Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Az idegrendszer védelmének fontosságáról 2014.08.29

 

Kérem Anubisz olyan szintű védelmét az olvasás, értelmezés teljes

ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú,

manipulativ, ártó energia, ártó lény számára. Kérem Jézust, hogy

minden tisztátalan szándékú, manipulativ, ártó energiát,

gondolatot, érzést, tisztátalan, ártó lényt, mely az olvasás,

értelmezés során előjön, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett elvihető, vigye el gyógyító helyükre.

Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  OM, AMEN

 

A köztudat asztrális/mentális szennyezettségének fokozódásával, jelen

időszakban több ember esetében lehetnek tapasztalhatók

„nyugtalanító” idegrendszeri tünetek. A Föld rezgésszintjének

emelkedésével és az egyéni tisztulási folyamatok következményeként,

egyes emberek érzékenysége az őket érő „külső” hatásokra,

jelentősen megnőhet. A nyugtalanság, nyűgösség, „minden és mindenki

idegesít, bármit is csinál” érzetei-érzései-gondolatai, erőteljesen

hathatnak az egyének hétköznapjaira, napi tevékenységeikre, a

köztudati folyamatokról történő lecsatlakozások, alkalomadtán komoly

nehézséget okozhatnak. Mivel az emberi idegrendszer is áll át a

magasabb rezgésszinten történő működésre, aki úgy érzékeli, „idegei a

kelleténél nagyobb terhelés alatt állnak”, annak célszerű külön

védelmet kérnie az idegrendszerére az Égi Segítőktől és Felettes Éntől.

Az idegrendszert jelentősen megterhelheti a Föld magasabb

rezgésszintre emelkedése, aminek a Felettes Én szintű működés

mellett, jellemzően két főbb megnyílvánulási formája lehet és/vagy

ezek kombinációi. Azoknak az embereknek, akik folyamatában állnak

át a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti

működésre, (tudatosan így döntöttek), a fizikai/asztrális/mentális

szinten történő tisztulások következményeként, nőhet egyéni

érzékenységük az aktuális rezgésszintjüknél alacsonyabb rezgésű

asztrális, mentális lények jelenlétére is. Mivel jelenleg nem él olyan

ember földi testben, aki a nap 24 órájában képes lenne a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszere szerint működni, egyes alacsonyabb

rezgésű asztrális/mentális lényekkel történő találkozások során, az

egyén és e lények között, hatalom és hála hitrendszere szerinti

működés léphet fel, mely „találkozásokat” az illető különböző hatalmi

játszmák formájában/módjában igyekezhet kezelni. Az egyik

lehetséges reakció hasonló helyzetekben az egyén részéről a

védekezés lehet, azaz abban a pillanatban, ahogy megtörténhet az

alacsonyabb rezgésszinten működő lény beazonosítása az egyén

 „környezetében”, elindulhat a „lénnyel történő bírkózás” is,

megtámogatva a „tűnj el innen”, „semmi keresnivalód itt” tévhiteivel.

Leírtak spontán blokkoldás formájában is jelentkezhetnek, például az

illető látszólag minden előzmény nélkül „dúrván beszólhat” a mellette

sétáló, „ismeretlen” embernek, valójában az alacsony rezgésű lénynek

„szólva be”, akire a járókelő csatlakozhat éppen, vagy látszólag minden

előzmény nélkül, akár fizikailag is bántalmazhatja az illetőt.

Amennyiben az egyén részéről az alacsonyabb rezgésű

asztrális/mentális lények beazonosítása akkor történik meg, mikor már

rájuk csatlakozott, szabad akaratában áll le is csatlakoznia róluk, ám az

esetek jelentős részében az emberekben a hasonló „természetű

csatlakozások” valószínűleg nem tudatosak, „jobbik esetben” is csak

érzet-érzés-gondolat formájában jelentkezhetnek bizonyos

„figyelmeztető” jelek, tudatosság hiányában az ember védekezése

könnyen „saját maga ellen” fordulhat, például fóbiák (az egyén úgy

érezheti bogarak másznak rajta, állandóan viszkethet a bőre,

csapkodhat, vakarózhat), kényszeres tisztálkodás stb., szélsőséges

esetekben akár öngyilkosság formájában.

Az idegrendszert jelentősen megterhelheti az őt ért ingerek/információk

folyamatában történő beazonosítása és megkülönböztetése, ami

kényszeressé teheti a beazonosítás műveletét is az egyén részéről.

Amennyiben az illető tévhite szerint, az őt ért rengeteg inger közül

„életbevágó lehet” kiszűrnie azokat az asztrális és mentális lényeket,

melyek veszélyeztethetik átállását a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerinti működésre, könnyen működni kezdhet

benne a „megvédem magam és életben maradok bármi áron” tévhite

is.  E tévhitek elvitelének kérése nélkül gyógyító helyükre, az egyénen

egyre inkább elhatalmasodhat az üldözési mánia, a paranoia egyre

súlyosabb tüneteit mutathatja viselkedése. A két hitrendszer

visszájaműködésének következményekét a „kiszűrés” művelete éppen

az alacsonyabb rezgésszinten működő asztrális, mentális lényekre

történő rácsatlakozásokat eredményezhetik és ennek következményeit.

A másik lehetséges megnyílvánulása a Föld magasabb rezgésszintre

emelkedésének egyéni szinteken az lehet, mikor az ember eleve

alacsony rezgésű asztrális, mentális lényeken „csücsül”, illetve ezek

összefonódásai által, bizonyos alacsony rezgésű elementálok hatása

alatt áll. Mivel a hasonló rácsatlakozások az egyén számára az esetek

jelentős részében valószínűleg nem tudatosak, az illető e lényeknek

kiszolgáltatva élheti életét, azok működtethetik őt. Az idegrendszer

egyfajta állandó készenléti állapotban „feszülhet” , hiszen bármelyik

pillanatban parancs érkezhet a „főnököktől”, mely tudatállapotban az

egyén szó szerint idegileg kikészülhet, minél alacsonyabb rezgésszintű

lényekre történik a rácsatlakozás, annál inkább.

Hasonló helyzetekben az illető például látszólag minden előzmény

nélkül „dúrván beszólhat” a mellette sétáló, „ismeretlen” embernek,

valójában a magasabb rezgésű lénynek „szólva be”, akire a járókelő

csatlakozhat éppen, vagy látszólag minden előzmény nélkül, fizikailag

is bántalmazhatja az illetőt, egyes esetekben azzal igazolva tettét, „a

fejében zakatoló” hangok mondták meg neki, mit tegyen.  

Az idegrendszer, alacsony rezgésű lényekre történő csatlakozások 

esetében is érzékelheti a Föld emelkedő rezgésszintjét, annak hatásait,

például esetenként több pihenésre lehet szüksége az egyénnek, ám a

rácsatlakozások következtében pihenés helyett, csak egyre több

megoldásra váró feladat érkezhet az illető felé, az egyén

megszállottsága felülírhat minden józan (ész)érvet. A hasonló

formában/módon működő emberek arcvonásain egyre inkább

felfedezhetők lehetnek a fáradtság, szétcsúszás jelei, egyesek

arcvonásai folyamatában veszíthetik el emberi mivoltukat, hiszen minél

alacsonyabb rezgésű asztrális, mentális lényekre csatlakozva élheti

valaki az életét a Föld emelkedő rezgésszintjén, annál fárasztóbbnak

érezheti ezt a fajta „együttélést”.

Jelen időszakban idegrendszeri problémák sok embernél

előfordulhatnak, hiszen a legtöbb ember folyamatában áll át a

magasabb rezgésszinten történő működésre, a folyamat különböző

következményeivel. E következményeket lehetséges úgy is kezelni,

hogy például az illető kérdéseket tesz fel önmagának. Mitől érzem

magam nyugtalannak? Ez az én csomagom, vagy másé? Valaki, valami

manipulálni akar, vagy én nem bírok magammal? stb.

A játszmákat mindenki szabad akaratából abbahagyhatja, amennyiben

akarja, mindössze javasolt tudatosítania, hogy egy játszmában van

benne, célszerű döntenie és szóban kinyilvánítania, hogy nincs akarása

e játszmában részt venni és ehhez segítséget is kérnie az Égi Segítőktől

és a Felettes Éntől.

Rövid, egyszerű kérdések feltevésével és a Felettes Én szintjéről

érkező válaszok meghallásával, ráutaló magatartással, az ember

nagyon sokat tehet egészségéért, ami kiemelten fontos lehet egy olyan

időszakban, mikor a dimenziók egybenyílásával rengeteg és egymástól

igen eltérő rezgésszinten működő asztrális, mentális lény kerülhetett

„ömlesztve” időben/térben a Földre.

Nagyon leegyszerűsítve a történetet, azoknak az asztrális/mentális

lényeknek, akik nem a „kifehéredést” választották, azaz a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működést,

„érdekükben” állhat a Föld rezgésszintemelkedésének

megakadályozása (ez már valószínűleg nem fog nekik sikerülni), vagy

legalábbis az emelkedés lassítása, amit a tér/idő szerkezetének „földi”

fenntartásával is igyekezhetnek elérni.

Ennek egyik módja lehet részükről, hogy megakadályozhatják az

emberi idegrendszer átállását a tudatfeletti csatornákon át történő

működésre. Az embert ért ingerek jelentős részét az idegrendszer

azonosíthatja be, különböztetheti meg, ám annak ingerbefogadó

képessége Felettes Én szintű működés hiányában, korlátolt lehet. Minél

több inger, információ érheti az idegrendszert, annál gyorsabban

célszerű ellátnia feladatát, ami könnyen vezethet túlterheltséghez, majd

rövidzárlathoz. Ráadásul  túlműködés esetében egyre nagyobb

arányban fordulhatnak elő téves beazonosítások, félreértések, melyek

tisztázásuk hiányában, tovább terhelhetik az idegrendszert, gyorsítva

ezzel a rövidzárlat kialakulását. Az idegrendszer rövidzárlata jelentősen

megkönnyítheti az alacsonyabb rezgésű asztrális/mentális lények

beáramlását az egyénbe, hiszen hasonló helyzetben az ember

 „védelmi rendszere” mondhatja fel a szolgálatot, olyan „sebezhető rés”

keletkezhet benne, melyen az alacsony rezgésű lények szabadon

jöhetnek-mehetnek. Mivel e lények célja valószínűleg, az egyének

rögzítése az alacsonyabb rezgésű  tér/idő szerkezetekhez és a

tudatfeletti csatornákra történő átállás megakadályozása, ezért azok

számára, akik egyre erőteljesebb késztetést érezhetnek az információk

„szűrés nélküli” gyűjtésére interneten, főleg közösségi oldalak,

híroldalak, vagy/vagy, is/is tv, rádió stb. csatornákon keresztül,

javasolt kiemelten odafigyelniük arra, milyen mennyiségű és minőségű

információt fogadnak be önmagukba. Az „az vagy, amit megeszel”

mondását legtöbbször a fizikai táplálék esetében használhatjuk, ám az

asztrális, mentális táplálék „megválogatása”, legalább annyira fontos

lehet az ember egész-sége szempontjából, jelen időszakban pedig

kiemelten az. Köztudati szinten jelenleg igen „kiélezett” harcok

folyhatnak bizonyos lények közreműködésével, melyek célja éppen az

egyes egyének rögzítése a tér/idő alacsonyabb rezgésű részeihez,

aminek eszköze lehet például az a hatalmas és egymásnak sokszor

ellentmondó információkból álló adattömeg, ami különböző csatornákon

át áramolhat a köztudatba.

A folyamat hasonlatos lehet a számítógépes vírusok terjedéséhez,

melyek a gépek védelmi rendszerét támadhatják, azaz minél több

embernek sikerülhet megfertőződnie alacsony rezgésű elementál

„vírusokkal”, annál inkább érhetnek célt az alacsonyabb dimenziók

lényei. Valószínűleg nem véletlen jelen időszakban éppen azoknak a

számítógépes vírusoknak az elterjedése, melyeknek köztudati szinten

még nem, vagy alig ismert az „ellenszere”, akiket érdekel, érdemes

lehet végignézniük az analógiát az Ebola vírus terjedésével is.

Védelmet lehetséges, sőt célszerű kérni a számítógépre, annak

anyagaira is az Égi Segítőktől és a Felettes Éntől, ahogy lehetséges az

aktuális tévhitek elvitelének kérése is gyógyító helyükre egyes oldalak

anyagainak olvasásához. Közösségi oldalak látogatásánál a kiemelt

védelem kérése, jelentősen hozzájárulhat az egyén fizikai-lelki-szellemi

„épségéhez”. A közösségi oldalak, a háremszerű működés „látványos”

példái, a működés felbomlásának okán, főleg azok számára javasolt

kiemelt védelmet kérniük az oldalak látogatásához, akiknek nincs

szándékuk „energetikai ütközetekbe” bocsátkozniuk a közösségi

felületeken. Az elkövetkezendő időszakban ugyanis előfordulhatnak

támadások, pl. provokációk formájában, egyes alacsonyabb rezgésű

lények részéről e fórumokon is, a „kesztyű felvétele” pedig bármilyen

formában/módon történik is, könnyen a visszájára sülhet el egyéni

szinteken.

Amennyiben valaki megtapasztalta, milyen érzet-érzés-gondolat, mikor

testileg-lelkileg-szellemileg rendben van, jelen van a saját életében,

örömben, ereje teljében teszi a dolgát, majd a következő pillanatban”

egy „sokkoló hír” hatására, egy addiginál jóval alacsonyabb

rezgésszintű létezésbe zuhan, s például elkezd erősen aggódni

valami/valaki miatt, az az ember valószínűleg tudja, milyen kellemetlen

lehet egy hasonló „energetikai elcsúszás”.

Sokkhatás és sokkhatás között jelentős különbségek lehetnek, egyes

idegrendszeri rövidzárlatok esetében nagyon nehéz lehet a

bekövetkezés pillanatában, vagy közvetlenül utána beazonosítani

önmagunkban, hogy „sokkot kaptunk”, hiszen éppen az ember

„épsége”, aktuális tévhitei szerint működő testi-lelki-szellemi

„egyensúlya” szenvedhet támadást. Az egyensúly felborulásával, az

illető szó szerint is „fejre állhat”, ahonnan bizonyos esetekben nagyon

nehéz lehet ismét talpra állni. Hasonló esetekben legtöbbször csak

külső segítséggel lehetséges megtalálni újból az aktuális egyensúlyi

pontot, egyes esetekben lehetséges, hogy csak egy kijózanító pofonnal.

Amennyiben az egyén „magához tért”, célszerű lehet először is

tudatosítania, hogy sokkot kaphatott és első körben saját

stabilitásának, nyugalmának helyreállítása lehet a legfontosabb teendő.

Az aktuális tévhitek elvitelének kérése gyógyító helyükre kiemelten

javasolt hasonló helyzetekben, mert a hírtelen rezgésszintváltás

hatására, nagy mennyiségű, alacsony rezgésű  asztrális és mentális

lény kerülhet az egyén környezetébe, akik alig várhatják, hogy az

egyén rájuk csatlakozzon. Amennyiben valaki hasonló helyzetben

„csak” annyit képes megtenni, hogy védelmet kér az Égi Segítőktől és a

Felettes Éntől, kéri a tévhitek elvitelét gyógyító helyükre és imádkozik

önmagáért, már rengetegett megtett saját stabilitásáért, egészsége

helyreállításáért. 

Az alacsonyabb rezgésű asztrális, mentális lények tehát ingerek,

információk formájában/módjában is „bombázhatják” az idegrendszert,

majd kihasználva egy esetleges rövidzárlatot, egy jóval alacsonyabb

rezgésszintre „taszíthatják” a rájuk csatlakozó egyént, mely

rezgésszinten további ingerek és információk formájában, az egyéni

tévhitek halmozódásával időben/térben egyre csökkenő

rezgésszinteken rögzíthetik az egyén működését.

Az egyén valóságérzékelése, térben/időben egyre inkább szétcsúszhat,

regressziós emlékek tömkelege kerülhet felszínre belőle, a hozzájuk

szorosan tapadó be nem azonosított és fel nem dolgozott emóciókkal

együtt, ami igen instabillá teheti az egyén működését, akár ön és

közveszélyessé is teheti azt.

Alacsonyabb rezgésű asztrális, mentális lényekre csatlakozva, egyesek

valóban úgy érezhetik-gondolhatják, hogy például spirituálisan

magasabb szintre léptek, ám lehetséges, hogy ez csupán az

alacsonyabb rezgésű lények „sikerélménye”, annak okán, hogy sikerült

elérniük céljukat. A feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerének szempontjából, a folyamat sokszor ennek tartalmilag

éppen a visszája, egy alacsonyabb rezgésű egyéni létezés, annak

minden egyes következményével együtt.

Jelen időszakban igen aktuális a „lehet, hogy megbolondultam” tévhit

elvitelének kérése gyógyító helyére, márcsak azért is, mert a Föld

rezgésszintjének emelkedésével, egyes fogalmak jelentése is

folyamatában változhat, ahogy a nézőpontok is, ahonnan

igyekezhetünk beazonosítani valamit/valakit. Például erős, harmadik

dimenziós működés esetében, az egyén könnyen „bolondnak vélhet”

egy ötödik dimenziós, vagy a fölötti rezgésszinten működő embert.

Léteznek emberek, akiknek az a természetes működés, hogy fizikai

formában is érzékelnek bizonyos lényeket, elementálokat, s ezt a

képességüket képesek kezelni is önmagukban. Egyes emberek

számára elfogadható lehet azt hallani, hogy a másik ember például

dinoszauruszokkal társalog éjszakánként, más számára ez már egy

„klinikai eset” lehet. Ugyanakkor a „dinoszauruszokkal társalgó ember”,

erős asztrális/mentális megszállottság esetében, egész-ségtelensége

okán, minősülhet  „klinikai esetnek”, ám ennek mértékét, valószínűleg

egy látó képességgel „bíró” pszichiáter tudná csak viszonylagos

pontossággal megállapítani, aki a „klinikai” jelző jelenlegi,

tudományosan elfogadott "paramétereit" is ismerheti. Az ötödik

dimenziós működésből szemlélve a dolgokat, az lehet bolondság, amit

erős, harmadik dimenziós működéssel művelhet valaki, s aminek

számtalan példáját láthatjuk politikai/gazdasági/pénzügyi területeken.

Jelen átmeneti időszak, igen sok furcsa, szokatlan érzettel-érzéssel-

gondolattal „járhat” egyéni szinteken, melyek megtapasztalása

önmagában is „sokkoló élményt” jelenthet, a védelmek kérése és a

tévhitek elvitelének kérése gyógyító helyükre, „előrevivőbb” lehet a

békés, nyugodt, örömteli élet szempontjából, mint a sokkhatás

fokozása azzal, hogy az egyén esetleg „bolondnak titulálja” magát.

Mivel jelenleg nem él olyan ember földi testben, aki a nap 24 órájában

képes lenne a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint

élni, egyes kommunikációs problémák is jelentős félreértéseket

okozhatnak az embernek önmagában és a másokkal való

kapcsolatában, melyek ugyancsak felvethetik az „épelméjűség”

kérdését.

A különböző megértési szintek közötti kommunikációról valószínüleg

fogok írni a közeljövőben részletesebben is.

A Földön jelenleg egyszerre két, egymással át nem járható hitrendszer

fejti ki hatását, a hatalom és hála és a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere, melyek működése egymásnak tartalmilag a

visszája. Térben ez azt jelentheti, ami a hatalom és hála  hitrendszere

szerint például magasabban van, az a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerint alacsonyabban lehet, időben ami az

egyik szerint a múlt, a másik szerint a jövő lehet, stb. A Földön élő

legtöbb ember folyamatában kapcsolódhat hol az egyik hitrendszerre,

hol a másikra,  ám a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

csak a tudatfeletti csatornákon keresztül érhető el, az itt és mostban.

Ez azt is jelentheti, a „tartalmilag visszája” valódi fogalma, tudatfeletti

csatornákon át és a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerére

csatlakozva érthető és élhető meg valójában, tudatalatti csatornákon

keresztül nem, azaz fenti példa szerint, amennyiben valaki a hatalom

és hála hitrendszere szerint akarhatja értelmezni a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszere szerint értelmezett alacsonyabb és

jövő fogalmát, az az ember az egész folyamat szempontjából,

valószínűleg tévedni fog.  

A köztudati szinten jelen időszakban tapasztalható „változási,

változtatási, rendszerváltási igény” tehát érthető mindkét hitrendszer

szempontjából, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerint például, pontosan látható, hogyan lett a liberális fogalmából,

illiberális, ám hitrendszerváltás hiányában a problémák valószínűleg

egyre kevésbé fognak tudni megoldódni, azok gyökérokai

megmaradhatnak, a Föld emelkedő rezgésszintjének hatására, egyre

több „kóros” tünet lehet tapasztalható egyéni/közösségi szinteken.

A problémák többsége tehát azon a megértési szinten melyen

létrejöttek, nem oldható meg, legyenek azok politikai, gazdasági,

pénzügyi, magánéleti stb. problémák, a megoldáshoz „első körben”

hitrendszerváltás szükséges. (Pl. a liberális/illiberális berendezkedés,

mint cél, csupán a hatalom és hála hitrendszerén belüli váltást

jelenthet, nem hitrendszerváltást).

Örömteli, nyugodt, békés élet szempontjából, valószínűleg nem

mindegy, a „kinek van igaza” tévhite szerint éli-e valaki az életét, vagy

képessé válik lépésről-lépésre úgy tekinteni a világra, „a maga

szempontjából mindenkinek igaza van".

Míg a Föld alacsonyabb rezgésszintjén, az egyéni fénytest fejlődési

lehetőségeinek korlátozottsága okán, az emberek többsége számára

csak bizonyos és egymástól jól elkülönült dimenziók lehettek elérhetők,

jelen időszakban a dimenziók 1 és 9 között, (az alacsonyabbak a

tér/idő alacsonyabb rezgésű részeinek leválása okán egyre inkább

lenyomatok formájában, a magasabbak az egyéni rezgésszint

növekedésével, a fénytest segítségével), egyre inkább egyszerre és

elkülönültség nélkül érhetők el, ugyanis egyszerre és elkülönültség

nélkül vannak jelen a Földön. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, az

emberek elfogadóképességén múlhat, mit és mennyire érzékelnek az

őket körülvevő világból, (elfogadóképesség alatt, az elfogadás energia

magasabb minőségére történő csatlakozás képességét értem) mert

lehetőségük az érzékelésre megvan, a kérdés az, mennyire képesek

élni e lehetőségükkel. Az elfogadóképesség tehát egészen mást

jelenthet Felettes Én szintjén és mást a különböző alacsonyabb

megértési és rezgésszinteken, azaz egyéni szinteken igen eltérő lehet

az elfogadás fogalmának értelmezése és gyakorlása is.

Elkülönültség a dimenziók között tehát bizonyos nézőpontból létezhet,

ám ez nem tér/időbeli elkülönültséget jelenthet, hiszen jelen

időszakban az összes dimenzió egyszerre és elkülönültség nélkül van

jelen a Földön, hanem rezgésszintbeli különbséget, ami valószínűleg

csak az alacsonyabb dimenziókból nézve látszódhat elkülönültségnek,

magasabbakból nem.  Míg magasabb dimenziókból láthatók az

alacsonyabb rezgésszinteken zajló események, ez fordítva nem igaz.

A dolog visszássága abban rejlhet, hogy az emberekben zsigeri szinten

rögzülhetett a dolgok, helyzetek térben/időben érzékelése, elhelyezése,

így a Föld emelkedő rezgésszintjét és annak hatásait is igyekezhetnek

térben/időben elhelyezni, ami egyre kevésbé működhet, hiszen egyre

több olyan jelenség lehet tapasztalható, melyeket nem lehetséges

skatulyákba gyömöszölni. Másrészt a Földön továbbra is létezik a

tér/idő szerkezete, az alacsonyabb rezgésű tér/idő részek folyamatos

leválásával, ezért azoknak az embereknek, akik „otthonosabban” érzik

magukat például a 6-7-8 dimenziókban, magasabb egyéni

rezgésszinteken, éppen a tér/idő szerkezete szerinti működés okozhat

gondokat. (pl. nem képesek időben odaérni valahová, fizikai szintű

tájékozódási képességük egyes napokon jelentősen romolhat stb.)  

A hatalom és hála hitrendszere szerint értelmezve, lehet, hogy az

egyén magasabb dimenziókban „járatos”, mint például egy erős

harmadik dimenziós működéssel „bíró” ember, ám ez jelen időszakban

egyre kevésbé jelentheti azt, hogy magasabb spirituális szinten is van.

Amennyiben ugyanis az illető nem válik képessé a Föld emelkedő

rezgésszintjével együttműködésben élni és „szert nem tesz” egy stabil

ötödik dimenziós működésre, ahonnan elfogadóképessége mértékében,

elérheti az alacsonyabb és a magasabb dimenziókat is akár, melyek

egyszerre és elkülönültség nélkül vannak jelen a Földön és maguk is

folyamatában változnak, addig a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerint értelmezve, az egyén nem magasabb spirituális

szinten működik, hanem valószínűleg egyre alacsonyabb szinten, az

egyéni rezgésszint növelésére alkalmas, eddig „jól bevált” technikák

pedig könnyen eredményezhetnek egyre súlyosbodó elszállásos

érzeteket, szélsőséges esetekben, földi testből történő, "vissza nem

fordítható" kilépéseket is.

Erős harmadik dimenziós működés esetében, a „magasabb spirituális

szinten működöm” tévhite legtöbbször az egyén lineáris látásmódjából

eredhet, illetve az egyes dimenziók törvényszerűségeinek, a Földön

jelenleg is zajló energetikai folyamatok ismeretének hiányából. Mivel a

Föld rezgésszintje emelkedik, a Föld egyre inkább áll át az ötödik

dimenziós működésre, az egyén számára valódi fejlődést először is egy

lépésről-lépésre történő, stabil ötödik dimenziós működésre történő

átállás jelenthet, ám ehhez „első körben” a lineáris látásmódját

célszerű „felcserélnie”, analógiákban történő gondolkodásra. Ennek

hiányában az egyén spirituális egójának tévhitei gyarapodhatnak

ugyan, lásd „magasabb spirituális szinten működöm”, harmadik

dimenziós működése fejlődhet (erősödhet), ám a Föld emelkedő

rezgésszintjével fordítottan arányosan, éppen az „orrom hegyéig nem

látok” jelensége és az egyén e tévhit szerint hozott döntései okán,

rezgésszintje lépésről-lépésre csökkenhet, ami előbb-utóbb

például egyre súlyosbodó fizikai tünetek formájában okozhat

betegségeket, szélsőséges esetekben "vissza nem fordítható" testből

történő kilépéseket is. Erős harmadik dimenziós működéssel, az egyén

egyre kevésbé lehet képes uralni a Föld emelkedő rezgésszintjének

hatásait, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint

értelmezve, nem magasabb spirituális szinten működhet, hanem

valószínűleg egyre alacsonyabb szinten.

Felettes Én szemponjából tehát az egyén spirituális fejlődésének foka, a

Föld emelkedő rezgésszintjével együttműködésben történő egyéni

működés mértékében lehet leginkább mérhető, pontosabban abban, az

ember mennyire képes a folyamatokkal együttműködésben élni, e

törekvés szempontjából pedig egyre kevesebb jelentősége lehet annak,

az illető milyen spirituális szinten lehet éppen. 

Az egyéni szinteken egyre erősödő inkompatibilitási érzetek-érzések-

gondolatok, mindkét példa esetében jelentős félelmeket, szorongásokat

szabadíthatnak fel az egyénekben, melyek elvitelük kérése nélkül

gyógyító helyükre, jelentős tudatszűküléssel is járhatnak, amit az

egyének úgy érzékelhetnek, lehetőségeik is szűkülnek az örömteli,

nyugodt, békés életre. Eme érzeteket-érzéseket-gondolatokat az

egyének igyekezhetnek önmaguk/mások előtt „leplezni”, sok energiát

fektethetnek a hárításba, ám ez egyre kevésbé sikerülhet nekik.

Bizonyos magasabb egyéni rezgésszinten működve, az ember éppen a

saját magasabb és a Föld rezgésszintjével összhangban nem lévő

rezgésszintje okán érezheti, gondolhatja, hogy „képtelenné vált” létezni

egyes alacsonyabb rezgésű helyeken. Mivel jelen időszakban a

dimenziók egyszerre és elkülönültség nélkül vannak jelen a Földön,

leírtak következményeként az illető könnyen céljai visszájaként,

(örömteli, nyugodt, békés és szabad élet) éppen időben/térben

kezdheti el korlátozni saját létezését, például azzal, hogy egyre

kevesebbszer megy ki az utcára, emberek közé, bezárkózhat a „saját,

teremtett valóságába” stb.

Erős harmadik dimenziós működéssel, az egyén valószínűleg nem fogja

tudni beazonosítni, hogy bizonyos helyeket, embereket azért kerülhet

el, mert azok az alacsony rezgésű asztrális, mentális lények, melyekre

kapcsolódva éli életét, nehezen viselhetik a magasabb rezgésű

asztrális, mentális lényeket, azok rezgésszintjét, a magasabb rezgésű

helyeket, így valószínűleg tudat alatt fogja elkerülni azokat a helyeket,

melyek a jelentős rezgésszint különbség okán, kellemetlen

inkompatibilitási érzeteket-érzéseket-gondolatokat okozhatnak benne.

Amennyiben egyéni rezgésszintje jelentősen eltér a Föld emelkedő

rezgésszintjétől,  az egyén időben/térben igyekezhet  „kitágítani

lehetőségeit”, ami megnyílvánulhat olyan formában/módon is, hogy

folyton jön-megy, tart valahová, ám sehol sem tud huzamosabb ideig

megmaradni, sehol sincs igazából jelen, vagy akár a számítógép előtt

ülve vándorol oldalról-oldalra, merül bele a közösségi oldalak „véget

nem érő” információáradatába, időben/térben egyre kuszább és

alacsonyabb rezgésszintű történetekbe bonyolódva. Az alacsony

rezgésű tér/idő részek folyamatában történő leválásával a Földről

azonban éppen a tér/idő illúziója szűnhet meg számára, ráadásul

lépésről-lépésre helyett, „villámcsapásként”, így céljai visszájaként,

térben/időben stabil, kiegyensúlyozott létezés helyett, éppenhogy

„kicsúszhat lába alól a talaj”.

A Földön jelenleg is zajló energetikai folyamatok egészének

szempontjából tehát, minél inkább térben/időben érzékeli az egyén a

körülötte lévő világot, annál kevésbé láthatja a valóságot, így az

alacsony rezgésű asztrális, mentális lények lételeme lehet, hogy

tévhitek halmozódásával, minél több ember élje életét éppen térben és

időben, mégpedig lehetőleg minél alacsonyabb rezgésű tér/idő

szerkezetekben .

Így aztán előfordulhat, hogy egyesek "letűnt" birodalmakat, korokat

akarhatnak újjáéleszteni, mások ki sem láthatnak a fejükből a sok

regressziós emlék okán, vagy történelmet írhatnak át, ami már előttük

valószínűleg többször át lehetett írva, vélt, vagy valós sérelmek

felhánytorgatásával lehetnek elfoglalva stb., mindezt téve a hatalom és

hála hitrendszerének törvényszerűségei szerint, hitrendszeren belül

mozogva, vagyis nem azzal foglalkozhatnak ami van, hanem azzal ami

időben/térben volt/lehetett, vagy lesz/lehet, „tovább

kuszálva a szálakat”, a tévhitek elvitelének kérése nélkül, egyre

alacsonyabb rezgésű tér/idő részekhez kapcsolódva.

A tévhitek elvitelének kérésével gyógyító helyükre, azok képesek

távozni az ember környezetéből, az ember látása, valóságérzékelése

tisztulhat a folyamatokkal együttműködésben, elvitel kérés nélkül a

tévhitek az egyén környezetében maradhatnak, további tévhitekkel

„gazdagítva” és egyre alacsonyabb tér/idő szerkezetekhez „betonozva

be” az illetőt, ami megnyílvánulhat olyan formában/módon is, hogy az

egyén "zárt intézetben" él, mert például Napóleonnak képzeli magát,

ám úgy is, hogy normálisnak gondolva magát, nagyon is konkrét

lények akaratát teljesítheti, egyéni felelősségvállalást igénylő

posztokon, a felelősségvállalás, feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerint értelmezett fogalmának, „csekély” megértése

nélkül.

2014.08.29

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta:Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

 

Kérem Jézust vigye el gyógyító helyükre, mindazokat az ártó-,

tisztátalan szándékú energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek

az olvasás, értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett elvihetők gyógyító

helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület,

hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat. Kérem Jézus, Mária

Magdolna, Máriaanya, a Föld és a Felettes Énem segítségét, hogy ez

így is legyen.  OM, AMEN

 

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 81
Tegnapi: 120
Heti: 283
Havi: 1 979
Össz.: 525 278

Látogatottság növelés
Oldal: Az idegrendszer védelmének fontosságáról 2014.08.29
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »