Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A 2016-os év tendenciáiról 2016.01.02.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulatív,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  

 

Boldog Új Esztendőt kívánok. A Föld rezgésszintje tovább emelkedik, úgyhogy

meglehetősen mozgalmas, aktív év várhat sokakra. Köztudati szinten a

„húrfeszítés” valószínűleg tovább folytatódik, ezért a beletörődés, közöny,

csömör érzeteit/érzéseit/gondolatait, egyre több emberben és helyzetben

válthatják fel a lobbanékonyság, türelmetlenség, harciasság érzetei/

érzései/gondolatai. A „vissza akarom szerezni az irányítást életem felett” és a

„tenni akarok végre magamért” egyre erősödő igényei azonban, olykor

szélsőséges formákban törhetnek ki. 2016-ban a csatározások, harcok

bizonyos területeken elmélyülhetnek, másokon azonban éppen a

„húr(túl)feszítés” okán befejeződhetnek (pl. annyira meguntam az állandó

csatározást, hogy éppen csatározni nincs szándékom többé).

Az erőszakos követelőzés, a másik ember tekintetbe vételének hiánya, a Föld

emelkedő rezgésszintjén, éppen a visszáját eredményezheti annak, amit az

egyén el akarhat érni, ezért a felmerülő érzeteket/érzéseket/gondolatokat,

célszerű kérni elvitelre gyógyító helyükre az ÉgiFöldi Segítőktől és a Felettes

Éntől.

A magyarországi, politikai centralizációs folyamatok valószínűleg tovább

folytatódnak, ám azok visszája következményei is egyre gyorsabban

válhatnak láthatóvá. A hatalom és hála hitrendszerének felbomlására jó

példa lehet az orvosok tömeges felmondása 1-1 „embertelen vezető okán”.

Lehetséges ugyan, hogy jogilag nem indokolt a vezető elmozdítása a

„hatalmi pólusról”, ám amennyiben az elmozdítás nem történik meg, a „hála

pólusán” lévők távozhatnak tömegesen (u.a. annyira meguntam az állandó

csatározást, hogy éppen csatározni nincs szándékom többé). Az, hogy az

elengedési folyamatok milyen formában zajlanak, szakítással, vagy

közeledéssel „végződnek”, nagymértékben múlhat a történetekben

résztvevők belátásain, céljain, szándékain, pontosabban azok letisztázásán.   

A két pólus (hatalom/hála) egymás nélkül nem létezhet, így egyre többször

fordulhat elő bizonyos helyzetekben, hogy „nem marad senki, akin uralkodni

lehetne”, vagy „nem maradt ugyan aki uralkodna felettem, ám fizetni sem

fizet senki felülről”. Belátás hiányában, az egész hit(rendszer) működése

megkérdőjeleződhet ( pl. mit is kezdhetne a KLIK pedagógusok nélkül?,

egyáltalán miért van szükség „hatalmaskodó” főnökre, kormányra stb.?,

vagy lehetek én is a saját „főnököm”, ha igen, akkor milyen egy jó vezető?)

A hála pólusán tapasztalható változások leginkább, a „vagy azt teszed, amit

mondok, vagy el leszel bocsátva és éhen halsz” program kapcsán

lehetnek észrevehetők.  

A háremből való kiűzetés valamikor valóban egyenlő lehetett az ember

pusztulásával, ám ma már nem szükséges, hogy így legyen. Az elmúlt

években a hatalom és hála hitrendszerének egyik fő „összetartója” a „pénz

minden” hiedelme volt. Ez bizonyos esetekben már át tudott fordulni a „pénz

nem minden” programjává (mindkét program elvitelét lehet kérni elvitelre

gyógyító helyükre), a magyarországi egészségügy területén talán gyorsabban

és látványosabban, mint más ágazatokban, de a tendencia valószínűleg

hamarosan más területeken is „felüti a fejét”. Az, hogy mennyire gyorsan és

mennyire látványosan, „függhet” attól is, az egyénnek mennyi választási

lehetősége van „pénzügyei területén”, pontosabban mennyire hisz

választási lehetőségeinek meglétében. Egy orvos például elmehet

külföldre dolgozni, a hazai bérek többszöröséért, vagy a magyarországi

orvoshiány okán, oda mehet dolgozni, ahol jobban érzi magát, ahol jobban

megbecsülik stb. Egy közmunkásként dolgozó embernek látszólag kevesebb

„kitörési” lehetősége akad, ám ez nem így van.

Olyan területeken, ahol a változtatás nehezebben mehet (kevesebbnek

tűnhetnek a választási lehetőségek, kevesebb a tudatosság stb.), a tisztulási

folyamatok lassabban, kevésbé látványosabban történhetnek. Egyes

élelmiszerboltokban például jelentős minőségromlás lehet tapasztalható a

munkaerő hozzáállásában (eltűnhetnek a tisztességes, lelkiismeretes, ám

„lelkileg belefáradt” eladók, helyüket hanyag, nemtörődöm hozzáállású

emberek vehetik át, akik még tovább ronthatják a kiszolgálás színvonalát és

ezzel tovább csökkenthetik a bolt bevételeit is), ami előbb-utóbb arra

késztetheti a vezetőket, hogy emberibb hozzáállású szakembereket

alkalmazzanak, emberibb körülmények között, magasabb bérekért.

Mindenesetre az, hogy a miniszterelnökséget vezető minisztert fel nem

ismerő Ica néni esete, vezető hírré vált a magyarországi Facebook

felhasználók körében, ami pár nap leforgása alatt szinte már népmesei hőst

„faragott belőle”, illetve a kanadai jégkorong bajnokságon magyar himnuszt

éneklő 15 éves fiú esete, nagyszerűen bemutatja a köztudatban

uralkodó állapotokat, az igényt a tiszta, világos, egyértelmű dolgokra, az

emberi, emberséges megnyilvánulásokra, életre.

A menekültkérdés valószínűleg 2016-ban is „terítéken lesz”, ami a hatalom

és hála hitrendszerén belül, további „babérokat teremthet” Magyarország

miniszterelnökének. Az, hogy a hatalom és hála hitrendszere bomlik, hogy

létezik másik hitrendszer is, mely más alapokra épül, a „babérok

megszerzése” szempontjából érdektelennek tűnhet, egészen addig, ameddig

elő nem áll egy olyan „felállás”, melyben hiába vannak babérjai egy hatalom

és hála hitrendszere szerint működő vezérnek, ha egyre kevesebb a

babérokat tisztelő, engedelmes „alattvaló”.

Mindez könnyen teremthet olyan érzeteket/érzéseket/gondolatokat az

egyénben, mintha az „egyes országok élén ülő vezetők” egy „külön,

párhuzamos valóságban élnének”, távol a hétköznapi emberek életétől és

viselkedésük olyan „látszólagos felnőttekre” emlékeztetnének, akik azért

háborúznak, mert gyermekkorukban nem kapták meg karácsonyra az oly

hőn vágyott játékrepülőt, vagy ólomkatonákat (kompenzálás). Eme

érzeteket/érzéseket/gondolatokat azért is célszerű elvitelre kérni gyógyító

helyükre, mert egyéni szinteken megerősíthetik az elszigeteltség,

magányosság, meg nem értettség érzeteit/érzéseit/gondolatait, miközben

csupán arról lehet szó, hogy az egyén például elkezdett világosabban

látni. Másrészt nagyon fontos lehet megtanulni a helyükön kezelni bizonyos

információkat, mások lebecsülése, vagy felmagasztalása nélkül, egyre

pártatlanabbul, mert a visszája hatások igen gyorsan megérkezhetnek.

A magyarországi köztudati folyamatokra amúgy is jellemző a mások

lebecsülése, a „mások szemében a szálkát, a sajátjában a gerendát sem látja

meg” programok szerinti működés, ami nem éppen az önszeretet magas

fokáról szólhat. Aki nem tanulja meg meglátni önmagában, a másik

emberben a „rossz” mellett a „jót” is, az vajon hogyan fog tudni pártatlanul

ránézni a dolgokra? Mindez igaz lehet azokra az emberekre is, akik naivság,

vagy a divatos pozitív gondolkodás stb. okán, csak a „jót” hajlamosak

meglátni önmagukban/másokban.

Ugyancsak jellemző a magyarországi köztudati folyamatokra a viccelődés, (a

minőségi humort értem alatta), ami azért sokat képes javítani az

olykor „siralmas” köztudati állapotokon, s a nagy nehézségek

közepette is segíthet átlendülni az esetleges „holtpontokon”.

Visszatérve a menekültkérdésre, 2016-ban valószínűleg több olyan esemény

is történik, melyek alapjaiban változtatják meg az emberek értékrendjét.

Azzal szembesülni, hogy minden emberben ott lehet a gonoszság,

amennyiben teret ad neki, olykor bizony nem könnyű, ám minden emberben

ott van a szeretet is, amennyiben pedig annak ad teret.

Egyéni döntésekről, választásokról van itt szó, arról, hogy valaki mit gondol a

másik emberről, mit tesz a másik emberrel. Belerúg-e, ha az elesik, vagy

felsegíti. Felsegíti-e akkor is, ha nagy a késztetés a belerúgásra. 2016-ban

egyeseknél valószínűleg lesznek nagy késztetések a belerúgásokra, a

bosszúra, a törlesztésre, elválik, kinek van elég lelkiereje ahhoz, hogy

úgy döntsön, nincs szándéka engedelmeskedni e késztetéseinek.

2016-ban Magyarországon, valószínűleg jelentős tisztuláson fog

keresztülmenni, a keresztény értékrend és a család szentsége (pl. férfi/női

szerepek) kérdéskör. Sokan a bigottsággal, mások az álszentséggel, ál

keresztény hozzáállással szembesülhetnek, ami lehetőséget jelenthet

számukra világnézetük átértékelésére is. Az Ákos/Telekom történet

mindenesetre „felkavarta az állóvizet”, több területen is, akadhat még mit

megérteni belőle, így valószínűleg a folytatás sem marad el.

A katolikus egyház egykoron nem engedélyezte a válást, ( manapság is csak

bizonyos esetekben engedélyezi) az aktuális 10+10 milliós lakástámogatás

igénybevételénél pedig a kormány bünteti a válást. Ezek szerint a "család

szentsége" beárazásra került és jelenleg 20 millió Ft-ot ér?

Mivel a menekültkérdés egyik fő konfliktusa kapcsolódik a vallásháborúk

kérdésköréhez, célszerű lehet végiggondolni, miért éppen Isten és a szeretet

nevében tört ki a legtöbb háború az emberiség köztudati szinten ismert

történelmében.

A katolikus egyház szerepe, „megítélése” valószínűleg jelentős tisztulási

folyamaton fog keresztül menni 2016-ban, melynek központi kérdései

lehetnek a bűnbocsánat egyházi kisajátításának létjogosultsága és a bűn és

bűnhődés szerepének átértékelése ( mi a bűn és létezik-e egyáltalán?).

Ahány egyház, annyi letisztáznivaló, ennek okán az egyházi törvény

valószínűleg még több változáson fog keresztül menni a jövőben és sok vita

tárgyát fogja még képezni.

2016-ban jelentős mértékben nőhet a „cyber térben” történő hacker

támadások száma, melyek következményeivel egyre több számítógép

felhasználó találkozhat. Nevek és arcok nélkül történhetnek a támadások,

ami komoly kérdéseket vethet fel biztonság és védelem témában. A

köztudatban már jelen vannak az okos városok tervei, melyek, amennyiben

megvalósulnak, megfelelő biztonsági rendszerek hiányában, igen

sebezhetővé tehetik az emberek életét, ezen kívül lehetőséget adhatnak a

kormányoknak és a számítógépes rendszereknek, hogy totális kontrollt

gyakoroljanak felettük. Vajon ér-e annyit a kényelem, hogy

az ember olyan rendszerekre bízza életét, melyek beható működésével

esetleg nincs tisztában? Vajon ér-e annyit, hogy az ember "sutba dobja" a

szabadságát? Vajon lesz-e valaha egy biztonsági rendszer

„megfelelően biztonságos”? Aki mélyebben foglalkozik informatikai

rendszerekkel, pontosan tudhatja, mindig lehet új biztonsági rést találni egy

rendszeren belül, kérdés, e rést jó, vagy rossz szándékú ember találja-e meg

előbb. Úgy tűnik „atlantiszi karma tisztulás” ügyében van még teendő.

2016-ban ugyancsak „terítéken lesznek” valószínűleg a klímaváltozás és a

víz (hol kevés, hol sok)  kérdéskörei. Az hogy mennyire tudatosodik köztudati

szinten, hogy klímaváltozás helyett, a Föld rezgésszintjének emelkedése van

folyamatban, a vízzel kapcsolatos „problémák” pedig az érzelmekkel,

érzésekkel kapcsolatos meg és feloldanivalókat jelezhetik, nagyban múlhat

azon, mennyire jutnak el ezek az információk a köztudatba.

Megszólalnak-e egyre többen azok közül, akikben már megszületett a

megértés, megszólalnak-e akkor is, ha esetleg elutasítással, meg nem

értettséggel, közönnyel stb. találkoznak, s megtanulnak-e lazán legyinteni

minderre, s azt mondani, „annyira meguntam az állandó csatározást, hogy

éppen csatározni nincs szándékom többé”.

Egyszerűen csak teszem a dolgom, egyre lazábban és egyre nagyobb

örömmel.

 

2016.01.02.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

  

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulatív,

befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az

olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz

szándékú befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás,

bármilyen tévedés, visszaélés, elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság,

őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás,

egészség, csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld

energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és

engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás,

tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

 

cadeceus3.jpg

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 158
Tegnapi: 68
Heti: 815
Havi: 2 511
Össz.: 525 810

Látogatottság növelés
Oldal: A 2016-os év tendenciáiról 2016.01.02.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »