Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

saci_lotusz3.jpg

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya

védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a

helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely

áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és

Merlint, vigye el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó

lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az

egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása

mellett lehetséges.                                                                                          

 

Kiegészítés, és oldó formula az elfogadáshoz, és a megbocsátáshoz.

 

Itt és most, visszavonok minden olyan kijelentésemet, hogy valami vagy

valaki elfogadhatatlan, reménytelen. Itt és most, visszavonok minden olyan

kijelentésemet, hogy van ami, megbocsáthatatlan, elfogadhatatlan, vagy

reménytelen. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, mindazt a

tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó energiát, ártó lényt, mely fenti, jó

vagy rossz szándékú, tudatos vagy tudattalan döntések, kijelentések,

szidalmak, ítélkezések, fogadalmak, bármivel való visszaélés, szélsőség,

csalódás, félreértés, tévedés, általánosítás, összemosás, előítélet, azaz,

elcsúszás kapcsán, a belátás, elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm,  önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség,

szeretet, pártatlanság, őszinteség csekély mértéke vagy hiánya révén a Föld

energiarendszerébe kerültek, és elvihetők a szabad akarat törvényének

tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, gyógyító helyükre.

Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind

másoknál, mindazoknál, akiknél a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon

keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés,

megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,együttműködés, jóság, bölcsesség,

szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-08-30.                                                                                        

Gaál Sarolta.

 

Bizonyos megértési szinten élve úgy képzelhetjük, hogy létezik

megbocsáthatatlan szó, gondolat, tett, van bűn, hogy valami, vagy valaki

elfogadhatatlan, vagy reménytelen. Mindeközben, mindösszesen arról van

szó, hogy az illető valamit, nem akar, vagy nem tud megbocsátani,

haragtartás vagy valami más miatt, az elfogadás hiánya miatt tart,

elfogadhatatlannak valamit, vagy valakit, az, az egyén nézőpontja. Minden

Élőnek, Létezőnek, nemcsak az embernek, joga van a saját életét úgy élni,

ahogy éppen éli, és történik, ami, és, ahogy. Ezt néha könnyebb elfogadni,

néha nehezebb. A megbocsátás sem egyenlő a felejtéssel. Megbocsátani, azt

tudom, amit van akarásom megbocsátani. Megtanultam elfogadni,

megérteni, belátni, talán a tanulni valót is megértettem, levontam a

tanulságokat. Más dolog valamit elfogadni és más dolog, helyesnek

tartani valamit. Ez összemosódott az idők folyamán. Elfogadom, hogy

valaki így, vagy úgy gondolkodik, így vagy úgy él. Elképzelhető, hogy nem

értek vele egyet, viszont, nincs akarásom „átnevelni”. Más kérdés, hogy

elhallgatom-e a véleményem, vagy képviselem azt, és ez egyáltalán nem

mellékes. Mást tartok fontosnak, más a véleményem, ennyi, se több, se

kevesebb. Helyesnek tart-e valamit, valaki, egyetért-e valaki, valakivel,  az

egy másik kérdés, az, az éppen aktuális megértési szinttől, nézőponttól,

motivációtól is függ. Végig gondolni valamit, annyiféle képpen lehet, ahányan

vagyunk, ez elég sok szempont innen nézve. A véleményemet

erőszakmentesen elmondani, képviselni, nem „kispályás” feladat a jelenlegi

körülmények között, nem is sikerül mindig. Jelenleg az elvitelkérésnek

kiemelt fontossága, jelentősége van, hogy minél kevesebb düh

száguldozzon kontrolálatlanul mentális és asztrál szinten is. Az igazát védve

sok ember okoz fájdalmat, magának, másoknak, harcol, a vélt, vagy valós

igazáért, amíg ez fontos számára, vagy gondolkodás nélkül „nyal be”

mindent, szó szerint mindent, amit hall, és olvas, és szó szerint is veszi

azokat, anélkül, hogy végig gondolná, mennyi a valóság tartalma. A Bach-

virágesszenciák közül a Bükkfa az, amelyik a szélsőséges gondolkodás,

szélsőséges megnyilvánulás „szere”, amikor is az ember, elítél kíméletlenül,

valamit, valakit, akár magát is, úgy, hogy közben, halvány-lila-segéd fogalma

lenne a dolgok hátteréről, okairól. Ezt valamennyien megtettük már a

múltban, és a jelenben is. A másik véglet szélsőséges megnyilvánulása,

kritika nélkül elhinni mindent, amit hall, olvas az ember, végig nem

gondolva, hogy az információnak mi a háttere, van-e a valóság alapja,

mennyi az elhallgatás, csúsztatás benne, stb., ezt is valamennyien átéltük

már a múltban. A kérdés az, hogy milyen jelent és jövőt szánunk

magunknak, és az utánunk élő generációknak. Az elfogadást, együttérzést,

együttműködést, őszinteséget, békét, tiszta szándékot, könyörületességet,

megbocsátást, szeretetet, egészséget, választja az egyén, itt és most,

felelősséget vállalva önmagáért, másokért, az állat és növényvilág lakóit is

beleértve. Van, aki marad a „jól” ismert sémáknál, sematikus, automatikus

működésnél, kívülről irányítottságnál, ami a régi, több ezer éve gyakorolt

működés. Eljárt ugyan az idő az e féle működés felett, mégis vannak, akik

ezt szeretnék továbbra is fenntartani, tehetik, hisz van szabad akaratuk,

viszont nem számolnak a változás, változtatás szükségszerű voltával. Ez, az

ő dolguk, részemről nincs szándékomban harcolni velük, elfogadom az

álláspontjukat, hogy így szeretnének élni, ez az ő dolguk. Élek a választás

jogával, és az alkotáshoz, azaz a munkához való jogommal, mely alapjog az

Univerzumban, így nem törölhető el egy tollvonással, akkor se, ha vannak,

akik így gondolják. Remélem rövidesen megszűnik az éhbérért dolgoztatás,

és annyi bevétele lesz az embereknek, minden egyes embernek, amiből

„kényelmesen” tudja fedezni a szükségleteit, nemcsak egy szűk „gazdasági

elit”, érdekcsoport tagjai tudnak kényelmesen, nyaralni menni, azt enni,

amit éppen szeretnének, és nem azt amire éppen „futja”, vagy valaki éppen

megszánta. Az embereknek nem alamizsnára van szükségük, hanem az

alapvető jogaik elismerésére, tiszteletben tartására, beleértve, a

lakhatáshoz, költözéshez, megbecsüléshez, tisztelethez, elismeréshez,

vándorláshoz, alkotáshoz, munkához, az anyagi jóléthez, egészséges élethez,

ételhez való alapvető jogát, akár hány évesek, és bárkik is az őseik.

Részemről, az elfogadás energia magasabb minőségeit, az őszinteséget, a

megbocsátást, a tiszta szándékot, a szélsőségektől mentes életet, az anyagi

jólétet is beleértve, választom, még ha, erre, a látszat alapján csekély az

esély a mai Magyarországon. A Föld emelkedő rezgésszáma mellett, meddig

tartható fenn a régi működés, ez egy nagy kérdés, az ezt választók közül

vajon hányan hagyják, hagyták ezt a szempontot figyelmen kívül, végig nem

gondolva tetteik következményeit önmagukra nézve. Ez is egy út, ez is

rendben van, csak kicsit nehezebb, mint változtatni, és az őszinteségen,

elfogadáson, megértésen, bizalmon, reményen, együttérzésen alapuló,

fizikailag, lelkileg, mentálisan egészségesen, megértve a múltbéli elcsúszások

okait, egy nyugodt, békés, szélsőségektől, csúsztatásoktól, visszaélésektől

mentes életet élni, itt és most, és a jövőben.  Mindig, mindenki, maga dönt,

bármennyire is szeretnék elhitetni, és hinni, hogy ez nem így van.

2015-07-20.                                                                                        

Gaál Sarolta.

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, ártó, jó vagy rossz szándékból

befolyásoló, manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár

az olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma,

befolyás, szélsőség, félreértés, manipuláció, általánosítás, előítélet, tévedés,

csalódás, összemosás, bármivel való visszaélés, azaz, elcsúszás, az elfogadás,

tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség,

nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés,

jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás csekély

mértéke, esetleg hiánya révén kerültek a Föld energiarendszerébe, és a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok

gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az

elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom,

béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség,

együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-08-30.                                                                                        

Gaál Sarolta. 

anubis4.jpg       

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 65
Tegnapi: 120
Heti: 267
Havi: 1 963
Össz.: 525 262

Látogatottság növelés
Oldal: Kiegészítés és oldó formula az elfogadáshoz és a megbocsátáshoz 2015.09.01
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »