Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

 anubis.jpg

 

Gondolatok a jelenlegi tendenciákról 2017.11.09.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Imhotep, Jézus, Mária

Magdolna, Máriaanya, Mihály arkangyal védelmét a teljes

energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet, a helyre, ahol

tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom,

engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség,szeretet,pártatlanság

energiákat.  

 

A jelenlegi tendenciákat úgy tudom összefoglalni: “a nap próbál

kisütni ugyan, ám nem tud, mert egyre nő és sűrűsödik a köd a

felszín közelében, olyannyira, hogy már a szomszéd porta sem

látható”.

A köztudat állapota, bizonyos nézőpontból nézve, jelenleg tragikus, más

szempontból, éppen a tragikussága folytán, reménytkeltő. A köztudatot,

jelenleg ellepi a rosszkedv, neheztelés, kilátástalanság, reménytelenség,

harag, ilyen-olyan indulatok, őszintétlenség stb., mely masszában

eligazodni, egyre inkább csak magasabb nézőpontból lehetséges (itt

megjegyzem, a köztudat nemcsak alacsony rezgésű lényekkel van tele,

hanem magas rezgésűekkel is, melyek mennyiségileg kevesebben vannak

ugyan, ám minőségileg kiegyenlítik annyira a történetet, hogy az életképes

maradjon a jelenlegi energetikai körülmények között is). Ez a magasabb

nézőpont azonban nem lineáris szempontból értendő. Aki egy felhőn ülve,

lábát lógatva néz rá a köztudatra, azt gondolva, neki ehhez az egészhez

semmi köze, motivációja pedig az elutasítás, az magasabb megértési és

rezgésszintről tekintve a dolgokra, téved, ahogyan az is téved, ki elhiszi,

hogy ezt az egész masszát ő irányítja (lehet valaki “kakas a saját

szemétdombján”, ám szemétdomb nélkül, a kakas is, csak egy lesz, a sok

közül).

Az, hogy “szemétdombok” léteznek, minden egyes ember felelőssége a

Földön, nem mindegy tehát, ki, mit tesz bele 1-1 történetbe, és mi kerül

kéréssel elvitelre, gyógyító helyére.

A felhőre felkapaszkodni nem nagy kunszt, elfogadással, erős fénytesttel

élni a jelenlegi köztudati hatások közepette, életművészet. Életművészet,

mert az ember minél több mindent ért meg a világ működéséről, minél

magasabb megértési és rezgésszinten éli életét, annál érzékenyebbé,

megértőbbé és elfogadóbbá is válik a világ rezdüléseire. Másképpen

megfogalmazva, még ha fel is akarna ülni arra a bizonyos felhőre, kicsit

kinyújtózni, megpihenni és lógatni a lábait, magasabb megértési és

rezgésszinten, ez ebben a formában, nem fog tudni működni. Stabil,

Felettes Én szintű működésnél, felhő nélkül is megy, az alatti megértési és

rezgésszinteken, elfogadás hiányában nem, az elfogadás energia magasabb

minőségére történő csatlakozást pedig, legtöbben most tanuljuk.

A köztudati hatások tehát, a tudatosodás útjának bizonyos szakaszán, igen

erőteljesen meghatározhatják az egyén működését, ami, figyelembevéve a

jelenlegi tendenciákat, jelentősen befolyásolhatják, mégpedig negatív

irányba, az ember életminőségét.

Másképpen megfogalmazva, ha az ember olyan közegben él, melyet

állandósuló rosszkedv, letargia, beletörődés stb. jellemez, igen erősnek

szükséges lennie testileg, lelkileg, szellemileg ahhoz, hogy hosszú távon ne

adja meg magát a többség akaratának, meg tudja őrizni jókedvét,

életszeretetét.

Ehhez ma már nem elegendő azon technikák többsége, melyeket az

emberiség évezredek óta használt. A Föld rezgésszintje nő, megváltoztak

az energetikai körülmények a Földön, ezen hatásokat nem figyelembe

véve, nem véve róluk tudomást, a jó életminőség (testi/lelki/szellemi jólét),

hosszabb távon, már nem fenntartható.

A megoldás, a hitrendszer váltás, amiről egyesek hallottak, mások nem,

egyesek folyamatában váltanak hitrendszert, mások nem.

Amennyiben azt is figyelembe vesszük, hogy 2018-ban, a kormánypárt,

valószínűleg ismét hatalomra kerül, a választások előtti osztogatásokat

pedig, felváltják a választások utáni fosztogatások, az is valószínűsíthető,

hogy alapvető, egyéni szinteken zajló változások, változtatások

hiányában, egyre nehezebben lesznek kezelhetők a világban zajló

történések.

Egyszerűen arról van szó, hogy ha a Föld rezgésszintje nő, az egyén

rezgésszintje pedig nem, az egészen biztosan negatív hatással lesz az

egyén testi/lelki/szellemi állapotára.

Ma már nemcsak “kilógnak a lólábak”, hanem olykor “arcon is csapják” az

embert, nyilvánvaló hazugsággal, árulással, tiszteletlenséggel, s ki ezekre

befogadó, az maga is könnyen válhat hazuggá, önmaga elárulójává stb. S

ki nem volt az egykor, vagy nem az manapság?

Látszólag, az ellenzék teljes ellehetetlenítésével, a kormány korlátlanabb

hatalomhoz jut, karmikus szempontból nézve a dolgokat, egyre nagyobb

felelősséget vesz a vállára mindazért a rombolásért, amit az elmúlt

években végzett, vagyis előbb-utóbb nem marad rajtuk kívül senki, ki

“elvinné a balhét”. Ellenzék nélkül, látszólag, megszűnnek az úgynevezett

“ellensúlyok” a kormányzásban, valójában, az “erőviszonyok”csupán

áttolódnak, ahogyan ez jelenleg is egyre inkább látható, az olyan

felületekre, mint a Facebook, Twitter stb.

A közösségi oldalak, jelenleg energetikailag nem tiszta felületek, ahogyan a

köztudat sem az. Rengeteg információ kering rajtuk, az igen alacsony

rezgésűtől kezdve, a magasig. Idővel ezek a felületek is letisztulnak majd,

mikor egyre több ember esetében felmerül az igény az információk tudatos

szűrésére, mikor egyre többen felismerik, hogy az információk ilyen

mértékű és minőségű, szűretlen befogadása és közlése, negatívan érinti az

egészségüket.

Mikor a kölcsönös kommunikáció nemcsak like-okból és smile-kból fog állni

valakinél, se nem feltételezésekből arról, miért posztolt valaki valamit,

hanem a posztolás motivációját érintő konkrét kérdésekből és konkrét

válaszokból. Értelmes kérdésekből és értelmes válaszokból, alanyból és

állítmányból álló, helyesen írt, kimondott mondatokból. Amikor az idő nagy

része nem arra megy el, hogy valaki a szimbólumok egyre bővülő

választékából választja ki a neki tetsző smile-t, hanem pl. arra, hogy

alapjaiban végiggondolja, mit, miért posztol. Mikor az emberek újra

megtanulnak beszélgetni egymással, nem pedig értelmetlenül fecsegnek.

Megkockáztatom azt a kijelentést is, hogy amíg az emberiség jelentős része

nem éri el a tudatosság azon fokát, melyen a kommunikáció telepatikus

úton is lazán, a szabad akarat törvényének tiszteletben tartásával működik,

egy letisztult, Facebook-hoz hasonlatos felület, bőven alkalmas lehet, akár

egy egész ország működésének megszervezéséhez is, mindenféle

kormányzati beavatkozás nélkül. Igaz, ezek a felületek jelenleg

magánkézben vannak, vagyis ismételten felvetik a “hatalomhoz való

viszony” kérdését, ám idővel ez a történet is letisztul majd.

Addig meg maradnak hatalmon az aktuális kormányok, jelenleg éppen

államférfi minőség nélkül, s bár vannak próbálkozások arra, hogy

független, pszichiáterekből álló bizottságok felügyeljék a kormányzati tagok

mentális, lelki állapotát, a függetlenség kérdésköre ezen esetekben is

tisztázásra vár még.

Ahogyan a Facebook információ dömpingjét is fontos megtanulni szűrni,

úgy fontos megtanulni szűrni a politikai szereplők mondandóját is.

Függetlenedni ettől a befolyástól ugyanis ilyen formában lehetséges. Attól

még dörömbölhet a kormánypropaganda, bejöhet az ablakon, mikor

kidobják az ajtón, egy józanul gondolkodó és érző szívű, magasabb

megértési és rezgésszinten működő embert, egy idő után ez az “őrjöngés”,

egyre kevésbé fog tudni meghatni. Nem beletörődés okán, hanem azon

szilárd bizonyossággal, hogy az őrjöngő nem vele, hanem magával teszi

azt, amit. Neki más dolga van, arra koncentrál, az őrjöngő meg őrjöngjön,

ha éppen nincs más dolga.

Ám eddig a megértésig eljutni, munkát, belső munkát igényel az embertől.

Annak felismerésétől, hogy nemcsak mások manipulálják őt, hanem bizony

ő is saját magát, nemcsak mások okoznak neki fájdalmat, hanem ő is saját

magának, nemcsak mások működnek úgy, ahogyan neki nem tetszik,

hanem ő maga is (másrészt, hogy ki ne hagyjam, fontos felismerni azt is,

az ember tud nagyon erős is lenni bizonyos helyzetekben. Nem erőszakos,

hanem lelkileg, szellemileg erős. Képes olyan döntéseket meghozni, olyan

igazán jelentős dolgokat megtenni, melyekre addig nem tartotta képesnek

magát).

Nem like-okkal és smile-kkal, hanem értelmes kérdésekkel és őszinte,

értelmes válaszokkal tud eljutni a megértésig.

A megértésig, mely után egészen más, magasabb nézőpontból képes

tekinteni az “őrjöngőre”, és eme lépéssel, egy hatalmi mámorban úszó,

figyelemre szomjazó ember legszörnyűbb rémálmát valósítja meg, aki ez

által, nem azt a figyelmet kapja meg, amelyet elvár.

Ám e látszólagos “figyelembe nem vevés” mögött, akkor már valószínűleg

nem a bosszú fog motiválni, sem a sajnálat, hanem a világ működésében

rejlő, végtelen egyszerűség szabadsága.

 

2017.11.09.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat az ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek

akár az olvasás, értelmezés alatt, az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás,

türelem, szelídség, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés,

elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, tisztelet, tudatosság,

nyitottság, tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve túlzott volta miatt, a

Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, itt és most,

elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem,

elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

 

anubis_saci.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 83
Tegnapi: 120
Heti: 285
Havi: 1 981
Össz.: 525 280

Látogatottság növelés
Oldal: Gondolatok a jelenlegi tendenciákról 2017.11.09.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »