Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

bode_foto.jpg

Böde István jógaoktató

Az ember embersége

 

Van embertelen "ember"?    Igen...mert ez a lény brutálisan

kegyetlen,teljes önzésével kíméletlen,semmilyen emberséget nem

tanusít. Hiszen az emberség fogalma úgy értelmezhető,hogy mások-

különösen a rászorultak- iránti jóindulatot, segitőkészséget jelent. Van

erkölcsi tartása, becsülete, tisztességtudása az emberséges,

humanitárius lelkitestvérünknek.

Az ember /Homo Sapiens/ deffiniciója szerint: gondolkodásra, értelmes

beszédre, termelőeszközök készitésére, kultúra teremtésére való

képességével az élővilágból kiemelkedő legfelsőbbrendű élőlény. 

Kiegészítésül hozzátenném: szeretetben teljességre törekszik,

valamilyen tudatszinten van spiritualitása,- ebből is fakadóan kellő

értelmi,erkölcsi színvonalon álló személy.

Nos , tiszta lelkiismerettel állítom: a hétmilliárd fős emberiség nem

minden egyes tagja nevezhető embernek az imént felsoroltak alapján.

Mert ugyan a személyi okmányai alapján emberként tartják számon azt

a humanoidnak tűnő démont, aki könyörtelenül lemészárolta fiatalok

tucatjait Norvégiában. Más esetben egyesek válogatás nélkül lőttek

ártatlan diákokra, felnőttekre.

Mert oly korban éltünk és élünk, mikor a hatalomvágytól

megrészegültek"önként kéjjel öltek" - mert gyilkolni mámoritó

felsőbbrendű érzést jelenthet. Akár az embertelen és barbár

fasizmusról, vagy kommunizmusról...akár a jelenkor rosszul értelmezett

szabadságának szabadosságáról van szó.

Embernek nevezhetők-e azok, akik egy tíz éves kisfiut véresre vernek,

és élve eltemetik....vagy aberrált ösztönök késztetésére vérszerinti

kiskorú gyermeküket szexuális együttlétre kényszeritik

rendszeresen...más esetben évekig tartanak fogva egy világtól elzárt

helységben egy vagy több nőt szex rabszolgaként...és még hány

hasonló bűneset van a világon? 

Nos, akkor ezek állatok?  Nem- mert az állat beteges élvezetből nem öl,

nem fajtalankodik, és nem tart fogva más állatot.

A Bibliában szereplő "világvége" téves fordítás eredménye, ehelyett egy

kornak végéről beszélhetünk-jelenleg egy korszakváltás hajnalán

vagyunk. Földünkön fokozódik az erős polarizálódás, az ellentétek

kiéleződnek. Naponta kell tudni döntenünk, hogy a fényhiányos

sötétség, vagy a Fény világa felé fordítjuk tekintetünket, ezért felelősek

vagyunk.

Egyrészt az asztrálsík hatalmas érzelem szörnyetege hat az emberre,

mélységekbe vonz: a gyűlöletes indulatok, káros szenvedélyek, a

pusztulás és szellemi elbutulás irányába befolyásol.

Ez a démoni hatás keres és talál emberáldozatokat,hogy megszállja,

uralja azokat: a Démon egy parazita, a hatalomba tébolyultságra 

alkalmas, tudatködösítésre vágyó, vagy egy gyenge jellemű emberre

van szüksége.No igen, mindezeknek karmikus okai vannak. Az ilyen

alacsony rezgésű emberek aurája kihat a különböző háborúk és sokféle

katasztrófák létrjöttére. Aura szmogban élünk.

Egyúttal olyan korszakban is élünk, mikor az emberek tömegesen

ébrednek isteni eredetükre.  A kozmoszból magasabb rezgésü energiák

áramlanak az emberiség felé.

Eljött az ideje annak, mikor a  Föld élővilága felemelkedik a szivcsakra

szintjére - ebben integrálódik az ember fokozottabb fejlődésvágya és az

isteni leáradó kegyelem.

A Vizöntő kor számos emberének az emelkedett rezgésű kisugárzása

szétárad és összekapcsolódik egymással: az új kor archetipusa a Homo

Christiánus, a szeretet embere.

Ennek a csodának vagyunk tanúi és részesei, jelen napjainkban.

Minden szívből fakadó gondolatunkon, törekvésünkön és

tevékenységünkön  áldás van. Ez pozitiv értelemben a

magánéletünkben, és globális értelemben is változásokat hoz létre.

Ahogy a kozmikus sugárzás a fizikai világunkon akadálytalanul áthatol,

ugyanígy a láthatatlan világok magasabbrendű rezgései áthatják aura

rétegeinket, szellemünket.

A hagyományos fizikai törvényekkel foglalkozó tudomány szerint

"ugyanazt a teret egyidőben csak egy test foglalhatja el". Az ezoterikus

axióma szerint: ugyanazt a teret, akár végtelen számú más testek is

elfoglalhatják. Ez lehet számos éteri,asztrál,és mentál test...melyek akár

negativ vagy pozitiv kisugárzásukkal hatnak ránk.  Van, aki úgy

müködik,mint egy szivacs: magába szívja a környező energiákat, igy a

káros lelki hatásokat is-melynek sorsdöntő jelentősége lehet élete

következő időszakában.

Éberségre, tudatos életre, szeretet mentalitásunk megőrzésére van

szükségünk, hogy megmaradjunk emberséges embernek.

Baráti kéznyújtással: Böde István jógaoktató 

...................................................................................................................

 

domjan_moni.jpg

Domján Mónka pszichológus, önismereti tréner

Mi végre él az ember?

 

Az ember bio-pszicho-szociális-spirituális lény. Azaz rendelkezik fizikai,

szellemi, érzelmi, társas és transzcendens vonatkozásokkal. Jó és rossz

egyszerre. Alkalmazkodik a valósághoz, miközben a  saját valóságában

él. Roppant kreatív és végtelenül konzervatív. Az ember sokféle,

bonyolult, tökéletlen, ellentmondásos és mégis teljes úgy, ahogy van.

 

A minap az a felismerés nyilallott belém, hogy az élet egyetlen végső

célja az ember saját lényének megismerése. Az önismeret nem eszköz

ahhoz, hogy jobban éljünk, hanem maga a cél. Amikor úgy tudom

szemlélni világunk történéseit a maguk szépséges és fájdalmas

mivoltában egyaránt, hogy egyszerűen csak értem, mi történik, és

mindezt elfogadom úgy, ahogy van, akkor végtelen megnyugvást érzek.

Amikor nem akarok megszüntetni semmilyen jelenséget, hanem abból

indulok ki, hogy ami van, az okkal létezik, bármennyire nem tetszik

nekem, azonnal benne vagyok a valóságban.

 

Holnap választások lesznek Magyarországon. Sokáig azon az

állásponton voltam, hogy nem megyek el szavazni, mert ahogy ez az

egész zajlik, azzal nem tudok azonosulni. Senkire sem tudnám jó szívvel

leadni a voksomat...

De mit teszek azért, hogy másképp legyen? Semmit. Nem lehet, hogy a

valóság és a felelősségvállalás elől menekülök éppen? Hiszen a valóság

pillanatnyilag ilyen. Ebben a helyzetben kell állást foglalnom, ha benne

akarok lenni a buliban, és gyakorolni akarom a befolyásomat a világ

működésére. Tehát az a feladatom, hogy az adott szituációt minél

alaposabban végiggondolva megszüljem a tőlem telhető

legszínvonalasabb, leghitelesebb döntést. Valójában minden pillanatban

ez a feladatom.

 

Olyan egyszerű így élni! Nem kell a tökéletességre törekedni, elég csak

a most elérhető legjobb megoldást megkeresni. És ezzel máris léptünk

egyet a tökéletesedés irányába. A humanisztikus pszichológia képviselői

szerint, minden emberben ott munkál az önmegvalósítás szándéka. Az

viszont egyéni, ki milyen úton halad saját maga legjobb változatának

megalkotása felé. Van, aki csak egészen kicsit halad előre egy

emberöltőnyi idő alatt, más pedig látványosan fejlődik. A fejlődés

tempója, ritmusa is egészen eltérő lehet egy ember életén belül: vannak

megtorpanások, elakadások, visszaesések, máskor pedig

rakétasebességgel indul meg az illető, és szinte egy csapásra rendbe

jönnek reménytelennek látszó kapcsolatok, és rég eltemetett álmok

kerülnek elérhető közelségbe.

 

Számomra az ember lényege saját legjobb verziójának létrehozása.

Egyéni szinten és az emberiség szintjén egyaránt. Elkeseríthetne, hogy

milyen messze vagyok még ettől a céltól, és a világ kaotikus,

szenvedéssel teli látványától is lelombozódhatnék. Ha csak erre

figyelünk, így is járunk! De elég kinézni az ablakon a friss zöld levelekre

és a virágzó gyümölcsfákra, hogy meglássuk, mekkorát tévedünk, ha

csak a tökéletlenségekre gondolunk! Számtalan lehetőségünk van, amit

még nem aknáztunk ki, hogy világunkban és az emberi természetben

rejlő szépséget, mélységet megéljük és kibontakoztassuk. Fel a fejjel,

Ember, nem hiába vagy a világon!

Domján Mónika

...................................................................................................................

 somogyi_peter.jpg

Somogyi Péter hagyományőrző, lélekszerelő

Az EMBER

 

A hatodik napon, az Isten embert teremtett a saját hasonlatosságára,

hogy uralkodjék a világ felett. – Gilgames eposz

 

Az Isten megteremtette az embert. Aki képes uralkodni a világ felett.

Képes, de vajon teszi-e? Szerintem nem. Nem mondhatjuk, hogy

uralkodnánk a világ felett. Az uralkodáshoz először is alázat kell! Az

uralni kívánt dolgok tisztelete! Az ember viszont az Istentől elszakadva,

a valójában illúzió profán térben tevékenykedve, önnön

felsőbrendűségétől eltelve, nem képes környezetének tiszteletére, így

az URALKODÁSRA SEM!

 

Mert AZ URALKODÁS, AZ SZOLGÁLAT, ahogyan a hatalom gyakorlása is,

NEM PEDIG HATALMASKODÁS! Ezt nem ártana elfelejteni. Éppen úgy,

mint azt sem sokan tudják a miniszter szó jelentése is szolga. Komoly

vezető, csak az lehet, aki felelősséget tud vállalni és szolgálja az általa

irányítottakat! Sőt tovább megyek, SZERETNI IS ILLENE ŐKET!

 

SZERETNI!

 

Ezen gondolkozzunk el egy kicsit!

Vajon hol tartunk ebben? Tudunk így viselkedni? Képesek vagyunk? Felül

tudunk emelkedni a saját kicsinyes ÖNZŐ valóságunkon? Nem úgy tűnik.

 

Szóval, tisztelet és alázat nélkül nem fog menni az, hogy EMBEREK

legyünk a szó nemesebb értelmében. Persze ehhez hozzájön az a tény

is, hogy most is, külön, külön próbálunk boldogulni, nőként, illetve

férfiként, miközben ez is egy lehetetlen vállalkozás. Ugyanis a 6. napon

teremtett ember, se nem férfi, se nem nő, hiába is akarják egyesek ezt

így vagy úgy feltűntetni. A hatodik napi ember még a szétválasztásunk

előtti EMBER, aki URALKODNI képes a világ felett! Ma pedig ketté

vagyunk választva, férfivá és nővé. Mint ahogyan az Enoch könyve

mondja: Az Isten kettészakította az embert, férfivá és nővé. Mindez

pedig a mi magyar hagyományunkban is tükröződik, hiszen a

házasságban van a férj – fél, akinek egy fele-sége van. A moldvai

csángók, akik pedig még a nyelvújítás előtti magyart beszélik, így

mondják: asszony fele-ség és ember fele-ség.

 

Az EMBERRÉ váláshoz, először meg kell tanulnuk, összeolvadni a

társunkkal, létrehozva a 6. napi EMBERT, majd a megfelelő tisztelet és

alázat mellett lehetünk esetleg képesek URALKODNI A VILÁG FELETT!

 

KETTEN, EGYKÉNT! Sehogyan másként.

Somogyi Péter

...................................................................................................................

 zsa_zsa_tudatos.jpg

Zsa Zsa Tudos-Akia

Az Ember

 

A darwini evolúció, ahogy a többi modern felfedezés, a világmindenség

figyelmen kívül hagyásától szenved. A Föld, mint univerzum nem állja

meg a helyét a végtelen számú galaxis által alkotott, és állandóan

növekvő Egységben. Ennek fő oka az, hogy minden egymásrahatásban

él, és semmit nem lehet elkülöníteni környezetétől az eredet

meghatározása pillanatában. Érdekes itt megemlíteni, hogy az ember

szó az angolban parazsat jelent. Azt a parazsat, ami már átélte a tüzet,

ami már megnyugodott és letisztult, ami már csak éltet, meleget ad és

alkotó erővel bír. Ez az ember útja. A fellángolások, függően méretüktől

és erejüktől, hozzáadnak a végső parázs minőségéhez.

A félreértések elkerülése végett, én földlakó lelkeknek nevezem az

embereket. A bolygó behatárolja a lakhelyet és ezzel együtt a fizikai

létet, valamint az energetikai felépítést. Azonban nem minden földlakó

lélek.

Vannak közöttünk robotok, földalatti civilizációkból és más bolygókról

ideiglenesen áttelepült lények is.

A lélek, mint egy osztódásra képes tudás, halhatatlanságában állandó

fejlődésben van. Minél tudatosabb ez a fejlődés, annál nagyobb

eredménnyel jár. Az előrehaladás – mivel visszafelé nem lehet menni –

az állandó változások következménye. A mozgás a lét éltető eleme, ami

az egész mindenséget életben tartja. Nélküle a bolygók és lények

egymásra-hatása, így a gravitació is megszűnik és az egész mindenség

beleesik a fekete lyukba, ahol egy másik univerzum segítségével újra

teremtődik.

Tulajdonképpen ez történik az emberek mindennapjaiban. Mint az egyik

AKIA útmutató mondja: Az ember újra kell hogy teremtse önmagát teste

örökkévalóságában, el kell fogadni, hogy a félelmek, agymosás és

lustaság ellenére, akár akarja az ember, akár nem, az univerzum megy

tovább és a lehetőségeihez képest fejlődik.

A Föld a mindenség legnehezebb iskolája, ami komoly evolúciós fejlődést

kínál a tanulók számára. Hosszú évek munkájának eredménye az a

meggyőződés, hogy minden egy spirálon halad. Ezen a spirálon

piramisok vannak, mint a négydimenziós élet alapformája. Ez a

felfedezés segít megérteni a mikro és makrokozmosz

egymásrahatásának törvényszerűségeit, amik elengedhetetlen

összetevői a földlakó lelkek életének. Az ember a mikrokozmoszában él,

ami gondolati szabadságának és bátorságának eredmenyeképpen,

állandóan bővül és egyre mélyebben összekapcsolódik a

makrokozmosszal. Minden ember mikrokozmosza, vagy

ahogy manapság divatosan hívják, komfort zonája - más. Van, akinek a

szobaajtóban véget ér és vannak, akik szívesen járnak át dimenziókon

is, hogy új tapasztalatokat szerezzenek. Itt csak azt kell megérteni,

hogy a kényelem az elmúlás felé vezető út. A mindenkori

mikrokozmoszban meg kell találni a leggyengébb láncszemet, aminek

elszakításával az kibővül és megalakul egy új mikrokozmosz. Aztán itt is

minden felfedezésre kerül, tapasztalatok tudássá válnak és új lehetőség

adódik a kitörésre. Ez az ember dolga és élete.

A legnagyobb visszahúzó erő ebben a feladatban a félelem. A magyar

nyelv, - a mágusok nyelve - mint a legősibb, képekben beszélő

gondolatközlő rendszer, itt is segítséggel bír. A félelem az fél elem, ami

ismeretanyag hiányt hordoz, és mint tudjuk fél tudás sokkal

veszélyesebb, mint a teljes sötétseg. Mint ahogy a Biblia is

mondja: boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyeknek országa. Ez

a mondat egy jó példája az egész vallásrendszernek. Visszatérve a

félelemhez, azt, egy kis életösztönnel és kíváncsisággal ki lehet iktatni.

Két fajta félelem van: az egyik az ismeretlentől való tartás, ami minden

körülmények között illúzió, mert nem lehet tudni mi következik; a másik a

múltban már előfordult és átélt tapasztalatok visszaköszönése, amit

azert kapunk újra, mert nem tanultunk a már feladott leckék és életadta

lehetőségekből. Ezek letisztázatlan és nyitvahagyott múltbeli

folyamatok, amik nem engedik a földlakó lelket, hogy lehagyja a múltat

és áttegye magát a jelenbe. Természetesen ez a szóbanforgó ember

tetteinek és gondolamenetének a közetkezménye. A földlakó lelkek nagy

többsége azonban nem így látja és komoly időt tölt azzal, hogy másokra

vagy akár önmagára, valamint környezetére tegye boldogtalansága

okát. Itt említem meg, hogy minden valamiért történik és mindennek úgy

kell történni, mert minden időben mindenki a kepességei 100%-at adja.

Ez a 100%, az energiaváltozások következtében változik, viszont az

adott pillanat behatárolja a lehetőséget. Azt is meg kell érteni, hogy a

boldogság nem mások viselkedésének vagy a környezet adta

lehetőségek függvénye. Az belülről jön és a földlakó lélek tanulásának,

tapasztalatainak eredménye. Amíg hibáztatunk, újjal mutogatunk, nem

élünk a jelenben és az élet elmegy melletünk, mert jelen nélkül nincs

jövő.

Love and peace

Zsa Zsa

 

 cadeceus3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 36
Tegnapi: 120
Heti: 238
Havi: 1 934
Össz.: 525 233

Látogatottság növelés
Oldal: 2014 áprilisi írások Ember témában
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »