Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Az “is-is” működésről 2013.12.16

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás,

értelmezés során, akár tudattalanul  jön elő bennem, és nem a

feltétel nélküli szeretetet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint,

a lenyomatok gyógyítására, önmagamban/önmagamnak,

másokért/másoknak. Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal

védelmét az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt. Kérem Mihály

Arkangyalt, hogy olyan szintű védelembe részesítsen az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, ami áthatolhatatlan minden ártó

energia, ártó lény számára.

 

Jelen időszakban sok embernél jelentkezhet testi-lelki-szellemi szinteken

a “se veled, se nélküled” érzete-érzése-gondolata. Előkerülhetnek a

“múltból” olyan emberek, akikkel valaki ilyen kapcsolatban állt valamikor,

egyéni szinteken erőteljes igény jelentkezhet az aktuális munkahely,

munkakör, elhagyására, a pályamódosításra. A külföldön “anyagi okok

miatt” munkát vállalók zsigeri szinten érzékelhetik “az élet igazságtalan”

tévhitét, hiszen “anyagi problémáik” megoldódhattak ugyan, helyükbe

azonban más és legalább olyan erőteljes problémák léphettek (honvágy,

családtól való távolság, külföldiek előítélete feléjük, képzettségüknél

alacsonyabb munkakör stb.)  Több párkapcsolat juthat el addig a pontig,

hogy “kimondásra kerül”, “veled sem tudok élni, ám nélküled sem”.

Amiről valaki azt gondolhatta, régen elengedésre került benne,

kiderülhet, hogy mégsem, másokról pedig egyik pillanatról a másikra

vállhatnak le olyan történetek, melyek elengedésével évek óta

“küszködhetett”. Mindez meglehetősen “frusztráló” lehet, hiszen az

egyén egyre többször szembesülhet azzal, hogy a dolgok nem úgy

működnek, ahogyan azt ő elképzelte.

Ez a “kettőség” jelentősen megviselheti az emberek életét, hiszen testi-

lelki-szellemi szinten egyaránt jelentkezhetnek a “szétszakadásos”

érzetek-érzések-gondolatok. Ilyen esetekben nem célszerű hírtelen

döntéseket hozni, mert azok könnyen a visszájukra sülhetnek el, inkább

javasolt döntést hozni az egészség akarása mellett és kérni az Égi

Segítők és a Felettes Én segítségét, ennek megvalósulásához.

A köztudat jelenleg igen szennyezett, a karácsonyi ünnepek

közeledtével pedig, valószínűleg még szennyezettebb lesz. Mivel az

egyéni tévhitek többsége, jelenleg nem kerül elvitel kérésre az Égi

Segítőktől, a jelentősen elszaporodó asztrális és mentális lények

jelenléte, “szakaszosan ismétlődő tömeghisztéria” formájában hathat

vissza az emberekre. A csökkenő prémiumok, karácsony előtti anyagi

juttatások mérséklődése, az “utolsó pillanatban” odaadott fizetések és

az elkövetkező év “kilátásainak” bizonytalansága, továbbra is “szőnyeg

alá söprődhet” egyéni szinteken, jelentős dühök formájában, melyek

könnyen “lángra lobbanhatnak” egy-egy “apró szikra” hatására.

Jézus születésének időszaka, Jézus születése óta, energetikailag

magasabb rezgésszintű időszak az “átlagosnál”, és ez idén sem lesz

valószínűleg másképpen, ám bizonyos aktuális hatásokat célszerű lehet

tudatosítani, hogy az ünnepek valóban békében, nyugalomban teljenek

és ne váljanak “rémálommá”. Egyes hatások ugyanis erősíthetik, mások

pedig kiolthatják egymást.

Mivel jelenleg mindkét hitrendszer, azaz a hatalom és hála hitrendszere

és a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere is jelen van a

Földön, továbbá jelenleg nem él olyan ember földi testben, aki a nap 24

órájában képes a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerint működni, a “se veled, se nélküled” érzete-érzése-gondolata, a

két hitrendszer tekintetében is kifejtheti hatását az emberekre. Ez azt is

jelenti, a tudatosulás útján járók könnyen érzékelhetik azt, akarnak

ugyan a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint élni,

ehhez segítséget is kérnek az Égi Segítőktől és a Felettes Éntől,

ugyanakkor azt is érezhetik, gondolhatják, “nincs erejük” lecsatlakozni a

hatalom és hála hitrendszeréről, nem képesek “nélküle” élni.

A gyakorlatban fentiek az úgynevezett “kompromisszumok

megkötésében” nyílvánulhatnak meg látványos formában, például

amikor egy spirituális tanító “rutinból” tanít, olyan dolgokat, melyek már

régóta nem érdeklik őt, s teszi ezt azért, hogy meglegyen a “kitűzött”

anyagi bevétele, a “tanítványi köre”, a neve “közszájon” forogjon, “ne

veszítse el a szabadságát”, vagy abból a tévhitből kifolyólag, hogy “az

embereket nem érdekli az önismeret, a mélyebb összefüggések, csak a

felszínes dolgok, melyek kielégítik információ iránti éhségüket.” Mások

marketing stratégiákat kezdhetnek el “gyártani” alkotásaik, megértéseik

“piaci értékesítése” céljából, megelégelve a “pénztelenséget” s esetleg

észre sem veszik, motivációjuk egyre távolabb kerül a tiszta szándéktól.

Az esetek jelentős részében a “hit hiánya” állhat a háttérben,

pontosabban a valódi hit hiánya, ám ezt egy olyan ember, aki a hitről

tanít, valószínűleg nehezen lát be. Más ismerni az utat és más járni

rajta, fentiekkel tehát nincs baj, csupán a tudatosulás útjának egy

szakaszáról van szó, ugyanakkor a további fejlődéshez, célszerű lehet

megtanulni ismerni is az utat és járni is rajta, is-is, hiszen a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerén belül, ilyen formában/módon

lehetséges tanulni/tanítani. Azok számára, akik jelen időszakban is

aktívan tanítanak “szóban”, célszerű lehet végiggondolniuk bizonyos

szavak jelentését. A szó, mint harmadik dimenziós kifejezési eszköz,

valószínűleg elfogadott és használt eszköz marad az 5.-ik dimenziós

Földön is, ám mint mindennek, valószínűleg a szavaknak is meg fog

változni a rezgésszintje, azaz folyamatában változik meg jelentésük,

érzet-érzés-gondolat szintjén egyaránt, amire célszerű felkészülni és

egyéni szinteken folyamatában változtatni.

Nemcsak a szavak gondolati tartalma fontos, hanem az általuk

közvetített érzések és a hatásukra keletkező fizikai érzetek is, melyek a

Föld emelkedő rezgésszintjén, egyre magasabb rezgésszinten lesznek

képesek megnyílvánulni, mégpedig egyre inkább olyan emberek által,

akiknek egyéni rezgésszintje elbírja e szavak rezgését, együtt-

működésben “rezeg” velük. 

A siriusi karma “problematikája”, a fontossági sorrend kérdésköréhez

“kapcsolódott/kapcsolódik”, hiszen a nemzettségek tagjai közötti

konfliktusok jelentős része a “mi, ki a fontosabb?” kérdéséből adódott. A

tanítás fontosabb, vagy a gyógyítás, a rendszerek felépítése és

tanítása, vagy a gyakorlatban megélt élet, a gondolat, vagy az érzelem

stb. A mai napig folytatódhat a “vita arról”, “ célszerű-e kutatni, keresni

az élet értelmét”, vagy elegendő csak megélni a pillanatot. Nos, mindkét

nézőpont igaz a maga nézőpontjából, ugyanakkor a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működésben, a pártatlanság

energia magasabb minőségére nem lehetséges rácsatlakozni, pártatlan

szemléletre való törekvés nélkül. Jelen időszakban talán azok járnak a

legközelebb az igazsághoz, akik törekednek az is-is-ek szerinti életre és

képesek elfogadni azt, hogy ez még nem sikerül/sikerülhet nekik a nap

24 órájában. E történetek erőteljesebben előjöhetnek egyéni szinteken,

“megspékelve” az arcturusi karma tisztulási folyamatainak hatásaival.

Valószínűleg nem kellemes azzal “szembesülnie” valakinek, hogy

pártatlansága hiányának “gyökér oka”, ragaszkodásában keresendő

egója hatalmához, mely ragaszkodás erősebb lehet az egyén azon

akaratánál, hogy feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban éljen földi

testben. A hatalommal történő visszaélések, a “ki a jobb, ki a fontosabb,

ki a hitelesebb” játszmák hátterében bizony még mindig sok esetben a

valódi hit, bizalom, megértés, elfogadás, könyörület stb. hiánya állhat,

ahogy a visszautasítástól való félelem is. Az energianyerés fenti formái

rövid időszakokra adhatnak ugyan megnyugvást az egyéneknek,

pontosabban egójuknak, ám hosszabb távon pont az valósulhat meg az

ember életében, amit el akarhat kerülni, azaz egyre több

visszautasítással, meg nem értettséggel, bizalmatlansággal,

hitetlenséggel és el nem fogadással találkozhat. Sokan ilyenkor

feladhatják törekvéseiket, “hátat fordíthatnak” a tudatosulás útjának,

nem ismerve fel, hogy önmagukban/önmaguknak, saját fejlődésüknek

“mutatnak hátat”, ami már csak azért sem lehetséges, mert magának az

emberi életnek a célja a fejlődés, tudatosulás, pontosabban annak

megtanulása, hogyan élhet az ember földi testben, feltétel nélküli

szeretetben és elfogadásban. Ilyen formában/módon az illető

“elódázhat” ugyan bizonyos aktuális lépéseket, ám előbb-utóbb

döntéseinek következményeivel szembe fog nézni, ha akarja ezt, ha

sem. Valószínűleg célszerűbb önként szembenézni a dolgokkal, mint

“külső kényszer” hatására.

E folyamatokat köztudati szinten “nehezíthetik” az arcturusi karma azon

hatásai, melyek az emberek egymás “sárral dobálásával", a magyar

nép "kiválasztottságával", (a két hitrendszer visszája működésének

következtében, kirekesztettségével),  a "testvérháborúk" valódi

motivációjának elrejtésével "igazság bajnoka", "békeharcos" stb.

szerepek felvállalásával, továbbá a lemúriai karma elfolytott, "nem

szalonképes", állatias szexualitásával, az  abból származható

"álszentséggel, álszemérmességgel, álerkölcsösséggel, prűdséggel", a

felsoroltakhoz évezredek óta "szorosan kötődő boszorkányüldözéssel",

illetve említett hatások egymásrahatásaival "függhetnek össze", s mely

"összeadódott tisztulási folyamatok" jelen időszakban inkább a

“besokallós, csömör” érzeteket-érzéseket-gondolatokat erősíthetik, a

“maga nézőpontjából mindenkinek igaza van” és a "minden ember,

elsősorban ember, nemzeti, nemi, faji, vallási, világnézeti

hovatartozástól, pártállástól, szexuális hozzáállástól stb. függetlenül"

szemléletének megszületése helyett.

Köztudati szinten jelenleg annyi egymásnak látszólag “ellentmondó”

információ és a hozzájuk tapadó indulat halmozódott fel, ami az elme

számára egyre inkább kezelhetetlen. Mivel sokan “önvédelemből”

kapcsolódnak le a köztudat ezen “információ sokaságáról”, vagy

egyszerűen csak azért, mert “elméjük automatikusan lekapcsolódik a

számára feldolgozhatatlanról” ez valamennyire kihat a köztudat

állapotára is, “könnyíthet rajta”, ám a “nem veszek róla tudomást”, nem

jelenti magát a probléma megoldását, annál inkább a probléma

elódázását, így a “ki, miért felelős”, “ki, miről tehet”, “ki, mit szúrt el”, “mi

let volna, ha”,  tévhitek könnyen “kifakadhatnak” az ünnepek alatt,

amennyiben valaki nem figyel oda, “tetőzve” a történetet “megoldási

ötletekkel, alapvető információk ismerete nélkül”. Ezek az “ötletek”

elvitel kérése nélkül a köztudatba áramolnak, s mivel valószínűleg sokan

lesznek elfoglalva hasonló “ötletbörzékkel” az ünnepek alatt, a

“bemozdított” köztudat feszültséget, nyugtalanságot, depresszív

érzeteket okozhat azokban, akik erőteljesen rákapcsolódnak, jelentős

elfolytások, "tudomást venni nem akarások" esetében pedig tompaság,

tunyaság, kedvetlenség, jelentkezhet az egyénekben. Ezeket az

érzeteket-érzéseket-gondolatokat célszerű tudatosítani és a köztudaton

történő “lófrálás helyett”, inkább azokra az emberekre koncentrálni, akik

körülöttünk vannak, valószínűleg szeretnek bennünket és akiket mi is

valószínűleg szeretünk.  

Mivel az Égi Segítők már nem olyan formában és módon vannak jelen a

Földön, mint az elmúlt évezredekben, jelen energetikai váltásokkal

együttműködésben történő leföldelődésük okán, a magasabb

energiaminőségek hatásai, olyan egyéni életterületeket érinthetnek,

melyeket eddig esetleg nem. A “szőnyeg alá besöpört” történetek

kioldódása azokat az egyéneket érintheti fájdalmasabban, akik az

utóbbi időben “elhanyagolhatták” tudatosulási folyamataikat, vagy

“túlzásba vitték” azokat, azaz az aktuális energetikai hatások

segíthetnek kiegyenlíteni bizonyos szélsőségeket, amennyiben ezt

valaki képes felismerni és segítségként megélni. A jelenlegi energetikai

hatások előmozdíthatják a “szőnyeg alá besöpört” történetek

kioldódását, Jézus születésének időszakában ezért erőteljesen

előjöhetnek az “áldozattal, áldozathozatallal, áldozatvállalással”

“kapcsolatos” megoldani/feloldani valók, melyek elsősorban az anyagi

dolgokkal, a pénzzel lehetnek “ összefüggésben”. A ‘szegény én” és a

“mártír” játszmái nagyobb gyakorisággal fordulhatnak elő, célszerű

odafigyelni arra, hogy valaki ne “csússzon bele” e történetekbe

semmilyen formában/módon. Hogy érthetőbb legyen a mondanivaló,

előfordulhat például, hogy egy anya, aki külföldön vállal időszakos

munkát, azért, hogy biztosítsa családja számára a “megélhetést”, éjjel-

nappal dolgozik, nem törődve egészségével, hogy szeretteinek “jobb

sora legyen”, karácsony este azt “kapja” gyermekétől, hogy nem is

szereti őt, fontosabb számára a pénz, mint a család. Nem tudatosítva a

helyzetet, ilyen esetben az egyénből “ösztönösen” előtörhet a “szegény

én” játszmája, mely tovább gerjesztheti a folyamatot, még inkább

megviselve annak összes résztvevőjét. A “nem belecsúszás” nem azt

jelenti, hogy valaki ilyen esetben “nyelje le bánatát”, sokkal inkább azt,

hogy mielőtt az illető bármit is válaszolna, lehetőleg vegyen egy nagy

levegőt és ne “zsigerből támadva” mondja el mondandóját, hanem

annak végiggondolására törekedve. Amennyiben valaki mégsem képes

megfogni düheit, kétségbeesését, javasolt törekednie annak mielőbbi

felismerésére, hogy “ezt nem sikerült megfognom”, s kérni Jézus és

Mihály Arkangyal segítségét a dühök elvitelében gyógyító helyükre.

Hasonló történhet olyan emberek esetében, akik idejük jelentős

részében igyekezhetnek oldani blokkjaikat, “dolgozni” a saját és a világ

békéjének megteremtésén, “áldozathozatalukért cserébe” pedig esetleg

éppen a családjuktól kaphatnak visszautasítást.

Nos, az áldozathozatal, áldozatvállalás “ideje lejárt”, jelen időszak már

egyre inkább a felelősségvállalás időszaka, amihez jelentős energetikai

segítségeket kapnak mindazok, akik kérik azt és képesek elfogadni. A

Felettes Én szintű működés nem valósítható meg hatalom és hála

hitrendszere szerint működő játszmákkal, így jelen időszak jelentősen

érintheti a “mártír”, a “hős”, a “példakép” és a “szegény én” játszmákat

játszók folyamatait.

A pénz, annak elosztása valószínűleg meghatározó témája lesz az idei

ünnepeknek, ami jelentős frusztrációkat “hozhat ki” az egyénekből.

Mivel egyre nagyobb rálátás nyílik egyéni szintekről a világban zaljó

folyamatokra, egyre többen érezhetik, gondolhatják úgy, nincs akarásuk

úgy élni, mint eddig, változtatni akarnak, csak azt nem tudják, hogyan.

Nos, ha valaki a hogyan kérdésével foglalkozik, akkor az az ember

valószínűleg éppen nem hoz döntést, nem kér segítséget, hanem a

hogyannal foglalkozik. Ezen célszerű lehet változtatni.

Jelen időszakban egyre többen megérthetik, egy hasonlattal élve, ha

összesen 5 Ft-juk van, mely összegből 3 Ft –ot költenek x dologra, 2 Ft-

ot y-ra, s ez az arány felcserélődik, akkor x-re valóban kevesebbet

költenek ezentúl, ám összességében ugyanannyi marad a kiadásuk,

mint addig. Lehet, hogy “jól hangzik”, hogy ezentúl kevesebbet költenek

x-re, ám ez csupán egy nézőpont, mely magát a problémát nem oldja,

nem oldhatja meg. (lásd. rezsicsökkentés, minimálbéremelés,

munkanélküliség statisztikai adatai stb).

A “lélektani határ” átlépése akkor történhet meg, ismételten egy

hasonlattal élve, mikor 2+3 végösszege 5 helyett, 6 lesz. Miért? Mert

ekkor az emberek elkezdhetnek kérdéseket feltenni, még azok is, akik

nem “rendelkeznek beható pénzügyi, közgazdasági egyéb

ismeretekkel”, hiszen 2+3 végösszege 5, nem pedig 6, ezt pedig még a

minimális alapismeretekkel “bírók” is valószínűleg tudják.

Aki kérdéseket tesz fel, előbb-utóbb megkapja a válaszait is, márpedig

jelen időszakban egyre több a kérdés.

Alábbiakkal nincs akarásom feldühíteni senkit sem, hiszen a pénz

elosztása, annak megléte, vagy hiánya, igen fájdalmas pontokat

érinthet egyéni szinteken, ugyanakkor a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerinti működésre, “tabu” témák meglétével

nem lehetséges átállni. Saját, sokszor keserves tapasztalataimon

keresztül tanulhattam meg a pénzzel való, “aktuálisan helyes”,

számomra is elfogadható bánásmódot, folyamatában tanulom a pénzzel

való, önmagamban/önmagamnak és másokért/másoknak, is-is

bánásmódot, a pénz eszközével való élést, ezért úgy gondolom, az

egyéni “pénzügyi nehézségeket” lehetséges és célszerű is a

köztudatban elterjedtől eltérő formában/módon elkezdeni megvizsgálni.

A “pénzügyi nehézségek” ugyanis nemcsak akadályozhatják, hanem

segíthetik is az egyéni tudatosulási folyamatokat, például azzal, hogy

jelenlétük “rákényszerítheti” az egyént arra, hogy elkezdjen

gondolkodni, az addig megszokottól eltérően számolni, "gazdálkodni",

és felismerhesse, hogy még a hatalom és hála hitrendszerén belül is

vannak a kötelességein kívül, jogai is, is-is. A gondolkodás, tudatosítás

egyre inkább segíthet felismerni a “mézesmadzagokat”, a “fél

igazságokat”, a “marketing fogásokat”, s jóval nagyobb szabadságot

biztosíthat az egyén számára annak eldöntésére mire ad ki pénzt és

mire nem, a jogok/kötelességek arányainak figyelembevételével. Azt már

csak zárójelben jegyzem meg, egy nagyobb tudatossággi szinten élő

emberiség vezetői, előbb-utóbb valószínűleg olyan emberek lesznek

képesek csak lenni, akik manipuláció helyett, megtanulnak és képesekké

válnak kérni, a szó valódi értelmében. Ez az időszak egyelőre még

"arrébb" lehet, ám ha figyelembe vesszük, hogy a Föld magasabb

rezgésszintjén, a manipulációs technikák, a megváltozott energetikai

hatások következtében egyre kevésbé lesznek működőképesek,

fentiek lehetősége közelebb állhat hozzánk, mint ahogy valaha is állt. 

A belátásokat lehetséges megtenni önként, "erőszak nélkül is", az

egyén szabad akaratából, ám a makacsság, önfejűség, büszkeség, gőg,

ragaszkodás bizonyos elvekhez, törvényszerűségekhez, melyek

helye/ideje lejárt stb., sok ember esetében erő helyett, erőszak

formájában "szülheti meg" a változásokat.

A Föld jelenlegi rezgésszintjén egyre kevésbé működhetnek a pozitív

gondolkodás “kifejlesztésére” létrehozott technikák, hiszen egyre

inkább beazonosítható és belátható, hogy “a pohár nemcsak félig tele

van, hanem ugyanakkor félig üres is, is-is”, olyan ember pedig nem él

jelenleg földi testben, aki a nap 24 órájában képes a "nincs pohár"

megértési szintjén működni.  A Föld és az egyének rezgésszintjének

növekedésével, az emberek tudata tágul, blokkjaik oldódnak, egyre több

mindenre nyílhat rálátásuk, így egyéni “önbecsapási mehanizmusaik” is

egyre kevésbé működhetnek.  A "pénzügyi nehézségek" megoldására

egyre "látványosabban lehet alkalmatlan" a megváltoztatott

szóhasználat, hiszen attól, hogy "nehézség" helyett, például "pénzügyi

növekedés" kifejezést használunk, csupán rózsaszín papírba

csomagolhatjuk azt, ami eddig sem működött.

Mivel az emberek jelentős része nem ismeri a pártatlanság magasabb

energiaminőségét, a dolgokra történő nagyobb rálátás zavart okozhat

az egyéni működésekben. Ezt nem nehéz belátni, ha valaki

végiggondolja, van-e olyan ember a környezetében, akivel “nem jut

közös nevezőre” évek óta, s az állandó aktív, vagy passzív, vagy is-is

harcok, játszmák “megmérgezhették” kapcsolatukat. Amikor valaki

zsigeri szinten érti meg annak a mondatnak a jelentését/jelentőségét,

hogy a maga nézőpontjából mindenkinek igaza van, ám attól az még

nem biztos, hogy az igazság, ahogy annak a mondatnak a jelentőségét

is, hogy egy kapcsolat “milyenségében” minden abban résztvevő

felelőssége benne van, az alkalomadtán “katartikus” felismerésekkel

járhat. Ilyenkor előfordulhat, hogy a “felismerésre jutó” egyén “átesik a

ló túlsó oldalára”, s felismerve “bűneit”, a bűntudat “csapdájába merül

el”, ám ez nem a helyzet megoldása, feloldása, “legjobb” esetben is

csak a probléma létrejöttének szintjén értelmezett másik nézőpont.

A reménytelenség, tehetetlenség, elkeseredettség, bűntudat

érzeteinek-érzéseinek-gondolatainak, első körben célszerű távozniuk

egyéni szintekről, lehetőleg nem a köztudatba, hanem kéréssel a

gyógyító helyükre, ahhoz, hogy megszülethessen egy magasabb

nézőpont, melyről a problémák is megoldhatók/képesek megoldódni. A

problémák azon a szinten melyen létrejöttek ugyanis nem oldhatók meg,

nézőpontváltás pedig sok esetben csak “katartikus” megértések,

felismerések, tapasztalatok útján valósítható meg, mely felismerések

megszületésére a karácsonyi időszak rendkívül alkalmas lehet.

Célszerű lehet tudatosítani, hogy a jelenlegi időszak egy átmeneti

időszak, melyen minden egyes ember átmegy, vagy valószínűleg át fog

menni, az egyén szabad akaratában áll választani, gördülékenyen, vagy

kevésbé gördülékenyen akarja-e ezt megtenni. Ennél a résznél még egy

tévhitet javasolt elengedni, mégpedig azt, mely szerint vannak

“úttörők”, olyan tanítók, gyógyítók, akik az “élen” járnak, kitapossák

mások számára az utat, hogy az emberek könnyebben legyenek

képesek fejlődni. Ez a tévhit Jézus halálával “kapcsolatosan”

keletkezhetett, erőteljesen jelen lehet az emberekben, ám attól még az

esetek jelentős részében nem szól másról, mint arról, valaki olyan akar

lenni, mint Jézus. Ez már csak azért sem lehetséges, mert Jézus, Jézus

volt/van, az egyén meg az, aki, az Égi Segítőkkel való kapcsolat,

pontosabban együttműködés valódi jelentősége pedig csak Felettes Én

szintjén érthető és élhető meg. Jelenleg nem él olyan ember a Földön,

földi testben, aki Jézus halálának és feltámadásának valódi motivációját

Felettes Én szintjén értené, és ha csak a jelenleg “köztudati

szinten” ismert motivációt "vesszük szemügyre", akkor is belátható,

hogy Jézus halálakor a Föld és a rajta élő emberiség “vészesen”

alacsony rezgésszinten működött, míg a Föld jelenlegi rezgésszintje az

5.-ik dimenzió határait súrolja, és alkalmanként meg is haladja azokat.

A megváltozott energetikai körülmények, megváltozott működést is

igényelnek az emberektől, ahogyan még ha ez furcsán is hangozhat, az

Égi Segítőktől is, így amennyiben valaki még mindig “más hátán akarna

feljebb jutni, felemelkedni”, a visszája működés következtében könnyen

alacsonyabb rezgésszinten találhatja magát, mint ahol eddig volt.

Ami jelentősen megkönnyítheti a jelen és az elkövetkező időszak

“kezelését” egyéni szinteken, az annak felismerése és “szívből jövő”

kikommunikálása, ki, mit köszönhet a másik embernek, mindezt téve

annak figyelembevételével, mit bír el az illető és mit bír el a másik ember.

Amennyiben mindez nem "szívből" jön, bizony a visszájára sülhet el,

ezért javasolt első körben megérteni, mi a különbség a "köszöngetés"

és az őszintén kimondott "köszönöm" között. A szélsőségekbe történő

belecsúszásokat ezekben az esetekben is célszerű megelőzni. Vannak

emberek, akik befogadóbbak 1-1 köszönetnyilvánításra, ölelésre, mások

kevésbé, amennyiben valaki “nyitott szívvel borul” egy olyan ember

“nyakába”, aki esetleg nem bírja el a szeretet eme megnyílvánulását, az

könnyen találkozhat visszautasítással, amit félreértelmezve, “gyötrő szív

fájdalom” visszahatásaként élhet meg. "Ideje lehet" megtanulni

önmagunkban/önmagunknak és másokért/másoknak, is-is működni, erre

törekedni és önmagunkat csakúgy tiszteletben tartani életünk

helyzeteiben, mint a másik embert.

Összefoglalva, jelen időszakban javasolt kiemelten odafigyelni arra,

hogy valaki lehetőleg “ne csússzon bele szélsőséges helyzetekbe”, ne

csatlakozzon rá a köztudat esetleges “tömeghisztériáira” és igyekezzen

még “belecsúszás előtt” felismerni a “mártír”, “hős” stb.  játszmákat. Az

esetleges “se veled, se nélküled” érzetek-érzések-gondolatok

esetében, hírtelen döntések helyett, javasolt törekedni az is-is

lehetőségek megvalósításának véggigondolására és az “álláspontok”

egyeztetésére, hogy az ünnepek nagyobb békében, nyugalomban és

örömben telhessenek minden ember számára, aki jelenleg a Földön él.

Az emberek nem tanultak meg egyszerre önmagukban/önmaguknak és

másokért/másoknak élni, is-is, legjobb esetben is csak az egyik, vagy a

másik történet működött egyéni szinteken valamilyen formában/módon.

Hogy mit is jelent az is-is működés, ahogy a “szeretlek, szeretem

önmagamat is, így veled is tudok élni, és nélküled is" , azon a szinten,

melyen a “se veled, se nélküld problematikája” létrejött, nem

értelmezhető, és nem megoldható. Az is-is működés lényege, csak egy

magasabb nézőpontból érthető/élhető meg, melynek tiszta szándékkal

történő “szert tevésére” Jézus születésének időszaka nagyszerű

lehetőség. E magasabb nézőpont egyéni szintű megvalósulásához

nyugodtan lehet kérni az Égi Segítők és a Felettes Én segítségét, hiszen

ha valaki valóban akarja a változást, a segítség is meg tud érkezni

hozzá. Boldog, örömteli, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok

mindenkinek!

2013.12.16

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu 

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek az olvasás, értelmezés alatt, akár tudattalanul előjöttek

bennem, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett, vigye el a

gyógyító helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására,

önmagamban/önmagamnak, másoknak/másokért. Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés,könyörület energiákat,

hagyom azokat magamon keresztül szabadon átáramolni, kérem

Mária Magdolna, Máriaanya és a Felettes Énem segítségét, hogy ez

így is legyen. OM, AMEN.

 

 

 

 cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 211
Tegnapi: 68
Heti: 868
Havi: 2 564
Össz.: 525 863

Látogatottság növelés
Oldal: Az "is-is" működésről 2013.12.16
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »