Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

saci_lotusz_februar.jpg

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya

védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a

helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és

Merlint, vigye el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó

lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az

egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása

mellett lehetséges.          

 

A megbocsátás, az elengedés maga.

 

A megbocsátásról írni, látszólag, könnyű, hiszen naponta megélünk ilyen-

olyan helyzeteket. Tegyük fel, utazás közben valaki rálép a lábamra, kér,

vagy nem kér bocsánatot, ez egy másik kérdés, tudom-e tiszta szívvel azt

mondani, hogy semmi baj, vagy még este is azt mesélem otthon, hogy

képzeld, az a „barom” rálépett a lábamra, és még azt sem mondta, fapapucs.

A düh, a harag, elsősorban a saját napomat rontja el, és nem az

utastársamét. Ráléptek a lábamra, kész vagyok-e végig gondolni, hogy kinek

léptem a lábára, akár fizikailag, akár képletesen. Vajon mennyi és milyen

tapasztalat szükséges ahhoz, hogy felismerjük, megértsük, és elfogadásra

kerüljön, hogy a megbocsátás egyik előfeltétele a tovább lépésnek, a testi,

lelki, szellemi egészségnek. A düh, a harag, a bosszúállás, megtorlás, lehúzó,

nehéz energiák, akár önös érdekből is érdemes azok kiváltó okaival

foglalkozni, az okok megértésével és a motiváció tisztázásával, esetenként

megváltoztatásával, viszonyulni az adott témához. Megtorlás helyett,

elfogadással, belátással viszonyulni a helyzethez, magunkhoz, egymáshoz,

lehet, hogy nem megy egyik napról a másikra, de szép feladat. A

megbocsátás eloldoz haragom, dühöm „tárgyától”, bárki, bármi is az, már,

ha, van bennem késztetés a megbocsátásra, és nem a dac, a bosszúvágy, az

„én vagyok az erősebb” elve vezérel. Tényleg helyre hozhatatlan,

megbocsáthatatlan hibát vétünk, vagy vétettek ellenünk? Létezik, létezhet-e

ilyen hiba? Isten irgalmas, és mi?

Dúl a háború, az agresszivitás, a harc a kinek van igaza, ki az erősebb

játszmákban, folyik az egymásra mutogatás, elzárkózás, belátás, megértés,

felelősség vállalás, elfogadás hiányában, valami és valakik ellen folytatva

háborút, fizikai, asztrál, mentál síkon egyaránt. Jó esetben, jó célért harcol,

de harcol, dacol, az emberiség jó része, a „jó” célokért, tenni, helyett.

Van, akinek lételeme a harc, és ehhez keres és talál partnereket,

ellenségképeket, fel nem ismerve, önmagára nézve, működése

következményeit. Mindeközben békére, nyugalomra, együttérzésre,

megértésre, elfogadásra van szükség. Elfogadni magunkat, egymást, a

gyengeségeinkkel, erősségeinkkel együtt, ehhez szükség van elfogadásra,

belátásra, megértésre, együttérzésre, megbocsátásra képessé levésre. A

megbocsátás, „házi” feladat, életünk nagyon fontos eleme, de

„csupán”, egy része.  

 

Oldó formula a megbocsátáshoz.

                                  

Itt és most, visszavonok minden olyan kijelentésemet, hogy valamit nem

lehet megbocsátani, hogy van, ami megbocsáthatatlan. Ez a hozzáállás a

hatalom és hála hitrendszerén belül is, az alacsonyabb megértési,

tudatossági és rezgésszinthez tartozó elképzelés, melynek csekély a valóság

tartalma, viszont akár tudatosan, viszályt, és bűntudatot lehet vele kelteni,

ezáltal egy látszólagos, vélt, vagy tényleges uralmi pozíciót megerősíteni.

Kérem Jézust és Merlint vigyék el gyógyító helyére, mindazt a tisztátalan,

manipulativ, befolyásoló, korlátozó, ártó energiát, ártó lényt, mely fenti, akár

jó szándékú, tudattalan döntések, kijelentések, szidalmak, ítélkezések,

fogadalmak, hatalommal való visszaélés kapcsán, azaz, a megértés,

tudatosság, belátás, tiszta szándék, elfogadás, szeretet, megbocsátás,

önzetlenség, bölcsesség, pártatlanság csekély mértéke vagy hiánya révén

kerültek a Föld energiarendszerébe, és elvihetők a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett,

gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és

engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontjába: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

Volt idő, amikor azt gondoltam, hogy mindent, csak vitát, veszekedést ne.

Gondolom ez ismerős téma sokaknak, ha máshonnan nem, a

környezetükben élnek olyan emberek, akik a béke kedvéért, a látszat béke

kedvéért, vagy az alárendeltség, vélt vagy valós kiszolgáltatottság miatt, sok

mindent „lenyelnek”, elnéznek, mindazoknak, akik ezzel akár vissza is élnek.

Ez a fajta életvitel egyre kevésbé életképes, ahogy tisztul a Föld

energiarendszere, emelkedik a Föld rezgésszáma, egyre feszültebbé

válhatnak, akik ezen elgondolások szerint élik az életüket a továbbiakban is,

hatalommal visszaélve, annak bármelyik pólusán, fent, vagy lent a családi és

a társadalmi ranglétrán. Egyre több „szőnyeg alól” kerül ki, ami oda be lett

söpörve, ami felett eljárt az idő, és lógnak ki bizonyos lábak. Bárki

elköszönhet a fájdalmaktól, „hibáktól”, a „vétkek” miatti bűntudattól,

dönthet másképp, választhat és dönthet egy szép, reményteljes, örömteli,

sikeres élet mellett. Maradhat, aki ezt választja a taposómalomban, továbbra

is, tabu témaként kezelve, bosszúvágyat, hatalmi vágyat, sértettséget, az

őszinteség, együttérzés, bizalom, megértés, belátás, megbocsátás, az

elfogadás, tiszta szándék, pártatlanság csekély volta, esetleg hiánya miatt.

Hosszú időn keresztül vártuk, és napjainkban is sokszor várjuk a feloldozást,

és a megoldást kívülről. Megbocsátani magunknak, mi tudunk. Szőnyeg

alá kerültek, a szép élmények, az életöröm, együttérzés, megértés,

kíváncsiság, érdeklődés, tudás, képességek, tervek, vágyak, igények, akár

érzelmi, akár anyagi szükségletek, célok, és ezekért a tenni vágyás. Érdemes

önként elkezdeni a „takarítást”. Bárki is gondol erről, bármit, ez a „munka”,

nem határidős, valamint, szükségtelen és elkerülhető közben újabb sebeket

okozni magunknak, és egymásnak. A feldolgozás, és a változtatás sem

határidős tevékenység, a körülmények és mi magunk is folyamatos

változáson megyünk keresztül, ezt viszont, érdemes figyelembe venni és

észben tartani. Az elfogadás, tudatosság, megértés, belátás, önmagunkkal is

együttérzés, megkönnyíti a megbocsátást, a múlt lezárását, a sebek

gyógyítását. A szándék, a motiváció tisztasága nem függ iskolai

végzettségtől, sem valamilyen ezoterikus praxis ismeretétől. Nem mindig

képes az ember, új nézőpontból végig gondolni, hogy hol is tart. Erőltetni,

megerőszakolni magunkat nem célszerű, viszont érdemes energiát fektetni a

tisztázásba, figyelembe véve, hogy van ok és van okozat. Érdemes az okot

megkeresni, és a motiváción változtatni, ahelyett, hogy az okozatok miatt

dühöngve és azokkal szélmalomharcot folytatva élünk. Szabaddá lehet válni,

haragtól, bűntudattól, bosszúvágytól, fájdalomtól. Szükség van, időre,

türelemre, némi bátorságra, a lépésről, lépésre haladáshoz, szem előtt

tartva, a fontossági sorrendben, az első az egészségem elvét, a testi-lelki,

szellemi szükségletekre odafigyelve, időt hagyva a pihenésre, erőgyűjtésre. A

testi, lelki folyamatokra figyelni fontos, a mentális túlműködésre hajlamos

embereknél, tudatosan figyelni a lelki feltöltődésre, teret adni az

érzelmeknek is, ez néha nehezebben megy, de kiegyensúlyozottabbá válik az

egyén. Bármilyen túlműködés kibillentséghez vezet, ez egyénenként változó,

van, akinél mentális, van, akinél asztrális, érzelmi túlműködés van. A Föld

változó és emelkedő rezgésszáma, az energiák magasabb minőségeinek

áramlása megkönnyíti, segíti a váltást, az elfogadást, ami alacsonyabb

rezgésszámon, alacsonyabb megértési és tudatossági szinten nem ment, az,

magasabb megértési és rezgésszinten megvalósítható. Lehet várni csodára,

bár, kevéssé bölcs döntés. Figyelembe véve, a Föld rezgésszámának

alakulását, az, azzal összefüggő változásokat, történéseket, könnyebben

érthetővé, beláthatóbbá válnak a magán-, és a közéleti folyamatok. A

dimenzióváltással, a „felemelkedési” folyamattal kapcsolatos az időjárás

változása, ma már a természettudósok, köztük a fizikusok is klímaváltozásról

és nem globális felmelegedésről beszélnek. Az időjárás változása és egyéb

szokatlan jelenség, egy-egy számítógépes rendszer leállása is, a

dimenzióváltás velejárói, a váltás velejárói a rendszerek, beleértve bank és

egyéb rendszereket, a családi kapcsolatok átalakulási folyamatait is. A

dimenzióválást lehet figyelmen kívül hagyni, rálegyinteni, vagy

ilyen-olyan érdekek miatt szándékosan elhallgatni, de, ettől ezek a

folyamatok még vannak. A körülményekhez, a változásokhoz, vagy

alkalmazkodik valaki vagy nem, a későbbiekben együttműködő lesz, vagy

sem, a döntéseket mindenkinek, önmagának szükséges meghoznia.

Helyettem, nem dönthet más, bármennyire is szeretne helyettem dönteni,

megfélemlíteni, befolyásolni, tudatosan vagy tudattalanul manipulálni, ily

módon, rám erőltetni az akaratát. A működés e formája, a Föld egy bizonyos

rezgésszintje felett, és az egyén tudatossági, és rezgésszintje felett,

másképp, illetve nem működő képes, bárki, bármit is gondol erről, itt és

most. A miértre a válasz, egyszerű, bizonyos feltételek megléte, vagy hiánya

mást eredményhez vezet.

A tapasztalatokból tanulni lehetséges, és fontos is, nem szükséges

szenvedni. Bármióta is tartotta, tartja magát az a nézet, hogy a szenvedés

szükséges és jó dolog, a cél szentesíti az eszközt elve szerint, ez az

elcsúszás nagyon régi, a lemúriai háremek működéseinek

maradványa. A lemúriai időszak „hozományai” kerülnek mostanában

felszínre, tisztulnak fel napjainkban, nem mindig kellemes körülmények

között. Ez esetenként páni félelemmel is jár, a teljesítési kényszer, és a

határidőtől való félelem a lemúriai időszak óta befolyásolja az embereket,

esetenként tudattalanul. Tudat alatt nyomasztotta, félelemben tartotta az

embereket, lehetett ezzel visszaélni, tudatosan vagy tudattalanul, sakkban

tartani az emberiség egy részét, ez a félelem lát napvilágot napjainkban, ezt

kezelni néha nagyon nehéz, és vezethet agresszív cselekvéshez, eddig

nyugodt embereknél is. (Bach-virágterápiás szerek közül, a Napvirág, vagy az

Elsősegély cseppek szedésével csökkenthető a pánik, a frusztráció. Szedhetők

a pánik kiváltó okának ismerete nélkül, és gyógyszerek szedése mellet is.

Aroma és színterápia is segítségünkre lehet a jobb közérzet elérésében.) Nem

szükséges végig szenvedni egy életet, hogy bármi áron, a „háremben” azaz,

a családban, kapcsolatban, munkahelyen maradhassunk. A „háremen” kívül

is van élet, fontos tudatosítani,hogy ma már a „háremből” való

kikerülés nem egyenlő a biztos pusztulással. Vannak, akik továbbra is a

régi utat választják, szeretnek szenvedni, hajlamosak a szadizmusra,

mazohizmusra, ragaszkodnak a háremhez, „ez az ő háza, (cége), itt az lesz,

amit ő akar”, ragaszkodnak az e féle működéshez, ez, az ő dolguk. Lemúrián

és az, azóta eltelt időben se élt vissza mindenki a hatalmával, tudásával,

vannak és voltak, akik tudtak vezetői és nem elnyomói lenni családjuknak,

cégüknek, népüknek.  Lemúria után egy jégkorszak következett, Atlantiszon

a férfiak vették át az irányítást, a háremet. Az atlantiszi időszaknak végén

egy vízözön következett, ezek hatásaitól sem vagyunk mentesek, a világ

vége várás is innen származhat, hogy valami nagyobb természeti csapás,

kataklizma eljövetelével van vége a világnak, van vége egy rendszernek,

pedig drámai fordulat nélkül is tudunk és van lehetőségünk változtatni, már

ha akarunk. Egyéni döntések eredménye, a hogyan tovább. Az emlegetett

időszakokban a Föld rezgésszáma csökkenőben volt, most pedig

emelkedik, teljesen új helyzet van, egy új kor hajnalához értünk.

Bárki, bármikor dönthet az önbüntetés, önkínzás, önostorozás, rettegés

helyett, a megbocsátás mellett, a hárem helyett, azaz a hatalom és hála

hitrendszerén belüli visszaélések helyett, a hatalommal való „jól” élés

mellett, a pártatlanság tanulása, az elfogadás és a feltétel nélküli szeretet

hitrendszere mellett, eleget „szívattam magam, és, ezáltal másokat” jeligére.

A földi élet, a földi testben lehet örömteli és vidám is, a végletek, és az

elfogadás és tiszta szándék hiánya, a bajok forrásai, nem az életöröm.

Időszerű a lemúriai háremekben, és az, azóta, történt visszaéléseket

megbocsátani magunknak, egymásnak és tovább lépni. A „mindent szabad”

elve, a szabad akarat törvényének félreértelmezéséből, illetve annak, meg

nem értéséből fakadt. Ez a szóösszetétel, szóhasználat a” mindent szabad”

hűen tükrözi a megértés hiányát, mivel szabadni, ugyan szabad, mivel van

szabad akarat, abba a magasabb megértésű, tiszta szándékú és nagyobb

elfogadással élők, és a Mindent Átható Szeretet, hívjuk bármilyen néven,

nem avatkoznak bele, viszont a ”szabad a vásár” elvét követők nem

számolnak, nem számoltak önmagukra nézve, tetteik következményeivel.

Megválva a bűntudattól, „nem vagyok elég jótól”, közönytől, kíntól,

alacsonyabb rezgésű energiáktól, csüggedéstől, haragtól, bosszúvágytól,

ítélkezéstől, kellemesebbé válik az élet. Mindenkinek saját döntése, és

felelőssége, hogy dönt, lehet élni a választás lehetőségével. A tudatos döntés

felülírja, a tudattalanul hozott döntéseket. Szabad akarata és

önrendelkezési joga van minden Lénynek, nem csupán az

embernek, ezeknek, a jogoknak a léte feledésbe merülhet-e? Ezen

alapjogokat sérti, a hatalommal való tudatos vagy tudattalan, akár jó

szándékból történő visszaélés, manipuláció, befolyásolás. A hatalommal,

az életünk bármelyik szakaszában, bármilyen szerepet töltve be a családban,

a társadalomban, jól bánni, művészet. Megtanulni, bölcsen, és pártatlanul

élni a hatalommal, jól élni és nem visszaélni vele, nem „kispályás” feladat. A

döntésen kívül, a hozzávalók: a bölcsesség, pártatlanság, együttérzés,

könyörület, tiszta szándék, elfogadás, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, megértés, a

megbocsátás, a szeretet energia magasabb minőségei.

 

2015-07-02.                                                                  Gaál Sarolta.

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, ártó, akár jószándékból, befolyásoló-,

manipulativ szándékú, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek az

olvasás, értelmezés, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma,

befolyás, manipuláció, azaz a hatalommal való visszaélés, az elfogadás, tiszta

szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés,

jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság  energiák csekély mértéke, vagy

hiánya, révén kerültek a Föld energiarendszerébe, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett,

elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a

Föld középpontjába: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület,

hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

2015-07-02.                                                            Gaál Sarolta.  

anubis_saci.jpg                                                                           

 

 

                                                

                                                                   

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 93
Tegnapi: 120
Heti: 295
Havi: 1 991
Össz.: 525 290

Látogatottság növelés
Oldal: A megbocsátás, az elengedés maga. 2015.07.02
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »