Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Az aktuális energetikai folyamatokról 2015.10.03

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. 

 

A Föld rezgésszintje, egyes napokon nagyobb mértékben emelkedhet, mely

jelenség erőteljesebben bonthatja a háremszerű működéseket is

egyéni/közösségi szinteken. E sűrűbb rezgésszint emelkedések (a rezgésszint

emelkedés nem lineáris folyamat), jelen időszakban gyakrabban fordulhatnak

elő. Amennyiben az ember működése nincs összhangban a Föld

rezgésszintjének emelkedésével, az egyén nincs összhangban önmagával,

egyéni szinten felerősödhetnek a félelmek, ragaszkodások, kapaszkodások,

aggodalmak stb., erőteljes szorongásos, depresszív, vagy/is hisztérikus,

agresszív stb. viselkedési minták lehetnek tapasztalhatók az illetőnél.

Az egyén úgy érzékelheti, mintha „kifejezetten gyenge pontjaira

nehezednének mázsás súlyok”, melyek alatt „törött szárnyú madárként

vergődne”. A „vergődés azonban még inkább összetörheti a szárnyakat”,

megakadályozva ezzel a „madár szabad szárnyalását” mely önsorsrontó

folyamatba nem célszerű belemenni. Ajánlott inkább kérni az ÉgiFöldi Segítők

és a Felettes Én segítségét eme érzetek/érzések/gondolatok elviteléhez

gyógyító helyükre.

A frusztráló érzetek/érzések/gondolatok kezelése, „egyre több energiát

emészthet fel az emberből”, az energetikailag nyugodtabb napok, a

sokkhatások „kiheverésével” telhetnek. Az egyén élete egyfajta „erőltetett

menetté” válhat, ami jelentős hatással lehet életminőségére (életkedvére,

érdeklődésére, tenni akarására stb.). "Alkotó embereknél", hosszabb időre

"elszállhat az ihlet", ami mély elkeseredéssel töltheti el őket, az ember

testileg/lelkileg/szellemileg egyre fáradtabbá válhat, amivel „teret engedhet”

egyes alacsonyabb rezgésű tudatállapotoknak, mint a csalódottság, fásultság,

beletörődés stb.

Amennyiben valaki hasonló tüneteket tapasztal önmagában, jelzem, ezekkel

semmi baj nincsen, előfordulhatnak jelen időszakban és amennyiben

valakinek van akarása, kezelhetők is például elvitelkéréssel, tértisztítással,

védelemkéréssel ( lásd. Aktuális szellemi üzenetek utolsó anyaga) stb.

Leírt jelenségek, egyes magasabb megértési szinteken működő egyéneknél is

előfordulhatnak, azzal a különbséggel, hogy az alacsonyabb rezgésű érzetek/

érzések/gondolatok mellett, egyre erősödő belső nyugalom, öröm és

felszabadultság is tapasztalható lehet náluk. A Földön jelenleg egyszerre

jelenlévő és hatásukat kifejtő két hitrendszer, a hatalom és hála és a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere, egyszerre lehet érzékelhető

számukra, ami kezdetben igen frusztráló érzetekkel/érzésekkel/gondolatokkal

járhat. Az egyén érzetei/érzései/gondolatai ellentmondásossá válhatnak, és e

konfliktust az egyén feloldhatatlannak vélheti. Az ok az lehet, hogy míg az

egyik hitrendszer időben/térben „kötött” (hatalom és hála hitrendszere), a

másik hitrendszer időtől/tértől független (feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere), Felettes Én szintű működés hiányában pedig a két hitrendszer

"egyszerre jelenléte" és látszólagos ellentmondásosságuk, az ember számára

egységében értelmezhetetlen és ez okból feloldhatatlan is. A megértés segíti

a feloldást/feloldódást, úgyhogy célszerű a megértés útján járni. Mivel a két

hitrendszer egymással át nem járható és egymásnak tartalmilag a visszája,

az egyén úgy vélheti, érzetei/érzései/gondolatai nem képesek „közös

nevezőre jutni”, ami komoly belső vívódásokhoz vezethet.

Amennyiben az ember mégis kísérletet tesz a „közös nevezőre juttatásra”, a

Felettes Én szintjénél alacsonyabb megértési szintről történő értelmezésre,

könnyen azt tapasztalhatja, „még több és vég nélküli ellentmondásokba

ütközik”. Alacsonyabb megértési szinteken is tapasztalhatók lehetnek a

„vívódások”, ám minél alacsonyabb a megértési szint, minél kisebb a

tudatosság, a vívódások annál inkább tolódhatnak ki bentről, kifelé és

mélyülhetnek el. A „vívódásokból”, „hatalomért folyó vívások” válnak,

melyekhez az egyén számára „elengedhetetlen” az ellenfél megléte. A csaták

során a konfliktusok elmélyülhetnek, az ellentétek látszólag egyre inkább

feloldhatatlanná "gabalyodhatnak", az ellenfélből, még alacsonyabb minőség,

ellenség válhat.

Az egymás ellen harcoló egyének viselkedése, amennyiben nem lépnek ki a

hatalmi játszmából, nem fejezik be azt, a másik döntésétől függetlenül,

egyre inkább önmaguknak is ellentmondásossá válhat, véleményüket egyes

történésekről egyre gyorsabban, önmaguk számára is egyre kevésbé

követhetően változtathatják, "más magyarázat híján", tetteiket egyre

többször „Isten sugallatának” tulajdoníthatják. (pl. "Istentől kapott hatalom"

harmadik dimenziós félreértelmezése stb.) Ebben az esetben természetesen

szó sincs Felettes Én szintű működésről, az egyén idővel, amennyiben nem

tér észhez, könnyen az elmeosztályon végezheti.

Előfordulhat olyan eset is, mikor valaki "tudatosan" provokál, manipulatív

szándékkal, mágikus technikák alkalmazásával, ám ennek a témának a

részletes ismertetése, ennek az anyagnak a részét nem képezi.

Belső vívódások, illetve felismert és befejezni kívánt „külső csatározások”

esetében, lehet kérni az ÉgiFöldi Segítők segítségét az egyén egészséges

működéséhez, a kapcsolatok rendezéséhez/rendeződéséhez és célszerű

olyan megnyugtató tevékenységet választani, mely segít elterelni a

koncentrációt a „mindenáron történő összerendezni akarásról”. A görcs,

görcsölés, görcsösség érzetei/érzései/gondolatai igen gyakoriak lehetnek jelen

időszakban, melyekkel az ember elsősorban önmagán követ el erőszakot és

melyek igen beszűkült tudatállapotokat eredményezhetnek.

A köztudat jelenleg tele van félelmekkel és unalommal, mely unalom

egyrészt a valósággal történő szembenézés tagadásának következménye,

másrészt védekezési reakció a káoszra, ami jelenleg asztrális/mentális

szinteken tapasztalható, harmadrészt a „taposómalomtól való csömör”, az

„elszürkült élet” érzeteinek/érzéseinek/gondolatainak következménye.

Eme köztudati unalomról le lehet csatlakozni, amennyiben az embernek van

akarása lecsatlakozni, ahogyan a köztudati félelmekről is, a letisztult

asztrális, mentális térben pedig a pihenés, erőgyűjtés időszaka is jóval

örömtelibben telhet. 

2015.10.03 

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

      

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről,

ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan,  manipulativ, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés

alatt, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma, kapzsiság, dac,

sértődés, depresszió, hisztéria,  félelem, félreértés, átkok, szitkok,

babona, manipuláció, általánosítás, elfogultság, önteltség,

elvakultság, kíméletlenség, erőszak, előítélet, rögeszme, paranoia,

tévedés, szélsőség, csalódás, összemosás, feltételezések,

türelmetlenség, bármivel való visszaélés, azaz, elcsúszás, az

elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény,

bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm,

önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság, őszinteség, belátás csekély mértéke, esetleg hiánya

révén a Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és

engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás,

tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

 

 

cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 37
Tegnapi: 120
Heti: 239
Havi: 1 935
Össz.: 525 234

Látogatottság növelés
Oldal: Az aktuális energetikai folyamatokról 2015.10.03
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »