Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu


koponyacskak.jpg


A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete a Felelősségvállalásról

Úgy látjuk, néhányotok életében elérkezett az az időszak, amikor lehetőségetek van még egyszer végiggondolni a múltban elkövetett hibáitokat, felismerni, belátni tévedéseiteket és felelősséget vállalni életetekért.

Tudjuk, ez nem mindig könnyű feladat, hiszen a belátás többetek számára nehézséget okozhat, ugyanakkor a jelenlegi időszak különösen alkalmas a belátások megtételére és a múltban elkövetett hibák jóvátételre. Ebben az üzenetünkben gyakorlati útmutatókat is szeretnénk adni nektek, mivel ezt többen kértétek tőlünk, ám ne feledjétek, magát a belső munkát, csakis ti végezhetitek el.

Ami miatt mostanában nehezebb lehetett „összekapcsolódnotok”, másokkal, az arról szólhat, hogy maga a „helyes” irány nem az „összekapcsolódás”, hanem az egyéni felelősség felvállalása és az együttműködések megvalósítása.

Együttműködésre, a szó Valódi értelmében, csak Valódi Felelősséget vállalni tudó és azt vállaló emberek között van lehetőség, akikből valljuk be, nem sokan „rohangálnak” világotokban. Ez nem baj, ez a tanulási folyamatotok része, mely „első körben”a felelősség felvállalása iránti igénnyel, szándékkal és döntéssel indulhat a megvalósulás felé.

Ezért tapasztalható világotokban, hogy miközben egyre többen hangoztatjátok az összefogás, együttműködés fontosságát, ezek megvalósítására egyelőre csak „erőtlen” kísérletek történtek.

A „jó” hír az, hogy az együttműködés megvalósítható, a „rossz”, hogy ehhez az egyéni felelősség felvállalása nem kerülhető el, még akkor sem, ha úgy gondoljátok, hogy igen.

Nos, ez lehet az oka annak, hogy bár vágytok a változásra, az ehhez vezető lépések megtételére, azaz a felelősség felvállalására nem szívesen szánjátok rá magatokat, hiszen eme tettetek együtt járhat a felismeréssel, hogy tévedtetek.

Első körben javasoljuk a döntés meghozatalát, miszerint felelősséget akartok vállalni életetekért, mert ezt többen még mindig nem tettétek meg. Ez után javasoljuk meghozni a döntést, hogy meg akartok tanulni együttműködni Felettes Énetekkel és másokkal is.

Döntésetek után tudnak elindulni azok a folyamatok, melyek a megvalósulást segíthetik, nem pedig fordítva, ahogy többen gondoljátok.

Természetesen döntenetek csak akkor érdemes, ha valóban változtatni akartok eddigi hozzáállásotokon.

Az együttműködések „alapjainak lerakásához”, érdemes az egyéni szempontok figyelembevétele mellett, a másik szempontjait is figyelembe venni. Ennek megvalósítására, őszinte kommunikációval van mód mindkét „fél” részéről, az egyéni szempontoknak, céloknak a megfogalmazásával, végighallgatásával és kölcsönös megértésével, a közös célok meghatározásával, illetve ezek elfogadásával és a ráutaló magatartással mindkét „fél” részéről. „Álláspontokat” úgy érdemes szerintünk közelíteni, ha mindkét „fél” tudja, mit akar, hová akar eljutni és hogyan látja a megvalósulás folyamatát. Ezek nem biztos, hogy egyeznek, azonban ha a „felek” kölcsönösségre törekednek és találkozási pontokat, megoldási lehetőségeket keresnek, akkor a megállapodások létrejöhetnek.

Világotokat látva, ez még a legalapvetőbb esetekben sem történik így, hiszen motivációitok, céljaitok sokszor nem tiszták, az őszinte kommunikációról nem is beszélve és akkor hol van még a Valódi felelősséget vállalni tudó és vállaló emberek közötti együttműködések megvalósulása.

Nyelvetek jól tükrözi ezt a „távolságot”, hiszen tárgyalásaitokon, megbeszéléseiteken, sőt, még a párkapcsolataitokban is „felek” vesznek részt többségében, a fél pedig nem Egész. Innen nézve, már az is nagy eredmény lehet, ha ezek a „felek” kölcsönösen elfogadható feltételekkel működnének együtt, egy közös, egységes cél érdekében.

Egészen addig, ameddig mindkét „fél” ragaszkodik a saját elképzeléseihez és „nem enged” belőlük, nem lehetséges találkozás, ha egyik „fél” sincs tisztában azzal, mit is akar valójában, akkor belekerülhetnek a „sodródás csapdájába”, azaz mások akarata szerinti életet élhetnek, ha az egyik „fél” tudja, mit akar, a másik nem, akkor létrejöhet egy alá-fölérendeltségi viszony, az „erősebb győz” elve alapján.

Hatalmi drámáitok tárháza széles, ha a harcokra fordított erőtöket, első körben saját belső békétek megteremtésére fordítanátok, sokkal könnyebb lenne az életetek.

Mit is akartok valójában?

Amit gyakran tapasztalunk nálatok, az a „sodródás csapdája”, azaz a mások akarata szerinti cselekvéseitek összetévesztése a Teremtő akarata szerinti élettel, illetve a „saját” akarat összetévesztése a Teremtő szándékával. Mivel többségetek még nem tanult meg a Felettes Énje szintjén működni, összhangban az Égi Vezetéssel, „hatalmi harcokkal teli összekapcsolódások” formájában, életetek helyzeteiben tanulhatjátok meg a helyes irány és valódi cél felismerését. Sok célotok lehet addig, ameddig el nem juttok a felismerésig, célotok valójában a Felettes Én szerinti működés lehet.

Mit is jelent ez?

Minden egyes bolygótokra leszületett lélek valódi célja, a Felettes Én szerinti működés megtanulása és az ezzel összhangban megélt Lét, azaz a Felelősségvállalás és a Felelősségteljes Élet. Van, akinek ez még ebben az életében sikerül, van, akinek nem, azonban a törekvés mindegyikőtökben megvan, tudatosan, vagy tudat alatt. Belső hangotok mindig figyelmeztet benneteket, ha letértetek a helyes irányról, s bár ezt a hangot el lehet fojtani, lehet nem tudomást venni róla, ennek következményeit az ember megtapasztalja élete minőségében.

Az az ember, aki ezzel a céllal tisztában van és élete helyzeteiben képes meglátni a tanításokat, azaz a céljához elvezető segítő szándékot és ennek megfelelően cselekszik, tudatos ember. Az az ember, aki tragédiák, akadályozó tényezők, csalódások, emberi „gonoszságok” sokaságának látja az életet, és úgy gondolja, ezen ő nem képes változtatni, nem tudatos, tehát bőven van mit tanulnia.

Többségetek jelenleg a „tudatosság útját járja”, azaz fejlődik, ami hatalmas eredmény, hiszen az emberiségnek voltak meglehetősen „sötét”, csekély tudatossággal megélt korszakai is.

Addig ameddig másokat hibáztattok saját „nehézségeitekért”, biztosan lehet tudni, hogy valamit nem oldottatok meg, nem dolgoztatok fel, nem fogadtatok el magatokban.

A feldolgozás folyamata indulhat azzal, hogy belátom pl., még mindig haragszom valakire, jelenleg nem látom a megoldást a helyzet feloldására, azonban eldöntöttem, hogy örömben, békességben a szívemben akarok létezni, ezért minden tőlem telhetőt megteszek és, hogy ez mikor fog bekövetkezni, nem az én dolgom. Rábízom a Teremtőre ennek megvalósulását.

Ez már a tudatosság igen „magas” foka, hiszen van, aki nem képes szembenézni még azzal a ténnyel sem, hogy haragszik valakire, van pedig, aki harc nélkül el sem tudja képzelni életét. Úgy érezheti, „belepusztulna” a békébe, ahogy ő nevezheti, az „unalomba”, pedig szíve mélyén arra vágyik.

A másik ember pedig tartja a tükröt felétek és ezzel jelzi, mi az, amivel még dolgotok van.

Vajon mi az, amit nem szerettek egy másik emberben, mi az a tulajdonsága, ami annyira idegesít benneteket? Innen biztosan lehet tudni, hogy ami a másikban zavar, azt ti is elkövettétek a múltban, vagy elkövetitek nap-mint nap.

Lehet a másik embert ellenségnek tekinteni, vagy lehet segítségnek, aki segít rávezetni benneteket saját feladatainkra.

Az, hogy valaki a tudatosság útját járja, nem jelenti azt, hogy egyre kevesebb a feldolgoznivalója. Sőt, ezen az úton járók, „idővel” egyre több mindennel találkozhatnak, ami nem tetszhet nekik. Ez ne keserítsen el benneteket, csupán arról van szó, hogy nagyobb rálátásotok nyílt működésetekre, tehát valószínűleg fejlődtök. Van minek örülni, ugye?

Sokszor, amit visszafejlődésnek érzékeltek, valójában a fejlődésetek. Lehetnek időszakok, mikor a nyomás „elviselhetetlenné” fokozódhat. Ez is mindössze annyit jelenthet, hogy dolgaitok megszaporodtak, s mindez azért, mert képesek vagytok megoldani azokat.

Sosem kaptok olyan terhet, melyet nem bírnátok el.

Tudjuk, előfordulhatnak „kritikus” időszakaitok, melyekben azt érezhetitek, elfogyott az erő, a kitartás, a hit. Többen fordítottatok „hátat” ezekben az időszakokban Nekünk.

A helyzet az, hogy magatoknak fordítotok hátat ilyenkor, miközben ölelésre vágyhattok.

Sosincs késő átölelni Magatokat.

Azt is látjuk, sokan közületek ódzkodnak felvállalni a felelősséget életükért. Javasoljuk, gondolkozzatok el azon, mi lehet ennek az oka. Lehet, hogy mindössze annyi, kiderülne, nem tudtok megoldást se a saját, se mások életére, vagy rájöhettek, eddig mindig mások akaratát követtétek a sajátotokat nem véve tekintetbe és megriaszt benneteket akaratotok kifejezésének lehetősége.

Nos, ha ez így van, megszületett a felismerés, akkor szerintünk ez egy hatalmas lépés, fejlődésetek útján.

Az „összekapcsolódások” időszaka véget ért, eljött az együttműködések időszaka.

Erre most lehetőségetek nyílik, ám előtte érdemes „letisztogatnotok” kapcsolataitokat.

Minden kapcsolatban, akár munkahelyi, akár párkapcsolatiról van szó, ott van a „felek” saját felelőssége is. Kivétel nincs, azaz olyan nem fordulhat elő, hogy csak az egyik, vagy a másik „fél” tehet egy helyzet kialakulásáért. Addig, ameddig valaki a másikat hibáztatja, valójában a saját fejlődését akadályozza, ahogy az is, aki csak magát hibáztatja egy helyzetért. Van, ami a tiétek, és van, ami a másiké. Tudjuk, ezeknek a történeteknek a „kibogozásán” többségetek évek óta, rendszeresen dolgozik, azonban ennek a mostani időszakban még nagyobb jelentősége van, ahogy a segítségek is megsokszorozva érkeznek.

Amennyiben kapcsolataitokat képesek vagytok még behatóbban megvizsgálni, tekintetbe véve a saját és a másik szempontjait is, továbbá belátni tévedéseiteket, s a jövőben nem elkövetni ugyanazokat a hibákat, hatalmas fejlődést érhettek el egyéni és közösségi szinten egyaránt. Előfordulhat, hogy ti ezt megteszitek, de a másik ember nem. Nos, ez megtörténhet, azonban az már nem a ti, hanem a másik ember felelőssége, s életébe a tanulási lehetőségek addig fognak érkezni helyzetek formájában, ameddig ő is meghozza a maga belátásait. Nektek az ő történetével semmi dolgotok, ha azonban azt várjátok, mikor jön el az az idő, amikor visszakapja mindazokat a sérelmeket, melyeket elkövetett ellenetek, akkor azzal bizony még van mit dolgoznotok

Ami tőletek telik, azt érdemes megtennetek. Erre a jelenlegi időszak nagyszerűen alkalmas.

Ez az az út, mely elvezethet benneteket első körben a Felelősségvállaláshoz, majd pedig a Bőséggel teli Élethez.

2012.05.12


A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.husaci_kaldeus.gif

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 205
Tegnapi: 68
Heti: 862
Havi: 2 558
Össz.: 525 857

Látogatottság növelés
Oldal: A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete a felelősségvállalásról 2012.05.12
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »