Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 anubis.jpg

 

A szélsőséges tudatállapotokról 2014.05.24

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az

olvasás, értelmezés során előjön, és nem feltétel nélküli

szeretetet és elfogadás és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett elvihető, vigye el a gyógyító

helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem Anubist, hogy olyan szintű védelemben részesítsen az

olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami áthatolhatatlan

minden ártó energia, ártó lény számára.

 

A Föld rezgésszintjének emelkedésével, a hatalom és hála hitrendszere

szerinti működés, egyre szélsőségesebb formában/módon tartható

fenn/nyílvánulhat meg egyéni/közösségi szinteken. A “túlfeszített húr”

érzetei-érzései-gondolatai, jelen időszakban növekvő gyakorisággal

jelentkezhetnek, a köztudat változtatási hajlandóságának

csökkenésével, ellenállásának növekedésével. A szélsőségek,

szélsőséges helyzetek ennek okán az élet valamennyi területén

jelentkezhetnek az emberek életében. Ahogyan például a vászon

anyagának létezik úgynevezett szakítószilárdsága, úgy a hatalom és

hála hitrendszerének, az a szerinti működésnek és rezgésszintnek is

létezik olyan határértéke, melyen a “húr elpattanhat”, az ember

dönthet úgy, hogy “nincs akarása megtapasztalni ezt az elpattanást”.

Jelen időszak szélsőségeinek, szélsőséges energetikai kilengéseinek

hátterében az állhat, hogy a térben/időben “aktualitásukat vesztett”

egyéni tévhitek elmennének ugyan gyógyító helyükre, ám a “mi lesz

utána” félelmei, a hatalmi törekvések  stb., okán, az emberek nem

merhetik, vagy nem akarhatják tévhiteik elengedését és ezzel a

változást/változtatást. Az “idejétmúlt” tévhitek gyűlhetnek,

halmozódhatnak bennük, környezetükben, a köztudatban, hasonlatosan

ahhoz, mikor valaki nem dobja ki a szemetét, mely összegyűlik

körülötte, bomlásának folyamataival kiegészülve pedig további

problémákat okozhat. A “most összeszorítom a fogam, és hajtok, hogy

majd valamikor jobb legyen”, a “csodavárás” tévhitei, az abban való

bizakodás, hogy az aktuális, egyéni döntések következményei mégsem

következnek be, vagy csak olyan formában/módon, ahogyan azt az

egyén szeretné, alapvető és igen mélyen rögzült tévhiteket érinthet,

ugyanakkor a változás ha akarja azt valaki, ha sem, bekövetkezik, az

egyénnek abban áll szabad akaratában dönteni, könnyedén vált-e,

vagy nehézségek “árán”, “beleszakad-e valamibe”, vagy önként,

belátások útján, egyre könnyedebben vált.

Egyes embereknek, jelen időszakban könnyen lehetnek olyan érzeteik-

érzéseik-gondolataik, mintha minden csak egyre rosszabb és rosszabb

lenne. Bizonyos szabályok szigorodása, retorziók bevezetése és

érvényesítése a törvény-, gazdaság-, pénzügy- politika stb. területén,

olyan érzeteket-érzéseket-gondolatokat “kelthet” egyéni szinteken,

mintha “szűkülne a mozgástér”, vagy a másik szélsőség felé haladva,

egyéni szinteken szaporodhatnak “az én vagyok a főnök, az lesz, amit

én mondok”, a hatalom és hála hitrendszere szerint értelmezett hatalmi

törekvések tévhitei. Az aktuális tévhitek elvitelének kérésével gyógyító

helyükre, az esetleges frusztrációk távozni tudnak gyógyító helyükre,

ami jelentősen javíthatja az egyén közérzetét, főleg amennyiben képes

tudatosítani, hogy a “minden egyre rosszabb és rosszabb” tévhite is

egy szélsőség, melynek csupán másik véglete lehet a “minden egyre

jobb és jobb” tévhite. Szélsőséges helyzetekben alkalomadtán igen

megerőltető lehet jelen lenni, “lazán, könnyedén kezelni azokat”, ha

pedig valakinek erőteljes blokkjai vannak az adott helyzettel

kapcsolatban, a “feladat” akár lehetetlennek is tűnhet. No, ilyenkor

sokat tud segíteni a bátorság, azaz a “félek ugyan, nem is kicsit, mégis

lépek egyet előre” hozzáállás.

Az elcsendesedés, az “ideiglenes kivonulás” bizonyos helyzetekből,

nemcsak a folyamatokra történő “nagyobb” rálátást segítheti, hanem az

egyén testi-lelki-szellemi megerősödését, stabilizálódását is az aktuális

energetikai hatások közepette. Egyes blokkok tudatos feloldásához

ugyanis testi-lelki-szellemi erőn-létre és jelentős bátorságra lehet

“szükség” az egyén részéről, ezek megléte nélkül a folyamat könnyen

a visszájára sülhet el. A szélsőségek, azok megléte egyéni/közösségi

szinteken,  jelen időszakban erőteljesen “kiütközhetnek” az eltérő

rezgés és megértési szinten működő emberek esetében, az “egymás

szavát nem értés” következményeként, rendkívül sok szélsőséges

“kisülésekkel járó” konfliktus fordulhat elő. Az eltérő rezgésszinten

működő emberek találkozásakor zavaró, idegesítő, frusztráló érzetek-

érzések-gondolatok jelentkezhetnek az egyénekben, valakit egyre

jobban idegesíthet a másik ember, annak puszta léte, mégpedig

látszólag különösebb ok nélkül. A másik véglet a közönyös,

nemtörődöm, szemellenzős hozzáállás lehet a folyamatokhoz, mely

nemcsak kellemetlen, hanem igen veszélyes tudatállapot is lehet,

hiszen az egyén még a probléma meglétét is tagadhatja, a

megoldás/feloldás szempontjából, halmozottan hátrányos helyzetbe

hozva saját magát.

Egyéni szinteken a szélsőségek olyan formában/módon nyílvánulhatnak

meg, hogy a test-lélek-szellem hármassága, az ember egészséges

létezése, szélsőséges irányokba tolódhat el, azaz a három szint

együttműködése helyett, egy, vagy két szint elhanyagolódhat, a

többinél erősebben“blokkolt rész”  pedig még erőteljesebben

blokkolódhat. Sok esetben tehát az erőteljes blokkolódás éppen azon a

területen történhet, melynek tisztulására, tisztázására az illetőnek

egészséges létezése szempontjából “életbevágóan” szüksége lehet. A

meglévő tévhitek mellé, további tévhitek társulhatnak, melyek az

egyén működését egyre “zavarosabbá”, érthetetlenebbé,

értelmezhetetlenebbé tehetik.

A test-lélek-szellem harmóniájának felbomlása, amolyan “optikai

csalódást” okozhat az egyén valóság érzékelésében, azaz időben/

térben vagy a múltban, vagy a jövőben kezdheti el keresni

problémáinak okait, vagy az egyik dimenzióban, vagy a másikban stb.,

ezek egyre szélesebb spektrumában, aktuális helyzetének

valóságalapját pedig akkor sem láthatja, mikor az “már-már kiszúrja a

szemét”.  A “mi lett volna ha”, vagy a “mi lesz, ha” tévhitek  jelen

időszakban igen nagy tömegben és változatos formában lehetnek jelen

köztudati szinten, “jobbik esetben” pedig folyamatában távoznak

kéréssel gyógyító helyükre. Az ezotéria, pszichológia, pszichiátria

területén még mindig használatosak lehetnek azok a technikák,

melyekkel “felgöngyölíthető a páciens múltja", vagy megjósolható a

jövője, e technikák a Föld rezgésszintjének emelkedésével és a tér/idő

szerkezetének felbomlásával azonban, valószínűleg egyre

pontatlanabbá és hatástalanabbá válnak, még akkor is, ha jelenleg úgy

tűnhet, “virágkorukat élik”. A szélsőségek e területen is

megnyílvánulhatnak, és valószínűleg meg is nyílvánulnak. A “majd az

idő megoldja”, “mindenhol jobb, mint itt”, “de jó volt régen”, “de jó lesz

majd” tévhitei például a döntések elódázását “hosszú időn keresztül”

segíthették ugyan, ám a tudatos fejlődést, a változások könnyed

megélését, egyre inkább akadályozhatják.  A Föld rezgésszintjének

emelkedésével ugyanis éppen a tér/idő szálak futnak ki folyamatában a

Földről és azok élőlényeiből, az alacsonyabb rezgésszintűek előbb, a

magasabbak folyamatában, ezért a múlt/jövő kérdésköre valószínűleg

egyre okafogyottabbá válik egyéni szinteken, a jelenben létezés, annak

megtanulása, pedig már nemcsak lehetőséggé az emberek számára,

hanem életminőségük egyre meghatározóbb tényezőjévé is.

Alábbi példa a jelenlegi szélsőséges energetikai folyamatok teljesebb

megértését segítheti. Mivel minden egyes ember különböző fizikai-

asztrális-mentális blokkokkal születik a Földre, leírtak célja csupán

a lehetséges tendenciák vázlatos bemutatása.

A gazdasági, politikai, pénzügyi “életben” jelen időszakban

megfigyelhető lehet az igény olyan “képességekkel bíró” közép/felső

vezetőkre, akik  “nem ismerik a félelmet”, mernek nagyot kockáztatni

és köztudati szinten sikeresnek minősülhetnek. A félelemnélküliség

azonban az esetek jelentős részében erőteljesen blokkolt érzelmi

területet jelenthet, azaz fel nem dolgozott és blokkolt érzelmeket, ami

szélsőséges esetekben a pszichológia/pszichiátria szóhasználatával

élve, például pszichopata személyiségjegyek kifejlődéséhez vezethet.

Föld rezgésszintjének emelkedésével, a blokkolt terület alacsonyabb

rezgésszintje és a Föld rezgésszintje közötti különbség nőhet, azaz

jelentős érzelmi feszültség keletkezhet egy hasonló hajlamú egyénben,

melyet az illető tévhitei okán úgy igyekezhet kompenzálni, hogy a

feszültséget csak testi-szellemi szinten kezdheti el levezetni, lelki

szinten nem, például sporttal, még több munkával stb. A

rezgésszintkülönbség növekedésével, a kompenzáció mértéke is nőhet,

ami szélsőséges helyzeteket eredményezhet az egyén életében (pl. az

illető a sport és a munka megszállotjává válhat, kényszeres

tevékenységekbe kezdhet). A leírtakra hajlamos emberek egy része,

erősen blokkolt érzelmi területük okán, valóban képes lehet félelmek

nélkül végezni például a munkájukat, ami a köztudat tévhitei szerint,

hatékonyabb vezetővé teheti őket a politika, gazdaság, pénzügy

területén, ám valószínűleg nem bátorságuk, hanem vakmerőségük

okán, hiszen saját érzéseikkel, érzelmeikkel legtöbbször nem lehetnek

tisztában, így a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerint értelmezve, uralni sem képesek azokat, együttérzési

képességük nem fejlődhetett ki. A Föld rezgésszintjének

emelkedésével, tudatos belső munka hiányában és az asztrális

feszültség erősödésével, egyéni szinten erősödhet mentális kontrolljuk

intenzitása is. Az egyént elborító alacsony rezgésű mentális lények

egyre erőteljesebben nyílvánulhatnak meg és amennyiben az illető nem

képes szembenézni félelmeivel, azaz megengedni magának, hogy

érezzen, együttérezzen első körben önmagával, mások érzéseiből,

mégpedig egyre erősödő intenzitású és egyre alacsonyabb rezgésszintű

érzéseiből kezdheti el kompenzálni saját meg nem élt félelmeit. A

hasonló hajlamú embernek szüksége lehet arra, hogy mások

félelmeiből táplálkozzon, így kommunikációja során tapasztalható lehet

nála a testi-lelki-szellemi megfélemlítésre való törekvés. Az

energianyerés e formája/módja mögött nemcsak a hatalmi törekvések

állhatnak, hanem tudat alatt egy erőteljes védekezési mechaniznus is

az érzelmi terület sebezhetősége okán, mely terület az egyén számára

“ismeretlen mezsgyeként”, “támadási felületként” érzékelhető. A

mentális megszállottság tehát könnyen összekapcsolódhat asztrális

kiszolgáltatottsággal, mely működés igényli mások félelmének

energiáját, erős megszállottság esetében, az egyén “életbenmaradása

zálogának” tekintheti más emberek felé irányuló félelmét. Amennyiben

egy ilyen szélsőséges helyzetben lévő egyént, váratlan érzelmi

“stresszhelyzet” ér, például meghal egy közeli hozzátartozója, az illető

könnyen hírtelen, megfoghatatlan és önmaga számára súlyos

következményekkel járó hitrendszerösszeomlást élhet át, annak testi-

lelki-szellemi következményeivel. A Föld bizonyos rezgésszintjén,

amennyiben az egyén nem változtat “időben” működésén, az érzelmi

stresszhelyzet valószínűleg bekövetkezik valamilyen formában/módon,

hiszen a Föld és az egyén rezgésszintjének különbsége ekkor elérheti

azt a bizonyos “szakadási pontot”.

Erős mentális blokkok esetében, jelen időszakban a mentális

“blokkolódás” erősödhet egyéni szinteken, az egyén a Föld

rezgésszintjének emelkedésével, könnyen kerülhet mentális feszültség

és ezzel egyenes arányosságban, erősödő asztrális megszállottság alá,

dühei, kétségbeesései mértéke jelentősen megnőhet, félelmei extrém

formában/módon ferősödhetnek. A folyamat során az egyén

együttérzési képességének olyan területei nyílvánulhatnak meg,

melyekre valószínűleg sosem vágyott. A dühök elvitelének kérése

nélkül gyógyító helyükre ugyanis, az alacsonyabb rezgésű asztrális

lények “szó szerint” elboríthatják az egyént,  rezgésszintje jelentősen

csökkenhet és éppen együttérző képessége “révén”, mellyel “szinte

rátapad mindenre ami körülveheti őt”, a folyamat további alacsony

rezgésszinten működő lényeket vonzhat hozzá. Hasonló hajlamú

emberek esetében jelen időszakban előfordulhat, hogy pánikrohamot

kapnak a buszon, vagy hírtelen rosszullét tölti el őket zárt térben, egy-

egy másik emberrel történő kézfogás után, egyéb szélsőséges

esetekben hisztérikus roham, őrjöngés,  kontrollálhatatlan remegés

törhet rájuk, “beazonosíthatatlan” hangokat hallhatnak a fejükben. Erős

mentális stresszhelyzetben, amilyen például a munkahely és ezzel a

külső, például főnöki kontroll elvesztése, egy hasonló hajlamú egyén

olyan mértékű hitrendszerösszeomlást szenvedhet el, mely súlyos

következményekkel járhat egészségére. Az asztrális megszállottság

tehát mentális kiszolgáltatottsággal kapcsolódhat össze, a hasonló

hajlamokkal rendelkező emberek valószínűleg “minden áron” igényelni

fogják mások "rajtuk alkalmazott" mentális kontrollját, még ha az

egyre szélsőségesebb formában/módon nyílvánul is meg, a külső

kontroll elvesztését, tévesen életük elvesztésével azonosíthatják.

Az energianyerés e formája/módja  mögött, egy erőteljes védekezési

mechaniznus állhat, a  mentális szint sebezhetősége okán érzett

félelemből, ezért az egyén hírtelen és erőteljes dühvel reagálhat

mindenre, amit élete helyzeteiben nem ért.

A Föld bizonyos rezgésszintjén, amennyiben az egyén nem változtat

“időben” működésén, a mentális stresszhelyzet valószínűleg 

bekövetkezik valamilyen formában/módon, hiszen a Föld és az egyén

rezgésszintjének különbsége ekkor elérheti azt a bizonyos “szakadási

pontot”.

A Föld alacsonyabb rezgésszintjén leírt helyzeteket, például az

említett formában/módon megnyílvánuló egyéneket el lehetett kirülni

úgy, hogy valaki látszólag “kisétált” a helyzetből, ám a Föld emelkedő

rezgésszintjén, a köztudat egyre erősödő asztrális, mentális

szennyezettsége okán, az emberek tömeges rácsatlakozásával az

alacsonyabb rezgésű asztrális, mentális lényekre, erre valószínűleg

egyre kevesebb lehetőség lesz, azaz bizonyos szélsőségek között,

szélsőséges helyzetekben is célszerű megtanulni testileg-lelkileg-

szellemileg egészségben élni, megtanulni elfogadással kezelni azokat.

szeretet, elfogadás egészen mást jelent a különböző megértési és

rezgésszinteken, többségünk pedig valószínűleg még nem képes a nap

24 órájában azon a rezgésszinten működni,  melyen “pusztán szelíd

tekintetével meg tud állítani egy felbőszült hadsereget”. A dühök

elvitelének kérésével gyógyító helyükre, éppen a düh, agresszió tud  

feldolgozásra kerülni egyéni szinteken, a dühök feldolgozásának

hiányában az ember könnyen sebezhetővé válhat bizonyos lények

számára.

Az önismereti út egy szakaszán, főleg a spirituális egó felépítése,

megerősítése során, az egyén hitrendszere további tévhitekkel

gyarapodhat, további blokkokat okozva asztrális, mentális szinteken,

így a jelenlegi energetikai hatások közepette, a szélsőséges

tudatállapotok, erősen labilissá tehetik az erős spirituális egóval

“rendelkező” egyének működését, időben/térben egyre gyorsulóbb

ütemben váltakozhatnak tudatállapotaik, azok szélsőséges

megnyílvánulásai. Amennyiben az egyén nem változtat “alapjaiban”

működésén, azaz nem kezdi el lépésről-lépésre leépíteni spirituális

egóját, például az egyén düheinek elvitelkérésével gyógyító helyükre, a

Föld bizonyos rezgésszintjén könnyen bekövetkezhet nála egy jelentős

hitrendszerösszeomlás.   Erőteljes asztrális, mentális köztudati

szennyezettség esetében a “hadsereg igen felbőszült lehet”, a félelem

energiája igen erős, s adott helyzetben lehet, hogy nem elégséges

annak a félelemkezelő technikának az alkalmazása, mely szerint

“képzeld el ordítozó főnöködet alsónadrágban.”

A jelenlegi időszak mélyebb megértéséhez, ajánlom nektek megnézni a

Zöld Lámpás című filmet, mely az alábbi linken érhető el:

(a linkre kattintva megjelenik a "külső honlap megnyitása" oldal,

ahonnan a "tovább" melletti linkre kattintva közvetlenül megjelenik a

film.)

http://redfly.us/watch.php?vid=f3b520f46      Zöld Lámpás

(színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 114 perc, 2011)

 

A folyamatok feldolgozásához pedig egy vígjátékot szeretnék ajánlani,

mely fentihez hasonlatos módon érhető el és véleményem szerint

némi betekintést nyújthat az önismereti út nehézségein “kívül”, annak

szépségeibe is. 

http://gloria.tv/?media=143247                    Idétlen időkig

(színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 101 perc, 1993) 

 

2014.05.24

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó-, tisztátalan

energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek az olvasás,

értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett elvihetők, vigye el a gyógyító

helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat, hagyom azokat szabadon átáramolni önmagamon,

önmagamért, másoknak,másokért. Kérem Mária Magdolna,

Máriaanya és a Felettes Énem segítségét, hogy ez így is

legyen. OM, AMEN.

 

cadeceus3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 120
Heti: 210
Havi: 1 906
Össz.: 525 205

Látogatottság növelés
Oldal: A szélsőséges tudatállapotokról 2014.05.24
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »