Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 504_4272_12.jpg

  

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya

védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet, a helyre,

ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan, jó vagy rossz szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény

számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, szélsőséges, manipulativ,

ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító

helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom,

engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.      

G. S.                                                                                       

A „Lé(t), a tét?”

„Mi lesz, ha…”

 

A Föld a megemelkedett rezgésszinten is a Föld maradt, marad, ahogy én is,

mások is, azok maradnak, akik, „csak” másképp működik, a Föld, az egyén,

beleértve az állat, növény és ásványvilág élővilágát. Ez a másfajta, a

megszokottól eltérő gondolkodás, működés esetenként félreértésekhez

vezet. A Föld se tér le a pályájáról és nem hagyja el a Naprendszert, hiszen

ez nemcsak globális katasztrófa lenne. Se vége, se hossza a találgatásoknak,

a világvége híreknek, sok a feltételezés a felemelkedési folyamattal, a

dimenzióváltással kapcsolatban, vannak, akik a folyamatot is

megkérdőjelezik, ami érthető a jelen helyzetben, viszont, ezáltal is nő a

bizonytalanság, tudatos és tudattalan szinteken is. Sok a csúsztatás, ami

nehezíti az eligazodást. Sok tudós véleményét is „agyon hallgatják”, ilyen,

olyan nyomásra, a gazdasági érdek, mindenek felett, elve kapcsán. A Föld

változó rezgésszámával összefüggő folyamatok mellett, sok más tényező is

befolyásolja a biztonságérzetet. Emellett nincs akarásom szó nélkül

elmenni, mivel esetenként szándékos, tudatos, manipulálásról,

félelemkeltésről, bizonytalanságban tartásról van szó. Így könnyebb

uralni a tömegeket, figyelmen kívül hagyva, hogy a tömeg, emberekből,

embercsoportokból „áll”, akik éreznek, félnek, örülnek, szeretnek, van

családjuk, céljuk stb., nem egy homogén masszáról van szó, vagy egy

tételről” a költségvetésben. A hatalmon lévők, - bármekkora is ez a

hatalom, esetenként igen csekély, - egy része még nem értette meg, fogta

fel, látta be, bárhány egyetemet is végzett, annak fontosságát, hogy

hatalommal vagy bármi mással, visszaélhetnek, de annak

következményei őket terheli. Szükséges megtanulni, a hatalommal jól

bánni, eljött az, az idő, amikor ez már nem halogatható tovább. A

hatalom és hála hitrendszerén és a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerén, mást jelentenek fogalmak, értelmezés nélkül nehezen, vagy

alig lehet egymást megérteni.

biztonságról szinte mindenkinek más az elképzelése, de vannak

átfedések. Az elgondolásokban sok a „ha”. Van, aki képes összegszerűen

meghatározni, hogy mennyi az a pénz a bankszámláján, ami ahhoz

szükséges, hogy biztonságban érezze magát. Ez az összeg mindenkinél más,

van, aki ezt meg tudja fogalmazni, van, aki nem tudatos ebben, ezek azok a

lélektani küszöbök, amiket, ha az egyén átlép, onnantól kezdve már nem érzi

magát biztonságban.

A média szerepe és felelőssége nem elhanyagolható, ebben a kérdésben sem.

„Akkor vagyok, lennék biztonságban, ha, ez, meg az van, lenne, ha x. y.

mellettem van, velem lenne,”, „mi lesz, ha tévedek, elhagy, felmondanak,

meghalok, nem sikerül, nem tudom rendbe tenni, ha nem tudom kifizetni,

ha nem leszek kész időre, ha nem érek oda, stb.,” előre vetítve nem kívánt

dolgokat. Egyiket, a másik után, előbb ezt, ebből, azt fizetem ki, abból, azt,

majd csak akkor, ha, előbb te, stb., ezzel a lineális gondolkodással korlátozza,

és esetenként determinálja az ember a saját lehetőségeit, előítéletekkel

növelve az egyén bizonytalanságát, kishitűségét, önbizalom hiányát. Ilyen-

olyan büntető intézkedéseket, elvonásokat, kilátásba helyezni, lehet, ezzel

növelve az emberek bizonytalanságát, de ez egyáltalán nem bölcs dolog.

Erődemonstrációt is be lehet vetni, lévén szabad akarat. Folytatni ezt a

felsorolást lehet, de nincs szándékomba.  Kérem Merlint, hogy vigye el

gyógyító helyére, ami e témában elvihető a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett, gyógyító helyére, és kérem, hogy gyógyítsa a

lenyomatokat, mind nálam, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Ez a fajta „mi lesz, ha”, mi lesz holnap, a jövő héten, eddig is ez volt, így

szokott ez lenni, így kell ezt csinálni, valamit, valamiért, stb., ez az

előítéletes, determináló, önbeteljesítő jóslatokkal teli hozzáállás,

gondolkodásmód fokozza a feszültséget, félelmet, tovább növeli

függőségek számát, valamint rezgésszint csökkenéshez vezetve,

jelentősen befolyásolja az egyén, a köztudat, és a tudattalan állapotát.

Felismerve az e féle működést, és a létbiztonság fogalmát tisztázva, a

gondolkodásmód, vagy a motiváció változtatásával a függőség

gyengülhet, megszűnhet, és így a köztudatra, és az egymásra kapcsolódó

ilyen minőségű energiaszálak gyengülnek, később megszűnnek. Az egyén

szabaddá válik a függőségeitőlkötöttségeitől, egyéb esetben marad a

tudattalan, háremszerű működésmelynek alapja, és éltetője a

függőség, a kötöttség, a „ki az úr a házban”. Ez egyike a fontos, és

szükséges lépéseknek a köztudatról való lecsatlakozásnak, a háremszerű

működés elhagyásának. A félelem mértéke esetenként változhat, ezzel

együtt változik az agresszivitása is az egyénnek, szélsőséges esetben

paranoiává nőheti ki magát, és heves megnyilvánulásai lehetnek az illetőnek.

A mindennapi életvitelünkhöz, az életszínvonal megtartásához,

emeléséhez, szükségleteink fedezéséhez, szükség van pénzre, élelemre,

otthonra, érzelmi biztonságra, stb., a Lét az van, adott, ez a két fogalom,

az idők folyamán összemosódott. Az életöröm megjelenésével, a félelem

eltűnik. Ez az összemosás sok baj forrásává vált, ideje megkülönböztetni,

hogy mi, mit jelent, hova tartozik. Ahogy csökken, a létbiztonság,

bizonytalanság fogalmához kapcsolódó félelme az egyes embernek, nő a

biztonságérzete, önbizalma, életöröme, úgy a köztudat is változáson megy

keresztül. A „lét a tét” félelme nemcsak az ember esetében, de bizonyos

energiák, lények esetében is jelen van, és vannak, akik nem egykönnyen

adják fel az eddigi elgondolásaikat. Amennyiben a „kifehéredés” mellett

döntenek, számukra is nyitva az út „felfelé”. A döntésig, nekik is

szükséges eljutniuk, hiszen egyetlen Élőlény szabad akaratába se avatkozik

bele, se, az ÉgiFöldi Segítők, se a Teremtő, se a Felettes Ének, se a Föld.

Kérés esetén a segítség is megérkezik, legyen bármennyire „setét”, az, aki a

segítséget kéri, van esély a gyógyulásra. A „szürke zónából” is van lehetőség

„feljebb” kerülni, itt is a belátás, a segítségkérés, az elvitelkérés, az elfogadás

a megoldás. Az elvitelkérések, védelemkérések „használata”, bármely

Élőlény, nemcsak az ember számára adott. Használatáról, mindenkinek

magának szükséges dönteni, lévén, minden Élőlénynek szabad akarata,

önrendelkezési joga, bármennyi is a rezgésszáma, és bármit is gondolt erről

eddig, bárki. Egyetlen Élőlény sincs örök sötétségre kárhoztatva, viszont,

egyes létformák, „ébredési ideje” más. Nincs „nagy” átfordulás, átállás,

hiszen azt se az emberek, se a többi Élőlény nem tudná elviselni, lépésről,

lépésre haladás van. Ezt a lépésről-lépésre haladást nem veszi észre az

emberek többsége, mert valami „nagyot”, jót, vagy nagyon rosszat vár. A

többi dimenzióban sincs egyszerre átállás, ott is fejlődés, és nem „fejlövés”

van. Azt, ami túl mutat az emberi felfogóképességen, azzal ebben a témában

sincs szándékomban foglalkozni, mert az nem az én dolgom. A védelem és

elvitelkérések megtalálhatók a honlapon. A függőségektől se lehet egyik-

napról a másikra erőszakkal „megszabadulni”. Felismerve, elfogadva

függőségek, előítéletek, kötöttségek létét, lehet, belátással önállósodni,

mások véleményétől, a játszmáktól függetlenedve élni, és így, a

biztonságérzet is nő, nő az egyén önbizalma, visszavéve a hatalmat a „sors

erőktől”, hiszen senkinek és semminek nem vagyunk

kiszolgáltatva, csak, ha ezt hisszük. Érdemes végig gondolni, odafigyelni,

hány ilyen mondat hangzik el naponta a beszélgetéseinkben, hányszor

fenyegetjük, riogatjuk magunkat, egymást, a gyereket, ezzel, azzal, ez lesz,

az lesz, majd „meglátoddal”. Egy önálló és örömteli élet élése mindenki joga,

bárki is gondol erről, bármit, itt és most.  A Föld megemelkedett rezgésszáma

segíti a függőségek, előítéletek, régi beidegződések felismerését, elengedését,

az elfogadás energia magasabb minőségére való csatlakozást. Lépésről-

lépésre, az egészség figyelembe vételével érdemes haladni. A különböző

elemzéseknél, a politikai, gazdasági elemzők és tanácsadók,

kevéssé, vagy semennyire se számolnak a Föld rezgésszintjének

változásával, annak okával, az egyre több hitrendszert váltóval, a

tudattalanban végbe menő változásokkal, a tértisztítások hatásaival. Így az

előrejelzések, jóslatok megbízhatósága is csökken, a

visszájaműködést is figyelmen kívül hagyva, pláne hosszabb

időintervallumban. Magasabb rezgés, és megértési szinten visszájaműködés

sincs, ezzel se számolnak sokan. A felemelkedési folyamat elérte azt a

szintet, amire azt lehet mondani, hogy átbillent a mérleg nyelve, a

holtponton túl vagyunk, egyre látványosabb lesz, az a „jó”, amire oly régen

vártunk. A jóról is más az egyes ember véleménye, de ez ennek az írásnak

nem témája. A háremszerű működés felbomlása mindannyiunk életére

kihat. Egy egyszerű példával élve, a lakásfelújítások bizonyos szakaszaiban a

lakások, inkább egy romhalmaznak tűnnek és nem egy otthonnak, és

egyáltalán nem látható a végeredmény, mégis hiszünk benne, hogy a

végeredmény megéri a befektetett anyagi és egyéb ráfordításokat, hát

valahogy így van ez az ezzel az átmeneti időszakkal is. A jelen időszakban a

hit, remény, bizalom sokaknak hathatós segítség, az elfogadás energia

mellett.

2015-11-06.                                                                                        

Gaál Sarolta.

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú befolyásolás, manipuláció,

összemosás, bármilyen tévedés, visszaélés, elcsúszás, az elfogadás,

tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés,

jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás, türelem,

felelősségvállalás, csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld

energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító

helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és

engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés,

jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-11-06.                                                                                                  

G. S.

 anubis4.jpg
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 209
Tegnapi: 68
Heti: 866
Havi: 2 562
Össz.: 525 861

Látogatottság növelés
Oldal: A Lé(t) a tét? Mi lesz, ha...2015.11.06
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »