Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A dühök felismeréséről és kezeléséről II. 2015.06.23

 

Kérem Anubisz, Jézus és a Felettes Énem védelmét a teljes

energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a helyre,

ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, manipulatív,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem

Jézust és Merlint, vigye el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, minden tisztátalan szándékú, manipulatív, ártó

energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető

gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok

gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél

ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges.

 

A Föld emelkedő rezgésszintjével, egyre nagyobb számban kerülhet elő az

emberek tudatalattijából mindaz, ami nem az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság. Köztudati szinten, tehát a magasabb

minőségek igen kicsiny mértéke lehet most jelen. Minél inkább emelkedhet a

Föld rezgésszintje, minél inkább állhat át a Föld az ötödik dimenziós

működésre, annál szélsőségesebb mennyiségben és minőségben kerülhetnek

elő egyéni és köztudati szinten is a „nem tetsző dolgok”. A folyamat előbb-

utóbb valószínűleg megfordul, hogy kinél, mikor, az egy másik kérdés. A

„végjátékot” lehet tiszta szívvel/józanésszel végigjátszani, vagy végig is lehet

szenvedni. Az ok egyszerű, a felsoroltak visszájának „nincs helyük” az ötödik

dimenziós Földön, ám nem azért, (pontosabban csak bizonyos megértési

szinteken azért), mert „nem oda valók”, „nem elég szalonképesek”, „nem

méltóak arra, hogy ott legyenek” (ki mondja meg, mi/miért való, vagy nem

való valahová, mi méltó valamihez/mi nem?) stb., hanem azért, mert

magasabb rezgésszinten, alacsonyabb rezgésű tér/idő szerkezeteik okán,

bizonyos minőségek egyszerűen nem életképesek. A feladat tehát az lehet

egyéni szinteken: nézd meg miért nem tetszik az, amit látsz, hol

csináltad/csinálod ugyanezt, képes vagy-e belátni a tévedésedet és

másképpen, neked „valóban tetszően” működni. A „nincs itt helyed, úgyhogy

tűnj el” hozzáállás, tipikusan harmadik dimenziós működés, mellyel nincs

lehetőség ötödik dimenziós szinten működni, hogy ez kinél, mikor fog

megértésre kerülni, az ugyancsak egy másik kérdés. A Földön zajló

energetikai folyamatok egésze szempontjából, mindenesetre

valószínűsíthető, hogy jelenleg „nincs az a kerítés”, mellyel az egybenyílt

dimenziókat el lehetne keríteni egymástól, úgyhogy célszerű lehet más

megoldásokat választani az együttélésre, például a békés együttélést.

A köztudati szint, legalábbis Magyarországon, jelen időszakban elsősorban a

be/kivándorlással kapcsolatos hiedelmekkel lehet telve, melyek feltisztítása

még egy darabig eltarthat. Lehet is mit feltisztítani, hiszen a

„magyarságnak” nagy tapasztalatai lehetnek népvándorlás és honfoglalás

területén (itt megjegyzem, ahhoz, hogy a magyarok ősei le tudjanak

telepedni a Kárpát-medence területén, más népeknek valószínűleg el kellett

menniük innen, és nem önszántukból). E tapasztalatokkal lehetséges

megértéssel, belátással, megbocsátással is élni. A geopolitikai érdekek és az

emberséges bánásmód közötti „szakadék”, áthidalhatatlannak tűnhet

jelenleg, ám csak bizonyos nézőpontból. Nagy különbség lehet ugyanis a

között, az adott anyagi erőforrásokat „falak emelésére”, vagy például

sátortáborok építésére használja-e valaki, pontosabban különbség lehet a

között, ki, mit és milyen szándékkal cselekszik meg. Az „elfogytak a

sátorhelyek” kijelentés mögötti, „tudnék, csak nincs szándékom pénzt kiadni

sátrakra” motivációnak sok köze nem lehet a segítő szándékhoz, ahogy az

"adok némi pénzt sátrakra is, hogy befogjam az elégedetlenkedők száját"

motivációnak sem, annál inkább lehet azonban köze leírtaknak, a valódi

szándék legitimálásához.

Míg a falak emelésével, a Föld rezgésszintjének emelkedésével, valószínűleg

éppen a visszája valósulhat meg annak, ami a cél, (a kirekesztőből könnyen

válhat kirekesztett, a határok felállításából, határok elsöprése), a

sátortáborok építéséből, a „segítő kéz nyújtásából” követendő példa és

megoldás felé vezető út válhat, a Földön zajló energetikai változásokkal

együttműködésben. Józanésszel és nyitott szívvel meghozott döntések

segíthetik a problémák megoldását, melyek figyelembe veszik a Földön zajló

energetikai változásokat is. Egy ilyen „kaliberű” döntés meghozatala, az igen

alacsony rezgésszinten működő kormányzati politikában „játékosként

mozogva”, jelentős bátorságot igényelhet, melyet egy államférfi képes lehet

„meglépni”, egy politikus (mint minőség) nem valószínű. A minőségváltáshoz

(politikusból, államférfi) ugyanis elsősorban, motiváció váltásra lehet szükség,

ám éppen a motiváció az, ami eddig még nem változhatott.

Mivel államférfi minőség jelenleg „úgy tűnik” nincs a „kormányzati

politikában”, a magasabb minőségű változások/változtatások, egyre inkább

a "kormányzati politikán kívülről" és egyéni szintekről indulhatnak el. A Föld

rezgésszintje emelkedik, attól függetlenül, valaki felismeri-e bizonyos

döntések szükségszerűségét, vagy nem. A "geopolitikai érdekek

kereszttüzében" valószínűleg nem könnyű meghozni bizonyos döntéseket,

ám ugyanakkor nem is lehetetlen.

A dimenziók egybenyílásával, a különböző dimenziók asztrális/mentális

lényeinek vándorlása már egy ideje zajlik, az alacsonyabb dimenziók

felemelkedést választó lényei, olykor valóban egyre kétségbeesettebben

igyekezhetnek eljutni a magasabb rezgésű helyekre, ahol életben tudnak

maradni, hiszen az alacsonyabb dimenziók folyamatában válnak le

időben/térben a Földről. Ők is valószínűleg „szokják” az új helyzetet, nekik is

lehet tanulnivalójuk. A szikla tetején álló ember tehát segítő kezet is

nyújthat a szikla szélébe kapaszkodó, „látszólagos ellenségének”, vagy rá is

léphet a kapaszkodó kézre, döntésének következménye, az ő felelőssége lesz,

ha tud róla, ha sem. Az asztrális/mentális lények óriási mennyisége

ugyanakkor olykor szinte szó szerint letarolhatja az egyént, főleg

amennyiben az „küzdeni akar ellenük”, a küzdés által az egyén éppen azokra

az alacsony energiaminőségekre csatlakozhat, amelyek „ellen küzdhet” és

amelyekre a legkevésbé lehet akarása csatlakozni. A harc, mint motiváció,

tehát igencsak megkönnyítheti az alacsony rezgésű asztrális/mentális lények

dolgát, hiszen hasonló motivációval, az egyén valószínűleg alacsony rezgésű

lényekre is fog csatlakozni. A „harc az élet” hiedelme, jelentősen

akadályozhatja a magasabb minőségekre történő csatlakozásokat, annak

zsigeri szintű feltisztítása hiányában pedig tovább erősítheti az egyén

harmadik dimenziós működését. A Föld ötödik dimenziós működésre történő

átállásával az alacsonyabb dimenziók, így a harmadik dimenzió is, annak

működései, térben/időben folyamatában válnak le a Földről, alakulnak át,

ezért amennyiben valakinek célja a testileg, lelkileg, szellemileg egészséges

élet földi testben, célszerű megtanulnia harc helyett, a békét választania.

A béke választása nem azonos a nem cselekvéssel, pontosabban nem

mindegy, milyen megértési szinten értelmezzük a nem cselekvést. A nem

cselekvés Felettes Én szerinti értelmezéséhez és megvalósításához, az anyag

elején felsorolt magasabb minőségekkel való élés megtanulása

„kikerülhetetlen”, melyek közül kiemelt jelentősége lehet az

elfogadás energia magasabb minőségére történő csatlakozásnak. Jelen

időszakban az emberek jelentős része nemhogy az elfogadás energia

magasabb, hanem annak alacsonyabb minőségére sem képes olykor

csatlakozni, tehát valószínűsíthető, hogy ennek megtanulása és gyakorlása

jelenthet megoldást nagyon sok aktuális problémára. Elutasítani,

kirekeszteni valamit/valakit nagyon könnyű lehet, megtanulni együtt élni,

alkotni, egymástól akár nagyon eltérő gondolkodású, érzésű emberrel, igazán

szép és „nemes feladat”. (pl. nem kedvellek, idegesítesz, falra mászom

tőled, ám van akarásom megismerni téged és megtanulni békében együtt

élni veled.) Önismeret hiányában az ember nem lehet képes elfogadni sem

önmagát, sem másokat. Hogyan is tudná ezt megtenni, ha nincs, vagy

csekély ismerete lehet arról, „mit is lenne célszerű elfogadnia”, esetleg nincs

tisztában alapvető késztetéseivel, nem tanulta meg uralni azokat és

elsősorban nem embernek azonosíthatja magát, hanem üzletembernek,

nőnek/férfinak, ilyen/olyan vallásúnak, nemzetiségűnek stb., s csak valahol a

sor végén, embernek?

A jobb érthetőség kedvéért, alábbiakban szeretném pontosabban leírni mire

is gondolok, egyes anyag témájához „méltatlannak tűnő” tartalmak

használatának tehát konkrét oka van.

Az önismereti út egy szakaszán, az ember könnyen tapasztalhat önmagában

olyan érzeteket/érzéseket/gondolatokat, melyek éppen a visszája azoknak,

amelyekben „látszólag hisz”. Bizonyos megértési szinteken, a tisztaság

fogalma (testi/lelki/szellemi tisztaság) egyet jelenthet azzal, hogy az egyén

példamutató életet él, igyekszik nem érezni, gondolni rosszat önmagáról,

embertársairól, nehezebben „tűr meg” alacsonyabb rezgésű lényt, minőséget

a környezetében, állandóan imádkozik, teret tisztít, takarít stb.

Ezzel meg is történhet a tisztaság hiányának elutasítása, kirekesztése, céllá a

tisztaság egyre inkább bármi áron történő megőrzése/megvalósítása válhat,

a mértékletesség, szélsőséges viselkedésbe „csaphat át”.  Minél erőteljesebb

lehet azonban ez a törekvés, annál több tisztátalan érzetet/érzést/gondolatot

tapasztalhat az egyén önmagában. Az imák, tértisztítások sokat tudnak

segíteni, hogy az ember közérzete jobb legyen erős asztrális, mentális

szennyezettség közepette is, ahogy az elvitelkérés is, ám ahhoz, hogy az

ÉgiFöldi Segítők el is tudják vinni gyógyító helyükre a „tisztátalan” érzeteket/

érzéseket/gondolatokat, fontos lehet ki is mondani, mi az, amit az egyén

elvitelre kér. Az önismereti út egy szakaszán ehhez már igen nagy

bátorságra lehet szükség, mert az azt megelőző szakaszban (spirituális ego

hitrendszerének felépítése), az egyén „isteni” része jelentősen

megerősödhet, egója spiritualizálódhat, a spirituális ego hitrendszerének

kiépülésével és „bebetonozódásával”, az egyénnél kiépülhet az „istentudat”,

„istenazonosság”, szélsőségesebb esetben az „istenkomplexus” is. Az

isten/istenek ismérvei igen tágak lehetnek (ki, milyen istenben hisz),

köztudati szinten nagyobb számban lehet jelen az a kép, miszerint Isten a

megtestesült jóság, szeretet, azaz valószínűleg nem káromkodik,

pajzánkodik, öl stb.

Egy erős isten, vagy/is küldetéstudattal működő egyén egója tehát mindent

elkövethet azért, hogy az egyénnek ne kelljen szembesülnie bizonyos

szalonképtelennek tartott érzetekkel/érzésekkel/gondolatokkal, vagy a

józanész csekély mértékét is nélkülöző hiedelmekkel, cselekedeteire egyre

jellemzőbb lehet az álszentség, ájtatosság, az „Istenhez és szent, tiszta

élethez nem méltó” dolgok elutasítása. E „szelektív vakságnak” jelentős

védelmi szerepe is lehet az egyén életében, hiszen egy olyan mértékű

hitrendszer összeomlást, amilyet a spirituális ego hitrendszerével történő

hírtelen szembenézés okozhat, az emberek jelentős része valószínűleg nem

bírna el. Amennyiben például az egyén, „látszólag” teljes hittel hiszi, hogy az

Égi Mesterek javaslatait követve éli életét, azok mondják meg neki, mit

tegyen és követi is ezeket a javaslatokat, valószínűleg „nem lesz túl boldog”

attól, ha egy napon kiderül, nem is az Égi Mesterekkel beszélgetett, hanem

egy megtévesztő elementállal, aki félrevezette őt. A Mester/tanítvány

kapcsolat amúgy is erőteljes alá/fölérendeltségre épülhet, egy bizonyos

megértési szint felett, a kapcsolatnak célszerű lehet együttműködés irányába

fejlődnie, az okból is, mert az Égi Segítőknek is szükségük lehet az emberek

segítségére ahhoz, hogy a megváltozott energetikai hatások közepette,

leföldelődhessenek (ÉgiFöldi Segítők). Az ehhez hasonlatos tapasztalatok

nem lehetnek túl kellemesek, ugyanakkor a szembenézést, már csak a

Földön zajló energetikai folyamatok szempontjából is célszerű elkezdeni,

mégpedig az egyén egészségének elsődleges figyelembevételével, lépésről-

lépésre, ennek hiányában nőhet a valószínűsége annak, hogy a szembenézés

előbb-utóbb hírtelen következhet be.

Mire gondolok konkrétan? Míg az önismereti út kezdeti szakaszában, az

egyén kapcsolatainak minősége jelentősen javulhat, közeli kapcsolatai

elmélyülhetnek, idővel a folyamat éppen a visszájára fordulhat. Az egyén

emberszeretete utálattá, megvetéssé fordulhat át, kezdeti lelkesedése,

unalommá válhat, egyre nőhet benne a düh mások ostobasága miatt,

türelme egyre többször csaphat át dühödt türelmetlenségbe. Örömtelenné

váló életébe örömöt a kárörvendés okozhat, gyógyírt bosszúságaira a bosszú

jelentheti. Az egyén egója, mint védelmi rendszer, e folyamatok során,

valószínűleg mindent elkövethet azért, hogy eme érzetekkel/

érzésekkel/gondolatokkal az embernek „ne kelljen” szembesülnie,

jobb híján „besöpri a méltatlannak tartott dolgokat a szőnyeg alá”. Csakhogy

a Föld emelkedő rezgésszintjével, éppen a „szőnyeg alá besöpört” dolgok

kerülhetnek felszínre. Amennyiben az egyén képes kimondani, hogy például

egy helyzetben éppen örömöt érez, mert a másik ember bajba került,

szerinte az illető „azt kapta, amit megérdemelt” és képes belátni, hogy a

kárörvendés érzeteitől/érzéseitől/gondolataitól határozottan jobban érzi

magát, akkor magával a „belátással”, tudatalattija tartalma felszínre

kerülhet, tudatosodhat. A felszínre került dolgok elvitelének kérésével

gyógyító helyükre az ÉgiFöldi Segítőktől és a Felettes Éntől, eme érzetek/

érzések/gondolatok távozhatnak az egyén környezetéből, helyet adva a

magasabb minőségű érzeteknek/érzéseknek/gondolatoknak, ám csak akkor,

ha az ember a kárörvendésben való „dagonyázás” helyett, képes pl. az öröm

energia magasabb minőségét választani, olyasmit, amiről eddig esetleg még

nem volt, vagy már rég volt tapasztalata. A tudatalatti történéseinek

tudatosítása és a "feljövő" érzetek/érzések/gondolatok elvitelének kérése

nélkül gyógyító helyükre, azok az egyén környezetében maradhatnak, s az

ember idővel megtapasztalhatja milyen érzés az, mikor az  ő kárán

örömködnek mások, a Földön zajló energetikai folyamatok gyorsuló

ütemének figyelembevételével, valószínűleg „gyorsabban, mint gondolná”.

Ez azt is jelentheti egyben, amennyiben az egyén nem érti, pl. miért

"örvendezhetnek mások az ő kárán", annak oka lehet, hogy hasonló, ám

"fordított felállásban", éppen ő nem mert szembenézni "saját

kárörvendésével". 

Ugyancsak lényeges szempont lehet leírtaknál az egyén szándéka. Mivel a

Földön zajló energetikai változások egyre kevésbé tehetik lehetővé a

hatalommal történő visszaéléseket, a manipulációkat, befolyásolást,

összességében az egyén saját és mások szabad akaratába történő

beleavatkozásokat, az elvitelkérés felsorolt motivációkkal történő

alkalmazása, annak visszájaként hathat, azaz az egyén környezetében

nemcsak saját „elvitelre szánt” asztrális/mentális szennyeződései

maradhatnak és fejthetik ki hatásukat, hanem azoké is

odakerülhetnek, akiket az egyén manipulálni kívánt. Ezt főleg azok számára

javasolt figyelembe venniük, akik hajlamosak lehetnek az általánosításokra,

a mások nevében beszélésekre, legtöbbször anélkül, hogy engedélyt

kérnének és kapnának mások képviseletére (pl. a politikai nyilatkozatok igen

jelentős százalékában erről lehet szó).

Amennyiben az egyén szabad akaratából kéri a „belőle feljövő”

asztrális/mentális szennyeződések elvitelét gyógyító helyükre az ÉgiFöldi

Segítőktől és a Felettes Éntől, egyre inkább kezdheti el érzékelni azt is, hogy

mely érzetek/érzések/gondolatok az övéi, melyekhez lehet még „köze”, s

melyek azok, amelyek másoktól származhatnak, mások érezhetik,

gondolhatják azokat, tehát aktuálisan „nincs köze hozzájuk”.

Előfordulhatnak is-is helyzetek, összefonódások, ám ezek felismerése,

szétválasztása és egyéb kezelése is lépésről-lépésre megtanulható,

megvalósítható. E felismerések segíthetik az egyén döntését abban, mely

érzetekhez/érzésekhez/gondolathoz van akarása csatlakozni és melyekhez

nem.

A megkülönböztetés képességének fejlesztése azért is fontos lehet egyéni

szinteken, mert a Földön zajló energetikai folyamatok, a köztudati „káoszt”

elmélyíthetik, a köztudatban zajló és egyre alacsonyabb rezgésszintű

történések pedig könnyen magukkal ránthatják azokat, akik „válogatás

nélkül” csatlakozhatnak az aktuális köztudati eseményekre. (Valószínűleg

senki sem szeretne például erős migrénes fejfájásra ébredni, melynek

részéről „nem beazonosított” oka például egy távoli földrengés lehet, ilyen

formában reagálva tudat alatt a köztudati folyamatokra). Míg az első esetben

az egyén képessé válhat uralni a köztudati eseményeket, saját egész-sége

egyre kevésbé függhet a köztudati érzetektől/érzésektől/gondolatoktól, addig

a második esetben az egyén „közérzete” egyre inkább függhet olyan

eseményektől, melyek józanésszel végiggondolva, „nem is tartoznak rá”. Bár

a köztudatban erősen tarthatja magát a hit, miszerint „Minden Egy” és a „Te

is Én Vagyok”, nagyon nem mindegy, milyen nézőpontból értelmezzük

leírtakat. Egy-egy alacsonyabb megértési szintről történő értelmezés, bőven

elégséges lehet ahhoz, hogy „félremenjen az információ” és a történetből az

egyén tudatalattijában, „te is hülye vagy, ezért én is hülye leszek” program

váljon.

Jelen átmeneti időszakban előfordulhat, hogy az imák, tértisztítások,

elvitelkérések csak részben lehetnek képesek kezelni az egyén frusztrációit.

Az ember olykor olyan erőteljes dühöt érezhet, melyen leírt technikák nem,

vagy csak részben tudnak enyhíteni. Az úgynevezett „gyilkos ösztön”

minden emberben ott lehet, kérdés, hogy tud-e róla, elfogadta-e annak

létezését, van-e elég lelki ereje ahhoz, hogy ne engedjen e késztetésének. Az

aktuális köztudati események hatására, e késztetések kezelése igen

erőteljesen próbára teheti az emberek működését és egyeseknek

nehézségeket okozhat. Az ok az lehet, hogy sokan „közvetlenül” még nem

találkozhattak azokkal az igen alacsony rezgésű lényekkel, melyek egy-egy

háború, jelentős emberáldozattal járó természeti katasztrófa, emberi életet

„követelő” egyéb esemény során „ölthetnek” alakot. Amennyiben az egyén

dühei nem csillapodnak jelentős mértékben imák, tértisztítás, elvitelkérés

hatására, célszerű lehet e technikákat más alternatívákkal is kiegészítenie.

Szélsőségesen dühös állapotok (pl. amikor az egyén úgy

érezheti/gondolhatja, „szétszakad a dühtöl”), főleg elfojtásra hajlamos, a

spirituális ego hitrendszere szerint működő és köztudati hatásokra erősen

érzékeny egyéneknél, olykor hatásosan kezelhetők például horrorfilmek

nézésével, mégpedig kiemelt védelem és elvitelkéréssel (tevékenység előtt és

után, akár közben is elmondva a védelemkérés pontos szövegét). Nagyon

fontos lehet tudatosítani, a horrorfilmek nézésével az egyén rácsatlakozhat

bizonyos igen alacsony rezgésű asztrális, mentális lényekre, így amennyiben

a filmnézés nem technikaként lehet alkalmazva, mely során az egyén kéri az

ÉgiFöldi Segítők és a Felettes Én segítségét e lények elviteléhez gyógyító

helyükre, azok az egyén környezetében maradhatnak, visszahathatnak az

egyénre. (pl. jobbik esetben rémálmok formájában, rosszabbik esetben az

egyén dühei egyre uralhatatlanná válhatnak, az egyénnél elszakadhat a

cérna, s kárt okozhat magában/másban). A technika alkalmazásának hatása,

hasonlatos lehet a védőoltásokéhoz, azaz az egyén a horrorfilm

megnézésével, „legyengített kórokozókra” (asztrális/mentális lényekre)

csatlakozhat, aminek hatására „kifejlődhet védettsége”, a szennyeződések

elvitelének kérésével gyógyító helyükre az ÉgiFöldi Segítőktől és a Felettes

Éntől pedig, az alacsony rezgésű lények, lehetőséget kaphatnak a

gyógyulásra.

A dühök kezelésének ugyancsak hatásos módja lehet az elvitelkéréssel

végzett káromkodás.

Az elvitel kérése kiemelten fontos, mert a káromkodások során felszabaduló

igen alacsony rezgésű asztrális/mentális lények, nagy károkat képesek okozni

az egyén közvetlen környezetében, a köztudat pedig már jelentősen

telítődött „legősibb mesterséget űző női felmenők” emlegetésével és

változatos szexuális aktusokra „buzdító” asztrális, mentális lényekkel. A

lemúriai karma tisztulási folyamatai még mindig erőteljesen zajlanak, így

nem véletlenül kerülnek felszínre jelen időszakban a szexuális energia igen

alacsony minőségei (pl. pornó). Hasonló témájú filmeket nézni

elvitelkéréssel, jelen időszakban kifejezetten nem ajánlott, egyrészt mert a

köztudat szélsőséges mértékben telítődött a műfajjal kapcsolatos igen

alacsony rezgésű asztrális, mentális lényekkel, másrészt mert a szexualitás

témája az emberek többségénél még nem került alapos feltisztításra, magát

a hitrendszer váltást alapjaiban érintő, és egymással szorosan összefüggő

blokkok akadályozhatják/védhetik az egyéni tisztulási folyamatokat, a

technika ilyen formában történő alkalmazása, könnyen „beboríthatja” az

egyént és a köztudatot is. Ez alól talán az jelenthet kivételt, mikor valaki

rendszeresen nézhet ilyen témájú filmeket, kialakulhatott nála egyfajta

függőség. Hasonló esetekben az elvitelkérést, ajánlott lehet lépésről-lépésre

elkezdeni használni, az egyén egészségének elsődleges figyelembevételével,

a függőség lépésről-lépésre történő feloldása céljából. A szexualitás magasabb

minőségéről az emberek többségének sem ismerete, sem tapasztalata nem

lehet, (a szexuális energia magasabb minőségével való élést értem ez alatt,

Felettes Én szintű stabil működés esetében) a technika nem körültekintő

alkalmazásával pedig éppen a visszáját érheti el az illető annak, amit

szeretne.

Szeretném hangsúlyozni, az ötödik dimenziós működés egyik „alapfeltétele”

lehet, az elfogadás energia magasabb minőségére történő csatlakozás, fenti

javaslatok kifejezetten egy rövid, átmeneti időszakban lehetnek

működőképesek, mikor az egyén olykor még az elfogadás energia

alacsonyabb minőségére sem képes csatlakozni. A dimenziók

egybenyílásával, az alacsonyabb rezgésű lények sokszor igen erőszakos

szándékkal "környékezhetik meg az egyént", a Földről már levált és igen

alacsony rezgésű dimenziók lenyomatai is kifejthetik hatásukat, olykor az

ember azt érezheti/gondolhatja, „nincs az az isten, hogy el bírjon fogadni

valakit/valamit”, vagy „ha beleszakad, sem megy az elfogadás” (ezeket az

érzeteket/érzéseket/gondolatokat akár lehet is kérni elvitelre gyógyító

helyükre). Erős egyéni fénytesttel, igen alacsony rezgésű helyen is jól

érezheti magát az egyén, ám az emberek jelentős része, jelenleg csak

bizonyos rezgésszint tartományokban képes „lazán” mozogni. Ez kiemelten

igaz lehet azokra az egyénekre, akik magasabb megértési szinten, ám

stabilan még nem Felettes Én szintjén működhetnek. Amennyiben valakinek

nem célja, hogy rendszeresen leszálljon a tömegközlekedési járművekről,

egyre több embert kerüljön el, és előbb-utóbb a közértbe se tudjon lemenni,

mert rosszullét foghatja el a „szennyezett terektől”, célszerű lehet lépésről-

lépésre megtanulnia elfogadni az alsóbb dimenziók lényeinek,

törvényszerűségeinek aktuális működését, létjogosultságát csakúgy, mint a

magasabbakét.

A „káromkodás elvitelkéréssel technikára” visszatérve, amennyiben az egyén

kiemelt figyelmet szán arra, hogy egyes szavak, mondatok elvitelének kérése

valóban megtörténjen, védelem alatt nyugodtan elengedheti késztetéseit,

kimondhatja, ami a „szívét nyomja”, válogatás nélkül. Ugyanakkor a

jelenlegi átmeneti időszakra való tekintettel, ezt nem célszerű megtennie

mikor egy másik ember is tartózkodik a közelében. Még olyan esetben is,

mikor két olyan ember beszélgethet egymással, akik huzamosabb ideje

foglalkozhatnak önismerettel, hasonló, vagy egymástól nem jelentős

mértékben eltérő rezgésű fénytesttel „rendelkeznek”, előfordulhatnak olyan

kommunikációs félreértések, melyek az eredetileg elvitelre szánt

szennyeződéseket mégis az egyének környezetében tarthatják, a beszélgetés

minden résztvevőjére visszahathatnak. E helyzetek megelőzése okán, leírt

technikákat javasolt először egyéni szinten gyakorolni.

A dühök kezelésére alkalmasak lehetnek bizonyos sport tevékenységek is,

ám ezeknél fontos lehet figyelembe venni, hogy céljuk lehetőleg ne az

izomzat növelése, kötöttebbé tétele legyen, hanem egy Földön zajló

energetikai folyamatokkal összhangban lévő fizikai erőnlét megvalósítása. A

Föld emelkedő rezgésszintje amúgy is hajlamosíthatja az embereket a

szorongásokra, görcsösségre, kötöttségekre, miközben éppen az ellazulás,

ellazítás, lazaság megtanulása segítheti a folyamatok könnyebb megélését.

Amennyiben az egyén sport útján, további izomkötegeket, „keményebb

testet” építhet magának, azzal éppen a visszáját érheti el annak, amit

szeretne, vagyis rosszabb közérzetet, csökkenő erőnlétet stb. tapasztalhat.

A dühök kezelésének egyik leghatásosabb eszköze, a humor. A „két ember

között a legrövidebb út, a szívből jövő nevetés” mondása, nagyon is igaz

lehet jelen időszakban, főleg feszült helyzetekben, úgyhogy ha valamit, akkor

az „örömteli, humoros beszélgetéseket”, nagyon is ajánlatos lehet

gyakorolni.

Közéleti szinten, a „bármi megtörténhet” program, egyelőre nem lett

felülírva, önálló életet élhet, úgyhogy a közeljövőben valószínűleg még több

„kerítésépítéshez” hasonlatos ötlettel és jelenséggel találkozhatunk,

megnőhet a „se veled, se nélküled” helyzetek száma. A „se veled, se

nélküled” történetekből, előbb-utóbb valószínűleg „veled is, nélküled is”

történetek válhatnak, kinél, mikor, milyen módon, az egy másik kérdés (pl. a

„görög helyzet” kapcsán, egy olyan „remélhetőleg nem oly távoli” világ,

melyben a nemzetek önmagukban is erősek, boldogulnak és egymással is

képesek együttműködni.) Csak a pontosítás végett, „erős nemzet felépítése

alatt” nem azt a harmadik dimenziós működést értem, mely szerint „aki elég

erős, (erőszakos), az marad, a gyengébb meg hulljon”, hanem az erő energia

magasabb minőségén történő építkezést, ami „első körben” a fenti

programot is könnyen a visszájára fordíthatja.  Bizonyos nézőpontból tehát

igaza lehet azoknak, akik azt mondhatják Görögország van válságban, ahogy

azoknak is, akik azt állíthatják, az EU van válságban, ám csupán gazdasági

szempontokat figyelembe véve, "előrevivő" (a Földön zajló energetikai

folyamatokkal összhangban lévő) megoldások, valószínűleg nem

születhetnek. Motivációváltás hiányában, alapjaiban megújult értékrendek

felállítása hiányában, mégpedig a történések összes szereplője részéről, a

kölcsönös függőségek elmélyülhetnek, és leszakadásokhoz, szakításokhoz

vezethetnek. 

Az emberi ostobasággal kapcsolatos dühök elvitelére, az elkövetkezendő

időszakban célszerű kiemelt figyelmet fordítani, mert azok igen „elsöprő

erejűek” lehetnek, jelentősen csökkenthetik az ember hitét a jobb jövőbe,

negatív irányba befolyásolhatják életkedvét és szélsőséges, ön és

közveszélyes tettekre ösztönözhetnek egyeseket. (Önmagunk egykori, vagy

aktuális ostobaságát, olykor nehezebb lehet elfogadni). A híradó nézését,

hírek olvasását tehát kiemelten javasolt lehet elvitelkéréssel nézni. A „bármi

megtörténhet” csupán egy köztudati program, az ember dönthet úgy is,

hogy nincs akarása e program szerint működnie, ám ehhez első körben

célszerű lehet végiggondolnia, ha így nincs, akkor hogyan van akarása.  Ez

már önmagában is olyan kreatív, „köztudatról figyelmet elterelő”

tevékenység lehet, mellyel jóval játékosabb, örömtelibb pillanatokat okozhat

az egyén önmagának, a napi, aktuális köztudati eseményeken való

bosszankodás helyett,  egyre függetlenebbül az eseményektől,

(folyamatában érzékelve/értelmezve azokat, ám egyre kevésbé kerülve a

befolyásuk alá) és attól, ki, hol és éppen miért harcolhat a világban…

 

(A Védelemkérés, elvitelkérés, tértisztítás 2015.05.29 anyagban,

megtalálhatjátok annak pontos szövegét.)

 

2015.06.23

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, ártó, akár jó szándékú,

befolyásoló, manipulatív szándékú, ártó, tisztátalan energiákat,

lényeket, melyek az olvasás, értelmezés, tudatos vagy tudattalan,

hatalmi harc, játszma, befolyás, manipuláció következményeként

kerültek a Föld energiarendszerébe, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők

gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál,

akiknél ez a szabad akarat törvényupán ének tiszteletben tartása

mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontjába: az elfogadás,

tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

 

 

saci_kaldeus.gif

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 89
Tegnapi: 120
Heti: 291
Havi: 1 987
Össz.: 525 286

Látogatottság növelés
Oldal: A dühök felismeréséről és kezeléséről II. 2015.06.23
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »