Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

Az érzelmek tudatosításáról 2017.09.27.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Imhotep, Jézus, Mária

Magdolna, Máriaanya, Mihály arkangyal védelmét a teljes

energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet, a helyre, ahol

tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó

lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére,

arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom,

engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta

szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke,

bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség,szeretet,pártatlanság

energiákat. 

 

Jelenleg igen erős az asztrális szennyezettség, amiről valaki vagy tud, vagy

nem, vagy kezeli a történetet például elvitelkéréssel, vagy nem. Bizonyos

megértési és rezgésszinteken, jól érzékelhető az a ragadós, nyúlós massza,

ami ilyenkor körbeveszi az embert. A “csontokig hatoló” nedvesség és

hideg, hidegrázásként jelentkezhet egyeseknél, a belső meghittség,

otthonosság érzései (már ha voltak ilyenek), úgy eltűnhetnek az ember

környezetéből, mintha sosem lettek volna.

Tudatosság hiányában, az ember könnyen rácsatlakozhat erre a masszára,

hangulata elromolhat, s a szerint alakulhat, éppen melyek azok az emóciók,

melyek aktuálisan uralják a köztudatot. A magyarországi köztudati

folyamatokra, a haragon, dühön kívül, a depresszív, beletörődöm,

reménytelen, elkeseredett, kétségbeesett, hisztérikus stb. érzelmek

jellemzők, melyekre, mivel nagy tömegben vannak jelen a köztudatban,

tudatosság hiányában igen könnyű rácsatlakozni. Ezt ki-ki érzékelheti a

“saját bőrén”, amikor például látszólag nincs különösebb oka rá, mégis

“rossz a hangulata”.

Azért írom azt, hogy látszólag, mert amennyiben a rácsatlakozás

megtörtént, annak bizony van oka, mégpedig az egyén tudattalan

működése. Másképpen megfogalmazva, az ok ott van, csak az ember nem

tud róla, hiszen, amennyiben nem lenne oka a rácsatlakozásnak,(a történet

“okafogyottá” vált) rácsatlakozás sem történne.

Személyes érintettség, tehát minden hangulati ingadozás esetében van,

különben az ember egyszerűen csak jó lelkiállapotban lenne.

Magasabb megértési és rezgésszinteken, ez a történet jól érzékelhető, a

személyes érintettség tudatosításával és feltisztításával pedig, az ember

igen sokat tehet a lelki egészségéért.

Ezen a fórumon többször is írtam már az asztrális és mentális

túlműködésekről, ahogy arról is, hogy a magyarországi köztudati

folyamatokra, jelenleg a mentális túlműködés jellemző.

Nagyon leegyszerűsítve a történetet, köztudati szinten a gondolatok

egymást “túllicitálva hömpölyögnek”, míg a hozzájuk tartozó érzelmekkel

egyáltalán nem, vagy alig van foglalkozva. Az ember test/lélek/szellem

hármasságából tevődik össze, amennyiben az egyik szint túlműködik, a

másik szint pedig alulműködik, az egészen biztosan zavart okoz az ember

egészségi állapotában. Fenti gondolatmenetre visszatérve tehát, ha valaki

nem foglalkozik az érzelmeivel, az egészen biztosan zavart okoz a testi-lelki

állapotában . Hasonlóképpen van ez a köztudati folyamatok esetében is,

vagyis a jelenség káoszt és zűrzavart von maga után. A magyarországi

köztudati folyamatokat elnézve, nincs is min csodálkozni.

A jobb érthetőség kedvéért, személyes tapasztalatokat szeretnék

megosztani veletek. Alacsonyabb megértési és rezgésszinten, személy

szerint nagyobb jelentőséget tulajdonítottam az érzelmeknek, mint a

gondolatoknak. Ez azt jelenti, hogy élethelyzeteimben, a döntéseket,

nagyrészt érzelmi alapon hoztam meg. Mindehhez társult egy plusz

érzékenység, melynek segítségével, olyan dolgokat is érzékeltem egyes

emberekről, melyeknek azok nem voltak tudatában, vagy igyekeztek

elrejteni a külvilág elől. Nehezebb élethelyzetekben ugyanakkor,

tudatosítás hiányában, bizony nem egyszer elsodortak az érzelmeim, mely

helyzeteket egyáltalán nem, vagy csak részben tudtam kezelni. Számomra

megtanulni jobban odafigyelni a mentális folyamataimra, vagyis

megtanulni egyenrangúnak elfogadni az asztrális és mentális

folyamataimat, komoly kihívást jelentő feladat volt, amit vállaltam, mert az

“érzelmi sodródást”, részemről be akartam fejezni.

Akkoriban komoly konfliktusokba tudtam keveredni olyan emberekkel, akik

döntéseiket érzelmeik kizárásával, “hideg fejjel” hozták meg, mert

egyszerűen elbeszéltünk egymás mellett.

Hasonló esetekben ugyanis, a gondolatai sodorhatják el az embert, egy

olyan kölcsönös kommunikációban pedig, melyben az egyik felet az

érzelmei, a másikat a gondolatai sodornak el, nincsen találkozási pont,

hacsak a sodródást nem tekintjük annak (pontosabban, van lehetőség a

találkozásra, ha a két ember között erős kötelék van, melyet mindketten,

tudatosan, a saját fejlődésük javára tudnak fordítani).

Egy mentális folyamatait előnyben részesítő, vagy mentálisan túlműködő

embernek, megtanulni tudatosítani az érzelmi folyamatait, legalább akkora

kihívás lehet, mint számomra megtanulni tudatosítani a mentális

folyamataimat, ám, ha az ember egészségesen akar élni, előbb-utóbb ez a

járható út.

Itt megjegyzem, ahány ember, annyiféle, fajta működés, melyek

folyamatában változnak, csupán a jobb érthetőség okán, nagyon

leegyszerűsítve, vettem alapul a fenti kétfajta működést. Magasabb

megértési és rezgésszinteken, eme működések jelentősége is csökken, s

egyre lényegesebbé válik az, hogy az ember elfogadja önmagát és a

környezetét olyannak, amilyen.

Hogyan lehet érzelmeket tudatosítani?

Több, mentális folyamatait előnyben részesítő ember esetében

tapasztaltam, mikor az érzelmek tudatosítását kapták feladatnak, ilyen,

vagy olyan okból kifolyólag, lezártak.

Egyes esetekben zavart csend kísérte a kérést, más esetekben, az egyén

hosszú gondolatmenetbe kezdett valamiről, amiről úgy gondolta, hogy azt

érzi stb.

Hasonló helyzetekben nem is magával az értelmezéssel lehet gond, hiszen

a tudatosított érzelem, maga az érzés, hanem az érzelmek felismerésének

és beazonosításának aktuális hiányáról.

Ez érthető, hiszen, ha valaki mentál szinten érzi magát biztonságban,

asztrál szinten kevésbé, vagy egyenesen fél az asztrális folyamataitól, az az

ember valószínűleg mindent el fog követni, hogy a feladatot azon a szinten

oldja meg, ahol biztonságban érzi magát (konfortzóna).

Az “azt gondolom, hogy ezt érzem” hozzáállás, éppen elegendő ahhoz,

hogy az ember kapcsolatteremtés helyett, aktuálisan megszakítsa

kapcsolatát asztrális szintjével, vagyis az érzelmek tudatosítása helyett,

“agyalni fog rajtuk”. Szélsőséges helyzetekben, a hárítás hatására, az is

előfordulhat, hogy az ember elkezd szédülni, erőteljes álmosság törhet rá,

akár el is ájulhat.

Nem egyszer tapasztaltam 1-1 terápia során, mikor az került szóba, mit

érez az egyén azzal kapcsolatban, amiről éppen beszél, az volt a

válasz, hogy “nem tudom”, vagy az, hogy “semmit”.

Bizonyos esetekben, amikor egy terápiás beszélgetés eljut eddig a pontig, s

a terapeuta “nem lapoz”, hanem olyan légkört teremt, melyben ő is, a

másik ember is biztonságban, elfogadásban, szeretetben érzi magát, az

addig elzárt érzelmek is képesek felszínre kerülni. Sokszor ehhez elég a

csend is, melyben érezhető az elfogadás és a szeretet.

Egy mentális folyamatait előnyben részesítő ember számára, kezdetben

ijesztő érzés lehet “érezni”. Az ember védtelennek, sebezhetőnek,

gyengének érezheti magát, s bizony időt, türelmet, kitartást stb. igényel a

megerősödés.

Itt azért kitérnék egy másik esetre, mikor a terápiás beszélgetés ezen

pontján, az ember még inkább bezárkózik, mint addig, s a védtelenség,

sebezhetőség érzéseinek elkerülése okán, energetikai támadást indít a

terapeuta felé.

Ebbe a témába nincs szándékom mélyebben belemenni, annyit azért

megjegyeznék, bizonyos esetekben az egyén úgy érezheti, “minden áron és

minden eszközzel meg kell védenie magát”, s amennyiben a terapeuta

“nincs a helyzet magaslatán” (elfogadás energia magasabb minősége), a

kibontakozó hatalmi játszma hatásai, kiszámíthatatlanok lehetnek.

Az asztrálszint legalább olyan tág és izgalmas, mint a mentálszint. Itt is

vannak nagyon alacsony rezgésű érzelmek, nagyon magasak és a kettő

között még számtalan varriáció.

Ahhoz, hogy az ember megtanuljon tudatosan választani ebből a

sokaságból, fontos megismernie a “terepet”, melyről választ, amihez az

egyik legfontosabb lépés, az őszinteség. Jelen időszakban nem egyszer

tapasztalom azt, hogy amit valaki kimond, annak gyökeresen az

ellenkezője jön át asztrálisan. Sok oka lehet a történetnek, van, aki ezt

tudatosan csinálja, van, aki egyszerűen nem képes szembenézni a valódi

érzelmeivel, mert nem tartja szalonképesnek azokat, vagy túl fájdalmas a

szembenézés stb., ám bármi is legyen az ok, sok esetben az ember saját

magát fosztja meg a feldolgozástól, a gyógyulástól, saját magának okoz

további fájdalmakat.

Vajon mi értelme van annak, hogy például a fájdalom elkerülése okán,

valaki további fájdalmakat okoz saját magának?

Amennyiben valaki szalonképtelennek tartja a dühét, a kárörvendését, a

gyilkos ösztöneit és fél megismerni ezeket a részeit, az vajon nem fél-e

attól, hogy bizonyos élethelyzetekben, éppen a nem ismerés okán,  nem

lesz képes “megfogni” az érzelmeit?

Az érzelmek tudatosítása, mint már írtam, az őszinteséggel kezdődik. Azzal

például, hogy beismerem, valami nemcsak hogy nem esik jól, hanem

egyenesen fáj, s az illetőt, akinek a fájdalomokozást tulajdonítom,

legszívesebben megfojtanám egy kanál vízben. Lehet, hogy azt gondolom,

kívülről senki sem okozhat nekem fájdalmat, csak én, saját magamnak, (a

spirituális ego hitrendszerének egyik programja ez, mely magasabb

megértési és rezgésszinten amúgy sem igaz), ám attól még nem ezt

érzem. Amennyiben egy mentálisan erős ember, valakire rá akarja

erőszakolni az akaratát, az bizony nagyon tud fájni a “megerőszakolt”

embernek, ezért aztán nagyon nem mindegy, milyen szándékkal cselekszik

valaki, egyáltalán tud-e a szándékáról, s ha felismeri, hogy az mégcsak

nem is jó, változtat-e ezen.

Fontos felismerni, hogy ha valakinek egészen más érzelmei vannak egy

történettel kapcsolatban, mint amilyenek a gondolatai, ennek mindig van

egy mélyebb, általa még nem tudatosított oka. Ez nem baj, ez a tanulási

folyamat része, az előkerülő, alacsony rezgésű érzelmeket pedig

hasonlóképpen el lehet vitetni kéréssel gyógyító helyükre, mint a

gondolatokat.

Nyílván az asztrális folyamatait előnyben részesítő ember esetében, a “mit

gondol” 1-1 helyzettel kapcsolatban kérdés feltevése tud sokat segíteni,

hiszen hasonló esetekben a mentálszint felé való nyitás a cél.

Miért fontos, hogy az ember megtanulja egyenrangúnak elfogadni asztrális

és mentális folyamatait?

Sokszor leírtam, most is megteszem. A Föld rezgésszintjének

emelkedésével, a harmadik dimenziós működések felbomlása zajlik, vagyis

az alá/fölérendeltségben történő működéseké is. Ez azt is jelenti, egyre

kevésbé lesz lehetőség arra, hogy valaki előnyben részesítse az asztrális,

vagy mentális folyamatait. Megteheti, szabad akaratában áll, ugyanakkor

valószínűleg egyre kevésbé fogja tudni elnyomni azokat a részeit, melyek

eddig elfojtásban voltak, vagyis egyre inkább fog szenvedni.

Mentális túlműködés esetében például, az addig elhanyagolt és

tudatalattiba söpört érzelmek, nagy számban és kontrollálatlanul törhetnek

felszínre, az egyént, annak környezetét, elsodorhatják az érzelmek.

Asztrális túlműködés esetében, az addig elhanyagolt gondolatok törhetnek

felszínre, az egyént, annak környezetét, a gondolatok sodorhatják el.

A magyarországi köztudati folyamatokra jelenleg jellemző mentális

túlműködés tehát, előbb-utóbb valószínűleg átfordul asztrális

túlműködéssé, aminek jelenleg is vannak felismerhető jelei (pl. nyilvános

dühkitörések), mindez pedig egyre inkább azt jelezheti, hogy aki eddig nem

tette, annak ajánlatos foglalkoznia az érzelmeivel is. Az asztrálsík nemcsak

dühvel, fájdalommal, elkeseredéssel van tele, hanem örömmel, reménnyel,

s még számtalan csodálatos érzelemmel, melyek megismerésével az ember

igen sokat tehet életminőségéért, no, meg a napi szintű, jobb hangulatáért

is.

 

2017.09.27.

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

                                                                                                             

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat az ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek

akár az olvasás, értelmezés alatt, az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás,

türelem, szelídség, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés,

elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, tisztelet, tudatosság,

nyitottság, tisztánlátás, hiánya, csekély, illetve túlzott volta miatt, a

Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, itt és most,

elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem,

elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

 

anubis.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 120
Heti: 286
Havi: 1 982
Össz.: 525 281

Látogatottság növelés
Oldal: Az érzelmek tudatosításáról 2017.09.27.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »