Ezo Hírnök

www.ezohirnok.hupont.hu

 

 

anubis.jpg

 

A lemúriai karma tisztulási folyamatairól 2013.11.30

 

Kérem Jézust, hogy minden olyan érzést, gondolatot, ami az olvasás

során, akár tudattalanul is jön elő bennem, és nem a feltétel nélküli

szeretet és elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása mellett,

vigye el belőlem a gyógyító helyükre. Kérem Merlint, hogy gyógyítsa

a lenyomatokat. Kérem Anubis, Jézus, Mihály Arkangyal védelmét, az

olvasás teljes ideje alatt. Kérem Mihály arkangyalt, hogy olyan szintű

védelemben részesítsen az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, ami

áthatolhatatlan, még egy légy számára is, Jézus engedélye nélkül.

Jelen időszakban egyszerre tapasztalhatók a lemúriai, a plejádi, az

arcturusi és a siriusi karma tisztulási folyamatai egyéni/közösségi

szinteken. Míg az első kettő „látványosabb/láthatóbb” formában

történhet, utóbbi kettő "egymásra hatásai" egyelőre „mélyen

belül érlelődhetnek” az emberekben.

Ebben az anyagban első sorban a lemúriai karma tisztulási folyamatairól

lesz szó, melyek önmagukban is igen erőteljesek lehetnek és melyekre

célszerű lehet odafigyelni.

Mint ahogy arról a legutóbbi anyagban „szó volt”, jelen energetikai

változások közepette az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákra történő rácsatlakozás sokat segíthet egyéni

szinteken a „továbbhaladásban”, ugyanakkor célszerű lehet tudatosítani

azt is, fentiek mivel „járhatnak”.

Jelenleg mindkét hitrendszer, azaz a hatalom és hála hitrendszere és a

feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere is jelen van a Földön,

ezek egymással át nem járhatók, működésük egymásnak tartalmilag a

visszája, a fent említett, magasabb energiaminőségekre történő

rácsatlakozások ezért, kiválthatják a „szőnyeg alá besöpört” történetek

spontán kioldódását.

Mindez azt is jelenti egyben, hogy az egyénekből „kisöprődhet” mindaz,

ami nem az elfogadás, nem a tiszta szándék, az együttérzés hiánya és a

könyörtelenség. Ezek „gyökér okai” igen mélyen „rejtőzhetnek” az

emberek tudatalattijában, ezért az esetleges következményekkel,

alkalomadtán igen nehéz lehet szembenézni. Célszerű lépésről-lépésre

haladni, figyelembe véve mit „bír el” az egyén, főleg egy erőteljes

spirituális ego esetében. Miért?

Nos, a spirituális egó „ismérveiről” már többször volt szó a fórumon,

valószínűleg még lesz is, a mai anyag szempontjából az lehet lényeges,

hogy egy erőteljes spirituális ego, az esetek jelentős részében meg van

győződve „saját igazáról”, arról, hogy amit tesz, az csakis „jó” lehet, s

hogy tevékenysége nemcsak a saját, hanem mások „jólétét” is

szolgálja. Csakhogy a „saját igaza” és a valódi igazság között óriási a

különbség, mely különbséget a „felfuvalkodott” spirituális ego, nem

akarhat érzékelni, vagy ha igen, ez olyan erőteljes szorongások

formájában jelentkezhet, melyek okával az illetőnek valószínűleg nincs

akarása szembenézni.

A spirituális ego, az önismereti út egy szakaszán, azonosíthatja és

legtöbbször azonosítja is magát az egyén Felettes Énjével, vagy más

szóval, belső hangjával, középpontjával stb., így mikor az egyén elkezd

ráébredni arra, hogy a kettő nem egy és ugyanaz, az erőteljesen

megzavarhatja a működését. Amennyiben ilyen esetben valakit a

„békesség minden áron” tévhite mozgat, valószínűleg megpróbálja

elfojtani „békétlen” késztetéseit, ami igen frusztráló fizikai érzeteket,

gondolatokat, érzéseket eredményezhet benne.

Erős spirituális egóval az ember ugyanis hajlamos lehet „nem

megengedni magának” bizonyos „nem szalonképes” késztetések

megélését, tévesen azt gondolva, mindez az önuralom elvesztésével

járhat, melyet évek óta olyan nagy elszántsággal épített fel, e közben

pedig valójában pont az ellenkezőjét teszi annak, amire törekszik, azaz

önuralom felépítése helyett, elfojtja késztetéseit, „besöpri azokat a

szőnyeg alá” és ezzel megengedi magának, hogy e késztetések uralják

őt.

A spirituális ego „mesterkedéseit” alkalomadtán igen nehéz lehet

észrevenni, mégpedig azok számára főleg, akik régóta járják a

tudatosulás útját és mindaddig okozhat „bonyodalmakat” valaki

életében, amíg az egyén át nem áll a Felettes Én szintű működésre.

Éppen ezért, célszerű tudomást venni arról, hogy a tudatosulás útján

járó embernek bizony van spirituális egója, ha tetszik ez valakinek, ha

sem, és óriási segítséget jelenthet működésének beazonosítása a

tudatosulási folyamatok során.

Ezt azért is fontos lehet tudatosítani, mert a magasabb

energiaminőségekre, azaz az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákra történő rácsatlakozásokat, a spirituális ego

hajlamos lehet „nagy hévvel” megcselekedni, „akarva begyűjteni még

egy plecsnit” önmagának, ami egyéni szinteken „heves”

következményekkel járhat. A két hitrendszer visszája működésének

hatására ugyanis a „spirituális ego” a rácsatlakozással, „hatalmas

energetikai pofont” kaphat, valószínűleg kap is, mely lehetséges

következményt célszerű egyéni szinteken tudatosítani, az egyéni

fejlődés szempontjából bevállalni, ugyanakkor lehetőleg olyan

mértékben, amit az illető testi-lelki-szellemi szinten egyaránt elbír.

Valószínűleg senki nem kíván megtapasztalni olyan jelenségeket, melyek

arról szólhatnak, „azt hittem bírom, aztán kiderült, hogy még a

töredékét sem.”

A spirituális ego „hevességét” felismerve, az egyén választhatja az

óvatosabb megoldásokat is, ám ehhez első sorban azt célszerű

tudomásul vennie, hogy bizonyos késztetések jelentkeztek benne,

melyeknek esetleg nem ismeri az okát és ezzel uralni sem tud.

A csatlakozások okozataként kiáramló dühöket alkalomadtán nehéz

lehet „megfogni”, uralni, ami további frusztrációkat okozhat az

egyénben, főleg egy magát jónak, becsületesnek, másoknak nem ártó

„embernek azonosító” egyénnek. Az ok egyrészt az, hogy ezek a

„beazonosítások”, a hatalom és hála hitrendszere szerint történhettek

meg, hiszen e hitrendszer szerint működtek az emberek amióta a Földön

élnek földi testben, másrészt az ego „sajátja” a „beazonosítás”, nem

pedig a Felettes Éné és éppen az ego szintű működés válik egyre

kevésbé működőképessé a Földön. Ami a hatalom és hála hitrendszere

szerint jóság, becsületesség, nem ártás, az a feltétel nélküli szeretet és

elfogadás hitrendszere szerint fentieknek tartalmilag a visszája.

A Föld emelkedő rezgésszintjén éppen ezért egyre inkább akarhat

„kitörni” az egyénből mindannak tartalmilag a visszája, amit az ego

„azonosíthat” önmagáról.  

Az egyéni fejlődés szempontjából tehát célszerű lehet, ha az egyén

képes szembenézni fentiek tartalmilag a visszájával is, azaz a rossz,

becstelen, másoknak ártó részével is.

A magasabb energiaminőségek, pontosabban az azokra történő

csatlakozások, olyan zsigeri, sejtszintű blokkokat „érinthetnek”, melyek

kioldódása rendkívül kellemetlen lehet.

Jelen időszakban egyre fokozódhat az asztrális, mentális lények száma

és tevékenysége köztudati szinten, így egyre több „tabu” téma kerülhet

felszínre, melyek nagyon mély zsigeri és sejtszintű emlékeket hozhatnak

felszínre, és komoly ellenállásokat eredményezhetnek az egyénekben.

A „legszívesebben megfojtanám egy kanál vízben” érzete, gondolata,

érzése fokozottabban jelentkezhet, erős, egyre kezelhetetlenebb

késztetések formájában, ami nagyon komoly szorongásokkal járhat,

ugyanakkor célszerű tudatosítani, hogy az alapvető, állatias ösztönöket

uralni nem lehetséges anélkül, hogy valaki ne nézne szembe velük.

Erről már volt szó a fórumon, most megismételjük. Elvitel kérése nélkül, a

dühök ugyan átáramolhatnak oda, ahová szánták őket, ám a két

hitrendszer visszája működésének hatására, vissza is áramolnak az

elindítójukhoz, ami abban az esetben, amikor az egyén esetleg még

bűntudatot is érez dühei miatt, többszörösen „csapódhatnak” le rajta,

csökkentve rezgésszintjét és megerősítve harmadik dimenziós

működését. Az ilyen jellegű „romboló” frusztrációk megelőzése céljából

tehát célszerű kérni és elfogadni az Égi Segítők és a Felettes Én

segítségét.

Tabu témák meglétével nem lehetséges átállni a feltétel nélküli szeretet

és elfogadás hitrendszere szerinti működésre, már pedig a Föld

emelkedő rezgésszintjén, egyre több tabu téma kerülhet elő a

„szőnyegek alól”. Mik is lehetnek ezek?

Az állatias ösztönök, mint amilyen a másik ember, vagy az egyén saját

fizikai testének elpusztítása, a szexualitás megélésének aberrált

formái/módjai, jöhetnek elő sokaknál álom állapotban. A hírekben

szereplő bűnügyek fokozódó brutalitása „szemmel látható”, ám amikor

valaki például álmában találkozik hasonló történetekkel, esetleg azok

„központi szereplőjeként” vesz bennük részt, azt célszerű nemcsak

„szemmel”, hanem egyéb szinteken is elkezdeni „meglátni” és lépésről-

lépésre feldolgozni.

Jelen időszakban sok embernek lehetnek olyan álmai, melyek „extrém

szexuális tartalommal bírnak” és melyek erőteljesen zavarba hozhatják

őket. Ugyan Lemúria időszaka aranykorként rögzült a köztudatban, a

pornográfia által képviselt, állatias szexualitás, a szadizmus,

mazohizmus „földi formái”, Lemúriában alakultak ki, ott értek el „extrém

mélységeket”, s mindaz, ami a Földön manapság „megmaradt

mindebből”, már egy jóval letisztultabb kifejezési formája/módja

említetteknek. A Föld elérte és meghaladta azt a rezgésszintet, melyen

Lemúria kezdeti időszakában működött, az emberek rezgésszintje is

emelkedik, kinél gördülékenyebben, kinél kevésbé, hiszen másképpen

nem tudnának hosszabb távon élni földi testben a megváltozott

energetikai körülmények között, ezért mindazok a működések, melyek

Lemúria időszakában „jellemzőek” voltak az emberekre, újra

előjöhetnek emlékek, késztetések formájában. Mielőtt bárki megijedne,

jeleznénk, van egy óriási különbség az akkori és a mostani egyéni

működések között. Míg Lemúria időszakában az embereknek nem volt

tapasztalatuk a földi test működéséről, így bizonyos tetteik

következményeivel sem lehettek akkoriban tisztában, jelenleg, rengeteg

tapasztalattal a „hátuk mögött”, tudhatják, mely választásuknak, mi

lehet a következménye, azaz egyre inkább képesek felelősségteljes

döntéseket hozni.

 

Fentieket nem nehéz belátni, ha valaki képes végiggondolni a

csillagnemzettségek jelenleg ismert történelmét. Ugye a

csillagnemzettségek időszakában, energiák formájában léteztetek,

ugyanakkor már a hatalom és hála hitrendszere szerinti működéssel. A

Föld azon csillagnemzettségek képviselőinek „gyűjtőbolygója” lett, akik

vállalták, hogy földi testben is megtanulnak feltétel nélküli szeretetben

és elfogadásban élni, s ez a folyamat azóta is tart. Csakhogy a földi test

megismerése nélkül, ezt nem tudtátok megcsinálni, s bár a tanulás

folyamatát nem úgy képzeltétek kezdetben, ahogyan az végül is

megvalósult, maga a cél továbbra is az, ami a kezdeteknél volt. Az 5.-ik

dimenziós Földön még nem volt fizikai testetek, nagyrészt a tudatfeletti

csatornákon működtetek, egótok felelt érzelmeitek uralásáért, ahogy ma

is ez lenne a feladata, ugyanakkor már a tudatalattiba merült mindaz,

ami a csillagnemzettségek időszakában kialakult hatalom és hála

hitrendszerével „összefüggött”.

Ezt azért fontos tudatosítani, mert érzelmeiteken keresztül

kapcsolódtatok egymáshoz, ezek voltak azok a „kötelékek”, melyek

azóta is összeköthetnek benneteket, csak akkoriban az egótok még

nem azonosította önmagát sem a testével, sem a lelkével, sem a

tudatfeletti működéssel és jóval nagyobb tudatossági szinten voltatok

képesek megélni érzelmeiteket, mint manapság. Sok embernek lehetnek

„fennkölt”, „magasztos” emlékei Lemúriáról, azért, mert az akkori

érzések nem voltak annyira „beszabályozva” az ego által, mint

manapság, szabadabban „áramolhattak”, mindaz, amit testetekkel

akkoriban „műveltetek”, idővel a tudatalattiba „süllyedt”, ám ettől még

az „érmének volt/van egy másik oldala is”.

Fizikai testetek a Föld 4.-ik dimenziós rezgésszintjén kezdett kialakulni,

és ekkor még igen „laza” volt a kapcsolat tudatotok és testetek között.

Ezt úgy tudnánk leginkább szemléltetni, hogy például mikor elkezdett

kialakulni az agyatok, mint szerv, mely kezdetben igen fejletlen volt, a

tudatfeletti csatornákon át képesek voltatok úgy tekinteni rá, mint

tőletek teljesen független valamire, egy játékra, egy újdonságra, mellyel

játszani is akartatok.

Csakhogy míg energiák formájában nagyon sok mindent megtehettetek,

keresztül-kasul járhattatok egymáson, képesek voltatok teleportálni

magatokat egyik helyről, a másikra, stb. testetek ennél jóval

rugalmatlanabbnak, korlátoltabbnak bizonyult. Az a „fránya” fizikai test

egyáltalán nem volt olyan rugalmas, mint ahogyan azt szerettétek volna,

bármit tettetek is vele. Ez aztán dühöt, azaz újabb érzelmeket kezdett

kiváltani belőletek, melyeket egótok nem mindig tudott uralni, így az ego

további erősítésén, „kontrollkészségének fejlesztésén” kezdtetek el

„fáradozni”. Az öngerjesztő folyamat során aztán, egyre inkább a fizikai

testet kezdtétek el hibáztatni „sanyarú sorsotokért”, korlátait

„börtönként” kezdtétek megélni.

Itt megjegyeznénk, energiák formájában számtalan formáját/módját

ismertétek a hatalommal történő visszaélésnek, amit fizikai testben is

folytattatok, csakhogy a fizikai test az energiákkal történő

visszaélésekre egészen másképpen reagált és jóval könnyebben

megsérült.

Akkoriban például arra is képesek voltatok, hogy mentális erőtökkel és a

Teremtő gyógyító szexuális energiájával visszaélve, tőletek területileg

távol lévő embertársatok energiarendszerébe beleavatkozva,

„közösüljetek” vele, vagy elválasszátok testét, lelkétől, szellemétől,

mindezt téve játék gyanánt. Úgy tekintettetek testetekre,

mint egy rajtatok „kívülálló” valamire, amivel azt tehettek, amit akartok,

azt gondolva, ha valami baja esik, akkor majd összeraktok egy másikat.

Ám bármennyit is kísérleteztetek, a test működése nemhogy

rugalmasabb nem lett, hanem pont fordítva, egyre rugalmatlanabbá vált.

Mivel elfelejtettétek a valódi célt, miért is vagytok a Földön, azaz, hogy

megtanuljatok feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban élni földi

testben, fokozatosan az a tévhitetek alakult ki, ha elpusztítjátok a fizikai

testet, megszűntetitek annak korlátait, ismét képesek lehettek olyan

szabad „játékra”, amire energiák formájában képesek voltatok. Ez a

tévhit elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy elkezdjétek kikísérletezni

azokat a formákat/módokat, melyek a fizikai test elpusztítására

alkalmasak lehettek, mégpedig testi-lelki-szellemi szinteken egyaránt.

Csakhogy idővel a fizikai test sűrűsége megnőtt, rezgésszintje

erőteljesen lecsökkent, egyre több fájdalmat okoztak neki a

beavatkozások, egótok erősödött, átvette az irányítást tudatfeletti

működésetek felett, az emberek pedig fokozatosan elkezdték

azonosítani önmagukat, egójukkal.

Ami tudatfeletti működés szempontjából kezdetben örömteli játék volt, a

megerősödött ego szempontjából „halálos bűnné minősült”, mely létét

fenyegeti. Ezért jelen időszakban az ego valószínűleg mindent el is fog

követni, hogy Lemúria emlékei ne kerülhessenek elő, ne kelljen velük

szembenézni, elutasítva ezzel a Felettes Én szintű működés minden

formáját és módját, hiszen tévhite szerint, a Felettes Én, a tudatfeletti

működés az, ami az egóval magát azonosító ember minden

szenvedéséért felelős.

 

Amennyiben valaki képes megérteni, hogy földi testben nem élhet

feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban, Felettes Én szintű

működésben olyan formában, hogy Felettes Énjét „ősellenségnek”,

összes szenvedése „forrásaként” tekinti, s képes rálátni önmaga

„hasadtságára”, akarja annyira az örömteli, békés, szeretettel teli

életet, hogy ehhez segítséget is képes kérni az Égi Segítőktől és a

Felettes Éntől, az az ember jóval nyugodtabban, békésebben élheti meg

a jelenlegi, átmeneti időszakot.

Fenti tévhit megléte az egyik lehetséges oka annak, mikor bizonyos

blokkoldások alkalmával valaki úgy érzi, belepusztul a „történetbe”, vagy

olyan szintű ellenállások jelenhetnek meg benne, melyeket már szinte

„elviselni sem bír”. Az illető úgy érezheti, inkább belehal, minthogy

belássa, hogy valamiben tévedett. Senkinek nem „kell” belehalnia

semmibe sem, ha csak kifejezett akarása nincs erre, főleg ha képes

belátni, hogy nem tud és nem is tudhat mindent, csupán egója

ragaszkodhat a „totális kontrollhoz”, s valójában ez az, ami a

szenvedéseket okozhatja, nem pedig a Felettes Én.

Célszerű ilyenkor megnyugtatni az egót, elmondani neki, hogy nincs

mitől félnie, nemcsak, hogy elpusztítani nem akarja őt senki, hanem

nagyon is fontos a segítsége, együttműködési készsége jelen

időszakban, mert nélküle, együttműködése nélkül az eredeti célt, azaz a

feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban élést földi testben, nem

lehetséges megvalósítani.

Alábbiakkal nincs akarásom megijeszteni senkit sem, csupán célszerű

lehet tudatosítani bizonyos cselekedetek, jelenségek lehetséges

következményeit.

A tantrikus technikákat gyakorlók esetében javasolt a körültekintés,

hiszen jelenleg nem él olyan ember földi testben, aki képes a Teremtő

gyógyító szexuális energiáját áramoltatni önmagán keresztül, a nap 24

órájában, a kundalini energia pedig a Föld bizonyos rezgésszintje alatt

nem is működtethető, még akkor sem, ha látszólag igen. Mivel a Teremtő

gyógyító szexuális energiájával történő visszaélések már a

csillagnemzettségek időszakában rengeteg kötést, energetikai blokkot

okoztak, amelyek azóta sincsenek feloldva az emberek többségében,

ugyanakkor akkoriban a visszaéléseket földi test nélkül követtétek el, a

Föld jelenlegi rezgésszintjén bizonyos blokkok oldása károsíthatja a

fizikai testet. Mint fentiekben olvasható, a fizikai test már Lemúria

időszakában sem volt annyira rugalmas, mint „test nélküli” energetikai

rendszeretek, ugyanazokat a hibákat, mint Lemúriában, nem célszerű

elkövetni, főleg a jelenlegi energetikai változások közepette.

Ugyancsak megtörténhet a Föld jelenlegi rezgésszintjén, hogy valaki

távolról akarhat beleavatkozni más ember energiarendszerébe, mentális

ereje segítségével, akár a Teremtő gyógyító szexuális energiájával

manipulálva a másik embert. Lehetséges, hogy bizonyos szexuális

tartalmú álmok, késztetések nem is az egyéné, hanem valaki másé, ezt

is célszerű figyelembe venni.

Ugyanakkor "ideje lehet" tudatosítani egyéni szinteken, hogy a Teremtő

gyógyító szexuális energiájával nem lehetséges visszaélni, ez csak egy

tévhit, mindig is az volt, már a csillagnemzettségek időszakában is.

A Teremtő gyógyító szexuális energiája ugyanis nem páros energia és

csak kérésre indul.

Amivel vissza lehet élni, az a szexuális energia fentinél jóval

alacsony rezgésszintű változata, melyet a spirituális ego értelmezhet

Teremtő gyógyító szexuális energiájaként. Egy ilyen visszaélésnek, jelen

energetikai változások közepette, valószínűleg meglesznek a maguk

következményei is.

Ahhoz, hogy ezek a tevékenységek felismerhetők és kezelhetők

legyenek egyéni szinteken, fontos a napi szintű védelmek kérése az Égi

Segítőktől és a Felettes Éntől, akiktől azt is meg lehet kérdezni, miénk-e

egy történet, vagy nem. Ez sokat segíthet egyéni szinteken a

megkülönböztetés készségének kifejlesztésében és abban, hogy

megtanuljunk, nem részt venni olyan történetekben, melyek nem a

mieink, "nincs közünk" hozzájuk, vagy a mieink ugyan, ám még nem

készültünk fel arra, hogy szembenézzünk velük.

Ugyan fenti „mesterkedések” valószínűleg egyre inkább fognak a

visszájukra „elsülni” és azok elindítóira visszahatni, ám jelen időszakban

még alkalomadtán megnehezíthetik az azokat „elszenvedő” egyének

életét. Ugyancsak fontos tudatosítani, hogy mivel leírtak jelentős része

még az emberek tudatalattijában lehet, így sok ember megteheti

fentieket anélkül, hogy ennek tudatában lenne, azaz az egyén meg

lehet győződve arról, hogy ő sosem avatkozott ilyen formában/módon

mások energiarendszerébe, legfeljebb csak elszenvedett ilyen

támadásokat, ugyanakkor folyamatosan ezt teszi, csak ennek nincs

tudatában. A kellemetlen érzetek, szorongások, dühök folyamatos

felismerésével, tudatosításával, lehetséges folyamatában megérteni és

feldolgozni fenti cselekedetek egyéni „vonatkozásait”, még akkor is, ha

ezekkel szembesülni alkalomadtán nagyon nehéz. A Földön élő minden

ember megtette, vagy megteszi fentieket, minél előbb sikerül ezt

valakinek felismernie,annál előbb dönthet egy másfajta működés

akarásáról is, kérve az Égi Segítők és a Felettes Én segítségét a

megvalósuláshoz.

Akiben erőteljes szorongások, vagy ellenállások jelentkeztek az anyag

olvasása közben, azoknak javaslom elolvasni Paulo Coelho: 11 perc című

könyvét, mely könyv mindenféle „ezoterikus maszlag” nélkül mutatja be,

hogyan lehet a szeretet erejével „kijönni” a lemúriai karmából és

lehetőséget adni önmagunknak és a másik embernek, is-is, a szereteten

alapuló, egyenrangú párkapcsolat megvalósítására. (a szerk.)

Végül még egy dolgot szeretnék „érinteni” ebben az anyagban. A

tudatosulás útján járóknak könnyen lehet olyan érzése jelen

időszakban, mintha egyfajta „meghasonult” állapotba kerülnének

alkalomadtán. Sokat tud segíteni egyéni szinteken, ha valaki képes

felismerni ezt az állapotot és kérni az Égi Segítők és a Felettes Énje

segítségét ahhoz, hogy minden része képes legyen tenni a saját dolgát

és lehetőleg együttműködni egymással, a Felettes Én szeretetteljes

irányítása alatt. Mivel egyre többen állnak át a tudatfeletti működésre,

egyre inkább elválik egymástól az ego és a Felettes Én szintű működés,

ez egyre inkább beazonosítható, ha az egyén erre törekszik.

Az „elválás” folyamata, főleg kezdetben, azért okozhat nehézségeket,

mert az ego ilyenkor hol azonosíthatja magát a Felettes Énnel, hol nem,

ami bizonyos helyzetekben nem kicsi „kalamajkát” képes okozni az

egyén működésében. Ilyenkor lehet dönteni amellett, hogy az egyénnek

nincs akarása megőrülni és az egészséges működéshez kérni az Égi

Segítők és a Felettes Én segítségét. Hasonlatos lehet a történet egy

olyan ember „szárny bontogatásaihoz”, akin első alkalommal van

korcsolya és első alkalommal lép egyedül a jégre. Ahhoz, hogy talpon is

tudjon maradni, majd képessé váljon „bonyolultabb” feladatokat is

megcsinálni a jégen, az egyénnek első körben célszerű megtanulnia

„talpon maradni”, azaz uralni a helyzetet és nem elkeseredni azon, ha

esetleg többször elesik, szétcsúszik, „ahány része van, annyi felé”. Az

már hatalmas eredmény, mikor valaki rálát arra, hogy egóján kívül, van

még valami más is, ami működteti, még akkor is, ha az elején ez némi

zavart és félelmet válthat ki valakiből. 

2013.11.30

 

Az Égi Segítők és A Kristálykoponyák Tanácsának üzenete

alapján leírta:

Serrano-Correcher Maria-Luisa személyiségszintű önmaga

+36/20/9 362 411

masaserrano@gmail.com

www.ezohirnok.hupont.hu

www.bekeveled.hupont.hu

 

Kérem Jézust, hogy mindazokat az ártó energiákat, ártó lényeket, a

melyek az olvasás alatt előjöttek, a szabad akarat tiszteletben

tartása mellett, vigye el a gyógyító helyükre, kérem Merlint, hogy

gyógyítsa a lenyomatokat.  Béke velük.

Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés,

könyörület energiákat, kérem Mária Magdolna, Máriaanya és a

Felettes Énem segítségét, hogy ez így is legyen. OM, AMEN.

 

 

 

cadeceus3.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 47
Tegnapi: 120
Heti: 249
Havi: 1 945
Össz.: 525 244

Látogatottság növelés
Oldal: A lemúriai karma tisztulási folyamatairól 2013.11.30
Ezo Hírnök - © 2008 - 2018 - ezohirnok.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »