Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

 

anubis.jpg

 

 

A pénz, és a jelenlegi időszak folyamatai 2013.07.12

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás

során, akár tudattalanul is jön elő bennem, és nem a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett,

vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint, hogy gyógyítsa

a lenyomatokat. Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal védelmét, az

olvasás teljes ideje alatt. Kérem Mihály arkangyalt, hogy olyan szintű

védelemben részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami

áthatolhatatlan, még egy légy számára is, Jézus engedélye nélkül.

A pénz, a hatalom és hála hitrendszerének „teremtménye”, mivel pedig

a Földön szinte minden ember „használja”, rengeteg egyéni és „közös”

tévhit „tapadhat hozzá”. Az emberiségnek nincs tapasztalata a pénzzel

való „bánásmódról” a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerén belül, nem is lehet, ezért érthető a sok kérdés, mely ezzel

az eszközzel „kapcsolatban” felmerülhet bennünk. A Föld folyamatában

kapcsolódik le a hatalom és hála hitrendszere szerinti működésről és

folyamatában áll át a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerinti működésre, ezért minden egyes embernek lehetősége van

megtanulnia, a folyamatokkal együttműködésben élni, amennyiben így

dönt, és ehhez segítséget kér. Ez a két hitrendszer jelenleg egyszerre

van jelen a Földön, egymástól különállóak, egymással át nem járhatók,

működésük egymásnak a fordítottja, visszája.

Mivel jelenleg nem él olyan ember földi testben, aki a nap 24 órájában

képes a Felettes Énje szintjén működni, olyan ember sem él, aki a nap

24 órájában képes a teremtőerejére visszacsatlakozva, mentális ereje

segítségével, megteremteni a számára szükséges dolgokat.

Pénzre jelen időszakban minden embernek szüksége lehet ahhoz, hogy

földi testben éljen, ha bevallja ezt, ha sem, az nem mindegy, kinek

milyen célból és motivációból van szüksége rá.

Szándékosan használtam a „szükség” szót, mert a valódi bőség

fogalma, a hatalom és hála hitrendszerén belül nem értelmezhető,

annak megvalósítására e hitrendszeren belül nincs lehetőség, ahhoz

pedig, hogy a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint

tudjunk élni, először célszerű felismerni jelenlegi céljainkat,

motivációinkat, tévhiteinket.

Az egyik hitrendszerről a másikra, az egyéni tévhitek felismerésével és

elengedésével lehet átállni, tudatosan, mivel pedig a pénzzel

„kapcsolatban”, rengeteg tévhit „él” az emberekben, érthető a pénzügyi

folyamatok vártnál lassúbb rendeződése is.

Ahogy a Földön mindennek, a pénznek is van energiaszintje, rezgése,

hiszen a pénz is energia. Minél több tévhit társul valamihez, ez az

energiaszint annál alacsonyabb, ugyanakkor a Föld energiaszintje

folyamatában nő, így az eltérő rezgésszint, jelentős feszültségek forrása

lehet egyéni és közösségi szinten egyaránt.

A két hitrendszer „visszája működése” felismerhető, a politikai,

gazdasági „elit” döntéseinek következményeit figyelve, hiszen a hatalom

és hála hitrendszerének felbomlása, a médiának „köszönhetően”

látványos, és amennyiben valaki gondolkodni is hajlandó, látható

formában zajlik.  Ez röviden annyit jelent, hogy a célok többsége, melyek

a hatalom és hála hitrendszerének megerősítésére irányulnak,

valószínűleg egyre gyorsulóbb ütemben „sülnek el a visszájukra”, míg a

feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti célok, előbb-

utóbb materializálódni tudnak. Ezt nem nehéz belátni, ha megnézzük az

aktuális politikai, gazdasági eseményeket, hiszen egyre kevesebb dolog

„jön össze”, ami hatalmi motivációval indul, ha pedig „összejön”, egyre

látványosabb formában „lóg ki a lóláb”. A törvények, rendeletek,

szabályok ugyan a „kimondott” célból születnek, hogy rendet és

átláthatóságot biztosítsanak, az eredmény mégis, az esetek

többségében a felszínre került hatalmi motiváció, a káosz és az

átláthatatlanság. A legtöbb, „valami megakadályozására” létrehozott

törvény, rendelet, végeredményben pont azoknak a dolgoknak a

materializálódását teszik lehetővé, ami „ellen” létre lettek hozva. A

megoldás rendkívül egyszerű, hiszen jelenlegi politikai, gazdasági

vezetőinknek csupán a céljukat és a motivációjukat célszerű

megváltoztatniuk, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere

szerint, ám egy erős egó, Felettes Én szintű működés nélkül, nem képes

értelmezni ezt a javaslatot, így számára ez teljes mértékben

elfogadhatatlan megoldást jelenthet. Mielőtt bárki lemondóan legyintene

a „jobb jövő lehetőségére”, megjegyzem ez is az erős egó reakciója

lehet, mely mögött a „ha én nem látom a megoldást, akkor az nincs is”,

vagy az „én egyedül úgy sem tehetek semmit” tévhite állhat. Senki sincs

„véletlenül” ott és akkor, ahol éppen van, jelenlegi időszak pedig e

vezetők számára is hatalmas lehetőségeket „rejt” életfeladatuk

megvalósításához, hiszen ha egy rendkívül erős egó képes megtanulni

együttműködni a Felettes Énjével, akkor képessé válhat valódi bőséget

teremteni, a szó valódi értelmében a Föld bizonyos rezgésszintjén. A

Föld rezgésszintje emelkedik, ezért a cél és a motiváció valószínűleg

attól „függetlenül” meg fog változni, hogy ezt valaki akarja-e, vagy nem,

az nem mindegy, milyen „áron” történik meg mindez. Az emberiség

történelme során nem egyszer sodródott rendkívül nehéz helyzetekbe

csak azért, mert az egyéneknek nem sikerült felismerniük egyéni

felelősségüket a történtekben. A Földön élő minden egyes ember

felelőssége benne van abban, ami velünk történik, még akkor is, ha ezt

valaki nem így gondolja. Minden egyes ember dönthet úgy, hogy ő

békében akar élni, attól függetlenül, mások hogy döntenek, s ennek

megvalósításához segítséget is kérhet.

A hatalom és hála hitrendszere szerinti működésben, az esetek jelentős

részében, felelősség átruházás történik, egyéni felelősségvállalás

helyett, ezért ebben a hitrendszerben legtöbbször van „külső” ok,

„ellenség”, amit/akit hibáztatni lehet a következményekért. Magát a

hitrendszert, az egó hatalmi törekvése „tartja életben”, annak harca a

saját Felettes Énjével, más egókkal, ezért a „függőségek” létrehozására

és fenntartására „létfontosságú” számára. Kimondva, vagy

kimondatlanul e hitrendszer célja a háremszerű működés fenntartása,

bármi áron. A feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti

működés, a „függőségek” elengedését segíti, így könnyen

előfordulhatnak olyan jelenségek, amikor „a háremúr/nő hárem nélkül, a

hárem pedig háremúr/nő nélkül marad”. Ugyanakkor, s talán ez ennek

az anyagnak a legfontosabb része, célszerű megérteni, hogy a hatalom

és hála hitrendszere szerinti működés, nagyon is egyéni és belső igény

ezekre a játszmákra. A Földön minden egyes ember jelenleg a hatalom

és hála hitrendszere szerint működik és „jobbik esetben” tapasztalatból,

vagy belátásból, vagy is-is áll át a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerinti működésre. Senki sem kívülálló, csupán külső

szemlélő, mivel mindenki e hitrendszer szerint él jelenleg és e

hitrendszer szerint működik valamilyen szinten, ami különbözik, ki-milyen

mértékben teszi ezt. Vannak emberek, akik életük bizonyos helyzeteiben

már képesek a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint

működni. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert bizonyos

nézőpontból valóban örömteli dolog a Föld magasabb rezgésszintre

emelkedése, amivel együttműködésben az emberiségnek is lehetősége

van megtanulnia földi testben a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerint élni, ugyanakkor ez rengeteg gond, nehézség

„forrása” is lehet, hiszen a régi hitrendszer szerinti működésünket

nekünk magunknak is célszerű befejezni, mindenkinek a saját hatalom

és hála hitrendszere szerinti működését, aminek az egó az esetek

jelentős részében nem örül. Az egó együttműködése nélkül a Felettes

Énjével, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti

működés, egyéni szinten nem megvalósítható, az egó pedig az esetek

jelentős részében „körömszakadtáig” ragaszkodhat a saját hatalom és

hála hitrendszeréhez, „féltve életét”, s inkább „minden áron”

beszabályozhatja a saját és környezete működését, minthogy elfogadja

a változásokat és velük együttműködésben éljen. A visszája működés

ismeretében, ezzel könnyen azt érheti el, amit el akar kerülni, ezért az

egónak mégiscsak célszerű megtanulnia együttműködnie a Felettes

Énjével. Ellenállása egy darabig fenntartható a fizikai test károsodása

nélkül, a Föld bizonyos rezgésszintje felett azonban már nem. Felettes

Én szintjéről tehát, a jelenlegi folyamatok valóban örömteliek, ám

Felettes Én szintű működésre jelenleg huzamosabb ideig egyikőnk sem

képes.

Amikor valaki még betegen sem mer szabadságra menni, féltve állását,

az ugyanúgy a hatalom és hála hitrendszere szerinti döntést hoz, mint

az az ember, aki a „cél szentesíti az eszközt” tévhite alapján nem küldi

őt szabadságra. A visszája működés következtében, fentieknek könnyen

következménye lehet egy krónikus betegség, mely számszerűsítve is

jóval többe kerülhet az egyénnek és a munkaadónak, mint néhány nap

betegszabadság, az egészségügyben történő jelenlegi „pénzügyi”

változások lehetséges következményeinek hatására pedig, ez az

összeg a jövőben nőhet is.

A pénzzel kapcsolatos tévhitek jelentős része, a pénz csereeszközként

történő használatához kötődhet. A hatalom és hála hitrendszere szerint

értelmezett csereeszköz ugyanis a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere szerint nem az. Igaz, hogy a pénz annak idején

csereeszközként lett létrehozva, ám az akkor volt, most pedig most van.

A hatalom és hála hitrendszere szerinti működés, folyamatában

fejeződik be, így a pénz csereeszközként való használata is egyre

kevésbé működőképes a régi hitrendszer szerint, hiszen a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszere, a „függőségek” elengedését segíti,

a csere pedig az évezredek során, „függőségként” rögzülhetett az

emberek többségében.

Energetikai különbség van a között, ha valaki csak azért lottózik, hogy

sok pénzt nyerjen, vagy azért, mert szeret játszani, és ha nyer,

bármennyit is, annak örül.

Jelen időszak „nehézségeinek” jelentős része abból adódik, hogy egy-

egy „csereügylet kapcsán”, az egyének összes pénzzel kapcsolatos

tévhite is „gazdát cserélhet” egyben, ha az egyén elfogadja a

„csereszerű” működést, ez pedig további tévhiteket és bonyodalmakat

okozhat az „ügylet” résztvevői életében, egyre érthetetlenebbé téve a

pénzügyi folyamatokat. A Föld jelenlegi rezgésszintjén, a visszája

működés következtében, egyre kevésbé tudnak materializálódni a pénz

hatalom és hála hitrendszere szerinti „megszerzésére” irányuló

törekvések, a hatalom oldalán csakúgy, mint a hála oldalán, így

mindazok a technikák, melyek hosszú évezredeken keresztül

„beválhattak” e hitrendszeren belül, egyre kevésbé működhetnek, még

akkor is, ha úgy tűnik, hogy mégis. Több pénzügyi probléma hátterében

állhat okként a csere során „cserélődő” asztrális és mentális lényektől

való „viszolygás”. Az egyén inkább nem is akarhat kapcsolatba kerülni

ezzel az alacsony rezgésű eszközzel, nehogy „bekoszolódjon tőle”.

A feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működésre,

csak tisztulási folyamatok során lehet átállni, ezeken mehetünk jelen

időszakban „keresztül”, ki gördülékenyebben, ki kevésbé, ezért a

tévhitek egyéni szinten történő felismerésének és elengedésének

kiemelt jelentősége van.

A pénzzel kapcsolatos másik tévhit az, hogy pénzt csak olyan dolgokba

érdemes befektetni, amelyek megtérülnek, azaz a befektetettnél több

pénzt hoznak. Ezzel önmagában nincs is semmi baj (amúgy sem),

ameddig valaki fel nem teszi magának azt a kérdést, valójában mik azok

a dolgok. A hatalom és hála hitrendszere szerint értelmezett befektetés,

ugyanis egészen mást jelent a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerében. A visszája működés következtében ez a tévhit is a

visszájára sülhet el, hiszen egyre több pénz kerülhet kiadásra, olyan

dolgokra, melyek „összességében” többe kerülnek a befektetett

összegnél. Ha megfigyeljük, az emberiség számára legfontosabb dolgok,

a pénz megteremtése óta, nem kerültek „beárazásra”, nem kaptak

számszerűsített értéket. A levegő, víz, föld szennyezettségéről ugyan

szó esik napi szinten, ám az emberek mentális szennyezettségéről,

békétlenségükről, örömtelenségükről stb, annál kevésbé. A legtöbb

statisztika, kimutatás, elemzés, hatékonysági mutató, nem tartalmaz

olyan számszerűsített értéket, mely mérné az örömöt, a békét és a

valódi elégedettség mértékét életünkkel, így a Föld magasabb

rezgésszintre emelkedésével, az eddig működő egyenletek, mutatók,

alapértékek, valószínűleg egyre kevésbé lesznek használhatók. Pedig a

békére, elfogadásra, együttérzésre, hitre, bizalomra, önzetlenségre való

képesség nagyon is mérhető, hiszen egyéni szinten a kiépülő

fénytestnek rezgésszintje van, mely műszerekkel mérhető. Másrészt,

ameddig a statisztikák, kimutatások, elemzések, hatékonysági mutatók

elkészítésének, alkalmazásának célja és motivációja a hatalom és hála

hitrendszerének megerősítése, az „új” értékek alkalmazása a régi

hitrendszer szerint, könnyen a visszájára sülhet el.

A Föld 5.-ik dimenziós működésében, valószínűleg egyszerűen nem

fognak tudni olyan dolgok megvalósulni, melyek nem tiszta szándékból

születnek, céljuk pedig nem a valódi bőség megteremtése, akár

tisztában van ezzel valaki, akár nincs, a tiszta szándék és a bőség

energiájával pedig egyelőre többségünk csak ismerkedik.

A pénzügyi „problémák” megoldására, a hatalom és hála hitrendszerén

belül, jelen folyamatok közepette egyre kevésbé van lehetőség, ezért

óva inteném azokat, akik bőség megteremtése címszó alatt, különböző

„pénz bevonzási” technikákat alkalmaznak anyagi ügyeik rendezésére,

ezek ugyanis önismeret hiányában, könnyen a visszájára sülhetnek el,

nehezítve ezzel az egyén életét és tovább szennyezve az amúgy sem

tiszta köztudat állapotát.

S végül ennek az anyagnak a végén, még egy tévhitről szeretnék

beszélni. A pénz objektív értékmérőként van „számon tartva” a

köztudatban, melynek értéke nagyban „függ” a piaci folyamatoktól. Nos,

ez így nem igaz, hiszen a piaci folyamatokat egyének befolyásolják,

nagyon is egyéni, szubjektív módon. Előbb van a gondolat, annak

hatására indul be a folyamat, nem pedig fordítva. Ez az információ egyre

több ember számára nyilvános, ahogy az is, hogy a Földön élő összes

ember gondolatai „öltenek alakot” magukban a folyamatokban.

Ami jelen folyamatok közepette változik, az ismételten a visszája

működés következménye.

Ezeket a folyamatokat ugyanis olyan formában és módon, ahogyan a

hatalom és hála hitrendszerén belül történt, valószínűleg egyre kevésbé

lehet befolyásolni, azaz minden hatalom és hála hitrendszerének

megerősítésére irányuló szándék, motiváció visszája fog

materializálódni, még akkor is, ha a kifelé történő kommunikáció, ennek

a fordítottja. A Föld magasabb rezgésszintjén ezért egyáltalán nem

mindegy, ki, hogyan gondolkodik valójában a pénzről és hogyan él

ennek az eszköznek a lehetőségeivel, mennyire képes felismerni a saját

és a köztudatban rögzült tévhiteket, képes-e őket elengedni és mer-e

másképpen gondolkodni, cselekedni, működni, mint ahogyan eddig tette.

Ennek a másfajta működésnek megtanulására is lehetőségünk van

folyamatában.

 

2013.07.12

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa 

személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek az olvasás alatt előjöttek, a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, vigye el a gyógyító helyükre, kérem Merlint, hogy

gyógyítsa a lenyomatokat.  Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákat, kérem Mária Magdolna, Máriaanya és a

Felettes Énem segítségét, hogy ez így is legyen. OM, AMEN.

 

 

 

 

 

 cadeceus3.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 148
Tegnapi: 68
Heti: 805
Havi: 2 501
Össz.: 525 800

Látogatottság növelés
Oldal: A pénz, és a jelenlegi időszak folyamatai 2013.07.12
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »