Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 arany_om2.jpg

ban_balazs.jpg

Bán Balázs Gyógytorna Megoldás Kft.

Szexualitás

 

A legcsodálatosabb dolog, mi két ember között létrejöhet. Ezzel

lényegében el is mondtunk mindent. A cikknek akár vége is lehetne…

Azonban ez a téma sokkal, de sokkal több helyet és teret követel

magának. Mióta létezik az emberiség, azóta mérvadó, sorsokat és

életeket meghatározó alapjelenség a szexualitás.

Az állatoktól nem sok minden különböztetni meg az embert. A fejlettebb

agy jut rögtön az eszünkbe. Manapság azonban egyre többször ez is

felülíródik; ám ez egy másik történet… Az is különbség, hogy a szexuális

együttléteket nem kizárólag a faj fenntartása, hanem az örömszerzés

ihleti. Azonban tudjuk, nem volt ez mindig így.

Sok-sok évszázadon át - ahogyan történelmi olvasmányainkból és

filmbeli alkotásokból is kiderül - igencsak egyoldalú eseménysor volt ez.

férfiak privilégiumaként a nő csupán élvezeti eszközként,

játékszerként kapott szerepet. Az pedig, hogy mit érzett, egyáltalán mit

igényelt maga a nő, az senkit sem érdekelt. Az „előjáték” ismeretlen

fogalom volt. A férfi egyeduralkodói jogának tartotta a közösülést, akkor

és úgy, ahogy neki tetszett. Erre utal az a tény is, hogy a katonák

számára minden korban az anyagi javak szerzése mellett a prédaként

megjelenő, megerőszakolható nők jelentették a legnagyobb motivációt...

higiénia is komoly hiányokat mutatott. Túl a nemi betegségek

elterjedésének egyébiránt nem elhanyagolható ténye mellett, a

mosdatlanság, az ápolatlanság dívott, így aztán - különösen a nő

szempontjából - fergeteges élményről aligha beszélhettünk hosszú-

hosszú időn át…

Azonban a nőket sem kell(ett) félteni. Tudatában voltak már az idők

kezdete óta annak, hogy a férfiakat - a gyomruk mellett - mindenekelőtt

a nemi szervükön keresztül lehet megfogni és manipulálni. Számos

történelmi nőalakról tudunk, akik ilyetén tehetségük miatt emelkedtek

elképesztő magasságokba. Említhetnénk a nagypolitikát is, ahol a

titkosszolgálati eszköztárban bizony a női test vonzereje élvonalban

szerepel. Nem kell azonban messzire mennünk: a mindennapokban is

találhatunk jócskán példákat arra, hogy X-et vagy Z-t bizony nem az

esze vagy a tudása emelte ki a többiek közül, hanem valami egészen

más… Van ennek azonban egy másik vetülete is: amikor az illető nem

kíván élni „tehetségével”, ám a főnöki elvárás megvan. Sőt, azt tett is

követi. Ekkor viszont már szexuális zaklatás esete áll fenn.

A legősibb foglalkozásról, ha úgy tetszik mesterségről is szót kell

ejtenünk. A prostitúcióról. Ennek is elképesztő arzenálja alakult ki az

anyagi javak megszerzése okán. E fogalom kapcsán nem csupán a

„repedtsarkúság”, meg az útszéliség juthat eszünkbe. A jól menő,

exkluzív bordélyházak bensőséges és diszkrét környezetében működő

„pedigrés” örömlányaitól a szinte megfizethetetlen, státusz-

szimbólumként is regnáló „luxusnők” kategóriáig színes a paletta.

Olyannyira, hogy már a másik nem sem marad ki ebből az üzletágból. A

maguk szolgáltatását elsősorban özvegy-, vagy férjük által elhanyagolt

asszonyoknak felkínáló férfiak is igen jól megélhetnek ebből.

E témánál nem hagyható ki a homoszexualitás sem. Már számtalan

ókori feljegyzés is tanuskosdik arról, hogy ez a jelenség mindennapos

volt akkoriban. Megütközést sem keltett. Az idők változásai azonban

tabuvá változtatták ezt. Az Egyház például tűzzel-vassal lépett fel

ellene. Korunkban - az egyenjogúság és az emberi jogok korában - nagy

eszmei harc folyik azért, hogy ez elfogadható és tolerálható cselekedet

legyen. Inkább kevesebb, mint több sikerrel. Tény: heteroszexuális

férfiszemmel két nő szerelme még izgató hatású is lehet, ám két férfié

finoman szólva sem az…

bűncselekmények komoly aktahalmaza szól a szexuális aberráltságról

és ferde hajlamokról. Az emberi agy elképesztő változatosságban képes

működtetni egy-egy torzult, beteg személyiséget. A szexuális

kegyetlenkedések normális elmével elképzelhetetlen, horrorisztikus

változatai tűnnek fel, melyekre még a legvérszomjasabb vadállatok sem

lennének képesek. A kiskorúak megrontásáról is gyakran hallani, mint

válfajról. Ez talán a legfelháborítóbb, hiszen a védtelen, erőtlen

kiszolgáltatottság kizár minden esélyt a menekülésre. Főként az arab

világban manapság is folyik a lánykereskedelem. A dúsgazdag sejkek

háremeibe várva várt „finom desszert” egy-egy európai fiatal szűzlány

érkezése…

Gyakori pubertáskori, sőt későbbi probléma az egyes testrészek

nagyságának polémiája. Az olvasmányok, a filmek azt sugallják: minél

nagyobb egy pénisz vagy kebel, annál jobb. És „csak a nagy jó

mindenből!” Akit az anyatermészet nem áldott meg hatalmas

méretekkel, bizony ebből kiindulva lelki problémák sokaságával

találhatja magát szembe. Ez kihathat a gyakorlatra is; az ilyen

szorongók ugyanis nehezen nyílnak meg és tárják fel magukat. Ha ez

meg is történik, a tudatukban ott van a gát (lehet, hogy az enyém nem

elég jó?!), ami már jócskán szexuális teljesítményük rovására mehet…

Éppen ezért a média-alapanyag nem jó tanácsadó, mert hiszen a való

világban a nők egy része a kisebb méretű falloszt szereti, míg a férfiak

egy része szívesebben markolja a kisebb női mellet. 

Óriási trauma, férfiaknál és nőknél egyaránt, a nemzőképtelenség. Ez

bizony alaposan ronthatja a szexuális életminőséget. És vagyonok

mennek rá ennek megszüntetésére. Miként az is borzasztó és

ledegradáló fejlemény, ha a nemi szervek nem működnek

rendeltetésszerűen. Számos gyógykészítmény és terápia ígér időszakos

vagy teljes gyógyulást. 

A szexualitás az embernél ösztönös és tudatos cselekvéskombináció.

Aki megházasodik, annak e téren óriásit szűkül a pálya. Ez az egyik

legnagyobb veszélyforrás. Statisztikák mutatják ugyanis, hogy a

házasságok felbomlásának legfőbb okai között a szexualitáson alapuló

hűtlenség előkelő helyen áll. Ha hideg fejjel, érzelemmentesen és a

társadalmi konvenciótól elvonatkoztatva gondolkodunk, ez bizony

teljesen érthető módon van így. A biológia, a kémia nem szűnik meg

működni attól, hogy az érzelem, egy papíros és pár elismételt mondat

összeköt két embert. Éppen ezért óriási kísértést jelent a felek számára,

ha megjelenik a horizonton olyasvalaki, aki beindítja a folyamatokat.

Mert általában kétségünk ne legyen: előbb-utóbb megjelenik. Az már

emberi temperamentum és érzelmi beállítódás kérdése, hogy erről az

illető mennyire vesz tudomást... A férfiaknak e téren általában

„nehezebb dolguk” van: a nők sokkal emocionálisabbak,

érzelemközpontúságuk fejlettebb...  

A szexualitás akkor a legcsodálatosabb, ha mindkét fél egyenrangú az

aktus során; ha mindkét fél kívánsága teljesül; ha mindkét fél gyönyört

és kielégülést kap. Az ezt lehetővé tevő képesség (sajnos) nem születik

velünk. Tanulnunk és nem utolsósorban figyelnünk kell. Magunkra és

partnerünkre egyaránt. Mert a szexualitás csak így lehet igazi, teljes és

csupa nagybetűs.  

 

Bán Balázs

Gyógytorna Megoldás Kft.

1083. Budapest, Apáthy István utca 12.

E-mail: apathy.gyogytorna@gmail.com

Telefon: 0620/9/671-915

 ..................................................................................................................

 bode_foto.jpg

Böde István jóga tanár, szellemi tanító

A szexualitás

 

"Azt mondtad, hogy a szerelmi aktusban teljesen engedjük el

magunkat...maradjunk benne hosszú ideig remegve a gyönyörtől. Mire

tanítasz minket? Kéjelgésre?" Hangzott el a kérdés Osho-hoz egyik

alkalommal.

"Ez a hamis személyiség tévedése, mert az élvezet ellen van, ettől

emberellenes. Ebben a hamisságban nőttünk fel: hogy minden, amit

élvezel, az eleve bűn. Én mást tanítok...A tantra szerint, ha nem élvezed

az életed, akkor segíteni sem tudsz másoknak élvezni... Ha te nem vagy

boldog, akkor nem adhatsz másoknak csak boldogtalanságot. Csak

abból tudsz adni, amiből neked is van..." válaszolta az életművészet

prófétája.

Az ember ősi, predesztinált igénye, hogy megélje a teremtés

gyönyörteljes aktusát-ami a férfi és női energiák egymásra hatása

nyomán jön létre.

De hiszen még az alkotóművészetnek is megvannak a teremtés örömteli

pillanatai-ekkor a Teremtő egyenrangú társainak érezhetjük magunkat.

A férfi és nő szerelmi aktusában a kettévált isteni, ős-vágy, két polaritás

egyesülése történik magas asztrális hőfokon...az önkívület

örömteliségében.

"Bontsd ki a gyönyör rejtekéből forrón lihegő sötét öled, míg büszke

combjaid felett az irigy vén hold is kibékül! Gyönyörünk csak álom , röpke

láng: s ezer csillag szemét reánk fordítja a nagy éj vidáman...- Add

csókod innom, s én a kéjek mustjával áldozok tenéked a nőiséged

templomában."

Vallott a költő Günther Christian: Nászdal című versében.

A szeretkezésben való " megszűnésünk", az énünk izzó gyönyörben

feloldódása némileg hasonló a misztikus istenélményhez- úgy gondolom,

az ember testi és lelki gyönyörre van teremtve.

Azért...hogy elkerüljem a túlidealizáltság tévedéseit megjegyzem: nem

érzem igazságosnak az egyenlőtlen örömesélyt a nők-férfiak esetében,

ami a szexuális életet illeti. Egy önző férfi számára is a magömlés mindig

én- kívűleti kéjérzettel jár, a nők többségének valami többre van

szükségük a puszta együttlétnél: a férfi szeretetére, figyelmességére. (

Nem véletlen , hogy a maszturbálás gyakorlata széleskörűen elterjedt a

nők körében-még a házasságban is) Egyébként semmi sem ábrándítja ki

jobban a nőt, mint amikor azt tapasztalja, hogy a szerelmi partnere csak

a saját kielégülésével törődik.

Egyetérthetünk Irving Singer-rel, aki " Az emberi szexualitás" című

művében azt írja: " Nagyon gyakori, hogy a nők olyan társra vágynak,

aki abban az időben fog ejakulálni, ami egybeesik saját orgazmusuk

idejével,- és a férfiak is így vannak vele. Ez a fajta egybeesés érzelmi

azonosságot jelent, bizonyítéka a kölcsönös szeretetnek. Gyakorta két

olyan személy közti harmóniára vall, akik örömüket egymás szükségletei

és hajlamai szerint hangolják össze. Nyilvánvaló, hogy az ember jobban

meg tudja édesíteni a kéjérzet tetőfoka utáni elernyedést, ha a partnere

teljesen kielégült, megközelítőleg ugyanabban az időben."

Akit hivatása, magasrendű életfeladata vezérel: egyes esetben

fajfenntartó ösztöne, szexuális energiája transzformálódik: átalakul,

átváltozik- így válhat teljes értékű emberré, hogy célját elérje.

Más esetben, ha valaki önsanyargatásával úgy vállal aszkézist, hogy így

jusson az erkölcsi tökéletességig, a legfejlettebb önuralomig, ( mint pl. a

vallási megszállott, a fakír stb) életellenes téves eszméje, ez az önzése,

személyiségét megbetegíti, mert természetellenes. Az elfojtott erők

energiadagályt hoznak létre, mely a jelen vagy a következő életében

vad kicsapongásokba, ártó indulatokba sodorják- az egyensúly elvű

törvény értelmében.

A másik karmikus variáns sem jobb: a szexuálisan aberrált, perverziókba

ragadt emberi sors terheltsége. Általában a pervertált infantilis, kora

gyermekkori (vagy előző életeiben keletkezett) traumák bilincseiben él.

Valamely perverz kerülő úton, mellékvágányon éli ki szexuális energiáit,

akár asztrál síkon a fantáziájában, vagy a fizikai valóságban. Minden

ilyen esetben "táplálja " a maga teremtette egyre éhesebb pervertált

démonát.

Számára a vég az energia apály, van mikor a pszichiátria vagy a börtön.

Mindenesetre a sokféle nemi eltévelyedés lehet maga a pokol az

egyén számára: újra és újra meg kell tennie azt, amivel rejtőzködni

akar, más esetben ettől szabadulna, de erre képtelen... Legyen az

például a szado-mazochizmus, fettisizmus, transzvesztitizmus, az

erőszakos nemi közösüléshez társulva a borzalmas kéjgyilkosság, hogy

a torz lelkek pedofíliáját már ne is említsem. 

A pokol és mennyország lelki állapot- szabadságunk van arra (míg nem

késő), hogy az ördögit vagy az angyalit engedjük életünkbe, a

szívünkbe.

Minden bennünk történik valójában, és ami belőlünk kivetül, hozzánk tér

vissza. Attól függ minden, kinek –mi, a választott és megtartott

értékrendje, mert ránk csak az gyakorol hatást, ami iránt nyitottak

vagyunk.

Fogyasztói társadalomban élünk. Tudatosak kell, hogy legyünk az

ételeink megválasztásán kívül abban is, hogy pl. milyen DVD, film, könyv,

baráti kör vagy szellemi tanítás mérgezi vagy táplálja lelkünket.

Akinek nemcsak a testünket, a szívünket is ajándékba adtuk, a

legnagyobb kincsünket kapta tőlünk. Ha állandó lakat alatt őrizzük,

sötétségben marad és bensőnk elsorvad...Ha pedig folyton osztogatjuk

arra érdemteleneknek, kifosztottá válunk: bizalmatlanságunk okán

képtelenek vagyunk az újabb, teljesebb szerelemre. Igen,

tapasztalnunk kell - de nem léphetünk folyton ugyanabba a gödörbe.

Mert lehet, hogy az új szerelem varázslatát, romantikáját már bölcsebb,

érettebb szívvel éljük meg- amihez társul a kiteljesedettebb szexuális

örömélményünk is.

...és akkor: " Szeretni Tehozzád szegődtem" ( Nagy László)

 

Böde István, jógaoktató

email: bodeistvanjoga@gmail.com

jóga foglalkozások minden kedden 18.00-20.00 

Elérhetőség: Bp., VIII. kerület, Práter utca 28  II. emelet balra 

 ..................................................................................................................

 domjan_moni.jpg

Domján Mónka pszichológus, önismereti tréner

Szexualitás és spiritualitás

 

Eva-Maria Zurhorst szerint valódi testi szerelem csak a szíven át

áramolhat. Én pedig egyetértek vele. Jóideje be kellett vallanom

magamnak, hogy életemben akárhányszor szexuális közelségbe

kerültem egy férfival, valójában mindig szeretetet és elfogadást akartam

kapni tőle. Akkor is, ha a látszat nem erről szólt, és a helyzet semmi

esélyt nem kínált erre. Ilyenkor hiába győzködtem magam, hogy ez csak

egy laza flört, könnyű kis kaland – utólag - s egyre gyakrabban közben

is - mélységes hiányérzet és szomorúság töltött el, akármilyen

magabiztosnak tűntem. Nem beszélve azokról a kétségbeesett

kísérletekről, amikor egy tartós párkapcsolaton belül kialakult nyomasztó

érzelmi távolságot próbáltam áthidalni a szexualitás segítségével –

persze sikertelenül.

Véleményem szerint a szexualitás arra való, hogy egy pár között

fennálló odaadást, szeretetet, összeolvadást testi szinten kifejezze.

Szeretet és intimitás nélkül a szex olyan, mint amikor náthásan eszünk:

szükségünk van az ennivalóra, érezzük az éhséget, akarjuk is az

ennivalót, de amikor elfogyasztjuk, csalódást érzünk, hiszen éppen az

hiányzik, amitől igazán élvezni tudnánk. Pedig maga a folyamat

tökéletesen lezajlik!

Ezen felül az sem mindegy, milyen érzelmi klímában fogan meg egy

gyermek: ha szeretettel átitatott beteljesülésből indul útjára, biztos

vagyok benne, hogy egy olyan alapvető életerőt, életörömöt kap, amely

végig elkíséri őt. S ha a szülőpár továbbra is azon van, hogy fenntartsa

ezt a meghitt bázist, ebből az „érzelmi munícióból” folyamatos

támogatást, biztonságot és szeretetet tud adni felnövekvő

gyermekének. Tehát a szexualitás energiája nemzedékeken keresztül

áramlik, s a szülők szexualitása meghatározza a gyermekek

szexualitáshoz való viszonyát is.

Egyáltalán nem mindegy hát, hogyan bánunk saját magunkkal szexuális

téren, milyen helyzeteket választunk szexualitásunk kifejezésére,

megélésére. S hogyan kapcsolódik a szexualitás a spiritualitáshoz? Nos,

ha szeretetről beszélünk, akkor óhatatlanul a spiritualitásnál kötünk ki.

Azt a végtelen hálát, feloldódást, életörömöt, elfogadást, amelyet a

szeretetben, intimitásban megélt szeretkezés nyújt, csak a spirituális

dimenzióban tudom értelmezni. Mert mi a spiritualitás? Számomra annak

a biztos tudata, hogy valami nagyobb egésznek a része vagyok, s ez a

nagy egész gondoskodik rólam, vezet engem, és megtart, ha

szenvedek. S hogy minden jól van úgy, ahogy van. Megnyugodhatok,

rábízhatom magam erre a hatalmas, jóságos erőre, és szabadon

élvezhetem az életemet.

Gyönyörűen ábrázolja mindezt a Crowley tarot XI. Nagy Arkánuma, a

Vágy. A teljes önátadást a tudatosság vezérli – ezt jelképezi a gyeplő.

Azt a különleges, értékes, csodálatos minőséget pedig, amelyet a valódi

testi szerelem közvetít, a nő kezében tartott kehely sugárzó tartalma

szimbolizálja. A szeretet áramoltatásának gyakorlása életre szóló

feladat, ezért  kapott Nagy Arkánumi rangot a kártyában. S ezért

érdemel tiszteletet az életünkben is.

 

Domján Mónika pszichológus, önismereti tréner 

Bejelentkezés: domjanmoni@gmail.com

Honlapok: www.tavaszpont.com

www.karmaasztrologia.com

Blog: www.monikaesatarot.blog.hu

Szakmai közösség: http://www.napszikra.hu/terapeuta/domjan-

 monika

 ..................................................................................................................

 dr._marton_csilla_jo_kep.jpg

Márton Csilla pszichoanalitikus, légzésterapeuta

A SZEXUALITÁS

 

A szexualitás az emberi párkapcsolatok szerves része. A szexualitás

olyan folyamat, amely a nemi tevékenységgel kapcsolatos, kétneműség

között.

Az életet nem szemlélhetjük kívülállóként, mivel testünkben, első

lélegzetvételünkben is jelen van. Az élet a maga nemében a

legtitokzatosabb és legelragadóbb megtapasztalás. Az emberi tudat

kialakulásáig teljesen természetesnek tűnt, hogy a csoda bennünk él,

ám ahogy szemlélődő, megfigyelő, gondolkodó emberré válunk,

kérdések sora fogalmazódik meg bennünk. Ezek a kérdések egy idő

után valamennyi tudatos lényben közösek:

Kik vagyunk, ki a társunk, honnan jövünk, hova tartunk?

Az emberiség legősibb tanításai már a kezdetektől a létezés

esszenciájának megismerése felé irányították az ember figyelmét,

ösztönözve arra, hogy feltárja magában a belsejében szunnyadó

csodát, az isteni szikrát. A bölcsek tanítása szerint körülöttünk minden

mozgásban van, minden vibrál, minden él. Amennyiben ez így van, akkor

az élet számtalan megnyilvánulása jelenik meg körülöttünk!

Hozzátartozik mindazokhoz a dolgokhoz, melyeket tapintani, érezni

tudunk, és mindazokhoz melyek számunkra láthatatlanok.

Az ember egy ontológiai lény, egy komplex rendszer, amelyben minden

egyes szerv összefüggésben áll a többivel, éppúgy, ahogy a Föld is

kapcsolódik mindenhez, ami rajta található.

Az agyunk, és a szívünk olyan szervek, amelyeken keresztül az alapvető

életfunkcióink megnyilvánulnak. Olyan ez a két szerv, mint lényünk két

külön pólusa. Egy pozitív és egy negatív, egy férfias és egy nőies

megnyilvánulás, amelyek együttes jelenléte, harmóniája nélkül fel sem

épülhetne a rendszer, ebben az esetben maga az ember!

Jung azt állítja, hogy teoretikusan nem lehet határt szabni a tudat

kiterjedésének, mivel meghatározatlan terjedelemig képes kibővülni.

Empirikusan azonban mindig csak az ismeretlen határáig terjed. Ez arra

utal, amit nem tudunk, ami tehát nem áll kapcsolatban az énnel, mint a

tudatmező középpontjával.

Az ismeretlen az objektumok két csoportjára oszlik, nevezetesen:

- az érzékekkel tapasztalható külső, valamint

- a közvetlenül megtapasztalható belső tényállásokra.

Az első csoport a környező világban jelenlevő ismeretlent jelenti, az

utóbbi pedig a belső világban meglevőt. Ezt az utóbbi területet

nevezzük tudattalannak.

Jung így ír a tudattalanról:

 „Ezekhez a tartalmakhoz társul még minden többé-kevésbé

szándékosan elfojtott kínos elképzelés és benyomás. Mindezen

tartalmak summázatát nevezem személyes tudattalannak. Csakhogy

ezeken túl a tudattalanban ott találjuk a nem individuálisan szerzett,

hanem örökletes tulajdonságokat, tehát az ösztönöket, mint olyan

tevékenységek hajtóerejét, amelyek tudatos motiváció nélkül,

kényszerből következnek be. Az ösztönök és az archetípusok alkotják a

kollektív tudattalant. Azért nevezem ezt a tudattalant kollektívnak, mert

a fentebb meghatározott tudattalannal ellentétben nem individuális,

vagyis nem többé vagy kevésbé egyszeri tartalmakat hordoz, hanem

általánosakat és egyöntetűen elterjedteket."

Az előbbi csoport olyan tartalmakra vonatkozik, amelyek az individuális

személyiség integráló alkotóelemeit fejezik ki, és ezért ugyanúgy

lehetnének akár tudatosak is, az utóbbi a psziché általában létező,

önmagával folytonosan azonos feltételeinek vagy alapjának felel meg. A

psziché mélyebb rétegei a fokozódó mélység és sötétség következtében

elveszítik egyéni különállásukat.

»Odalent«, vagyis az autonóm funkciós rendszerek megközelítésekor

egyre kollektívabbak lesznek, míg végül a test anyagszerűségében,

azaz a kémiai testben egyetemessé válnak, és egyidejűleg elvesztik

önállóságukat. A testet alkotó szén pusztán szén.

»Legalul« a psziché pusztán »világ«.

A tudattalan őrzi az anima és animus megszemélyesítését is, vagyis a

női jelleg megszemélyesítését a férfi tudattalanjában és a férfi jelleget a

nő tudattalanjában.

Ez a pszichikus kétneműség megegyezik azzal a biológiai ténnyel, hogy

a férfi-, illetve női gének nagyobb száma döntő tényező az illető egyén

nemének meghatározásában.

A kisebb számban levő ellenkező nemű gének ellenkező nemű karaktert

alakítanak ki, amely azonban alávetettségénél fogva általában

tudattalan marad. Minden férfi öröktől fogva hordja magában a nő

képét, amely ősidőktől kezdve benne van, mint a nőkről szerzett

valamennyi tapasztalat összessége.

Ugyanez érvényes a nőkre is.

Mivel ez a kép tudattalan, mindig is tudattalanul vetítődik ki a szeretett

lényre, és ez az egyik leglényegesebb indítéka a szenvedélyes

vonzalomnak, de az ellenkezőjének is.

Az anima és az animus természetes funkciója abban áll, hogy

helyreállítsa a kapcsolatot az individuális tudat és a kollektív

tudattalan között. Ennek megfelelően a persona egy bizonyos szférát

képvisel az Én-tudat és az objektív külvilág között.

szaporodás során rendszerint nem túl közeli és nem túl távoli rokonok

egyesülnek. Az utódok (a leszármazottak) két független sorának

egybeolvadása révén az új változatok lesznek, mint ahogyan a nemi

jegyek vonatkozásában is. A szexualitás így az élet fennmaradását

szolgálja, ami csak akkor maradhat fenn, ha megváltozott környezeti

feltételekhez alkalmazkodik. Az emberi szexualitás a viselkedések,

folyamatok és társadalmi jelenségek széles körét öleli fel. Biológiai

értelemben idetartoznak a közösülés és más nemi kapcsolatok, valamint

a szexuális viselkedés pszichológiai és fiziológiai aspektusai, a

szociológia szemszögéből a kulturális, politikai és jogi vonzatok, filozófiai

szempontból pedig az erkölcsi, etikai- morális, teológiai, spirituális és

vallási megközelítés.

 

Dr. Márton Csilla

www.aboldogitolegzes.eu

 ..................................................................................................................

 keri_moni2.jpg

Kéri Móni Szeretet Kurzus

Férfi-Nő Gyönyörben

 

Szexualitás pusztán a test szintjén, a túltengő energia leadása, minél

gyorsabban örömhöz jutás, hiszen a mindennapok szintjén örömtelen,

sivár, kreativitástól mentes életbe csempész egy kis vigaszt. Önmagunk

megjutalmazása a napi szinten megélt nehézségek, boldogtalanság,

stressz kompenzálására. Nem hoz hosszútávon kielégülést, újabb és

újabb megélést kíván, de nem hozza el a beteljesülés érzését,

pillanatnyi – futó öröm. Tábla csoki effektus. Utána esetleg negatív

gondolatok, érzések.

Bűntudat. Minél inkább örömtelen az életem, annál inkább szükséges

önmagunk megjutalmazása, ez lehet szexuális élvezetek, ital,

kábítószer, csoki, folyamatos munka, mindenesetre folyamatos

elfoglaltság, hogy ne kelljen szembesülni, hogy változtatni kellene,

elindulás egy kielégítőbb, boldogabb, kreatívabb élet felé…. Ha

felismertük ennek mechanizmusát itt is fontos az önmagunk felé tett

könyörületesség, elfogadás, és lehetőség szerinti életmódváltás.

Ellenben a boldog, kiegyensúlyozott, harmóniában lévő felek

szexualitása, amikor nem elvenni akar – megszerezni magának

valamit, hanem a szeretet, adás, elfogadás motiválja, amikor a két test,

lélek egyesül, amikor nem technikázik, nem akar, hanem „csak” szeret,

amikor a szerelmeskedés alatt megszűnnek a gondolatok, átadják

magukat az érintésnek, nincs benne megfelelni vágyás, elvárás.

Kiiktatása a gondolatoknak, főleg a ilyesféléknek:

- biztos nem tetszik neki a testem (vagy a mellem, hátam, fenekem…)- a

testem olyan amilyen, itt már nincs helye ennek a gondolatnak,

kilélegzem és elkezdem szeretni a másikat és figyelek a finom érzésekre

, amit a két test érintése kivált.

- nem esik jól, amit a másik csinál: nem megyek bele egy

elégedetlenségbe, hogy úgysem lesz jó. A páromból ebben a pillanatban

ez a mozdulat jött ki,  ha nem esik jól, kimozdulok a helyzetből, s

elkezdek én vezetni, adni, tenni valamit a társamnak, ami nem elméből

jön, hogy ezt vagy azt kell tenni, valami technikai bravúr, hanem ami

szívből jön, megint csak a már leírt mondat, elkezdem szeretni, s a

szeretet vezetése alatt a test úgyis úgy mozdul, ami a legjobb

mindkettőnknek. Másik megoldás finoman vezetni a másik kezét,

megengedni magunknak, hogy mutatom, mi esik jól nekem.

Rengeteg példát lehetne még felsorolni.

Tudni kell, hogy bármilyen gondolat születik is meg a fejünkben a

szerelmeskedés alatt azt a másik azonnal veszi, érzékeli, hisz oly

egyben van ilyenkor a két test és lélek. Tehát, ha bármilyen negatív

gondolat megérkezik, azonnal elengedni s csak elkezdeni ölelni, szeretni

a másikat, amit úgyis megérez, s elindul egy másfajta testi mozdulás,

ami mindkettőt a gyönyörbe repíti.  Különbség van testi-lelki szinten a

férfi s nő között s itt végre a különbözőségek feloldódnak, általában a

nő szívből megy bele a szeretkezésbe s a férfi a szeretkezés végére

érkezik meg a szívébe, végre lekapcsolt a pörgő elméje. A

szerelmeskedés gyógyít, s ami mindkét félnek örömet okoz, bármi légyen

is az, azon áldás van, s nem tartozik senki másra csak kettőjükre. Férfi-

Nő testben, lélekben, mély szeretettel egyesülve, megérezve az isteni

egységet, utána mély béke, elégedettség érzése tölt el, ilyenkor

mindent szépnek látunk, örömmel végzünk, a gyerekek veszekedésén

legyintünk, a szomszéd kutyájának ugatása sem zavar már, az

anyósomat kedvesnek látom, s virágot veszek neki…. Esetleg

érdemes, úgy szerelmeskedni, hogy előtte egy pillanatra becsukom a

szemem, áldást kérek az együttlétünkre, a másikra ,így  a testi-lelki

egyesülés  csodálatos szerelmeskedést, beteljesülést, s a legmagasabb

gyönyört hozza el számunkra.

Kéri Móni

szexualitással kapcsolatos tanácsadás

menstruációs fájdalmak, problémák gyógyítása: 30/999-56-40

 ..................................................................................................................

 somogyi_peter.jpg

Somogyi Péter lélekszerelő, hagyaték őrző

SZEX

 

A szex, mifelénk, általában a SZER-elem része. Na persze, azon kívül is

lehet örömet és boldogságot találni benne. Talán mégis kezdjük a szer-

elem részeként.

Sokan keresnek fel, akik a kapcsolatukat akarják megmenteni. Derék

dolog! Tényleg. Szívesen is segítek, mert egy jó kapcsolat, csodás dolog.

Mégis döbbenten állok az olyan helyzetek előtt, ahol a javítandó

kapcsolatban nincsen szex. Nem rossz, hanem nincsen. Nem 2 hete,

hanem évek óta! Olyat is hallottam, ahol 6 éve nem érintkeztek a felek

szexuálisan. Vajon mit gondolnak, milyen alapon lehet akkor a

kapcsolatot rendezni? Ott ahol vonzódás sincs?

Ugye, az igaz szerelemben megélt közös orgazmusos, összeolvadás, az

ISTEN KÖZELI élmény! AZ! Ha egyszer ment együtt, akkor hogyan lehet

lemondani róla! Érthetetlen!

Ja, hogy soha se ment? Értem, de akkor meg minek kellett

összeházasodni? Pillanatnyilag jó ötletnek tűnt? Eljött az idő? Gyereket

akartam? Nehogy kifussak az időből? ...

Van olyan aki szerint ezen esetek magukban rejtik az esélyt?

Szinte kizárt! Bár csodák azért vannak. Extra helyzetek is. Extrém

megloldásokkal. De a többség esetében nem ez a helyzet.

Először mindenki gondolkodjon el azon, volt-e valaha olyan jó a

kapcsolatuk, aminek az emlékére lehet építeni. Volt-e megélt Isten közeli

állapotuk az adott partnerral, vagy csak a fenti vicces válaszok adottak.

Így aztán eldönthető, hogy érdemes-e egyáltalán lépni, küzdeni,

harcolni...

A szexualitás egy párkapcsolat 50%-át teszi ki. Nem időben, hanem

minőségben. Az a személyes összehangoltság, az összeolvadásban

megélt lelki közösség adja azt az alapot, amely megakadályozza a

kitekintgetést, a kalandozást, amely elég erőt ad az élet egyéb

nehézségeinek a leküzdéséhez... Ez a létrejött közösség segít abban,

hogy nemi szerepeink által adott feladatainknak is eleget tudjunk tenni.

Pl.: az anyagot fénnyel átitatva Isten felé vigyük. A közösségnek

hasznos tagjai legyünk...

Mert ugyan úgy fogalmazunk, hogy egymásból merítünk erőt, de ez

részben igaz csak, hiszen az Isten közeli élmény során, nem egymásból,

hanem mindketten Istenből merítkezünk, összehangoltan, a másik

segítségével válunk teljesebbé, boldogabbá! A közös élmény ereje az

ami minket arra ösztönöz, hogy a másik felünket, a későbbiekben

támogassuk, minden téren, hiszen mi együtt...

A szexualitás, öröm forrás, de a spirituális életünk legnagyobb

misztériuma is, amely a földi létezésünket kiteljesíti, a teljes élet

elengedhetetlen része!

 

Somogyi Péter lélekszerelő, hagyományőrző

 ..................................................................................................................

 zsa_zsa_tudatos.jpg

Zsa Zsa Tudos-Akia

A Titok

 

Igérem, hogy semmiről nem fogok beszélni, ami valamilyen módon

kapcsolódik a népszerű könyvekhez, amik ugyanezt a címet viselik.

Nekem teljesen természetes, hogy ha nagyon akarsz valamit több

esélyed van, hogy bekopog az ajtón. Minél jobban akarod, annál több

gondolatod foglalkozik a megszerzésével és ez erőt, valamint irányt ad.

A legerősebb hitedre, bizalmadra és 100% - os összpontosításodra van

szükség. Ez az állapot nem engedi meg az A, B és C terv felépítést, mert

az mindig a bizonytalanságból és a hit hiányából származik. Minden

odaadásod ellenére ez csak egy nagyobb esélyt biztosít, de a

legfontosabb összetevő nélkül sohasem jutsz el célodig. Ez a fontos

alapanyag a munka. Enélkül vágyaid és kivánságaid lusta gondolatok

maradnak, kézzel fogható alapok nélkül, amikre nem lehet jövőt építeni.

Másrészről viszont, amikor elkezdesz céljaidon dolgozni, az Univerzum

minden hűhó nélkül felajánlja segítségét. Mégegy nagyon fontos

hozzávalóról kell beszélnünk és ez az eshetőség. Arról beszélek, hogy ha

tegyük fel 45 évesen elhatározod, hogy primabalerina leszel, 100%

összpontosítással, gyengítő B és C tervek nélkül, és még napi 4 óra

balett leckét is veszel, akkor sem fogod elérni álmaidat. Vagy ha

álmodozol a legújabb Mercedesről, anélkül, hogy lehetőséged lenne

kifizetni azt, vágyaid és terveid csak időpocsékolássá fajulnak. Persze

sok éves pénzfélretevő cselekedet után talán elérkezel arra a pontra,

amikor kifizethetővé válik számodra. A legszomorúbb példám a sok éhes

gyerek a világban. Senki sem akar jobban egy falat kenyeret, mint ők, de

ez sajnos nem elég ahhoz, hogy az éhező népek jóllakjanak.

Majdnem elfelejtettem a kedvenc, témához kapcsolódó vonzástörvény

lehetőséget, a csodadobozt, amibe csak bele kell rakni az óhajodat és

várni, amíg az minden cselekedet nélkül bekopog az ajtódon…

Nem ez a titok, amiről beszélni fogok. Az én mondanivalóm, az élet

eldugott és elengedhetetlen magjáról szól. Most elkezdem valahol és

remélem elérkezem ahhoz a ponthoz, ahol eszmefuttatásom értelmet

nyer.  

A lelkek azért jönnek le ide a Földre, hogy tapasztaljanak és egy

egészséges előrehaladási lehetőséget kapjanak az evoluciós létrán. A

Föld iskola egyedülálló, mert itt viselni kell az “egyenruhát”, ami maga a

fizikai test és amin keresztül hozzájutunk a tananyaghoz. Az egész élet

ennek a tanuló eszköznek a megismeréséről és használatáról szól.

Itt meg kell jegyeznem, hogy az Univerzumban minden energia és

egymásra hatásban létezik. Ennek a következménye az, hogy az

energiák azonos felépitési mintát követnek. Ez a piramis, a 3 dimenziós

háromszög, ami egy spirálon mozog. Ez a spirál az Élet virága

mozgásából következik. Persze ez nem maga a virág, mint ahogy sokan

gondolják. Az élet alkotó eleme nem lehet más csak 4 dimenziós, egy

állandó kapcsolattal a Fenthez, leginkább azért, mert ami fenn az lenn

tehát minden, ami a Földön van, az Univerzumból ered és oda tér vissza.

Mi része vagyunk az egésznek és az egész a mi részünk. Ez a meglátás

szükségszerű, ha egyetemesen, holisztikusan akarunk gondolkozni.

Márpedig ez elengedhetetlen az élet nagy kérdéseiben és titkainak

megfejtésében.

A másik fontos gondolat, amit szem előtt kell tartanunk az a két pólus

állandó súrlódása és vitája. A 2 pólus minden energiában jelen van, mert

ezek egymáshoz való viszonya adja az élet hajtóerejét. Minél nagyobb

a mozgás, annál életerősebb az energia. Ez a törvényszerűség a

párkapcsolatokban is jelen van. Mi mind harmóniát keresünk benne, nem

is gondolva, hogy amikor elérjük azt, a kapcsolat hajtóereje meggyengül

és kialszik. Az energiák lelassulnak és elérkezik az az állapot, ami már

nem párkapcsolat, hanem „békés” egymás mellett élés. Ilyenkor az

egyik pólus megadja magát, a másik fölénybe kerül és a viselkedési

formák hasonlóvá válnak. Ezzel kialakul egy vegetativ állapot, amiből

hiányzik az életerő és nem ad lehetőséget a tanulásra. A hátulütő

ebben az, hogy az egymásrahatásban ez a lassulás hozzájárul az

Univerzum életerejének csökkenéséhez.   

Bolygónkon a 2 pólust, a két nem képviseli. Ezek a nő és a férfi. Igaz,

hogy mi abban a hitben nőttünk fel, hogy a különbség a nemi

szervekben rajzolódik ki, viszont gyerekeket nemzeni leginkább vallási

és szociális elvárás és nem az elengedhetetlen része a  földi életnek.

Ebben a percben sokkal több fizikai testet gyártunk, mint amennyi lélek

készen áll a “Földre szállásra”, hogy itt tanulhasson és tapasztalhasson.

Ennek következtében sok gyerek marad lélek, tapasztalat és tudatalatt

rejtegetett tudás nélkül. Bizonyos tettekre és gondolatokra kódoltak,

egyformán öltöznek, beszélnek és gondolkoznak, valamint egy cél felé

mozognak. Ahogy egy kedves ifjú ismerősöm rámutatott, amikor

megkérdeztem hogy-hogy nem talált még magának társat: “a mai

lányok, olyanok, mintha klónozva lennének.” Természetesen ez a másik

nemre is jellemző. A kódolás hullámokban történik. Az emberek

különböző neveket használnak ezekre a hullámokra. Az első forradalmi

felismerés az indigó gyerekekkel kezdődött. A következő sorozatok

voltak az arany, kristály, gyémánt meg hasonló jelzőkkel illetett újonnan

érkezettek.

Ezek a csoportok szerkezetben lehet, hogy eltérnek egy kicsit, viszont

van közöttük egy igen fontos hasonlóság. Mind 1972 február 28.-a után

született és nincs előző élete a Földön. Ennek következtében nem

cipelnek karmát, magasabb rezgéssel bírnak és az aurájuk uralkodó

színe indigo. Ez az árnyalat nem kizárólagos az újonnan érkezetteknek.

Ahogy fejlődünk és feljebb kerülünk a spirituális evoluciós létrán, egyre

magasabb lesz rezgésszámunk és ennek következtében az auránk

indigová válik.

Az előző élet nélküliség sok előnnyel és természetesen ugyanannyi

előnytelenséggel jár, mivel mindennek 2 pólusa, 2 oldala van. A

legfontosabb előny, hogy karma és az ember alkotta erkölcsi törvények

ismerete nélkül könnyebbek, valamint az Univerzummal tisztább

összeköttetéssel rendelkeznek. Ezek a hátrányok is ugyanakkor. A

könnyűség egyfajta lebegést eredményez és beáll a lét elviselhetetlen

könnyedsége állapot. A földi tapasztalat hiánya megnehezíti a létet és

ezek a földlakók könnyen visszahúzódnak a behatárolt

mikrokozmoszukba. Más esetben pedig minden félelmet elvetve

vakmerőkké válnak. Most, hogy az új lelkek 2. Generációja is

megérkezett, ez a viselkedés komolyan észrevehető. Láthatólag

hangosabbak, boldogtalanabbak és fizikailag – érzelmileg gyengébbek.

Ha egyáltalán eljutnak az önállóság és a 2 lábon állás pontjához, ez

sokáig tart.  

Nézzük meg a két pólust felnőtt formában.

A nők teljesen össze vannak zavarodva, ami a nemmel való azonosulást

illeti. Nemcsak az egyéni felfogással és viselkedési formával van baj,

hanem általánosságban az egész nem szerepével. Akár bevallja a

társadalom, akár nem, a nők azonosultak a fizikai

testeket gyártó gépezettel és életük nagy része az erre alkalmas férfi

keresésével telik. Azt gondolják, hogy ez az egyetlen megoldás életükre

és a boldogság megtalálására. Egészen fiatal kortól a lányok a saját

tündérmeséjük befejező részét írják, erről álmodoznak és erre

készülnek. A történet állandóan módosul függően a lehetőségektől és

az író lelkiállapotától. Azonban az alaptörténet megegyezik. Nem baj, ha

sok minden történik, vannak szívfájdalmak és próbák, amiken a

vágyakozó férfiakat át kell tenni; viszont a nők számára ez a próba a

várakozás. Ez egy lusta készenlét és vágyakozás arra a pillanatra, mikor

a tökéletes férfi bekopog az ajtón. Utána már minden rendben van, mert

összeházasodnak és boldogan élnek mig meg nem halnak; útközben

természetesen 1 – 2 gyermeket hozzáadnak a boldog kis egységhez. Az

idő, amit a nők evvel a várakozással töltenek, teljesen hiábavaló. Minél

hosszabb, annál szomorúbb lesz, egyenes arányban a mese végével.

Ezzel egyidőben amig a környezet elvárása emelkedik, a szóbanforgó

nőnemű személyiség önbizalma egyre csökken. Végül Ő lesz a

környezetében élő nők boldogtalanságának központi alakja. Minden

ezzel járó felelősséget megkap, azt a lehetőséget is, hogy a saját

életén keresztül előrevigye a női nemet. Az anya, aki nem tud életével

mit kezdeni most, amikor a gyerekek felnőttek, követeli az unokákat,

hogy tovább vigye a megszokott anyáskodást és élete új értelmet

találjon. Ezáltal újabb lehetősége nyílik titkolt vágyai megvalósítására

amik nem vezettek sikerre gyermekeinél. Nővérek és barátnők is a

házasság és anyaság felé terelik. Egy részük az eseményért, a többiek

pedig azért, hogy életük hasonlóvá váljon; íly módon több közös

mondandó és megbeszélnivaló születik.

Az általános elvárások sokkal bar&a

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 173
Tegnapi: 68
Heti: 830
Havi: 2 526
Össz.: 525 825

Látogatottság növelés
Oldal: 2013 februári írások Szexualitás témában
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »