Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu


dr._marton_csilla_jo_kep.jpg

Dr. Márton Csilla pszichoanalitikus, légzésterapeuta

BÖLCSESSÉG


A Zen célja a jellem tökéletesítése.

Aki másokat ismer, az Bölcs.

Aki önmagát ismeri, az Megvilágosult.

Nos, akkor, hogy is fogalmazzuk meg ezt a Bölcsességet?

Ki mer nekifogni?

Jómagam abból indulnék ki, hogy az élet alapvető tényezőiről van szó,

amit mint egy összefogó kifejezésben fejthetek ki.

A kinyilatkoztatáson kívül az ókor filozófusai is felismertek: Arisztotelész,

Platón, Marcus Aurelius. Az emberi természettel járó Istentől kapott

helyes tetteinkben elvek, amelyek egyáltalán nem fölöslegesek a

kegyelmi élet megélésében, olyan alappillérek, amelyekre építeni tudjuk

az erények kupolájának színes ablakait!

Kegyelmi élet, nem más, mint befogadás, elfogadás, elismerés: van egy

magasabb energiával egységet alkotó Teremtőm, Univerzális élet

energiám, ISTENEM.

Ezek léte nyilvánítja meg a Bölcsesség fogalmát.

Eme erényeknél már írtam az Okosságról, ami a körültekintést, a józan

ítélőképességet helyezi előtérbe a mindennapi tetteinkben. Feltétlenül

gyakorolnunk kell napjainkban, hiszen a média, a mindennapi élet épp

az ellenkezőjét sugallja. Az okosság nem jelent feltétlenül tudást, vagy

kiemelkedő intelligenciát. A „józan paraszt ész” is elegendő! Fontos a

humorérzék is, hiszen ha mosolyogni tudunk azon, hogy

összetévesztettük a vakondtúrást a Himalája csúcsával, mindjárt jobban

érezzük magunkat! Az okosság mellé sorakozik az Igazságosság.

Megadni mindenkinek azt, ami neki jár: - Istennek a teremtményi

hódolatot, a közösségnek, hazának, a társadalomnak kötelességeink

teljesítését, embertársainknak a tiszteletet, a megállapodásból eredő

javakat, tartozásokat, a családnak a segítséget, együttérzést.

Ugye nem kell írnom arról, hogy napjainkban úgy tűnik, hogy az

igazságosság nem nagyon működik, inkább az Ego éli meg önmagát

eléggé kapzsi módon, elfeledve azt, hogy amit adsz, azt kapsz vissza:

csalás, önzés, hűtlenség mindenféle műfaja.

Így haladva, elérünk az erősséghez, a Lélek Belső állóképességéhez.

Kitartás a jó ügyek mellett, szorongatások, szenvedések, küzdelmek

közepette is. Szintén kiveszőfélben van napjainkban, hiszen a gyakori

„köpönyegforgatás, nézőpontváltás,” minden karrier alapjává vált. A

belső tartás, a gerincesség manapság hiányzik. Nyilván nem könnyű

ilyen világban kitartónak maradni, jómagam is érzem és átengedem

magamon, de a tudat, hogy képes vagyok az maradni, aki én, mint Isten

teremtménye vagyok s mellettem áll az én Teremtőm, ez mindig egy

nagyfokú hitet érlel, táplálék lelkemnek, s így megmaradok az, aki

vagyok, mert vagyok. Vagyok, aki vagyok. Érted. S ha ezt már

megértetted nincs senki ellened.

S tovább szövődik a háló, mely a bölcsességemhez tartozó szálakat

alkotja, megemlítésre kerül a Mértékletesség. Mértékletesség,

begyakorolt uralom az emberi szenvedélyek fölött, mind testi természetű

dolgokban: falánkság, vagy tékozlás, élvezetek, nemi vágy, pénz utáni

sóvárgás, fösvénység, mind szellemiekben: harag, kíváncsiság,

munkamánia, hatalomvágy, érvényesülés, siker, szereplési vágy,

irigység. Sokan el sem hiszik, mekkora szükség van a mértékletességre.

Végtelen vágyaink vannak, s ha nem tudjuk kordában tartani ezeket

mindig egyre többet és többet akarunk.

Az alappillérek megtartásához most felsorakozik az a sok szó, amit már

nagyon is ismerünk, csak mindig azt akarjuk, hogy a másik tartsa be:

1): - Szeretet.

Röviden, az emberszeretet mértékéül mindig az önmagunknak kívánt

szeretetet vedd alapul. Te ugyanazt adod, amit te is szeretnél

viszonzáskép megélni, kapni?

2): - Kiengesztelődés és megbocsájtás.

Kapcsolataink sérülékenyek: szülő – gyermek, férj – feleség, testvérek,

barát, ezeket időnként felkavarja a bántás, sőt veszekedés. Vannak,

akik indulatkitöréssel oldják fel a sértődöttségüket, a másodperc tört

része alatt mindenfélét vágnak a másik fejéhez. A másik fél, pedig ott

marad sértetten, vérző szívvel. Ugye emlékszel ilyenre. Mily fájdalmas. 

Akármilyen elégtételre gondolsz, nincs más, mint a… Kiengesztelődés és

Megbocsájtás. Nehéz, tudom. De tudni kell megbocsájtani, esélyt kell

adni a folyamatnak… a bizonyítás lehetőségének, hisz ez a szeretet, ez

az önzetlen szeretet. BELÁTÁS, hogy TE is tévedhetsz.

S még soha nincs vége, a bölcs eljárásnak, most következik az Öröm.

3): Öröm. Igen, az öröm, képes voltam, bízni, megbízni benne, s

magamban. Csodás állapot! A mosoly, az öröm, vonzó ereje. Amikor

szerelmes vagy, állandóan mosolyogsz! Csodás! Csodás, mert ott vagy

a szeretetben, semmi nem érdekel, csak az öröm, a jólét, az együttérzés

szerelme! Az öröm, a derű a Lélek gyümölcse bennünk. Csak az tud

derűt, örömöt sugározni, aki ISTEN FÉNYÉT a lelke legmélyéig

beengedte.

NINCS BENNE TÖBBÉ OLYAN SÖTÉTSÉG, AMELYET REJETGETNIE KELLENE,

NINCS OLYAN MÉLYSÉG, AMITŐL FÉLNIE KELLENE. Aggodalom nélkül

JÁRHAT a világban, nem lehet megfélemlíteni.

Megjelenik a Béke.

4): Béke. A valódi békesség ajándék, nemcsak megbocsájtás,

kiengesztelődés, hanem ennél több. A béke ÉLETMÓD. Aki elfogadja

Önmagát, a világot és a másik embert, megteremti maga körül a

békesség életadó légkörét.

S talán, eljutunk a Bölcsességhez, hogy mi is az?

S tudom folytatni, kell a Türelemmel, a Kedvességgel, a Jósággal, a

Hűséggel, a Szelídséggel, az Önmegtartoztatással.

S azt is tudom, hogy ez egyénre szabott, tehát megadom a szabadság

energiáját, hogy élj és szárnyalj vele, hisz képes vagy Önmagad a

Bölcsesség megélésére!


Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntelek, a 2012 évben, neked írtam, nagy szeretettel,

mindent, amit úgy éreztem fontos átadnom Neked, magamból.

Köszönöm, hogy időt szántál Rám, és olvastál.

Remélem több lettél és teljesebb.

Isten áldását kérem minden napodra, légy boldog és szeretetreméltó!


Dr. Márton Csilla

06702717670

www.aboldogitolegzes.eu

......................................................................................................................

domjan_moni.jpg

Domján Mónika pszichológus, önismereti tréner

Ki számít bölcsnek?


Ami a bölcsességről elsőként eszembe jut, az a megfontoltság, nyugalom, széles rálátás, élettapasztalat. Nomeg az elfogadás és az empátia. Ahogy összeszedtem ezeket a tulajdonságokat, rájöttem, hogy az érzelmi intelligencia alapelemeit soroltam fel az előbb. Az érzelmi intelligenciáról pedig megállapították a kutatók, hogy mértéke az életkorral növekszik. Közhely, hogy ez a bölcsességre is igaz, tehát valószínűleg van némi köze a két fogalomnak egymáshoz.

Egy ismert érzelemkutató, Paul Ekman egy tibeti láma tanulmányozása által ihletetten megfogalmazta az érzelmileg kiemelkedő, különleges (ezért tanulmányozásra, követésre érdemes) személyek legfontosabb jellemzőit:

1.      A jóság érzete sugárzik belőlük, amelyet az emberek kézzelfoghatóan érzékelnek, és azt hitelesnek, a személy lényegével azonosnak érzik, és amely személyes és nyilvános életük összhangjában is megmutatkozik.

2.      Önzetlenek – nem törődnek saját státuszukkal, hírnevükkel, egójukkal. Egyáltalán nem érdekli őket, elismerik-e helyzetüket vagy fontosságukat. (Paradox módon éppen ezzel vívják ki a tiszteletet – teszem hozzá én.)

3.      Impozáns személyes jelenlétet mutatnak, amelyet mások előrevivőnek találnak, ezért szeretnének a közelükben lenni, még ha nem is tudják megmagyarázni, miért.

4.      Lenyűgöző figyelemkoncentrációs képességgel bírnak, amely egy másik ember hallgatására vagy bármilyen tárgyra, tevékenységre irányulva kívülről megfigyelve kiemelkedőnek tűnik, és az erre épülő későbbi emlékezeti teljesítmény ugyanilyen kiemelkedő.

Te ismersz ilyen embereket? Én igen, szerencsére. Egy futóedző bácsim jut eszembe, egy terapeutanő, akihez egy időben jártam, és egy nálam 15 évvel idősebb pszichológus barátnőm, kolléganőm. Ugyanakkor eszembe jutnak a csalódásaim is: tanárok, tanítók, edzők, mesterek, barátok, akikre sokáig felnéztem, majd egyszer csak rá kellett jönnöm, hogy a bölcsességet csak én képzeltem beléjük. Méghozzá azért, mert könnyű gyógyírt kínáltak valamilyen, engem emésztő hiányra. A tévedés elkerülésének kulcsa a 2., önzetlenségről szóló pontban keresendő: a többit ugyanis lehet önös érdekből is produkálni. Leginkább a 3-4. pontra igaz ez, a karizmatikus kisugárzás ugyanis egyrészt tanulható, másrészt aki saját ingatag önértékelését kívánja mások elismerése által megerősíteni, az gyakran ösztönösen ráérez, kit mivel lehet lenyűgözni, elvarázsolni – és ez a manipulatív hatás sokszor egész embercsoportokra, sőt tömegekre is kiterjeszthető. Része lehet az elismerés keresésének a másokra fordított figyelem, amely ily módon azonban nem minden hátsó szándék nélkül való. A jóság és a hitelesség látszata pedig innentől könnyen megteremthető, hiszen a már lenyűgözött halandó kevéssé kritikusan áll hozzá a piedesztálra emelt személyhez.

Tehát ha valakinek a bölcsességét szeretnénk lemérni, elsősorban szándékainak önzetlenségét érdemes kritikus szemmel megvizsgálni. Vigyázat! Nem pusztán arra gondolok, hogy pl. kér-e ellenszolgáltatást tudása megosztásáért vagy sem, hanem hogy korrekt, átlátható módon indokolja-e, hogy miért kér vagy éppen nem kér. Ha úgy érezzük, hogy adósai maradtunk, akkor gyanakodhatunk, hogy valamilyen módon hatalmat szeretne gyakorolni felettünk az illető, és mi elkezdtünk függő helyzetbe kerülni tőle. Természetesen egy ilyen viszony létrejöttéhez szükség van saját éretlenségünkre, fogadókészségünkre is.

Bölcs az, aki érti és éli a bőség és a kölcsönös egymásrautaltság törvényét. Nem akar más rovására érvényesülni, hiszen tudja, hogy az ilyen módon megszerzett javakért, dicsőségért többszörösen meg kell majd fizetnie. Nem vágyik olyasmire, amit csak csellel, erőszakkal, vagy értelmetlenül nagy áldozattal tud elérni. Megbecsüli, amije van, és bízik abban, hogy mindig meg fogja tudni teremteni azt, amire feltétlenül szüksége van. Éppen ezért szívesen osztja meg javait és tudását másokkal, miközben tisztában van annak értékével, és a méltányos ellenszolgáltatást elfogadja érte. Ha nem kapja meg, nem követeli az elismerést. Segítőkész, de adott esetben ő maga is tud segítséget kérni, nem játssza a mártírt vagy a mindenható, mindentudó gurut. Tud nemet mondani olyankor, amikor a beleegyezés saját maga vagy a másik (általában mindkét fél) fejlődésének, jólétének útjában állna, még ha pillanatnyilag elkerülné is a konfliktust ezzel. Kitartóan dolgozik a céljáért, akkor is, ha eleinte nem ér el látványos sikereket. Ha pedig felismeri, hogy zsákutcába jutott, képes elengedni addigi erőfeszítéseinek gyümölcseit, bármennyi munkája, ideje, energiája, pénze, szeretete fekszik benne.

Hívhatjuk mindezt érettségnek, felnőttségnek, felelősségvállalásnak, integrált, tudatos személyiségnek. Vagy egyszerűen bölcsességnek.

Domján Mónika

pszichológus, önismereti tréner

Bejelentkezés: domjanmoni@gmail.com

......................................................................................................................

erdei_judit.jpg

Erdei Judit reiki, kristály, angyal szellemi gyógyító, segítő

Bölcsesség


Kedves olvasó, szeretettel osztom meg veled gondolataimat a

bölcsesség témával kapcsolatban, hálásan megköszönöm, hogy

elolvasod.

A mostani idők a felemelkedés jegyében zajlanak. Rengeteg

csatornázott üzenetet lehet olvasni a neten, hallani előadásokat,

indítanak tanfolyamokat, szerveznek meditációkat, földgyógyításokat,

stb… Én azt látom, hogy most minden segítséget megkapunk: az

angyalok, szellemi segítők itt állnak körülöttünk és várják, hogy

elmondjuk, mit szeretnénk. Persze most nem a nagyobb autóra, házra,

sok pénzre gondolok. Hanem arra a kérésre, hogy mit és hogyan tegyek,

hogy könnyebb legyen számomra a felemelkedés.

Mert mi is pontosan a felemelkedés? Megpróbálom egyszerűen

elmondani. Minden molekulának van egy rezgése, így a testünknek is, és

a Földnek is van rezgése. Minden hatással van mindenre. Ha a rezgés

megváltozik (nő vagy csökken), akkor a környezet rezgése is

megváltozik – hatással van, lesz rá. Pár évvel ezelőtt (1987-ben) a

tudósok bemérték a Föld rezgését, akkor a Föld rezgés frekvenciája 7,8

Herz volt. 2010-re már 13 Herz-re emelkedett. 23 év alatt 5 fokot – ez

rengeteg. Aztán 2012. júniusig további 4 fokot emelkedett. S 2012.

decemberére pedig 4,5 fokot fog emelkedni.

Tehát egyre nagyobb és magasabb a Föld rezgésszáma, fokozatosan

gyorsuló tempóban növekszik. Ez persze kihatással van minden

élőlényre, ránk, emberekre meg különösen. Tehát év végére 21 herz-re

emelkedik a Föld bolygó rezgése, ami szükséges az 5. dimenzióba való

kerüléshez. Ha követjük a saját rezgésünk mozgását, nekünk is

fokozatosan növekszik, lépést kell tartanunk a Föld rezgésszámával,

mivel most ezt a bolygót választottuk élőhelyünknek. Ezt viszont csak

akkor tudjuk elérni, ha spirituálisan szeretetteljes, tudatos emberek

vagyunk, akik tudatában vagyunk, mi történik körülöttünk. (most nem a

politikára, meg a pénzvilágra gondolok). Miénk a feladat, hogy

felismerjük a szellemi törvényszerűségeket, s azokat működtessük, s

mutassuk az utat az embertársainknak. A példánkkal. Mert akkor

leszünk a felemelkedésben a helyünkön, amikor valaki odajön hozzánk,

s megkérdezi: „te hogy csinálod, hogy ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott

vagy? Mutassd meg nekem is.” Na ekkor tudhatjuk, hogy jól csináljuk az

„emelkedést”, készen állunk az új világ energiáinak a befogadására. S

ez csak akkor lehetséges, ha SZERETET – ELFOGADÁS – BÉKESSÉG van

bennünk.

Persze az életben most pont ilyen feladatokat kapunk („vizsgáztatnak”

mindenkit). A saját életem példáján látom, hogy ha alacsony rezgésben

tartózkodom, akkor hajlok rá én is, hogy idomuljak hozzá. Aztán idővel

felismerem, hogy rosszul érzem magam (betegség, hangulati problémák,

feszültség lesz bennem). Ha kellő gyorsasággal nem változtatok, akkor

bizony, mint az örvény szippantana magába, s zsupsz máris alacsony

lesz a rezgésem.

Ha viszont magas frekvenciájú helyen, emberekkel találkozom, akkor

kivirulok, jó kedvem lesz, magabiztosnak érzem magam, működésbe

lépnek az én „csatornáim” is. Most mondhatnánk: akkor nincs más

dolgunk, mint magas rezgésen tartani magunkat. De hát épp ez az: az

ellenerők (alacsony rezgés) dolgozik (ők is „csak” a feladatukat végzik).

Mondok pár pl.-át: milyen a családod (párod, gyereked) rezgése, a

munkahelyed, a kollégáid rezgése, a szomszédod, a boltos rezgése… ha

magas, akkor hurrá, minden segítség rendelkezésedre áll, hogy

könnyedén emelkedj Te is. Ha viszont nem, na akkor van feladat s

számodra is, hisz nehezített pályán kell teljesítened. Szerintem, most

többünknek van nehezített feladata.

S megint ugyan ott vagyunk: SZERESD, FOGADD EL MAGAD, TEREMTS

BÉKÉT, HARMÓNIÁT A BENSŐDBEN. Szeresd önmagad, s a másik embert

is könnyebb lesz szeretned. Legyen benned békesség, akkor másnak is

meg tudod tanítani a békességet. A világot nem tudod megváltoztatni,

akkor változtass a gondolkodásodon. Ez a szabad akarat, s ez rajtad,

rajtam áll.

Hagyjuk a világot olyannak, amilyen. Ha szeretet van benned és

békesség, akkor nem vagy függőségben, nem kell kompromisszumokat

kötnöd. Pl. nem végzek munkát csak a pénzért, hanem örömöt akarok a

munkámban, olyan munkát keresek, amelyet örömmel végzek. Olyan

párkapcsolatban élek, mely feltölt engem, ahol szerethetek, és szeretve

vagyok. Ha ezt tesszük, s egyre többen tesszük, ezzel segítünk a

Földanyának is, emeljük a föld rezgését, s elkerülhetjük a

katasztrófákat.

Mert ez is a mi döntésünk, hogy szelíden, vagy erővel megyünk neki a

felemelkedésnek. Mert az nem kérdés, hogy

emelkedünk, az nem kérdés, hogy a rezgésszám emelkedik, a kérdés az,

hogy elfogadod, vagy sem, vele, vagy elenne mész. Ez is a Te döntésed

(hála a szabad akaratnak). Hurrá!!

Mit tehetünk még? Megnyugtatlak még nem késő: nagyon egyszerű,

nem kell hosszú éveket, hónapokat gyötrelemmel lenni, hiszen az egész

Angyali rend az egész Szellemvilág, a Felemelkedett Mesterek (akiben Te

hiszel) itt van, s várja, hogy kérj. Nevesíts meg a negatív energiát,

amitől szabadulni akarsz, s mond a következőket:

Pl.: „itt van bennem ez a mély harag (düh, irigység, féltékenység,

szegénység, kishitűség…), kérlek Bennetek vigyétek el tőlem,

tisztítsátok meg fizikai testesemet és az összes finom testemet.

Szabadítsatok fel hetedíziglen. Tisztítsátok meg testem-lelkem

szellemem, hogy befogadhassam a legjobban. Köszönöm.”

Tegyétek ezt meg nagy hittel, és tudjátok, fogadjátok el az isteni

kegyelmet, az áldást, amit adnak. Érezzétek, hogy elindult a feloldozás,

visszakapjátok az összes békességet, szeretetet, a teljességet.

Énekeljétek a HJU mantrát, mely a legmagasabb rezgést hozza el

nektek.

http://www.eckankar.hu/mi_az_eckankar/hu.html


Köszönöm, és áldás legyen.

Szeretettel: Erdei Judit

20/363-53-17

angyalvar@citromail.hu

......................................................................................................................

keri_moni2.jpg

Kéri Mónika jógaterapeuta, Szeretetkurzus

BÖLCSESSÉG


A bölcsesség nem függ iskolázottságtól, intellektustól, tudás

megszerzésétől. Lehet valaki nagyon tanult és mégsem bölcs. S mégis, a

tudás és a bölcsesség kéz a kézben járnak. Paradoxonnak tűnik? A

Bölcsesség egyfajta lélek állapot, ahol az egyénből sugárzik az empátia, a

szeretet, a lelki béke, a belső öröm, s az eddig megszerzett tudását

gyakorlati tapasztalatba átültetve használja. Van, aki veleszületett

bölcsességgel bír, van, aki idősebb korára sem nevezhető bölcsnek. „A

bölcsesség nem az értelemtől és az emlékezőtehetségtől, hanem az egyén

személyiségének érettségétől, tisztaságától és tökéletességétől függ”

(Franz Bardon). A Bölcs ember összhangban van Magával, Embertársaival,

s a Természettel. Mert Élni, változni, változtatni - ha kellett-, maradni – ha

kellett -, beszélni, amikor szükség volt, s hallgatni, ha ez volt bölcsebb. A

Bölcs ember nem fecseg, nem kritizál, nem bírál, egyfajta mély béke s

elfogadás lengi körül. Már a közelében lenni is megnyugtató, felemelő. A

Bölcs ember nyugodtan beszél, nem keresi a maga igazát, szavaiból

szeretet, nyugalom s erő sugárzik. Nem a megmutatni akarás, a

megváltoztatni akarás vágya hajtja.  Szavainak forrása az Igazság,

érezzük, hogy mindaz, amit mond, Igaz, s mégsem várja, hogy

változtassunk, elfogad olyannak, amilyenek vagyunk. Jelenléte

megnyugtató, inspiratív, soha nem akar senkit semmire rávenni, hiszen

tudja, megélte, hogy mindenki saját tempójában változik, változtat – ha

akar, ha megérett rá. A Bölcs ember nem alkalmaz érzelmi manipulációt,

nem sértődékeny, nem zárkózott, nem dühöngő… Nem tart fenn fájdalmas

kapcsolatokat. Soha nem panaszkodik. Tudása, tapasztalatai beépültek.

Testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, harmóniában lévő.


Kéri Mónika

Jógaterapeuta, életmódtréner

30/999-5640

......................................................................................................................

trilla.jpg

Petrilla András Gábor író, fotográfus

Az elme határain túl


Sorsunk gyakran szembesít olyan élethelyzetekkel, amikor több út, több lehetőség közül kellene rálelnünk saját, minden szempontból helyes ösvényünkre. Utólag gyakran véljük úgy, hogy egy-egy döntésünkből hiányzott a bölcs rálátás önmagunk és az adott helyzet viszonyára, s ebből kifolyólag elhamarkodottan ítéltünk, cselekedtünk. Ilyenkor bölcsesség alatt általában olyasfajta tapasztalati tőkét értünk, ami megfelel egy tartalmas élet örömeiből, bánataiból, viharaiból levont tanulságok esszenciájának. Belátás, ami folytán bármely helyzetben teljes biztonsággal képesek lehetünk helyes döntéseket hozni. Az effajta bölcsesség olykor súrolja a racionális gondolkodás felső határát.

A racionális szó jelentése egyértelműen meghatároz egy gondolati, vagy szemléleti tartományt, amit bárki egyszerű logikai úton megérthet. Minden más gondolat, eszme, ami ezen tartományon kívül esik, irracionális, függetlenül attól, hogy az alulmúlja-e vagy meghaladja-e a racionális értelmet. Léteznek filozófiai szemléletek, amelyek nem felelnek meg a mai nyugati civilizációban hétköznapi szinten elfogadott logikai rendszernek, így ezeket irracionálisnak tarthatjuk. Gyakorlatilag minden olyan eszmefuttatást irracionálisnak tekintünk, ami a saját gondolkodásmódunktól eltér, függetlenül annak helyénvalóságától.

Attól még, hogy valaki irracionális módon gondolkodik, nem állíthatjuk, hogy nem éri fel a ráció szintjét. Könnyen meglehet, hogy mi nem érjük fel azt a szintet, amin az ő gondolatai mozognak. Senkinek sincs joga lekicsinyleni mást azért, mert olyan dolgokat állít, amiket mi nem vagyunk képesek felfogni. Őszinte véleményt csakis akkor mondatunk, ha teljes mértékben megértettük mindazt, amiről szólt. A hétköznapi, racionális felfogás pontosan az a motívum az életünkben, ami tudatunkat korlátozza és megakadályozza, hogy beláthassuk a ráción felüli logika evidens voltát.

A valóban bölcs ember túl van a racionalitáson, a gondolatok mindennapi síkjain, s egyfajta ész és okosság fölött álló tudással rendelkezik, ám ha mégis egy hétköznapi helyzetben kell hétköznapi módon megnyilvánulnia, bármikor képes erre.

Léteznek olyan rajzok, ábrák, amelyek elménk számára becsapósak lehetnek. Például az a fekete-fehér ábra, amin vagy egy serleget, vagy két egymás felé néző arcot látunk. Agyunk tudtunkon kívül mindig értelmezi a látottakat, így egy ilyen rajz láttán két értelmezés közül kénytelen választani. Kellő gyakorlással bármilyen hasonló ábrán felfedezhetjük mindkét rejtett tartalmat. Nos, ezek az optikai illúziók valójában csupán az elme illúziói, és mindaddig, míg nem vagyunk birtokában egy másfajta szemléletnek, a két értelmezésből egyszerre csakis egyet láthatunk. A racionalitáson túli látásmód képes mindkét ábrát egyszerre látni, úgy ahogy van. Nem tesz hozzá semmit, nem vesz el semmit, és nem értelmez semmit.

A zen koanok is hasonló módon dolgoztatják meg az elmét. Olyan logikai feladvány elé állítanak, amit ésszel megérteni nem lehet, csakis a probléma síkja fölé emelkedve feloldani. Megtanítanak paradoxonokban gondolkodni. Megtanítják, hogy a világ paradox. E látásmód pedig nem csak egy-egy adott képhez vagy koanhoz adhatja meg a kulcsot, de az élet adta helyzetekben is megoldást, feloldást nyújthat.

Gyakorlatok, feladványok, felismerések hosszú során át edződik elménk, függetlenül attól, hogy azokat az élet vagy egy mester állította-e fel számunkra. Egyre inkább képessé válunk túllépni önmagunkon, s egy ráción túli terepen eligazodni. Ily módon válhatunk döntéseink mestereivé, sorsunk, cselekedeteink, világunk aktív alakítóivá, s a szó valódi értelmében vett bölcsesség tudóivá.

Petrilla András Gábor

......................................................................................................................

erdelyi_erzsebet.jpg

Samu-Erdélyi Erzsébet (szellemi tanító, Mátrix Harmonizáció)

BÖLCSESSÉG


Mi a bölcsesség?

Kedvenc filmem – Baraka – első néhány képkockáján látható egy havas magashegyi táj, ahol egy gőzölgő meleg vizű forrás apró tavacskájában üldögél egy majom. A víz nyugodt, csendes, hasonlóképpen a majom is. Bár valószínűleg nem láthatja valóságosan, mégis többször egyenesen belenéz az őt mutató kamerába, a filmen keresztül mintha a szemembe nézne. Lenyűgöző.

Ez a majom semmi mást nem csinál, csak ebben a pillanatban, a Most-ban létezik.

Ez lenne a bölcsesség?

Következő képkockákon egy kolostorban nénikék söpörnek. Vagyis inkább csak felverik a port, ráadásul egymás elé söprik a port, koszt, vagyis munkájuk a tisztaság szempontjából nem sokat ér. De folyamatos cselekvésben vannak. A monoton mozdulatok által kerülnek olyan meditatív állapotba, amely alkalmas a bölcsesség megtapasztalására.

Majd hasonlóképpen meditatív állapotban látunk kerengő derviseket is. Ők is ebben a pillanatban léteznek, hiszen koncentrációt kell gyakorolniuk, különben elesnének. Azonban a körök rovása közben a koncentrált figyelem állapotában cselekszenek.

Majd látszik egy nénike egy buddhista kolostorban. Az arcán valami földöntúli szelídség. Olyan, amelyet csak az tud érezni, mutatni, aki ismeri a bölcsességet, és aki képes a tudatát kiterjesztve elrugaszkodni a szocializált valóságtól, és belemerülni a saját valóságába.

A nénike nincs látható cselekvésben, de az abszolút Most-ban létezik.

Aztán a Siratófal előtt zsidók imádkoznak, a jellegzetes előre bólogató mozgással, imájukat kántálva. A ritmikus mozgás, és az ima mormolása, a saját valóságukban létezik, ahova ember be nem teheti a lábát, azonban az ő összességük mégis valahogy nyit egy utat, amin keresztül – ha koncentrálok –, bejuthatok az ő valóságukba.

Majd a cserregetők kórusa következik, ahol félmeztelen férfiak ülnek körbe, rengetegen, sok százan, és ciccegnek, cserregnek a nyelvükkel, majd a vezérük intésére egyszerre emelik karjukat az ég felé, és mozgatják ujjaikat, hangokat kiadva azokkal. Ez a filmen belüli kedvencem, bár sajnos amint látom ez csak a férfiak kiváltsága, nőket nem látni itt.

Kár, pedig én is beülnék közéjük.

Tulajdonképpen az egész filmet idézhetném, mivel minden egyes képkocka rólunk, és a világról alkotott különböző, mégis nagyon hasonló felfogásunkról szól.

Azonban ha a bölcsességet keresem, és azt nem a Bölcsek kövének keresésével akarom elérni, akkor meg kell néznem, mi a közös ezekben a népekben, hogyan keresik az útjukat, a valóságukat, és a tulajdonképpeni bölcsességet.

Mi van előbb, a megvilágosodás, vagy a bölcsesség? Vagy ez a kettő ugyanaz?

Azt mondjuk, hogy nem létezik egy nagy megvilágosodás, hanem sok kicsi megvilágosodás áll majd életünk végére össze. Vagy lehetséges, hogy a kicsi megvilágosodások összessége maga a bölcsesség?

Akkor viszont fordítva is igaz, vagyis léteznek kicsi bölcsességek is.

Lehet maga a bölcsességről elmélkedés is egyfajta megvilágosodás?

Az eddig felsoroltakból az derül ki, hogy akkor, amikor az ember elmerül egy meditatív állapotban, itt van a jelenben, a Most-ban, a pillanatban, tiszta, koncentrált, és gondolatnélküli, akkor tud rácsatlakozni a végtelenre, a bölcsesség morfogenetikus mezejére, a mindentudásra.

Ezt az állapotot, ahogyan láttuk, többféleképpen is el lehet érni, de ezek a fogalmak közösek benne: saját valóság, koncentrált figyelem, most, végtelen.

Ennek a vége a bölcsesség.

Te Jó Isten! Hiszen akkor visszajutottam a legelső gondolathoz, legelső képkockához.

A majom a tóban = Bölcsesség


Samu-Erdélyi Erzsébet

Mátrix Harmonizáció

06 70/55 44 621

www.matrixharmonizacio.blogspot.com

......................................................................................................................

somogyi_peter.jpg

Somogyi Péter lélekszerelő, hagyaték őrző

Bölcsesség...


A Magyar Szent Korona sokak szerint 2 darabból áll. Ezt az állítást arra alapozzák, hogy a koronán szereplő írások, nem egy nyelven készültek. Az abroncs vízszintes részén görög, a kupolán latin nyelvű felirat olvasható. Erre aztán azt találták ki, hogy a korona vízszintes része Bizáncban, a felső, kupola része Rómában készült. Hiszen az egyik helyen akkoriban görögül, míg a másikban latinul beszéltek.

Valahogy azért mégis csak van valami zavar ebben az egészben. Ugyanis ha megnézzük a Szent Koronát, olyan egységet látunk amely megkérdőjelezi a két műhely lehetőségét. Papp Gábortól hallottam azt a magyarázatot, amelyet elfogadhatónak és iránymutatónak tartok. Vizsgálódásaiban arra lett figyelmes, hogy a katolikus egyház két fontos szertartásában, a papszenteléskor és a templomszenteléskor mindkét nyelven elmondják a szövegeket. Latinul is és görögül is. A kérdésre, hogy miért, a következő válasz érkezett. A korona alsó részén, ahol az ábrázolt személyek csak az övvonalig vannak ábrázolva, hogy az ösztönös alantas részek meg se jelenjenek a koronán, görög nyelven íródott minden. Ez a sík a földi sík. A Földön elérhető legmagasabb lelki állapot a BÖLCSESSÉG. A bölcsesség nyelve pedig a görög. A korona kupolája pedig az eget szimbolizálja. Az égből adódik a hatalom. A hatalom nyelve pedig a latin.

A legfőbb erény a bátorság. A Földön elérhető legmagasabb lelki állapot a bölcsesség. A hatalom pedig az égből adatik, az Isten által. A magyar hagyományban képviselője a Szent Korona, emberi gyakorlója a választott király.

Bölcsesség. Lelki állapot. A legmagasabb szintű. Mi kell ahhoz, hogy a bölcsesség megvalósuljon. Minden bizonnyal szükséges ehhez némi élettapasztalat, a mostani életünkből. Ha megfelelően a jelenben élünk és figyelemmel vagyunk a pillanatban, akkor lehetséges, hogy a felmerülő kérdés megválaszolásához, a jelen élet tapasztalatin kívül, átszűrődik a jelenünkbe az elmúlt létezések tapasztalata is. Megjelenik, mint valós, jelenbeli tudás. Ez bizony lehetséges, hiszen a 4-5. Dimenzió felett nincsen idő. Minden most van. MINDEN MOST? A JELENBEN? Bizony, a jelenben. Miden most, egyszerre történik. Pont ebből az következik, hogy a jelenlét, a bölcsesség egy szintje azt is eredményezi, hogy nem csak a múltból, hanem a jövőből is szűrődik át tapasztalat a jelen pillanatba. Ehhez szükséges az Isten irányában fennálló nyitottság. Ez a nyitottság az alapja a sugallat meghallásának. Megfelelő jelenléttel és figyelemmel, nyitottan, összeér a világ, mibennünk. Megjelenik a múlt életek tapasztalata, a jelen élet összes tudása, ismerete, a jelen pillanat minden információja, valamint az Isteni sugallat, a segítség, javaslat a jövőből. Aki szert tett a bölcsességre, az mindezek összességének a birtokában van, és képes ezek ismeretében a megfelelő tanulságot levonni és BÖLCSEN MEGNYILATKOZNI!

Van még mit tanulnunk, fejlesztenünk, hogy elérhessük ezt a kívánt állapotot, a BÖLCSESSÉGET, amely minden bizonnyal feltétele az égből kapható hatalomnak.

Az út, ismeret. Dönthetünk, hogy vállaljuk és tesszük, amit kell a bölcsesség elérésének érdekében. Mi tarthat még vissza? Ja, hogy még nem akarod?! Jó még egy kicsit botladozni, hibázni... Ilyen is van, ne bánkódj! Dönthetsz, pro és kontra. Csak dönts és tedd ami ezzel jár!

Somogyi Péter

Lélekszerelő


arany_om2.jpg
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 206
Tegnapi: 68
Heti: 863
Havi: 2 559
Össz.: 525 858

Látogatottság növelés
Oldal: 2012 szeptemberi írások Bölcsesség témában
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »