Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 horusz_mindket_szeme.jpg

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya

védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, a

helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges,

manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, szélsőséges, manipulativ, ártó

energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító

helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom,

engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, energiákat.                                                                                      

                    A pénzmosás a kisebbik probléma,

az, összemosások és azok hatásai, több kárt okoztak és okozhatnak, az

ország, Európa, a világ, és az egyén életében, mint ami most látható. Fontos

megtanulni, értelmezni a látottakat, hallottakat, mi mivel, és, hogy függ

össze, hogy orvosolható, mi a valódi ok, ki, mivel azonosítja önmagát.

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár

fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan

dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság

árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­-

angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük

hathatós oltalmát orszá­gukra!" (Lejegyezte Pio atya) 

Pio Atya szavaira többször hivatkoznak ezoterikus körökben, ma is várva a

madár kirepülését. Vajon miért nem vettük észre, hogy az a bizonyos madár

rég kirepült a kalitkából, a vasfüggöny lebontásának idején? A kalitka ott és

akkor megszűnt, szabadok lettünk, a berlini fal is leomlott, a rendszerváltás

megtörtént, a hitrendszer váltás nem. Azóta sok „víz lefolyt” a Dunán, de pár

dolog nem lett jobb. A hatalom és hála hitrendszerének végjátékához értünk,

már több látszik, mint a jéghegy csúcsa. Most nem egy kis „kalitka” épül, a

kerítés hossza nő, ez sokkal hosszabb, mint a vasfüggöny volt. Sok

csúsztatás, összemosás, a politikusok megnyilatkozásai esetenként

homályosak, hosszúak, bár néha azért mégsem elég hosszúak, ahhoz, hogy

a lólábat eltakarják, az bizony, kilóg. Amiért ez az írás megszületett, az,

az összemosások miatt van. Elképzelésem sincs arról, hogy a

menekültek, mitől nem menekültek, miközben a hazájukban ilyen-olyan

okból háború folyik, nyilvánosan mészárolnak le, végeznek ki embereket. A

menekültek közel 95 % keresztény, ettől lenne több muszlim az országban,

mint keresztény, ettől félni, pláne itthon, dőreség, összemosni nem

tanácsos. A török uralom 150 éve alatt, aki akarta, megőrizte a hitét,

gyakorolta a vallását, és ez a szocializmus időszakában is lehetséges volt,

bárki állít bármit. A kormány kommunikációja, olyan, amilyen,  de, külföldön,

lassan kialakulhat a kormány kommunikációjának hatására egy olyan kép a

magyar lakosságról, hogy az egyetért a kormány bevándorlási politikájával, a

kerítéssel, a katonák határon való tartózkodásával, a menekültek

helyzetének nehezítésével, stb. Nem vonom kétségbe, hogy ez a

helyzet eléggé megterhelő és ijesztő lehet a vezetés számára, de az

állandósuló, a céljaikhoz, a helyzetekhez igazított jogi háttér megteremtése

helyett, világos, előremutató, stabil gazdaságpolitikával, demokráciával, 

diplomáciával, az egészségügy és az oktatás színvonalának, megtartásával,

és azok szinvonalának emelésével lehet, igen, lehet, egyről, a kettőre jutni.

Az egymásra mutogatás az elmúlt pár ezer évben se hozott bevétel

növekedést, gondolom, ez a Föld megemelkedett rezgésszáma mellett se lesz

másképp. Magyarország lakóinak igen csekély része válaszolt a kormány

által, nemzeti konzultációnak elnevezett kérdésekre, erre a kisszámú, a

lakosság egészéhez viszonyítva kisszámú válaszra hivatkozik a jelenlegi

hatalom, mint felhatalmazásra, és ferdíti el úgy a tényeket, hogy az, az

egész lakosság akarata. Hát, nem. Eggyé biztosan, nem. Senkit

nem bíztattam, bíztam megkértem meg az ország megvédésével,

esetenként mezítláb érkező, fáradt, elgyötört gyerekektől, emberektől, akik

egyébként se szándékoznak itt maradniItt is az összemosás a fő

gond. Többféle kultúrkörből származó emberek, hosszú utat tettek meg,

tesznek meg, egymást segítve, a menekülés, a háború, az éhezés, a

megerőszakolás elől, mely nem pusztán fizikai. A bombázások, a pusztulás

elől való menekülés összehozza az embereket. Elismerem, hogy lehetnek

közöttük agresszív, rossz szándékú emberek is, de ez a létszám

elenyésző, mint, ahogy a többi nép se homogén massza, nem vagyunk

egyformák, és a szándékaink se azok. Kevés szó esik azokról a szintén

magyar emberekről, akiknek nem a munkakörükhöz tartozik, a menekültek

segítése, támogatása, mégis teszik a dolgukat, hoznak élelmet, takarót, amit

tudnak, azokkal a rendőrökkel együtt, akik karon viszik a gyerekeket.

Emberségből vizsgázik az ország, és ezek az emberek jól vizsgáztak, és

emberségből, és felelősségvállalásból vizsgázik az összes jóléti állam vezetése

is, akkor is, ha ez nem jut ebben a formában az eszükbe, és ezt nem lehet

megkerülni, elkeríteni, összemosni. A külföldi sajtó, és a külföldi

politikusok is elkövetik azt a hibát, hogy összemossák a kormány

politikáját, kommunikációját, az emberek véleményével, ez az ő

felelősségük. A hallgatás nem mindig beleegyezés, és itt az idő, hogy

megszólaljon a „kisember”, feltéve, ha zavarja, és nem akarja, hogy helyette

mondjanak véleményt, döntsenek helyette és az ő nevében, ráhárítva

közben a felelősség nagy részét. A nyugati kultúrkörre hivatkozva,

"vezetnek meg", naiv, jó szándékú, de esetleg kevésbé tájékozott

embereket, megosztva az embereket, hogy ez meddig fog tudni működni, az,

más kérdés. Sok jóslat hangzik el, végig nem gondolva, hogy hova vezetnek,

és önbeteljesítő jóslatokká is válhatnak. Ezek a jóslatok is inkább

az összemosások miatt léteznek, mint tényleges alapjuk lenne, és mivel

nagy nyilvánosság előtt hangzanak el, több figyelmet, ezáltal több energiát

kapnak, mint, amit ténylegesen „érdemelnének”. Mellékes-e, hogy némelyik

konzultációs plakáton, a magyar nyelvtan legalapvetőbb szabályait sem

követi a plakáton olvasható szöveg írója. A szociális háló Magyarországon

megszűnt, a maradéka megszűnés alatt. A segélyek megvonásával kényszer

lett a közmunka, így viszont szebb lett a foglalkoztatottsági mutató. Ez is egy

összemosás. A jelenlegi kormányfő saját kijelentése szerint, munka alapú

társadalmat szándékozik építeni, és nem jólétit. A Föld közben áll át az ötödik

dimenziós működésre, mely folyamat lehet, hogy kis nyilvánosságot kapott,

ettől a folyamat, nem áll meg, és kevésbé sem fontos. A menekült „kérdés”,

az értékválság egyik következménye, melyet szükséges megoldani. A

klímaváltozás összefügg a Föld rezgésszámának változásával, amit a kutatók

már szóvá is tettek, nincs globális felmelegedés. Túlnépesedés sincs,

értékválság van. Mindenből van elég a Földön, van elég energia, élelmiszer,

víz, pénz. Az, hogy ezek arányaikban, hogy oszlanak meg, és meddig így, az

egy másik kérdés. Részemről szeretnék továbbra is

egy demokratikus országban élni, ahol, remélem, államférfiak és nők az

országot vezetni, és nem uralni fogják. A hitrendszer váltás szükségességét

előbb-utóbb sokan felismerik, addig is, Pio Atya által javasolt Őrangyalunkhoz

fordulok, vigyázzon ránk még egy kicsit.

 

2015-09-27.                                                                                         

Gaál Sarolta.                                                                                    

Bach-virágterapeuta, jósnő.                                                                           

+36-20-373-2978,

                                                                                  

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan,  manipulativ, ártó, tisztátalan

energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy

tudattalan, hatalmi harc, játszma, kapzsiság, dac, sértődés, depresszió,

hisztéria,  félelem, félreértés, átkok, szitkok, babona, manipuláció,

általánosítás, elfogultság, önteltség, elvakultság, kíméletlenség, erőszak,

előítélet, rögeszme, paranoia, tévedés, szélsőség, csalódás, összemosás,

feltételezések, türelmetlenség, bármivel való visszaélés, azaz, elcsúszás, az

elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség,

belátás csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld

energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító

helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és

engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés,

jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-09-27.                                                                         

Gaál Sarolta.                                                                             

 anubis4.jpg
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 210
Tegnapi: 68
Heti: 867
Havi: 2 563
Össz.: 525 862

Látogatottság növelés
Oldal: Áve, olvasó. A pénzmosás a kisebbik probléma?..2015.09.27
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »