jézus engedélye nélkül.

 

Nos, némileg „rázós” napok állhatnak mögöttetek, egyrészt azért, mert

egyre sűrűbben fordulhattak/fordulhatnak elő tér/idő anomáliák,

rezgésszint váltások a Földön, másrészt, mert ezek alkalomadtán nem

zajlanak gördülékenyen. Mint arról már volt szó ezen a fórumon, jelen

időszakban a felemelkedési folyamatnak nevezett, tudatosulási

folyamat, egyre inkább a Föld és az egyes emberek együttműködésével

valósulhat meg, mivel pedig a Föld rezgésszint emelkedése nem állandó

és egyenletesen növekvő érték, ahogy az embereké sem az, az

együttműködés megvalósulásáig előfordulhatnak „összecsiszolódási”

nehézségek és az azokkal járó következmények önmagunkban/

önmagunkért és másoknak/másokért. Egyéni szinteken többen

tapasztalhatnak hirtelen, „megfoghatatlan” dühkitöréseket,  vagy

„ bezárkózásra hajlamosító” állapotokat. Jelen időszakban előfordulhat,

hogy valakit egyik pillanatról a másikra, minden „különösebb előzmeny

nélkül”, rendkívüli módon zavarni kezd egy közeli ismerőse, rokona

viselkedése, esetleg reggel ránéz a férjére/feleségére és rádöbben,

hogy valójában nem is ismeri ezt az embert. Ugyancsak előfordulhat,

hogy valakinél „eltűnik egy teljes nap az életéből”, azaz olyan

tudatállapotba kerül, mikor a „külvilágból” szinte semmit nem érzékel,

vagy egészen másképpen, mint ahogyan azt addig tapasztalta. A már

eddig is ismert fizikai tünetekhez (fejfájás, szédülés, végtagfájdalmak),

társulhat a test egyes részeinek zsibbadása, az izmok előzetes

megerőltetése nélküli, hírtelen fellépő izomláz, kisugárzó, erőteljes,

„csont szintről” érkező fájdalmak. Egyes emberek elkezdhetik érzékelni

fogtöméseiket, azok „idegen anyag” voltát, kivörösödhetnek a szemek

és az arcbőr, előfordulhatnak hőemelkedésnek tűnő érzetek anélkül,

hogy a lázmérő hőemelkedést mutatna. A csakrák helyén és környékén

égető viszketés, keménység érzet jelentkezhet, a szív működésében

ritmuszavarok léphetnek fel, szívinfarktus kezdeti tüneteihez hasonlatos

tünetek jelentkezhetnek. Egyes embereknél előfordulhat kettős látás, a

tér bizonyos elemei elveszíthetik kontúrjaikat, vagy „ellenkezőleg”, az

alakzatok kiegészülhetnek plusz térszerkezetekkel, dimenziókkal, látás,

hallás, érzet formájában is.

Mindezzel semmi baj nincsen, hiszen ha valaki hosszú ideig „optikai

csalódások” közepette, „beszűkült látással” élte életét, majd hirtelen a

„látószöge kitágul”, akkor bizony elkezdhet olyan dolgokat is látni,

melyeket addig esetleg nem. Mindez különösen olyan embereknél

okozhat gondokat, akik „hirtelen” kezdik el érzékelni az asztrál, mentál

világ lényeit. A kitisztult érzékelés ugyanis intenzívebbé teheti ezeknek a

lényeknek a jelenlétét, pontosabban azok jelenlétének érzékelését, ami

egyéni szinteken dühkitörésekhez "vezethet".

Mindez jelentkezhet érzés, látás, hallás formájában is, azaz a

nyomasztó érzések mellett hangok és képek is megjelenhetnek. E

tapasztalatok könnyen félelemmel tölthetik el az embert, mely utat nem

célszerű választani, inkább javasolt olyan szakemberhez fordulni, aki e

lények elvitelében gyógyító helyükre segíteni tud, természetesen akkor,

mikor a "félő fél" nem képes magát összeszedni és ezt önállóan

megtenni.

Fentieket célszerű folyamatában megtanulni kezelni, azaz

„megbarátkozni” az „újszerű látásmóddal”, hiszen ezek a lények is itt

élnek körülöttünk, bennünk, őket mi magunk teremtettük, elfogadással

pedig akkor tanulhatunk meg viszonyulni feléjük, ha első körben

megbarátkozunk a ténnyel, hogy ők is léteznek, mégpedig érezhető,

látható, hallható formában is. E lények elvitelének kérését gyógyító

helyükre, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület energiák

segítségével lehetséges megtenni jelen időszakban, kérve az Égi

Segítők és a Felettes Én segítségét.

E nélkül ugyanis a technikák csupán technikák maradhatnak, a félelem

energiája és az azzal esetlegesen járó védekezési reakció (erőszak)

pedig, nemcsak, ezeknek a lényeknek a „távoltartását” nem teszik

lehetővé, hanem még inkább bevonzhatják őket az egyén

környezetébe/ az egyénbe, mégpedig a félelem és az erőszak

mértékével egyenes arányban. Belátható, hogy egy félelemmel „teli”,

esetlegesen öngerjesztő folyamatnak milyen következményei lehetnek

az egyénre nézve, amit valószínűleg senkinek nincsen akarása

megtapasztalni.

Megismételem, fentiek az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákra csatlakozva valósíthatók meg, ezért az „erős

intellektussal bíró”, „emócionális téren” kevésbé összeszedett, mágikus

technikákkal foglalkozó emberek számára, jelen időszak egyrészt

rendkívüli lehetőségeket „tartogat” fejlődésük szempontjából, másrészt

rendkívüli „veszélyeket” is.

Az okosság ugyanis nem azonos a bölcsességgel, annak csupán egy

része, és ugyan fontos része, bizonyos esetekben egyben akadálya is

lehet az egyéni fejlődésnek, a bölcsesség erénye mellett pedig még sok

minden „szükségeltetik” ahhoz, hogy valaki képessé válljon emberi

testben is feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban élni.

Ez azt is jelenti egyben, jelen időszakban nagyon sok lehet a „kísértés”

az önismereti úton járók esetében, mégpedig mindenkinél azok a

„kísértések” érkezhetnek, melyekkel eddig nem sikerült boldogulnia. A

tudatosulás útján járók egyik legnagyobb „kísértése”, a hatalom

témaköréhez „kapcsolódhat”, azaz a hatalommal történő visszaéléshez.

Ebbe a csapdába valószínűleg szinte minden ember „belesétált már”, aki

jelen időszakban valamilyen szinten foglalkozik mágikus technikákkal,

azaz szinte minden ember, aki jelenleg a Földön él, ennek mértéke és

formája/módja változhat csupán. Azok az emberek, akik valamilyen

mértékben megtapasztalták „látókörük hírtelen kibővülését”, könnyen

elkezdhetik tudatosan tágítani ezt a látókört, „dolgozni magukon”,

mégpedig tudatuk manipulálásával. Ilyen esetekben könnyen „feledésbe

merülhet” a valódi cél, az emberi testben élés feltétel nélküli

szeretetben és elfogadásban, mely folyamatnak csupán következménye

a „kibővült látókör”, s maga a következmény, azaz a „látókör bővítése”,

válhat céllá, idővel akár bármi áron is.

Ám ez az ár igen súlyossá válhat bizonyos esetekben.

Manipulálni, beleavatkozni a szabad akaratba ugyanis nemcsak

másokat/másoknál lehetséges, hanem önmagunkat/önmagunknál is,

még akkor is, ha valaki esetleg meg van győződve arról, hogy amit tesz,

azt szabad akaratából teszi.

Ennek okát nagyon egyszerű megérteni, hiszen a spirituális utak

jelentős részén, az emberek többsége, egójuk késztetésére indul el

(unalomból, kíváncsiságból, hatalmi motivációval stb), vagyis nem tiszta

szándékkal, legjobb esetben is csak „jó szándékkal” (pl. rendbe akarja

tenni valaki a házasságát, munkát szeretne találni stb.). Időközben

ezeket a „késztetéseket” az „útkeresők” valószínűleg képesek bizonyos

mértékben kielégíteni, ám mindez az egóról szól csupán, az „ego

kielégítéséről”, s szólhat egészen addig, ameddig valaki nem dönt a

magasabb szinten történő működésről.

Az ego és a Felettes Én szintű működés között óriási a különbség, ez

akkor érzékelhető, ha valaki tapasztalt már meg tudatfeletti csatornákon

át történő működést életében és képes ezt a „különbséget” tudatosítani

magában. A spirituális ego által nevezett „tudatfeletti működés”,

valójában nem tudatfeletti működés, hanem spirituális ego szintű

működés, melyet csupán az ego vél tudatfeletti működésnek. E működés

veszélye abban állhat, hogy az egyént könnyen elvarázsolhatja saját

nagyságában vetett hite, s beleragadhat magába a történetbe akár

hosszú évtizedekre is. A tudatfeletti csatornákon át történő működést

az egyén akkor tapasztalhatja meg, ha képes „nemet mondani” a

spirituális ego szintű működés akarására és dönteni a magasabb

szinten történő működés mellett. Mivel a spirituális ego nem „szívesen”

mond le hatalmáról és értelmezni sem képes sok esetben fenti

döntéshelyzet jelentőségét,  inkább beleragadhat „nagysága

illúziójába”, belebukva a hatalom témakörével kapcsolatos feladatába,

melyet az egyén, ha már „szembe jött vele a kísértés”, valószínűleg

vállalt életfeladatában, ám nem old meg, legtöbbször meg sem látja

magát a lehetőséget.

Fentiek következtében, a spirituális ego valószínűleg nem lesz képes

beazonosítani az egyén saját szabad akaratába történő beavatkozását

sem, amit tévesen szabad akaratból hozott döntésként, tettként

értelmezhet, manipuláció helyett.  

A „látókör erőszakos tágításának” azonban jelen energetikai

körülmények között, igen veszélyes következményei lehetnek, több

okból kifolyólag is. Többek között azért, mert amit az ember megláthat

„hírtelen kitáguló látókörrel”, azt célszerű el is bírnia.

E résznél még egy tévhitet célszerű felismerni és elengedni. „Látókör

erőszakos tágítása” kifejezés alatt nemcsak az értelmezhető, mikor

valaki tudatmódosító szerekkel teszi ezt, vagy technikák alkalmazásával,

hanem az is, mikor valaki Felettes Énje útmutatásait nem véve

figyelembe  cselekszik. Például mikor az egyén akkor is szellemi

munkával akar foglalkozni, mikor „éhezik” a teste, vagy „romokban

hever” a magánélete, az emberi kapcsolatai stb. Az egyén ilyenkor

ugyanis beleavatkozik a saját szabad akaratába anélkül, hogy ennek

tudatában lenne, s bizony a spirituális egót sem képes valószínűleg

„tetten érni” e cselekedete mögött.

A „látószög bővülés” következményei igen kellemetlenek lehetnek,

hiszen kellemetlen lehet például az utcán járva azt tapasztalni, hogy egy

előttünk álló ház kontúrjai eltűnnek, vagy több térszerkezettel,

dimenzióval kiegészülnek, ismerősünkkel beszélgetve azt megfigyelni,

hogy nem is ő beszél, hanem bizonyos lények, melyek benne élnek és

mozognak, tárgyak „tűnhetnek el” látóterünkből, melyeket mi nem

érzékelünk, a melletünk ülő igen, vagy ami több ember esetében

előfordulhat mostanában,  valaki ráláthat arra, hogy ami másokban

leginkább zavarja őt, az valójában benne van, belőle indul ki. Más

elméleti szinten tudni a törvényszerűségekről és más megélni azokat

zsigeri szinteken, a „zsigeri szintű megértés” pedig szintén  a „látószög

bővülés” következménye lehet.

Azok számára, akik nincsenek hozzászokva ezekhez a jelenségekhez,

nem készültek fel testi-lelki-szellemi szinten azok létezésének

elfogadására, mindez nagyon rémísztő lehet, megértő hallgatóság

hiányában főleg, ez pedig kihathat idegrendszerükre és fizikai

állapotukra. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, az illető valószínűleg

„csak” megtapasztalta a valóság olyan „szeletét”, melyet eddig nem,

tehát „nem bolondult meg”, ám attól, hogy nem képes feldolgozni amit

látott, nem tud/mer segítséget kérni, esetleg elfogadni azt stb., könnyen

„megbolondulhat”.

Fentiekről azért írok, mert ilyen jelenségek nemcsak a filmekben

fordulhatnak elő, melyekből nem véletlenül „születik” annyi „féle/fajta”

jelen időszakban, hanem egyéni szinteken is, s így a testi-lelki-szellemi

„erőnlétre szert-tevésnek” fontossága is kiemelkedő jelenleg.

Nemcsak jelen időszakban, ám jelen időszakban kiemelten sokat tud

segíteni a befelé figyelés, vagy más szavakkal élve, a belső hangra,

megérzésekre, intuícióra történő odafigyelés, még akkor is, ha jelenleg

Felettes Én szintű működésre egy ember sem képes a nap 24 órájában

földi testében.

Fentiekkel kapcsolatban még egy fontos dolgot lehet célszerű

figyelembe venni. A köztudat állapota jelenleg igen szennyezett, erről

már többször volt szó a fórumon, ami azt is jelenti egyben, hogy az

emberek jelentős részén, „keresztül-kasul” járkálhatnak az asztrális,

mentális lények, az esetek jelentős részében ők kommunikálhatnak,

cselekedhetnek az egyénekben/egyénekből,  még akkor is, ha esetleg

erről nem tud valaki, vagy nem hisz benne. A védelemkérések

jelentősége ezért kiemelt jelenleg. Ez is a tudatosulási folyamat

következménye, akkor is, ha valakinek célja a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerinti élet földi testben és akkor is ha „csak

látószöge bővítése”.

Van azonban egy óriási különbség e két cél esetében, mégpedig az,

hogy akinek célja a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerinti élet földi testben és képes segítséget kérni aktuális

feladataihoz, elfogadni azt, az az ember valószínűleg képessé válik

előbb-utóbb feltétel nélküli szeretettel és elfogadással tekinteni e

lényekre, míg azok, akiknek célja „ön-célú”, e lények „ellen fordulva”,

vagyis „önmaga ellen fordulva”, könnyen alulmaradhat a küzdelemben

és például „megbolondulhat”.

Ezért célszerű lépésenként haladnia mindenkinek fejlődése útján, nem

pedig „előre szaladva”, vagy lemaradva, hiszen némi odafigyeléssel

önmagunkra/másokra, lépésről-lépésre meg lehet tanulni először

„felfogni” e lények jelenlétét, majd pedig megtanulni elfogadással

viszonyulni feléjük. Fontos lehet megérteni, hogy nekik is van jelenleg

létjogosultságuk, tanulnivalójuk a Földön, ha tetszik ez valakinek, ha

sem. Közülük valószínűleg vannak/lesznek olyanok, amelyek leválnak

térben/időben a Földről és más bolygókon folytatják tevékenységüket,

vannak/lesznek, amelyek folyamatában „fehérednek ki”, tisztulnak meg,

és vannak/lesznek, amelyek az elfogadás, könyörület, tiszta szándék és

együttérzés energiák segítségével, el tudnak távozni gyógyító helyükre

és egyszer talán majd fénylények formájában tehetik a dolgukat.

 

A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete 2013.11.17

 

A „látótértágulás” folyamatát egy egyszerű példával szeretnénk

szemléltetni. „Beszűkült látással” hasonlatos lehet a történet ahhoz,

mikor egy papírlapra rajzolt repülőt akar valaki reptetni, pontosabban

magát az A4-es papírlapot. Ez valószínűleg csak igen „korlátolt”

formában fog tudni működni. Mikor a papírlapot repülővé hajtogatja

valaki, máris könnyebben megy a repülés, ám még mindig nem olyan

formában/módon, ahogyan a repülés élménye az emberek emlékeiben

élhet. Ugyanakkor egy igazi repülő is csak egy eszköz, mellyel az ember

repülhet ugyan, ám csak azért, mert ő maga, önmagától még esetleg

nem képes repülni. A teleportálás már megközelíti azt a fajta repülést,

mely zsigeri szinteken „élhet” az emberekben, ám még az sem adhatja

„vissza” a valódi szabadság érzését, melynek „visszaszerzése” miatt

annak idején „feltaláltátok”a teleportálást. Ha jól belegondoltok, már

önmagában a teleportálás is beleavatkozás az energiák, sejtek szabad

akaratába, azaz a manipuláció egy formája/módja, pontosabban

ahogyan ezt a működést többségetek használta valamikor, az az volt.

No, de nem is ez a lényeg a történetben, hanem az, hogy a

rendszereket melyek alapján többségetek működik, úgy lehetne

leginkább szemléltetni, mint a „repülős rajzokat”. Látványosak, a

valóság egy szeletét bemutathatják, ám csupán eszközök, melyekkel

lehetséges kifejleszteni bizonyos „külső-belső alkalmasságokat”,

önmagukban azonban nem adhatnak magyarázatot az emberi élet

értelmére, még akkor sem, ha látszólag igen. Rendszerekben működve,

a fejlődni akaró embernek valószínűleg mindig lesz egy olyan érzése,

valami hiányzik az éppen aktuális rendszerből melyben él,

tevékenykedik, értelmezni próbál, az még nem lehet teljes, és ez így is

van rendjén.

El lehet mélyedni e rendszerekben, feleleveníteni a „múltat”, azt, hogy

honnan eredhet például a vágy a repülésre, meg lehet sok-sok mindent

érteni belőlük, előbb-utóbb a teleportálásig is el lehet valószínűleg jutni

segítségükkel, ám attól még nem biztos, hogy szabadon is fog tudni

létezni valaki, mindenféle "segédeszköz" nélkül. Miért? Mert már a

teleportáláshoz is célszerű eljutni a „súlytalanság állapotáig”, mégpedig

ha már emberi testben vállaltátok ezt az életfeladatot, akkor az emberi

testben „súlytalanságig”.

Ebben segítségetekre van a Föld is azzal, hogy egyre „súlytalanabbá”

kezd válni rezgésszintjének emelkedésével és amivel „fenekestül

felfordulhat” maga a gravitáció törvénye is.

Ami miatt többek között “földelési” problémáitok lehetnek, annak

nemcsak az eddig általatok tudatosított okai lehetnek. Testetek

rezgésszintje is változik, a Föld rezgésszintje is, a gravitáció

törvényének pedig ugyancsak lehet visszájaműködése. Jelenleg is

vannak olyan területei a Földnek, melyek működése “megcáfolja” a

gravitáció törvényét, azaz tulajdonképpen a Föld bármelyik pontján

“felállhat” időben/térben olyan helyzet, mely nincs összhangban a

gravitáció törvényével, amire célszerű felkészülni.

A kvantumfizika nem képes választ adni az emberi szabadság

kérdésére, maximum a teleportálás kérdésére, ám arra is egyelőre csak

részlegesen. Hiszen ki az az ember, aki 100%-os biztonsággal képes azt

mondani, hogy neki már egyetlen olyan blokkja nincsen, mely egy

teleportálás alkalmával ne okozhatna károsodást az egészségben, a

blokk súlya, “sűrű anyag volta” miatt? Igaz, hogy a fénytest

rezgésszintje mérhető,ám jelenleg nem létezik olyan műszer,mely

100%-an képes lenne mérni a fénytest erősségét és garantálni az

emberi egészség biztonságát, hiszen olyan stabil viszonyítási pontok

sincsenek, melyek segítségével ez mérhető. A műszerek csak az

elmének nyújthatnak eligazodást, a Felettes Énnek valószínűleg nem, a

műszereknek pedig stabil viszonyítási pontokra, stabil értékekre lehet

szükségük, és pont ezeket az elme egyre kevésbé képes megtalálni,

„rögzíteni”.

Atlantisz időszakában sokat kísérleteztetek azzal, hogyan lehetséges

bizonyos „szakrális eszközök tudását kamatoztatni” más műszerekre

kötve. Azt azonban addigra elfelejtettétek, hogy a mérések; viszonyítási

pontok és értékek meglétét teszi „szükségessé”, melyek

többségeteknél már Atlantisz időszakában hibásak, félreértelmezettek

voltak. Röviden megfogalmazva, alapértékeitek, nem alap, hanem

másod-harmad-negyed stb. értékek voltak, melyek “alaptól eltérő”

voltuk miatt, a valóságtól eltérő eredményeket is eredményeztek. Minél

távolabb álltak “alapértékeitek” az Univerzum “alap értékeitől”, annál

inkább sültek el visszájukra a folyamatok, ami a Föld akkori

rezgésszintjén sok veszély forrása volt. Ugyanakkor nem arról volt szó,

hogy maga a visszájaműködés lett „idővel titkosítva”, „került átírásra”

köztudati szinten azért, hogy az emberiség ne sodorja magát még

nagyobb veszélybe, (nem történt külső beavatkozás senki részéről sem,

legalábbis olyan formában/módon, ahogyan azt egyesek gondolhatják,

nem) hanem arról, hogy a visszájaműködés következtében csökkent az

emberiség és a Föld rezgésszintje, mely rezgésszinten a “játszmák”

folytatódtak ugyan, csak jóval kisebb „hatásfokkal”, mint az a Föld

magasabb rezgésszintjén történt. A csökkenő rezgésszinttel együtt, a

„rálátás” is jóval kevesebb dologra történhetett meg egyéni szinteken

(beszűkült látás), így maguknak a játszmáknak a „lejátszása” kisebb,

szűkebb területekre kezdett koncentrálódni.(Egykor a galaxis

meghódítása lehetett valaki célja, később “már csak” a szomszéd falu

lakosságának lemészárlása). Röviden, megszűnt a rálátásotok bizonyos

dimenziókra, a “korlátozott” látás pedig másfajta, “korlátozott

értelmezéseket”, rendszereket, „tett szükségessé” az elme számára.

Addig, ameddig az emberiség jelentős része inkább „hajlana” bizonyos

információkkal történő visszaélésekre, mint az azokkal való élésre, az

információk számukra csupán rész-rendszerek, rész-elemek lehetnek,

aki pedig képes élni az információkkal, az az ember ezt meg is fogja

tudni tenni élete azon területén, melyen képes ezt megtenni. Ilyen

egyszerűen működik mindez.

Amiért fontos lehet megérteni annak jelentőségét, és meg is élni a női

minőséget, Mária Magdolna, Máriaanya minőségeit az többek között az,

hogy a befogadó oldal működése nélkül, fenti energetikai változások

önmagatokon belül, nem képesek gördülékenyen megtörténni,ami

jelentősen érintheti a fizikai testet, annak működését. 

Amennyiben valaki még mindig nem ismerte fel, hogy hajlamos inkább

„visszaélni hatalmával”, mint élni vele, az valószínűleg nem lesz képes

rálátni a „galaxis működésére” addig, ameddig a „szomszéd falut

mészárolja”, ugyanakkor az az ember, aki felismerte ezt, hamarosan

megértheti, nem másokért javasolt felelősségget vállalnia első sorban,

hanem megtanulnia megtenni ezt önmagáért. Mert vajon ki lenne képes

felelősséget vállalni másokért, ameddig önmagáért nem tud?

Másokon/másoknak megkönyörülni, sokszor könnyebbnek tűnik,

mint önmagatokon/önmagatoknak, mert az ember "szeret hatalmat

gyakorolni mások felett". Csakhogy önmagán még inkább, így aztán,

amikor ez valakinek mégis sikerül, vagyis az ember képessé válik a szó

valódi értelmében megkönyörülni önmagán/önmagának, az nagy

eredmény.

Eredmény, melynek hatására a „galaxis megnyithatja még egy ajtaját”,

melyen kinézve, az ember "sík helyett", végre „teret kaphat”, s eme

„kibővült látással”, könnyebben, nagyobb örömmel lesz képes tovább

haladni az úton.

 

2013.11.17

 

Az Égi Segítők és A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete alapján leírta:

Serrano-Correcher Maria-Luisa személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek az olvasás alatt előjöttek, a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, vigye el a gyógyító helyükre, kérem Merlint, hogy

gyógyítsa a lenyomatokat.  Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákat, kérem Mária Magdolna, Máriaanya és a

Felettes Énem segítségét, hogy ez így is legyen. OM, AMEN.

 

 

 

cadeceus3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 181
Tegnapi: 68
Heti: 838
Havi: 2 534
Össz.: 525 833

Látogatottság növelés
Oldal: A rezgésszint váltások következményeiről 2013.11.17
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »