Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

Az összehangolódás tüneteiről 2014.02.01

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás,

értelmezés során, akár tudattalanul  jön elő bennem, és nem a feltétel

nélküli szeretetet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása

mellett, vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, önmagamban, önmagamnak,

másokért/másoknak.

Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal védelmét az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt. Kérem Mihály Arkangyalt, hogy olyan

szintű védelembe részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje

alatt, ami áthatolhatatlan minden ártó energia, ártó lény számára.

 

Az elmúlt napokban igen jelentős energetikai váltások zajlottak le a

Földön, mely hatásokat minden egyes élőlény megérezhette testi-lelki-

szellemi szinteken egyaránt. A feltétel nélküli szeretet energia egyre

szabadabban képes áramolni a Földön, a jelenlegi átrendeződési,

összehangolódási időszak pedig jelentősen hathat “elsősorban” az

emberek “bebetonozott” blokkjaira, erősen rögzült tévhiteire,

egyszerűbben megfogalmazva, az egyének könnyen úgy érezhetik/

érzékelhetik, mintha összes tyúkszemük közül, a legfájdalmasabbikra

lépkedne valaki/valami.

Az ok az lehet, hogy ugyan a feltétel nélküli szeretet energia, a golgotai

misztérium óta áramlik szabadabban a Földön, a Föld rezgésszintje

időben/térben egyre inkább és egyre gyorsulóbb ütemben közelíti ennek

a magas rezgésszintű energiának az értékét, azaz a Föld és a feltétel

nélküli szeretet energia rezgésszintje közötti különbség, egyre

gyorsulóbb és egyéni szinteken egyre érzékelhetőbb formában/módon

csökken. A feltétel nélküli szeretet energia, intelligens energia,

rácsatlakozni kéréssel lehetséges, kérés nélkül az energia elkerüli az

embert. Mindezzel a Föld alacsonyabb rezgésszintjén még lehetett

valamennyire nyugalomban létezni, lehetett “nem tudomást venni

az energia létezéséről”, látszólag kizárni az egyén életéből,

pontosabban látszólag “jól meg lehetett lenni nélküle is”. Csakhogy a

Föld, mint önálló létező, saját szabad akaratából, a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti működés mellett döntött és

folyamatában emeli rezgésszintjét olyan formában/módon, hogy az

embereknek lehetőségük van vele együttműködésben emelniük egyéni

rezgésszintjüket. Ez azt is jelenti, a Föld tudatos formában/módon

csatlakozik a feltétel nélküli szeretet energiára, azaz e magas

rezgésszintű energia, a Földet nem kerüli el, mindezzel hatva a rajta élő

összes élőlényre, az emberekre, állatokra, nővényekre is. Jogosan

vetődhet fel a kérdés, amennyiben ez így van, nem mindegy, hogy valaki

rákapcsolódik-e a feltétel nélküli szeretet energiára, vagy nem, hiszen

vagy “innen”, vagy “onnan”, az energia hat az emberekre. Nos, a feltétel

nélküli szeretet energiára történő, kérés általi rácsatlakozás, jelentősen

megkönnyítheti a testi- lelki-szellemi szinteken egyre inkább érzékelhető

egyéni folyamatokat, hiszen valószínűleg senkinek sem mindegy, hogy a

Föld emelkedő rezgésszintjének hatásai, olyan szintű kezelhetlen

hárítási, elfolytási késztetések formájában/módjában jeletkeznek az

embereknél, melyek fizikai test szintjén súlyos megbetegedések

alakjában materializálódnak, vagy az egyén olykor kellemetlen,

fájdalmas érzetek-érzések-gondolatok formájában, ám “jelentősebb

fizikai károsodás nélkül” képes létezni és fejlődni. Nagyon

leegyszerűsítve, míg egyéni rácsatlakozás nélkül, a Föld emelkedő

rezgésszintjének hatásai “erőteljesen megnyomhatják”  az

egyéni blokkokat, melyek helyén a hárítás, ellenállás mértékétől

“függően” materializálódhat például egy tumor, másoknál “a blokkok

kirobbanása” okozta gyomorvérzés, fekély stb., addig a kéréssel történő

rácsatlakozások a magasabb energiaminőségekre, enyhíthetnek a

“nyomáson”, segíthetnek “kiereszteni a fáradt gőzt”, az előbbieknél

kiegyensúlyozottabb, harmónikusabb energetikai hatások pedig, ha

alkalmanként nem is tünetmentesen, ám például a ráknál “jóval

finomabb” formában/módon segíthetik az egyéni folyamatokat.

Tulajdonképpen az elmúlt napokban hírtelen és igen jelentős energetikai

váltások hatására szabadult fel jelentős mennyiségű magas

rezgésszintű energia, amit az emberek megérezhettek testi-lelki-szellemi

szinteken, “jobbik esetben” könnyű, elszállásos érzetekkel járó

“energiahullámok, hullámzások”, “rosszabbikban”, erős fejfájás, beállt

hát, nyak, nehézlégzés, öklendezés stb. formájában, esetenként “szó

szerint” beborulhattak, kiborulhattak,összeomolhattak, egyesek komoly

“érzelmi hullámvasúton” mehettek keresztül.

A hét energetikai eseményei, igen erőteljesen “megnyomhatták” az

egyének azon csakráit, melyek a többinél erőteljesebben blokkoltak, a

tünetek pedig, feszítő, égető, viszkető, kemény, kellemetlenül telt,

karcos, érzetek formájában jelentkezhettek, heveny görcsök kíséretében

az embereknél csakúgy, mint az állatoknál. Mivel a legtöbb állattal együtt

élő ember tévhitei szerint, az állatoknak “nincs szükségük rendszeres

szexuális életre”, vagy “elegendő életükben egyszer közösülniük”, főleg

kutyáknál jelentkezhettek erőteljes “második csakrás” görcsök,

úgynevezett “csakra eldugulások”, melyek igen megviselhették őket

testileg-lelkileg-szellemileg. Az “állatartók” számára javasolt

tudatosítani, hogy a “gazda”, “állatartó” jelzők, erőteljesen hatalom és

hála hitrendszere szerinti működést “takarnak”, mely működéssel az

egyén sem a saját, sem a vele élő állat életfeladatának megvalósulását

nem segíti. Az 5.-ik dimenziós Földön, valószínűleg csak egyenrangúság,

együttműködés formájában lesznek képesek létezni emberek és állatok,

jelen folyamatok pedig jelentősen hathatnak az emberek/állatok

kapcsolatára is. Lehetséges, hogy 1-1 kutya görcseinek hátterében,

éppen annak “szükségessége” állhat okként, hogy a vele élő ember

végre képessé váljon nem “kutyakötelességeket” rákényszeríteni,

elvárni tőle, hanem egyszerűen csak megkérdezze, ő mit is akar.

Egyéni szinteken, jelenleg folyamatában történik a női/férfi energia

összehangolódása, az emberek igen konkrét helyzetekben

szembesülhetnek “hiányosságaikkal”, heveny kétségbeeséses,

reménytvesztett érzetek-érzések-gondolatok formájában. Az ok az

lehet, hogy a Föld jelenlegi rezgésszintjén az emberek egyre kevésbé

képesek “nem tudomást venni” arról, mennyire másképpen élik az

életüket, mint ahogyan azt lelkük mélyén szeretnék, a megoldásokat

pedig vagy nem látják, vagy úgy érezhetik/gondolhatják, nem képesek

megtenni azokat a lépéseket, melyekkel eljuthatnak céljukig. A

“rettentően fáj, mégsem bírom megtenni”, “tudom mi lenne a megoldás,

de nincs erőm meglépni”, “az eszem tudja, a szívem mást akar”, “mást

szeretek, vele akarok lenni, csak félek ezt bevallani még magamnak is”,

“mást csinálnék, de abból nem lehet megélni” stb. érzetek-érzések-

gondolatok az “őrület határáig” sodorhattak bizonyos embereket.

Javasolt tudatosítani, hogy a célok eléréséhez nem célszerű megőrülni,

mert valaki vagy megőrül, vagy “ép ésszel” elérheti célját, megőrülni

valószínűleg az fog, akinek akarása is van a megőrülésre, akinek nincs

akarása megőrülni és “épeszűsége megőrzéséhez” segítséget is képes

kérni az Égi Segítőktől, és a Felettes Éntől, az valószínűleg ép ésszel

lesz képes átmenni a folyamatain. A hét helyzeteit egyes emberek igen

drasztikusnak, szélsőségesnek élhették meg, mely szélsőségek

egyéni/közösségi kiegyenlítésével/kiegyenlítődésével telhettek a napok,

amennyiben a kiegyenlítődés lehetősége még “kézben tartható volt”.

Ahol az indulatok “elszabadultak”, a szélsőségek igen brutális, emberhez

méltatlan helyzetek formájában jelentkezhettek, tomboló dühök,

“embertelen” erőszak, leszámolások, lakástüzek formájában, a “nincs

mit veszítenem, ennél rosszabb úgysem jöhet” tévhitével együtt.

Másoknál a “nincs már erőm, hitem, bizalmam, reményem abban, hogy

valaha is jobbra fordulhatnak a dolgok” tévhitei,  az erőteljes

kétségbeesés, reménytelenség, mélységes csömör érzeteit-érzéseit-

gondolatait erősíthették, s bizonyos esetekben öngyilkossághoz

vezethettek. Az elmúlt napok eseményei olyan helyzethez lehettek

hasonlatosak, amikor valaki nyílt vízen úszkál egyedül, békében, mellette

pedig hírtelen megjelenik egy cápa.  Lehetséges, hogy az illető hallott a

javaslatról, mikor cápát lát, feküdjön fel a víz tetejére és amennyire csak

képes, maradjon mozdulatlan. A javaslat érthető annak fényében,

hogyan tájékozódhat egy cápa a köztudatban rögzült tévhitek szerint,

ám más lehet megvalósítani mindezt “éles helyzetben”, mikor az első

reakció a “nyúlcipő felhúzása” lehet. Amennyiben a cápát, fenti hasonlat

alapján, egyéni szinteken, “az ember legnagyobb félelmének” tekintjük,

az energetikai átrendeződés érthetően az egyének azon élethelyzeteit

és azokhoz társuló tévhiteit érinthette, melyek “ gordiuszi csomóként”

akadályozhatják egyéni fejlődésüket. A folyamatokat “nehezítheti”, hogy

időben/térben, egyszerre sok ember esetében történhettek jelentős

hitrendszerösszeomlások, melyek egymásra hatásai, egymás elé állított

dominók módjára okozhattak “tömeges bedőléseket”, s járulhattak

hozzá a köztudat  hírtelen és kritikus állapotromlásához.

A legtöbb ember saját teremtett valóságában él, létezik, az életet teljes

valójában nem látja, nem láthatja át. A jelenlegi, igen aktív energetikai

átrendeződések egyre gyorsulóbb ütemben dönthetik össze az egyéni

teremtett valóságokat, s késztethetik az embereket az újabb teremtett

valóságok felépítésére, egészen addig, ameddig az egyén el nem jut

odáig, hogy már nem akar újabb valóságot teremteni, hanem képes

elfogadni azt, ami van. Az egyéni szintű összehangolódási folyamat egy

hangvilla működéséhez hasonlatos, mely kezdetben igen szélsőségesen

lenghet ki, majd egyre gyorsulóbb ütemben, egyre kisebb kilengésekkel

rezeghet, egészen addig, ameddig meg nem történik az

összehangolódás.Az emberek jelentős részénél ez a folyamat azért

okozhat jelentős működési zavarokat, mert egy bizonyos

“összehangolódási sebesség” az elme számára “mélységeiben” már

felfoghatatlan, az épelméjűség megőrzéséhez “szó szerint szükségessé

válhat” a tudatfeletti működés, ám éppen az elme, az emberi

szocializáció sok ezer eves “dresszírozásának”, zsigeri, sejt szinten

rögzült tévhiteinek következtében, háríthatja el a tudatfeletti

csatornákon át érkező információkat és ezzel a segítségeket, megoldási

javaslatokat, az összehangolódás elősegítéséhez. Az elme számára is

sok új tanulnivaló van jelen időszakban, ahhoz, hogy működése ép,

egész-séges maradjon, “hasadás” helyett, javasolt lehet tekintetbe

venni az ő tűrőképességét is és nem terhelni olyankor, amikor

“érezhetően nem terhelhető tovább”. A “hiszem, ha látom”, “nem

mélyedek bele, mert beleőrülök”, “az önismereti úton járók, bolondok”

tévhitei erősen rögzültek köztudati szinten, mely tévhitek elvitelét

célszerű kérni gyógyító helyükre, amennyiben az egyénnek nincs

akarása “beleőrülni” a teremtett valóságok építésének/összeomlásának

egyre gyorsulóbb ütemébe, és van akarása megismerni a tudatfeletti

működést. A kétségek, kérdések, megkérdőjelezések éppen ezért jelen

időszakban “dömpingszerűen”, “szinte követhetetlenül” jelentkezhetnek

egyéni szinteken, ami már önmagában is jelentősen megzavarhatja az

egyéni működést, ugyanakkor elvitel kéréssel, fentiek képesek eltávozni

gyógyító helyükre, az elvitel kérés “szabályainak betartása” pedig

segítheti a befelé figyelést és az “ép észnél maradást”. A hangvilla

példájára visszatérve, amennyiben egy helyen, közel egymáshoz több

hangvilla is “hangolódik össze”, ezek bizony egymásra is hathatnak, amit

javasolt tudatosítani és bizonyos helyzetekben törekedni “kicsit elvonulni

csendesebb helyekre, kinek hol van ez a hely”. Jelen időszakban javasolt

kérni az Égi Segítőktől mindazoknak a tévhiteknek az elvitelét is gyógyító

helyükre, melyek az egó, a spirituális egó elpusztításával

“kapcsolatosak”. Az egó átlényegítésével “kapcsolatban” sok a tévhit a

köztudatban, melyek zsigeri, sejt szinten rögzülhettek az emberekben. A

tudatosulás útján járók egy része “gyepálja” az egót, “be akarja törni”,

másik része “isteníti”, “fényezi”, “felmagasztalja”. Helyén kezelni az

egót, mégpedig elfogadással, szeretettel kevesen képesek, pedig az

egó is szeretetre vágyik, mégpedig valódi szeretetre. A Föld emelkedő

rezgésszintjén, az egó “gyepálása” és “fényesítése” is olyan egyéni

“rezgésszintelváltozásokat” okozhat, melyek következményei

jelentkezhetnek fizikai test szintjén, mégpedig a “gyepálás”, “fényezés”

mértékének arányában. A tanulási folyamat során jelentkező egyéni

anomáliákat meg lehet tanulni kezelni, lehet, hogy eleinte csak

“kordában tartással”, ám lépésről-lépésre valószínűleg “fog ez menni”

elfogadással is, amennyiben valakinek van akarása megtanulni az

elfogadás energia magasabb minőségére csatlakozva, elfogadásban

élni.

Ehhez első körben magukat az egyéni anomáliákat célszerű felismerni,

mégpedig azt, hogy azok bizony vannak/lehetnek. A női/férfi energiák

egyéni szintű összehangolódása, jelen energetikai hatások közepette,

jelentősen kihathat a párkapcsolatokra is. A “szőnyeg alól” főleg az

erőszakkal kapcsolatos tévhitek távozhatnak párkapcsolati szinteken, az

embernek önmagán és a másikon elkövetett testi-lelki-szellemi erőszak

érzetei-érzései-gondolatai formájában. A “te akartad, én nem, te

erősködtél, én csak beadtam a derekam” tévhitei mellett, komoly

frusztrációkat, súrlódásokat okozhat a “felek” között, hogy egyéni

szinteken sem lehetnek összehangolódva az energiaminőségek, sőt az

összehangolódási folyamat jelen szakaszában, az “ahány részem van,

annyi felé nem működnek együtt” érzetei-érzései-gondolatai

jelentkezhetnek, így az egyéni anomáliákat felerősíthetik az egyéni

anomáliák egymásra gyakorolt hatásai, melyek igen kaotikus,

átláthatatlan, zavaros helyzeteket eredményezhetnek. Javasolt

tudatosítani, hogy a “nem érzem magamat nőnek”, “nem érzem

magamat férfinak melletted” érzetek-érzések-gondolatok, nem a másik

emberről szólhatnak, hanem valószínűleg az egyén saját

összehangolódási folyamatáról, energetikai átrendeződéséről. Ezek a

folyamatok hajlamosíthatják az egyéneket a válásokra, szakításokra,

amit javasolt tudatosítani, s lehetőleg nem zsigerből szakítani,

amennyiben a kapcsolat inkább képes “jól működni”, mint nem.

Végül javasolt tudatosítani, hogy jelen időszak aktív összehangolódási

folyamatainak, leírtak csupán egyes elemei. Nagyon sok különböző hatás

éri a Földet, annak lakóit, melyek összességére nincs/nem is lehet

rálátása jelenleg egyetlen embernek sem. A “kirakós” egyes darabjait

képes csak meglátni/megláttatni egy ember, és csak annyit, amennyit az

illető el is bír akkor és ott, amikor és ahol éppen van. Mivel az egyéni

folyamatok mellett, vannak úgynevezett “csoportkarmikus” folyamatok,

és ide sorolhatók az országokra, népekre, mint csoportokra,

közösségekre “vonatkozó” folyamatok, javasolt lehet tudatosítani, hogy

1-1 nép, 1-1 ország lakói, csatlakozhatnak az adott országot, népet

érintő “konkrét” elementálra is.

Azért használom a “konkrét elementál” kifejezést, mert e lények konkrét

formában/módon léteznek, és “számtalan asztrális, mentális lény

gordiuszi csomójaként” nyílvánulhatnak meg, bizonyos esetekben

“szemmel látható” formában is (egyik-másik hasonlatos a Csillagok

háborúja Jabbájához), “egyesítve magukban” az adott népre, országra,

mint csoportra, közösségre vonatkozó köztudatban rögzült tévhiteket.

Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ezt az oldalt

Magyarországon “kívül”, többen olvassák az Egyesült Államokban,

Romániában, Ukrajnában, Németországban, Vietnámban,

Spanyolországban, Szlovéniában, Nagy Britanniában, Ausztriában,

Szerbiában,  spanyol, orosz “gyökereim" nekem is vannak, az

Univerzumban pedig nincsenek véletlenek. Amennyiben valaki magyar

születésüként külföldön él, saját egyéni folyamataiban javasolt

tudatosítani, hogy valószínűleg nemcsak magyar születésűként

kapcsolódhat egy ilyen elementálhoz, hanem magyar születésűként azon

ország elementáljához is, ahol éppen él, tevékenykedik. Hasonlók

vonatkozhatnak azokra, akik "külföldi" születésüként élnek

Magyarországon. No, és ott vannak azok az emberek, akik "születés ide,

vagy oda", lelkileg, szellemileg, vagy "rokoni szálakon keresztül

kötődhetnek" egy néphez, nemzethez, országhoz stb. 

E hatások egyéni szintű tudatosítása, a "kötelékek" felismerése és

elengedése, jelentősen segítheti az egyéni és az országok, népek, mint

csoportok, közösségek közötti összehangolódási folyamatokat,

érthetőbbé teheti az emberek számára, miért is emberek ők elsősorban,

nemzeti, nemi, faji, vallási, világnézeti, etnikai stb. hovatartozástól,

pártállástól,  függetlenül, s mit is jelenthet emberként élni, feltétel nélküli

szeretetben és elfogadásban, olyan formában/módon, ahogyan arra

lelke mélyén minden egyes ember vágyhat.

 

2014.02.01

 

Az Égi Segítők üzenete alapján leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket,

amelyek az olvasás, értelmezés alatt, akár tudattalanul előjöttek

bennem, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett, vigye el a

gyógyító helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására,

önmagamban/önmagamnak, másoknak/másokért. Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület, hit, remény, bizalom, megértés, megbocsátás energiákat,

hagyom azokat magamon keresztül szabadon áramolni,

önmagamban/önmagamnak, másoknak/másokért. Kérem Mária

Magdolna, Máriaanya és a Felettes Énem segítségét, hogy ez így is

legyen. OM, AMEN.

 

 

cadeceus3.jpg

 

 

 

 

 

 





Weblap látogatottság számláló:

Mai: 194
Tegnapi: 68
Heti: 851
Havi: 2 547
Össz.: 525 846

Látogatottság növelés
Oldal: Az összehangolódás tüneteiről 2014.02.01
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »