Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 anubis.jpg

 

A jelenlegi tendenciákról 2014.11.24

 

Kérem Anubisz olyan szintű védelmét az olvasás, értelmezés teljes

ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú,

manipulatív, ártó energia, ártó lény számára. Kérem Jézust, hogy

minden tisztátalan szándékú, manipulatív, ártó energiát,

gondolatot, érzést, tisztátalan, ártó lényt, mely az olvasás,

értelmezés során előjön, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett elvihető, vigye el gyógyító helyükre.

Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  OM, AMEN 

 

Jelen időszakban, köztudati szinten, egyfajta “állóháború” alakulhatott ki,

az egymásnak feszülő akaratok kemény energetikai hatásai közepette,

alkalomadtán csak nagyobb odafigyeléssel lehetséges lazábban létezni.

Az “egymásnak feszülés” érzetei-érzései-gondolatai mellett tapasztalhatók

lehetnek az úgynevezett “kötélhúzásos” érzetek-érzések-gondolatok is,

azaz az egyén élete egyre több területén érzékelheti, mintha valami/valaki

hol az egyik, hol a másik irányba húzná őt. Véleménye az aktuális

történésekről egyre gyorsulóbb ütemben váltakozhat, kifelé/befelé történő

kommunikációja, megnyilvánulásai egymásnak egyre ellentmondásosabbá

válhatnak.

A pártatlanság szó jelentése egészen mást jelenthet a hatalom és hála

hitrendszerében és mást a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerében, ezért az “állásfoglalások és pártállások megtagadása”

csak a hatalom és hála hitrendszerén belül jelenthet tévesen

pártatlanságot, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint,

valószínűleg pártállást jelenthet, az elutasítás mellett.

Elutasítással a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint

nem lehetséges működni, hiszen az egyén vagy elfogad valamit, vagy

elutasít, az is-is működés ebben a felállásban “nem állhatja meg a helyét”.

A hitrendszerváltáshoz ugyanakkor első lépésként fontos lehet

beazonosítani, mi az, amit az egyén elutasíthat. Az “ellenségképek”

beazonosítása és elengedése, jelen időszakban óriási segítséget jelenthet

azok számára, akik harc helyett békében, nyugalomban, egészségben

akarnak létezni.

Mint már írtam ezen a fórumon, a Föld emelkedő rezgésszintjével,

folyamatában történik a Föld alacsonyabb rezgésű tér/idő részeinek

leválása, ezért a harmadik dimenzió hitrendszerváltást nem választó

asztrális/mentális lényeinek, lételeme lehet a harmadik dimenziós erőtér

megerősítése, mégpedig elsősorban központi megerősítése. Mindez például

az alacsonyabb rezgésű tér/idő szálak rögzítésével érhető el a Földön. A

hatalmi törekvések szempontjából, igen fontos szerepe lehet a

törvényhozásnak és az ahhoz társuló bürokráciának, hiszen ami egykor pár

perc alatt, például telefonon (időben/térben rövid intervallumban)

elintézhető lehetett, az többszöri utánajárással, hosszabb idő alatt, azaz

időben/térben egyre hosszabb intervallumban intézhető el a sokasodó

szabály és erős bürokrácia megléténél. A hatalmi pólus számára mindez

lehetőséget biztosíthat a nagyobb mértékű ellenőrzésre, a folyamatokba

történő beleavatkozásokba, azok irányításába, akadályozva ezzel a hála

pólusának felzárkózást a hatalmi pólushoz, az egyenrangú, együttműködő

kapcsolatok megvalósulását.

A Föld alacsonyabb rezgésszintjén, valóban többször és ismétlődő

rendszerességgel fordulhattak elő a hatalom és hála hitrendszerének

szélsőséges kilengései, melyek gazdasági válságok, háborúk, betegségek

stb. formájában "sülhettek ki" energetikailag, e szélsőséges kilengések

után pedig, valamilyen mértékben helyreállhatott egy bizonyos rend,

pontosabban ismét összerendeződhetett egy legtöbbször kevésbé

szélsőségesen működő, ám továbbra is hatalom és hála hitrendszere

szerinti működés. E tapasztalatok igen mélyen rögzülhettek az emberek

többségében, hiszen e tapasztalatok ismertek számukra, a “mindig is így

volt és így is lesz” tévhite pedig jelentős akadályt jelenthet a magasabb

megértési szinten történő működéshez. A hitrendszerváltásról tehát a

legtöbb embernek nincsenek, nem is lehetnek tapasztalatai, ahogy

elképzelései is csak bizonyos “tévhitek keretein belül”.

Jelen energetikai hatások közepette a tapasztalatokból történő kiindulások,

mint már többször írtam, éppen a visszáját eredményezhetik annak, amit

az egyén el akarhat érni, ráadásul minél inkább igyekezhet az egyén

érvényesíteni hatalmi törekvéseit, annál inkább. A folyamat egyik

“velejárója” lehet a látás, rálátás képességének egyéni szintű szűkülése ,

ami érthető, hiszen ha valakinek célja a harmadik dimenziós erőtér

megerősítése, annak az egyénnek valószínűleg a valóságot is az ebben a

dimenzióban történő mozgás, annak általa ismert játékszabályai jelenthetik,

az illető egyre kevésbé lehet képes érzékelni azokat a folyamatokat,

értelmezni azokat a javaslatokat, melyek az aktuális energetikai folyamatok

egészének figyelembevételével történhetnek, számára azok egyfajta

vakfoltként létezhetnek, pontosabban egészében nem is létezhetnek. A

tér/idő szálak “kihúzásának” természetesen komoly energetikai

következményei  lehetnek, hiszen a Föld rezgésszintje emelkedik, 1-1

tér/idő szál kihúzása pedig okozhat pattanásig feszült érzeteket-érzéseket-

gondolatokat egyéni/köztudati szinteken, maga a húr el is pattanhat. A

“netadó bevezetésének kísérlete” például éppen egy olyan tér/idő szál

kihúzásának kísérlete lehetett, mely elpattanhatott. Miért? A Föld emelkedő

rezgésszintje, egyben a háremszerű működések felbomlását is segítheti,

tudatosság hiányában, "első körben" éppen az alacsonyabb rezgésszintű

háremszerű működések felbomlását. Minél erőteljesebb lehet ugyanis a

változásoknak történő ellenállás, annál gyorsabban történhet meg maga a

változás.

Az internet is háremszerűen működő rendszer, mint a legtöbb rendszer a

Földön, ám e rendszer éppen a magasabb rezgésszintű tér/idő szálak okán

(pl. térben egymástól nagy távolságra élő emberek is elérhetik egymást

nagyon gyorsan) egyre kevésbé lehet kompatibilis az alacsonyabb rezgésű

tér/idő szálakkal.

A kormány, mint háremszerűen működő rendszer, egyre erősödő

centralizációs törekvései okán, a kormány és az internet egymástól igen

eltérő rezgésszintű rendszerei között keletkező tér/idő anomália

“húrelpattanást” okozhatott. Hasonlatos a történet ahhoz, mikor valaki túl

feszesre húzott húrt rögzít a gitárján, majd mikor játszani kezd a

hangszeren, a húr elpattanhat. Az alacsonyabb rezgésű tér/idő szálak

rögzítésének kísérlete egy olyan rendszerben, mely magasabb rezgésű

tér/idő szálakkal kapcsolódhat a Földhöz, a Föld aktuális rezgésszintjén az

alacsonyabb rezgésű tér/idő szálak lepattanásával járhat és járt is. A

Földön jelenleg zajló energetikai változások egészének figyelembevétele

nélkül, a kormány fentihez hasonló törekvései hasonlatossá válhatnak egy

olyan gyermek esetéhez, aki “tudatlanságában” belenyúl a konnektorba és

megcsapja az áram. Egy felnőtt ember valószínűleg már nem fog

belenyúlni a konnektorba, akkor sem, mikor egyéni rezgésszintje elérheti

azt a szintet, hogy fizikai következmények nélkül megtehesse ezt,

magasabb megértési szinten az illető valószínűleg figyelembe veszi a

lelki/szellemi következményeket is, mielőtt konnektorba nyúlna. Itt fontos

lehet tisztázni, bár bizonyos nézőpontból akár igaz is lehet, nem arról lehet

szó, hogy a kormány intézkedései a harmadik dimenziós erőtér

megerősítésére tett törekvésekből állnak, a vele “szemben álló” tömeg

pedig már egy magasabb megértési szinten működik, hiszen minden egyes

embernek szabad akaratában áll eldönteni, milyen rezgésszintű

asztrális/mentális lényekhez csatlakozva éli életét, attól függetlenül,

politikusként, közmunkásként stb. tevékenykedik-e, kimegy a tüntetésre,

vagy nem stb., inkább annak a háremszerű működésnek a felbomlása

történhet folyamatában, mely a nép és a kormány, kapcsolatát

határozhatja meg. Mivel sok lehet a tévhit, bizony a tüntetések "körül" és

az "emberek fejében" is sok lehet a kaotikus, egymásnak ellentmondó, nem

tudatosított jelenség, a "mit akarok valójában" kérdésre sokszor csak

homályos válaszok érkezhetnek. Az, hogy ki, mikor és milyen

formában/módon jut el aztán odáig, hogy tisztázza kapcsolatát önmagával,

saját emberségével, az egy másik kérdés. 

Egyéni/köztudati szinteken tehát jelenleg azok a tévhitek is távozhatnak

folyamatában, jobbik esetben gyógyító helyükre, melyek ezt a kapcsolatot

eddig működtették, mivel pedig a tévhitek jelentős része jelenleg nem a

gyógyító helyükre távozhat, hanem düh, kétségbeesés stb., azaz nagyon is

jelentős mennyiségű asztrális szennyeződés formájában a köztudatba, a

köztudati szinten kialakult “állóháború” bizony minden egyes ember testi-

lelki-szellemi egészségére hatással lehet. Az ember döntése tehát állhat

abban is, hogy a jelenlegi köztudati folyamatokra csatlakozva gerjeszti

tovább a feszültséget egyéni/köztudati szinten, vagy a tévhitek folyamatos

felismerésével kéri azok elvitelét gyógyító helyükre, hogy e folyamatoktól

egyre függetlenebbül, önállóbban, szabadabban legyen képes létezni,

segítve ezzel a saját örömteli létezését és éppen örömteliségével,

szabadságával segítve mások életét. Itt fontos lehet  megemlíteni még egy

lehetséges tévhitet. A Föld alacsonyabb rezgésszintjén egyes jelentősebb

energetikai változásokhoz, szükség lehetett egy bizonyos kritikus tömeg

meglétére is. Ez a jelen energetikai hatások közepette annyiban

változhatott, hogy nem a tömeg mennyisége, hanem a minősége kaphatott

nagyobb hangsúlyt, azaz csökkenő mennyiség esetében, növekvő

minőséggel  is elérhetők jelentősebb változások egyéni/közösségi

szinteken.

Az aktuálisan tapasztalható “tüntetéshullám” jelensége, a lehetséges

következmények tehát nagyban “függhetnek” attól, mennyire lehet képes az

egyes egyén felismerni és elengedni saját egyéni tévhiteit a történésekkel

“kapcsolatban”, vagyis mennyire lehet képes minőségi változást elérni a

saját életében. Röviden összefoglalva, “egy gyógyult ember a szemöldöke

rezdülésével is képes tömegeket megmozgatni”, egy igen alacsony

rezgésszinten működő hadsereg pedig előbb-utóbb saját magát is

elpusztíthatja. Érthető, hogy a kormány szeretne vezetőket látni a

megmozdulások élén, ahogy az is érdekükben állhat, hogy a szerveződések

a hatalom és hála hitrendszere szerint épüljenek ki, hiszen egy

alacsonyabb rezgésszinten működő háremszerű szerveződéssel

lehetőségük nyílhat harcolni, azt legyőzhetik, magasabb rezgésszinten

működő, egyenrangúságra, együttműködésre törekvő, önálló emberekkel

valószínűleg nem tudnának mit kezdeni, vagy ha igen, azokról könnyen

lepattanhatnak bizonyos rögzítésre szánt tér/idő szálak. Jelenleg kérdés

lehet, a “tüntetések jelensége” lesüllyed-e a harmadik dimenziós működés

alsóbb tartományaiba, vagy nem, az egyes egyének  pedig mennyire

lesznek képesek függetleníteni saját működésüket a köztudati

folyamatoktólA tendenciákat figyelembe véve, jelentősebb irányváltás

hiányában, bizony könnyen előfordulhat, hogy a kormány 1-1 hírtelen,

"határsértő" intézkedése, egyre hírtelenebb és különösebb előszervezés

nélküli, tömeges utcai megmozdulásokat okozhat, másrészt egyre több

külföldi országgal “gyűlhet meg a baja”, amennyiben "nem lesz

képes visszavenni a nagy mellényéből".

Szeretnék röviden “szót ejteni” még egy jelenségről, mégpedig a magasabb

rezgésű tér/idő szálak “lehorgonyzásáról” a Földön. A Föld alacsonyabb

rezgésszintjén, a tér/idő szerkezetébe történő jó szándékú

beleavatkozások működőképesek lehettek, ám a Föld emelkedő

rezgésszintjén ez egyre kevésvé lehet így, ugyanis jelentősen megváltoztak

az energetikai hatások. Jelen időszakban a tér/idő szerkezetbe történő

valamennyi beleavatkozás, könnyen a visszájára sülhet el, azaz a magasabb

rezgésű tér/idő szálak lehorgonyzása is a Földön. Ez azt is jelentheti

egyben, hogy bizonyos együttműködési megállapodások, nyilatkozatok,

melyek a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint

íródhatnak jelen időszakban, halmozottan aktív folyamatokat indíthatnak el

egyéni szinteken, s a tévhitek lépésről-lépésre történő lebontása helyett,

jelentős hitrendszerösszeomlásokat okozhatnak.

Az amerikai függetlenségi nyilatkozat céljai például térben/időben egy

viszonylag tágabb intervallumban fordultak a visszájukra, egy jelen

időszakban megírt hasonló kezdeményezés, az elbírhatónál több mindent

boríthat egyéni/közösségi szinteken, mégpedig “rövid időn belül”.

Hasonlók vonatkozhatnak bizonyos dimenziókapu nyitási kísérletekre is,

melyek jelen időszakban, kiemelten komoly következményekkel járhatnak.

A "kapunyitogatásokba" belenyúlkálni márcsak azért sem célszerű, mert 1

és 9 között, a dimenziók már nyitottak, (az alsóbb dimenziók lenyomatok

formájában érhetők el) mégpedig "egybenyitottak" a Földön,

a hozzáférés lehet minden embernél más, ugyanakkor a 9D feletti

tartományok elérhetőségéhez, még nincsenek meg az energetikai

"alapfeltételek" a Földön.

A harmadik dimenziós erőtér megerősítésére történő törekvések

következményeként, jelenleg nagyobb gyakorisággal jelentkezhetnek lefelé

húzó, nehéz érzetek-érzések-gondolatok, mintha az egyént valami

“kifeszítené” egy alacsonyabb minőségű létezéshez, az illető főleg asztrális

szinten érezheti magát megviseltebbnek, kiszolgáltatottabbnak.

A jelenlegi, egymásnak feszülő energetikai hatások igen kellemetlen

következménye lehet, hogy bizonyos igen alacsony rezgésű asztrális lények

kezeléséhez szükséges lehet egy bizonyos erősségű egyéni fénytest

megléte, ám éppen a fénytest tudatos építése okozhat napról-napra

nagyobb nehézséget az egyén számára. Amennyiben az ember egyéni

fényteste “nem elég erős”, az egyén könnyen kiszolgáltatottá válhat egyes

lények akaratának, ugyanakkor ami jelen átmeneti időszakban ugyancsak

felléphet, mégpedig egyidőben, az az, hogy az “átlagosnál erősebb” egyéni

fénytest is támadási felületet biztosíthat e lények számára. E jelenség okán

az ember egyfajta “présbe kerülhet” érzet-érzés-gondolat formájában, élete

“háborús övezetté” alakulhat, amit tévesen úgy értelmezhet, bármerre

megy is, mindenhol csak támadások érik, hol azért, mert “nem elég erős”,

hol azért, mert “erősebb az átlagosnál”, késztetése a védekezésre

jelentősen megnőhet. Amennyiben célja a békés, örömteli élet, fenti

jelenség erős bűntudat kíséretében, további halmozottan hátrányos

érzetekkel-érzésekkel-gondolatokkal járhat az egyén számára, mely

folyamat előbb-utóbb jelentős egyéni rezgésszintcsökkenést is okozhat.

kialakult belső “hidegháború” következményei lehetnek a “hidegséggel

kapcsolatos” érzetek-érzések-gondolatok is, az egyén végtagjai erősen

lehűlhetnek, érzései, érzelmei “megfagyhatnak”, az ember

érzelemmentesnek, hidegnek, együtt nem érzőnek érezheti magát/tűnhet

mások számára, “saját” gondolatai mintha megszűnnének, mások

gondolatait egyre erőteljesebben hallhatja, folyton beszélő tömeg

formájában. E jelenségek erős félelmeket szabadíthatnak fel az egyénben, a

maguk következményeivel együtt.

A köztudat jelenleg tele van alacsony rezgésű asztrális lényekkel, a rájuk

történő csatlakozást az emberek komoly dühök, indulatok formájában

tapasztalhatják a hétköznapjaikban. A tisztulási folyamatok természetesen

zajlanak köztudati szinten is, a Föld emelkedő rezgésszintje ehhez nagy

segítséget jelenthet, ám egyéni belátások hiányában az emberek könnyen

saját fejlődésük elé gőrdíthetnek akadályokat, döntések, tettek elódázásával

éppen alacsonyabb rezgésű tér/idő szálakkal rögzítve saját működésüket

az egyre magasabb rezgésszinten működő Földhöz, mellyel könnyen

beleeshetnek a konnektorba nyúló gyermek csapdájába, egyes szálak pedig

hírtelen, akár hitrendszerösszeomlások formájában pattanhatnak el.

Fentiekhez hasonlatos tudatállapotban, sokat segíthet az éneklés, a

rajzolás, egy szeretett alkotói tevékenységgel történő foglalatoskodás,

mellyel az egyén tudatát esetlegesen elborító asztrális felhőből történő

kilátás könnyebben megvalósulhat.

Jelen időszakban fontos lehet tudatosítani, hogy a hatalom témakörében a

Földön minden egyes embernek lehet tisztáznivalója. A hatalommal történő

visszaélések, a Föld alacsonyabb rezgésszintjén időben/térben

“működőképesek lehettek”, ám ez még ha jelenleg nem is tűnik így, egyre

kevésbé működhet. Ugyanakkor itt fontos lehet tisztázni még egy dolgot.

Az emberek jelentős része nem tanult meg élni hatalmával, a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint, ezt folyamatában

tanulhatja, márpedig hatalommal történő visszaélés történhet

olyan esetben is, mikor valaki jó szándékkal tehet meg valamit és akkor is,

mikor nincsenek meg bizonyos “alapfeltételek” ahhoz, hogy az egyén éljen

hatalmával, például túl-, vagy alulműködés léphet fel nála mentális, vagy

asztrális, vagy fizikai szinteken, vagy, ami igen gyakori eset lehet, az egyén

kötelességből akarhat élni hatalmával.

Nagyon egyszerűen megfogalmazva, a legtöbb ember számára éppen az

lehet a tanulnivaló jelen időszakban, hogy ne avatkozzon bele bizonyos

folyamatokba. Ha valaki megnézi a kötelesség szó mélyebb jelentését, az

rögtön felfedezheti benne a kötél szót is. Ragaszkodást, kötést valaminek a

megcselekvéséhez, megtevéséhez. A kötelességtudat tehát értelmezhető

egyfajta ragaszkodásnak, ami nehezítheti az elengedést és egyre

inkább akadályává válhat a magasabb szinten történő működésnek, hiszen

éppen a dolgok térben/időben történő elhelyezésére hajlamosíthatja az

egyént, vagy alacsonyabb rezgésű tér/idő szálak rögzítésével a Földön,

vagy magasabb rezgésűek lehorgonyzására, a folyamatok egészének

figyelembe vétele nélkül.

A kötelességtudathoz társuló tévhitek száma nagy lehet, rengeteg

sértettség, megbántottság, igen alacsony rezgésű energia társulhat e

tévhitekhez. Ezek elvitelét gyógyító helyükre célszerű elkezdeni kérni,

amennyiben valaki valóban békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket szeretne

eltölteni szeretteivel.

 

2014.11.24

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta:

Serrano-Correcher Maria-Luisa személyiségszintű önmaga

                                                                             

Kérem Jézust vigye el gyógyító helyükre, mindazokat az ártó-,

tisztátalan szándékú energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek

az olvasás, értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett elvihetők gyógyító

helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni a Föld középpontja felé: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat. Kérem Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya, a Föld, az

ÉgiFöldi Segítők és a Felettes Énem segítségét, hogy ez így is

legyen. OM, AMEN.        

 

cadeceus3.jpg                                                                               

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 120
Heti: 208
Havi: 1 904
Össz.: 525 203

Látogatottság növelés
Oldal: A jelenlegi tendenciákról 2014.11.24
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »