Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A dimenziókban folyó munkákról 2013.10.27

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás

során, akár tudattalanul is jön elő bennem, és nem a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett,

vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint, hogy gyógyítsa

a lenyomatokat. Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal védelmét, az

olvasás teljes ideje alatt. Kérem Mihály arkangyalt, hogy olyan szintű

védelemben részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami

áthatolhatatlan, még egy légy számára is, Jézus engedélye nélkül.

Meglehetősen mozgalmas időszakon „lehettek túl”, mely jelentősen

megviselhette fizikai testeteket, idegrendszereteket. Néhány dologra

szeretnénk felhívni a figyelmeteket.

A golgotai misztérium óta, a feltétel nélküli szeretet energia, ami egy

rendkívül magas energiaminőség, szabadabban képes áramolni a

Földön. Jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy ha ez így van, akkor az

emberek többsége, miért nem „érzékelte” ennek az energiának a

jelenlétét az elmúlt 2000 évben. Nos, azért, mert erre az energiára

minden egyes ember egyénileg tud csatlakozni, ha akar, mégpedig

kéréssel, egyéb esetben az energia egyszerűen elkerüli őket. A feltétel

nélküli szeretet energia,jelen időszakban egyre erőteljesebben fejtheti ki

hatását fizikai test szintjén, mert ez az energia, 5.-ik dimenziós

rezgésszinten kezd el egyre aktívabban működni, a Föld rezgésszintje

pedig folyamatában közelíti ezt az értéket, sőt alkalmanként, mégpedig

egyre sűrűsödő alkalmanként meg is haladja azt. A feltétel nélküli

szeretet energia egy rendkívül magas rezgésszintű energia, melyet a

fizikai test képes átengedni önmagán, hiszen a fizikai test képes nagyon

magas rezgésszinten működni, ám erről az emberek többségének nincs

és nem is lehet tapasztalata földi testben. Ennek az az oka, hogy a

fizikai test, amióta emberek földi testben élnek, azaz

Lemúria kezdeti időszaka óta, fentieknek tartalmilag a visszájaként

működött/működik. Jelen időszak fizikai „problémáinak” hátterében az

állhat, hogy a Föld emelkedő rezgésszintjén, egyrészt egyre

intenzívebben hat a feltétel nélküli szeretet igen magas

energiaminősége, másrészt maga a Föld is változik, azaz magasabb

rezgésszinten működik. A fizikai test ennek következtében egyfajta

„satuba”, „nyomás alá" kerülhet még meglévő blokkjai következtében,

mely nyomás erőteljesen hathat az emberek testi-lelki-szellemi

egészségére.

Egy testileg-lelkileg-szellemileg egészséges ember, földi testében,

egyszerre 7 dimenziót képes érzékelni és átlátni. Az 5.-ik dimenziós

Földön, fentiek nagyrészt a 3-9-ig dimenziókat jelenthetik, amire egy

5.-ik dimenziós rezgésszinten működő fizikai test képessé válhat.

Lesznek olyan emberek, akik magasabb dimenziókba is „bejáratosak”

lesznek, okkal, ám róluk most nem beszélünk, mert fentiek nem ennek

az anyagnak a részei.

Jelen időszakban nem él olyan ember földi testben, aki a nap 24

órájában képes egyszerre 7 dimenzió „mozgatására”, pontosabban, aki

képes egyszerre, mind a 7 dimenzióban, együttműködésben

önmagában/önmagáért és másokért/másoknak jelen lenni, dolgozni.

Az igen alacsony rezgésszinten működő tér/idő részek, (1-2-3.-ik

dimenzió alsó határa) ugyan folyamatában válnak le térben/időben a

Földről, 1-1 téromlás, térleválás alkalmával, azonban jelenleg még jelen

vannak a Földön és egyik-másik nagyon is „aktív” a tisztulási folyamatok

okán.

Annak az embernek, akinek 1-2-3.-ik alsó dimenziós „elérhetősége” van,

érthető okokból , nincs „bejárása” a 5.-ik és annál feljebb elhelyezkedő

dimenziókba, ahogy az 5.-ik és a fölötti „elérhetőséggel bírók” esetében,

jelenleg hiányozhat az 1-2-es „elérhetőségen” kívül több esetben a 3.-ik

dimenzió egy részének „elérhetősége” is. Mindez jelentősen

befolyásolhatja ezen emberek „anyagi ügyeit”, azaz például pénzügyi

bevételeiket. Az az ember, akinek jelen időszakban, földi testében,

„elérhetősége” van öt-hat dimenzióhoz, és valamennyire „járatos is

bennük” már igen magas tudatossági szinten él. Míg az alacsonyabb

dimenziókhoz kapcsolódó emberek „félelmét” a terek leválásával járó

tudatalatti folyamatok és ezek következményei okozhatják, a magasabb

dimenziókhoz kapcsolódókét, a Földön való maradás, azaz a földi

testben élés „nehézségeinek” következményei.

A jelenlegi felemelkedési, pontosabban tudatosulási folyamatok egyre

inkább a Föld és az emberek együttműködésével valósulhatnak meg

„gördülékenyen”, mely folyamatok zajlanak ugyan, ám egyre kevésbé

úgy, ahogy azt az emberek gondolhatják. Mivel jelenleg nem él olyan

ember földi testben, aki a nap 24 órájában egyszerre lenne képes 7

dimenzióban együttműködni önmagában/önmagáért, és

másokért/másoknak, olyan csapat sincs, mely képes lenne ilyen

formában tudatosan együttműködni önmagában/önmagáért és

másokért/másoknak. Olyan emberek vannak, és egyre többen, akik

képesek felismerni a tér/idő mátrixában, aktuális egyéni feladataik egy

részét és el is végzik azokat tőlük telhetően, ám ez az esetek jelentős

részében még mindig nem Felettes Én szintű működés. Például ha

valakinek 3-tól 6-ig terjedő, azaz 4 dimenziós elérhetősége van jelenleg,

ezt képes önmagában valamennyire tudatosítani, adott tér/idő

intervallumban pedig felismeri a Felettes Énje által javasolt feladatot,

akkor is előfordulhat, hogy a feladat elvégzéséhez nem „megfelelő”

fizikai, vagy lelki, esetleg szellemi „erőnlét” okán, csak a munka egy

részét végzi el. Ez azt jelenti, az illető képes lenne ugyan 3-6-ig

dimenzióban dolgozni, ám bizonyos tévhitek meglétével, vagy éberség,

fizikai kondíció, koncentráció stb. hiányában, csak a 4.-ik, vagy 5.-ik

dimenzióban végzi el az aktuális feladatot. Célszerű tudatosítani, hogy

ez nem baj, az együttműködés a Föld és az egyéni folyamatok

szempontjából megtörténik, az egyén önmagában/önmagáért és

másokért/másoknak, csak nem olyan formában/módon, ahogy azt az

egyén esetleg elképzelte. A folyamatok ugyanis egyszerre több

dimenzióban zajlanak, melyek összességére senkinek nincs rálátása

jelenleg földi testben, másrészt azért, mert a „nagyobb rálátással bírók”,

illetve az Égi Segítők jelen időszakban, alkalmanként még

„korrigálhatnak” bizonyos történéseket az egész „munkafolyamat”

egyensúlyának biztosítása céljából. Erre jelenleg még van

lehetőségük/lehetőségünk.  Bizonyos embereknél a „munkafolyamatok”

során történhet fizikai szintű találkozás, mások esetében ez csak

mentális, vagy asztrális szinten történik meg, sőt, olyan is előfordulhat,

hogy mentális, vagy asztrális szinten történik találkozás, ám ez csupán

az egyik ember esetében tudatosul, a másik ember esetében nem. Minél

több mindent sikerül tudatosítani egyéni szinteken, minél több

„aktuális”, egyéni döntést sikerül meghozni és megtenni a ráutaló

magatartást, annál önállóban lesznek képesek működni az emberek.

Mivel jelen időszakban a Földön jelen van a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere csakúgy, mint a hatalom és hála hitrendszere, e

két hitrendszer egymással át nem járható, működésük egymásnak

tartalmilag a visszája, célszerű lehet megérteni és tudatosítani bizonyos

munkák esetleges következményeit is. Az oldások, imák, meditációk

hatásai jelen időszakban egészen mások lehetnek, mint az elmúlt több,

mint 2000 évben, ami nem azt jelenti, hogy valaki esetleg rosszul csinál

valamit, inkább azt, hogy az energetikai hatások változtak meg, e

hatások közepette pedig az oldások, imák, meditációk elérik ugyan

céljukat, csak esetleg a „megszokottól eltérő” formában/módon.

Ahogy ennek az anyagnak az elején jeleztem, a Földön, egyéni szinten

jelen energetikai hatások erőteljesen hathatnak az egyének még

meglévő blokkjaira, ami alkalomadtán igen kellemetlen fizikai tünetekkel

járhat. Az oldások, imák, meditációk ezeknek a blokkoknak az oldását

segíthetik, azaz meggyorsíthatnak bizonyos folyamatokat, a maguk

következményeivel együtt. Ez annyit jelent, hogy a „szőnyeg alá söpört”

történetek 1-1 oldás, ima, meditáció hatására könnyen felszínre

kerülhetnek, a tudatalattiból kiáramló például dühök formájában, melyek

elvitelkérés nélkül, az illető környezetében maradnak, és a köztudatba

áramolnak. Az elmúlt több, mint 2000 évben az imák hatását egyéni

szinten valaki felemelőnek, megnyugtatónak érzékelhette, azok

elmondása után esetleg extázis önthette el az illetőt, ez a jelen

időszakban könnyen tartalmilag a visszájára fordulhat, azaz az extázis

után hamarosan megérkezhetnek a „felfokozott” dühök is, 1-1 helyzet

„kapcsán”, amit célszerű tudatosítani és folyamatában megtanulni

elfogadással kezelni.

Előfordulhat például, amennyiben valakinek vannak még fel nem oldott

blokkjai, egykori szüzességi fogadalmak okán, az az ember 1-1 ima

elmondása után, felfokozott „állatias” szexuális vágyat érezhet,

erőteljes bűntudat kíséretében. Szegénységi fogadalmak megléténél,

előjöhetnek erőteljes aggodalmak az egyén aktuális anyagi helyzete

miatt, az „önismereti út hibáztatása" a kialakult anyagi helyzetért,

felfokozódhat a halálvágy, vagy a halálfélelem, a depresszív érzetek stb.

Többen ilyenkor csalódhatnak, abbahagyhatják az imák elmondását,

nem ismerve fel, hogy valójában e munkák következményeinek

felismerése és a dühök, egyéb érzetek elvitelének kérése gyógyító

helyükre, a legnagyobb segítség lehet jelen időszakban önmaguknak és

másoknak.

Arra is célszerű lehet odafigyelni, hogy mivel jelen időszakban, a férfiak

és a nők jelentős része, még egymás tudatalattiján működik anélkül,

hogy erre rálátása lenne, a tudatalatti visszája működésének

következtében könnyen előfordulhat, hogy bizonyos gondolatok,

érzések, fizikai tünetek valójában nem az egyéné, aki gondolja, érzi

azokat, hanem valaki másé. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, ami az

egyik „fél” esetében tudatos szinten jelentkezik, gondolat, érzelem,

fizikai tünet formájában, az a másik „fél” esetében a tudatalattiban lehet

és valójában az övé. Ez nemcsak párkapcsolatok, hanem egyéb,

fentiekkel analóg „kötődések” esetében is előfordulhat. Mivel jelen

időszak tisztulási folyamatai jelentősen érinthetik az emberek fizikai

testét is, valószínűleg a tünetek egy része a tisztulási folyamatok egyéni

„velejárója”, azonban nem biztos, hogy azok összessége is az, amire

javasolt odafigyelni. A folyamatok felismerése és a megkülönböztetés

képességének fejlesztése, sokat segíthet jelen időszak egyéni szintű

kezelésében.

Erőteljes spirituális egó meglétével, valószínűleg a szellemi munka nem

kerül befejezésre, hiszen a spirituális egó ragaszkodhat „elért

eredményeihez”, ezért ebből a nézőpontból, az erős spirituális egó

megléte, jelentős segítséget jelenthet egyéni szinten a „tovább

menetelhez”, amennyiben valaki képes élni a segítséggel.

A spirituális egó örömmel hangoztathatja, mennyi Őrangyala, Segítője

van, ám a helyzet az, hogy mindennek van egy másik olvasata is. A

felszabadult dühöket, asztrális, mentális szennyeződéseket egyelőre

csak kevesen képesek olyan formában/módon felismerni, kezelni az egó

és a Felettes Én együttműködésével, hogy elvitelüket is képesek

„szakszerűen” kérni a gyógyító helyükre, pedig mindez megtanulható,

ha valaki meg akarja tanulni. Nagyon egyszerűen megfogalmazva,

jelenleg valakiknek a „piszkos munkát” is javasolt elvégezni, ameddig az

emberek egyéni szinten fel nem ismerik, az egyéni felelősség

vállalásának fontosságát, azaz a saját Felettes Énjükkel történő

kapcsolat felvételének jelentőségét, ennek megvalósítása mellett nem

döntenek, és el nem kezdik folyamatában elvégezni a ráutaló

magatartást. Fentiek kezdetben az egó és az Égi Segítők, később az

egó és a Felettes Én együttműködésével történő „sepregetést” jelentik.

Jelen időszakban a legtöbb Égi Segítő, Őrangyal azokra a területekre

„koncentrálódik”, ahol a legnagyobb az asztrális, mentális

szennyezettség, a Kárpát-medence pedig jelenleg egy ilyen hely.

Amennyiben a spirituális egó képes felismerni, hogy ő is „nyugodtan 

takaríthat”, nemcsak az Égi Segítők, és ehhez kéri a segítséget, nem

pedig parancsol, vagy könyörög, vagy képmutatásból cselekszik stb., az

egyén jelentős lépéseket tehet fejlődése útján.  

A feltétel nélküli szeretet energia egyre intenzívebb földi jelenlétének

következményei lehetnek a felfokozott szeizmikus mozgások,

földrengések, szökőárak, főleg azokon a területeken, ahol területi

szinten jelentősebb, „elemi” blokkok lehetnek. Bár a spirituális egó

hajlamos azt gondolni, ezeket a folyamatokat ő idézi elő, erről szó sincs.

Minden folyamat az Égi Segítők felügyelete alatt zajlik, figyelembe véve a

spirituális egó beavatkozási kísérleteit is. Mivel a Kárpát- medencében

„messze nyúló” hagyományai vannak a szellemi munkának, a Föld

bizonyos rezgésszintje alatt pedig a legtöbb ilyen jellegű tevékenység

következménye a spirituális egó kifejlődése és megerősödése lett, ez a

terület kiemelt védelem alatt áll részünkről. Mindez az emberiség és a

Föld védelme okán van úgy ahogy, hogy a hatalommal történő

visszaélések, melyeket tudatosan/tudat alatt szinte mindegyikőtök

megtesz, ne okozzanak „végzetes” következményeket a Földre és az

emberiségre nézve, a folyamatok során felszabaduló és „el nem

takarított” dühök pedig ne okozzanak jelentősebb károkat.

Még egy tévhitet szeretnénk eloszlatni. Ahhoz, hogy valaki képes legyen

földi testben is feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban élni, nem

szükséges „közvetlenül megismerkednie” az összes dimenzióval. Mint

említettük, az ember földi testben, egyszerre 7 dimenziót képes átlátni,

ezeket együttműködésben pedig minimum 5.-ik dimenziós rezgésszinttel

rendelkező fizikai testben képes működtetni önmagában/önmagáért és

másokért/másoknak. Jelenleg is élnek olyan emberek a Földön, bár nem

sokan, akiknek van rálátásuk a 8-9-ik dimenzióra is, nemcsak az 1-7-ig

terjedő intervallumban „mozognak”.

Ők valószínűleg eddig sem és ez után sem találkoztak/találkoznak az

1-2-es dimenzióval és azok lényeivel "közvetlen" formában, egyrészt

mert eleve 3-tól 9-ig dimenziókban tevékenykednek, olyan védelem

alatt, mely bizonyos lények számára nem közelíthető meg, másrészt

mert jelen időszakban nincs dolguk ezekkel az alacsonyabb rezgésű

dimenziókkal és azok lényeivel, legalábbis "közvetlen" találkozás

formájában nem. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek nem

találkoztak/találkoznak asztrális/mentális lényekkel, hiszen ezek a

lények mindenhol jelen vannak, ahol a hatalom és hála hitrendszere

valamilyen formában/módon kialakult, azaz a 3-9-ig terjedő

intervallumban is. Ezt nem nehéz belátni, elegendő ha végiggondoljuk,

hogy a hatalom és hála hitrendszere, nem "földi találmány", már a

csillagnemzettségek időszakában kialakult, sőt, a csillagháborúk

kirobbanásának "gyökéroka" is itt keresendő.  Fentiek inkább azt

jelenthetik, hogy azok az asztrális, mentális lények, melyekkel ezen

embereknek dolguk lehet jelen időszakban, nem az 1-2-es dimenzió

lényei, amikor pedig számukra is "sor kerül" az e lényekkel történő

találkozásra, az más formában/módon fog valószínűleg megtörténni,

mint ahogyan jelen időszakban ez az emberek többségénél

megtörténhet.

Mielőtt bárki irigykedni kezdene közületek, jeleznénk, hogy jelenleg nem

él olyan ember földi testben, aki a nap 24 órájában képes

együttműködésben működtetni ezt a 7 dimenziót (3-9-ig)

önmagában/önmagáért és másokért/másoknak, erre valószínűleg

„legkorábban” az 5.-ik dimenziós Földön, 5.-ik dimenziós rezgésszintű

fizikai testben lesz lehetőség. Az ilyen embereknél előfordulhat, hogy

ugyan megvan az „elérhetőségük” fent említett dimenziókhoz, ám

közülük valamelyikben, vagy többen, (ez általában a tartomány alsóbb,

3.-4.-ik dimenzióit érintheti) „nem járatosak”, így előfordulhat, hogy

2-3 felsőbb dimenziót képesek ugyan együttműködésben működtetni

önmagukért/önmagukban, vagy másoknak/másokért, bizonyos

esetekben is-is, a tartomány összes elemét azonban nem.

Aki jelenlegi életfeladatában vállalta a fent említett  "alap visszája

működést", annak az embernek szó szerint „létfontosságú” lehet a

feladat megvalósításához „szükséges” fizikai-lelki-szellemi egészség

„magas szintű” kifejlesztése és napi szintű gyakorlása, amit valószínűleg

jelen  időszakban egyre inkább érzékelhet is. Nagyon egyszerűen

megfogalmazva, egy ilyen ember jelen időszakot gyakran érzékelheti

napi szintű „túlélési gyakorlatnak”, amikor minden döntésének, tettének

azonnali és bármikor „végzetes” következménye lehet a fizikai testére

nézve. Ezzel együtt élni, ezeknek az embereknek célszerű megtanulniuk,

ugyanakkor valószínű, hogy képesek elbírni fenti „terheket” és

megtanulni egyre nagyobb örömmel megélni önmagukban/önmagukat is.

Ugyan egyes földi nézetek szerint a feltétel nélküli szeretet

energia átengedéséhez valakinek 1-7-ig minden dimenzió felé

nyitottá célszerű válnia, hogy ez az energia földi testben átmossa az

egyént, valójában az 5.-ik dimenziós Földről már valószínűleg leválik az

1-2-es és a 3-as dimenzió alsó tartománya, a 3-as dimenzió középső-

felső és a 4.-es dimenzió pedig lenyomatként, folyamatos „gyógyuláson”

fog keresztül menni.

Ugyanakkor a levált részek sem tűnnek el „nyomtalanul” a Földről, ezek

valószínűleg átalakuláson és egy úgynevezett „lenyomat archiválási

folyamaton” fognak keresztül menni, melynek részletezése megint csak

nem ennek az anyagnak a feladata. Vannak emberek, akiknek 1-7-ig

dimenziókban "közvetlenül" célszerű megtapasztalniuk dolgokat,

vannak, akik bizonyos dimenziókkal, valószínűleg "csak archívum"

formájában fognak találkozni.

Még néhány dolog a teleportálásról, mert ez a téma sok embert

„foglalkoztat” jelenleg. A közeljövőben, a teleportálás, bizonyos

rezgésszintet elérni képes tárgyak esetében, valószínűleg egyre

nyilvánvalóbb és megvalósíthatóbb „műveletté” fog válni a Földön,

emberek esetében, erre „legkorábban” az 5.-ik dimenziós Földön, 5.-ik

dimenziós rezgésszinten működő fizikai testtel lesz mód. Ennek többek

között az az oka, hogy a teleportálással járó energetikai hatásokat, az

idegrendszer bizonyos rezgésszint alatt egyszerűen „nem bírja el”,

tehát egy bizonyos rezgésszintű fénytest megléte „szükséges” a

megvalósításhoz. Az egyéni fénytest rezgésszintje azt is jelzi egyben,

valakiben mennyi a még meglévő asztrális, mentális blokkok

mennyisége/minősége, hiszen a fénytest e blokkok kioldódásával alakul

ki, erősödik meg. Mivel a blokkok oldása az egó és a Felettes Én

együttműködésével valósítható meg egyre inkább, addig, ameddig valaki

„el nem sajátítja” ezt a fajta működést, javasolt, hogy ne kísérletezzen

egyéni kvantumugrásokkal és teleportálással, mert az valószínűleg nem

fog működni, vagy csak egészségre, emberi életre káros

következményekkel. Másrészt, maga a „művelet” is csak a Föld egy

bizonyos rezgésszintje felett végezhető el, mégpedig ennek a

rezgésszintnek a stabil „meglétével”, ami annyit jelent, e „minimum”

rezgésszint alá, a Föld a „művelet”során, és utána nem süllyedhet.

Egyéb esetekben, és akiknek ez szól, azok tudják, miről beszélünk,

ugyancsak az 5.-ik dimenziós Földön, minimum 5.-ik dimenziós

rezgésszintű fizikai testtel, ám már stabil Felettes Én szintű működéssel

és minimum 3-9-ig dimenziós vagy nagyobb „együttműködő rálátással”

valósíthatók meg bizonyos „transzdimenziós” földelések. Ez egyben az

„idők végezetét” is jelenteni fogja a „műveletben” résztvevők számára,

vagyis egy olyan tér/idő pillanatot, mikor fentiek az „itt és most-ban”

megvalósíthatók lesznek. A Föld és az emberiség felemelkedési

folyamatai nem érnek véget az 5.-ik dimenziós Föld és fizikai test

megvalósulásával, ezért akiket ez érint, azok számára a „szükséges”

információk is meg fognak érkezni „időben”.

2013.10.27

 

Az Égi Segítők és Mása Felettes Énjének üzenete alapján leírta:

Serrano-Correcher Maria-Luisa személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 422

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

Kérem, Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek a válaszadás közben, vagy a kapott válasz alatt előjöttek, a

szabad akarat tiszteletben tartása mellett, vigye el a gyógyító

helyükre, kérem Merlint, hogy gyógyítsa a lenyomatokat.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, és a tiszta szándék

energiákat,hagyom azokat magamon keresztül szabadon átáramolni,

kérem Mária Magdolna, Mária anya és a Felettes Énem segítségét,

hogy ez így is legyen.

 

 

 

cadeceus3.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 94
Tegnapi: 120
Heti: 296
Havi: 1 992
Össz.: 525 291

Látogatottság növelés
Oldal: A dimenziókban folyó munkákról 2013.10.27
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »