Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Gondolatok a hatalomról és a politikáról 2016.07.29.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges.  

 

Nem egyszerű olykor írnom ebben az igen aktív időszakban. Egyrészt azért,

mert olyan gyorsan történnek az események, hogy ha le is írok néhány

gondolatot, másnap, vagy még aznap elveszíthetik aktualitásukat, másrészt

azért, mert tendenciákat is egyre inkább csak magasabb megértési szinten

lehetséges meglátni, amihez szükségeltetik egy stabilan magas tudatállapot

is, ami hol van, hol pedig nincs. Sokszor már az is komoly összeszedettséget

igényelhet, hogy a napi hírek olvasása közben az emberre ne törjön rá a

szorongás és a jövőtől való félelem, vagy ha rátör, azt be tudja azonosítani és

kérje elvitelüket gyógyító helyükre az ÉgiFöldi Segítőktől és a Felettes Éntől.

A tudatosság elmélyülésének egyik következménye, az elmélyült

érzékenység is, amit bizony fontos megtanulni kezelni, hacsak az embernek

nincs szándéka „pattanásig feszült idegekkel”, eltúlzott félelmek közepette,

különböző „rejtélyes” fizikai tüneteket produkálva létezni. Mert bizony

előfordulhat, hogy a „pattanásig feszült idegek” nem is az egyén „sajátjai”,

hanem például a párjáé, vagy 1-1 geopolitikai esemény hatására, a

köztudaton végigsöprő pánik, melyre az egyén éppen rácsatlakozott.  A fizikai

fájdalom lehet egy még fel nem oldott kötelék következménye két ember

kapcsolatában, amikor például az egyik fél fájdalmát, a másik is érzi a „saját

bőrén” stb.

Manapság nem nehéz alacsony tudatállapotban létezni, hiszen szinte már

napi szinten sokkolják a „közvéleményt” az úgynevezett

terrorcselekmények, az államok vezetőinek egyre diktatórikusabb szavai,

intézkedései, vagyis, az olyan események, melyek jelentős félelmeket,

bizonytalanságot, reménytelenséget, kilátástalanságot gerjeszthetnek az

emberekben. Itt megjegyzem, a diktatúra, mint rendszer, önmagában se

nem jó, se nem rossz, van, ahol/akinél elősegíti a fejlődést, van, ahol/akinél

visszarendezettséget eredményez. A „félelemkeltés” sok esetben szándékos

és tudatos stratégia, hiszen minél alacsonyabb egy ember rezgésszintje,

minél beszűkültebb a tudata, annál könnyebben irányítható, manipulálható

mások által. Vannak persze olyanok is, akiket a félelem bátorságra késztet,

úgyhogy a „félelemkeltés” sem jó, vagy rossz cselekedet önmagában. Mivel

a pártatlanságig a semlegességen keresztül vezet az út, eme szempontokat

is célszerű figyelembe venni bizonyos jelenségek értelmezésénél. A

magyarországi közéleti eseményeket elnézve, egyeseknek úgy tűnhet, a

józan hangok ereje eltörpül az erőszak és az embertelenség hangjai mellett,

amennyiben a csekélynek tűnő minőség, nem írná felül a minőséget

nélkülöző mennyiséget. Csakhogy felülírja, s kinek van hozzá füle hallja,

kinek van hozzá szeme, látja…

Míg Lemúria és Atlantisz időszakában, egy mostanihoz képest jóval

magasabb rezgés és megértési szintről történt meg lépésről-lépésre a

„süllyedés” (rezgés és megértési szint csökkenés), addig jelen időszakban egy

akkorihoz képest alacsonyabb rezgés és megértési szintről történik a

fokozatos „emelkedés”. A „lejtmenetről” van tapasztalata az emberiségnek, a

„felfelé menetről” nincsen, a „lejtmeneti” tapasztalatokat „egy az egyben”

átültetni a jelen időszakra, „finoman szólva” is kockázatos vállalkozás.

Egyáltalán nem mindegy tehát, valaki megengedi-e magának/másnak, hogy

tovább szűkítse a tudatát (csökkentse rezgés és megértési szintjét például

ellenségképek gyártásával), vagy elhatárolódik e

befolyásolástól/befolyásoltságtól, használva józan eszét és a szívét.

Amennyiben csak energetikailag nézzük a történetet, fokozatos energetikai

„tágulás” közepette „beszűkülni”, egy idő után valószínűleg amúgy is

kivitelezhetetlen tevékenység lesz.   

Mit tehet az ember, ha egyre kényelmetlenebbül érzi magát a világban,

amelyben él? Először is úgy gondolom, közös megoldások nincsenek,

pontosabban abban a formában, ahogyan többen a „közös” fogalmát

értelmezik. Egyéni és személyre szabott megoldások vannak, vagyis előbb az

egyénnek szükséges tennie önmagáért, saját megértési szintjének

növeléséért, és eme tettével tesz a „köz-ért” is. Arra várni tehát, hogy az

államok vezetői „megvilágosodjanak” és a „bőség útjára” vezessék

„népüket”, nem praktikus dolog. Nem azt mondom, hogy ez lehetetlen,

hiszen minden lehetséges, ha az ember nagyon hisz benne és vállalja tettei

következményeit, inkább azt, hogy jelenleg nem látok olyan „magas rangú”

vezetőt, aki az érdekközpontú gondolkodásmódját képes lenne

értékközpontúra, (az érték fogalmának magasabb minőségére), változtatni,

miközben a posztján marad, ahogyan olyan embert sem látok, akinek van

olyan erős fényteste, hogy tudatosan bevállaljon például egy államfői posztot

a jelenlegi időszakban és meg is „nyerje” a választásokat. Attól azonban,

hogy én nem látok ilyen embert, az még létezhet, ahogy a „közhiedelemmel

ellentétben”, léteznek jó szándékú politikusok is.

Olyanok vannak, nem is kevesen, akik a közélettől távol, csendben teszik a

dolgukat, hogy idővel megerősödve, képessé váljanak akár a közéletben is

szerepet vállalni, megerősödött fénytesttel, magas megértési szinten

működve, egyre tisztább szándékkal. Ezek az emberek, amikor annak eljön a

helye, ideje, valószínűleg egyszerűen csak „beleállnak a történetbe”. Addig

meg maradnak a folyamatosan cserélődő politikai vezetők, és az éppen

aktuális, feltisztításra váró hiedelmek, ami rendjén is van így.

Összemosásokkal kapcsolatban szeretnék leírni néhány gondolatot, mert

bizonyos kifejezések használata, egyre zavaróbb lehet egyesek számára.

Manapság sok szó esik a népről, népekről, mely gyűjtőfogalmakat szívesen

használja a „kormányzati kommunikáció” is. A nép, mint gyűjtőfogalom,

különböző megértési szinten működő emberekből áll, a maguk örömeivel,

bánatával, félelmeivel stb. Minden egyes embernek mást jelent az öröm, más

dolgoktól lesz, vagy nem lesz bánatos, ahogy félelmei is más-más dolgokhoz

kötődhetnek. Vallási, világnézeti, etnikai, nemzeti, nemi stb. hovatartozástól

függetlenül, mind-mind emberek vagyunk, a „cimkék”, az egyéb

hovatartozások függvényében alakulnak ki (katolikus, zsidó, magyar, orosz,

férfi/nő stb.). Ember Létünk a „közös” bennünk, mégpedig nagybetűs

Ember Létünk, minden más a különbözőségünk. Ugyanakkor egyáltalán nem

mindegy, a különbözőséget előnyként/hátrányként, vagy versengést

nélkülöző, örömteli sokszínűségként éljük-e meg. Egy nép, nem létezhet

emberek nélkül, mégis manapság mintha éppen az ember, emberség veszne

ki e fogalomból, vagyis a fogalom lényege. A „cimkék” váltak lényegessé,

legalábbis a „kormányzati kommunikációban”, az emberség lényegtelenné, a

„cimkék” pedig a különbözőséget erősíthetik. Megosztottságot nagyon

egyszerű generálni, elegendő hozzá a „versengést nélkülöző, örömteli

sokszínűség” elutasítása, egyes „cimkék” előnynek, mások hátránynak

minősítése, „lényegtelen” dolgokkal terelve el a figyelmet a „lényegről”.

Minél inkább tekint egy vezető „saját népére” általa irányított masszaként,

minél inkább személyteleníti el azt, minél inkább igyekezhet egységes,

mindenkire ráhúzható megoldásokkal kezelni a problémákat, annál nagyobb

lehet esélye az emberi kudarcra is. Amikor pedig egy vezetőről lehull az

emberség álarcának utolsó darabja is, már csak az erőszak tarthatja

hatalmon, ideig-óráig (Sztálinhoz, amikor haldoklott, még a saját orvosa sem

mert bemenni segíteni, egyedül halt meg, magányosan, ahogyan élt).

Amennyire politikai szintről nem lehetséges „egy egész nép” problémáinak

„egyen megoldása”, úgy nincs egységes megoldás a „boldogság

megtalálására” sem. Amennyiben a politika szerepe csupán a racionális

megoldások megtalálása, vagy ahogyan manapság sokszor elhangzik, a

racionalizálás, akkor a politika egyszerűen nem alkalmas az emberek

életminőségének javítására, még ha ezt is ígérik egyes politikusok. Egy

józanul gondolkodó ember vajon miért is adna hatalmat olyan ember kezébe,

aki sosem fogja tudni megoldani az ő problémáit? Magasabb megértési

szinten pedig, az ember tisztában van azzal, hogy más nem, csakis ő oldhatja

meg a saját problémáit. Innentől fogva pedig „értelmét veszítheti” például

annak boncolgatása, melyik párt kerül hatalomra, hiszen maga a „hatalomra

kerülés”, mint cél, hordozhatja magában a kudarc lehetőségét is.

Ezek nem „új keletű” gondolatok, mégis úgy tűnhet, a politika egyre

szélesebb területeken irányítja az emberek életét, mely irányításhoz

szükséges az „irányított fél” beleegyezése is. A kimondott, vagy kimondatlan

beleegyezéseknek (a nem döntés is döntés), számtalan mögöttes oka lehet,

én most csak a „másik alternatíva hiányáról” szeretnék írni néhány

gondolatot. Amennyiben valaki „nem lát másik alternatívát”, akkor

valószínűleg elhiszi, hogy az emberi élet értelme a hatalomra kerülés és a

hatalom megtartása. A hatalommal önmagában nincs semmi baj, amúgy

sem, a hatalommal való bánásmódban azonban jelentős különbségek

lehetnek. Egy bölcs ember valószínűleg nem él vissza a hatalmával, hacsak

nincs rá különösebb oka, például azért, mert tisztában van az ok-okozat

törvényével, bölcsesség hiányában azonban könnyen az egyéni érdekek

vehetik át az irányítást az ember felett.

A Föld alacsonyabb rezgésszintjén, a „hatalom bölcsességet nélkülöző

megszerzésének” motivációját, még el lehetett rejteni „nemes célok”,

szándékok hangoztatásával, a Föld aktuális rezgésszintjén ez egyre kevésbé

működik, hiszen egyre láthatóbbá válnak a mögöttes szándékok. Ugyanakkor

megjelentek azok a „politikai vezetők” is, akik egyre nyíltabban vállalják fel

hatalmi törekvéseiket, nem félve a következményektől. Egyesekből ez a fajta

„pofátlanság” igen erős dühöt és értetlenséget válthat ki, másoknak

kifejezetten tetszhet az „őszinteség ilyen mértéke”.

Egyéni szinteken a problémát az okozhatja, hogy tudatosan, vagy tudat alatt

minden egyes ember érzi, van, aki tudja, hogy az emberi élet értelme nem

korlátozódhat a hatalmi törekvésekre. Amennyiben ez így lenne, az élet nem

lenne más, mint egy kegyetlen „harctér”, mely nélkülöz minden szépséget

és jóságot. Mivel az élet tele van szépséggel és jósággal, csak az arányok

térhetnek el egyénenként, ki, mit vesz észre belőlük, így értelemszerűen az

emberi élet célja sem „szorítkozhat” csupán a hatalom megszerzése és

megtartása. Az ember életminősége tehát jelentősen múlhat azon, mire

irányul a figyelme, mit vesz észre a körülötte/benne lévő világból és azt

hogyan értelmezi, éli meg.

Elnézve az aktuális köztudati eseményeket, az emberek jelentős részének

figyelme jelenleg arra irányulhat, hol, mikor, ki, vagy kik kerülnek éppen

hatalomra. Hol történt terrorcselekmény, ki nyeri a következő választásokat,

mekkora 1-1 párt aktuális támogatottsága stb. Ezzel önmagában nem is

lenne baj, amúgy sincs, amennyiben az egyén képes mindeközben

koncentráltan figyelni befelé is, használva a józan eszét és a szívét, elterelve

figyelmét a lényegtelenről, a lényegesre. Ahhoz azonban, hogy ezt képes

legyen megtenni, valamikor, vagy éppen most, szükséges szembesülnie

azzal, őt magát is hatalmi szándékok vezették/vezetik cselekedeteiben és

nem tudta/nem tudja elképzelni, hogy bizonyos helyzetek másképpen is meg

tudtak/tudnak oldódni, minthogy valaki győz, más meg veszít. „Lehetőleg

persze ő legyen az, aki győz, mert győzni jobb, mint veszíteni”. A győzelem

tehát a köztudati hiedelem szerint, csak más kárára valósulhat meg, az

egyéni érdekek előtérbe kerülésével pedig, köztudati szinten, ilyen formában

legalizálva is lett a hatalommal való visszaélés.

Pedig a hatalommal lehet élni is.

Eme hiedelemmel, az egyén könnyen rácsatlakozhat az egyes események

mögötti nem tiszta motivációkra, összemosások, csúsztatások, manipulációk

áldozatává válhat, személyes véleményének (az események saját

értelmezésének) hangot adva pedig (pl. a közösségi oldalakon), ő lehet a

legjobban meglepődve a kellemetlen visszájahatásokon. Egyszerűen csak

azért, mert élete hatalmi játszmák összességéből tevődhet össze, melyekről

vagy fogalma sincs, vagy úgy véli, ez az élet rendje, s míg személy szerint

arra törekedhet, hogy másokon uralkodjon, mindig akadnak olyanok, akik

rajta akarnak uralkodni.

Az ember életminősége jelentősen múlhat azon, mire irányul a figyelme, mit

vesz észre a körülötte/benne lévő világból és azt hogyan értelmezi, éli meg.

Ő választja-e meg, mit és kit enged közel magához, vagy mások be nem

teljesült vágyai tarolják le testileg/lelkileg/szellemileg.

S ha csak valaki nem mazochista, vagy mártír hajlamú, miért is választaná a

második utat?

 

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

2016.07.29.

   

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú befolyásolás, manipuláció,

általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás, ragaszkodás, előítélet,

visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság, önfejűség, lenézés, megvetés,

vádaskodás, elcsúszás, elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem,

felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm,

életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, tudatosság, nyitottság, csekély

mértéke, esetleg hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál,

akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

 

 cadeceus3.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 154
Tegnapi: 68
Heti: 811
Havi: 2 507
Össz.: 525 806

Látogatottság növelés
Oldal: Gondolatok a hatalomról és a politikáról 2016.07.29.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »