Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 lotusz1.jpg

 

Áve.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya

védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a

helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges,

manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges,

manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat

törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett

elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok

gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.                                                                                          

Áve, átalakuló Föld, és lakói.

 

Az utóbbi harminc évben felgyorsultak az események. Sok ember pörgött,

sürgött-forgott, így próbálva enyhíteni a belső feszültségeit, így próbálta

jobban érezni magát. Ez mára lecsengett, viszont ma is a megoldást és a

kivezető utat keressük. A Föld, emelkedő, változó rezgésszáma

megközelítette azt a szintet, ami ma már az alacsony rezgésszinten élők

egyre hevesebb reakcióit, kapaszkodásait váltja ki. Kapaszkodását

hatalomhoz, bármekkora is legyen ez a hatalom, és ez sem baj, de, és a de

itt, azért jelenik meg, mert, tehetik, mivel van szabad akaratuk, de, vajon

egyszer is eszükbe jut-e, hogy ennek bizony rájuk nézve következményei

lesznek. A Föld emelkedő rezgésszáma mellett a visszahatás már nemcsak

valamelyik következő életben tapasztalható, hanem hamarabb, az egyén

jelen életében bekövetkezhet. Belátással, a hozzáállás megváltoztatásával

orvosolhatóak azok a gondok-bajok, amikre a hatalom és hála hitrendszerén

belül, visszaélve a hatalommal kevés az esély azok megoldására,

enyhítésére.

Jelenleg a hatalom és hála hitrendszere, a háremszerű működés látszólagos

erősödése, előretörése érzékelhető, mivel a vezetők egy része, ragaszkodik a

régi működéshez, azon belül is, a hatalommal való élés helyett, egyre

erőteljesebben a hatalommal való visszaéléshez. Lépten, nyomon

tapasztalható, az embertelen bánásmód, akár a menekült kérdés kapcsán is.

A kérdés csupán az, ha egy ország vezetése évek óta hagyja, illetve az

intézkedései kapcsán a saját állampolgárainak nagy része egyre rosszabb

egészségi, illetve gazdasági helyzetbe kerül, romlik az oktatás színvonala,

akkor vajon, más államok polgárinak helyzetét, mennyire viseli a szívén?

Néha az, az, érzésem, hogy nem állampolgárként, hanem alattvalóként

„kezelnek”, ami egy demokráciában, kicsit, furcsa. Lehet hivatkozni

nemzetközi egyezményekre, de azokat az embereket, akiket akaratuk

ellenére tartanak vissza, illetve akadályozzák mozgásukat, szállásról,

tisztálkodási lehetőségről, ételről, italról, információról, szándékosan nem

gondoskodva számukra, hogy „ne legyen kedvük itt maradni”, az vajon,

mennyire van összhangban az emberséggel, szeretettel, elfogadással, az

Univerzum törvényeivel, szabad akarattal, önrendelkezési joggal, vagy a

sokat emlegetett keresztény tanításokkal, stb.?

A hatalom és hála hitrendszerének, a háremszerű működés felbomlásának

vagyunk tanúi, esetenként elszenvedői. Ez a folyamat, hogy megy végbe, az,

nagymértékben függ attól, milyen döntéseket hozunk egyéni szinteken,

illetve készen áll-e valaki a hitrendszer váltásra. A régi mellett,

hagyományokra hivatkozva, kampányolni, vagy az elfogadás és a

feltételnélküli szeretet hitrendszerét választva van szándékában élni az

egyénnek a továbbiakban. Felismeri-e valaki a változtatás szükségszerű

voltát, az, nagymértékben befolyásolja az élete további  

alakulásátNosztalgikus és szélsőséges érzései is vannak az embereknek,

azokat kihasználva, manipulálva ezekkel az érzésekkel az embereket,

már a múlt század történései is megmutatták a két világháború kapcsán,

hogy ez hova vezethet. A két világháború között, a „boldog békeidőkben”,

valamivel több, mint 3 millió magyar hagyta el az országot, és telepedett le,

talált új hazára, esetenként igen távoli országokban. Reményeim szerint

jelenleg erről szó sincs, amiért a nosztalgiát szóba hoztam, az, mással is

kapcsolatos. A visszájaműködés miatt említem meg, mert sokan

nosztalgiáznak, hogy milyen jó volt, ekkor, meg akkor, itt, meg itt.

Ezoterikus körökben is tapasztalható a nosztalgiázás, „visszasírva” az un.

„arany” kort, Lemúriát. Holott Lemúrián, abban az időben sem volt mentes

az életünk a szélsőségektől, különböző visszaélésektől, még a kínzásoktól

sem. A háremszerű működés, annak minden bajával együtt, erőteljesen

jelen volt, ott sem mindenhol, és nem mindig, vezérelvként, „az én váram,

az én házam, itt az lesz, amit én akarok, ha nem tetszik, menj el”,

esetenként élet és halál felett döntve. Ma is lehet ilyen és ehhez hasonló

mondatokat hallani, akár kormánykörökből, akár családi, akár munkahelyi

környezetben. A kiűzetés a háremből egyet jelentett a szinte biztos

pusztulással, mivel nem volt az illetőnek tulajdona, élelme, szállása, hiszen

abban az időben, minden az úrnő, később az istennő tulajdona volt. Ez

fordult át az atlantiszi időszakban, és lettek a férfiak a háremek urai. Ennek

az időszaknak a „feltisztulási” folyamatát éljük éppen, ha úgy jobban tetszik,

a lemúriai karma „ledolgozása” zajlik. A visszájaműködés egy bizonyos

rezgésszint felett, már nem működik, de jelenleg az emberek nagy részének

rezgésszáma jelentősen elmarad a Föld rezgésszámától, ami különböző testi,

lelki, idegi és egyéb bajok megjelenéseként érzékelhető. A Föld változó

rezgésszámát fontos figyelembe venni, és nem tanácsos, lépten-nyomon

emelni az egyén rezgésszámát, hogy mielőbb megvilágosodjon, mert esetleg

hamar „kint” találhatja magát valaki a testéből. Lehet és szükséges, lépésről-

lépésre haladni, figyelembe venni, hogy ez nem egy lineális változás,

fejlődés. Fontos figyelembe venni, a fizikai test, és az idegrendszer

tűrőképességét, ezáltal elkerülhetőek a hirtelen „testelhagyások”,

„kvantumugrások”, melyek visszafordíthatatlan következményekkel

járhatnak.

A 2012-ben várt világvége nem maradt el, pusztán, másképp történt,

mint az sokan várták, vártuk. A régi, hatalom és hála hitrendszerének ideje

lejárt, a brutalitás megszűnik a Földön, elértünk az idők végeztéhez, egy

kornak vége lett, bár ez így, sok embernek esetleg semmit sem jelent.

Ennek az írásnak nem célja ezzel foglalkozni. Az emberek egy része, köztük

ismert gyógyítók is, valami katasztrófát, nagy, látványos változást vártak,

mint pl. az atlantiszi özönvíz, klímaváltozás, vagy jégkorszak, mint, ahogy

Lemúria után volt. A Föld történetében voltak ilyen időszakok, de ez már a

múlt. A letűnt idők nyomai, megtalálható az emberek tudattalanjában, és így

érthetővé válik, miért valami nagy változásra vártak sokan. Mára már a Föld,

és vele a rajta élők, nemcsak az emberek, megemelkedett rezgésszintje

elérte azt a szintet, amikor már nem kell katasztrófáktól tartani. A világvége

várás, másik véglete is jelen volt, mely szintén csalódásokhoz vezetett,

hiszen valami nagyon jó, nagyon szép, hirtelen bekövetkeztét vártuk. A

hirtelen váltásra nincs lehetőség, hiszen ezt se a Föld, se a rajta élők, nem

„bírtuk” volna ki. A jelen helyzetben fontos a lépésről- lépésre haladás, a

magunkra és az egymásra figyelés, hiszen napi szinten változik az erőtér

körülöttünk. Időnként, mint most is, erőteljesen érzékelhető a harmadik

dimenziós működés felerősödése, ez nem tart sokáig, mivel

visszájaműködés következtében, önmaguk hatalmát bontják le, még

ha ez most nem is látszik. Fontos végiggondolni, hogy a régi programot

követve szándékozik-e élni valaki, vagy az elfogadás energiára csatlakozva,

egy olyan világban szeretne élni, ahol, az EMBER LÉT újra fontos,

felismerve, hogy se istenek, se istennők, nem vagyunk, és nem leszünk.

Ebben az új korban, melyben már benne élünk, a béke, egymás és nemcsak

az emberek, elfogadása, megbecsülése, tisztelete, szeretete újra,

értéknek számít. Ezzel helyreáll az értékrend. Az értékválság vége, ez. Míg

idáig eljutottunk, elcsúszás volt, rengeteg, de van esély és remény a

gyógyulásra, sok kőszív sem reped tovább, megértve az idők szavát, vágyva

az enyhülést, a békülést.

Ahol a szívekben béke van, ott hogy lehetne háború, hisz, mint bent, úgy

kívül is.

 

2015-09-09.                                                                                        

Gaál Sarolta.                                                                                   

Bach-virágterapeuta, jósnő.                                                                                                  

+36-20-373-2978

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan,  manipulativ, ártó, tisztátalan

energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy

tudattalan, hatalmi harc, játszma, kapzsiság, szélsőség, félreértés, átkok,

szitkok, babona, manipuláció, általánosítás, elfogultság, önteltség,

elvakultság, kíméletlenség, erőszak, előítélet, rögeszme, félelem, paranoia,

tévedés, szélsőség, csalódás, összemosás, feltételezések, bármivel való

visszaélés, azaz, elcsúszás, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség,

szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás csekély mértéke, esetleg

hiánya révén a Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem,

elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-09-25.                                                                                        

Gaál Sarolta.                                                                            

 

 anubis4.jpg

 Read more: http://www.egivandor.hupont.hu/108/ave-atalakulo-fold-es-lakoi-20150925#ixzz3n1wYEoE5

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 198
Tegnapi: 68
Heti: 855
Havi: 2 551
Össz.: 525 850

Látogatottság növelés
Oldal: Áve, átalakuló Föld, és lakói 2015.09.25
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »