Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

Az érzelmi manipulációk felismeréséről 2015.04.29

 

Kérem Anubisz és Jézus, olyan szintű védelmét a teljes

energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a helyre,

ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.

Kérem Jézust és Merlint, vigye el gyógyító helyére, arról a helyről,

ahol tartózkodom, minden tisztátalan szándékú, manipulativ, ártó

energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető

gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok

gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél

ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges.  

 

Jelen időszakban, egyre nagyobb számban kerülhetnek elő a „szőnyegek alól”

a megbocsátással kapcsolatos feldolgoznivalók. A Föld emelkedő

rezgésszintje, kifejezetten segítheti a megbocsátási folyamatokat,

amennyiben az egyén képes felismerni és elvitelre kérni az ÉgiFöldi

Segítőktől és a Felettes Éntől például az olyan programokat, mint az „inkább

meghalok, minthogy megbocsássak”, „megbocsátok, ha előbb bocsánatot

kér”, „bocsásson meg neki a hóhér” stb. Ennek hiányában, egyéni szinteken

tovább erősödhetnek a dühvel, haraggal, nehezteléssel, mások

hibáztatásával kapcsolatos feszültségek, melyek „puskaporos hordó” és

„bármikor elszakadhat a cérna” helyzeteket eredményezhetnek.

Akiknek még mindig nincs akarásuk szembenézni egyes önmagukkal

„összefüggő” és „szalonképtelennek” tartott érzéseivel, érzelmeivel, az

elkövetkezendő időszak könnyen eredményezhet érzelmileg igen felfokozott,

az érzelmek nem ismerése okán, uralhatatlan helyzeteket, tudatállapotokat.

Köztudati szinten megnövekedhet az érzelmi manipulációval kapcsolatos

megoldandók/feloldandók mennyisége. Egyeseknél a kiégéses érzetek/

érzések/gondolatok okozhatnak komoly elakadásokat tevékenységeikben,

másoknál a „minden határon túlmenő frusztrációk”, eredményezhetnek

gátlástalan, „már minden mindegy” hozzáállásokat.

Úgynevezett „közéleti területeken” (Mit értünk közélet, közszereplő alatt?),

az érzelmi manipulációk megnyilvánulhatnak olyan formában,

hogy egyes nyilatkozatok egyre inkább az érzelmekre akarhatnak hatni.

Egyre többször hangozhatnak el olyan kijelentések, mint például „azért

lettem ilyen, vagy olyan, mert gyermekkoromban szüleim nem tanították

meg kifejezni az érzéseimet”, „a marcona külső mögött, tiszta szív lakozik”

stb. Az ehhez hasonló „nyilvános önvallomások” nemcsak a női

magazinokban, hanem egyre több más témájú fórumon is elterjedhetnek. A

népszerűségvesztés megállítása és visszafordítása érdekében alkalmazott

érzelmi manipuláció (érzelmekre irányuló célzott ráhatás, energetikai

haszonszerzés céljából), érzékenyebb egyének számára világosan

felismerhető lehet, ám érzelmi téren „kevésbé járatosabb” embereknél, a

„beavatkozások” érzelmi zűrzavarokat okozhatnak (pl. most akkor

szeressem, vagy utáljam a másik embert?). Ahogyan egy híradó végén az

„állat bébik születtek” témájú anyagok, jelentősen oldhatják a híradóban

elhangzottak hatására felhalmozódott feszültségeket az emberekben, úgy

egyes „közszereplők” célzott bemutatása, mint odaadó szülő, állatbarát,

jótékonykodó stb. is képes lehet változtatni az illetőhöz „fűződő” viszony

minőségén. Az érzelmi manipulációk hatásai, legalább annyira erőteljesek

lehetnek, mint a mentális manipulációké, ezért egyes érzések, érzelmek

tudatosítása kiemelten fontos lehet azok számára, akiknek nincs szándékuk

„mások által rángatott bábúként” működni.

A Föld emelkedő rezgésszintjével azonban az érzelmi manipulációk hatásai is

egyre inkább a visszájukra fordulhatnak.

Milyen helyzeteket eredményezhetnek fentiek? Először is egyre több ember

számára érezhető, érzékelhető lehet az, ha valaki nem őszintén mondja azt,

amit. Előfordulhat, hogy valaki nyilvánosan bocsánatot kér, belátja

tévedéseit, megígéri, hogy változtat hozzáállásán, ám amennyiben mindezt

nem őszintén, tiszta szívéből teszi, hanem például „taktikai megfontolásból”,

szavaiból nem az fog valószínűleg átjutni a „hallgatósághoz”, amit mond,

hanem az, hogy amit mond, az nem igaz. A Föld alacsonyabb rezgésszintjén,

a női magazinokban történő szereplések, önvallomások, egyes közszereplők

számára valóban hozhattak nagyobb népszerűséget. A „nők sokkal

empatikusabbak, megértőbbek, elfogadóbbak, mint a férfiak”,„a nők tudnak

hatni környezetükre”, a „férfiakat a gyomruknál és a nemi szervüknél, a

nőket a szívükön keresztül lehet megfogni” hitek okán, egyesek komoly

eredményeket érhettek el a „nők megkörnyékezésével”. Amennyiben a Föld

emelkedő rezgésszintjével e programok a visszájukra fordulnak, bizony

könnyen előfordulhatnak köztudati szinten olyan jelenségek, mikor éppen

nők részéről érkezhetnek könyörtelen, szívtelen, elfogadást, megértést,

kegyelmet nélkülöző reakciók, bizonyos érzelmi „behatásokra”.

Egyes „önvallomások” ugyanakkor egyre hasonlatosabbá válhatnak a

„nyilvános érzelmi önkielégítésekhez”, az őszinte belátások és változtatási

szándékok kinyilvánítása helyett. A „nyilvános érzelmi önkielégítés”

jelensége jól ismert lehet azok számára, akik valamennyire „járatosak a

valóságshow-k világában”. Míg egy őszintén kimondott belátás képes lehet

valódi és mély változásokat elindítani egyéni/közösségi szinteken, nem

öncélú, tiszteletben tartja az egyént és a többi embert, addig a „nyilvános

érzelmi önkielégítés” öncélú, nem tisztel semmilyen magasabb minőséget, s

legtöbbször csupán a kíváncsiság kielégítését „szolgálhatja”, táplálkozási

céllal. Minél „népszerűbb” lehet az egyén, annál több figyelem (energia)

irányulhat felé, az ebből történő táplálkozás pedig jelentősen erősítheti

egóját. A kívülről érkező megerősítés, előbb-utóbb létszükségletté válhat az

egyén számára, elmélyítheti függőségét a népszerűségtől, az egyén célja

tehát valószínűleg a népszerűség megszerzése és egója további erősítése

lesz. Megjegyzem, befogadó oldalon is hasonlók történhetnek, a kíváncsiság

kielégítése mások kitárulkozása által, ösztönös igénnyé válhat az egyén

részéről, öncélúsága abban nyilvánulhat meg, mikor az egyén saját érzelmi

szükségleteit, egyre inkább, vagy „kizárólag” mások lelki kitárulkozásain

keresztül képes kielégíteni, hasonlatosan azokhoz az emberekhez, akik

például testi szükségleteiket szexuális tartalmú oldalak nézegetésével

elégíthetik ki. A kívülről érkező érzelmi ingerek, előbb-utóbb létszükségletté

válhatnak az egyén számára, elmélyíthetik függőségét eme ingerektől, az

egyén célja valószínűleg a további érzelmi ingerek keresése és egója további

erősítése lesz. Egyes pletykalapok és közösségi oldalak forgalmát, leírt

jelenségek jelentősen megnövelhetik ugyan, ám szellemi, lelki szinteken

valószínűleg csak azok számára nyújthatnak „minőségi táplálékot”, akik

képesek azokat a saját életük minőségének javítása céljából értelmezni és

meghozni bizonyos saját életüket érintő döntéseket, pl. „nincs

szándékomban ilyen formában érzelmileg manipulálni sem magamat, sem

másokat”, „nincs akarásom függeni a népszerűségtől, olvasottságtól, oldal

látogatottságtól, ismerősök számától a közösségi oldalakon stb”.

A Föld emelkedő rezgésszintjével, leírt jelenségek is előbb-utóbb valószínűleg

a visszájukra fordulnak, azaz éppen az öncélúság vezethet

népszerűségvesztéshez, az öncélú lelki kitárulkozások és külső érzelmi

ingerek keresése, lelki kiüresedéshez, az ego megerősítésére való törekvések

pedig az ego összeroppanásához vezethetnek.

Egyes „közszereplők” magánéletének bemutatása, jól ismert és gyakran

alkalmazott „marketing fogás”, melynek célja lehet „közelebb hozni a

közszereplőt az emberek szívéhez”. Az „ismerős emberrel, aki szerethető is

lehet, könnyebb azonosulni” hit okán, ilyen formában/módon létrejöhet egy

kapcsolódás, melyen keresztül nagyobb tömegek, érzelmileg

manipulálhatókká válhatnak. Az „együttérzésre játszó stratégia”, igen

erőteljes beleavatkozás a másik ember szabad akaratába, a Föld emelkedő

rezgésszintjével azonban ennek hatása olyan formában nyilvánulhat meg

visszájaként, hogy éppen a létrejött kötelék okán lehet egyre erőteljesebben

érzékelhető a „manipuláló fél” „se nem jó, se nem tiszta szándéka”. A

folyamat további dühöt, haragot szülhet egyéni szinteken, melyek

elvitelének kérése nélkül gyógyító helyükre az ÉgiFöldi Segítőktől és a

Felettes Éntől, azok az egyén környezetében és a köztudatban

halmozódhatnak, nehezíthetik a megbocsátás energia magasabb minőségére

történő csatlakozást egyéni/közösségi szinteken, miközben éppen a

megbocsátásra való törekvés segítheti az egyént a Földön zajló energetikai

folyamatok lazább kezelésében, megélésében. Egyes terapeuták jól

ismerhetik a felelősség átruházás azon „klasszikus esetét”, mikor az egyén

szüleit, környezetét, sorsát stb. hibáztathatja aktuális problémáiért, s ahogy

szóba kerülhet a megbocsátás fontossága, az illető többé nem jelenhet meg

a terápiákon. Megbocsátani olykor valóban nagyon nehéz lehet. Mikor

rengeteg düh, csalódás, frusztráció halmozódhat fel az emberben, önmaga

számára is ismeretlen mélységekben. Olykor csupán megérteni az okokat

kevés, olykor fontos lehet eljutni egy olyan állapotba, mikor az ember már

nem bírja el a düheit, szenvedései olyan mértéket öltenek, hogy az őt

körülvevő dolgok jelentősége hírtelen elvész, s e szenvedések enyhítéséért

az ember végre képessé válhat feladni ellenállásait. A megbocsátást

ugyanakkor fontos lehet akarni, főleg akkor, ha elképzelhetetlennek tűnhet a

megvalósulása, mert kevés annál szomorúbb sors létezik, mint mikor valaki

magányosan, dühtől, haragtól elgyötörten hagyja el a földi létet.

Az érzelmi manipulációk egyik széles körben alkalmazott eszköze lehet a

„szánalomra játszás”. „Szegény én” tudatállapotokban jelenleg igen sokan

élhetnek Magyarországon, ám lehetnek olyanok, akik e játszmát tudatosan,

valamilyen energetikai haszonszerzés céljából alkalmazhatják. Minél

szélsőségesebb irányba mozdulhatnak el bizonyos köztudati folyamatok,

annál nagyobb számban fordulhatnak elő az együttérzés kicsikarására

irányuló szélsőségesebb törekvések is. A „ha tudnád, mennyit szenvedtem

azért, hogy sikerüljön idáig eljutnunk”, a „mindent feláldoztam, hogy neked

jobb legyen, és most nézd meg mi lett belőlem” stb. megnyilvánulások

kifejezett célja lehet olyan energetikai támogatás megszerzése, mely

segítheti az egyén hatalmi pozíciójának megtartását. A Föld emelkedő

rezgésszintjével azonban ennek éppen a visszája történhet, vagyis minél

inkább ragaszkodhat az egyén hatalmi pozíciójához, annál inkább veszítheti

el azt, amennyiben a szánalom energia megszerzésével törekedhet erre,

valószínűleg az irányába áramló egyre nagyobb könyörtelenséggel

találkozhat. A halálbüntetés bevezetését tehát lehet „pedzegetni”, csak nem

célszerű, amennyiben az ember célja a békés, nyugodt és boldog élet,

mégpedig földi testben. „Szegény én” tudatállapotokat igen hatékonyan

lehet kezelni a Bach-virágterápiában alkalmazott Hangafű és Fűzfa nevű

szerekkel, ahogy Bükkfával a „más szemében a szálkát, sajátjában a

gerendát sem veszi észre” tudatállapotokat, melyek gyakran jelentkezhetnek

együtt.

Még egy jelenségre javasolt odafigyelni jelen időszakban. Egyes alacsony

rezgésű asztrális, mentális lények táplálkozását, igen alacsony rezgésszintű

energiák biztosíthatják. A hasonló lényekre csatlakozó embereknek tehát

létszükségletük lehet más emberek feléjük áramló dühe, haragja. Úgy is

fogalmazhatok, „mások gyűlöletéből táplálkozhatnak”. A düh nem

gyengítheti, hanem éppen hogy erősítheti őket, ugyanakkor azokat az

embereket, akik dühüket, haragjukat kifejezésre juttatják az illető felé,

jelentősen gyengíthetik. Egyes dühödt reakciókkal tehát az egyén könnyen a

visszáját érheti el annak, amit akar, azaz nemcsak hogy „nem téríti el dühe

tárgyát szándékától”, hanem éppen dühével táplálhatja a szándék

megvalósítását. Létezhet a megszállottságnak olyan szintje, mikor az ember

mások félelméből táplálkozhat, mikor a felé áramló düh nem elegendő

számára, mert az már nem képes kielégíteni éhségét. Az egyén számára

továbbra is fontos lehet mások rá irányuló figyelme, a népszerűséget,

népszerűtlen intézkedésekkel igyekezhet megszerezni, akaratát egyre inkább

„bármi áron” valósíthatja meg. "A cél szentesíti az eszközt" mondással

analógiában, az egyén akaratának megvalósítása válhat céllé, eszközzé

"bármi", ami e célt szolgálhatja, "szentesítéssel" pedig megtörténhet a

folyamat legalizálása, elfogadottá tétele, melyen belül egyre kevésbé

"rúghatnak labdába" a józan érvek, alapvető emberi értékek, hiszen az

egyén akarata "felülír mindent".

A düh és a harag, alkalomadtán igen nehezen uralható érzések, érzelmek,

mert ezek mélyebb okaira az embereknek olykor nincs rálátásuk.

Amennyiben még nem találkoztak az öngyűlölettel, saját „sötét

ösztönvilágukkal”, önmaguk, mások elpusztításának hajlamával,

késztetéseivel, olyan helyzetekben, mikor e találkozások az egyén számára

öntudatlanul megtörténhetnek, a düh, harag könnyen elszabadulhat. Mivel a

közöny mögött legtöbbször elfojtott düh lehet, a közöny, mint tudatállapot,

bizony könnyen válhat „puskaporos hordóvá”.

Egy helyzet, egy emberi cselekedet, kiválthat dühöt, haragot a másik

emberből, ám az egyén által érzetteknek valószínűleg nem a helyzet, vagy

tett a mélyebb oka. A mélyebb ok felismerésében sokat tud segíteni annak a

kérdésnek a feltevése, „miért is haragszom valójában?”. Amennyiben az

ember képes nem megállni az első válasznál, hanem hagyni, hogy

elkezdjenek feljönni belőle a mélyebben rejlő érzetek/érzések/gondolatok és

ezeken képes odafigyeléssel „végig is menni”, újabb kérdésekkel és őszinte

válaszokkal, hamarosan eljuthat saját „sötétnek vélt” gondolataihoz,

érzéseihez, melyeket önmagában egyszer megtagadhatott, annyira

fájdalmasak, kegyetlenek, iszonyatosak stb. lehettek számára.

Amennyiben e gondolatokat, érzéseket mások részéről tapasztalhatja, azok

tagadása, hárítása, érthető módon azonnal elkezdődhet abba az irányba,

ahonnan azok érkeznek, mégpedig legtöbbször éppen dühvel, haraggal,

„tűzzel-vassal”. Csakhogy ez nem a másik emberről szólhat, hanem az egyén

érzéseiről, gondolatairól, az ő megtagadott részeiről. Lehet haragudni

másokra, másokat hibáztatni, felelősséget átruházni, ha valakinek még nincs

elege a „csapból is folyó békétlenkedésből”, vagy az ember szembe is nézhet

a saját érzéseivel, gondolataival, még ha azok alkalmanként igencsak

„szalonképtelennek” tűnhetnek. Az embernek szabad akaratában áll

eldönteni, melyik utat választja, másokat hibáztat továbbra is vélt, vagy

valós sérelmekért, dühöt, haragot szít „amerre jár”, vagy a bizonyos

események hatására belőle feljövő érzeteket/érzéseket/gondolatokat,

„másokra zúdítás” helyett, kéri elvitelre gyógyító helyükre az ÉgiFöldi

Segítőktől és a Felettes Éntől.

Május utolsó másfél hetében, fentiekre javasolt kiemelten odafigyelni, a

„rázós helyzetek” megelőzése céljából.

Bűntudattal dolgozni olykor nagyon nehéz lehet, mert az ember előbb-utóbb

eljuthat az „eredendő bűn” fogalmáig. Aztán ha továbbmegy, s megkérdezi

önmagától, vajon hogyan „fér össze” a szabad akarat az „eredendő bűnnel”,

az „eleve elrendeltetéssel”, vajon Isten teremtette-e az embert, vagy az

ember az Istent, s vajon hol van az Isten és hol az Ember, talán arra is

ráláthat, olyan, hogy bűn, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerében nem létezik, nem létezhet…

Ahol létezik, az csupán egy teremtett valóság lehet (vajon ki által

teremtett?), nem pedig maga a Valóság.

 

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

2015.04.29 

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről

ahol tartózkodom, mindazokat az ártó-, manipulativ, tisztátalan

szándékú energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek az olvasás,

értelmezés során, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és

engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a Föld

középpontjába: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 195
Tegnapi: 68
Heti: 852
Havi: 2 548
Össz.: 525 847

Látogatottság növelés
Oldal: Az érzelmi manipulációk felismeréséről 2015.04.29
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »