Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 lotusz_kep15.jpg

 

Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete 2013.04.01

 

A Föld magasabb rezgésszintre emelkedése erőteljesebben hathat az

idegrendszerre, hiszen az egó rendkívül rosszul érezheti magát e

folyamatok közepette. Az ok az, hogy az egó, a hatalom és hála

hitrendszerén belül érzi biztonságban magát, mivel pedig a magasabb

rezgésszintre történő átállás, teljesen másfajta működést feltételez,

önszántából nem akarja ezt megtenni.

Sokat segíthet ennek a működésnek a felismerése és tudatosítása,

ugyanis ezzel rengeteg szenvedéstől kímélheti meg magát az ember,

továbbá a hit, bizalom abban, hogy bármilyen nehéz helyzetben is van

valaki, mindig van megoldás.

A hatalom és hála hitrendszerén belül, a hit és a bizalom, egészen mást

jelent, mint, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerén belül.

Míg az első hitrendszerben a történet az egóban való hitben és 

bizalomban nyilvánul meg,  amit legtöbben önbizalomnak neveznek, 

addig a második hitrendszerben a hit és a bizalom, a  felettes én

vezetésének  elfogadásában és az ezzel összhangban történő

működést jelenti. Ez a valódi önbizalom.

A Föld magasabb rezgésszintre való áttérésével, látszólag pont a hit és

a bizalom hullik darabjaira az egyénben, ami az egó szempontjából igaz

is, magasabb nézőpontból azonban mindössze a régi működés

befejezése és az újra történő átállás valósul meg.

A történet nehézsége abban rejlik, hogy az áttérés átmeneti

szakaszában, az egyén hol az egyik hitrendszer szerint működik, hol a

másik hitrendszer szerint, váltakozva, ami egészen addig tarthat,

ameddig át nem tér az illető a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

rezgésszintjére, amire földi testben jelenleg senki nem képes. Ezt az

átmeneti időszakot az egó, főleg kezdetben, nagyon nehezen viseli,

attól függően, milyen tévhitek működnek még az emberben.

A hatalom és hála hitrendszerén belül, a legtöbb ezoterikus irányzat azt

tanította sokáig, hogy az egót először el kell pusztítani és csak utána

lehetséges a megvilágosodás, ráadásul többen, tévesen a

személyiséget azonosítják az egóval, ami igen veszélyes tévhit lehet. A

kettő nem egy és ugyanaz, s sem elpusztítani nem célszerű az egót,

sem túllépni rajta, sem figyelmen kívül hagyni, ugyanis a magasabb

szintű működés nélküle, pontosabban az együttműködése nélkül, nem

valósítható meg. Ennek értelmében, maga a megvilágosodás olyan

formában, amilyenben azt a legtöbb helyen tanítják, nem létezik.

Az egó félelmei, hisztijei jelen időszakban pont arról szólhatnak, hogy a

magasabb szintű működésre való átállást, a saját pusztulásával

azonosíthatja, és ennek megfelelően viselkedik, azaz „esze ágában”

sincs áttérni a magasabb szintű működésre.

Az egó másik tévhite, az együttműködés értelmezésével lehet

összefüggésben, ugyanis a hatalom és hála hitrendszerén belül

értelmezett együttműködésnek semmi köze nincs a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszerén belüli együttműködéshez. Mivel az

egó szemszögéből az együttműködés arról szól, hogy „tedd, amit én

akarok, és akkor együttműködöm veled”, a magasabb rezgésszinten ez

egyszerűen nem fog működni.

Egy erős egónak, megtanulnia azt tenni, amit a felettes énje javasol,

feltétel nélküli bizalommal, szeretettel és elfogadással, kezdetben

teljesen elképzelhetetlennek tűnhet. Az út mégis ez, a föld összes

lakója számára, s talán a tudatosulás útján járók abból a szempontból

„szerencsésebbek”, hogy választhatnak, megteszik ezt önként,

belátással, vagy továbbra is a tapasztalati úton történő tanulás mellett

döntenek.  

Az igazi meglepetés akkor következik be, mikor az ember először

tapasztalja meg a felettes énjével való kapcsolatot, s az egész addig

felépített világa egy pillanat alatt darabokra hullik.

A különbség a kétféle működés között ugyanis elég nyilvánvaló. Az elme

ugyan képes kontrolálni az ember bizonyos szintű működését, ám

pártosságát feloldani képtelen. A felettes én szintű működésnél ez a

kontroll hírtelen elvész, s a kezdeti sokk és „darabokra hullás” után, az

ember végre magasabb nézőpontból is ráláthat saját működésére, ami

kezdetben elég „elszomorító” látványt nyújthat, ugyanakkor örömteli

esemény is, hiszen eljutni idáig, nem kevés munkát igényelhetett az

illető részéről.

Egy magasabb nézőpont meglétével, erre lehetősége is nyílik az

illetőnek, ami új feladat ugyan, ám némi könnyebbséget jelenthet

számára, hogy onnantól fogva nem másokkal „kell” foglalkoznia, hanem

csakis a saját belső működésének helyreállításával. Pártosság ugyanis

első sorban, az ember saját részei között létezik, ez nyilvánul meg a

külvilág felé.

Némi idő valószínűleg eltelik még addig, ameddig az egó képes azt

mondani a felettes énnek, „rendben, nézzük meg, hogy úgy működik-e a

történet, ahogy te látod”, ám a valódi eredmények akkor tudnak

megszületni, mikor az egó feladja a harcot és képessé válik a felettes

énnel való együttműködésre, azaz megteszi a felettes én által javasolt

lépéseket is.

Ez nem egyszerű feladat, mert az ember könnyen szembekerülhet

legnagyobb félelmeivel, ám mivel azokkal élete során így is úgy is

szembekerül valamikor, némi könnyebbséget jelenthet számára a tudat,

hogy ez az ő választása, ő döntött így, s mindezt teszi azért, mert

emberi testben is meg akarja tanulni a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás rezgésszintje szerinti működést, ami a valódi szabadságot

jelenti.

A feltétel nélküli szeretet és elfogadás rezgésszintjén csak erős és

egyénileg felépített fénytesttel lehet működni, melynek felépítését a

spirituális egó tévhitei megakadályozhatják. A jelenleg működő

ezoterikus irányzatok jelentős része ugyan elvezeti tanítványait a

spirituális egó felépítéséig, ám továbblépési lehetőséget nem kínálnak

számukra, mert sok esetben eme irányzatok sem léptek még túl a

spirituális egó „bűvkörén”.

Egy erős spirituális egó, csak a hatalom és hála hitrendszerén belül

képes működni, azon belül is a hatalom oldalán, így a jelenleg működő

ezoterikus irányzatok jelentős része, mester-tanítvány kapcsolatokra

épül, melyekből egy idő után a „túlságosan nagyra növesztett”

spirituális egóval rendelkező tanítványok távoznak, hogy létrehozhassák

a maguk mester-tanítvány, hatalom és hála hitrendszere szerint működő

háremüket.

Mester és tanítvány között ezen a szinten, vagyis a hatalom és hála

hitrendszerén belül, csak alá-fölérendeltségi viszony lehet,

egyenrangúság és együttműködés nem, így a választás nagyon

egyszerű, ha valaki képes elismerni a mester felsőbbrendűségét, az

maradhat a háremben, ha nem, mehet megteremteni a maga

hierarchiáját.

Ezen kívül van még egy óriási tévhite a spirituális egónak, mégpedig az,

hogy az ezoterikus berkekben „színen lévő”, sokat mozgó, előadásokat,

tanfolyamokat rendszeresen tartó tanítókat azonosíthatja az ezotéria

„belső” körével, azaz a beavatottakkal, ami nincs így. Az ezotéria „belső

körében”, az igazi beavatottak között ugyanis teljesen másfajta

szabályok és működések léteznek, amit a spirituális egó szemszögéből

nem lehet értelmezni, mivel pedig a hasonlók, vonzzák a hasonlókat,

csakis egyéni és belső fejlődés útján lehetséges az egyik körből, a

másikba jutni.

Természetesen a tanítások, tanfolyamok tartásának jelentős szerepe

van a tudatosulás útján járók életében, ám egyáltalán nem mindegy, ki,

milyen motivációval tanít, mikor és hol, ugyanis ezt „jobbik esetben” nem

a spirituális egó dönti el, hanem a felettes én, mely a hatalom és hála

hitrendszerén belül „nem juthat szóhoz”, így nem is hallható, s melyet a

spirituális egó tévesen saját magával azonosíthat.

Egészen addig, ameddig a spirituális egó fel nem ismeri, hogy neki

valójában nem jó az a fajta működés, amiben van, tudatos

továbbfejlődési lehetőség sincs, s bizony eddig a döntésig a spirituális

egó soha nem látott magasságokat járhat be, hosszú-hosszú időkön át.

Az egyénileg felépített, erős fénytestre visszatérve, az értelemszerűen

csak egyénileg építhető fel, ezt pedig nem érdemes összetéveszteni

például a holdudvarral rendelkező tanítók fénytestével.

A holdudvarral, háremszerűen működő tanítványi réteggel rendelkező

tanítók jelentős része ugyanis a tanítványok energiájából táplálkozik,

fénytestük az esetek jelentős részében, eme energia visszatükröződése

csupán, nem egyénileg felépített, erős fénytest, így ha adott esetben

tanítványok nélkül maradnának, könnyen kiderülhet, hogy fénytestük

még az átlagosnál is gyengébb.

A Föld magasabb rezgésszintre emelkedése ezeknek a kötöttségeknek

a feloldását is elősegíti, hiszen magasabb szinten csak azok képesek

működni, akik egyénileg is képesek ezt megtenni, másoktól függetlenül,

önállóan, így erős fénytestet első sorban alacsony energiaszinten lehet

kiépíteni, azaz olyan helyzetekben, melyek a megszokottól eltérő,

gyökeres változásokkal járó megoldásokat igényelnek. Ha valakinek,

akkor a spirituális egónak valószínűleg, nem fog tetszeni a Föld

magasabb rezgésszintre történő átállása és az ezzel járó folyamatok,

melyek „nehézségeit” belátással és folyamatos munkával meg lehet

tanulni könnyebben kezelni.

Még egy dolgot szeretnék érinteni ebben az anyagban, spirituális egó

témakörben. Senki sincs véletlenül ott, ahol van, és senki sem

foglalkozik véletlenül olyan dolgokkal, amilyenekkel. Többen foglalkoznak

ezotériával úgy, hogy nem tudnak tőle „elszakadni”, ám folyamatosan és

sokszor következetlenül változtatják működésük célját. Ez is egy

tanulási folyamat, csupán jelzem, hogy többen leszületésük előtt azt az

életfeladatot vállalták, hogy tudatosan áttérnek a magasabb szintű

működésre, azaz emberi testben is megtanulnak, feltétel nélküli

szeretetben és elfogadásban létezni. Sokan évek óta foglalkoznak

spiritualitással, tanítással, rendezvényeket szervezésével, ám még nem

sikerült eljutniuk addig a felismerésig, hogy talán a célokkal lehet a

probléma. Az elme mindig kitalálhat valami új megoldást, ami

elódázhatja a felismerést és a döntés meghozatalát, ám ennek

következményei lesznek. Lehet a spirituális központokból divatos

wellness központokat csinálni, lehet a rendezvényeket az üzleti ízlésnek

és trendnek megfelelően szervezni, lehet az ezoterikus technikákat

önismeret tanítása nélkül „oktatni” azzal az indokkal, hogy az emberiség

még nem érett meg a mélyebb ismeretekre, ám ha valaki

életfeladatában a magasabb szintű működést választotta, egyre inkább

azt fogja tapasztalni, nem működnek az általa kitalált dolgok. Lehet

belátásból is tanulni, nem csak tapasztalatból.

A feltétel nélküli szeretet és elfogadás rezgésszintjén nincs alá-

fölérendeltségi viszony, egyenrangúság és együttműködés van, olyan

emberek között, akik a magasabb szintű működést választották

tudatosan és ezért napi szinten tesznek is. Ez folyamatos, egyéni belső

munkát jelent, melynek következménye az egyénileg felépített, erős

fénytest, ami nélkül földi testben, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás

rezgésszintjén nem lehet létezni.

Ennek első lépcsőfoka az, hogy valaki felismeri, ugyanazokat a köröket

futja évek óta, s nemhogy békésebb lenne az élete, hanem egyre

békétlenebb, nemhogy közelebb került volna a valósághoz, hanem

eltávolodott tőle, nemhogy pártatlanabb lett a szemlélete, hanem egyre

pártosabb. Ha ezt valaki képes felismerni, dönthet úgy, hogy nem akar

ezen az úton járni.

Ez egy döntés, ahogy az is, hogy magasabb szinten akar működni, mint

eddig, és, hogy a harc helyett a békét választja. E döntés megléte

nélkül, a körök tovább folytatódnak, ami a „szűk látókörrel rendelkező”

egónak, a Föld magasabb rezgésszintre emelkedésével, valószínűleg

nem fog tetszeni.

Se béke, se pártatlanság, se az együttműködés nem valósítható meg e

döntés nélkül, s a feltámadás, újjászületés lehetősége és jelentősége,

pont ebben rejlik.

 

Arkan üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.bekeveled.hupont.hu

 

Kérem, Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek a válaszadás közben, vagy a kapott válasz alatt előjöttek, a

szabad akarat tiszteletben tartása mellett, vigye el a gyógyító

helyükre, kérem Merlint, hogy gyógyítsa a lenyomatokat. OM, AMEN.

 

 saci_kaldeus.gif

 

  

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 206
Tegnapi: 68
Heti: 863
Havi: 2 559
Össz.: 525 858

Látogatottság növelés
Oldal: Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete az egóról 2013.04.01
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »