Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

lotusz_kep15.jpg

 

Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete 2012.11.06

 

arany_om2.jpg

Üdvözöllek Benneteket, Arkan vagyok.

Mint ahogy érezhetitek, igen aktív és legtöbbször egyáltalán nem

kellemes folyamatok zajlanak jelenleg világotokban. Ennek egyik oka az

lehet, hogy többségetek egyre kevésbé figyelhet befelé és hajlamosabb

reagálni a külső jelenségekre. A reakció legtöbbször a tudatosság

„hiányából” fakadhat, így tudatosságotok növelésével, „Egész-

ségesebbé” tudjátok tenni életeteket, amennyiben így döntötök.

Világotokban rengeteg információ áramlik minden szinten, melyek

jelentős része a köztudatból, annak aktuális állapotából származhat, s

mely nem azonos a Forrással. Ez bolygótok történelme során

legtöbbször így volt, azzal a különbséggel, hogy a köztudat állapota és

terheltsége az idők folyamán jelentősen változott, így az információk

vételére és forrásának meghatározására, idegrendszeretek is mindig

másképpen volt képes. Ennek okai között említhető bolygótok

népességének alacsonyabb száma, területileg egyenletesebb eloszlása,

továbbá a telekommunikációs eszközök meg nem léte, ami nyugodtabb

körülményeket biztosíthatott idegrendszeretek számára, s ezzel

lehetőséget a Forrásból származó közvetlen információk vételére

azoknak, akik azok befogadására képesek voltak, vagy fejlődésük során

képesekké váltak. Bolygótok jelenlegi energiaszintjén egyre többen

lehettek „érzékenyek” az információk áramlására, vételére, mivel pedig

ezen információk jelentős része jelenleg az igen szennyezett és

túlterhelt köztudatból csakúgy áramlik, mint magából a Forrásból, csak

igen erős és felkészült idegrendszerrel, illetve tudatos

megkülönböztetéssel lehetséges azok szűrése és valóságalapjának

megállapítása. Mivel az emberek idegrendszere igen érzékeny „műszer”,

a nem tudatos működés könnyen „összezavarhatja” és olyan tettekre,

cselekedetekre, választásokra „serkentheti” az embert, melyek

nincsenek összhangban az Univerzális Törvényekkel.

Ilyen zavart, megmagyarázhatatlan, alkalomadtán brutális

cselekedetekre napi rendszerességgel láthattok példákat.

Gazdasági válságnak nevezett jelenségetek hátterében az esetek nagy

részében, bizonyos személyek, csoportok hatalmi törekvései állhatnak,

így az ezzel kapcsolatos információk jelentős része, kifejezetten

manipulatív, félelemkeltő motivációval áramolhat, mely a „vételi oldalon”,

a félelem növekedésével és az ezzel kapcsolatos, a Valóságnak

ugyancsak nem megfelelő információkkal társulhat.

Ezek tudatosítása, szűrése, napi rendszerességű feladata lehet

manapság egy tudatosulás útján járó embernek.

Amit közgazdászaitok „fogyasztói bizalom csökkenésnek” neveznek, az

valójában az Önmagatok, a Teremtő és a Teremtés folyamata felé érzett

bizalom csökkenéséről szólhat. A Teremtő és a Teremtés folyamata felé

érzett feltétlen elfogadásotok és bizalmatok, sokszor sérülhetett az

évezredek folyamán, ám most, mikor lehetőségetek van ennek a

bizalomnak a helyreállítására, azaz mikor minden körülmény adott

ahhoz, hogy visszanyerjétek Teremtőerőtöket, pontosabban, amikor

újra képessé válhattok élni eme erőtökkel, talán érdemes lehet

kitartanotok, más megoldásokat találnotok helyzeteitek megoldására, és

nem feladni céljaitokat az utolsó pillanatban.

„Feladás” és lemondás között hatalmas a különbség.

A problémát sokatoknál jelen időszakban az jelentheti, hogy ugyan

tudjátok, mit lenne érdemes tennetek bizonyos helyzetekben, mégsem

meritek azt megtenni. Eme félelem mögött állhat az a tévhit, hogy

egyedül maradtok, ismét bánthatnak benneteket, anyagi bevételeitek

még inkább csökkenthetnek, vagy esetleg „megalázó” helyzetbe

kerülhettek, s bizony eme félelmek alkalomadtán igen erősek lehetnek.

Emlékezzetek arra, hogy a félelem csupán az ismeret hiánya.

Nos, ha megfigyelitek, a „hatalom emberei” pontosan azon

munkálkodnak, hogy minél inkább elszigeteljenek egymástól

benneteket, hiszen ha egyedül maradtok, s a kétségek előjöhetnek

bennetek, azzal az Egészet is gyengíthetitek. Szándékosan mondtam

azt, hogy „hatalom emberei”, hiszen első sorban egyéni belső

konfliktusokról lehet szó, melyek kivetülése jelenhet meg a külvilágban.

Egyéni szinten ez úgy nyilvánulhat meg, hogy az egó és az elme jelen

időszakban mindent elkövethet, hogy elszigetelje az egyént a Felettes

Énjétől, azaz helyzeteitek többsége egyre gyorsulóbb ütemben

szembesíthet benneteket választásotokkal, maradtok a hatalom és a

hála hitrendszerei szerinti elme és egó szintű működésben, vagy

áttértek a Felettes Én és ezzel a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás

hitrendszerei szintű működésre. Ez az áttérés csakis tudatosan

lehetséges, rendkívüli mértékű éberséget, megkülönböztető képességet

és tudatos döntések sokaságát igényelheti az egyéntől, továbbá erős

fizikai testet és idegrendszert, mivel „árral szemben menni” ezek

megléte nélkül „nehézkés” lehet, vagy nem megvalósítható.   

A kétségekkel Önmagatokban semmi baj nincsen, sőt javaslom

tudatosítani magatokban ezek meglétét, döntéseitek azonban „azon

oldal” által lesznek támogatva, melyet választotok.

Tanítóitok jelentős része már elmondta, leírta nektek, milyen az a világ,

melyben létezhettek, amennyiben úgy döntötök. Jelenleg ez a világ idea

szintjén létezik, ahhoz, hogy fizikai szinten is meg tudjon nyilvánulni, a ti

egyéni munkátokra, döntéseitekre és tetteitekre van szükség.

Mindegyikőtökére.

A „Hozd le az Eget a Földre” mondat nem jelent egyebet, mint azt, hogy

mindazt, amit idea szintjén megtanultatok, valósítsátok meg a

gyakorlatban, mert erre jelen korszakotokban minden lehetőségetek

megvan.

Amiért sokan közületek mostanában rosszkedvűek, lehangoltak, „hite

hagyottak” lehetnek, pontosabban ilyen tudatállapotokat élhetnek meg,

annak oka az lehet, hogy még nem lehettek tudatában erőtöknek, még

nem tapasztalhattátok meg Teremtőerőtöket.

Ismétlem, a félelem csupán az ismeret hiánya.

A Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás energiáira rácsatlakozni, eme

működést gyakorolni, megélni életetekben úgy lehetséges, ha valaki

előbb felismeri, bizony eddig a hatalom és a hála hitrendszerei szerint

működött és most is így működik. Ennek tudatosítása, az ezzel való

szembenézés nem kellemes dolog, ám minél előbb megteszi ezt valaki,

annál gördülékenyebb váltásra nyílik lehetősége.

Ismétlem, többségetek eme hitrendszerek szerint működhet tudatosan,

vagy tudat alatt, a hatalom és a hála hitrendszerei pedig mindig

függőségi viszonyt feltételeznek, azaz az egyik nem létezhet a másik

nélkül. Életetek szinte minden helyzete arról szólhat, hogy vagy a

hatalom, vagy a hála hitrendszerei szerint működtök. Ez a gyakorlatban

annyit jelenthet, hogy helyzeteitek nagy részében szükségetek lehet

egy másik emberre, emberekre, vagy ideákra, stb., melyekhez való

viszonyaitokban valamelyik „pólust” gyakorolhatjátok, megélhetitek,

továbbá önmagatokon belül is igényetek lehet erre a fajta működésre,

ami mögött többek között az a tévhit állhat, hogy „az élet egy állandó

harc, ettől érzem, hogy élek”.

Nos, ha megnézitek, ebben a hitrendszerben a cél a harc fenntartása,

amiért semmilyen eszköz nem „drága”, se mások, se a saját Valódi

Életetek. Többségetek így működik, van, aki nem.

Mivel bolygótok jelenlegi, gyorsuló folyamataiban eme választásaitok

gyakorisága jelentősen megnőhetett egy adott „idő intervallumon” belül,

lehetséges, hogy ez „némi zűrzavart” okozhatott, okozhat többségetek

működésében. Ha valaki például „megszokta”, hogy a külvilág jelzései

alapján azonosítja, határozza meg magát, az bizony könnyen

„eltévedhet” a jelzések folyamatos, egymásnak sokszor „ellentmondó”

és gyorsuló ütemű „változás erdejében”.

Frusztrációitok jelentős része mögött az állhat, hogy vagy nem tudtok

erről a működésetekről, vagy ha tudtok, úgy gondolhatjátok, nincs más

választásotok. Mindig van más választásotok. A Feltétel Nélküli Szeretet

és Elfogadás hitrendszerei szerinti működés. Ez is választható,

amennyiben valaki így dönt. Előbb a döntést javasolt meghoznotok,

utána pedig érkeznek a helyzetek, melyekben ez a működés

megtanulható.

Pár mondatot szólnék a rendszerekről és a kategóriákról. A

következetesen felépített rendszerek, egy ideig segítséget jelenthetnek

a bennük résztvevők számára az „eligazodáshoz”, hiszen ameddig

valaki, valakik nem a Felettes Énjük szintjén működnek, „szükségük”

lehet bizonyos viszonyítási alapokra, támpontokra a működésükhöz.

Arra emlékeztetnélek benneteket, hogy szinte minden rendszer és

kategória, az elme „szüleménye”, így, ha a rendszerben részt vevők

tudatállapotának tágulása jelentősebb mértékben nő, mint a rendszer

„korlátainak” kitágítása, a rendszer egy idő után hátráltathatja az

egyén, egyének fejlődését, sőt pontosan az ellenkezőjét érheti el, mint

amiért létre lett hozva. Amit többségetek jelen időszakban nem vett,

nem vehetett figyelembe, az, az, hogy bolygótok energiaszintje

jelentősen megemelkedett és az egyre gyorsuló folyamatokban, egyre

rövidülhet, az, az „idő intervallum”, mely során lehetőségetek nyílhat

rendszereitek „frissítésére”.

Hasonlatos lehet ez annak az embernek a példájához, aki homokvárat

épít közvetlenül a tengerparton, a viharos idő közeledtével. Először

talán sikerülhet neki felépítenie a várat, mielőtt az érkező hullámok

elmosnák azt, ám, minél,  nagyobbak ezek a hullámok és gyakrabban

jönnek ki a partra, a homokvár annál kisebb szeletét sikerülhet „egyben

tartania” az illetőnek, s végül valószínűleg már egyáltalán nem lesz

képes felépíteni a vár egyetlen részletét sem.

Jelen időszakotok „rendszer összeomlásainak” hátterében az állhat,

hogy a rendszereket alkotó egyének tudatállapota, gyorsabb ütemben

tágulhat, mint ahogy azt a rendszer az esetek többségében „követni

képes”, az ebből adódó hitrendszer összeomlásokat pedig nem

mindegyikőtök tudja még kezelni, sőt, többségetek nem tanulta meg és

bizony segítségre lehet szüksége. Hogy mikor jut el világotok arra a

pontra, mikor eme segítség „szükségessége” tudatossá válik az

egyének jelentős részében, illetve mikor kerül szóbeli kimondásra, mint

a szabad akarat törvényével összhangban lévő kérés, az csak rajtatok

múlik.

Ugyancsak fentiek vonatkozhatnak a „kategorizálásra” hajlamos

egyénekre. Minden kategória, illetve annak meglétéhez való

ragaszkodás, az illető elméjének korlátozottságáról szólhat, és mint

ilyen, igen váratlan és meglepő hitrendszer összeomlásokat

eredményezhet, ugyanis az egyénnek egyre gyorsulóbb ütemben „kell”

szembesülnie azzal, hogy egyre kevesebb ember cselekszik körülötte

úgy, ahogyan ő ezt róluk „elkönyvelte”.

Lehet tanulni belátással is, nemcsak a „szembejövő” helyzetekben,

„kelletlenül”.

A világotokban felszabaduló düh, frusztrációk és egyre szaporodó

erőszakos bűncselekményeinek hátterében a változástól való félelem és

ezeknek a hitrendszereknek a hírtelen és egyre gyorsulóbb ütemben

történő összeomlása állhat, amit érdemes minél előbb felismernetek és

kezelnetek, akár „külső” segítséggel is.

Tanítóitok egy része pontosan fenti okok miatt, amennyiben lehetséges,

nem épít jelen időszakban újabb rendszereket, inkább a saját dolgaival

foglalkozik, igyekszik „távol maradni” a „külső történésektől”, a saját

belső munkáját végzi, azaz a saját, esetleg még meglévő téves

hitrendszereit engedi el, és tudatosan igyekszik a lehető legkevésbé

befolyásolni másokat döntéseikben.

Amennyiben mégis megteszi fentieket, azt alaposan tudatosított okkal

teszi.

Amiért most szólok hozzátok, annak oka a jelen folyamatokkal való

„bánásmód” fokozottabb óvatosságára való felhívás, hiszen minden

döntésetek, tettetek az Egészre is kihatással van, ebben az igen

„érzékeny” és „labilis” átmeneti időszakban pedig egyáltalán nem

mindegy, hogyan döntötök, cselekedtek.

A Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás hitrendszerei szerinti teljes

működésre, Felelősségetek Teljes Tudatában térhettek át.  

Azokhoz szólnék most, akik tudatosan választották a magasabb szinten,

azaz a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás hitrendszerei szerinti

működést. Megismétlem, ez a működés csakis tudatosan választható,

tudat alatt nem és a választást célszerű szavakkal és írásban is

megerősítenetek. Rátok ugyancsak vonatkoznak a hitrendszer

összeomlásokkal kapcsolatos javaslatok, hiszen eme „összeomlások”

nélkül magasabb szinten való működés nem lehetséges. Mivel

valószínűleg lehetett már részetek ilyen helyzetekben, érdemes

tudatosítanotok magatokban „negatív állapotaitokat”, azok gyökér okait

és tudatosan kezelnetek azokat. Továbbá érdemes lehet az eddiginél

gyakrabban emlékeztetnetek magatokat arra, szabad akaratotokban áll,

hogyan éltek meg egy helyzetet, "összeomlásként", vagy

"újjászületésként". Másrészt nálatok kiemelten fontos lehet annak

megértése és tudatosítása, hogy ezt a működést ti akarjátok, ti

döntöttetek ennek megvalósítása mellett és ezért egyedül ti vagytok

képesek megtenni minden tőletek telhetőt. Nem mások, nem Isten, azaz

nem külső dolgok. Javasolt végre Felelősséget vállalnotok Életetekért.

A segítségeket megkapjátok, ám élnetek velük nektek érdemes és csak

amennyiben ezt megteszitek, válhattok képessé az Elfogadásra és a

Feltétel Nélküli Szeretetre.

Visszatérve a bizalom témájához, a bizalom helyreállítható, azaz újra

megteremthető Önmagatokban, amennyiben úgy döntötök. Ennek

alapfeltétele annak belátása, hogy bizalmatlanságotok kialakulásában

bizony jelentős szerepetek volt nektek is, ahogy világotok jelenlegi

helyzetében is.

Ti is „tehettek” erről.

Szándékosan használtam a „tehettek” szót, ugyanis ez a tévhit lehet a

legnagyobb akadályotok, mely gátolhatja bennetek a Bizalom

energiájának áramlását. Bűntudatot oldani megértéssel lehet és

őszinteséggel, első sorban Önmagatokhoz, ezt a bűntudatot pedig a

legmélyebb szintekig érdemes kioldanotok magatokból, mert ha csak

egy kis csírája bennetek marad, a Feltétel Nélküli Szeretet és Elfogadás

energiái nem tudnak áramolni rajtatok keresztül. Ezt a belső munkát

javasolt „nem megspórolnotok”, mert „hozománya” olyan jelentős

életminőség javuláshoz vezethet, melynek egyenes következménye

lehet a minden szinten megvalósuló Bőség.

Szólnék most azokhoz is, akik gyakran dolgoznak például

kristálykoponyákkal, vagy más szent tárgyakkal, eszközökkel, esetleg

entitásokkal.

A szabad akarat törvényét, javaslom eme eszközökkel, entitásokkal

kapcsolatban fokozottan betartani, nem pedig „előrángatni” a tárgyakat,

entitásokat, amikor éppen ahhoz van kedvetek. Mint tudjátok, 1-1

szertartásnak, szent tárggyal, entitással való munkának megvannak a

maguk szabályai, azaz érdemes ezeket a munkákat az Univerzális

Törvényekkel összhangban elvégezni, egyéb esetben az erővel való

visszaélésnek következményei lehetnek.

Egyáltalán nem mindegy az sem, milyen célból éltek eme eszközök,

entitások segítségével, a tiszta, azaz letisztázott és tudatosított

motiváció jelentősége pedig kiemelt fontosságú jelen időszakban.

A „spirituális egó” rendkívül élelmes tud lenni, sokszor nehéz lehet

tetten érni, s bizony többeteknek javasolt lehet újra felülvizsgálnia

hozzáállását eme eszközökhöz, entitásokhoz és a munkához melyet

velük végeztek.

„Jobbik” esetben, tisztában lehettek azzal, hogy minden közös munka

alkalmával valójában a saját Felettes Énetekkel kerültök kapcsolatba.

Amennyiben ezzel nem vagytok még tisztában, javaslom végiggondolni,

valójában kivel, mivel is dolgoztok ti. Köztudatotok jelenleg igen

szennyezett, a benne lévő asztrális és mentális lények pedig azonnal

élhetnek a „kapcsolódás” lehetőségével, amennyiben nem vagytok elég

tudatosak és éberek. A tőlük származó megtévesztő és a Valóságnak

nem megfelelő információk sok zavart okozhatnak világotokban, így

mindazok figyelmét, akik „üzenetek lehozatalával” foglalkoznak,

bármilyen formában és módon, felhívnám arra, minden egyes munka

előtt kérdezzék meg az üzenet forrását, ki is ő és milyen szándékkal

érkezett. A tudatos felismerés és megkülönböztetés jelentősége kiemelt

fontosságú jelen időszakban ezen a téren is, aki pedig képes Valóban

befelé figyelni, az, az, üzenet Forrását is be fogja tudni azonosítani.

Jelzem számotokra, hogy a Felettes Én szerinti működés

megvalósítható, ám ez csak jelentős és rendszeres munkával érhető el,

így aki ezért nem hajlandó tenni, az cselekedhet belátása szerint, ám

javasolt számára vállalni ennek következményeit is. Ez főleg azokra a

tanítókra és spirituális gyógyítókra vonatkozik, akik idővel azonosultak

tanítói, gyógyítói szerepükkel, esetleg ragaszkodnak hozzá, s ugyan már

hosszabb ideje nem sikerült fejlődniük világotok jelenlegi folyamataival

összhangban, még mindig tanítanak, további karmát halmozva fel

maguknak.

S végül még egy dolog. Világotokban több helyen is hirdetnek olyan

tanfolyamokat, melyeken, mint fogalmaztok, a „szív csakra megnyitása”

a cél.

Mivel ezt a megnevezést használtátok ezekre a rendszerekre, így én is

ezt teszem.

Erről annyit, hogy nem mindegyikőtöknek feladata a „szív csakra”

megnyitása, mert többeteknek ez a „csakrája” már nyitott.

Sok ember él bolygótokon, akiknek, mint mondjátok, „csodálatosan

nyitott a szív csakrája”, viszonylag könnyen képesek megélni

érzelmeiket, az ezzel járó fájdalmat, vagy örömöt, és eme képességüket

valamilyen formában az emberiség szolgálatába tudják állítani. Közülük

is többen „akadnak”, akiknek a „szív csakra” feletti „csakrái”, vagy azok

jelentős része nyitott és bizonyos helyzetekben képesek rácsatlakozni a

Forrásra, onnan tiszta üzeneteket elfogadni és átadni . Ezen emberek

egy részének azonban a „gyökér csakrával”, azaz a földi, anyagi

dolgokkal, mint amilyen a pénz, a földi rendszerek ismerete stb., még

dolga lehet, ezért lehetséges, hogy nincsenek „színen”, nem

szerepelnek a tanfolyamok hirdetéseiben, nem tudnak róluk annyian,

mint egy tiszta „gyökér csakrával” működő ember esetében.

Nekik üzenem, hogy a Felettes Én szintű működés „alapfeltétele” a

tiszta „gyökér csakra”, így ezen, javasolt munkálkodniuk ahelyett, hogy

a földi testből való kilépésen gondolkodnának, másrészt bármilyen

nehezükre is eshet a megnyílás mások előtt, javaslom nekik, hogy

merjék felvállalni felelősségüket életükért és megosztani másokkal azt a

sok „kincset”, amik Ők. Tudom, sokat bántottak benneteket, sok

támadás, meg nem értettség kísérte utatokat, ám most már érdemes

továbblépnetek, múltatokat elengednetek és erre az életre vállalt

életfeladatokat beteljesítenetek. Egyrészt azért, mert a Valóságról jóval

teljesebb képet tudtok adni másoknak, mint az emberek többsége és az

ezzel járó felelősség „súlyával” is tisztában lehettek, másrészt mert

eleget szenvedhettetek már attól, hogy az Igazság jelentős szeletét

látjátok, csak féltek felvállalni a felelősséget ennek kimondására.

Javaslom tudatosítani magatokban, hogy minden ellenállás, esetleges

támadás mely másoktól érkezhet felétek, legtöbbször arról szólhat, hogy

az Igazsággal való szembenézés másoknak is legalább olyan

nehézséget okozhat, mint nektek annak kimondása.

Erre a fajta igazságra, pontosabban az igazság azon részére, melyet ti

láttok van jelenleg a legnagyobb szüksége világotoknak, ahhoz, hogy

meg tudjon nyílvánulni benne az Igazság, életfeladatotok felvállalásával

pedig talán anyagi dolgaitok is meg tudnak oldódni, amennyiben

képesekké váltok azok elfogadására. Napi szinten szembesülni „egótok

gyávaságával” nem lehet kellemes dolog, ennél jóval örömtelibb,

bőségesebb és vidámabb életet élhettek, amennyiben így döntötök.

 

2012.11.06

Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete alapján leírta:

Serrano-Correcher Maria-Luisa

Bach-virágterápia, tenyérelemzés

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu, www.bekeveled.hupont.hu

 

    jezus1.jpg

 

mihaly_arkangyal4.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 17
Tegnapi: 120
Heti: 219
Havi: 1 915
Össz.: 525 214

Látogatottság növelés
Oldal: Arkan, az ametiszt kristálykoponya üzenete a hitrendszerekről 2012.11.06
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »