Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 anubis.jpg

 

 

Egyes aktuális tévhitek tisztulási folyamatairól /I.

(2014.06.16)

 

Kérem Anubiszt, hogy olyan szintű védelemben

részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami

áthatolhatatlan minden tisztátalan, ártó energia, ártó lény

számára. Kérem Jézust, hogy minden tisztátalan, ártó

energiát, ártó lényt, mely az olvasás, értelmezés során

előjön, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása

mellett elvihető, vigye el gyógyító helyükre. Kérem Merlint, a

lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. 

 

Jelen időszakban igen kemény energiák ütközhetnek egymással

köztudati szinten, az emberekből pedig kéréssel távozhatnak gyógyító

helyükre azok a tévhitek, melyek a kőkeménységgel, keménykedéssel,

keményfejűséggel, makacssággal, dogmatikus nézetekkel stb.

“függhetnek össze”. Az “egymásnak csapódó” kövek, könnyen

összetörhetnek, darabjaikra hullhatnak, így  jelen időszakban több

ember kerülhet olyan tudatállapotokba, mint a beletörődés, megtörtté

válás stb., mások fejjel nekimehetnek például a kemény fából készült

szekrényajtónak, kemény focilabda találhatja fejen őket, vesekő,

epekő jelentkezhet fizikai szinten. A Föld emelkedő rezgésszintje

ugyan hat a kövek (ásványok) rezgésszintjére is, ám mikor a kőnek

nincs akarása puhulni, lágyabbá válni, mert esetleg ragaszkodik “kő

keménységéhez”, akkor a következmények is ennek “megfelelően”

alakulhatnak. A Föld emelkedő rezgésszintje például több embernél

okozhat fog problémákat, főleg azoknál, akik hajlamosabbak ellenállni

a változásoknak, ragaszkodhatnak idejétmúlt nézeteikhez, sokáig

rágódhatnak a dolgokon, fogaik “beletörhetnek 1-1 problémába”, egyre

több “fogas kérdéssel” találkozhatnak, “kifoghat rajtuk a feladat” stb. A

megkövesedett, dogmatikus nézetek, okozhatnak fogkövet, melynek

leszedésére több megoldást is kínálhat az orvostudomány. A fizika,

kvantumfizika iránt érdeklődőknek célszerű lehet végiggondolni, hogy a

Föld magasabb rezgésszintjének, az ember egyéni és “jobbik” esetben

emelkedő rezgésszintjének, illetve például az ultrahangos

fogkőeltávolítás következtében keletkező rezgéshullámoknak,

felsoroltak jelen energetikai hatások közepette megnyílvánuló

egymásrahatásainak, milyen lehetséges következményei lehetnek az

emberi testre. Vannak jóval "emberközelibb", természetesebb

megoldások is, a fogkő leszedésére például a citrom leve, melynek

napi és mértékkel történő fogyasztása nemcsak a fogkövet oldhatja

fel, hanem számos más jótékony hatása is lehet, például  a gyomorra

és torokra. Köztudati szinten jelenleg az “elakadt a szavam”, “szóhoz

sem jutok”, “inkább nem szólok, nehogy…” stb. érzetei-érzései-

gondolatai lehetnek jelen nagyobb számban, melyekre csatlakozva az

egyének igen sok szenvedést okozhatnak önmaguknak. Mások

“becsaphatják az  ajtót maguk mögött”, “bedobhatják a törülközőt”,

befejezhetnek bizonyos “építőnek vélt” tevékenységeket, a “minek

dolgozzak, ha úgysem változik semmi” és a “belefáradtam árral

szembe menni” tévhitei alapján. Javasolt tudatosítani, hogy a

folyamatok előbb-utóbb valószínűleg a visszájukra fordulnak, a

következmények egyre gyorsulóbb ütemben érkezhetnek vissza a

feladóhoz, csak az esetek jelentős  részében esetleg még nem

láthatók, nem érzékelhetők az egyének számára.

A “nincs mit mondanom, írnom, tennem” tévhitei, jelen időszakban sok

ember életét keseríthetik meg, pontosabban e tévhitekhez való

ragaszkodás okán, igen beszűkült tudatállapotokban létezhetnek

egyesek. E tévhitek elvitelét gyógyító helyükre már csak azért is

célszerű kérni, mert lehetséges, hogy az illető csupán megtette dolgát

az adott megértési szinten, s lehetősége nyílt egy magasabb megértési

szinten működni a továbbiakban. A dühök mögött "bújhat meg” többek

között az előzőnél jóval pártatlanabb egyéni szemlélet és az az

erő, mellyel az egyén élete, munkája újabb, az előzőnél mélyebb

értelmet kaphat. A düh, elkeseredettség, reménytelenség érzetei-

érzései-gondolatai, részei lehetnek a befejezés, lezárás, “gyász”

folyamatának, feldolgozásukkal nemcsak lehetséges, hanem éppen ez

által lehetséges a továbblépés. Ám aki ragaszkodik a “megszokott

régihez”, ragaszkodik a düheihez, a harc folytatásához, könnyen

alacsonyabb rezgésszintre kerülhet annál, amelyen volt, olyan

rezgésszintre melyen a beletörődés, meghasadás, csalódottság tévhitei

“szabadon” végezhetik  romboló munkájukat, látszólag mások

hibájából, valójában az egyén szabad akaratából.

Azoknál az embereknél, akiknek sikerült lecsatlakozniuk a leírt

köztudati folyamatokat “generáló”, alacsonyabb rezgésű asztrális,

mentális lényekről, és egyre stabilabban képesek együttműködésben

élni a Föld emelkedő rezgésszintjével, az elkövetkezendő időszakban

könnyen előkerülhetnek a “szőnyeg alól” az “én előre megmondtam”,

“tudtam, hogy így lesz” tévhitei, egyre erősödő kárörvendéssel együtt.

Az elkövetkezendő időszak köztudati folyamatai, az azok bizonyos

részeire rálátó egyénekből, kárörvendést válthatnak ki, melynek

kezelésére javasolt odafigyelni. A kárörvendéssel “kapcsolatos”

tévhitek és azok mögötti energiák elvitelének kérésével gyógyító

helyükre, megelőzhető a kárörvendés visszája következményeivel

történő ismételt találkozás, a tévhitek tisztulásával pedig lehetőség

nyílhat egy magasabb rezgésszinten történő működésre. Javasolt lehet

tudatosítani, hogy magával a kárörvendéssel nincs semi baj, a Föld

bizonyos rezgésszintjén, egyes embereknek kifejezetten örömöt

okozhattak a kárörvendéssel “kapcsolatos” érzetek-érzések-

gondolatok, sokaknak bevallottan, vagy nem, jelenleg is örömöt

okozhatnak, mások nem tarthatták szalonképesnek azokat, esetleg

összeférhetetlennek tekinthették vallási, világnézeti stb. tévhiteikkel,

ezért elnyomhatták magukban. A Földön jelenleg egyszerre jelenlévő

két hitrendszer visszájaműködése okán, bizonyos folyamatok

megfordulásával valószínűsíthető, hogy egyes tévhitek elvitelének

kérése nélkül gyógyító helyükre, az eddigi kárörvendőkből válhatnak

mások kárörvendésének alanyai, az eddigi “ károsultakból” pedig a

kárörvendők. A “ki nevet a végén” tévhite mást jelent a hatalom és

hála hitrendszerén belül és mást a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerében, más kárának örülni pedig egy egészen más megértési

és rezgésszintet jelent, mint megélni az öröm energia magasabb

minőségét.

Jelen időszakban ugyan igen erős a köztudat asztrális, mentális

szennyezettsége, ám változtak a Föld energetikai hatásai is, melyek e

lényekre is hatnak. Az alacsonyabb rezgésszintű tér/idő részek

leszakadásával, az alacsonyabb rezgésszinten működő asztrális,

mentális lények folyamatában választás elé kerülnek , dönthetnek a

leszakadás, vagy a kifehéredés, magasabb rezgésszinten történő

működés mellett. Jelen időszakban egyre több alacsonyabb rezgésű

asztrális, mentális lény dönthet a kifehéredés mellett, ezért a lények

egy része fekete helyett, egyre inkább szürkébb árnyalatban lehet

látható, érzékelhető az emberek számára.  E lényeket sem üldözni,

sem elutasítani nem célszerű “élből”, mert a folyamatok könnyen

visszájukra fordulhatnak, azaz “élből” érkezhet a visszahatás is.

Egyes lények éppen az addiginál magasabb rezgésszintjük,

“világosabb, szürkébb” megnyílvánulásuk okán, válhatnak

beazonosíthatatlanná az emberek számára, s több esetben inkább

támogatásra, bíztatásra “szorulhatnak”, mint “múltbéli tevékenységeik

felhánytorgatására” és az a miatti bűntetésre, másoknál éppen az

egyéni rezgésszintcsökkenés következménye lehet a szürke szín, ezért

a “nem egyértelmű” találkozások során célszerű megkérdezni e

lényeket, milyen szándékkal érkeztek és merre tartanak. A

“hétköznapi életben”, két ember találkozása során,

leírtak megnyílvánulhatnak olyan formában/módon, hogy az egyik

ember előzetes, közvetett/közvetlen tapasztalatai alapján kezdheti

el “beskatulyázni” a másik embert, miközben az illetőnek már

“nincs köze” ahhoz a skatulyához, melybe “bele akarják gyömöszölni”.

Az erőszak hatására beinduló támadó/védekező reakciók és a

hatalmi játszma hatására felszabaduló dühök, azok elvitelének kérése

nélkül gyógyító helyükre, az egyének környezetében maradhatnak,

elősegítve a “felek” rácsatlakozását az alacsonyabb rezgésű

asztrális/mentális lényekre, csökkentve egyéni rezgésszintjüket, attól

függetlenül, ki melyik szerepkört választotta a hatalmi játszmában.

Míg a Föld bizonyos rezgésszintje alatt, a hatalom és hála hitrendszere

szerint folytatott hatalmi játszmák, a hatalmi pólus energianövekedését

támogathatták, a Föld jelenlegi és emelkedő rezgésszintjén, a játszma

minden résztvevőjénél tapasztalható lehet az energiacsökkenés.

Egyéni szinten leírtak a befektetett energia mennyiségének

visszájaként nyílvánulhatnak meg, azaz minél több a játszmába

befektetett egyéni energiamennyiség, annál jelentősebb lehet az

egyéni energiaveszteség, azaz rezgésszintcsökkenés is.

Röviden, az egyéni rezgésszintcsökkenéshez "bőven elegendő" lehet az

egyének azon választása, hogy belemennek egy hatalmi játszmába,

pólus elhelyezkedéstől függetlenül.

A “skatulyázásra való hajlamok” a közeljövőben jelentős

mértékben távozhatnak az emberekből, melyekre célszerű odafigyelni

lehetőleg elvitelük kérésével gyógyító helyükre.

A “ki milyen társadalmi csoportba, oldalra, kereseti és egyéb

kategóriákba” tartozik érzetei-érzései-gondolatai, folyamatában

veszíthetik el idő/térszerűségüket a Föld rezgésszintjének

emelkedésével, e tisztulási folyamatok következtében kerülhetnek elő

nagyobb számban a “szőnyegek alól”, az egyén szabad akaratában áll

úgy dönteni, hogy nincs akarása “beskatulyázni/beskatulyáztatni”

önmagát/önmaga/mások által és másokkal sem teszi meg ezt,

amennyiben szabadon akar létezni. A “skatulyákban létezés” egyre

kevésbé működhet a Földön jelenleg egyszerre jelenlévő két

hitrendszer visszájaműködése okán, időben/térben egyre

gyorsulhatnak a folyamatok, egyéni szinteken

komoly hasadási tüneteket okozhat a “választott skatulya” egyre

gyorsulóbb ütemben váltakozó külső/belső megítélése, vagyis az

egyénben jelentős mértékben elszaporodhatnak az “egyre kevésbé

tudom ki is vagyok én” érzetei-érzései-gondolatai, aminek

következménye lehet egy testi-lelki-szellemi összeomlás.

Amennyiben valaki egy csoport, közösség tagjának azonosíthatja

önmagát, mégpedig nem egyenrangú/együttműködő, hanem hatalom

és hála hitrendszere szerint működő tagjának, könnyen szembesülhet

azzal a jelenséggel, mikor a csoport/közösség 1-1 hatalom pólusán

elhelyezkedő tagjának tévedése okán, az egész közösségre “rásütésre

kerül a bélyeg”, vagy a hála pólusán elhelyezkedőkön “csattan az

ostor”. Az “inkább nem szólok”, “úgysem hallja szavam senki” stb.

tévhitekkel megtámogatva és például a félelem okán keletkezett

tehetetlen, bénult tudatállapotok következményeként, az egyén

könnyen kerülhet olyan helyzetekbe, melyekről közvetlenül nem tehet

ugyan, ám azzal, hogy “közösséget vállalt a csoporttal, azaz a

háremmel és nem szól”, a következmények az ő életében 

nyílvánulhatnak meg közvetlenül.  A “más helyett viszi el valaki a

balhét” jelenségek az elkövetkezendő időszakban nagyobb

gyakorisággal fordulhatnak elő, vagyis ha valaki például azért nem

szól a főnökének, a főnök aktuális döntéseinek

lehetséges következményeiről, mert félti az állását, az bizony

elveszítheti állását, mégpedig éppen azért, mert nem

szólt. A megbélyegzéssel, bűnbaksággal kapcsolatos tévhitek

elvitelének kérése gyógyító helyükre igen javasolt az elkövetkezendő

időszakban, mert az egyének környezetében, ezek “rombólóereje”

hatványozottan érvényesülhet a tévhitekre rakódott jelentős, alacsony

rezgésű asztrális szennyeződések okán.  

Jelen időszakban egyre több embernek lehet elege az elvárásoknak

történő megfelelésből, az állandósult félelemből a főnöktől, az állás

elvesztésétől, az anyagiak miatti aggodalomból. Ilyen esetekben

könnyen felszínre kerülhetnek a lázadó hajlamok, az “elegem van,

összepakolok és elmegyek innen jó messzire” érzetek-érzések-

gondolatok, melyek elvitelének kérése nélkül gyógyító helyükre, az

egyén könnyen a visszáját érheti el annak, amit akar. A problémák

“gyökér okainak” megoldása hiányában ugyanis időben/térben

megtörténhet egy “térbeli” elmozdulás, például az egyén külföldön

kezdhet “új életet”, ám a “problémás csomagot” magával cipelve, az

eddiginél még nehezebb helyzetbe is kerülhet. Amennyiben valaki úgy

gondolja, hogy mások elvárásait teljesíti, e tévhitek szerint fogja

valószínűleg alakítani életét, és ha ezen tévhitén nem változtat,

valószínűleg más helyen is mások elvárásait fogja teljesíteni. Megtenni

önmagunkért bizonyos lépéseket, egy egészen másfajta motivációt

jelenthet, ami  független attól, valaki ”itt” éli az életét, vagy

“máshol”, élheti “itt” is, vagy akár “máshol” is.

Igen jelentős tisztulási folyamatok zajlanak jelen időszakban, az

orvoslást, orvosi pályát és orvosi ismereteket érintő tévhitek területén,

ezért a közeljövőben nagyobb számban fordulhatnak elő “csodaszerű

gyógyulások” olyan esetekben, amikor az orvosok “lemondtak a

páciensről”, ugyanakkor gyakrabban fordulhatnak elő súlyosabb

szövődmények, “rutinszerűnek minősített” helyzetekben. A jelenségek

jelentős “sokkhatásokat” válthatnak ki egyes orvosokból és

páciensekből egyaránt, ezek kezelésére célszerű lehet jobban

odafigyelni.

A jelenségek magyarázatára alkalomadtán “elmismásolt, vagy kitérő”

magyarázatok érkezhetnek, főleg “szakmai oldalról”, ami jellemző lehet

olyan hitrendszerek lebomlási folyamataira, melyek igen mélyen és

dogmatikus formában/módon rögzülhettek az egyénekben. A politika,

gazdaság, pénzügyek, media “területén” igen aktív és látványos

tisztulási folyamatok zajlanak jelenleg, ami érthető, hiszen rengeteg

tévhit van jelen köztudati szinten e “területekkel kapcsolatban”,

másrészt a háremszerű működés éppen a politika, gazdaság,

pénzügyek, média “területén” erősödhetett meg leginkább az idők

folyamán, pontosabban e “területek erős összefonódásai által”.

Mivel e “területek sűrűjében”, “a tűz közelében”, földi testben, jelenleg

többségében erős, harmadik dimenziós egyéni működéssel lehetséges

jelen lenni, tevékenykedni, (kivételek léteznek) az összeütközések,

összecsapások energetikailag kiolthatják egymás hatásait, elősegíthetik

az egyéni rezgésszintnövekedést csakúgy, mint a

rezgésszintcsökkenést.

Bizonyos nézőpontból tehát az összeütközések következtében,

“levezetésre kerülhetnek bizonyos feszültségek”, ám a mélyebb,

magasabb megértési szintet “igénylő” folyamatokra történő rálátás

képességének hiánya  okán, egyéni szinteken “orosz rulett”

formájában/módjában történhet meg a rezgésszintnövekedés, vagy

csökkenés.

E “vitustáncokból” célszerű kimaradniuk azoknak, akik fentebb leírtakra

valamennyire rálátnak és inkább egészségük megerősítésére fordítani

figyelmüket, főleg azért, mert bizonyos egyéni rezgésszint felett, az

"összeütközések" hatásai, súlyos következményekkel járhatnak az

"ütköző" egyénekre. Valószínűleg más a "pusztítóereje" egy dinamit

felrobbanásának és más egy atombombáénak.

Mivel a világban zajló folyamatok jelentős részére nincs,

nem lehet rálátásunk, napi szinten sem tudhatjuk pontosan, mi zajlik

éppen a politika, gazdaság, pénzügy, média területén. A hírrovatokban

megjelentek valóságalapját megállapítani legtöbbször csak kis

mértékben lehetséges , fontos információk híján. Nem tudhatjuk

például, hogy valaki valójában miért mondta azt, amit, és azt mondta-

e, amit gondolt, érzett. Ezzel sokszor az az egyén sem lehet tisztában,

aki megszólalt. Legtöbbször nem lehet információnk az illető

megértési szintjéről, motivációiról, feltételezésekből indulhatunk ki. Az

információk többsége még számtalan szűrőn mehet át az újságírótól

kezdve, a szerkesztőig stb., no és ott van a "saját szűrőnk" is. Ha

mindehhez hozzávesszük, hogy a tudatos szinten kimondott szavak,

tudat alatt a visszájukra fordulhatnak, a tudatalatti teremtő erejének

segítségével pedig mindannak a visszája valósulhat meg, amit az illető

mond, akkor a kimondott szavak valóságalapjához közelebb juthatunk

ugyan, ám ez még mindig “távol állhat” magától a valóságtól.

Ami jelen időszakban ugyancsak lényeges lehet, megtanulni észrevenni

azokat a folyamatokat is, melyek alkalomadtán kevesebb

nyilvánosságot kaphatnak ugyan, jelentőségük azonban annál nagyobb

lehet. A fiatal általános iskolai tanár esetét, aki olyan szeretettel

végezte munkáját, hogy a gyerekek még a nyári szünet ideje alatt is

iskolába akartak járni. Akinek a hozzáállása kezdett nem tetszeni az

iskola vezetésnek, aki elvárások teljesítése helyett, legjobb tudása

szerint tette dolgát, ezzel teljesítve a statisztikai követelményeket is, és

akit végül a “vezetés” eltávolíttatott az iskolából. Ez a tanár

szeptembertől úgy tűnik "saját" iskolát indít, a szülők bíztatására,

anyagi támogatásukkal, a gyerekek nagy-nagy örömére. Míg

más hasonló kezdeményezések esetében az egyik legnagyobb

nehézséget a tanulók "összeverbuválása", a "minimum létszám

előteremtése" jelentheti, ebben az esetben "ez nem volt kérdés".   

A német újságírók esetét is érdemes észrevenni, akik megálmodtak

egy olyan on-line oldalt, melyen minőségi oknyomozó riportok,

tényfeltáró írások jelennek meg,  a “piacon jelenlévő, hasonló oldalak

esetében megszokottnál” kisebb mennyiségben ugyan, ám mélyebb,

minőségibb tartalommal, a hírdetőktől függetlenül, pontosabban

hírdetést nem jelentetve meg.  

Nos, ezek az újságírók kiszámolták, hogy ha összegyűlik 15.000

előfizető az oldalra, akkor a bejövő összegből 1 évig

képesek úgy dolgozni, hogy "az anyagi források is rendelkezésükre

állnak". A 15.000 előfizető rövid időn belül összegyűlt, az

oldal úgy tűnik, hamarosan elindul.

Annak "fényében", hogy köztudati szinten a hasonló

kezdeményezéseket sokszor szkepticizmus és hitetlenség kísérheti, a

Földön jelenleg egyszerre jelenlévő két hitrendszer visszájaműködése

okán, az "úgysem sikerülhet" tévhite, tudat alatt a visszájára fordulhat,

azaz a tudatalatti teremtőerejének hatására, leírtak bizony

könnyen "sikerülhetnek". 

2014.06.16

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

 

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó-, tisztátalan

energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek az olvasás,

értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása mellett elvihetők, vigye el a

gyógyító helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására,

mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges. Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm,

önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet,

pártatlanság energiákat, hagyom azokat szabadon átáramolni

önmagamon, önmagamért, másoknak, másokért. Kérem Mária

Magdolna, Máriaanya és a Felettes Énem segítségét,

hogy ez így is legyen. OM, AMEN.

 

 

 

 

 

cadeceus3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 199
Tegnapi: 68
Heti: 856
Havi: 2 552
Össz.: 525 851

Látogatottság növelés
Oldal: Egyes aktuális tévhitek tisztulási folyamatairól (2014.06.16)
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »