Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Az asztrális szennyezettség kezeléséről 2014.02.14

 

Kérem Anubiszt, hogy olyan szintű védelemben

részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami

áthatolhatatlan minden tisztátalan, ártó energia, ártó lény

számára. Kérem Jézust, hogy minden tisztátalan, ártó

energiát, ártó lényt, mely az olvasás, értelmezés során előjön,

és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

elvihető, vigye el gyógyító helyükre. Kérem Merlint, a

lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett lehetséges. 

 

 

Jelen időszakban igen erős a köztudat asztrális szennyezettsége, így

elsősorban az asztrális lények lehetnek jelen nagyobb számban

köztudati szinten. Problémát az okozhat az egyéneknek, hogy ezeket a

lényeket az emberek jelentős részének nehezebb lehet beazonosítani,

mint a mentális lényeket. Az asztrális lényekre történő rácsatlakozás

ugyanis érzésként jelentkezhet, az érzés tudatosítása pedig mentális

szinten történhet meg, a tévhitek elengedéséhez tehát

asztrális/mentális szinten, is-is, szükséges a beazonosítás, magasabb,

Felettes Én szintű “nézőpontból”, mely működésre a nap 24 órájában

jelenleg egyetlen ember sem képes földi testben. Egyszerűbben

megfogalmazva, ahhoz, hogy valaki képes legyen tudatosítani

esetleges “rossz érzése” okát, szükséges lehet egy magasabb nézőpont

megléte, ám erős köztudati asztrális szennyezettség esetében, éppen e

magasabb nézőpont megléte elé “gördülhet erős asztrális akadály”. Ez

azt jelentheti, erőteljesen és halmozottan jelentkezhetnek egyéni

szinteken mindazok a fel nem dolgozott érzések, érzelmek, melyekkel

az emberek eddig nem akartak, vagy nem tudtak szembenézni, az

egyéni “hárítási mechanizmusok” következtében pedig, fizikai szinten

jelentős hát, gerinc, izületi és egyéb, mozgásban akadályozó, korlátozó

fizikai tünetek, illetve szívritmuszavarok, heves szívdobogások,

ébredés utáni “verejtékben úszom” jelenségek okokozhatnak komoly

frusztrációkat az embereknek. Mivel fentiek esetében rendkívül fontos

lehet az ellazulás és az elfogadás energia magasabb minőségére

kéréssel történő rácsatlakozás, az energia befogadása, ugyanakkor

éppen az asztrális szennyezettség következtében erős szorongások,

görcsök, feszültségek jelentkezhetnek egyéni szinteken, első körben

célszerű megnyugodni, esetenként “külső segítség igénybevételével” is.

A citromfű tea, egyes Bach-virágterápiás cseppek, illetve az aroma

terápia, mely különösen alkalmas az asztráltest tisztítására, mind-mind

segíthetik a jelenlegi egyéni folyamatokat, ahogyan egy örömteli,

vidám beszélgetés is “egymás szavát értő emberekkel”.

Az igen jelentős asztrális szennyezettség következtében, rengeteg

heves vita, veszekedés, “összeütközés”, egyes helyeken hírtelen

kirobbanó, rendkívül erőszakos események lehetnek tapasztalhatók az

emberek életében, melyek jelentősen segíthetik az asztrális lények

elszaporodását, azok elvitelének kérése nélkül a gyógyító helyükre

pedig tovább szennyezhetik a köztudatot. Aki vitatkozott már életében

és a “vita hevében elvesztette önuralmát”, “elsodorták az érzései”,

“elszakadt nála a cérna”, az pontosan tudhatja, alkalomadtán mennyire

nehéz lehet hasonló helyzetekben “visszaszerezni” azt a bizonyos

önuralmat, jelen időszakban pedig a feladat sok ember esetében éppen

az önuralom kifejlesztése, megerősítése lehet.   Egyes művészek az

asztrális lényekre történő rácsatlakozások alkalmával képesek alkotni,

hiszen a művészet alapvetően az asztrál világából "táplálkozhat”,

ugyanakkor az igazán jelentős alkotások legtöbbje, nem nélkülözi/nem

nélkülözheti a tiszta szándékú asztrális lényekre történő rácsatlakozást

és az úgynevezett magasabb nézőpont meglétét.

Mivel az emberek jelentős része jelenleg csak tanulja, mit is jelent az

önuralom, az érzelmek elfojtásával, vagy “emócionális

szabadossággal” pedig valódi önuralomra szert tenni nem lehetséges,

jelen időszakot sok ember igen “keservesnek” élhet meg.

Ez azt is jelenti egyben, erős asztrális szennyezettség esetében, az

embernek olyan érzése lehet, mintha valamilyen nyúlós, ragadós

masszában “gázolna”, állandósuló rossz érzésekkel, közérzettel, mely

massza mintha elzárná az utat a megértés, tudatosulás elöl. A jelenség

főleg azokban az emberekben kelthet fentieken kívül még erős

bizonytalanság, talajvesztettség, nyugtalanság stb. érzéseket is, akik a

tudatosulás útján “hozzászoktak” a mentális szinten történő rendszeres

beazonosításhoz, jelen időszakban pedig ezt nem minden helyzetben

képesek megtenni.

Az érzések “kapcsán” igen sok a tévhit köztudati szinten, kezdve azzal,

hogy “az érzelmek megzavarják a gondolkodást”, “üzletben nincs

barátság”, “munkában félre kell tenni az érzelmeket” stb., ezek

számtalan formájáig/módjáig. Az érzelmekkel, emóciókkal nincs semmi

baj, azok az emberi élet részei, gondot az okozhat, mikor az érzelmek,

emóciók nem tudatosak valakinél, vagy elfojtás, vagy emócionális

“parttalanság” okán, s ezért az érzelmek elhatalmasodhatnak az

egyénen, azok kezdhetik el irányítani cselekedeteit.

Az érzések valójában tudatosított érzelmek, emóciók, mely

tudatosítással az egyén képessé válhat szabad akaratából dönteni,

mely érzelmeket akarja megélni egy adott helyzetben és melyeket

nem.

Csakhogy ez a döntés egészen mást jelent a hatalom és hála

hitrendszerében, mint a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszerében, a Föld rezgésszintjének emelkedésével és a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működésre történő

átállásával pedig, eme döntés napi szinten és egyre gyorsulóbb

ütemben okozhat olyan következményeket, melyek alapjaiban

kérdőjelezhetik meg az egyén addigi működését.

A hatalom és hála hitrendszerén belül több ember esetében éppen a

“szívvel-lélekkel” végzett tevékenységek vezethettek “mély

emócionális válságba”, csalódásokba, például azoknál az embereknél,

akik megtapasztalhatták életük során, milyen érzés, mikor valamit

“szívvel-lélekkel” csinálnak, az ésszerűségnek nevezett “jéghideg

logika pedig győzedelmeskedik” a “szív és a lélek felett”, ezért bár

egyre nagyobb az igény az emberekben a “szívvel-lélekkel” megélt

életre, éppen az ehhez szükséges bizalom, hit, remény, könyörület,

megbocsátás stb. képessége sérülhetett az idők folyamán bennük.

Jelen időszak látszólag a “jéghideg logika” időszaka, nem a szívé és a

léleké, ám valójában ez csak látszólag és bizonyos nézőpontból van

így.

Látszólag az elmúlt évek ésszerűségre törekvő döntései

egyéni szinteken, ésszerű következményeket is “kell”, hogy

eredményezzenek, ám ez egyre kevésbé működhet így. A hatalom és

hála, illetve a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerének

visszájaműködése okán ugyanis, minél ésszerűbbnek hitt döntések

születnek meg egyéni szinteken, annál ésszerűtlenebb lehet az

eredmény. Az ok az lehet, hogy minden egyes embernek más a

megértési szintje, mást jelenthet számára az ésszerűség, ami pedig a

Föld alacsonyabb rezgésszintjén működhetett, azaz ésszerűnek lehetett

“kikiáltva”, az a Föld bizonyos rezgésszintje felett nem működik, azaz

már ésszerűtlenné válhat.

Jelen időszakban egyre több ésszerűnek vélt, valójában ésszerűtlen

döntés születhet egyéni szinteken, melyek következményei is nagyon

gyorsan visszaérkezhetnek a döntéshozóhoz, s melyeket újjabb

ésszerűnek vélt, ugyanakkor egyre ésszerűtlenebb döntések

követhetnek. Mindez igen jelentős frusztrációkat, azaz olyan

érzelmeket hozhat felszínre az emberekben, mint a düh, harag,

bosszúvágy, azaz a két hitrendszer visszájaműködése okán, ésszerű

helyett, érzelmi motivációjú döntések születhetnek, melyek egyre

láthatóbb formában mutatkozhatnak meg a hétköznapokban.

Érzékenyebb emberek esetében, igen erőteljesen érzékelhető az a

töménytelen félelem, ami halmozottan jelen lehet köztudati szinten, és

mely jelenséget egyre nehezebben kezelhetnek.

Amilyen mértékben hárítva lehetnek egyéni szinteken az érzelmek,

olyan mértékben akarhatnak kitörni, amilyen mértékben pedig

“szabaddá voltak engedve az emóciók”, annyira akarhatnak “kordában

tarthatóvá”, uralhatóvá válni, (pl. éppen a túlérzékeny emberek

akarhatnak kevésbé szenvedni a különböző erőteljes asztrális/mentális

hatásoktól stb.), és mindez nem egyszer elérheti a kritikus, bizonyos

egyéni rezgésszint alatt már kezelhetetlen mértéket az embereknél.

Jelen időszakban “ésszerű” döntés lehet az egyén részéről, a jelenlegi

energetikai hatások és lehetséges energetikai tendenciák

figyelembevételével meghozni bizonyos döntéseket, ám mindez

egyrészt feltételezi a jelenlegi tendenciák, energetikai hatások

ismeretét, a két hitrendszer törvényszerűségeinek, azok egymásra

hatásainak ismeretét és egy olyan egyéni működést, ami igencsak

különbözhet a köztudatban rögzült működési formáktól/módoktól.

Ám az emberek többsége számára értelmezett ésszerűség, csak a

köztudatban rögzült működési formákat/módokat lehet képes

értelmezni, hiszen az elme működése is a köztudathoz “társult” az idők

folyamán, s ugyan az elme “bizonyíthatóan” képes tudatfeletti

csatornákon keresztül is információk vételére és értelmezésére, az

emberek többsége még mindig hajlamos lehet hárítani ezt a tényt és az

ilyen formában/módon értelmezett “ésszerű működést”.

A Föld emelkedő rezgésszintjével éppen ezért magának a hárításnak,

elutasításnak a következményei is megjelenhetnek az emberek

életében, mégpedig az emelkedő rezgésszint mértékével egyenes

arányosságban. Ahogy nő a Föld rezgésszintje, úgy lehet egyre

erőteljesebb hárítás, elutasítás mértéke egyéni szinteken, aminek

következtében az erőszak energiája és az asztrál világ lényei

“eluralhatják” a köztudatot és az arra kapcsolódó egyéneket.

Az a szélsőséges erőszak, ami köztudati szinten jelenleg kifejtheti

hatását és aminek egyéni szintű kezelése, az elfogadás energia

magasabb minőségére történő csatlakozással sem "mehet

lazán" az esetek jelentős részében, tehát a tudatosulási

folyamatok “ésszerű velejárói”, ám ez az ésszerűség nem a köztudat,

hanem a Felettes Én szintjén értelmezett ésszerűség.

Jelen időszakban sok ember szembesülhet az elmúlással, a halállal, ki

ilyen, ki olyan formában, s egyre többen kezdhetik el felismerni,

önmaguk elöl nem tudnak elmenekülni, bárhová is futnak. Minél

erőteljesebb a hárítás, elutasítás egyéni szinteken fentiekkel

“kapcsolatban”, annál erőteljesebb lehet a “sarokba szorított patkány”

érzete-érzése-gondolata az embernek önmagában és a másokkal való

“kapcsolatában”, ami arra késztethet egyeseket, hogy önmaga

megerőszakolásával (kötelességből végzett munka, 

teljesítménykényszer, elvárásoknak való megfelelés), vagy

mások megerőszakolásával, (pl. a hivatalos szervek, szolgáltatók

egyre fenyegetőbb hangvételű pénzbehajtó tevékenysége)  állítsa

helyre a felborult egyéni egyensúlyt.

Ám az “egyéni egyensúly” egyre kevésbé lehet képes helyreállni, sőt

még erőteljesebben borulhat, ugyanis maga az “egyensúlyi pont” már

nem ott van/nem is lehet ott, ahol azt az emberek eddig

megszokhatták. Ahogy egy űrhajósnak az űrutazás

előtt célszerű megtanulnia alkalmazkodnia az űrben működő, földitől

eltérő gravitációs hatásokhoz, úgy az embereknek is célszerű

megtanulniuk a Föld magasabb rezgésszintre emelkedésével járó,

megváltozott energetikai hatásokkal együttműködésben élniük.

Ahogy valaki képes egyre bátrabban csatlakozni és befogadni

az elfogadás energia magasabb minőségét, annál lazább,

örömtelibb lehet számára a létezés földi testben, mégpedig egyre

“függetlenebbül” attól, ami köztudati szinten történik. A “függetlenség”

megvalósítása az egészséges, örömteli élet szempontjából tehát egyre

lényegesebb szemponttá válhat egyéni szinteken, hiszen a köztudat

jelen állapota is igen kezelhetetlen lehet egyeseknek,  és ez 

valószínűleg csak romlani fog.

Magyarországon rengeteg spirituális irányzat, önismereti út "van jelen",

melyek többsége a hatalom és hála hitrendszere szerint működik még

mindig, azaz erős spirituális egó fejlesztéséhez segítheti hozzá

tanítványait. Ezzel önmagában nincs baj/amúgy sem, sőt, a Föld

alacsonyabb rezgésszintjén az egyéni spirituális utak igen lényeges

szakaszának számított az erős spirituális egó felépítése, az

isteni/istennői lét megtapasztalása. Ebből az állapotból aztán valaki

vagy “kikeveredett” valahogy, vagy benne maradt. Erős spirituális egó

meglétével is el lehetett boldogulni a Föld bizonyos rezgésszintje alatt,

mégpedig hosszú ideig. A Föld emelkedő rezgésszintjén azonban erre

egyre kevesebb lehetősége nyílik az egyéneknek, így a spirituális egó

tévhiteinek  elengedése, egyre inkább “életbevágó kérdéssé" válhat

egyéni szinteken.

Mivel jelen, átmeneti időszak történéseiről, az embereknek nincs/nem

lehet tapasztalatuk földi testben, a spirituális egó felépítését célzó

spirituális rendszerek egyre kevésbé működhetnek, a jelenlegi

folyamatokkal együttműködni nem képes egyének esetében pedig akár

“életveszélyes” is lehet a rendszerek olyan formában/módon

alkalmazása/tanítása, ahogyan azok valamikor létre lettek hozva. Attól,

hogy valami olyan formában/módon, ahogyan létre lett hozva, hosszú

évezredeken keresztül működött, a megváltozott energetikai hatások

közepette, valószínűleg egyszerűen nem fog tudni működni, ami nem

jelenti azt, hogy a rendszer olyan formában/módon "nem jó", ahogyan

fel lett építve, sokkal inkább azt, hogy valaha, akkor és ott nagyon "jól"

működhetett, jelen energetikai hatások közepette pedig már egyre

kevésbé működik, "lejárt az ideje". Köztudati szinten rengeteg

“beakadás”, tévhit lehet jelen bizonyos hagyományokkal, ősi

rendszerekkel, módszerekkel kapcsolatban, melyek elengedését

nehezíthetik azok a “piedesztálok” melyekre ezek a rendszerek,

módszerek “emelve lettek” , egyesek még akkor sem merhetik

megkérdőjelezni azok valóságalapját, mikor kétségek már “elborítják

őket”.

A spirituális egóról többször volt szó a fórumon, most egy másik

ismérvéről szeretnék írni. Az erős spirituális egó megléte

ugyanis az esetek jelentős részében erős mentális működéssel is

“társulhat”, ami már önmagában is azt feltételezheti, a test-lélek-

szellem hármassága, egysége nem képes megvalósulni, hiszen

valamelyik, vagy több szintjén az embernek, túlműködés léphet fel. Az

“erőviszonyok” felborulásával éppen az nem képes megvalósulni,

ami a történet lényege, azaz a test-lélek-szellem hármassága,

együttműködése, mégpedig Felettes Én szintjén értelmezett

együttműködése. Egy erős spirituális egó könnyen először önmagával,

majd a spirituális egó tévhiteinek elengedése és a Felettes Én szintű

működésre történő átállás során, az egyén mentális

működésével azonosíthatja a Felettes Én szintű működést. Mindez a

tudatosulás útjának “velejárója lehet”, hiszen az emberek az esetek

jelentős részében, rengeteg különböző tudatállapot és nézőpont

megtapasztalása útján juthatnak el a Felettes Én

tudatállapotáig/nézőpontjáig (van aki nem), amihez jelen energetikai

hatások közepette még szükséges a Föld bizonyos rezgésszintjének

elérése és az egyéni fénytest bizonyos rezgésszintjének elérése is.

Erős mentális működés, erős spirituális egó meglétével, a hatalom és

hála hitrendszerén belül, jelentős anyagi és egyéb “előnyökhöz”

juttathatta az egyéneket, energiarablások formájában, ám a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerén belül, jelentős

“hátrányokhoz” juttathatja őket. Erős mentális működéssel, erős

spirituális egó meglétével, amennyiben az egyén asztrális, fizikai síkon

annyira “nem erős”, könnyen beleeshet a “fától nem látja az erdőt”

csapdájába, s a változások közepette még erőteljesebben kezdheti el

fejleszteni mentális erejét, ahelyett, hogy asztrális, fizikai síkon

erősödne. A mentális túlsúly, a két hitrendszer visszájaműködése okán,

asztrális “deficitben”, pontosabban érzelmi elfojtásban,  jelentkezhet,

hiszen ha valaki nem foglalkozik valamivel, attól még az univerzum

törvényei hatnak rá, ami a mentális erősödéssel fordítottan arányosan,

asztrális gyengüléssel járhat, azaz röviden megfogalmazva, az egyén

olyan szinten kiszolgáltatottá válhat az asztrális lényeknek, hogy

nemhogy fejlődni nem lesz képes, a jelenlegi energetikai hatásokkal

együttműködésben, hanem éppen az együtt nem működés okán,

könnyen visszaeshet egy jóval alacsonyabb rezgésszintű létezésbe. A

történet azért válhat veszélyessé, mert időben/térben a Föld

alacsonyabb rezgésű részei folyamatában válnak le a Földről, a két

hitrendszer visszájaműködése okán pedig előfordulhat, hogy éppen egy

mentálisan rendkívül erős egyén, jelen energetikai hatásokkal történő

és általa fel sem ismert együtt nem működése okán történhet olyan

mértékű egyéni rezgésszintcsökkenés, ami a Földről időben/térben

levált, vagy leválófélben lévő részek rezgésével azonos szintre

“repítheti őt”. Ennek okán, 1-1 energiákkal történő visszaélés, jelen

energetikai hatásokkal történő együtt nem működés

következményeként, a mentálisan erős, nem tiszta szándékkal /jó,

vagy rossz szándékkal/ cselekvő egyén, egyik pillanatról a másikra

kerülhet a Földről levált, vagy időben/térben folyamatában leváló

részeinek rezgésszintjére, ami  már önmagában is elégséges lehet a

fizikai testéből történő hírtelen kilépéshez, vagy olyan betegséghez,

mely fizikai halállal végződhet, s tettével jövőbeni inkarnációi elől is

elzárhatja a Földre történő leszületések lehetőségeit.

Lehet, hogy bizonyos technikák, bizonyos motivációval hosszú-hosszú

ideig működtek a Földön, ám ahogy bizonyos rendszerek esetében is

igaz lehet, vannak dolgok, melyek egyre kevésbé lehetnek

működőképesek.

Erős asztrális szintű “túlműködés” következtében, fentieknek a

fordítottja történhet, azaz az egyénben mentális “deficit” jelentkezhet,

mely a mentális lények számára teheti kiszolgáltatottá az egyént, a két

hitrendszer visszájaműködése okán az érzelmi “túlsúly”, könyörtelen,

kíméletlen, “jéghideg logika alapján” működő, együttérzést nem ismerő

erőszak formájában nyilvánulhat meg.

Mivel minden egyes ember köztudati szinten csatlakozhat egy adott

nép, ország elementáljához, mely tartalmazza mindazokat a tévhiteket,

melyek az adott néppel, országgal “kapcsolatban” rögzültek köztudati

szinten, érdekes lehet fentieket értelmezni a köztudatilag “asztrális

szinten hagyományosan erősnek tartott” országok esetében, amilyen

Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok, mint a mentális “deficit”

következtében, mentális lényeknek kiszolgáltatott úgynevezett

“nagyhatalmakat”.

Természetesen minden ember más-más asztrális, mentális blokkokkal

születik a Földre és egyáltalán nem biztos, hogy “alapból” csatlakozik

például annak az országnak az elementáljához, ahol született,  vagy

idővel nem csatlakozott le róla, így fenti példák inkább a tendenciákat

szándékoznak világosabbá tenni, elősegítve az anyag

mondanivalójának, bizonyos egyéni hajlamok esetleges okainak

megértését, kiemelve, hogy valószínűleg a világirodalom sem

“gazdagodott” volna Tolsztoj, József Attila, Radnóti, Márai művekkel,

ha ezek az emberek a köztudatban rögzült tévhitek alapján írtak volna

“csak”.  A Föld magasabb rezgésszintjén az erőszak energiája,

valószínűleg sem fizikai, sem lelki, sem mentális szinten nem lesz

képes működni. Bár jelen időszakban sok embernek lehetnek olyan

érzetei-érzései-gondolatai, hogy a köztudatból “dőlő” erőszak napról,

napra csak egyre elviselhetetlenebb lesz, már kizárni sem lehetséges

azt az egyén életéből, a nem tudomásul vételhez pedig egyre

erőteljesebb mentális összeszedettségre lehet szükség, éppen fentiek

jelezhetik leginkább az egyéneknek, hogy bizony nekik is célszerű

változtatniuk működésükön, egyébként könnyen “elveszthetik az

irányítást életük felett”. A “nem tudomásul vétel”, “kizárás” igen távol

áll az elfogadástól, pontosabban az elfogadás energia magasabb

minőségével való éléstől, ahogy “az élet feletti irányítás” is egészen

mást jelent a hatalom és hála hitrendszerén belül,  mint a feltétel

nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerében, a feladat pedig egyéni

szinteken nem kevesebb lehet, mint annak felismerése, ki/mi is

irányíthatja az egyént a jelenlegi átmeneti időszakban.

Erős egyéni asztrális “deficit” és/vagy asztrális szennyezettség

esetében, amely jelen időszakban igen jelentős lehet egyéni/köztudati

szinten, az asztrális szinten történő munka, azaz a lélekkel, érzésekkel,

érzelmekkel történő elmélyültebb foglalatoskodás, az érzések,

érzelmek tisztázása, sokat képes segíteni, még akkor is, ha jelen

időszakban sok ember a “kisebb gondom is nagyobb annál, minthogy

pihenjek, kikapcsolódjak, zenét hallgassak, szépirodalmi műveket

olvassak” tévhite szerint élheti az életét.

Az alkoholfogyasztásról azért szeretnék írni, mert az alkohol

kifejezetten segítheti az asztrális lényekre történő rácsatlakozást,

ugyan jelen időszakban sok ember kereshet “vígaszt” az

alkohol fogyasztásában, e cselekedet is könnyen a visszájára sülhet el.

Az alkohol fogyasztása, erőteljesen oldhat bizonyos mentális blokkokat

az egyénben, és ezzel látszólag kiegyenlítheti az egyéni folyamatokat

asztrális/mentális szinteken, ami látszólag jótékony hatással is lehet az

illetőre, ugyanakkor egy bizonyos mértéket meghaladva, éppen az

asztrális lények kontrollálatlan beengedését segítheti. A történet

visszássága abban “rejlik”, hogy magát a mértéket, azon a szinten,

melyen az egyén megissza az alkoholt, nem lehetséges pontosan

megállapítani, azon a megértési szinten pedig, ahol lehet, az illető

valószínűleg nem fog alkoholt inni, mert semmilyen

formában/módon nem lesz rá szüksége.

Ez azt jelenti, olyan, hogy egészséges mértéjű alkoholfogyasztás, még

ha létezett is a Föld alacsonyabb rezgésszintjén, jelen energetikai

hatások közepette egyre kevésbé létezhet,  mivel a köztudat asztrális

szennyezettsége rendkívül erős, a mentális blokkok alkohol általi

oldása, pedig nem egyensúlyt teremthet egyéni szinteken, hanem a két

hitrendszer visszájaműködése okán, újabb és az előbbinél

szélsőségesebb egyensúlytalanságot eredményezhet. Az ok az lehet,

hogy a mentális kontroll gyengülésével, az erős asztrális

szennyezettség okán, kontrollálatlan mennyiségű és minőségű asztrális

lény áramolhat be az egyénbe a rácsatlakozások következtében, ami

rövid időn belül a mentális túlsúlyból, erőteljes asztrális túlsúlyt

eredményezhet, azaz az illető kisebb mennyiségű alkohol hatására is

könnyen kerülhet “csöbörből, vödörbe”. Mivel a “hőn vágyott”

egyensúly, Felettes Én szintjén "található meg" egyre inkább jelen

energetikai hatások közepette, az alkoholfogyasztás nemhogy nem

segíti az “egyensúly” létrejöttét, hanem egyre inkább kizárhatja annak

megvalósulásának lehetőségét, még minimális mennyiség fogyasztása

esetében is.

A túlműködés, túlsúly, akár fizikai, akár asztrális, akár mentális szinten

jelentkezik, az embernek önmagán/másokon elkövetett erőszak

formájában nyílvánulhat meg, ami egyre gyorsulóbb ütemben érkezhet

vissza az elindítóhoz, az "öngerjesztő" folyamat pedig "idővel" egyre

szélsőségesebb formákat ölthet. Ezt a működést, illetve

ennek következményeit élhetik meg sokan jelen időszakban, mivel

pedig a folyamatokból egyre kevésbé lehet kimaradni, még akkor is,

ha valaki azt hangoztatja, “igyekszem kizárni életemből a rossz

dolgokat”, ez mindössze egy köztudatban rögzült tévhit, melynek ha

volt is valaha, egyre kevésbé lehet valóságalapja. A feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működés megtanulása tehát,

egyre inkább “elemi érdekévé” válhat minden “józan paraszti eszét” és

szívét, használó embernek, pontosabban az embereknek célszerű

megtanulniuk értelmi és érzelmi döntéseket hozniuk, is-is, mégpedig

Felettes Én szintjén, az itt és mostban.

Mivel jelen időszak egy “átmeneti időszak”, mikor egyszerre van jelen

Földön a hatalom és hála és a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

hitrendszere, ezek működése egymásnak tartalmilag a visszája, a Föld

rezgésszintje folyamatában emelkedik a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerinti működésre és rezgésszintre és ezek a

tapasztalatok valószínűleg újak  az embereknek, a tapasztalatok egy

kezdő kötéltáncos próbálkozásaihoz lehetnek hasonlatosak, aki hol

jobbra, hol balra leng ki, igyekszik alkalmazkodni gravitáció

törvényeihez és főleg kezdetben sokszor leeshet a kötélről.

Egy gyakorlott és nagyszerű kötéltáncost már valószínűleg nem érdekli

gravitáció mikor a kötélen van, képes olyan koncentrációra és

együttműködésre az őt körbeölelő energiákkal, melyek valójában

önmagában működnek együtt, magába sűrítve a cirkusz egész

légkörét, a közönség mozdulatait, a szagokat, stb. Az emberek egy

része a “balra kilengéseket” tanulhatta meg jobban kezelni, mások a

“jobbra kilengéseket”, ám aki mindkét oldal kilengéseit képes

korrigálni, még nem biztos, hogy fent marad a kötélen. Ahhoz ugyanis

szükségessé válhat az a bizonyos nagyobb erő, melybe bizalommal

belelépve a kötéltáncos zsigeri szinten érzékelheti, hogy “az erő vele

van”. Ez az erő pedig valószínűleg egy testi-lelki-szellemi szinten

egyaránt erős, egész-séges és tiszta szándékú ember esetében képes

megnyílvánulni.

 

2014.02.14

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiség szintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó-, tisztátalan

energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek az olvasás,

értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása mellett elvihetők, vigye el a gyógyító

helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind

magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad

akarat törvényének tiszteletben tartása

mellett lehetséges. Kérem, elfogadom: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület,

hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat, hagyom azokat

szabadon átáramolni önmagamon,

önmagamért, másoknak, másokért. Kérem Mária

Magdolna, Máriaanya és a Felettes Énem segítségét, hogy ez

így is legyen. OM, AMEN.

 

 

 cadeceus3.jpg

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 54
Tegnapi: 120
Heti: 256
Havi: 1 952
Össz.: 525 251

Látogatottság növelés
Oldal: Az asztrális szennyezettség kezeléséről 2014.02.14
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »