Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A spontán blokkoldódásokról

2016.08.27.

 

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna,

Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a

fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás,

értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden

tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ,

tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.Kérem

Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló,

szélsőséges, manipulatív, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely

a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem

megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és

Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál,

mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben

tartása mellett lehetséges. 

 

A Föld emelkedő rezgésszintjének hatására, egyeseknél megnőhet a

szélsőségesen kellemetlen testi/lelki/szellemi tünetek, jelenségek, állapotok

gyakorisága, ezért szeretnék leírni néhány gondolatot, melyek

megkönnyíthetik bizonyos tudatállapotok kezelését. A spontán blokkoldódás,

az egyén tudatalattijából „előtörő”, rendkívül hírtelen, az ember egészére

(testi/lelki/szellemi szintjére egyaránt) hatással bíró energetikai jelenség

(kioldódás), mely nagyon rövid időn belül, nagyon jelentős átrendeződést

idézhet elő az egyén energiarendszerében.  Ezt testi/lelki/szellemi szinteken

valaki vagy elbírja, vagy nem, második esetben 1-1 spontán blokkoldódás,

önmagát gerjesztő folyamatként, komoly hitrendszer összeomláshoz is

vezethet. Valószínűleg minden egyes embernek volt már valamilyen

formában spontán blokkoldódása, csak esetleg nem tud róla. A kisebb,

nagyobb lelki, mentális „összeomlásokon” keresztül, az uralhatatlan

dühkitöréseken keresztül, a látszólag ok nélküli rosszullétekig, pl. ájulásig,

számtalan esetben állhat a háttérben eme jelenség. Olykor nagyon nehéz

megkülönböztetni, valakinél az önfegyelem hiánya váltott-e ki dühkitörést,

vagy egy blokkja oldódott ki a tudatalattijából, ugyanakkor a spontán

blokkoldódások kezeléséhez, erős önfegyelem szükségeltetik. Itt

megjegyzem, 1-1 blokkoldódás hatására történő dühkitörés, az egyént nem

menti fel a felelőssége alól, hiszen ami kitört, az valamikor éppen az egyén

által lett elfojtva (nem tehetek róla, spontán blokkoldódásom volt).

A blokkok, olyan alacsony rezgésű programok, hiedelmek, érzelmek,

gondolatok „esszenciái”, melyek vagy akadályozhatják, vagy segíthetik az

egyént (pl. előfordulhat, hogy valakit éppen 1-1 blokk „földel”, mely nélkül

már rég kilépett volna a fizikai testéből). Mivel „tiszta és magas

minőségében”, minden gondolathoz egy bizonyos érzés és egy bizonyos

fizikai érzet tartozik, érthető módon, az egyik szinten létező blokk, hatással

van a másik két szint működésére is, azaz a gondolat/érzés/fizikai érzet

„hármassága”, a blokk hatására, „nem tiszta és magas minőségében” van

jelen az egyénben (elcsúszás).

A blokkok egy részét, az ember, leszületésével együtt hozza magával a

Földre, mások annak függvényében keletkeznek, vagy nem, milyen

minőségű életet él az egyén. Minél erőteljesebb, sűrűbb egy blokk, minél

alacsonyabb rezgésű programok, hiedelmek, érzelmek, gondolatok

„sűrítményeként” van jelen az egyénben, annál jelentősebben csökkentheti

az egyén rezgésszintjét, vagy akadályozhatja rezgésszint növekedését. Itt

megismétlem, ennek van, hogy védelmi szerepe van az ember életében, az

egyént "földelő" blokk hírtelen és "idő előtti" kioldódásának pedig, akár

visszafordíthatatlan következményei is lehetnek.

Amint egy blokk kioldódik az ember energiarendszeréből, az egyénnek

lehetősége nyílik magasabb rezgésszintre kerülni az előzőnél, hiszen az

alacsony rezgésű energiák kioldódnak az energiarendszeréből, „teret adva”

ezzel a magasabb rezgésű energiáknak. Ez az összerendeződési folyamat,

bizonyos helyzetekben nagyon gyorsan zajlik le (pl. az egyén jól kiordítja

magát és ettől jelentősen megkönnyebbül), bizonyos helyzetekben pedig

„hetek szükségesek ahhoz, hogy valaki össze tudja szedni magát”. A

kioldódás során ugyanis, az alacsony rezgésű energiák, oly módon

„pucolódnak fel”, hogy mielőtt távoznak, először „elborítják” az embert. Maga

a folyamat, van, akinél tudattalanul zajlik le, van, akinél tudatosan, ily

formában a helyzetek kezelése is megértési szintenként változó.

Amennyiben az ember tudatos abban, ami benne, vele történik, a spontán

blokkoldódások is viszonylag jól kezelhetők, „megfoghatók” az egyén

részéről, a problémát az okozhatja, hogy jelen időszakban, eme

tudatállapotok kezelése egyre inkább csak Felettes Én szintjéről lehetséges,

ami napi 24 órás Felettes Én szintű működést feltételez. Ez azt is jelenti

egyben, minden egyes embert érhet olyan spontán blokkoldódás, melyet

nehezen, csak külső segítséggel, vagy aktuálisan egyáltalán nem tud kezelni,

hiszen napi 24 órában, szabad szemmel is látható, sűrű fizikai testben,

jelenleg egyetlen ember sem működik Felettes Énje szintjén.  

Érthetőbben megfogalmazva, 1-1 spontán blokkoldódás "veszélye abban

rejlhet", hogy olyan blokk is kioldódhat váratlanul, amire az embernek még

szüksége van az egészséges működéshez, vagy az életben maradáshoz.

Tudatos életre való törekvéssel, az egyén működésének lépésről-lépésre

történő megértésével, annak a kérdésnek az egyre magasabb megértési

szintről történő megválaszolásával, „ki is vagyok én”, a blokkok is oldódnak

lépésről-lépésre, ám előfordulhat, és leírtak okán valószínűleg elő is fog

fordulni, hogy lépésről-lépésre helyett, „pár lépcsőfok kihagyásával”

történhet a váltás.

Amikor az ember hasonló helyzetekben „a következő lépcsőfokot keresi, ami

nincs ott, ahol szerinte lennie kellene”, bizony könnyen pánikba eshet,

ahelyett, hogy „elrugaszkodna a helyéről, s ugorna egy nagyot”.

A Föld rezgésszint növekedésének hatására, egyes blokkok kioldódása

ráadásul felgyorsulhat, egyre spontánabbá válhat. Ennek az az oka, hogy

bizonyos rezgésszint érték alatt létező blokkok, a Föld emelkedő

rezgésszintjének hatására, kezdetben még erőteljesebben besűrűsödhetnek,

még alacsonyabb rezgésszintre süllyedhetnek, a növekvő rezgésszint

különbség hatására pedig, blokk és Föld viszonylatában, nem bírva a

nyomást, laza kioldódás helyett, egyszerűen „beszakadhatnak”.

A „beszakadások” okozataként, szinte azonnal hatalmas átrendeződések

indulhatnak el az egyén asztrális, mentális szintjein, a maguk fizikai

tüneteivel együtt, az ember szétszakadásos, szétcsúszós, szédülős, rendkívül

kellemetlen talajt vesztett tudatállapotokat élhet meg.

Néhány példát szeretnék leírni a spontán blokkoldódások következményeiről

a teljesség igénye nélkül.

Egyik-másik példa szélsőségesnek tűnhet, pontosabban az is, ezért jelzem,

hogy a spontán blokkoldásoknak is vannak kevésbé szélsőséges formái,

tudatos életre való törekvéssel pedig, a szélsőségek nagymértékben

„kiküszöbölhetők”. Amikor már a szélsőségek fordulnak elő, legtöbbször

csak külső segítséggel lehet az egyént „kihozni” abból a tudatállapotból,

amibe került, előfordulhat, hogy azzal sem.

Mivel az egyik szinten bekövetkező kioldódás, hat a másik két szintre is,

továbbá a következményt jelentősen meghatározhatja a blokk minősége,

(azok az alacsony rezgésű programok, hiedelmek, gondolatok, érzelmek,

melyek hatására maga a blokk létrejött), az egyén tudatállapotának

minősége (mennyire képes szembenézni eme programokkal, elbírja-e a

szembenézést), a spontán blokkoldódásoknak is számtalan variációja

fordulhat elő, melyek szélsőséges esetekben, olykor a különböző szintek

beszakadását is eredményezhetik.

Egyes mentális szinten bekövetkező spontán blokkoldódások

következményeként, (pl. túl sok agyalás hatására az egyén bekattan), az

embert szinte „beboríthatja a mentál”. Olyan mértékű gondolatfolyam

lepheti el, melyet nemhogy kezelni, hanem aktuálisan felismerni sem képes.

Hangokat hallhat, melyek megmondják neki, mit tegyen, a legapróbb zajok is

oly mértékben felerősödhetnek benne, hogy úgy érzékelheti, megsüketül,

állandó, „nem szűnő” párbeszéd indulhat el benne, mely úgy tűnhet, sosem

marad abba. Szélsőségesen extrém formájában előfordulhat, hogy az egyén

pl. elővesz egy fegyvert és ámokfutásba kezd, majd később nem emlékszik

semmire. Javasolt eme jelenséget, nem összekeverni a „köztudati

áthallással”, mely a Föld rezgésszintjének emelkedésével és az egyéni

érzékenység elmélyülésével lehet tapasztalható, mikor a „fátyol

elvékonyodásának” hatására, az ember egyszer csak elkezdi hallani a

köztudatban folyó párbeszédeket (pl. szó szerint, élő, egyenes adásban hallja

a parlamentben folyó vitát, párhuzamosan a szomszéd aktuális

gondolataival), ám ettől még nem szakad be a mentál szintje.

A hírtelen és nagy mennyiségben előtörő gondolatokat, csak az „asztrál

szint” segítségével lehetséges megkülönböztetni és tudatosítani,

pontosabban, a Felettes Énre történő fokozott koncentrációval és

figyelemáthelyezéssel az „asztrálra” is, amire az egyén, éppen a

„mentális beszakadás” okán, aktuálisan nem lehet képes (pl. egyszerűen

nem jut eszébe, hogy vegyen pár mély levegőt, megnyugodjon és képessé

váljon józanul végiggondolni a történteket).

Egyes asztrális szinten bekövetkező spontán blokkoldások

következményeként, az asztrális folyamatok vehetik át az irányítást az

egyén felett. Amikor valakit „elborít az asztrál” és nincs hozzászokva ennek

kezeléséhez, az kezdetben igen félelmetes, sőt ijesztő élmény lehet. Egyesek

úgy érezhetik, mintha egy ragacsos, undorító szagú és színű mocsárba

kerültek volna, mely hemzseg az ijesztőbbnél, ijesztőbb lényektől, akik

mintha mind arra várnának, hogy megkóstolják az új jövevényt, mások

élményei a „középkori pokol ábrázolások” hangulatát idézhetik. A hírtelen és

nagy mennyiségben előtörő érzelmeket, csak a „mentál szint” segítségével

lehetséges tudatosítani, („medrében tartani” és „nevén nevezni”),

pontosabban, a Felettes Énre történő fokozott koncentrációval és

figyelemáthelyezéssel a „mentálra” is, amire az egyén, éppen az

„asztrális beszakadás” okán, aktuálisan nem lehet képes (pl. annyira fél,

hogy leblokkol és a legalapvetőbb dolgok nem jutnak az eszébe).

Javasolt eme jelenséget, nem összekeverni a „köztudati átérzéssel”, mely a

Föld rezgésszintjének emelkedésével és az egyéni érzékenység

elmélyülésével lehet tapasztalható, mikor a „fátyol elvékonyodásának”

hatására, az ember egyszer csak elkezdi érezni a köztudatban áramló

érzéseket (pl. egy földrengés sújtotta területen az áldozatok lelki fájdalmát,

párhuzamosan egy ismerőse dühével), ám ettől még nem szakad be az

asztrál szintje.

A „képszakadásos”, átmeneti időszakot, mikor a „szintek között nincs sem

átfedés, sem kommunikáció, nemhogy együttműködés”, az egyén

tudatállapotától „függően”, különbözőképpen élheti meg. Van, akinél csak

„pillanatnyi fennakadást okoz a dolog”, másnál súlyosabbak lehetnek a

következmények. Valaki például úgy érezheti, „az őrület határára került”,

mást szinte minden őt érő inger, bármilyen kicsi is legyen az, eltúlzott

mértékben felidegesíthet, hisztériás rohamokban törhet ki, bizonyos

helyzetekben erős késztetést érezhet arra, hogy elordítsa magát és csendet

követeljen „bármi áron”. A „már nem értek semmit”, a „mindent meg lehet

magyarázni így is, meg amúgy is, akkor meg hol az igazság?” érzetei/

érzései/gondolatai, tovább fokozhatják az egyén amúgy is „pattanásig

feszült” testi/lelki/szellemi állapotát. Ez egy igen feszült és felfokozott

periódus lehet az egyén életében, mely szélsőséges esetekben,

pánikrohamokban csúcsosodhat ki.

Asztrál szintjén jelentős blokkokkal működő egyéneknél előfordulhat, (pl.

kizárólag racionális működésre törekvő, érzelmeinek elnyomására hajlamos

embernél), hogy a blokkok „nyomás alá kerülése”, tovább gerjesztheti a

mentális feszültséget. A „beszorult” és elfojtott érzelmek utat törnek

maguknak, amire az egyén ennek megakadályozásával, vagyis még

jelentősebb elfojtással és mentális túlműködéssel reagálhat (pl. azonnal és

mindent igyekezhet megmagyarázni, ami vele, benne történik, ám ezzel

sehogy sem boldogul). Mivel 1-1 érzelemhez több tucat gondolat társulhat,

az egyén úgy érezheti „beleőrül” a folyamatba, amennyiben „nem kapcsolja

ki magát”, vagy a másik embert. Szélsőségesen extrém esetekben, a

kirobbanó és egyént elborító „érzelem lavina”, akár öngyilkosságba, vagy

hirtelen felindulásból elkövetett emberölésbe is hajszolhatja az embert.

Kevésbé szélsőséges helyzetekben, sokat segíthet egy szeretett ember

részéről jövő ölelés, vagy néhány megnyugtató szó, ám léteznek olyan

tudatállapotok, melyek során az egyén már nem képes elfogadni ezt a fajta

segítséget, vagy egyenesen elutasítja azt, megnövelve ezzel a hitrendszer

összeomlás valószínűségét.

Bármelyik variáció is fordul elő fentebb leírtakból valakinél, az első és

legfontosabb dolog, a nyugalom helyreállítása és annak felismerése,

tudatosítása, mi is történik éppen. Vannak helyzetek, amikor erre az ember

önállóan nem képes, csak külső segítséggel, úgyhogy hacsak a segítség

nincs az ember közvetlen közelében, tessék azt kérni, valakihez

fordulni, aki az egyén környezetében remélhetőleg „magánál van”.

„Asztrál szint beszakadása” esetében, főleg azok számára, akik nincsenek

hozzászokva hasonló „élményekhez”, olykor nagyon nem egyszerű elfogadni,

hogy az egyénen keresztül-kasul járnak át mindenféle-fajta érzelmek. Mivel

ezek ilyenkor legtöbbször még nincsenek beazonosítva, az egyén érzelmileg,

extrém módon labilissá válhat. Hasonló helyzetekben fontos

tudatosítani ezt az állapotot, vagyis azt, hogy „most bizony

keresztül-kasul járnak át rajtam mindenféle beazonosítatlan

érzelmek, ám ez nem baj, elmúlik, nem vagyok azonos az

érzelmeimmel”. Külső segítség (segítő) esetében, eltelhet némi idő és

többszöri, „szájbarágós” megismétlése annak, ami éppen történik, hogy a

másik ember egyáltalán felfogja az elmondottakat. Nagyon ajánlott továbbá,

Bach-virágterápiás cseppek közül, az Elsősegély és Napvirág cseppek

alkalmazása, melyek hatásosan oldják a pánik állapotokat.

A spontán blokkoldódás, legtöbbször nagyon hírtelen és erőteljes jelenség,

mely komoly sokkhatást válthat ki az egyénből, a nyugalom helyreállításához

bizony előfordulhat, hogy az emberen csak az segít, ha „arcon öntik egy

pohár vízzel”. Az egyén vízzel itatása, rozmaring illóolajjal való szagoltatása,

ugyancsak segíthet kezelni a sokkhatásokat, megelőzéshez pedig kiemelten

ajánlott az illatok alkalmazása (aroma terápia). A levendula, rózsa, vanília,

citrom illatok nagyszerűen oldják a feszültséget. Felmosó vízben

rendszeresen használva azokat, jelentősen hozzájárulhatnak a feszültség

levezetéséhez, a nyugodt létezéshez, a spontán blokkoldódások

megelőzéséhez. Ugyancsak hatásos a testápolók rendszeres használata,

olyan márkáké, illatoké, melyeket az ember „egyszerűen csak” szívesen

használ.

 „Mentál szint beszakadása” esetében, első körben annak elfogadása

„szükséges”, hogy az egyénen keresztül-kasul járnak át mindenféle

beazonosítatlan gondolatok, ami ha aktuálisan annak is tűnhet, nem

baj. Eme állapot múlandóságának tudatosítása és annak felfogása,

hogy az egyén nem azonos a gondolataival, hasonló helyzetekben

ugyancsak létfontosságú lehet. Amennyiben ezt már sikerül

tudatosítania valakinek önmagában, az már jelentős mértékben

hozzájárulhat nyugalmának oly mértékű helyreállításához, egy olyan

tudatállapot eléréséhez, ahonnan értelmezhetővé válhatnak a mélyebb okok

is. „Beborult” tudatállapotok esetében tehát, a legfontosabb cél első

körben, a nyugalom helyreállítása.

Még egy gondolatot szeretnék leírni az anyag végére. A dimenziók

egybenyílásával, a különböző dimenziók lényei, keresztül-kasul járnak át a

Földön. Mindez „9 dimenziós tartományt jelent”, mivel, az ember, legalábbis

egyelőre, ennyi dimenziót képes érzékelni szabad szemmel is látható, sűrű

fizikai testben. Ugyan az alacsonyabb dimenziók már csak lenyomatok

formájában vannak jelen a Földön, attól még hatnak az emberekre. Egy-egy

konfliktus során, ilyen formában, „sokkal nagyobb teher nehezedhet” az

emberre, mint a dimenziók egybenyílása előtti időszakban, hiszen még a

legapróbb konfliktusok is, „9 dimenziót átölelő” folyamatként csapódhatnak

ki az egyénből. (pl. egy teljesen jelentéktelennek tűnő félreértés két ember

kommunikációjában, a kapcsolat összes addig meg nem oldott problémáját

felszínre hozhatja, mégpedig „9 dimenzió szintjén”).

Felettes Én szintű működés hiányában, az ember valószínűleg nem képes

ekkora tartományt sem átlátni, sem kezelni, úgyhogy ha „fel tud

kapaszkodni” Felettes Énje szintjére, akkor „van esélye megfogni a

történetet”, ha nem, akkor valószínűleg nem.

A hasonló helyzetek kezelését tehát nem célszerű a „véletlenre

bízni”, véletlenek amúgy sincsenek, legfeljebb olyan események, melyek

okkal történnek, csak még nem látjuk, nem tudjuk azoknak az okát. 

 

2016.08.27. 

írta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol

tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó,

tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt,

tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú befolyásolás, manipuláció,

általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás, ragaszkodás, előítélet,

visszaélés, gőg, hiúság, restség,  tompaság, önfejűség, lenézés, megvetés,

vádaskodás, elcsúszás, elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék,

együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom,

megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság,

bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem,

felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm,

életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, tudatosság, nyitottság, csekély

mértéke, esetleg hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a

szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése

mellett, itt és most, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a

lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál,

akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett

lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon

átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit,

remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő,

öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság

energiákat.

 

 cadeceus3.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 120
Heti: 264
Havi: 1 960
Össz.: 525 259

Látogatottság növelés
Oldal: A spontán blokkoldódásokról 2016.08.27.
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »